open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2007 N 8

Про організацію випробування

племінних коней на іподромах України у 2007 році

На виконання вимог законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ), Правил
випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід
на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної
політики України від 13.06.2002 N 157 ( z0614-02 ) (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 30.07.2002 за N 614/6902), з метою
виявлення робочої продуктивності племінних коней та ефективного
використання племінних (генетичних) ресурсів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Завдання по випробуванню племінних коней на іподромах
України у 2007 році.
1.2. Склад комісії з експертної оцінки племінних коней, що
випробовуються на іподромах України.
2. Комунальному підприємству "Київський іподром"
(Терехов Ю.В., за згодою). Одеському державному
сільськогосподарському іподрому (Кушнір О.В.), державному
підприємству "Львівський іподром" (Стеці М.В.), товариству з
обмеженою відповідальністю "Харківський кінний завод"
(Бугайчук Л.М., за згодою), Мирогощанському аграрному коледжу
(Шварц Д.О.) забезпечити:
2.1. Приймання коней на іподром для випробування тільки після
укладання договорів з коневласниками про надання послуг з
випробування та при наявності протоколу генетичного дослідження,
що підтверджує достовірність походження за батьками, який виданий
ліцензованою лабораторією генетичного контролю.
2.2. До початку сезону випробування проведення атестації
(переатестації) осіб, що займаються тренінгом та обслуговуванням
випробування коней, згідно з Положенням про атестацію осіб, що
займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань
коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України і
присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженим наказом
Міністерства аграрної політики України від 20.08.2002 N 237
( z0822-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2002 за N 822/7110).
2.3. Ведення племінного обліку випробувань відповідно до
вимог діючих нормативно-правових актів.
2.4. Подання до 15 січня 2007 року на затвердження до
Міністерства аграрної політики України проекту переліку племінних
коней, випробування яких у 2007 році буде фінансуватись відповідно
до діючого Порядку використання коштів державного бюджету на
виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних
господарствах ( z0521-04 ).
2.5. Подання до 1 березня 2007 року на затвердження до
Міністерства аграрної політики України річного календарного
розкладу розіграшу традиційних призів на іподромі.
2.6. Подання щомісяця до 25-го числа до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція" списків племінних коней,
що будуть проходити випробування на іподромах в наступному місяці
за формою бонітувальної відомості.
2.7. Подання до I лютого 2008 року до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція" виробничих звітів про
результати випробувань.
3. Комісії з експертної оцінки племінних коней, що
випробовуються на іподромах України, провести у вересні-жовтні
2007 року оцінку племінних коней, що проходять випробування на
іподромах України та подати до 15 листопада 2007 року до
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією зведений звіт про результати оцінки племінних коней
призових порід, що проходять випробування на іподромах України.
4. Державному науково-виробничому концерну "Селекція"
(Губін О.О., за згодою) забезпечити подання: щомісяця до 29-го числа до Міністерства аграрної політики
України для затвердження списків племінних коней, випробування
яких в наступному місяці буде фінансуватись відповідно до діючого
Порядку використання коштів державного бюджету на виконання
програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах
( z0521-04 ). до 25 лютого 2008 року до Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) зведеного
звіту про результати випробувань на іподромах України за 2007 рік.
5. Державному департаменту ветеринарної медицини (Бісюк Г.Ю.)
надавати постійну допомогу суб'єктам племінної справи у
тваринництві, що займаються розведенням та випробуванням племінних
коней, у проведенні лікування та профілактичної ветеринарної
роботи.
6. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту ринків
тваринництва з Головною державного племінною інспекцією
забезпечити фінансування випробування племінних коней на іподромах
України у 2007 році відповідно до діючого Порядку використання
коштів державного бюджету на виконання програм селекції у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і в науково-дослідних господарствах ( z0521-04 ).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Вербицького П.Т.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.01.2007 N 8

ЗАВДАННЯ

з випробування племінних коней

на іподромах України у 2007 році

------------------------------------------------------------------ Назва іподрому | Завдання з випробування коней, голів | |---------------------------------------| | верхові породи | рисисті породи | ------------------------+---------------------+-----------------| Комунальне підприємство |- |300 | "Київський іподром" | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Одеський державний |- |150 | сільськогосподарський | | | іподром | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Державне підприємство |140 |- | "Львівський іподром" | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Товариство з обмеженою |- |80 | відповідальністю | | | "Харківський кінний | | | завод" | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Мирогощанський аграрний |- |50 | коледж | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Разом |140 |580 | -----------------------------------------------------------------
Заст. Директора Департаменту
ринків тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.01.2007 N 8

СКЛАД

комісії з експертної оцінки

племінних коней, що випробовуються

на іподромах України

------------------------------------------------------------------ Новиков О.О. |- завідувач лабораторії конярства Інституту | |тваринництва УААН, голова комісії (за згодою)| ------------------+---------------------------------------------| Білоус О.В. |- заступник директора Департаменту ринків | |тваринництва з Головною державною племінною | |інспекцією, заступник голови комісії | ----------------------------------------------------------------| Члени комісії: | ----------------------------------------------------------------| Бурзак М.М. |- начальник виробничого відділу товариства з | |обмеженою відповідальністю "Харківський | |кінний завод" (за згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Глушак І.І. |- завідувач кафедри конярства Національного | |аграрного університету (за згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Гопка Б.М. |- науковий співробітник кафедри конярства | |Національного аграрного університету (за | |згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Дубовик В.І. |- голова Корпорації "Конярство України" (за | |згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Зуєва Н.В. |- провідний спеціаліст державного | |науково-виробничого концерну "Селекція" (за | |згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Ільницька Т.Є. |- провідний спеціаліст державного | |науково-виробничого концерну "Селекція" (за | |згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Кушнір О.В. |- директор Одеського державного | |сільськогосподарського іподрому | ------------------+---------------------------------------------| Марущак В.Д. |- старший зоотехнік-селекціонер | |Мирогощанського аграрного коледжу Рівненської| |області | ------------------+---------------------------------------------| Стець М.В. |- директор державного підприємства | |"Львівський іподром" | ------------------+---------------------------------------------| Терехов Ю.В. |- директор комунального підприємства | |"Київський іподром" (за згодою) | -----------------------------------------------------------------
Заст. Директора Департаменту
ринків тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ПЛАН КОНТРОЛЮ

виконання наказу "Про організацію

випробування племінних коней на іподромах

України в 2007 році" N 8 від 12.01.07

------------------------------------------------------------------ N пункту | Термін виконання | Відповідальні за контроль | -----------+----------------------+-----------------------------| 2.4. |15.01.07 |Микитюк Д.М. | -----------+----------------------+-----------------------------| 2.5. |01.03.07 |Микитюк Д.М. | -----------+----------------------+-----------------------------| 2.6. |щомісяця до 25-го |Терехов Ю.В., Кушнір О.В., | | |Стець М.В., Бугайчук Л.М., | | |Шварц Д.О. | -----------+----------------------+-----------------------------| 2.7. |01.02.08 |Терехов Ю.В., Кушнір О.В., | | |Стець М.В., Бугайчук Л.М., | | |Шварц Д.О. | -----------+----------------------+-----------------------------| 3 |15.11.07 |Білоус О.В. | -----------+----------------------+-----------------------------| 4 |щомісяця до 29-го |Губін О.О. | -----------+----------------------+-----------------------------| 4 |25.02.08 |Губін О.О. | -----------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією О.В.Білоус

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: