open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2006 N 8

Про забезпечення виконання Указу Президента України

від 28.12.05 N 1867/2005

На виконання Указу Президента України від 28.12.05
N 1867/2005 ( 1867/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового
комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки
України" та відповідного доручення Кабінету Міністрів України
від 31.12.2005 N 68438/1/1-05 Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Міністра, Державним департаментам,
департаментам, самостійним управлінням, іншим структурним
підрозділам міністерства забезпечити безумовне виконання завдань,
визначених цими документами згідно Заходів, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр О.П.Баранівський

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

19.01.2006 N 8

ЗАХОДИ

Міністерства аграрної політики України по виконанню

завдань, визначених Указом Президента України

від 28 грудня 2005 року N 1867 ( 1867/2005 )

"Про рішення Ради Національної безпеки і

оборони України від 9 грудня 2005 року

"Про стан агропромислового комплексу та заходи

щодо забезпечення продовольчої безпеки України"

-------------------------------------------------------------------------- N | Заходи |Термін | Відповідальні | п/п| |викона-| та виконавці | | | ння | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 1. |Кабінету Міністрів України: |21 |Павлюк Н.А. - | |1) подати в установленому порядку на розгляд|березня|відп. | |Верховної Ради України законопроект | |Розгон А.В. | |про Комплексну програму підтримки та | |разом із | |розвитку українського села. | |структурними | |До статті 2 | |підрозділами | |До пункту 1 | |міністерства | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |Розробити відповідно до розпорядження | | | |Кабінету Міністрів від 21 грудня 2005 року | | | |N 536 ( 536-2005-р ) "Про схвалення | | | |Концепції Комплексної програми підтримки | | | |розвитку українського села | | | |на 2006-2010 роки" зазначену Програму та | | | |подати її в установленому порядку | | | |Кабінетові Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 2. |2) розробити та у двомісячний строк |28 |Павлюк Н.А. - | |затвердити заходи щодо: |січня |відп. | |- розвитку ефективного ринку зерна, | |Розгон А.В. | |передбачивши, зокрема, впровадження | |Лазарь Т.І. | |механізмів стимулювання виробництва зерна, | |Овчар В.В. | |інноваційних технологій, забезпечення | |Хорошайлов С.В.| |постійних ринків збуту зерна та | |(за згодою) | |вдосконалення з цією метою діяльності | | | |Державного комітету України з державного | | | |матеріального резерву. Державної | | | |акціонерної компанії "Хліб України" та | | | |Аграрного фонду. | | | |До абзацу другого пункту 2 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ФЕДОРЧУКУ Б.П., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ХОРОШАЙЛОВУ С.В., | | | |ОВЧАРУ В.В. | | | |Розробити у місячний термін заходи щодо | | | |ефективного розвитку ринку зерна та | | | |вдосконалення діяльності Держкомрезерву, | | | |ДАК "Хліб України" та Аграрного фонду. | | | |У разі необхідності внести узгоджені | | | |пропозиції з цього питання. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 3. |- розвитку м'ясного та молочного |28 |Пабат В.О. - | |тваринництва. |лютого |відп. | |До абзацу третього пункту 2 | |Микитюк Д.М. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ЗУБЦЮ М.В., БУРДЮГОВУ О.Г., | | | |Головам облдержадміністрацій (за списком) | | | |Розробити і затвердити заходи щодо розвитку | | | |м'ясного та молочного тваринництва | | | |з урахуванням проекту Державної програми | | | |створення сприятливих умов для стабілізації | | | |і розвитку тваринництва на період | | | |до 2010 року та поінформувати Кабінет | | | |Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 4. |- реструктуризації та розвитку |28 |Демчак І.М. - | |бурякоцукрової галузі на період |лютого |відп. | |до 2010 року. | |Іщук О.М. | |До абзацу четвертого пункту 2 | |Лазарь Т.І. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Штангеєв В.О. | |Розробити відповідно до розпорядження | |Кульгавий В.Ф. | |Кабінету Міністрів України | | | |від 24 грудня 2005 р. N 566 ( 566-2005-р ) | | | |"Про схвалення Концепції Комплексної | | | |державної програми реструктуризації і | | | |розвитку бурякоцукрової галузі на період | | | |до 2010 року" зазначену Програму та подати | | | |її в установленому порядку Кабінетові | | | |Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 5. |- забезпечення суб'єктів аграрного сектору |28 |Мельник С.І. - | |сучасною сільськогосподарською технікою, |лютого |відп. | |зокрема шляхом відродження вітчизняного | |Кульгавий В.Ф. | |виробництва техніки, а також технічної та | | | |ремонтної бази. | | | |До абзацу п'ятого пункту 2 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. ШАНДРІ В.М., | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., ТОМІНУ Є.Ф., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Розробити та подати у місячний термін | | | |Кабінетові Міністрів в установленому порядку| | | |проект Концепції державної програми | | | |реалізації технічної політики в АПК | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 6. |3) вивчити у двомісячний строк питання та в |10 |Мельник С.І. - | |разі необхідності внести в установленому |лютого |відп. | |порядку законопроекти про: | |Іщук О.М. | |- запровадження спеціального режиму | |Зуб Г.І. | |оподаткування податком на прибуток | | | |сільськогосподарських підприємств переробної| | | |промисловості, діяльність яких має сезонний | | | |характер. | | | |До абзацу другого пункту 3 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Вивчити питання та в разі необхідності | | | |внести до 10 лютого 2006 р. Кабінетові | | | |Міністрів у встановленому порядку | | | |законопроект про запровадження спеціального | | | |режиму оподаткування податком на прибуток | | | |сільськогосподарських підприємств переробної| | | |промисловості, діяльність яких має сезонний | | | |характер. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 7. |- лібералізацію податкового режиму для |10 |Павлюк Н.А. - | |підприємств агропромислового комплексу, які |лютого |відп. | |імпортують технологічне обладнання для | |Авраменко О.В. | |модернізації власного виробництва, | |Іщук О.М. | |передбачивши зменшення митних тарифів, | |Кульгавий В.Ф. | |продовження терміну погашення податкових | |Зуб Г.І. | |векселів, які видаються на відстрочення | |Лазарь Т.І. | |сплати податку на додану вартість при | |Микитюк Д.М. | |імпорті технологічного обладнання, до | |Розгон А.В. | |початку виробничого використання такого | | | |обладнання, але не більш як на 360 днів. | | | |До абзацу третього пункту 3 | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., КІРЄЄВУ О.І., | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П., ШАНДРІ В.М., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Опрацювати та у разі необхідності розробити | | | |і подати до 10 лютого 2006 р. Кабінетові | | | |Міністрів відповідний законопроект. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 8. |4) вжити у двомісячний строк заходів щодо |28 |Павлюк Н.А. - | |забезпечення розвитку ринкової |лютого |відп. | |інфраструктури агропромислового комплексу, | |Розгон А.В. | |зокрема, шляхом: | |Овчар В.В. | |- активізації використання форвардних і | |Беренштейн Б.Л.| |ф'ючерсних контрактів на ринку | |(за згодою) | |аграрної продукції. | |Шевченко Г.О. | | | |(за згодою) | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 9. |- формування гарантійного фонду складських |28 |Павлюк Н.А. - | |документів на зерно. |лютого |відп. | | | |Розгон А.В. | | | |Білий О.І. | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 10.|- розвитку кооперативного підприємництва з |28 |Павлюк Н.А. - | |виробництва і збуту сільськогосподарської |лютого |відп. | |продукції. | |Розгон А.В. | | | |Шпичак О.М. | | | |(за згодою) | | | |Молдаван Л.В. | | | |(за згодою) | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 11.|- удосконалення системи моніторингу |28 |Павлюк Н.А. - | |аграрного ринку, інформування виробників та |лютого |відп. | |споживачів аграрної продукції щодо цін, | |Розгон А.В. | |попиту та пропозицій на аграрному ринку. | |Овчар В.В. | |До пункту 4 | |Шпичак О.М. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |(за згодою) | |ЯЦЕНЮКУ А.П., БАБЕНКУ С.Г., БУРДЮГОВУ О.Г., | |Беренштейн Б.Л.| |Головам обласних, Київської та | |(за згодою) | |Севастопольськоїміських держадміністрацій | |Грищенко М.П. | |(за списком) Забезпечити виконання завдань | |(за згодою) | |щодо розвитку ринкової інфраструктури АПК | | | |та про виконання у визначений строк | | | |доповісти Кабінетові Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 12.|5) забезпечити розроблення та внести |15 |Демчак І.М. - | |до 1 червня 2006 року в установленому |квітня |відп. | |порядку на розгляд Верховної Ради України | |Авраменко О.В. | |законопроекти: | |Іщук О.М. | |- про внесення змін до законодавчих актів | |Розгон А.В. | |України з питань продовольчої безпеки | |Коробка І.В. | |з метою приведення їх у відповідність із | | | |нормами та стандартами Світової організації | | | |торгівлі і законодавства Європейського | | | |Союзу. | | | |До абзацу другого пункту 5. | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., КІРЄЄВУ О.І.,| | | |ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | | | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку проекти відповідних законопроектів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 13.|- про внесення змін до Закону України "Про |1 |Павлюк Н.А. - | |державну підтримку сільського господарства |травня |відп. | |України" ( 1877-15 ) щодо: | |Зуб Г.І. | |- вдосконалення страхування | |Романюк Т.В. | |в агропромисловому комплексі, зокрема | |Розгон А.В. | |в частині страхування капітальних | |Коробка І.В. | |активів, впорядкування діяльності фонду, | |Шпичак О.М. | |аграрних страхових субсидій, переліку | |(за згодою) | |страхових послуг, на які поширюється | | | |державна компенсація страхових премій | | | |(внесків), збільшення максимального розміру | | | |страхових премій (внесків) для | | | |відшкодування. | | | |До абзацу четвертого пункту 5 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., СУСЛОВУ В.І., | | | |ДАШКЕВИЧУ А.В., ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Розробити та внести до 1 травня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів у встановленому | | | |порядку відповідний законопроект. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 14.|- державної підтримки виробників м'яса та |15 |Пабат В.О. - | |м'ясної продукції, молока і молочних |квітня |відп. | |продуктів. | |Микитюк Д.М. | |До абзацу п'ятого пункту 5. | |Письмак В.П. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |(за згодою) | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |Бондаренко В.М.| |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., | |(за згодою) | |КІРЄЄВУ О.І., ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | |Шаповал В.М. | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | |(за згодою) | |Кабінетові Міністрів в установленому | |Шпичак О.М. | |порядку проекти відповідних | |(за згодою) | |законопроектів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 15.|- вдосконалення механізмів цінового впливу |15 |Павлюк Н.А. - | |держави на ринки аграрної продукції. |квітня |відп. | |До абзацу шостого пункту 5. | |Розгон А.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Шпичак О.М. | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |(за згодою) | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., | |Молдаван Л.В. | |КІРЄЄВУ О.І., ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | |(за згодою) | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку проекти відповідних законопроектів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 16.|- про внесення змін до Закону України |1 |Мельник С.І. - | |"Про безпечність та якість харчових |червня |відп. | |продуктів" ( 771/97-ВР ), зокрема щодо | |Іщук О.М. | |скасування експлуатаційних дозволів. | |Бісюк І.Ю. | |До абзацу сьомого пункту 5 | |Розгон А.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В., ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Разом з Радою підприємців розробити та | | | |внести до 1 травня 2006 р. Кабінетові | | | |Міністрів у встановленому порядку | | | |законопроект про внесення змін до Закону | | | |України "Про безпечність та якість харчових | | | |продуктів", зокрема щодо скасування | | | |експлуатаційних дозволів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 17.|- про внесення змін до Законів України "Про |1 |Павлюк Н.А. - | |іпотеку" ( 898-15 ) та "Про оренду землі" |травня |відп. | |( 161-14 ) щодо можливості застави майнових | |Зуб Г.І. | |прав на земельні ділянки для одержання | |Гайдар М.В. | |середньо- та довгострокових кредитів. | |Коробка І.В. | |До абзацу восьмого пункту 5 | | | |ІГНАТЕНКУ П.М. | | | |СИДОРЕНКУ М.Я., ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., БАРАНІВСЬКОМУ О.П., | | | |КАЧУРУ П.С., ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Розробити та внести до 1 травня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку відповідний законопроект. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 18.|- про внесення змін до Закону України "Про |15 |Демчак І.М. - | |операції з давальницькою сировиною у |квітня |відп. | |зовнішньоекономічних відносинах" | |Авраменко О.В. | |( 327/95-ВР ) щодо заборони ввезення на | |Микитюк Д.М. | |митну територію України м'яса та | | | |м'ясопродуктів як давальницької сировини, | | | |впорядкування операцій з давальницькою | | | |сировиною у спеціальних економічних зонах та| | | |на територіях пріоритетного розвитку. | | | |До абзацу дев'ятого пункту 5. | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., КІРЄЄВУ О.І.,| | | |ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | | | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку відповідний законопроект. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 19.|- про особливості реалізації права спільної |15 |Павлюк Н.А. - | |часткової власності власниками майнових паїв|квітня |відп. | |сільськогосподарських підприємств. | |Гайдар М.В. | |До абзацу десятого пункту 5. | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б.,| | | |КІРЄЄВУ О.І., ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | | | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку проекти відповідних законопроектів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 20.|- про неприбуткові виробничі селянські |15 |Павлюк Н.А. - | |об'єднання. |квітня |відп. | |До абзацу одинадцятого пункту 5. | |Гайдар М.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Зуб Г.І. | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |Романюк Т.В. | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., | |Коробка І.В. | |КІРЄЄВУ О.І., ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В. | |Розгон А.В. | |Розробити та внести до 15 квітня 2006 р. | | | |Кабінетові Міністрів в установленому | | | |порядку проекти відповідних | | | |законопроектів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 21.|- про кооперативні банки. |1 |Павлюк Н.А. - | |До абзацу дванадцятого пункту 5. |травня |відп. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Зуб Г.І. | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |Розгон А.В. | |ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Разом з Національним банком розробити | | | |та внести до 1 травня 2006 р. Кабінетові | | | |Міністрів у встановленому порядку | | | |відповідний законопроект. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 22.|6. забезпечити супроводження у Верховній |постій-|Демчак І.М. - | |Раді України законопроектів: |но до |відп. | |- про державну систему біо безпеки при |розгля-|Бойко М.Ф. | |створенні, випробуванні та практичному |ду у |Лазарь Т.І. | |використанні генетичне модифікованих |другому|Бісюк І.Ю. | |організмів (реєстраційний N 2017) |читанні| | |До абзацу другого пункту 6 | | | |ІГНАТЕНКУ П.М. | | | |НІКОЛАЄНКУ С.М., ПОЛЯЧЕНКУ Ю.В, | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П., ЯЦЕНЮКУ А.П., | | | |ЄГОРОВУ О.Б., ГОЛОВАТОМУ С.П. | | | |Взяти участь в доопрацюванні | | | |та супроводженні законопроекту для | | | |розгляду Верховною Радою України | | | |у другому читанні. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 23.|- про внесення змін до деяких законодавчих |постій-|Павлюк Н.А. - | |актів України (щодо особистого селянського |но до |відп. | |господарства) (реєстраційний N 7685) |розгля-|Гайдар М.В. | |До абзацу четвертого пункту 6 |ду у | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |Верхов-| | |Забезпечити супроводження законопроекту |ній | | |у Верховній Раді України. |Раді | | | |України| | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 24.|- про систему інженерно-технічного |постій-|Мельник С.І. - | |забезпечення агропромислового комплексу |но до |відп. | |України (реєстраційний N 7728) |розгля-|Кульгавий В.Ф. | |До абзацу п'ятого пункту 6 |ду у | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |Верхов-| | |ШАНДРІ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., |ній | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ГОЛОВАТОМУ С.П. |Раді | | |Забезпечити супровід законопроекту |України| | |у Верховній Раді України. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 25.|- про м'ясо та м'ясні продукти |постій-|Пабат В.О. - | |(реєстраційний N 8060) |но до |відп. | |До абзацу шостого пункту 6 |розгля-|Микитюк Д.М. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |ду у |Письмак В.П. | |ШАНДРІ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., |Верхов-|(за згодою) | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ГОЛОВАТОМУ С.П. |ній | | |Забезпечити супровід законопроекту |Раді | | |у Верховній Раді України. |України| | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 26.|- про продовольчу безпеку України |постій-|Павлюк Н.А. - | |(реєстраційний N 8098) |но до |відп. | |До абзацу сьомого пункту 6 |розгля-|Розгон А.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |ду у |Шпичак О.М. | |ШАНДРІ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., |Верхов-|(за згодою) | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ГОЛОВАТОМУ С.П. |ній | | |Забезпечити супровід законопроекту |Раді | | |у Верховній Раді України. |України| | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 27.|- про оптові ринки сільськогосподарської |постій-|Павлюк Н.А. - | |продукції (реєстраційний N 8375) |но до |відп. | |До абзацу восьмого пункту 6 |розгля-|Розгон А.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |ду у |Молдаван Л.В. | |ШАНДРІ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., |Верхов-|(за згодою) | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ГОЛОВАТОМУ С.П. |ній | | |Забезпечити супровід законопроекту |Раді | | |у Верховній Раді України. |України| | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 28.|- про рибне господарство та промислове |постій-|Пабат В.О. - | |рибальство (реєстраційний N 8492) |но до |відп. | |До абзацу дев'ятого пункту 6 |розгля-|Качний О.С. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. |ду у | | |ШАНДРІ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., |Верхов-| | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ГОЛОВАТОМУ С.П. |ній | | |Забезпечити супровід законопроекту |Раді | | |у Верховній Раді України. |України| | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 29.|7) проаналізувати стан функціонування |28 |Демчак І.М. - | |агропромислового комплексу в умовах знижених|березня|відп. | |ставок мита на аграрну продукцію та внести в| |Авраменко О.В. | |установленому порядку пропозиції щодо | |Іщук О.М. | |підвищення ставок мита для відповідної | |Микитюк Д.М. | |сільськогосподарської продукції. | |Лазарь Т.І. | |До пункту 7 | |Качний О.С. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЄГОРОВУ О.Б., КІРЄЄВУ О.І. | | | |Проаналізувати стан функціонування АПК | | | |в умовах знижених ставок мита на аграрну | | | |продукцію та внести в установленому порядку | | | |пропозиції щодо підвищення ставок мита для | | | |відповідної сільськогосподарської продукції.| | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 30.|8) подати пропозиції щодо заходів розвитку |15 |Мельник С.І. - | |зрошуваного землеробства на півдні України. |січня |відп. | |До пункту 8 | |Лазарь Т.І. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ІГНАТЕНКУ П.М., СТАШУКУ В.А., | | | |СИДОРЕНКУ М.Я. | | | |Розробити та внести до 15 січня 2006 р. | | | |в установленому порядку Кабінетові | | | |Міністрів пропозиції щодо розвитку | | | |зрошуваного землеробства на півдні України. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 31.|9) вжити додаткових заходів до забезпечення |щоквар-|Павлюк Н.А. - | |безумовного виконання Указу Президента |тально |відп. | |України від 30 серпня 2004 року N 1021 | |Розгон А.В. | |( 1021/2004 ) "Про заходи щодо розвитку | |Овчар В.В. | |аграрного ринку". | |Беренштейн Б.Л.| |До пункту 9 | |(за згодою) | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Шпичак О.М. | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |(за згодою) | |ОСАУЛЕНКУ О.Г., ХОРОШАЙЛОВУ С.В., | | | |БУРДЮГОВУ О.Г., Головам | | | |облдержадміністрацій (за списком) | | | |Забезпечити безумовне виконання Указу | | | |Президента України від 30 серпня 2004 р. | | | |N 1021 "Про заходи щодо розвитку аграрного | | | |ринку" та про виконання щоквартально | | | |інформувати Кабінет Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 32.|10) вжити заходів щодо вдосконалення |25 |Павлюк Н.А. - | |механізмів державної підтримки |січня |відп. | |агропромислового комплексу, передбачивши | |Зуб Г.І. | |запровадження системи оцінки ефективності | |Бойко М.Ф. | |відповідних бюджетних програм, обліку та | |Микитюк Д.М. | |контролю за використанням коштів. | |Лазарь Т.І. | |До пункту 10 | |Іщук О.М. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Качний О.С. | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П., | |Овчар В.В. | |ГОЛОВАТОМУ С.П. | |Гайдар М.В. | |Забезпечити виконання до 25 січня | |Кульгавий В.Ф. | |2006 року. У разі необхідності внести | |Бісюк І.Ю. | |проект рішення з цього питання | | | |в установленому порядку. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 33.|11) розглянути до 1 лютого 2006 року питання|15 |Мельник С.І. | |щодо доцільності запровадження механізму |січня |відп. | |надання державної підтримки | |Лазарь Т.І. | |сільськогосподарським товаровиробникам, | |Розгон А.В. | |виходячи з розрахунку на один гектар посівів| | | |сільськогосподарських культур. | | | |До пункту 11 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М. | | | |Розглянути зазначене питання та у разі | | | |необхідності внести до 15 січня 2006 р. | | | |узгоджені пропозиції. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 34.|12) забезпечити, починаючи з 2006 року, |з 1 |Павлюк Н.А. - | |впровадження системи балансів виробництва та|січня |відп. | |споживання за основними видами аграрної | |Розгон А.В. | |продукції на державному та регіональному | |Лазарь Т.І. | |рівнях. | |Микитюк Д.М. | |До пункту 12 | |Іщук О.М. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Хорошайлов С.В.| |ЯЦЕНЮКУ А.П., ОСАУЛЕНКУ О.Г., | |Качний О.С. | |БУРДЮГОВУ О.Г., Головам обласних, Київської | |Шпичак О.М. | |та Севастопольської міських | |(за згодою) | |держадміністрацій (за списком) | | | |Запровадити з 1 січня 2006 р. | | | |складання балансів виробництва та споживання| | | |основних видів аграрної продукції на | | | |державному і регіональному рівнях. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 35.|13) вжити заходів із сформування до 1 лютого|1 |Павлюк Н.А. - | |2006 року державного продовольчого резерву в|лютого |відп. | |обсягах, необхідних для забезпечення | |Розгон А.В. | |продовольчої безпеки держави та стабілізації| |Овчар В.В. | |функціонування внутрішнього продовольчого | |Хорошайлов С.В.| |ринку, а також ужити необхідних заходів щодо| |(за згодою) | |вдосконалення порядку формування такого | | | |резерву на наступні маркетингові роки. | | | |До пункту 13 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ПИНЗЕНИКУ В.М., ЯЦЕНЮКУ А.П. | | | |Вжити заходів щодо формування до 1 лютого | | | |2006 р. державного продовольчого резерву | | | |в розрізі окремих об'єктів державного | | | |цінового регулювання, як це передбачено | | | |Законом України "Про державну підтримку | | | |сільського господарства України" | | | |( 1877-15 ) | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 36.|14) забезпечити чітке розмежування функцій |20 |Павлюк Н.А. - | |щодо формування державного продовольчого |січня |відп. | |резерву між Державним комітетом України з | |Розгон А.В. | |державного матеріального резерву. Аграрним | |Овчар В.В. | |фондом. Державною акціонерною компанією | |Хорошайлов С.В.| |"Хліб України"; | |(за згодою) | |До пункту 14 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ФЕДОРЧУКУ Б.П., | | | |ХОРОШАЙЛОВУ С.В., ОВЧАРУ В.В. | | | |Внести до 20 січня 2006 р. узгоджені | | | |пропозиції щодо врегулювання порушеного | | | |питання. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 37.|15) вивчити питання щодо доцільності |20 |Павлюк Н.А. - | |приватизації Національної акціонерної |січня |відп. | |компанії "Украгролізинг" та Державної | |Романюк Т.В. | |акціонерної компанії "Хліб України"; | |Кульгавий В.Ф. | |До пункту 15 | |Розгон А.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | |Томін Є.Ф. | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ПИНЗЕНИКУ В.М., | |(за згодою) | |СЕМЕНЮК В.П., ГОЛОВАТОМУ С.П., | |Хорошайлов С.В.| |ТОМІНУ Є.Ф., ХОРОШАЙЛОВУ С.В. | |(за згодою) | |Внести узгоджені пропозиції із | | | |зазначеного питання до 20 січня | | | |2006 року. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 38.|16) проаналізувати фінансовий стан |25 |Демчак І.М. - | |підприємств борошномельної та |січня |відп. | |хлібопекарської промисловості та за | |Іщук О.М. | |результатами аналізу вжити відповідних | |Хорошайлов С.В.| |заходів щодо його стабілізації; | | | |До пункту 16 | | | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ПИНЗЕНИКУ В.М., | | | |ФЕДОРЧУКУ Б.П., ХОРОШАЙЛОВУ С.В. | | | |Разом з Всеукраїнською асоціацією пекарів | | | |забезпечити виконання та про результати до | | | |25 січня 2006 р. поінформувати Кабінет | | | |Міністрів. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 39.|17) вжити в установленому порядку заходів до|20 |Павлюк Н.А. - | |розширення функцій Міністерства аграрної |січня |відп. | |політики України, зокрема щодо управління | |Коробка І.В. | |розвитком сільських територій, реалізації | |Гайдар М.В. | |інвестиційної політики в агропромисловому | |Розгон А.В. | |комплексі, моделювання та прогнозування його| |Авраменко О.В. | |розвитку. | |Савицька О.П. | |До пункту 17 | |Овчар В.В. | |БАРАНІВСЬКОМУ О.П. | | | |ЯЦЕНЮКУ А.П., ПИНЗЕНИКУ В.М, | | | |ГОЛОВАТОМУ С.П., ЗУБЦЮ М.В. | | | |Спільно опрацювати і визначитися та про | | | |результати до 20 січня 2006 року | | | |поінформувати Кабінет Міністрів. | | | |При необхідності внести в установленому | | | |порядку проект відповідного рішення. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 40.|3. Міністерству аграрної політики України: |постій-|Горобець О.О. | |1) вжити заходів щодо забезпечення широкого |но |Авраменко О.В. | |інформування суб'єктів аграрного сектору про| |разом | |зміни умов господарювання у зв'язку з | |із структурними| |підготовкою України до вступу до Світової | |підрозділами | |організації торгівлі. | |міністерства | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 41.|2) розробити у двомісячний строк комплекс |28 |Павлюк Н.А. - | |заходів щодо збільшення привабливості |лютого |відп. | |кредитування сільськогосподарських | |Зуб Г.І. | |товаровиробників для банків та інших | |Коробка І.В. | |фінансових установ, зокрема шляхом утворення| | | |бюро кредитних історій, рейтингових бюро. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 42.|3) разом із Радою міністрів Автономної |28 |Павлюк Н.А. - | |Республіки Крим, обласними, Київською та |березня|відп. | |Севастопольською міськими державними | |Розгон А.В. | |адміністраціями у тримісячний строк: | | | |- забезпечити створення умов для | | | |впровадження типових моделей оптових | | | |регіональних аграрних ринків. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 43.|- розробити і затвердити програми розвитку |28 |Павлюк Н.А. - | |сільськогосподарських виробничих і |березня|відп. | |обслуговуючих кооперативів. | |Гайдар М.В. | | | |Розгон А.В. | | | |Іщук О.М. | | | |Качний О.С. | | | |Бісюк І.Ю. | | | |Лазарь Т.І. | | | |Микитюк Д.М. | | | |Кульгавий В.Ф. | | | |Зуб Г.І | | | |Бойко М.Ф. | | | |Савицька О.П. | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 44.|4) вивчити із залученням Української |28 |Мельник С.І. - | |академії аграрних наук та Інститутом |березня|відп. | |економічного прогнозування Національної | |Лазарь Т.І. | |академії наук України питання і подати у | |Розгон А.В. | |тримісячний строк у встановленому порядку | |разом із | |пропозиції щодо запровадження моделювання | |структурними | |розвитку агропромислового комплексу України | |підрозділами | |на середньострокову і довгострокову | |міністерства | |перспективу з урахуванням, зокрема, | | | |агроекологічних та природно-кліматичних | | | |умов, розміру сільськогосподарських угідь та| | | |стану ґрунтів, кількості і кваліфікації | | | |працівників у сільській місцевості розвитку | | | |інфраструктури, бюджетно-податкової | | | |політики. | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 45.|4. Державному комітету України по земельних |28 |Мельник С.І. - | |ресурсах: 1) вжити разом із Міністерством |січня |відп. | |аграрної політики України у місячний строк | |Лазарь Т.І. | |заходів щодо забезпечення здійснення | | | |належного контролю за збереженням, | | | |відтворенням і підвищенням родючості | | | |ґрунтів, запровадження ефективної системи | | | |економічного стимулювання власників землі, | | | |землекористувачів та орендарів земельних | | | |ділянок до здійснення робіт з підвищення | | | |родючості ґрунтів | | | ---+--------------------------------------------+-------+---------------| 46.|5. Державному комітету України з питань |постій-|Пабат В.О. - | |технічного регулювання та споживчої |но |відп. | |політики, Міністерству аграрної політики | |Бісюк І.Ю. | |України, Міністерству охорони здоров"я | |Білий О.І. | |України посилити роботу щодо попередження | | | |реалізації на внутрішньому ринку України | | | |неякісної та небезпечної продовольчої | | | |продукції. | | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

17.01.2006 N 8

ПЛАН КОНТРОЛЮ

до наказу Міністерства аграрної політики України

"Про забезпечення виконання Указу Президента України

від 28.12.2005 N 1867/2005"

--------------------------------------------------------------------------- Відповідальні виконавці |Індекс| Завдання | Строк | | | (згідно | виконання | | | додатку) | | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент економічної стратегії та| 11 | пункт 34 | з 01.01.06 | розвитку аграрного ринку | | пункт 36 | 20.01.06 | | | пункт 2 | 28.01.06 | | | пункт 35 | 01.02.06 | | | пункт 8 | 28.02.06 | | | пункт 9 | 28.02.06 | | | пункт 10 | 28.02.06 | | | пункт 11 | 28.02.06 | | | пункт 42 | 28.03.06 | | | пункт 1 | 21.03.06 | | | пункт 15 | 15.04.06 | | | пункт 26 | постійно до | | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | | | пункт 27 | постійно до | | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | | | пункт 31 | 10.04.06 | | | | 10.07.06 | | | | 10.10.06 | | | | 10.01.07 | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент ринків продукції | 14 | пункт 3 | 28.02.06 | тваринництва з Головною | | пункт 14 | 15.04.06 | держплемінспекцією | | пункт 25 | постійно до | | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Державний департамент продовольства | 32 | пункт 38 | 25.01.06 | | | пункт 6 | 10.02.06 | | | пункт 4 | 28.02.06 | | | пункт 16 | 01.06.06 | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент науково-технічної | 16 | пункт 5 | 28.02.06 | політики | | пункт 24 | постійно до | | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент міжнародної інтеграції, | 23 | пункт 7 | 10.02.06 | інвестиційної політики та розвитку | | пункт 12 | 15.04.06 | аграрного бізнесу | | пункт 18 | 15.04.06 | | | пункт 29 | 21.03.06 | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент фінансово-кредитної та | 21 | пункт 32 | 25.01.06 | податкової політики | | пункт 41 | 28.02.06 | | | пункт 13 | 01.05.06 | | | пункт 17 | 01.05.06 | | | пункт 21 | 01.05.06 | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент розвитку сільської | 17 | пункт 43 | 28.03.06 | місцевості та підприємництва | | пункт 19 | 15.04.06 | | | пункт 20 | 15.04.06 | | | пункт 23 | постійно до | | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент аграрної освіти та науки| 18 | пункт 22 | постійно до | | | | розгляду у | | | | другому | | | | читанні | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Державний департамент рибного | 30 | пункт 28 | постійно до | господарства | | | розгляду у | | | |Верховній Раді| | | | України | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент ринків рослинництва | 13 | пункт 30 | 15.01.06 | садівництва, виноградарства та | | пункт 33 | 15.01.06 | виноробства | | пункт 45 | 28.01.06 | | | пункт 44 | 28.03.06 | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент з управління державною | 24 | пункт 37 | 20.01.06 | власністю, бухгалтерського обліку та| | | | ревізійної роботи | | | | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Департамент правової та | 31 | пункт 39 | 20.01.06 | законопроектної роботи | | | | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Управління патронатної служби | 12 | пункт 40 | постійно | міністра | | | | ------------------------------------+------+--------------+--------------| Державний департамент ветеринарної | 15 | пункт 46 | постійно | медицини | | | | --------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту економічної
стратегії та розвитку
аграрного ринку М.М.Лесів

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: