open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.1994 N 8

Про введення в дію Положення

про порядок і норми видачі форменого

одягу посадовим особам Державної

екологічної інспекції Мінприроди України

В зв'язку з затвердженням, за погодженням з Мінфіном України,
Положення про порядок і норми видачі форменого одягу посадовим
особам Державної екологічної інспекції Мінприроди України
(надалі - "Положення") Н А К А З У Ю:
1. "Положення" ввести в дію з 1 лютого 1994 року.
2. Головному державному інспектору України з охорони
навколишнього природного середовища Рубану Ю.Г. в місячний строк
затвердити Опис форменого одягу і знаків розрізнення для посадових
осіб Державної екологічної інспекції Мінприроди України
( n0002368-94 ) та Правила носіння форменого одягу працівниками
Державної екологічної інспекції.
3. Головній екологічній інспекції (Павлюк А.М.) забезпечити
своєчасне розміщення заказу на пошив форменого одягу та отримання
його підрозділами Державної екологічної інспекції.
4. Головному бухгалтеру Янковій В.М. в місячний строк подати
на затвердження Головному державному інспектору України з охорони
навколишнього природного середовища Інструкцію по замовленню,
видачі, обліку та розрахунку за формений одяг для посадових осіб
Державної екологічної інспекції. Забезпечити завчасне переведення
коштів з республіканського позабюджетного фонду охорони
навколишнього природного середовища на рахунок Головної
екологічної інспекції для замовлення і придбання форменого одягу.
5. Начальникам органів та підрозділів Державної екологічної
інспекції забезпечити суворе дотримання правил носіння форменого
одягу працівниками інспекцій і своєчасне подання заявок на
формений одяг відповідно до строків носіння.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головного
державного інспектора України з охорони навколишнього природного
середовищ Рубана Ю.Г.
Міністр Ю.Костенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра

фінансів України

П.К.Германчук ____________ 1993 р. N 10-02
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр охорони

навколишнього природного

середовища України

Ю.Костенко

31.01.1994 N ЮК-31-01

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і норми видачі форменого

одягу (та знаків розрізнення) посадовим

особам Державної екологічної інспекції

Мінприроди України та категорії працівників,

які користуються, згідно постанови

Кабінету Міністрів України

від 13.08.93 р. N 641 ( 641-93-п ),

правом носіння форменого одягу

1. Порядок видачі форменого одягу
1.1 Згідно постанови Кабінету Міністрів України від
12.11.93 р. N 925 ( 925-93-п ) формений одяг посадовим особам
Державної екологічної інспекції видається безкоштовно, за рахунок
коштів республіканського позабюджетного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
1.2 Право придбання та носіння форменого одягу встановленого
зразка мають інспектори (спеціалісти) органів Державної
екологічної інспекції, які безпосередньо здійснюють державний
контроль за використанням і охороною природних ресурсів, а також
пробовідбірники, члени екіпажів суден і водії оперативних
автомобілів, що забезпечують проведення цього контролю. Перелік посадових осіб по категоріях, на яких
розповсюджується таке право, вказані в додатку 1.
1.3 Придбання форменого одягу здійснюється по прямих
замовленнях на основі угод, що укладаються органами Державної
екологічної інспекції з відповідними підприємствами.
1.4 Заявки на предмети форменого одягу подаються
Держуправліннями і інспекціями у встановленому порядку. В заявку
включається обгрунтування потреби в форменому одязі тільки для тих
працівників, у яких строк носіння виданого предмету закінчується в
тому році, на який подається заявка. Потреба в форменому одязі визначається з урахуванням
забезпеченості інспекторського складу на рік заявки та чисельності
працівників. Забезпеченість одягом визначається на основі строків носіння
та облікових карток (додаток 2 і 3 відповідно).
1.5 Наказом керівника органу Державної екологічної інспекції
(організації Мінприроди) призначаються працівники, відповідальні
за забезпечення та видачу форменого одягу.
1.6 Предмети форменого одягу видаються працівникам Державної
екологічної інспекції по затверджених нормах згідно додатка 2. За бажанням працівника, а також при відсутності можливості
розміщення заявок на відповідних підприємствах, окремі елементи, а
при необхідності й повний комплект одягу, може бути виготовлений
за індивідуальними замовленнями, за тарифами ательє 2 розряду.
1.7 При отриманні форменого одягу працівники Державної
екологічної інспекції видають "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ", що містять дані про
кількість та вартість отриманих предметів і суми, що підлягають
утриманню з їх заробітної плати у випадках звільнення за власним
бажанням чи переводу на посаду, яка не дає права носіння форменого
одягу.
1.8 У випадках звільнення працівника органу Державної
екологічної інспекції за власним бажанням, порушення трудового
законодавства, або за ганебний вчинок, чи переводу на посаду, що
не дає права носіння форменого одягу, він зобов'язаний здати цьому
органу посадові знаки розрізнення та відшкодувати вартість
форменого одягу з урахуванням зносу. У випадках відмови,
відповідна сума стягується шляхом отримання виконавчого
розпорядження нотаріальних органів або через народний суд. Відповідальність за своєчасне та повне утримання платежів за
формений одяг працівників, що звільняються за цією статтею,
накладається на керівників та головних бухгалтерів відповідного
органу Державної екологічної інспекції (організації Мінприроди).
1.9 При звільненні працівника в зв'язку з виходом на пенсію
по старості або інвалідності, отриманої на виробництві, та інших
причин, що не залежать від працівника, він звільняється від оплати
вартості форменого одягу.
1.10 Від звільненого працівника може бути повністю або
частково прийнятий назад виданий йому формений одяг, що не був у
вжитку, з проведенням відповідного перерахунку.
1.11 Формений одяг працівників Державної екологічної
інспекції, у випадках забруднення його радіоактивними речовинами,
підлягає дезактивації під контролем служби радіаційної безпеки, а
при неможливості дезактивації - захороненню, як радіоактивні
відходи з відповідною заміною. Формений одяг підлягає заміні також
у випадках його хімічного пошкодження при виконанні посадових
обов'язків працівниками інспекції.
2. Облік та порядок

розрахунків за формений одяг
2.1 Виділення та поставки форменого одягу для працівників
Державної екологічної інспекції по встановлених нормах, включаючи
предмети, що не мають знаків відмінності (чоботи, напівчоботи,
черевики, валянки, сумки польові, хутряні куртки, шапки-вушанки та
ін.), здійснюється по фонду "формений одяг". На всіх супровідних
документах виробників і споживачів, а також на всіх формах
первинної облікової документації при здійсненні в організаціях
(установах) операцій, пов'язаних з отриманням, переміщенням та
видачею одягу, ставиться печатка "формений одяг".
2.2 Облік форменого одягу на складах здійснюється по ростах
та розмірах при всіх операціях, починаючи з отримання від
виробника і закінчуючи видачею працівникам Державної екологічної
інспекції. Назви предметів одягу, що мають встановлені знаки
відмінності, вказуються по кожній посадовій категорії.
2.3 Облік виданого форменого одягу здійснюється по єдиній
формі "Картки обліку видачі форменого одягу" (додаток 3), що
заводиться на кожного працівника органу Державної екологічної
інспекції, який має право носіння форменого одягу. Ведення карток
покладається на працівників, відповідальних за забезпечення
форменим одягом за місцем його видачі в порядку, викладеному у
формі картки.
2.4 При переводі працівника із одного органу Державної
екологічної інспекції в інші "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ" переведеного
працівника (яке передбачено пунктом 1.6) пересилається з
бухгалтерським повідомленням цінним пакетом за місцем нової служби
працівника. При отриманні повідомлення і "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ" працівника
бухгалтерія органу Державної екологічної інспекції, до якої він
переведений, суму вартості форменого одягу приймає на свій баланс.
Органу, від якого отримано повідомлення, направляється
підтвердження про прийняття на баланс суми, вказаної в
повідомленні. На основі цього підтвердження орган, з якого було
переведено працівника, списує вартість його одягу з власного
балансу.
2.5 Бухгалтерський облік предметів форменого одягу, виданого
працівникам Державної екологічної інспекції, здійснюється в
порядку, встановленому для обліку малоцінного та швидкозношуваного
інвентаря. Списання з балансу вартості цих предметів здійснюється по
закінченню строків носки і у випадках переводу чи звільнення
працівника в порядку, зазначеному в пунктах 1.7 і 1.8 цього
Положення.
2.6 Формений одяг, що надійшов на склад органу Державної
екологічної інспекції (організації Мінприроди), обліковується на
балансовому рахунку N 070 "Малоцінний та швидкозношуваний інвентар
на складі".
2.7 Витрати по придбанню (пошиву) форменого одягу відносяться
на дебет балансового рахунку N 212 "Витрати за рахунок
позабюджетних коштів", ст. 14. При цьому кредитується балансовий
рахунок N 260 "Фонд малоцінного та швидкозношуваного інвентаря".
2.8 Виданий працівникам зі складу формений одяг заноситься на
"Картку обліку видачі форменого одягу" (додаток 3) і обліковується
на балансовому рахунку N 071 "Малоцінний та швидкозношуваний
інвентар в експлуатації". Списання з балансу вартості цих предметів здійснюється по
закінченні строків носіння, у випадках переводу чи звільнення
працівника в порядку, зазначеному в пунктах 1.8, 1.11 і 2.4 цього
Положення. При цьому дебетується балансовий рахунок N 260 і
кредитується балансовий рахунок N 071.

Додаток 1

до Положення про порядок

і норми видачі форменого

одягу для працівників

Державної екологічної

інспекції Мінприроди України

ПЕРЕЛІК

посадових осіб Державної екологічної

інспекції Мінприроди України

по категоріях, які мають право

носіння форменого одягу

------------------------------------------------------------------ Категорія| Посада | ---------+------------------------------------------------------| 1 |Головний державний інспектор України з охорони | |навколишнього природного середовища. | ---------+------------------------------------------------------| 2 |Перший заступник головного державного інспектора | |України з охорони навколишнього природного середовища.| ---------+------------------------------------------------------| 3 |Заступник головного державного інспектора України з | |охорони навколишнього природного середовища. | ---------+------------------------------------------------------| 4 |Головний державний інспектор з охорони навколишнього | |природного середовища Республіки Крим, області | |(території), Чорного (Азовського) моря, м. Києва, | |м. Севастополя, старший державний інспектор з охорони | |навколишнього природного середовища України. | ---------+------------------------------------------------------| 5 |Заступник головного державного інспектора з охорони | |навколишнього природного середовища Республіки Крим, | |області (території), Чорного (Азовського) моря, | |м. Києва, м. Севастополя, державний інспектор з | |охорони навколишнього природного середовища України. | ---------+------------------------------------------------------| 6 |Старший державний інспектор з охорони навколишнього | |природного середовища Республіки Крим, області | |(території), Чорного (Азовського) моря, м. Києва, | |м. Севастополя. | ---------+------------------------------------------------------| 7 |Державний інспектор з охорони навколишнього природного| |середовища Республіки Крим, області (території), | |Чорного (Азовського) моря, м. Києва, м. Севастополя. | ---------+------------------------------------------------------| 8 |Працівник Державної екологічної інспекції, який | |забезпечує роботу інспекторського складу | |(пробовідбірник, водій оперативного автомобіля, члени | |екіпажів суден). | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про порядок

і норми видачі форменого

одягу для працівників

Державної екологічної

інспекції Мінприроди України

НОРМИ

видачі та строки носіння форменого

одягу для посадових осіб

Державної екологічної інспекції

-------------------------------------------------------------------- N | Елементи форменого |Строки носки форменого одягу (роки) | п/п| одягу |--------------------------------------| | | Категорії посадових осіб | | |держекоінспекції Мінприроди України | | |--------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 1 |Костюм вовняний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |повсякденний (жінкам | | | | | | | | | |жакет і спідниця) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 2 |Костюм вовняний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |вихідний, жінкам жакет | | | | | | | | | |і спідниця | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 3 |Костюм літній | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |(куртка-сорочка і | | | | | | | | | |штани), жінкам блуза і | | | | | | | | | |спідниця | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 4 |Сорочка бавовняна з |1.5|1.5 |1.5 |1.5 |1.5 |1.5 |1.5| - | |коротким рукавом, дві | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 5 |Сорочка бавовняна з | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |довгим рукавом, три | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 6 |Краватка, дві | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 7 |План формений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |демісезонний | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 8 |Плащ-накидка із | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |прогумованої тканини | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 9 |Пальто зимове драпове | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 10 |Пальто зимове суконне | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 11 |Шарф чисто-вовняний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 12 |Шарф бавовняний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 13 |Рукавички вовняні | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 14 |Картуз повсякденний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |(жінкам - берет) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 15 |Картуз вихідний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |(жінкам - берет) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 16 |Шапка-вушанка із | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |цегейки (верх шкіряний)| | | | | | | | | |жінкам - шапочка | | | | | | | | | |хутряна зимова | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 17 |Шапка-вушанка із | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |каракулю (верх | | | | | | | | | |шкіряний) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 18 |Хутрові рукавиці | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 19 |Напівчоботи (черевики) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |шкіряні, жінкам - туфлі| | | | | | | | | |(напівчобітки) шкіряні | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 20 |Чоботи кирзові (ялові),| - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | |жінкам - чоботи хромові| | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 21 |Валянки(*) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 22 |Комплект ватний (бушлат| | | | | | 3 | 3 | 2 | |і штани) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 23 |Кожух овчинний | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 24 |Костюм польовий літній | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |(куртка, штани, | | | | | | | | | |головний убір) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 25 |Костюм польовий | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |демісезонний (куртка, | | | | | | | | | |штани, головний убір) | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 26 |Костюм польовий зимовий| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |(куртка, штани) з | | | | | | | | | |хутряним коміром | | | | | | | | | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 27 |Сумка польова | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | ---+-----------------------+---+----+----+----+----+----+---+-----| 28 |Кокарди, емблеми, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |2(**)| |погони, петлиці та | | | | | | | | | |нарукавні знаки | | | | | | | | | |розрізнення (з легкого | | | | | | | | | |сплаву та з матерії), | | | | | | | | | |7 комплектів | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Примітка. (*) - в Республіці Крим, Миколаївській, Одеській,
Херсонській областях видаються тільки водіям автомобілів та членам
екіпажів суден. (**) - видаються тільки для польового форменого одягу.

Додаток 3

до Положення про порядок

і норми видачі форменого

одягу для працівників

Державної екологічної

інспекції Мінприроди України

КАРТКА

обліку видачі форменого одягу

__________________________________________________________________

(назва органу Державної екологічної
__________________________________________________________________

інспекції, Мінприроди України)
__________________________________________________________________

(назва підрозділу)
Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________ Посада ______________________________________________________ Дата, номер наказу про зарахування на посаду ________________ Ріст ___________________, розмір костюма ___________________,
куртки ____________________________ плаща _______________________,
головного убору ____________________, взуття _____________________
------------------------------------------------------------------ Назва предметів форменого одягу | Строк носіння | Дата видачі | | (роки) | | --------------------------------+----------------+--------------| 1 | 2 |3, 4, 5 ... 10| -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: