open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
29.04.2010 N 8-рк
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

АКБ "Укрсоцбанк"

ПАТ "ОТП Банк"

ПАТ "УкрСиббанк"

Про здійснення заходів, спрямованих

на запобігання порушенням законодавства

про захист економічної конкуренції

(Витяг)

Враховуючи викладене, з метою припинення дій, які можуть мати
негативний вплив на конкуренцію, здійснення заходів, спрямованих
на запобігання порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції на окремих ринках послуг зі страхування, на підставі
пункту 5 частини третьої статті 7 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) Антимонопольний
комітет України надає ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль", АКБ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк" та ПАТ "УкрСиббанк" такі
обов'язкові для розгляду Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї:
1. Забезпечити відкрите інформування страхових компаній та
позичальників про вимоги банків до страховиків, в тому числі до
договорів страхування, які приймаються банком як забезпечення за
кредитом та/або укладення яких є умовою надання кредиту, та про
можливість страхування позичальників в будь-якій страховій
компанії, яка перевірена банком, відповідає цим вимогам банку та
договори страхування якої відповідають цим вимогам. Таке
інформування має здійснювати банк, зокрема, шляхом розміщення на
власному офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах, доступ
до яких є вільним для потенційних позичальників та страховиків, у
всіх приміщеннях банку, включно філії та відділення такої
інформації:
1.1. Переліку страхових компаній, перевірених банком, що
відповідають вимогам банку.
1.2. Вичерпного переліку вимог банку до страхової компанії,
які при цьому виключають їх неоднозначне тлумачення та розуміння.
1.3. Вичерпного переліку відомостей і документів, які
необхідно подати страховій компанії з метою проведення її
перевірки на відповідність вимогам, які висуває банк до страхових
компаній та договорів страхування майна (життя та
відповідальності) позичальників, які приймаються банком як
забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання
кредиту.
1.4. Інформації про максимальні терміни, необхідні банку для
перевірки страхової компанії та договору страхування після подання
відомостей та документів, зазначених у пункті 1.3 цих
Рекомендацій, порядок і терміни підтвердження відповідності
страховика вимогам банку. Під час встановлення вимог банку до страхових компаній банки
зобов'язані врахувати, що такі вимоги не повинні призводити до
неправомірного недопущення, усунення чи обмеження конкуренції або
ущемлення прав та законних інтересів споживачів, а також схиляти
страховиків до порушень законодавства про захист економічної
конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень.
2. Не допускати випадків необґрунтованих відмов банку у
перевірці кожної страхової компанії щодо відповідності публічним
вимогам, які банк висуває до страхових компаній та їх продуктів,
яка обрана позичальником самостійно, проявила ініціативу бути
перевіреною банком та подала до банку всю необхідну інформацію,
передбачену пунктом 1.3 цих Рекомендацій, і за результатами
перевірки надавати страховій компанії письмову вмотивовану
відповідь про підстави невідповідності страховика вимогам банку.
3. У випадку якщо страхова компанія з числа тих, які були
перевірені банком та відповідали вимогам банку, перестала
відповідати таким вимогам, банк зобов'язаний завчасно письмово
повідомити про неприйняття договорів страхування такого страховика
як забезпечення за кредитом або іншої умови надання кредиту,
надавши відповідне обґрунтування прийнятого рішення. Про результати розгляду цих рекомендацій пропонуємо
повідомити Антимонопольний комітет України у п'ятнадцятиденний
строк з дня їх отримання.
Голова Комітету О.Костусєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: