open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
N 8 від 13.01.99

м.Київ
vd990113 vn8

Довідник N 8

пільг, наданих чинним законодавством юридичним

особам по сплаті податків, зборів, інших

обов'язкових платежів

Станом на 01.01.99 р. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Податок | Код | Пільга | Документ | N | Дата | Початок | Кінець | Коментар | | пільги | | |документа | прийняття | дії | дії | | | | | | |документа | пільги | пільги | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Податок на |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | прибуток | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | підприємств | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020023 |Зменшення на 50 відсотків |Закон України "Про | 65/96-ВР | 23.02.96 |23.02.96 | | | | |суми податку на прибуток, |деякі питання | | | | | | | |нарахованого відповідно до |валютного регулювання | | | | | | | |законодавства підприємствами |та оподаткування | | | | | | | |- суб'єктами |суб'єктів | | | | | | | |експериментальної економічної |експериментальної | | | | | | | |зони "Сиваш", у разі |економічної зони | | | | | | | |використання суми, на яку |"Сиваш" | | | | | | | |зменшується податок на | | | | | | | | |прибуток, на реалізацію | | | | | | | | |інвестиційних проектів у | | | | | | | | |межах цієї зони | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020025 |Сума прибутку, що не підлягає |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | | | |оподаткуванню згідно з |оподаткування | | | | | | | |міжнародними договорами |прибутку | | | | | | | |України |підприємств", стаття | | | | | | | | |14 | | | | | | | | | Закон України "Про | | | | | | | | |систему | 77/97-ВР | 18.02.97 |18.02.97 | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |стаття 19 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020030 |Не враховуються у складі |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |валових витрат кошти |внесення змін до | | | | | | | |взаємного інвестування |Закону України "Про | | | | | | | |інвестиційних фондів і |оподаткування | | | | | | | |інвестиційних компаній, якщо |прибутку | | | | | | | |жоден з їх засновників |підприємств", | | | | | | | |(учасників, акціонерів) та |підпункт 4.2.8 пункту | | | | | | | |пов'язаних з ними осіб не |4.2 статті 4 | | | | | | | |володіє більш як 10 | | | | | | | | |відсотками статутного фонду | | | | | | | | |таких інвестиційних фондів | | | | | | | | |або компаній та якщо такі | | | | | | | | |інвестиційні фонди і компанії | | | | | | | | |протягом 30 днів після | | | | | | | | |закінчення податкового року | | | | | | | | |розподіляють між акціонерами | | | | | | | | |(засновниками) не менш як 90 | | | | | | | | |відсотків суми річного доходу | | | | | | | | |від інвестиційних операцій | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020031 |Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |доходу суми одержаного |внесення змін до | | | | | | | |платником податку емісійного |Закону України "Про | | | | | | | |доходу |оподаткування | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 4.2.9 пункту | | | | | | | | |4.2 статті 4 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до | | | | | | | |надходять у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування | | | | | | | |допомоги, яка надається |прибутку | | | | | | | |іншими державами відповідно |підприємств", | | | | | | | |до міжнародних угод, що |підпункт 4.2.13 | | | | | | | |набрали чинності у |пункту 4.2 статті 4 | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020033 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про | 283/9-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до | | | | | | | |вартість майна, добровільно |Закону України "Про | | | | | | | |перерахованих (переданих) до |оподаткування | | | | | | | |Державного бюджету України |прибутку | | | | | | | |або бюджетів територіальних |підприємств", | | | | | | | |громад до неприбуткових |підпункт 5.2.2 пункту | | | | | | | |організацій в межах 4 |5.2 статті 5 | | | | | | | |відсотків | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020034 |Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |витрат сума коштів, |внесення змін до | | | | | | | |перерахованих підприємствами |Закону України "Про | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань |оподаткування | | | | | | | |осіб, які постраждали |прибутку | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |підприємств", | | | | | | | |катастрофи, на яких працює за |підпункт 5.2.3 пункту | | | | | | | |основним місцем роботи не |5.2 статті 5 | | | | | | | |менше 75 відсотків таких | | | | | | | | |осіб, цим об'єднанням для | | | | | | | | |проведення їх благодійної | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10 | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020035 |Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |витрат платників податку, |внесення змін до | | | | | | | |основною дальністю яких є |Закону України "Про | | | | | | | |виробництво |оподаткування | | | | | | | |сільськогосподарської |прибутку | | | | | | | |продукції, плата за землю, що |підприємств", | | | | | | | |не використовується в |підпункт 5.2.5 пункту | | | | | | | |сільськогосподарському |5.2 статті 5 | | | | | | | |виробничому обороті | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020036 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |дитячих ясел або садків |оподаткування | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | | |5.4 статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020037 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |закладів середньої та |оподаткування | | | | | | | |середньої |прибутку | | | | | | | |професійно-технічної освіти |підприємств", | | | | | | | |та закладів підвищення |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |кваліфікації працівників |5.4 статті 5 | | | | | | | |такого платника податку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020038 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |дитячих, музичних та художніх |оподаткування | | | | | | | |шкіл мистецтв, у разі якщо |прибутку | | | | | | | |вони не надають платних |підприємств", | | | | | | | |послуг та не займаються іншою |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |комерційною діяльністю |5.4 статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020039 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |закладів охорони здоров'я, |оподаткування | | | | | | | |пунктів безоплатного |прибутку | | | | | | | |медичного обстеження, |підприємств", | | | | | | | |профілактики та допомоги |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |працівникам |5.4 статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020040 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |спортивних залів і площадок, |оподаткування | | | | | | | |що використовуються |прибутку | | | | | | | |безоплатно для фізичного |підприємств", | | | | | | | |оздоровлення та |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |психологічного відтворення |5.4 статті 5 | | | | | | | |працівників, клубів і | | | | | | | | |будинків культури, в разі | | | | | | | | |якщо вони не використовуються | | | | | | | | |для надання платних послуг та | | | | | | | | |іншої комерційної діяльності | | | | | | | | |(крім будинків відпочинку, | | | | | | | | |туристичних баз та інших | | | | | | | | |подібних закладів) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020041 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |приміщень, що |оподаткування | | | | | | | |використовуються платником |прибутку | | | | | | | |податку для організації |підприємств", | | | | | | | |харчування працівників такого |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |платника податку |5.4 статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020042 |Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |Закону України "Про | | | | | | | |багатоквартирного житлового |оподаткування | | | | | | | |фонду, включаючи гуртожитки, |прибутку | | | | | | | |одноквартирного житлового |підприємств", | | | | | | | |фонду в сільській місцевості |підпункт 5.4.9 пункту | | | | | | | |та об'єктів |5.4 статті 5 | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | |господарства, які перебувають | | | | | | | | |на балансі юридичних осіб, | | | | | | | | |щодо яких платником податку | | | | | | | | |прийнято документально | | | | | | | | |оформлене рішення про | | | | | | | | |передачу на баланс місцевих | | | | | | | | |рад | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020043 |Враховується в складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |витрат платника податку сума |внесення змін до | | | | | | | |внесків до додаткових |Закону України "Про | | | | | | | |пенсійних планів, але не |оподаткування | | | | | | | |більше 15 відсотків сукупного |прибутку | | | | | | | |доходу |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 5.8.4 пункту | | | | | | | | |5.8 статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020044 |Об'єкт оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |(прибуток) зменшується на |внесення змін до | | | | | | | |суму балансових збитків |Закону України "Про | | | | | | | |(проіндексованих), отриманих |оподаткування | | | | | | | |платником податку в |прибутку | | | | | | | |попередніх періодах |підприємств", пункти | | | | | | | | |6.1, 6.2, 6.3 статті | | | | | | | | |6 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020045 |Балансові збитки, понесені |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |(нараховані) у попередніх |внесення змін до | | | | | | | |періодах платником податку у |Закону України "Про | | | | | | | |зв'язку із придбанням цінних |оподаткування | | | | | | | |паперів, зменшують доходи, |прибутку | | | | | | | |отримані від операцій з |підприємств", | | | | | | | |цінними паперами |підпункт 7.6.1 пункту | | | | | | | | |7.6 статті 7 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020046 |Балансові збитки від спільної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |діяльності, отримані в |внесення змін до | | | | | | | |попередніх періодах, |Закону України "Про | | | | | | | |зменшують доходи, отримані |оподаткування | | | | | | | |від спільної діяльності |прибутку | | | | | | | | |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 7.7.5 пункту | | | | | | | | |7.7 статті 7 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020047 |Не оподатковується виплата |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |дивідендів у вигляді акцій |внесення змін до | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |Закону України "Про | | | | | | | |підприємством, яке нараховує |оподаткування | | | | | | | |дивіденди, за умови, що така |прибутку | | | | | | | |виплата ніяким чином не |підприємств", | | | | | | | |змінює пропорцій (часток) |підпункт 7.8.5 пункту | | | | | | | |участі всіх акціонерів |7.8 статті 7 | | | | | | | |(власників) у статутному | | | | | | | | |фонді підприємства-емітента | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020049 |Релігійні організації |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |звільняються від |внесення змін до | | | | | | | |оподаткування доходів, |Закону України "Про | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |оподаткування | | | | | | | |або майна, які надходять |прибутку | | | | | | | |безоплатно або у вигляді |підприємств", | | | | | | | |безповоротної фінансової |підпункт 7.11.7 | | | | | | | |допомоги чи добровільних |пункту 7.11 | | | | | | | |пожертвувань; доходів від |статті 7 | | | | | | | |надання культових послуг, | | | | | | | | |пасивних доходів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020050 |Органи державної влади |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |України, органи місцевого |внесення змін до | | | | | | | |самоврядування та створені |Закону України "Про | | | | | | | |ними установи або організації |оподаткування | | | | | | | |звільняються від |прибутку | | | | | | | |оподаткування доходів, |підприємств", | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |підпункт 7.11.2 | | | | | | | |або майна, які надходять |пункту 7.11 | | | | | | | |безоплатно або у вигляді |статті 7 | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги чи добровільних | | | | | | | | |пожертвувань, пасивних | | | | | | | | |доходів, коштів або майна, | | | | | | | | |які надходять до таких | | | | | | | | |неприбуткових організацій як | | | | | | | | |компенсація вартості | | | | | | | | |отриманих державних послуг | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020051 |Благодійні фонди та |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |благодійні організації, в |внесення змін до | | | | | | | |тому числі громадські |Закону України "Про | | | | | | | |організації, створені з метою |оподаткування | | | | | | | |провадження екологічної, |прибутку | | | | | | | |оздоровчої, аматорської |підприємств", | | | | | | | |спортивної, культурної, |підпункт 7.11.3 | | | | | | | |освітньої та наукової |пункту 7.11 | | | | | | | |діяльності, а також творчі |статті 7 | | | | | | | |спілки звільняються від | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів | | | | | | | | |або майна, які надходять | | | | | | | | |безоплатно або у вигляді | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги чи добровільних | | | | | | | | |пожертвувань, пасивних | | | | | | | | |доходів, коштів або майна, | | | | | | | | |які надходять таким | | | | | | | | |неприбутковим організаціям | | | | | | | | |від проведення їх основної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020052 |Пенсійні фонди, кредитні |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |спілки звільняються від |внесення змін до | | | | | | | |оподаткування доходів, |Закону України "Про | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів, |оподаткування | | | | | | | |які надходять до кредитних |прибутку | | | | | | | |спілок та пенсійних фондів у |підприємств", | | | | | | | |вигляді внесків на додаткове |підпункт 7.11.4 | | | | | | | |пенсійне забезпечення або |пункту 7.11 | | | | | | | |внесків на інші потреби, |статті 7 | | | | | | | |передбачені законодавством; | | | | | | | | |пасивних доходів, отриманих з | | | | | | | | |джерел, визначених | | | | | | | | |законодавством про кредитні | | | | | | | | |спілки та пенсійні фонди | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020053 |Юридичні особи, діяльність |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |яких не передбачає одержання |внесення змін до | | | | | | | |прибутку згідно з нормами |Закону України "Про | | | | | | | |відповідних законів, |оподаткування | | | | | | | |звільняються від |прибутку | | | | | | | |оподаткування доходів, |підприємств", | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |підпункт 7.11.5 | | | | | | | |або майна, які надходять |пункту 7.11 | | | | | | | |таким неприбутковим |статті 7 | | | | | | | |організаціям від проведення | | | | | | | | |їхньої основної діяльності та | | | | | | | | |у вигляді пасивних доходів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020054 |Спілки, асоціації та інші |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |об'єднання юридичних осіб, |внесення змін до | | | | | | | |створені для представлення |Закону України "Про | | | | | | | |інтересів засновників, що |оподаткування | | | | | | | |утримуються лише за рахунок |прибутку | | | | | | | |внесків таких засновників та |підприємств", | | | | | | | |не проводять підприємницької |підпункт 7.11.6 | | | | | | | |діяльності, за винятком |пункту 7.11 | | | | | | | |отримання пасивних доходів; |статті 7 | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | |оподаткування доходи у | | | | | | | | |вигляді разових або | | | | | | | | |періодичних внесків | | | | | | | | |засновників, пасивних | | | | | | | | |доходів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020056 |Звільняється від |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | |підприємств, отриманий від |Закону України "Про | | | | | | | |реалізації на митній |оподаткування | | | | | | | |території України спеціальних |прибутку | | | | | | | |продуктів дитячого харчування |підприємств", | | | | | | | |власного виробництва, |підпункт 7.13.1 | | | | | | | |спрямований на збільшення |пункту 7.13 | | | | | | | |обсягів виробництва та |статті 7 | | | | | | | |зменшення роздрібних цін | | | | | | | | |таких продуктів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020057 |Оподатковується у розмірі 50 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |відсотків від діючої ставки |внесення змін до | | | | | | | |прибуток від реалізації |Закону України "Про | | | | | | | |інноваційного продукту, |оподаткування | | | | | | | |заявленого при реєстрації в |прибутку | | | | | | | |інноваційних центрах, що |підприємств", | | | | | | | |створені відповідно до |підпункт 7.14.1 | | | | | | | |Закону |пункту 7.14 | | | | | | | | |статті 7 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020062 |Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |виробництва утримання |внесення змін до | | | | | | | |основних фондів, що |Закону України "Про | | | | | | | |знаходяться на консервації |оподаткування | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 8.1.3 пункту | | | | | | | | |8.1 статті 8 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020063 |Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |виробництва залишкова |внесення змін до | | | | | | | |вартість окремого об'єкта |Закону України "Про | | | | | | | |основних фондів групи І в |оподаткування | | | | | | | |розмірі ста неоподатковуваних |прибутку | | | | | | | |мінімумів доходів громадян |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 8.3.7 пункту | | | | | | | | |8.3 статті 8 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020064 |Створення страхових резервів |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |банківськими установами та |внесення змін до | | | | | | | |небанківськими фінансовими |Закону України "Про | | | | | | | |установами відносно сукупного |оподаткування | | | | | | | |розміру боргових вимог |прибутку | | | | | | | |банків: 40 % до 31.12.99 р.; |підприємств", | | | | | | | |30 % до 31.12. 2001 р.; 20 %, |підпункт 12.2.3 | | | | | | | |починаючи з 1 січня 2002 |пункту 12.2 статті 12 | | | | | | | |року |та пункт 22.13 статті | | | | | | | | |22 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020065 |За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, |Закону України "Про | | | | | | | |що не провадять |оподаткування | | | | | | | |підприємницької діяльності в |прибутку | | | | | | | |Україні через постійне |підприємств", пункт | | | | | | | |представництво, отримані з |13.1 | | | | | | | |джерел на території України |статті 13 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020066 |Сума нарахованого податку |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |підприємств - виробників |внесення змін до | | | | | | | |сільськогосподарської |Закону України "Про | | | | | | | |продукції зменшується на суму |оподаткування | | | | | | | |податку на землю, що |прибутку | | | | | | | |використовується в |підприємств", пункт | | | | | | | |сільськогосподарському |14.1 | | | | | | | |виробничому обороті |статті 14 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020069 |Суми безповоротної фінансової |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |допомоги, передані платником |внесення змін до | | | | | | | |податку в звітному періоді, |Закону України "Про | | | | | | | |не оподатковуються |оподаткування | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | |підприємств", | | | | | | | | |підпункт 4.1.6 пункту | | | | | | | | |4.1 статті 4 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020071 |Вартість товарів (робіт, |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |послуг), що надані безоплатно |внесення змін до | | | | | | | |до неприбуткових організацій |Закону України "Про | | | | | | | |в порядку, визначеному |оподаткування | | | | | | | |пунктом 7.11 Закону України |прибутку | | | | | | | |"Про внесення змін до Закону |підприємств", | | | | | | | |України "Про оподаткування |підпункт 4.1.6 пункту | | | | | | | |прибутку підприємств" |4.1 статті 4 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020072 |Суми безнадійної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |заборгованості у разі, коли |внесення змін до | | | | | | | |відповідні заходи щодо |Закону України "Про | | | | | | | |стягнення таких боргів не |оподаткування | | | | | | | |привели до позитивного |прибутку | | | | | | | |наслідку, а також суми |підприємств", | | | | | | | |заборгованості, стосовно яких |підпункт 5.2.8 пункту | | | | | | | |закінчився строк позовної |5.2 статті 5 | | | | | | | |давності. Для банків та інших | | | | | | | | |небанківських фінансових | | | | | | | | |установ норми цього пункту | | | | | | | | |діють з урахуванням норм | | | | | | | | |статті 12 Закону України "Про | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020073 |Будь-які витрати на |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.07.97 | | | | |гарантійний ремонт |внесення змін до | | | | | | | |(обслуговування) або |Закону України "Про | | | | | | | |гарантійні заміни товарів, |оподаткування | | | | | | | |реалізованих платником |прибутку | | | | | | | |податку, вартість яких не |підприємств", | | | | | | | |компенсується за рахунок |підпункт 5.4.3 пункту | | | | | | | |покупців таких товарів, але |5.4 статті 5 | | | | | | | |не більше від суми, яка | | | | | | | | |відповідає рівню гарантійних | | | | | | | | |замін, прийнятих | | | | | | | | |(оприлюднених) платником | | | | | | | | |податку, але не вище 10 | | | | | | | | |відсотків від сукупної | | | | | | | | |вартості таких товарів, що | | | | | | | | |були реалізовані та по яких | | | | | | | | |не закінчився строк | | | | | | | | |гарантійного обслуговування, | | | | | | | | |враховуються у складі валових | | | | | | | | |витрат платника | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020078 |Суми коштів, які платники |Закон України "Про |702/97-ВР | 09.12.97 |24.12.97 | 15.01.98 | | | |податку на прибуток |деякі питання | | | | | | | |підприємств перераховують |оподаткування в | | | | | | | |органам державної влади, |зв'язку з | | | | | | | |органам місцевого |організацією та | | | | | | | |самоврядування та створеним |проведенням | | | | | | | |ними закладам освіти, охорони |новорічних і | | | | | | | |здоров'я та культури, що |різдвяних свят для | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів |дітей і підлітків та | | | | | | | |відповідних бюджетів, на |придбанням святкових | | | | | | | |проведення новорічних і |подарунків", | | | | | | | |різдвяних свят та на |стаття 1 | | | | | | | |придбання святкових | | | | | | | | |подарунків включаються до | | | | | | | | |складу валових витрат таких | | | | | | | | |платників податку у розмірі | | | | | | | | |не більше 6 відсотків | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | |попереднього (звітного) | | | | | | | | |кварталу | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020079 |Кошти, спрямовані платником |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |01.07.97 | | | | |податку на будівництво житла |внесення змін до | | | | | | | |для військовослужбовців та |Закону України "Про | | | | | | | |членів їх сімей, які мають |оподаткування | | | | | | | |право на отримання житла |прибутку | | | | | | | |відповідно до законодавства |підприємств" | | | | | | | |України, за укладеними до 1 | | | | | | | | |липня 1997 р. угодами про | | | | | | | | |інвестування будівництва | | | | | | | | |житла для військовослужбовців | | | | | | | | |та членів їх сімей, по яких | | | | | | | | |на 1 липня 1997 р. проведено | | | | | | | | |фактичні витрати, | | | | | | | | |враховуються у зменшення | | | | | | | | |податкового зобов'язання | | | | | | | | |такого платника податку | | | | | | | | |протягом терміну завершення | | | | | | | | |будівництва об'єктів житла, | | | | | | | | |розпочатих до 1 липня 1997 | | | | | | | | |року | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020080 |Підприємства металургійної |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |01.07.97 | | | | |(та підприємства інших |внесення змін до | | | | | | | |галузей, в частині основних |Закону України "Про | | | | | | | |фондів, що використовуються у |оподаткування | | | | | | | |ливарному виробництві), |прибутку | | | | | | | |коксохімічної, хімічної, |підприємств" | | | | | | | |гірничодобувної | | | | | | | | |промисловості, а також | | | | | | | | |підприємства залізничного | | | | | | | | |транспорту, підприємства - | | | | | | | | |виробники електронної, | | | | | | | | |теплової енергії та | | | | | | | | |водопостачання, на балансі | | | | | | | | |яких перебувають введені в | | | | | | | | |експлуатацію до 1 січня 1993 | | | | | | | | |року основні доходи, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |здійснення основної | | | | | | | | |діяльності, мають право | | | | | | | | |відносити до складу валових | | | | | | | | |витрат звітного (податкового) | | | | | | | | |року витрати на проведення | | | | | | | | |поліпшень таких основних | | | | | | | | |фондів у розмірі, що не | | | | | | | | |перевищує 9 відсотків від | | | | | | | | |балансової вартості груп 1 та | | | | | | | | |3 таких основних фондів на | | | | | | | | |початок звітного | | | | | | | | |(податкового) року | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020081 |Звільняється від |Закон України "Про |607/97-ВР | 04.11.97 |16.12.97 | | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | |підприємств, що засновані |статті 7 Закону | | | | | | | |всеукраїнськими громадськими |України "Про | | | | | | | |організаціями інвалідів та |оподаткування | | | | | | | |майно яких є їх власністю, |прибутку підприємств" | | | | | | | |отриманий від продажу товарів | | | | | | | | |(робіт, послуг), крім | | | | | | | | |прибутку, одержаного від | | | | | | | | |грального бізнесу, де | | | | | | | | |протягом попереднього | | | | | | | | |звітного (податкового) | | | | | | | | |періоду кількість інвалідів, | | | | | | | | |які мають там основне місце | | | | | | | | |роботи, становить не менш як | | | | | | | | |50 відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності працюючих і фонд | | | | | | | | |оплати праці таких | | | | | | | | |інвалідів становить не менш | | | | | | | | |як 25 відсотків від суми | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | |відносяться до складу валових | | | | | | | | |витрат | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |01.07.97 | | | | |доходи, отримані |внесення змін до | | | | | | | |нерезидентами, у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | |процентів або доходу |оподаткування | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |прибутку підприємств" | | | | | | | |папери, продані (розміщені) | | | | | | | | |нерезидентами за межами | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | |уповноважених | | | | | | | | |агентів-нерезидентів, або | | | | | | | | |процентів, сплачених | | | | | | | | |нерезидентами за отримані | | | | | | | | |Україною позики (кредити або | | | | | | | | |державні зовнішні | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020083 |Звільняються від |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | З дня | | | | |оподаткування доходи, |внесення змін до | | | набрання | | | | |одержані від володіння |Закону України "Про | | | чинності | | | | |державними цінними паперами і |оподаткування | | | пільги | | | | |облігаціями місцевих позик, |прибутку підприємств" | | | | | | | |придбаних до набрання | | | | | | | | |чинності Законом України "Про | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020084 |До валових витрат платника |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |01.07.97 | | | | |податку на прибуток |внесення змін до | | | | | | | |відносяться витрати платника |Закону України "Про | | | | | | | |податку на утримання та |оподаткування | | | | | | | |експлуатацію дитячих таборів |прибутку | | | | | | | |відпочинку за умови, що вони |підприємств" | | | | | | | |не здаються в оренду, не | | | | | | | | |використовуються для надання | | | | | | | | |платних послуг або іншої | | | | | | | | |комерційної діяльності | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.98 | | | | |митним кордоном України сум |оподаткування | | | | | | | |податку на прибуток за |прибутку | | | | | | | |наявності міжнародного |підприємств", пункт | | | | | | | |договору України про усунення |19.4 | | | | | | | |подвійного оподаткування |статті 19 | | | | | | | |доходів, ратифікованого | | | | | | | | |Верховною Радою України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11020086 |Враховуються у складі валових |Закон України "Про | 228-XIV | 05.11.98 |01.12.98 | 15.01.99 | | | |витрат платників податку в |звільнення від | | | | | | | |розмірі не більше 6 відсотків |оподаткування | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |грошових коштів, які | | | | | | | |попереднього (звітного) |спрямовуються на | | | | | | | |кварталу суми коштів, які |проведення новорічних | | | | | | | |спрямовані на проведення |і різдвяних свят для | | | | | | | |новорічних і різдвяних свят |дітей і підлітків, та | | | | | | | |для дітей і підлітків, та |операцій з продажу | | | | | | | |операцій з продажу дитячих |дитячих святкових | | | | | | | |святкових подарунків |подарунків", | | | | | | | | |стаття 1 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |11025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо податку на прибуток |стаття 1 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Податок з |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ 3 | | | | | | | власників | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ | | | | | | | транспортних | |ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ | | | | | | | засобів та | |МАШИН І МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | інших | | | | | | | | | самохідних | | | | | | | | | машин і | | | | | | | | | механізмів | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |12020005 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 |18.02.97 | | | | |звільняються: а) підприємства |внесення змін до | | | | | | | |автомобільного транспорту |Закону України "Про | | | | | | | |загального користування - |податок з власників | | | | | | | |щодо транспортних засобів, |транспортних засобів | | | | | | | |зайнятих на перевезенні |та інших самохідних | | | | | | | |пасажирів, на які в |машин і механізмів", | | | | | | | |установленому законом порядку |пункт "а" статті 4 | | | | | | | |визначено тарифи оплати | | | | | | | | |проїзду в цих транспортних | | | | | | | | |засобах | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |12020006 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 |18.02.97 | | | | |звільняються: б) установи та |внесення змін до | | | | | | | |організації, що фінансуються |Закону України "Про | | | | | | | |з Державного бюджету України, |податок з власників | | | | | | | |а саме: установи та |транспортних засобів | | | | | | | |організації Міністерства |та інших самохідних | | | | | | | |оборони України, Національної |машин і механізмів", | | | | | | | |гвардії України, Прикордонних |пункт "б" статті 4 | | | | | | | |військ України, Цивільної | | | | | | | | |оборони України, Служби | | | | | | | | |безпеки України, Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ України, | | | | | | | | |Прокуратури України за умови | | | | | | | | |цільового використання цих | | | | | | | | |транспортних засобів у | | | | | | | | |службових справах та в межах | | | | | | | | |встановлених лімітів | | | | | | | | |кількості транспортних | | | | | | | | |засобів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |12020007 |Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 |18.02.97 | | | | |звільняються: д) на 50 |внесення змін до | | | | | | | |відсотків - |Закону України "Про | | | | | | | |сільськогосподарські |податок з власників | | | | | | | |підприємства-товаровиробники |транспортних засобів | | | | | | | |за трактори колісні, автобуси |та інших самохідних | | | | | | | |та спеціальні автомобілі для |машин і механізмів", | | | | | | | |перевезення людей з кількістю |пункт "д" статті 4 | | | | | | | |місць не менше десяти | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |12025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо податку з власників |стаття 1 | | | | | | | |транспортних засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | |механізмів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збори за | | | | | | | | | спеціальне | | | | | | | | | використання | | | | | | | | | природних | | | | | | | | | ресурсів | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Плата за |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | використання | |ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ | | | | | | | лісових | |РЕСУРСІВ | | | | | | | ресурсів | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо плати за використання |стаття 1 | | | | | | | |лісових ресурсів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Плата за |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | спеціальне | |СПЕЦІАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ | | | | | | | користування | |ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ | | | | | | | водними | | | | | | | | | ресурсами | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13020001 |На період до 1999 року до |Постанова Кабінету | 164 | 08.02.97 |08.02.97 | | | | |нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |спеціальне використання |"Про встановлення | | | | | | | |водних ресурсів |нормативів плати за | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |спеціальне | | | | | | | |ставкових та озерних |використання водних | | | | | | | |господарств (вирощування |ресурсів", пункт 2 | | | | | | | |товарної риби) - 0,1 | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13020002 |На період до 1999 року до |Постанова Кабінету | 164 | 08.02.97 |08.02.97 | | | | |нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |спеціальне використання |"Про встановлення | | | | | | | |водних ресурсів |нормативів плати за | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |спеціальне | | | | | | | |сільськогосподарських |використання водних | | | | | | | |виробників, включаючи тих, що |ресурсів", пункт 2 | | | | | | | |здійснюють експлуатацію | | | | | | | | |іригаційних та меліоративних | | | | | | | | |систем (виробництво | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції та зрошення) - 0,2 | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13020003 |На період до 1999 року до |Постанова Кабінету | 164 | 08.02.97 |08.02.97 | | | | |нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |спеціальне використання |"Про встановлення | | | | | | | |водних ресурсів |нормативів плати за | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |спеціальне | | | | | | | |теплових та атомних |використання водних | | | | | | | |електростанцій (виробництво |ресурсів", пункт 2 | | | | | | | |тепло- та електроенергії) - | | | | | | | | |0,5 | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13020004 |На період до 1999 року до |Постанова Кабінету | 164 | 08.02.97 |08.02.97 | | | | |нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |спеціальне використання |"Про встановлення | | | | | | | |водних ресурсів |нормативів плати за | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |спеціальне | | | | | | | |підприємств житлового та |використання водних | | | | | | | |комунального господарства, |ресурсів", пункт 2 | | | | | | | |включаючи відомчі - 0,1 | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо плати за спеціальне |стаття 1 | | | | | | | |користування водними | | | | | | | | |ресурсами | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Плата за |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | користування | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | надрами | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13030001 |На період до 2000 року до |Постанова Кабінету | 1014 | 12.09.97 |01.01.98 | 31.12.99 | | | |базових нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |користування надрами для |"Про затвердження | | | | | | | |видобування корисних копалин: |базових нормативів | | | | | | | |марганцева руда, титанова |плати за користування | | | | | | | |руда, титано-цирконієва руда, |надрами для | | | | | | | |нікелева руда (силікатна), |видобування корисних | | | | | | | |уранова руда, бентонітова |копалин та Порядку | | | | | | | |глина, глина вогнетривка, |справляння плати за | | | | | | | |каолін вторинний, кварцит та |користування надрами | | | | | | | |пісок кварцовий для |для видобування | | | | | | | |металургії, пісок |корисних копалин", | | | | | | | |формувальний, кварцит для |пункт 2; | | | | | | | |виробництва кремнію, сірчана | | | | | | | | |руда, калійно-магнієва сіль, | | | | | | | | |кухонна сіль (кам'яна), | | | | | | | | |крейда для содової | | | | | | | | |промисловості, сировина для | | | | | | | | |виробництва мінеральних | | | | | | | | |пігментів, графітова руда, | | | | | | | | |сировина для виробництва | | | | | | | | |адсорбційних матеріалів | | | | | | | | |(бентоніт, палигорскіт, | | | | | | | | |сапоніт, цеоліти), сировина | | | | | | | | |для виробництва абразивних | | | | | | | | |матеріалів, пірофіліт, | | | | | | | | |озокерит, сировина для | | | | | | | | |виготовлення цементу, крейда | | | | | | | | |і вапняк на вапно, гіпс, | | | | | | | | |керамзитова сировина, | | | | | | | | |цегельно-черепична сировина, | | | | | | | | |камінь будівельний, камінь | | | | | | | | |пиляний, глина тугоплавка, | | | | | | | | |пісок для виробництва скла, | | | | | | | | |польовошпатова сировина, | | | | | | | | |каолін первинний, перліт, | | | | | | | | |сировина для виробництва | | | | | | | | |мінеральної вати, | | | | | | | | |піщано-гравійна сировина, | | | | | | | | |бітуми, сировина ювелірна | | | | | | | | |(дорогоцінне каміння), | | | | | | | | |сировина ювелірно-виробна | | | | | | | | |(напівдорогоцінне каміння), |----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| | |сировина для облицьовувальних |Постанова Кабінету | 42 | 19.01.98 |01.01.98 | 31.12.99 | | | |матеріалів, мінеральні |Міністрів України | | | | | | | |підземні води, промислові |"Про внесення змін до | | | | | | | |підземні води (розсіл), ропа, |постанови Кабінету | | | | | | | |мінеральні грязі та мул |Міністрів України від | | | | | | | |застосовується коефіцієнт - |12 вересня 1997 року | | | | | | | |0,3 |N 1014" | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13030002 |На період до 2000 року до |Постанова Кабінету | 1014 | 12.09.97 |01.01.98 | 31.12.99 | | | |базових нормативів плати за |Міністрів України | | | | | | | |користування надрами для |"Про затвердження | | | | | | | |видобування корисних копалин: |базових нормативів | | | | | | | |залізна руда для збагачення, |плати за користування | | | | | | | |залізна руда багата, доломіт, |надрами для | | | | | | | |флюсовий вапняк, вапняки для |видобування корисних | | | | | | | |цукрової промисловості |копалин та Порядку | | | | | | | |застосовується коефіцієнт - |справляння плати за | | | | | | | |0,2 |користування надрами | | | | | | | | |для видобування | | | | | | | | |корисних копалин", | | | | | | | | |пункт 2; | | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| | | |Постанова Кабінету | 42 | 19.01.98 |01.01.98 | 31.12.99 | | | | |Міністрів України | | | | | | | | |"Про внесення змін до | | | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України від | | | | | | | | |12 вересня 1997 року | | | | | | | | |N 1014" | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13030003 |При розробці позабалансових |Постанова Кабінету | 1014 | 12.09.97 |01.01.98 | | | | |запасів корисних копалин |Міністрів України | | | | | | | |застосовується коефіцієнт - |"Про затвердження | | | | | | | |0,5 |базових нормативів | | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |надрами для | | | | | | | | |видобування корисних | | | | | | | | |копалин та Порядку | | | | | | | | |справляння плати за | | | | | | | | |користування надрами | | | | | | | | |для видобування | | | | | | | | |корисних копалин", | | | | | | | | |пункт 8 Порядку | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13030004 |При видобуванні нафти, |Постанова Кабінету | 1014 | 12.09.97 |01.01.98 | | | | |конденсату та природного газу |Міністрів України | | | | | | | |понад базові обсяги (рівні) |"Про затвердження | | | | | | | |застосовується коефіцієнт - |базових нормативів | | | | | | | |0,5 |плати за користування | | | | | | | | |надрами для | | | | | | | | |видобування корисних | | | | | | | | |копалин та Порядку | | | | | | | | |справляння плати за | | | | | | | | |користування надрами | | | | | | | | |для видобування | | | | | | | | |корисних копалин", | | | | | | | | |пункт 10 Порядку | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13030005 |При розробці техногенних |Постанова Кабінету | 1014 | 12.09.97 |01.01.98 | | | | |родовищ застосовується |Міністрів України | | | | | | | |коефіцієнт - 0,5 |"Про затвердження | | | | | | | | |базових нормативів | | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |надрами для | | | | | | | | |видобування корисних | | | | | | | | |копалин та Порядку | | | | | | | | |справляння плати за | | | | | | | | |користування надрами | | | | | | | | |для видобування | | | | | | | | |корисних копалин", | | | | | | | | |пункт 11 Порядку | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13035000 |Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо плати за користування |стаття 1 | | | | | | | |надрами | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збір за |13040000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | геологорозві- | |ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, | | | | | | | дувальні | |ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК | | | | | | | роботи, | |ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ | | | | | | | виконані за | | | | | | | | | рахунок | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13040001 |Звільняються від внесення |Указ Президента | 433/96 | 17.06.96 |17.06.96 | | | | |відрахувань за |України "Про заходи | | | | | | | |геологорозвідувальні роботи, |щодо залучення | | | | | | | |виконані за рахунок |інвестицій для | | | | | | | |державного бюджету, строком |дорозробки нафтових | | | | | | | |на 10 років від дня одержання |родовищ із | | | | | | | |ліцензії на експлуатацію |важковидобувними та | | | | | | | |родовищ за додатково видобуті |виснаженими | | | | | | | |нафту і газ понад базові |запасами", пункт 1 | | | | | | | |обсяги на родовищах, | | | | | | | | |визначених Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України як родовища | | | | | | | | |з важковидобувними та | | | | | | | | |виснаженими запасами | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Плата за |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | землю | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |звільняються: заповідники, в |внесення змін і | | | | | | | |т. ч. історико-культурні, |доповнень до Закону | | | | | | | |національні природні парки, |України "Про плату за | | | | | | | |заказники (крім мисливських), |землю", пункт 1 | | | | | | | |регіональні ландшафтні парки, |статті 12 | | | | | | | |ботанічні сади, дендрологічні | | | | | | | | |і зоологічні парки, пам'ятки | | | | | | | | |природи, заповідні урочища та | | | | | | | | |парки-пам'ятки | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |дослідні господарства |доповнень до Закону | | | | | | | |науково-дослідних установ і |України "Про плату за | | | | | | | |навчальних закладів |землю", пункт 2 | | | | | | | |сільськогосподарського |статті 12 | | | | | | | |профілю та | | | | | | | | |професійно-технічних училищ | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050003 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |звільняються: органи |внесення змін і | | | | | | | |державної влади та органи |доповнень до Закону | | | | | | | |місцевого самоврядування, |України "Про плату за | | | | | | | |органи прокуратури, заклади, |землю", пункт 3 | | | | | | | |установи та організації, які |статті 12 | | | | | | | |повністю утримуються за | | | | | | | | |рахунок бюджету (за винятком | | | | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | | | | |військових формувань, | | | | | | | | |створених відповідно до | | | | | | | | |законодавств України), | | | | | | | | |спеціалізовані санаторії | | | | | | | | |України для реабілітації | | | | | | | | |хворих, згідно із списком, | | | | | | | | |затвердженим Міністерством | | | | | | | | |охорони здоров'я України, | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі заклади України, | | | | | | | | |підприємства, об'єднання та | | | | | | | | |організації товариств сліпих | | | | | | | | |і глухих України, громадські | | | | | | | | |організації інвалідів України | | | | | | | | |та їх об'єднання | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |земельні ділянки державних, |внесення змін і | | | | | | | |колективних і фермерських |доповнень до Закону | | | | | | | |господарств, які зайняті |України "Про плату за | | | | | | | |молодими садами, ягідниками |землю", пункт 4 | | | | | | | |та виноградниками до вступу |статті 12 | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | |також гібридними | | | | | | | | |насадженнями, генофондовими | | | | | | | | |колекціями та розсадниками | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | |насаджень | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |звільняються зареєстровані |внесення змін і | | | | | | | |релігійні та благодійні |доповнень до Закону | | | | | | | |організації, що не займаються |України "Про плату за | | | | | | | |підприємницькою діяльністю |землю", пункт 5 | | | | | | | | |статті 12 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050006 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |сільськогосподарські угіддя |внесення змін і | | | | | | | |зон радіоактивне забруднених |доповнень до Закону | | | | | | | |територій, визначених статтею |України "Про плату за | | | | | | | |2 Закону України "Про |землю", пункт 5 | | | | | | | |правовий режим території, що |статті 12 | | | | | | | |зазнала радіоактивного | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи" | | | | | | | | |(зон відчуження, безумовного | | | | | | | | |(обов'язкового) відселення, | | | | | | | | |гарантованого добровільного | | | | | | | | |відселення і посиленого | | | | | | | | |радіоекологічного контролю), | | | | | | | | |і хімічно забруднених | | | | | | | | |сільськогосподарських угідь, | | | | | | | | |на які запроваджено обмеження | | | | | | | | |щодо ведення сільського | | | | | | | | |господарства; за землі, що | | | | | | | | |перебувають у тимчасовій | | | | | | | | |консервації або у стадії | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | |освоєння | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050007 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |землі державних |внесення змін і | | | | | | | |сортовипробувальних станцій і |доповнень до Закону | | | | | | | |сортодільниць, які |України "Про плату за | | | | | | | |використовуються для |землю", пункт 5 | | | | | | | |випробування сортів |статті 12 | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | |культур | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050008 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |землі дорожнього господарства |внесення змін і | | | | | | | |автомобільних доріг |доповнень до Закону | | | | | | | |загального користування |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", пункт 5 | | | | | | | | |статті 12 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050009 |Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |землі кладовищ |внесення змін і | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", пункт 5 | | | | | | | | |статті 12 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |Республіки Крим, обласні, |внесення змін і | | | | | | | |міські, селищні та сільські |доповнень до Закону | | | | | | | |ради можуть встановлювати |України "Про плату за | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |землю", стаття 12 | | | | | | | |часткове звільнення на певний | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | |зараховуються на спеціальні | | | | | | | | |бюджетні рахунки відповідних | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050011 |Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |заклади культури, науки, |доповнень до Закону | | | | | | | |освіти, охорони здоров'я, |України "Про плату за | | | | | | | |соціального забезпечення, |землю", пункт 4 | | | | | | | |фізичної культури та спорту, |статті 12 | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | |використовуються ними за | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050012 |Податок за земельні ділянки, |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |зайняті житловим фондом, |внесення змін і | | | | | | | |кооперативними автостоянками |доповнень до Закону | | | | | | | |для зберігання особистих |України "Про плату за | | | | | | | |транспортних засобів |землю", стаття 7 | | | | | | | |громадян, | | | | | | | | |гаражно-будівельними, | | | | | | | | |дачно-будівельними | | | | | | | | |кооперативами, а також за | | | | | | | | |земельні ділянки, надані для | | | | | | | | |потреб сільськогосподарського | | | | | | | | |виробництва, водного та | | | | | | | | |лісового господарства, які | | | | | | | | |зайняті виробничими, | | | | | | | | |культурно-побутовими та | | | | | | | | |господарськими будівлями і | | | | | | | | |спорудами, справляється у | | | | | | | | |розмірі трьох відсотків суми | | | | | | | | |земельного податку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050013 |Податок за земельні ділянки, |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 |01.01.97 | | | | |надані для Збройних Сил |внесення змін і | | | | | | | |України та інших військових |доповнень до Закону | | | | | | | |формувань, залізниць, |України "Про плату за | | | | | | | |гірничодобувних підприємств, |землю", стаття 7 | | | | | | | |а також за водойми, надані | | | | | | | | |для виробництва рибної | | | | | | | | |продукції, справляється у | | | | | | | | |розмірі 25 відсотків суми | | | | | | | | |земельного податку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13050014 |Звільняються від сплати |Закон України "Про |796/97-ВР | 30.12.97 |01.01.98 | 31.12.98 | | | |земельного податку військові |Державний бюджет | | | | | | | |частини, установи, військові |України на 1998 рік", | | | | | | | |навчальні заклади, |стаття 16 | | | | | | | |науково-дослідні, дитячі | | | | | | | | |санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі установи, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок | | | | | | | | |бюджету та підпорядковані | | | | | | | | |Міністерству оборони України, | | | | | | | | |військовим формуванням, що | | | | | | | | |утворені відповідно до | | | | | | | | |законодавства, а також | | | | | | | | |підприємства Міністерства | | | | | | | | |оборони України та | | | | | | | | |військово-промислового | | | | | | | | |комплексу України. Перелік | | | | | | | | |зазначених підприємств | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |13055000 |Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо плати за землю |стаття 1 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Податок на |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | додану | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | вартість | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010048 |Звільняються від |Закон України "Про | 6/97-ВР | 17.01.97 | | | | | |оподаткування обороти з: |надання пільг щодо | | | | | | | |реалізації товарів (робіт, |обкладання податком | | | | | | | |послуг), включаючи |на добавлену вартість | | | | | | | |імпортовані, що |продукції (робіт, | | | | | | | |використовуються для |послуг), що | | | | | | | |виготовлення продукції за |виробляється за | | | | | | | |контрактом N 1346/38, а також |контрактом N | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої |1346/38", | | | | | | | |продукції, яка реалізується |статті 1, 2 | | | | | | | |постачальнику для виконання | | | | | | | | |цього контракту. | | | | | | | | |Перелік підприємств, які | | | | | | | | |беруть участь у виготовленні | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) за | | | | | | | | |цим контрактом, номенклатура | | | | | | | | |і обсяги товарів, на які | | | | | | | | |поширюється дія статті 1 | | | | | | | | |цього Закону, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | |Порядок здійснення контролю | | | | | | | | |за застосуванням пільг | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010049 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 |07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010050 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 |31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010051 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 |24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | |Урядом ФРГ про | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010052 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 |02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010053 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 |22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |про загальні умови і | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | |держав - учасниць | | | | | | | | |СНД | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010061 |Не підлягають обкладанню |Закон України "Про | 65/96-ВР | 23.02.96 |24.02.96 | | | | |податком на добавлену |деякі питання | | | | | | | |вартість сировина, матеріали, |валютного регулювання | | | | | | | |устаткування та обладнання |та оподаткування | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |суб'єктів | | | | | | | |які ввозяться в Україну для |експериментальної | | | | | | | |потреб власного виробництва |зони "Сиваш" | | | | | | | |суб'єктами експериментальної | | | | | | | | |економічної зони "Сиваш" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010063 |Звільняються від |Закон України "Про |327/97-ВР | 19.06.97 |17.07.97 | 01.07.98 | | | |оподаткування податком на |деякі питання | | | | | | | |добавлену вартість операції |підготовки та | | | | | | | |з: |проведення в місті | | | | | | | |реалізації робіт (послуг), що |Києві щорічних зборів | | | | | | | |імпортовані юридичними |Європейського банку | | | | | | | |особами на будівництво, |реконструкції та | | | | | | | |реконструкцію, ремонт та |розвитку" | | | | | | | |облаштування об'єктів для | | | | | | | | |приймання, розміщення | | | | | | | | |учасників щорічних зборів | | | | | | | | |ЄБРР на виконання укладених | | | | | | | | |договорів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010064 |Звільняються від |Закон України "Про |327/97-ВР | 19.06.97 |17.07.97 | 01.05.98 | | | |оподаткування податком на |деякі питання | | | | | | | |добавлену вартість операції |підготовки та | | | | | | | |з: |проведення в місті | | | | | | | |реалізації робіт (послуг), що |Києві щорічних зборів | | | | | | | |здійснюються юридичними |Європейського банку | | | | | | | |особами для забезпечення та |реконструкції та | | | | | | | |проведення щорічних зборів |розвитку" | | | | | | | |ЄБРР | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010065 |Звільняються від |Закон України "Про |327/97-ВР | 19.06.97 |17.07.97 | 01.05.98 | | | |оподаткування податком на |деякі питання | | | | | | | |добавлену вартість операції |підготовки та | | | | | | | |з: |проведення в місті | | | | | | | |реалізації робіт (послуг), що |Києві щорічних зборів | | | | | | | |імпортовані Організаційним |Європейського банку | | | | | | | |комітетом і Європейським |реконструкції та | | | | | | | |банком реконструкції та |розвитку" | | | | | | | |розвитку для потреб | | | | | | | | |проведення щорічних зборів | | | | | | | | |ЄБРР | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |випуску, розміщення та |вартість", підпункт | | | | | | | |продажу за кошти цінних |3.2.1 пункту 3.2 | | | | | | | |паперів, що емітовані |статті 3 | | | | | | | |(випущені в обіг) суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької діяльності, | | | | | | | | |Національним банком України, | | | | | | | | |Міністерством фінансів | | | | | | | | |України, Державним | | | | | | | | |казначейством України, | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування, включаючи | | | | | | | | |приватизаційні та | | | | | | | | |компенсаційні папери | | | | | | | | |(сертифікати), житлові чеки, | | | | | | | | |земельні бони, а також | | | | | | | | |деривативів; обміну цінних | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери; | | | | | | | | |депозитарної, реєстраторської | | | | | | | | |і клірингової діяльності по | | | | | | | | |цінних паперах | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна орендодавця |вартість", підпункт | | | | | | | |(лізингодавця), що є |3.2.2 пункту 3.2 | | | | | | | |резидентом, у користування |статті 3 | | | | | | | |орендарю (лізингоотримувачу) | | | | | | | | |згідно з умовами договору | | | | | | | | |оренди (лізингу) та його | | | | | | | | |повернення орендодавцю | | | | | | | | |(лізингодавцю) після | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | |договору | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |сплати орендних (лізингових) |вартість", підпункт | | | | | | | |платежів за умовами договору |3.2.2 пункту 3.2 | | | | | | | |фінансової оренди (лізингу) |статті 3 | | | | | | | |або за умовами договору | | | | | | | | |оренди житлового фонду, що є | | | | | | | | |основним місцем проживання | | | | | | | | |орендаря | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна в заставу |вартість", підпункт | | | | | | | |позикодавцю (кредитору) |3.2.2 пункту 3.2 | | | | | | | |згідно з договором позики та |статті 3 | | | | | | | |його повернення заставодавцю | | | | | | | | |після закінчення дії такого | | | | | | | | |договору | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010070 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі кредитором, що є |вартість", підпункт | | | | | | | |резидентом, об'єкта |3.2.2 пункту 3.2 | | | | | | | |іпотечного кредиту у |статті 3 | | | | | | | |власність або використання | | | | | | | | |позичальником | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |грошових виплат основної суми |вартість", підпункт | | | | | | | |та процентів згідно з умовами |3.2.2 пункту 3.2 | | | | | | | |іпотечного кредиту |статті 3 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг із страхування |вартість", підпункт | | | | | | | |і перестрахування, |3.2.3 пункту 3.2 | | | | | | | |передбачених Законом України |статті 3 | | | | | | | |"Про страхування", | | | | | | | | |соціального і пенсійного | | | | | | | | |страхування | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |обігу валютних цінностей (у |вартість", підпункт | | | | | | | |тому числі національної та |3.2.4 пункту 3.2 | | | | | | | |іноземної валюти), монетарних |статті 3 | | | | | | | |металів, банкнотів та монет | | | | | | | | |Національного банку України, | | | | | | | | |за винятком тих, що | | | | | | | | |реалізуються для | | | | | | | | |нумізматичних цілей; випуску, | | | | | | | | |обігу та погашення державних | | | | | | | | |лотерейних білетів, випущених | | | | | | | | |в обіг за дозволом | | | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | | | |України; виплати грошових | | | | | | | | |виграшів, грошових призів і | | | | | | | | |грошових винагород; продажу | | | | | | | | |негашених поштових марок | | | | | | | | |України, конвертів та | | | | | | | | |листівок з погашеними | | | | | | | | |поштовими марками України, | | | | | | | | |крім колекційних марок, | | | | | | | | |листівок та конвертів для | | | | | | | | |філателістичних потреб | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з інкасації, |вартість", підпункт | | | | | | | |розрахунково-касового |3.2.5 пункту 3.2 | | | | | | | |обслуговування, залучення, |статті 3 | | | | | | | |розміщення та повернення | | | | | | | | |грошових коштів за договорами | | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, | | | | | | | | |страхування або доручення; | | | | | | | | |надання, управління і | | | | | | | | |переуступки фінансових | | | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій | | | | | | | | |і банківських поручительств | | | | | | | | |особою, що надала такі | | | | | | | | |кредити, гарантії або | | | | | | | | |поручительства | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |торгівлі за грошові кошти або |вартість", підпункт | | | | | | | |цінні папери борговими |3.2.5 пункту 3.2 | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |статті 3 | | | | | | | |операцій з інкасації боргових | | | | | | | | |вимог та факторингу | | | | | | | | |(факторингових операцій) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |оплати вартості державних |вартість", підпункт | | | | | | | |платних послуг, які надаються |3.2.6 пункту 3.2 | | | | | | | |фізичним або юридичним особам |статті 3 | | | | | | | |органами виконавчої влади і | | | | | | | | |місцевого самоврядування та | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | |(надання) яких встановлюється | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | |отримання ліцензії (дозволу), | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді | | | | | | | | |зборів, державного мита тощо | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |виплат заробітної плати, |вартість", підпункт | | | | | | | |пенсій, стипендій, субсидій, |3.2.7 пункту 3.2 | | | | | | | |дотацій, інших грошових або |статті 3 | | | | | | | |майнових виплат фізичним | | | | | | | | |особам за рахунок бюджетів | | | | | | | | |або соціальних чи страхових | | | | | | | | |фондів у порядку, | | | | | | | | |встановленому законом; виплат | | | | | | | | |дивідендів у грошовій формі | | | | | | | | |або у формі цінних паперів | | | | | | | | |(корпоративних прав), надання | | | | | | | | |брокерських, дилерських | | | | | | | | |послуг з укладання договорів | | | | | | | | |(контрактів) на торгівлю | | | | | | | | |цінними паперами та | | | | | | | | |деривативами на фондових і | | | | | | | | |товарних біржах, створених у | | | | | | | | |порядку, передбаченому | | | | | | | | |Законами України "Про цінні | | | | | | | | |папери і фондову біржу" та | | | | | | | | |"Про товарну біржу" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі основних фондів у |вартість", підпункт | | | | | | | |якості внеску до статутних |3.2.8 пункту 3.2 | | | | | | | |фондів юридичних осіб для |статті 3 | | | | | | | |формування їх цілісного | | | | | | | | |майнового комплексу в обмін | | | | | | | | |на їх корпоративні права; | | | | | | | | |продажу за компенсацію | | | | | | | | |сукупних валових активів | | | | | | | | |платника податку (з | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу) | | | | | | | | |іншому платнику | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010079 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | | | | |операції з: |внесення змін до | | | | | | | |оплати вартості |Закону України "Про | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |податок на додану | | | | | | | |науково-дослідних та |вартість", підпункт | | | | | | | |дослідницько-конструкторських |3.2.9 пункту 3.2 | | | | | | | |робіт, що здійснюються за |статті 3 | | | | | | | |рахунок Державного бюджету | | | | | | | | |України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010080 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу вітчизняних продуктів |вартість", підпункт | | | | | | | |дитячого харчування молочними |5.1.1 пункту 5.1 | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими |статті 5 | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | |виконують функції роздаточних | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | |встановленими Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010081 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу (передплати) і |вартість", підпункт | | | | | | | |доставки періодичних видань |5.1.2 пункту 5.1 | | | | | | | |друкованих засобів масової |статті 5 | | | | | | | |інформації вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010082 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу книжок вітчизняного |вартість", підпункт | | | | | | | |виробництва |5.1.2 пункту 5.1 | | | | | | | | |статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010083 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу учнівських зошитів, |вартість", підпункт | | | | | | | |підручників та навчальних |5.1.2 пункту 5.1 | | | | | | | |посібників |статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010084 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання згідно з переліком, |вартість", підпункт | | | | | | | |встановленим Кабінетом |5.1.3 пункту 5.1 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |статті 5 | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | |будинками культури в | | | | | | | | |сільській місцевості, | | | | | | | | |дитячими музичними та | | | | | | | | |художніми школами, школами | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010085 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів спеціального |вартість", підпункт | | | | | | | |призначення для інвалідів за |5.1.4 пункту 5.1 | | | | | | | |переліком, встановленим |статті 5 | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010086 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |послуг з доставки пенсій та |вартість", підпункт | | | | | | | |грошової допомоги населенню |5.1.5 пункту 5.1 | | | | | | | | |статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010087 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з реєстрації |вартість", підпункт | | | | | | | |актів громадянського стану |5.1.6 пункту 5.1 | | | | | | | |державними органами, |статті 5 | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010088 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу лікарських засобів та |вартість", підпункт | | | | | | | |виробів медичного |5.1.7 пункту 5.1 | | | | | | | |призначення, зареєстрованих в |статті 5 | | | | | | | |Україні у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, в | | | | | | | | |тому числі надання послуг з | | | | | | | | |такого продажу аптечними | | | | | | | | |установами | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010089 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з охорони |вартість", підпункт | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |5.1.8 пункту 5.1 | | | | | | | |встановленим Кабінетом |статті 5 | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію) | | | | | | | | |на надання таких послуг | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010090 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу путівок на |вартість", підпункт | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |5.1.9 пункту 5.1 | | | | | | | |та відпочинок дітей у |статті 5 | | | | | | | |закладах за переліком, | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", підпункт | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |5.1.10 пункту 5.1 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: |статті 5 | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |утримання осіб у будинках для |вартість", підпункт | | | | | | | |престарілих та інвалідів, |5.1.10 пункту 5.1 | | | | | | | |харчування та облаштування на |статті 5 | | | | | | | |нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | |житла, у спеціально | | | | | | | | |відведених для цього місцях | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування дітей у школах, |вартість", підпункт | | | | | | | |професійно-технічних училищах |5.1.10 пункту 5.1 | | | | | | | |та громадян у закладах |статті 5 | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010094 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування, забезпечення |вартість", підпункт | | | | | | | |речовим майном, |5.1.10 пункту 5.1 | | | | | | | |комунально-побутовими та |статті 5 | | | | | | | |іншими послугами, що | | | | | | | | |надаються спецконтингенту в | | | | | | | | |установах пенітенціарної | | | | | | | | |системи згідно з переліком, | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010095 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг державними |вартість", підпункт | | | | | | | |службами зайнятості України |5.1.11 пункту 5.1 | | | | | | | |за переліком, встановленим |статті 5 | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010096 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг архівними |вартість", підпункт | | | | | | | |установами України, |5.1.12 пункту 5.1 | | | | | | | |пов'язаних з наданням |статті 5 | | | | | | | |документів Національного | | | | | | | | |архівного фонду України | | | | | | | | |юридичним і фізичним особам, | | | | | | | | |а також продажу архівним | | | | | | | | |установам України документів | | | | | | | | |Національного архівного фонду | | | | | | | | |України, які перебувають у | | | | | | | | |власності юридичних або | | | | | | | | |фізичних осіб відповідно до | | | | | | | | |законодавства України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010097 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | 01.10.98 |Змінено | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | |згідно з | | |надання послуг з перевезення |вартість", підпункт | | | | |Указом | | |пасажирів міським і |5.1.13 пункту 5.1 | | | | |Президента | | |приміським пасажирським |статті 5 | | | | |України від | | |транспортом та автомобільним | | | | | |07.08.98 р. N | | |транспортом у межах району, | | | | | |857 "Про | | |тарифи на які регулюються у | | | | | |деякі зміни в | | |встановленому законом | | | | | |оподаткуванні"| | |порядку, за винятком операцій | | | | | | | | |з надання пасажирського | | | | | | | | |транспорту в оренду (прокат) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010098 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання культових послуг та |вартість", підпункт | | | | | | | |продажу предметів культового |5.1.14 пункту 5.1 | | | | | | | |призначення релігійними |статті 5 | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010099 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з поховання |вартість", підпункт | | | | | | | |будь-яким платником податку |5.1.15 пункту 5.1 | | | | | | | | |статті 5 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010100 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі конфіскованого |вартість", підпункт | | | | | | | |майна, знахідок, скарбів або |5.1.16 пункту 5.1 | | | | | | | |майна, визнаних безхазяйними, |статті 5 | | | | | | | |у розпорядження державних | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | |із законодавством | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010101 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі земельних ділянок, |вартість", підпункт | | | | | | | |що знаходяться під об'єктами |5.1.17 пункту 5.1 | | | | | | | |нерухомості або незабудованої |статті 5 | | | | | | | |землі, у разі коли така | | | | | | | | |передача дозволена згідно з | | | | | | | | |положеннями Земельного | | | | | | | | |кодексу України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010102 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", підпункт | | | | | | | |рухомого складу однією |5.1.18 пункту 5.1 | | | | | | | |залізницею або підприємством |статті 5 | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | |загального користування іншим | | | | | | | | |залізницям або підприємствам | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | |державної форми власності в | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010103 |Звільняються від |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |приватизації державного майна |Закону України "Про | | | | | | | |в обмін на приватизаційні |податок на додану | | | | | | | |папери або компенсаційні |вартість", підпункт | | | | | | | |сертифікати, а також |5.1.19 пункту 5.1 | | | | | | | |безоплатної приватизації |статті 5 | | | | | | | |житлового фонду, присадибних | | | | | | | | |земельних ділянок та | | | | | | | | |земельних паїв відповідно до | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010104 |Звільняються від |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |виконання робіт (вартість |Закону України "Про | | | | | | | |робіт) з будівництва житла, |податок на додану | | | | | | | |що здійснюються за рахунок |вартість", підпункт | | | | | | | |коштів фізичних осіб, та |5.1.20 пункту 5.1 | | | | | | | |передачі такого житла у |статті 5 | | | | | | | |власність таким фізичним | | | | | | | | |особам | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 |13.12.97 | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |подання благодійної допомоги, |деяких законодавчих | | | | | | | |а саме безоплатна передача |актів України з | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), у |питань оподаткування" | | | | | | | |тому числі при їх ввезенні | | | | | | | | |(пересиланні) на митну | | | | | | | | |територію України, закладам | | | | | | | | |науки, фізкультури і спорту, | | | | | | | | |що утримуються за рахунок | | | | | | | | |бюджетів; закладам | | | | | | | | |дошкільної, початкової, | | | | | | | | |середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та вищої | | | | | | | | |освіти, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я, культури; | | | | | | | | |релігійним, благодійним | | | | | | | | |організаціям, зареєстрованим | | | | | | | | |у порядку, встановленому | | | | | | | | |законодавством, а також | | | | | | | | |операції з безоплатної | | | | | | | | |передачі таких товарів | | | | | | | | |(робіт, послуг) набувачам | | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної | | | | | | | | |допомоги відповідно до | | | | | | | | |законодавства України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010107 |Звільняються від |Закон України "Про | 698 | 05.12.97 |25.12.97 | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |статті 5 Закону | | | | | | | |послуг), за винятком |України "Про податок | | | | | | | |підакцизних товарів, |на додану вартість" | | | | | | | |грального бізнесу | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |всеукраїнськими громадськими | | | | | | | | |організаціями інвалідів та | | | | | | | | |майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих, і за умови, що | | | | | | | | |фонд оплати праці таких | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Перелік | | | | | | | | |всеукраїнських громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів, на | | | | | | | | |підприємства яких поширюється | | | | | | | | |ця пільга, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010108 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |виконання робіт за рахунок |вартість", підпункт | | | | | | | |коштів інвесторів по |5.2.2 пункту 5.2 | | | | | | | |будівництву житла для |статті 5 | | | | | | | |військовослужбовців, | | | | | | | | |ветеранів війни та членів | | | | | | | | |сімей військовослужбовців, що | | | | | | | | |загинули під час виконання | | | | | | | | |службових обов'язків | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010109 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", підпункт | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) |5.2.3 пункту 5.2 | | | | | | | |власного виробництва |статті 5 | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | |(цехами, дільницями) | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | |територіальних центрів по | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | |така передача здійснюється | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | |потреб зазначених закладів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010110 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській |вартість", підпункт | | | | | | | |місцевості |5.2.4 пункту 5.2 | | | | | | | |сільськогосподарськими |статті 5 | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я та | | | | | | | | |поданні матеріальної допомоги | | | | | | | | |(в межах одного | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | |доходів громадян на місяць на | | | | | | | | |одну особу) продуктами | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | |інвалідам дитинства, одиноким | | | | | | | | |особам похилого віку, особам, | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010111 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській |вартість", підпункт | | | | | | | |місцевості |5.2.4 пункту 5.2 | | | | | | | |сільськогосподарськими |статті 5 | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | |їдальнях | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пункт 5.3 | | | | | | | |послуг), передбачених для |статті 5 | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | |членами їхніх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу, відповідно | | | | | | | | |до порядку та за переліком | | | | | | | | |операцій, встановлених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010113 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |вартість", пункт 5.5 | | | | | | | |митну територію України |статті 5 | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) (крім | | | | | | | | |підакцизних), передбачених | | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | | |консульських установ | | | | | | | | |іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | |членами їхніх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010114 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | 27.01.98 | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | |ввезення (імпортування) в |вартість" | | | | | | | |українські порти | | | | | | | | |риболовецькими підприємствами | | | | | | | | |необробленого вилову морської | | | | | | | | |риби, безхребетних, | | | | | | | | |ракоподібних або мушель, чи | | | | | | | | |зазначеного вилову, | | | | | | | | |підготовленого до реалізації | | | | | | | | |до моменту його продажу | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010115 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів, що були |вартість", підпункт | | | | | | | |вивезені (експортовані) |6.2.1 пункту 6.2 | | | | | | | |платником податку за межі |статті 6 | | | | | | | |митної території України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010116 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу робіт (послуг), |вартість", підпункт | | | | | | | |призначених для використання |6.2.2 пункту 6.2 | | | | | | | |та споживання за межами |статті 6 | | | | | | | |митної території України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", підпункт | | | | | | | |послуг) підприємствам |6.2.3 пункту 6.2 | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які |статті 6 | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |"Про податок на | | | | | | | |надання транспортних послуг з |додану вартість", | | | | | | | |перевезення пасажирів та |підпункт 6.2.4 пункту | | | | | | | |вантажів за межами митного |6.2 статті 6 | | | | | | | |кордону України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010119 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | 01.01.99 | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу вугілля та продуктів |вартість", підпункт | | | | | | | |його збагачення, вугільних та |6.2.5 пункту 6.2 | | | | | | | |торфових брикетів |статті 6 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010120 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | 01.01.99 | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу електроенергії |вартість", підпункт | | | | | | | | |6.2.5 пункту 6.2 | | | | | | | | |статті 6 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010121 |Не справляється податок на |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | 01.01.99 | | | |додану вартість за операціями |внесення змін до | | | | | | | |з: |Закону України "Про | | | | | | | |надання послуг, пов'язаних з |податок на додану | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) |вартість", пункт | | | | | | | |пасажирів та вантажів |11.15 статті 11 | | | | | | | |транзитом через територію і | | | | | | | | |порти України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010122 |Звільняються від |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 |01.01.2002 | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |видачі сільськогосподарської |Закону України "Про | | | | | | | |продукції власного |податок на додану | | | | | | | |виробництва підприємств - |вартість", пункт | | | | | | | |виробників |11.16 статті 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: фізичним особам - | | | | | | | | |власникам земельних паїв, | | | | | | | | |внесених до таких | | | | | | | | |підприємств, у вигляді | | | | | | | | |компенсації вартості | | | | | | | | |користування такими паями | | | | | | | | |таким підприємством, але не | | | | | | | | |більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць строку | | | | | | | | |такого користування | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010123 |Звільняються від |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 |01.01.2002 | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |видачі сільськогосподарської |Закону України "Про | | | | | | | |продукції власного |податок на додану | | | | | | | |виробництва підприємств - |вартість", пункт | | | | | | | |виробників |11.16 статті 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: фізичним особам, | | | | | | | | |які перебувають у трудових | | | | | | | | |відносинах з підприємством - | | | | | | | | |виробником | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції, відповідно до | | | | | | | | |фактично відпрацьованого | | | | | | | | |часу, але не більш як 70 | | | | | | | | |гривень у розрахунку на | | | | | | | | |повний календарний місяць | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість", пункт 4.6 | | | | | | | |(заставна), до бази |статті 4 | | | | | | | |оподаткування не включається | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010125 |Звільняються від |Закон України "Про | 702 | 09.12.97 |24.12.97 | 15.01.98 | | | |оподаткування податком на |деякі питання | | | | | | | |додану вартість операції з: |оподаткування у | | | | | | | |продажу виробничими та |зв'язку з | | | | | | | |торговими підприємствами |організацією та | | | | | | | |святкових подарунків, що |проведенням | | | | | | | |закуповуються за рахунок |новорічних і | | | | | | | |коштів Фонду соціального |різдвяних свят для | | | | | | | |страхування України, |дітей і підлітків та | | | | | | | |профспілкових комітетів |придбання святкових | | | | | | | |підприємств і організацій та |подарунків" | | | | | | | |благодійних організацій, які | | | | | | | | |не одержують прибутку від | | | | | | | | |здійснення своєї діяльності | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010126 |Ввезення товарів критичного |Закон України "Про | 550 | 02.10.97 |16.10.97 | 01.01.99 |Перелік | | |імпорту для вітчизняного |внесення змін до | | | | |встановлено | | |виробництва (крім їх ввезення |Закону України "Про | | | | |постановою | | |на умовах переробки |податок на додану | | | | |Кабінету | | |давальницької сировини) в |вартість" | | | | |Міністрів | | |момент перетину митного | | | | | |України від | | |кордону здійснюється без | | | | | |26.07.98 р. N | | |сплати податку на додану | | | | | |1145 | | |вартість | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010127 |Звільняються від |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 |23.10.97 |01.01.2008 | | | |оподаткування операції з: |стимулювання | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |виробництва | | | | | | | |митну територію України |автомобілів в | | | | | | | |товарів (включаючи |Україні" | | | | | | | |машинокомплекти), які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запчастин до них з | | | | | | | | |інвестицією (у тому числі | | | | | | | | |іноземною) виключно в | | | | | | | | |грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | | |на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010128 |Оподатковуються податком на |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 |23.10.97 |01.01.2008 | | | |додану вартість за нульовою |стимулювання | | | | | | | |ставкою операції з: |виробництва | | | | | | | |продажу автомобілів власного |автомобілів в | | | | | | | |виробництва резидентів |Україні" | | | | | | | |України, які мають інвестицію | | | | | | | | |(у тому числі іноземну) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонів | | | | | | | | |доларів США за офіційним | | | | | | | | |валютним курсом Національного | | | | | | | | |банку України на день | | | | | | | | |внесення такої інвестиції до | | | | | | | | |їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", підпункт | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2.4 пункту 6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |статті 6 | | | | | | | |з бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів, що були | | | | | | | | |вивезені (експортовані) | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митних кордонів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010130 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", підпункт | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2.4 пункту 6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |статті 6 | | | | | | | |з бюджету при: | | | | | | | | |продажу робіт (послуг), | | | | | | | | |призначених для використання | | | | | | | | |та споживання за межами | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", підпункт | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2.4 пункту 6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |статті 6 | | | | | | | |з бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) підприємствам | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", підпункт | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2.4 пункту 6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |статті 6 | | | | | | | |з бюджету при: | | | | | | | | |наданні транспортних послуг з | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010133 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | 01.01.99 | | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |з бюджету при: | | | | | | | | |продажу вугілля та продуктів | | | | | | | | |його збагачення, вугільних і | | | | | | | | |торфових брикетів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010134 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | 01.01.99 | | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу електроенергії | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010135 |Звільняються від |Закон України "Про | 794 | 30.12.97 |27.01.98 | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | | | | | | | |ввезення на митну територію |деяких законів | | | | | | | |України товарів морського |України з питань | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, |оподаткування" | | | | | | | |мушлі, ракоподібні, водні | | | | | | | | |рослини тощо, охолоджені, | | | | | | | | |солоні, морожені, | | | | | | | | |консервовані, перероблені в | | | | | | | | |борошно або в іншу | | | | | | | | |продукцію), видобутих | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | |України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010136 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 770 | 23.12.97 |01.01.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до | | | | | | | |продажу переробним |Закону України "Про | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса |податок на додану | | | | | | | |живою вагою |вартість", підпункт | | | | | | | |сільськогосподарськими |6.2.6 пункту 6.2 | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |статті 6 | | | | | | | |власності і господарювання | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010137 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 799 | 30.12.97 |22.01.98 | 01.10.98 |Змінено | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до | | | | |згідно з | | |продажу газу, імпортованого в |Закону України "Про | | | | |Указом | | |Україну |податок на додану | | | | |Президента | | | |вартість", підпункт | | | | |України від | | | |6.2.7 пункту 6.2 | | | | |07.06.98 р. N | | | |статті 6 | | | | |857 "Про | | | | | | | | |деякі зміни в | | | | | | | | |оподаткуванні"| | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010138 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 799 | 30.12.97 |22.01.98 | 01.10.98 |Змінено | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | |згідно з | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | |Указом | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | |Президента | | |які підлягають відшкодуванню |вартість", підпункт | | | | |України від | | |з бюджету при: |6.2.7 пункту 6.2 | | | | |07.06.98 р. N | | |продажу газу, імпортованого в |статті 6 | | | | |857 "Про | | |Україну | | | | | |деякі зміни в | | | | | | | | |оподаткуванні"| | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010139 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 770 | 23.12.97 |01.01.98 | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість", підпункт | | | | | | | |із бюджету при: |6.2.6 пункту 6.2 | | | | | | | |продажу переробним |статті 6 | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | | | |живою вагою | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності і господарювання | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010140 |Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 13 | 05.01.98 |01.02.98 | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України | | | | | | | |походженням з митної |"Про реалізацію Угоди | | | | | | | |території Російської |між Урядом України та | | | | | | | |Федерації у разі їх ввезення |Урядом Російської | | | | | | | |на митну територію України і |Федерації про вільну | | | | | | | |для призначення на цій |торгівлю" | | | | | | | |території | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010141 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 169 | 04.03.98 |28.03.98 | 24.10.98 | | | |операції з: |внесення змін до | | | | | | | |безоплатної передачі у |Закону України "Про | | | | | | | |комунальну власність об'єктів |податок на додану | | | | | | | |соціальної сфери, житлового |вартість", підпункт | | | | | | | |фонду разом з об'єктами |3.2.10 пункту 3.2 | | | | | | | |інженерної інфраструктури, |статті 3 | | | | | | | |які перебувають на балансі | | | | | | | | |платників податку, якщо такі | | | | | | | | |операції здійснюються | | | | | | | | |відповідно до Державної | | | | | | | | |програми приватизації чи за | | | | | | | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, місцевих органів | | | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | | | |виконавчих органів рад, | | | | | | | | |прийнятими у межах їх | | | | | | | | |повноважень | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010142 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 |11.04.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |Закону України "Про | | | | | | | |послуг) власного виробництва, |податок на додану | | | | | | | |за винятком підакцизних |вартість", підпункт | | | | | | | |товарів, посередницької та |6.2.8 пункту 6.2. | | | | | | | |рекламної діяльності, |статті 6 | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством | | | | | | | | |глухих та майно яких є їх | | | | | | | | |повною власністю, іншим | | | | | | | | |платникам податку. Зазначена | | | | | | | | |норма поширюється тільки на | | | | | | | | |підприємства, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих та фонд оплати | | | | | | | | |праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 40 відсотків суми | | | | | | | | |загальних виплат на оплату | | | | | | | | |праці, що включається до | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Порядок | | | | | | | | |віднесення товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) до власного | | | | | | | | |виробництва підприємств, | | | | | | | | |заснованих Українським | | | | | | | | |товариством глухих, | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 |11.04.98 | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | | | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість", підпункт | | | | | | | |з бюджету при: |6.2.8 пункту 6.2 | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |статті 6 | | | | | | | |послуг) власного виробництва, | | | | | | | | |за винятком підакцизних | | | | | | | | |товарів, посередницької та | | | | | | | | |рекламної діяльності, | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством | | | | | | | | |глухих та майно яких є їх | | | | | | | | |повною власністю, іншим | | | | | | | | |платникам податку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 |02.10.97 | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість", | | | | | | | |оподаткування згідно з |пункт 11.1 | | | | | | | |підпунктами "г", "д" пункту 1 | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | |вартість", було здійснено | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010146 |Сума податку на додану |Закон України "Про | 169 | 04.03.98 |28.03.98 | | | | |вартість, сплачена по |внесення змін до | | | | | | | |операціях з відпуску |Закону України "Про | | | | | | | |матеріальних цінностей, які |податок на додану | | | | | | | |були закладені до державного |вартість", | | | | | | | |матеріального резерву згідно |пункт 11.22 | | | | | | | |з договорами, укладеними до 1 | | | | | | | | |січня 1998 року, | | | | | | | | |використовується Державним | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | |матеріальних резервах | | | | | | | | |виключно на закладення | | | | | | | | |матеріальних цінностей до | | | | | | | | |державного резерву з метою | | | | | | | | |підтримки незнижувального | | | | | | | | |запасу в порядку, | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010147 |Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 203 | 18.02.98 |16.02.98 | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України | | | | | | | |походженням з митної |"Про реалізацію Угоди | | | | | | | |території Республіки Білорусь |між Урядом України та | | | | | | | |у разі їх ввезення на митну |Урядом Республіки | | | | | | | |територію України і для |Білорусь про вільну | | | | | | | |призначення на цій території |торгівлю" | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 |08.01.98 | | | | |товарів, обладнання та |ратифікацію | | | | | | | |послуг, що постачаються за |Меморандуму про | | | | | | | |кошти безвідплатної допомоги |створення і | | | | | | | |Урядом Японії у рамках |діяльність Японського | | | | | | | |Меморандуму для створення |центру в Україні" | | | | | | | |Японського центру в Україні | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010149 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 |07.08.98 | | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | |Урядом Швейцарської | | | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | | | |надання безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги | | | | | | | | |на Проект "Охорона | | | | | | | | |здоров'я матерів і | | | | | | | | |дітей (неонатологія) | | | | | | | | |" | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 163 | 06.10.98 |24.10.98 | | | | |операції з: |внесення змін до | | | | | | | |безоплатної передачі об'єктів |деяких законів | | | | | | | |права державної власності у |України у зв'язку з | | | | | | | |комунальну власність |прийняттям Закону | | | | | | | |територіальних громад сіл, |України "Про передачу | | | | | | | |селищ, міст або у їх спільну |об'єктів права | | | | | | | |власність, а також об'єктів |державної та | | | | | | | |права комунальної власності у |комунальної | | | | | | | |державну власність, які |власності" | | | | | | | |перебувають на балансі одних | | | | | | | | |платників податку і | | | | | | | | |передаються на баланс інших | | | | | | | | |платників податку, якщо такі | | | | | | | | |операції здійснюються за | | | | | | | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, центральних та | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої | | | | | | | | |влади, органів місцевого | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | |межах їх повноважень | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010151 |Не оподатковуються операції з |Указ Президента | 857 | 07.08.98 |01.10.98 | | | | |ввезення (пересилання) з-за |України "Про деякі | | | | | | | |меж митного кордону України |зміни в | | | | | | | |товарів, а також супутніх |оподаткуванні" | | | | | | | |таким товарам робіт (послуг) | | | | | | | | |на користь магазинів | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |розташованих на території | | | | | | | | |України в зонах митного | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | |ліцензійні склади) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010152 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 799 | 30.12.97 |01.10.98 | 01.01.99 |Змінено | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до | | | | |згідно з | | |продажу газу, імпортованого в |Закону України "Про | | | | |Указом | | |Україну (крім операцій з |податок на додану | | | | |Президента | | |продажу імпортованого газу |вартість", підпункт | | | | |України від | | |населенню та бюджетним |6.2.7 пункту 6.2 | | | | |07.08.98 р. N | | |установам) |статті 6 | | | | |857 "Про | | | | | | | | |деякі зміни в | | | | | | | | |оподаткуванні"| | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010153 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 799 | 30.12.97 |01.10.98 | 01.01.99 |Змінено | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | |згідно з | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | |Указом | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | |Президента | | |які підлягають відшкодуванню |вартість", підпункт | | | | |України від | | |із бюджету при: |6.2.7 пункту 6.2 | | | | |07.08.98 р. N | | |продажу газу імпортованого в |статті 6 | | | | |857 "Про | | |Україну (крім операції з | | | | | |деякі зміни в | | |продажу імпортованого газу | | | | | |оподаткуванні"| | |населенню та бюджетним | | | | | | | | |установам) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010154 |Звільняються від |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 |01.10.98 | |Змінено | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | |згідно з | | |надання послуг з перевезення |вартість", підпункт | | | | |Указом | | |пасажирів міським |5.1.13 пункту 5.1 | | | | |Президента | | |транспортом, тарифи на які |статті 5 | | | | |України від | | |регулюються у встановленому | | | | | |07.08.98 р. N | | |законом порядку, за винятком | | | | | |857 "Про | | |операцій з надання | | | | | |деякі зміни в | | |пасажирського транспорту в | | | | | |оподаткуванні"| | |оренду (прокат) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14010155 |Звільняються від |Закон України "Про | 228 | 05.11.98 |01.12.98 | 15.01.99 | | | |оподаткування податком на |звільнення від | | | | | | | |додану вартість операції з: |оподаткування | | | | | | | |продажу виробничими та |грошових коштів, які | | | | | | | |торговими підприємствами |спрямовуються на | | | | | | | |дитячих святкових подарунків, |проведення новорічних | | | | | | | |що закуповуються за рахунок |і різдвяних свят для | | | | | | | |коштів Фонду соціального |дітей та підлітків, | | | | | | | |страхування України, |та операції з продажу | | | | | | | |профспілкових комітетів |дитячих святкових | | | | | | | |підприємств і організацій, |подарунків", | | | | | | | |інших неприбуткових |стаття 2 | | | | | | | |організацій | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Акцизний |14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | збір з | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | вітчизняних | | | | | | | | | товарів | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020001 |Акцизний збір не справляється |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |11.01.93 | | | | |при реалізації підакцизних |Міністрів України | | | | | | | |товарів (продукції) на |"Про акцизний збір", | | | | | | | |експорт за іноземну валюту |стаття 5 | | | | | | | |(крім алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | |передбачено Законом України | | | | | | | | |від 15.09.96 р. N 329/95-ВР | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові | | | | | | | | |вироби" (код пільги 14020007) | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| - |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України | | | | | | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір", | | | | | | | |призначення для інвалідів, |стаття 5 | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, | | | | | | | | |що визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністри України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |12.12.95 | | | | |в) митна вартість |акцизний збір на | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |алкогольні напої та | | | | | | | |реалізації (передачі) |тютюнові вироби", | | | | | | | |української сировини, що |пункт 2в статті 3 | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |12.12.95 | | | | |г) вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |експортованих за межі митної |тютюнові вироби", | | | | | | | |території України за іноземну |пункт 2г статті 3 | | | | | | | |валюту, за умови надходження | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | |рахунок підприємства | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020010 |У разі використання |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |18.05.93 | | | | |вітчизняними виробниками |Міністрів України | | | | | | | |спирту етилового на |"Про акцизний збір", | | | | | | | |виготовлення лікарських |стаття 5 | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та |Указ Президента | 443 | 08.05.98 | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |України "Про заходи | | | | | | | |препаратів і |щодо регулювання | | | | | | | |кремнійорганічних сполук, під |реалізації спирту | | | | | | | |час придбання якого було |етилового та | | | | | | | |сплачено акцизний збір, цим |алкогольних напоїв", | | | | | | | |виробникам відшкодовуються |пункт 3 | | | | | | | |сплачені суми акцизного збору | | | | | | | | |протягом року з дня | | | | | | | | |надходження відповідних сум | | | | | | | | |до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають | | | | | | | | |вітчизняні товаровиробники | | | | | | | | |підакцизних товарів за умови, | | | | | | | | |що під час придбання спирту | | | | | | | | |етилового в його вартості був | | | | | | | | |врахований акцизний збір і в | | | | | | | | |розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах | | | | | | | | |підприємства-виробника спирту | | | | | | | | |етилового сума акцизного | | | | | | | | |збору виділена окремим | | | | | | | | |рядком. На суму податкового | | | | | | | | |зобов'язання щодо сплати | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і | | | | | | | | |кремнійорганічних сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути виданий податковий | | | | | | | | |вексель на строк до 90 | | | | | | | | |календарних днів, один | | | | | | | | |примірник якого надається | | | | | | | | |органу державної податкової | | | | | | | | |служби за місцем реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, | | | | | | | | |другий примірник залишається | | | | | | | | |у цього підприємства, третій | | | | | | | | |надається підприємству - | | | | | | | | |виробнику спирту етилового | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020011 |Встановити, що комплектуючі, |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 |12.06.96 | | | | |з яких на українських |ставки акцизного | | | | | | | |підприємствах виробляються |збору і ввізного мита | | | | | | | |зазначені в Законі |на деякі транспортні | | | | | | | |транспортні засоби, |засоби та шини до | | | | | | | |обкладенню акцизним збором не |них", пункт 5 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 |07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 |31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 |24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | |Урядом ФРГ про | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 |02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 |22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |про загальні умови і | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |виробничої кооперації | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | |держав - учасниць | | | | | | | | |СНД | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020017 |Тимчасово, до 2000 року, |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 |12.08.96 | | | | |звільнити від обкладення |ставки акцизного | | | | | | | |акцизним збором виготовлені |збору та ввізного | | | | | | | |на українських підприємствах |мита на деякі товари | | | | | | | |магнітофони, меблі, харчові |(продукцію)", пункт | | | | | | | |продукти, одяг хутровий із |4 | | | | | | | |норки, нутрії, песця або | | | | | | | | |лисиці | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020018 |Звільнити від обкладення |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 |12.08.96 | | | | |акцизним збором обороти з |ставки акцизного | | | | | | | |реалізації (митну вартість): |збору та ввізного | | | | | | | |одягу хутрового, |мита на деякі товари | | | | | | | |виготовленого з кушнірських |(продукцію)", пункт 3 | | | | | | | |та підніжних клаптів, | | | | | | | | |низькозалікових шкур та | | | | | | | | |шкурок; одягу із натуральної | | | | | | | | |шкіри, виготовленого з | | | | | | | | |відходів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020019 |Звільнити до 1 січня 2007 |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 |08.07.97 |01.01.2007 | | | |року від обкладення акцизним |внесення змін до | | | | | | | |збором обороти з реалізації |Закону України "Про | | | | | | | |легкових, |ставки акцизного | | | | | | | |вантажно-пасажирських |збору і ввізного мита | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, що |на деякі транспортні | | | | | | | |виробляються українськими |засоби та шини до | | | | | | | |підприємствами усіх форм |них", пункт 1 статті | | | | | | | |власності. Пільги, |1 | | | | | | | |передбачені цією статтею, | | | | | | | | |поширюються на обороти з | | | | | | | | |реалізації транспортних | | | | | | | | |засобів, що виробляються на | | | | | | | | |українських підприємствах з | | | | | | | | |імпортних та вироблених в | | | | | | | | |Україні комплектуючих, за | | | | | | | | |умови виробництва не менше | | | | | | | | |1000 штук автомобілів і 1000 | | | | | | | | |штук мотоциклів на рік, у | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020020 |Звільнити до 1 січня 2000 |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 |08.07.97 |01.01 2000 | | | |року від обкладення акцизним |внесення змін до | | | | | | | |збором обороти з реалізації |Закону України "Про | | | | | | | |шин пневматичних гумових для |ставки акцизного | | | | | | | |легкових автомобілів (код 40. |збору і ввізного мита | | | | | | | |11 10000), що виробляються |на деякі транспортні | | | | | | | |українськими підприємствами |засоби та шини до | | | | | | | |усіх форм власності. Пільги, |них", пункт 2 статті | | | | | | | |передбачені цією статтею, |1 | | | | | | | |поширюються на обороти з | | | | | | | | |реалізації вказаних шин, | | | | | | | | |вироблених на українських | | | | | | | | |підприємствах, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 100000 | | | | | | | | |шин на рік у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14020021 |Звільнити до 1 січня 2000 |Указ Президента | 737/98 | 04.07.98 | | 01.01.99 |Змінено | | |року від обкладення акцизним |України "Про | | | | |згідно із | | |збором обороти з реалізації |стимулювання | | | | |Законом | | |кольорових телевізорів (код |виробництва | | | | |України від | | |виробу за Гармонізованою |телевізорів | | | | |20.11.98 р. N | | |системою опису та кодування |кольорового | | | | |276-XIV "Про | | |товарів 8528 10), що |зображення", пункт 2 | | | | |внесення змін | | |виробляються українськими | | | | | |до Закону | | |підприємствами усіх форм | | | | | |України "Про | | |власності (з потужністю | | | | | |ставки | | |кожного виробництва не менш | | | | | |акцизного | | |як 250000 таких телевізорів | | | | | |збору і | | |на рік), за умови виробництва | | | | | |ввізного мита | | |цими підприємствами не менш | | | | | |на деякі | | |як 5000 телевізорів на | | | | | |товари | | |місяць | | | | | |(продукцію)" | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Акцизний |14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | збір з | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | імпортних | | | | | | | | | товарів | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України | | | | | | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір", | | | | | | | |призначення для інвалідів, |стаття 5 | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, | | | | | | | | |що визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |12.12.95 | | | | |а) митна вартість ввезених і |акцизний збір на | | | | | | | |конфіскованих на території |алкогольні напої та | | | | | | | |України алкогольних напоїв та |тютюнові вироби", | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких |пункт 2а) статті 3 | | | | | | | |не визначено власника, а | | | | | | | | |також тих, що перейшли до | | | | | | | | |держави за правом | | | | | | | | |спадкоємства | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |15.09.95 | | | | |б) митна вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |що перевозяться через |тютюнові вироби", | | | | | | | |територію України транзитом |пункт 2б) статті 3 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |12.12.95 | | | | |в) митна вартість |акцизний збір на | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |алкогольні напої та | | | | | | | |реалізації (передачі) |тютюнові вироби", | | | | | | | |української сировини, що |пункт 2в) статті 3 | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 |12.12.95 | | | | |е) митна вартість зразків |акцизний збір на | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених |тютюнові вироби", | | | | | | | |на територію України з метою |пункт 2е) статті 3 | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | |ярмарок тощо, пропускаються | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030010 |У разі використання |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |18.05.93 | | | | |вітчизняними виробниками |Міністрів України | | | | | | | |спирту етилового на |"Про акцизний збір", | | | | | | | |виготовлення лікарських |стаття 5 | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |Указ Президента | 443 | 08.05.98 | | 06.01.99 | | | |препаратів і |України "Про заходи | | | | | | | |кремнійорганічних сполук, під |щодо регулювання | | | | | | | |час придбання якого було |реалізації спирту | | | | | | | |сплачено акцизний збір, цим |етилового та | | | | | | | |виробникам відшкодовуються |алкогольних напоїв", | | | | | | | |сплачені суми акцизного збору |пункт 3 | | | | | | | |протягом року з дня | | | | | | | | |надходження відповідних сум | | | | | | | | |до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають | | | | | | | | |вітчизняні товаровиробники | | | | | | | | |підакцизних товарів за умови, | | | | | | | | |що під час придбання спирту | | | | | | | | |етилового в його вартості | | | | | | | | |було враховано акцизний збір | | | | | | | | |і в розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах підприємства - | | | | | | | | |виробника спирту етилового | | | | | | | | |сума акцизного збору виділена | | | | | | | | |окремим рядком. | | | | | | | | |На суму податкового | | | | | | | | |зобов'язання щодо сплати | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і | | | | | | | | |кремнійорганічних сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути виданий податковий | | | | | | | | |вексель на строк до 90 | | | | | | | | |календарних днів, один | | | | | | | | |примірник якого надається | | | | | | | | |органу державної податкової | | | | | | | | |служби за місцем реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, | | | | | | | | |другий примірник залишається | | | | | | | | |у цього підприємства, третій | | | | | | | | |надається підприємству | | | | | | | | |- виробнику спирту етилового | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030011 |Встановити, що комплектуючі, |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 |12.06.96 | | | | |з яких на українських |ставки акцизного | | | | | | | |підприємствах виробляються |збору і ввізного мита | | | | | | | |зазначені в Законі |на деякі транспортні | | | | | | | |транспортні засоби, |засоби та шини до | | | | | | | |обкладенню акцизним збором не |них", пункт 5 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030012 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 |07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030013 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 |31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030014 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 |24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | |Урядом ФРГ про | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030015 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 |02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |14030016 |Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 |22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно з |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему | | | | | | | | |оподаткування", Угода | | | | | | | | |про загальні умови і | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | |держав - учасниць | | | | | | | | |СНД | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Ввізне мито |15010000 |ПІЛЬГИ ПО ВВІЗНОМУ МИТУ | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010001 |Звільнення від сплати митного |Митний кодекс | 1970-XII | 12.12.91 |15.12.91 | | | | |обкладення дипломатичних, |України, статті 59, | | | | | | | |консульських представництв |63 | | | | | | | |іноземних держав на території | | | | | | | | |України в частині предметів, | | | | | | | | |призначених для офіційного | | | | | | | | |користування представництв | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010002 |Митні пільги для міжнародних, |Визначаються | | | | | | | |міжурядових організацій та |відповідними | | | | | | | |представництв іноземних |міжнародними угодами | | | | | | | |держав при них |України, стаття 67 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010003 |Митні пільги міжнародним |Надаються законами | | | | | | | |неурядовим організаціям |України, стаття 67 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010004 |Митні пільги спільним |Надаються законами | | | | | | | |підприємствам за участю |України, стаття 68 | | | | | | | |українських та іноземних | | | | | | | | |юридичних осіб та громадян, | | | | | | | | |іноземним підприємствам, | | | | | | | | |організаціям та їх | | | | | | | | |представництвам | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010005 |Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 |08.02.92 | | | | |суб'єктам господарювання у |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |вигляді застосування |стаття 8 | | | | | | | |преференційних, пільгових | | | | | | | | |ставок ввізного мита до | | | | | | | | |товарів та інших предметів у | | | | | | | | |разі їх походження з держав, | | | | | | | | |які входять разом з Україною | | | | | | | | |до митних союзів, утворюють | | | | | | | | |спеціальні митні зони, | | | | | | | | |користуються в Україні | | | | | | | | |режимом найбільшого сприяння | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010006 |Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 |08.02.92 | | | | |у вигляді звільнення від |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |сплати мита - всеукраїнським |стаття 19 | | | | | | | |та міжнародним об'єднанням | | | | | | | | |громадян, які постраждали | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, у статутній | | | | | | | | |діяльності яких передбачено | | | | | | | | |надання соціальної і медичної | | | | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, їх підприємствам | | | | | | | | |і організаціям, засновниками | | | | | | | | |яких є ці об'єднання, за | | | | | | | | |умови, що особи, які | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | |становлять не менше 75 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності членів об'єднань | | | | | | | | |і працюючих на цих | | | | | | | | |підприємствах - в частині | | | | | | | | |товарів (крім підакцизних), | | | | | | | | |що імпортуються за переліком | | | | | | | | |і обсягами, що затверджуються | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010007 |Звільнення від сплати мита - |Декрет Кабінету | 4-93 | 11.01.93 |14.01.93 | | | | |суб'єктів господарювання при |Міністрів України | | | | | | | |ввезенні ними товарів за |"Про Єдиний митний | | | | | | | |рахунок коштів Державного |тариф України", пункт | | | | | | | |валютного фонду України, |2 | | | | | | | |республіканського (Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим), місцевих | | | | | | | | |валютних фондів, іноземних | | | | | | | | |кредитів, що надаються під | | | | | | | | |гарантію Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, а також при ввезенні | | | | | | | | |засобів захисту рослин і | | | | | | | | |тварин, калійних і фосфатних | | | | | | | | |добрив | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010008 |Майно, що ввозиться в Україну |Закон України "Про | 93/96-ВР | 19.03.96 |19.03.96 | | | | |як внесок іноземного |режим іноземного | | | | | | | |інвестора до статутного фонду |інвестування", стаття | | | | | | | |підприємств з іноземними |18 | | | | | | | |інвестиціями, або майно (крім | | | | | | | | |товарів для реалізації або | | | | | | | | |власного споживання), що | | | | | | | | |ввозяться в Україну | | | | | | | | |іноземними інвесторами на | | | | | | | | |строк не менше трьох років з | | | | | | | | |метою інвестування на | | | | | | | | |підставі зареєстрованих | | | | | | | | |договорів (контрактів), | | | | | | | | |звільняється від обкладення | | | | | | | | |митом | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010009 |До 1 січня 2008 року ввізне |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 |19.09.97 |01.01.2008 | | | |мито не справляється при |стимулювання | | | | | | | |ввезенні товарів (включаючи |виробництва | | | | | | | |машинокомплекти) на митну |автомобілів в | | | | | | | |територію України, які |Україні", стаття 2 | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запасних частин до них з | | | | | | | | |інвестицією (у тому числі | | | | | | | | |іноземною) виключно в | | | | | | | | |грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | | |на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010010 |Звільнення від сплати мита, |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 |08.01.98 | | | | |зборів по імпорту та інших |ратифікацію | | | | | | | |податків на товари, |Меморандуму про | | | | | | | |обладнання і послуги, |створення і | | | | | | | |імпортовані або придбані в |діяльність Японського | | | | | | | |Україні для створення |центру в Україні" | | | | | | | |діяльності Центру | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15010011 |Усе обладнання, майно та |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 |07.08.98 | | | | |матеріали, які надаються та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |використовуються в рамках |Урядом України та | | | | | | | |допомоги від Швейцарії, в |Урядом Швейцарської | | | | | | | |тому числі технологічне |Конфедерації про | | | | | | | |обладнання, необхідне для |надання безповоротної | | | | | | | |тестування та настроювання |фінансової допомоги | | | | | | | |медичного обладнання, що |на Проект "Охорона | | | | | | | |поставляється згідно з |здоров'я матерів і | | | | | | | |Проектом, повинні |дітей | | | | | | | |імпортуватись, |(неонатологія)" | | | | | | | |реекспортуватись та | | | | | | | | |використовуватись із | | | | | | | | |звільненням від будь-яких | | | | | | | | |зборів, мит, податків, що | | | | | | | | |справляються при перетинанні | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |15015000 |Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо податків на міжнародну |стаття 1 | | | | | | | |торгівлю та зовнішні | | | | | | | | |операції | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Місцеві |16010000 |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | податки і | |І ЗБОРАХ. Органи місцевого |Міністрів України | | | | | | збори | |самоврядування в межах своєї |"Про місцеві податки | | | | | | | |компетенції мають право |і збори", стаття 18 | | | | | | | |запроваджувати пільгові | | | | | | | | |податкові ставки, повністю | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві | | | | | | | | |податки і збори або звільняти | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | |відстрочку у сплаті місцевих | | | | | | | | |податків і зборів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Податок з |16010009 |Пільги щодо податку з |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | реклами | |реклами, які встановлено |Міністрів України | | | | | | | |органами місцевого |"Про місцеві податки | | | | | | | |самоврядування |і збори", стаття 18 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збір за право |16010010 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | використання | |використання місцевої |Міністрів України | | | | | | місцевої | |символіки, які встановлено |"Про місцеві податки | | | | | | символіки | |органами місцевого |і збори", стаття 18 | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збір за право |16010011 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | проведення | |проведення кіно- і |Міністрів України | | | | | | кіно- і | |телезйомок, які встановлено |"Про місцеві податки | | | | | | телезйомок | |органами місцевого |і збори", стаття 18 | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збір за право |16010012 |Пільги щодо збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | проведення | |проведення місцевих |Міністрів України | | | | | | місцевих | |аукціонів, конкурсного |"Про місцеві податки | | | | | | аукціонів, | |розпродажу і лотерей, які |і збори", стаття 18 | | | | | | конкурсного | |встановлено органами | | | | | | | розпродажу і | |місцевого самоврядування | | | | | | | лотерей | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Комунальний |16010013 |Пільги щодо комунального |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | податок | |податку, як встановлено |Міністрів України | | | | | | | |органами місцевого |"Про місцеві податки | | | | | | | |самоврядування |і збори", стаття 18 | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Збір за |16010015 |Пільги щодо збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 |11.06.93 | | | видачу | |дозволу на розміщення |Міністрів України | | | | | | дозволу на | |об'єктів торгівлі та сфери |"Про місцеві податки | | | | | | розміщення | |послуг, які встановлено |і збори", стаття 18 | | | | | | об'єктів | |органами місцевого | | | | | | | торгівлі та | |самоврядування | | | | | | | сфери послуг | | | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |16015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо місцевих податків і |стаття 1 | | | | | | | |зборів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| Державне |22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ |Надаються окремими | | | | | | мито | | |постановами Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | |соціального страхування та |"Про державне мито", | | | | | | | |органи соціального |пункт 7 статті 4 | | | | | | | |забезпечення - за регресними | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | |виплачених допомоги та | | | | | | | | |пенсій | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: державні й |Міністрів України | | | | | | | |громадські органи, |"Про державне мито", | | | | | | | |підприємства, установи, |пункт 10 статті 4 | | | | | | | |організації та громадяни, які |(пункт 10 статті 4 | | | | | | | |звернулися у випадках, |доповнено згідно з | | | | | | | |передбачених чинним |Законом від 15.07.94 | | | | | | | |законодавством, із заявами до |р. N 107/94-ВР) | | | | | | | |суду щодо захисту прав та | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також | | | | | | | | |споживачі - за позовами, | | | | | | | | |пов'язаними з порушенням | | | | | | | | |їхніх прав | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | |місцевого та регіонального |"Про державне мито", | | | | | | | |самоврядування - за позовами |пункт 11 статті 4 | | | | | | | |до суду або арбітражного суду | | | | | | | | |про визнання недійсними актів | | | | | | | | |інших органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування, | | | | | | | | |місцевих державних | | | | | | | | |адміністрацій, підприємств, | | | | | | | | |об'єднань, організацій і | | | | | | | | |установ, які ущемляють їх | | | | | | | | |повноваження; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування | | | | | | | | |- за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду щодо | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування | | | | | | | | |- за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду щодо | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | |земельну ділянку | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | |державні адміністрації - за |"Про державне мито", | | | | | | | |позовами до арбітражного суду |пункт 12 статті 4 | | | | | | | |щодо визнання недійсними | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування, | | | | | | | | |які суперечать чинному | | | | | | | | |законодавству | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: фінансові |Міністрів України | | | | | | | |органи та державні податкові |"Про державне мито", | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |пункт 15 статті 4 | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів |(пункт 15 статті 4 | | | | | | | |свідоцтв про право держави на |доповнено абзацом 3 | | | | | | | |спадщину та документів, |згідно з Законом від | | | | | | | |необхідних для одержання цих |30.06.94 р. N | | | | | | | |свідоцтв, за вчинення |68/94-ВР) | | | | | | | |державними нотаріальними | | | | | | | | |конторами виконавчих написів | | | | | | | | |про стягнення податків, | | | | | | | | |платежів, зборів і недоїмок; | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | |податкові інспекції - | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - за | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду; | | | | | | | | |органи державного контролю за | | | | | | | | |цінами - позивачі й | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | |державні адміністрації, |"Про державне мито", | | | | | | | |виконкоми місцевих рад |пункт 19 статті 4 | | | | | | | |народних депутатів, | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | |будівлями (крім м. Києва та | | | | | | | | |курортних місцевостей), | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, яка зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, а також | | | | | | | | |громадяни, які виявили | | | | | | | | |бажання виїхати з території, | | | | | | | | |що зазнала радіоактивного | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | |власники цих будинків і | | | | | | | | |квартир | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України | | | | | | | |Міністерство охорони |"Про державне мито", | | | | | | | |навколишнього природного |пункт 27 статті 4 | | | | | | | |середовища України, |(пункт 27 частини 1 | | | | | | | |Міністерство лісового |статті 4 змінено | | | | | | | |господарства України та їх |згідно з Законом від | | | | | | | |органи на місцях, |19.11.93 р. N | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, що |3629-XII) | | | | | | | |здійснюють захист | | | | | | | | |лісонасаджень, органи | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | |запасів | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: всеукраїнські |Міністрів України | | | | | | | |та міжнародні об'єднання |"Про державне мито", | | | | | | | |громадян, які постраждали |пункт 28 статті 4 | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |(пункт 28 статті 4 | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві |змінено згідно з | | | | | | | |осередки у більшості областей |Законом від 10.07.96 | | | | | | | |України, Українська Спілка |р. N 303/96-ВР) | | | | | | | |ветеранів Афганістану | | | | | | | | |(воїнів-інтернаціоналістів), | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | |інвалідів, їх підприємства та | | | | | | | | |установи, республіканське | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | |солдатських матерів України" | | | | | | | | |- за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, а також за | | | | | | | | |вчинення всіх нотаріальних | | | | | | | | |дій | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Національний |Міністрів України | | | | | | | |банк України та його |"Про державне мито", | | | | | | | |установи, за винятком |пункт 29 статті 4 | | | | | | | |госпрозрахункових | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Генеральна |Міністрів України | | | | | | | |прокуратура України та її |"Про державне мито", | | | | | | | |органи - за позовами, з якими |пункт 30 статті 4 | | | | | | | |вони звертаються до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду в інтересах | | | | | | | | |громадян і державних | | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Центральна |Міністрів України | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |"Про державне мито", | | | | | | | |комісії по виборах народних |пункт 31 статті 4 | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | |підстав для скасування | | | | | | | | |рішення про реєстрацію | | | | | | | | |кандидата в депутати | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Фонд винаходів |Міністрів України | | | | | | | |України - за дії, вказані в |"Про державне мито", | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 статті |пункт 32 статті 4 | | | | | | | |3 цього Декрету, а також за | | | | | | | | |позовами, з якими він | | | | | | | | |звертається до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Українська |Міністрів України | | | | | | | |державна страхова комерційна |"Про державне мито", | | | | | | | |організація та її установи - |пункт 33 статті 4 | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, в усіх | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | |страхування | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Пенсійний фонд |Міністрів України | | | | | | | |України, його підприємства, |"Про державне мито", | | | | | | | |установи й організації; Фонд |пункт 34 статті 4 | | | | | | | |України соціального захисту | | | | | | | | |інвалідів і його відділення | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: державні органи |Міністрів України | | | | | | | |приватизації - за позовами, з |"Про державне мито", | | | | | | | |якими вони звертаються до |пункт 35 статті 4 | | | | | | | |суду та арбітражного суду, в |(статтю 4 доповнено | | | | | | | |усіх справах, пов'язаних із |пунктом 35 згідно з | | | | | | | |захистом майнових інтересів |Декретом Кабінету | | | | | | | |держави, а також за |Міністрів України від | | | | | | | |проведення аукціонів, за |30.04.93 р. | | | | | | | |операції з цінними паперами | N 43-93) | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | |Антимонопольного комітету |"Про державне мито", | | | | | | | |України - за позовами, з |пункт 36 статті 4 | | | | | | | |якими вони звертаються до |(статтю 4 доповнено | | | | | | | |суду або арбітражного суду в |пунктом 36 згідно з | | | | | | | |зв'язку з порушенням |Законом від 02.03.95 | | | | | | | |антимонопольного |р. | | | | | | | |законодавства |N 82/95-ВР) | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: державні |Міністрів України | | | | | | | |замовники та виконавці |"Про державне мито", | | | | | | | |державного замовлення - за |пункт 38 статті 4 | | | | | | | |позовами, з якими вони |(статтю 4 доповнено | | | | | | | |звертаються до суду у справах |пунктом 38 згідно з | | | | | | | |про відшкодування збитків, |Законом від 12.12.96 | | | | | | | |завданих при укладенні, |р. | | | | | | | |внесенні змін до державних |N 589/96-ВР) | | | | | | | |контрактів, а також | | | | | | | | |невиконанням або неналежним | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |21.01.93 | | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України | | | | | | | |справах нагляду за страховою |"Про державне мито", | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |пункт 39 статті 4 | | | | | | | |якими він звертається до |(статтю 4 доповнено | | | | | | | |арбітражного суду у справах |пунктом 39 згідно з | | | | | | | |про скасування державної |Законом від 19.12.96 | | | | | | | |реєстрації страховика як |р. | | | | | | | |суб'єкта підприємницької |N 621/96-ВР) | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 |14.04.97 | | | | |звільняються: Державний |Міністрів України | | | | | | | |комітет України по |"Про державне мито", | | | | | | | |матеріальних резервах та |пункт 40 статті 4 | | | | | | | |підприємства, установи і |(статтю 4 доповнено | | | | | | | |організації системи |пунктом 40 згідно з | | | | | | | |матеріального резерву - за |Законом від 05.03.97 | | | | | | | |позовами, з якими вони |р. | | | | | | | |звертаються до суду, |N 131/97-ВР) | | | | | | | |арбітражного суду у справах | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | |господарської діяльності | | | | | | | | |відповідно до Закону України | | | | | | | | |"Про державний матеріальний | | | | | | | | |резерв" | | | | | | | --------------+----------+------------------------------+----------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------| |22095000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | |які надходять до їх бюджетів |оподаткування", | | | | | | | |щодо державного мита |стаття 1 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Затверджую:
В.о. заступника Голови Державної
податкової адміністрації України В.М.Росоловський
"Все про бухгалтерський облік", N 9/99

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: