open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Л И С Т
09.10.2006 N 08/1-3/131,

N 11-109/01-2602-дз
Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним,

Київській та

Севастопольській міським

державним адміністраціям

Копія:

Головним управлінням

статистики в Автономній

Республіці Крим, областях,

м. Києві

та Управлінню статистики

у м. Севастополі,

територіальним відділенням

Антимонопольного комітету

України

Щодо надання звіту

за формою N 1-торги (тендери)

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт та послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), посилення
державного нагляду та контролю за використанням державних коштів,
забезпечення обліку процедур закупівель наказом Держкомстату від
11.11.2005 N 364 ( v0364202-05 ) затверджена та введена в дію,
починаючи з I кварталу 2006 року, форма N 1-торги (тендери) "Звіт
про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( va364202-05 ).
Респондентами державного статистичного спостереження за
формою N 1-торги (тендери) ( va364202-05 ) є головні розпорядники
бюджетних коштів - центральні та місцеві органи виконавчої влади -
зокрема Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (з
урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів
відповідних місцевих бюджетів). Існуючий порядок подання звітів
забезпечує отримання якісних та достовірних зведених даних щодо
закупівель товарів, робіт і послуг, оскільки саме центральні та
місцеві органи виконавчої влади у відповідності до їх державних
функцій і повноважень, визначених чинним законодавством, а саме
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) (статті 119, 138), Бюджетним
кодексом України ( 2542-14 ) (стаття 22), Законами України "Про
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 )
(статті 35, 38), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 )
(статті 2, 13, 16, 33, 46), забезпечують на відповідних територіях
державний контроль за оптимальним та раціональним використанням
бюджетних коштів, у тому числі передбачених для закупівель по всіх
підпорядкованих їм установах, організаціях здійснюють контроль за
діяльністю районних державних адміністрацій. Перелік респондентів
державного статистичного спостереження за формою N 1-торги
(тендери) визначається на підставі відповідних рішень Кабінету
Міністрів України. Так, перелік центральних та місцевих органів
виконавчої влади, установ та організацій, які мають надавати звіти
за вищевказаною формою у 2007 році, визначено згідно з додатками
1 та 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.05.2006 року N 296-р ( 296-2006-р ) "Про вдосконалення
структури розпорядників бюджетних коштів" (зі змінами та
доповненнями).
Такий порядок передбачено також планом державних статистичних
спостережень на 2006 рік, який затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 24.12.2005 року N 1281 ( 1281-2005-п ).
Існуючий порядок подання статистичної звітності за формою
N 1-торги (тендери) ( va364202-05 ) щодо процедур закупівлі
товарів, робіт та послуг за державні кошти передбачений також
пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 року
N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель", який не суперечить
чинному законодавству, але в той же час не охоплює всіх суб'єктів,
що підпадають під дію Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). У зв'язку з цим порядок
подання зазначеної статистичної звітності у 2006 році з
відповідними доповненнями в частині обліку закупівель державних,
казенних, комунальних підприємств та господарських товариств, в
яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, погоджено з
спеціально уповноваженим органом центральним органом виконавчої
влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
(спільний лист Держкомстату від 04.07.2006 N 8-1-3/82 та
Антимонопольного комітету від 05.07.2006 N 11-109/10-1038дз).
Правомірність встановлення вищезазначеного порядку обліку
ґрунтується на положеннях Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), яким передбачено, що органи державної статистики
мають право приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і звітності, зокрема щодо вибору джерела
статистичної інформації самостійно, з урахуванням якості і
своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які
виникають у зв'язку з цим у респондентів, отримувати в порядку і
строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів,
включаючи центральні та місцеві органи виконавчої
влади, статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу
необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію
(статті 7, 13). Рішення органів державної статистики з цих питань
є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами, на яких поширюється
дія цього Закону. Втручання будь-яких органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань
громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну
діяльність, зокрема, щодо вибору джерел її отримання, статистичної
методології, форм і термінів збирання забороняється (стаття 5).
Законом також визначено, що респонденти зобов'язані в повному
обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією,
у визначені терміни подавати органам державної статистики
достовірну статистичну інформацію. Склад, обсяги та методологія
розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної
інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є
обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без
відповідного дозволу органів державної статистики (стаття 18).
Виходячи з зазначеного, у відповідності до діючих
законодавчих та нормативно-правових актів розпорядники бюджетних
коштів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (з
урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів
відповідних місцевих бюджетів) зобов'язані забезпечити своєчасне
та якісне подання Головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики у
м. Севастополі у порядку,встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у галузі статистики,державної
статистичної звітності за формою N 1-торги (тендери)
( va364202-05 ) у III та IV кварталах 2006 року.
Інформацію за формою N 1-торги (тендери) ( va364202-05 )
Держкомстат надає Антимонопольному комітету для забезпечення
підготовки та подання до Кабінету Міністрів України та Рахункової
палати згідно зі статтею 3-1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт та послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) звіту щодо
здійснення процедур закупівель. У зазначеному звіті за I півріччя
2006 року відсутні дані щодо Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, Закарпатської, Миколаївської, Тернопільської обласних,
Київської міської державної адміністрації, які не надали в
установленому порядку звітів органам державної статистики. У разі
неподання зазначеної статистичної звітності за січень - вересень
2006 року вважаємо за доцільне поінформувати Кабінет Міністрів
України про стан виконавчої дисципліни зазначених місцевих органів
державної влади для забезпечення подання ними в установленому
порядку відповідної інформації в подальшому.
Також інформуємо, що Держкомстатом України спільно з
відповідальними представниками Антимонопольного комітету України,
Мінекономіки України, Фонду державного майна України та Тендерної
палати України 14 вересня п. р. проведено робочу нараду з метою
відпрацювання узгодженого рішення щодо методологічного та
організаційного забезпечення обліку процедур закупівель у
2007 році. За результатами обговорення проблемних питань стосовно
обліку процедур закупівель прийнято рішення щодо доцільності
збереження у наступному році існуючого порядку збору державної
статистичної звітності за формою N 1-торги (тендери)
( va364202-05 ), а також щодо необхідності внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 року N 1469
( 1469-2000-п ) стосовно питань методологічного та організаційного
забезпечення функціонування системи державних закупівель та
порядку їх обліку.
Голова Держкомстату О.Г.Осауленко
Голова Антимонопольного
комітету О.О.Костусєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: