open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2015  № 8

Про Міжвідомчу робочу групу з розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей

З метою розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей і розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері НАКАЗУЮ:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей у складі згідно з додатком до цього наказу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей, що додається.

3. Департаменту фінансової політики (Коцюба В.О.) здійснити проведення організаційних заходів, необхідних для забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

В.о. Міністра

І. Уманський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.01.2015  № 8

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочого групу з розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей

1. Міжвідомча робоча група з розгляду і вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей (далі - Міжвідомча робоча група) утворена з метою розгляду і вирішення проблемних питань у цій сфері (у тому числі стосовно запобігання зловживанням) і розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері грального бізнесу та лотерей.

2. Міжвідомча робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві фінансів України (далі - Мінфін).

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Мінфіну, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

розгляд учасниками Міжвідомчої робочої групи проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей;

розгляд аналітичних матеріалів щодо діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу та лотерей;

проведення аналізу положень законодавства, що регулюють сферу грального бізнесу та лотерей;

підготовка рекомендацій щодо вирішення проблемних питань у сфері грального бізнесу та лотерей, у тому числі стосовно запобігання зловживанням у сфері грального бізнесу та лотерей;

розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері грального бізнесу та лотерей;

прийняття в межах компетенції інших рішень.

5. Міжвідомча робоча група має право:

одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), до компетенції яких належать питання, пов'язані зі сферою грального бізнесу та лотерей;

залучати до роботи групи працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, незалежних експертів (за їх згодою).

6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи.

Головою Міжвідомчої робочої групи є перший заступник Міністра фінансів України.

До складу Міжвідомчої робочої групи входять посадові особи Міністерства фінансів України та (за згодою) посадові особи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної регуляторної служби України і народні депутати України. До складу Міжвідомчої робочої групи можуть входити (за згодою) представники громадських та інших організацій, незалежні експерти і громадяни України із правом дорадчого голосу.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Міністр фінансів України.

Заступник голови та секретар Міжвідомчої робочої групи призначаються головою Міжвідомчої робочої групи з числа осіб, які входять до її складу.

Голова Міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво, відповідає за організацію та координацію її діяльності.

Секретар Міжвідомчої робочої групи забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи групи, зокрема підготовку необхідних документів до засідань, ведення протоколу засідань, а також здійснення контролю за виконанням рішень.

7. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить голова або, за його відсутності, заступник голови. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Про дату проведення засідання члени Міжвідомчої робочої групи повідомляються не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.

8. Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Голова Міжвідомчої робочої групи має право вносити зміни до її складу.

Працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, фахівці наукових та інших установ, незалежні експерти, які не є членами Міжвідомчої робочої групи, можуть брати участь у її роботі при обговоренні окремих питань у порядку, визначеному головою Міжвідомчої робочої групи.

9. Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюється у протоколі, який підписує її голова або його заступник, що головував на засіданні, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

10. Рішення Міжвідомчої робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну.

11. На підставі рекомендацій Міжвідомчої робочої групи центральні органи виконавчої влади, представники яких входять до Міжвідомчої робочої групи, можуть приймати відповідні рішення.

Директор Департаменту
фінансової політикиВ.О. Коцюба

{Додаток не наводиться}

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: