open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2002 N 7

Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів при виконанні

судових рішень у кримінальних справах,

а також при застосуванні інших заходів

примусового характеру, пов'язаних

з обмеженням особистої свободи громадян

З метою забезпечення належного прокурорського нагляду за
додержанням Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), кримінально-виконавчого, іншого
національного законодавства та вимог Європейської Конвенції про
права людини ( 995_004 ), Європейських в'язничних правил,
міжнародних норм і правил поводження з ув'язненими у місцях
попереднього ув'язнення, при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи
громадян, що призначаються судом, керуючись ст. 15 Закону України
"Про прокуратуру", Н А К А З У Ю:
1. Покласти організацію роботи з нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а
також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, що
призначаються судом:
1.1. У слідчих ізоляторах управлінь (відділів) Державного
департаменту України з питань виконання покарань (далі - ДДУВП) в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській
області, у тому числі стосовно засуджених до арешту, які до
створення арештних домів тимчасово тримаються в окремих секціях
(постах) слідчих ізоляторів, а також у роботі комісій з питань
розподілу і направлення засуджених до позбавлення волі зі слідчих
ізоляторів до виправно-трудових установ управлінь (відділів) ДДУВП
в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській
області - на відділи прокуратур Автономної Республіки Крим та
областей (старших помічників прокурорів областей і м. Києва) з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах.
1.2. У слідчих ізоляторах управлінь Служби безпеки України в
областях (до вирішення питання про їх передачу до відання
Державного департаменту України з питань виконання покарань) - на
відділи прокуратур областей (старших помічників прокурорів
областей) з нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки
України, державної митної служби та прикордонної охорони при
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання і
досудового слідства за місцем розташування таких слідчих
ізоляторів. У слідчому ізоляторі Служби безпеки України - на управління
нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України,
державної митної служби та прикордонної охорони при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України.
1.3. У відділеннях психіатричних лікарень із суворим та
посиленим наглядом при застосуванні примусових заходів медичного
характеру стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечне
діяння, - на відділи прокуратур Автономної Республіки Крим та
областей (старших помічників прокурорів областей та м. Києва) з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах за місцем розташування таких відділень
психіатричних лікарень.
1.4. У тюрмах, виправно-трудових та виховно-трудових
колоніях, у кримінально-виконавчих установах відкритого типу
(виправних центрах), у тимчасових слідчих ізоляторах на території
виправно-трудових колоній, у лікувально-трудових профілакторіях
управлінь (відділів) ДДУВП в Автономній Республіці Крим та
областях - на прокурорів з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а в разі
відсутності таких прокурорів - на відповідних начальників відділів
прокуратур областей (старших помічників прокурорів областей). Прокурори Автономної Республіки Крим та областей, де не
створені спеціалізовані прокуратури з нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
можуть покладати організацію нагляду за додержанням законів у
вказаних установах безпосередньо на міських, районних та
міжрайонних прокурорів за місцем їхнього розташування.
1.5. У дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України - на
військових прокурорів регіонів; на гауптвахтах, де відбувають
арешт військовослужбовці, - на відповідних військових прокурорів
гарнізонів. У військових частинах щодо службового обмеження для
військовослужбовців - на військових прокурорів гарнізонів за
місцем дислокації військових частин.
1.6. У кримінально-виконавчих інспекціях управлінь (відділів)
ДДУВП в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та
Київській області, м. Севастополі - на міських, районних та
міжрайонних прокурорів за місцем їх розташування.
1.7. У районних, міських (міст обласного значення), районних
у містах відділах державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції щодо виконання вироків, ухвал і постанов судів у
кримінальних справах у частині майнових стягнень та позбавлення
права займати певні посади або займатися певною діяльністю - на
міських, районних та міжрайонних прокурорів за місцем їх
розташування.
2. Нагляд за додержанням законів при проведенні
оперативно-розшукової діяльності органами та установами управлінь
(відділів) ДДУВП в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві
та Київській області покласти на уповноважених спеціальним наказом
Генерального прокурора України начальників відділів прокуратур
Автономної Республіки Крим та областей (старших помічників і
помічників прокурорів областей та м. Києва) з нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах. Організація та порядок здійснення такого нагляду визначаються
відповідно до вимог окремого наказу Генерального прокурора
України.
3. Встановити, що прокуратури з нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах діють
на правах міжрайонних прокуратур та підпорядковуються обласним
прокуратурам. На вказані прокуратури покласти такі обов'язки:
3.1. Проведення, з урахуванням вимог ст. 112 КПК України
( 1002-05 ), досудового слідства у кримінальних справах про
злочини, вчинені у тюрмах, виправно-трудових та виховно-трудових
колоніях, у кримінально-виконавчих установах відкритого типу
(виправних центрах), у тимчасових слідчих ізоляторах на території
виправно-трудових колоній, у лікувально-трудових профілакторіях
управлінь (відділів) ДДУВП в Автономній Республіці Крим та
областях будь-якими особами, у тому числі й працівниками вказаних
установ. У разі значної віддаленості спеціалізованої прокуратури від
місця вчинення злочину у невідкладних випадках огляд місця події,
інші першочергові слідчі дії проводити працівниками територіальної
прокуратури (за місцем розташування вказаних установ) з
обов'язковим негайним повідомленням про це відповідного прокурора
з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах.
3.2. Нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання та
досудового слідства у кримінальних справах про злочини, вчинені у
тюрмах, виправно-трудових та виховно-трудових колоніях, у
кримінально-виконавчих установах відкритого типу (виправних
центрах), у тимчасових слідчих ізоляторах на території
виправно-трудових колоній, у лікувально-трудових профілакторіях
управлінь (відділів) ДДУВП в Автономній Республіці Крим та
областях - відповідно до вимог окремого наказу Генерального
прокурора України.
3.3. Підтримання державного обвинувачення в судах у
кримінальних справах про такі злочини, а також участь у судових
засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків у
піднаглядних установах, - відповідно до вимог окремого наказу
Генерального прокурора України.
3.4. Представництво інтересів громадян та держави в суді у
випадках, передбачених законом, - відповідно до вимог окремого
наказу Генерального прокурора України.
3.5. Внесення апеляційних та касаційних подань на вироки,
ухвали, постанови та рішення суду у кримінальних та цивільних
справах, а також за матеріалами, у розгляді яких вони брали
участь. З урахуванням місцевих умов прокурори областей можуть
покласти виконання передбачених у пп. 3.3-3.5 цього наказу
обов'язків на міських, районних та міжрайонних прокурорів.
4. Основним завданням нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистої свободи громадян, вважати забезпечення
додержання законності під час перебування осіб у місцях
попереднього ув'язнення, виправно-трудових, інших установах, що
виконують покарання або заходи примусового характеру, які
призначаються судом, та додержання кримінально-виконавчого
законодавства щодо порядку та умов тримання або відбування
покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх
обов'язків. Особливу увагу звертати на виконання вимог законів щодо
охорони прав і законних інтересів громадян, які тримаються у
місцях попереднього ув'язнення, виконання покарань та заходів
примусового характеру, що призначаються судом, запобігання
вчиненню такими особами правопорушень і злочинів, усунення причин
та умов, що їм сприяють, а також на законність наказів,
розпоряджень і постанов адміністрації цих установ.
5. З цією метою відділу нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, управлінню
нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України,
державної митної служби та прикордонної охорони при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокурорам з нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах, міським, районним та міжрайонним прокурорам, військовим
прокурорам:
5.1. Проводити комплексні перевірки додержання законів: у слідчих ізоляторах, у тому числі стосовно осіб, засуджених
до арешту, які до створення арештних домів тимчасово тримаються в
окремих секціях (постах) слідчих ізоляторів, у тимчасових слідчих
ізоляторах на території виправно-трудових колоній, а також роботи
комісії з питань розподілу і направлення засуджених до позбавлення
волі зі слідчих ізоляторів до виправно-трудових установ -
щомісячно; у місцях виконання покарань та заходів примусового характеру,
що призначаються судом, - один раз на півріччя; у кримінально-виконавчих інспекціях - щоквартально; у дисциплінарному батальйоні - один раз на півріччя; на гауптвахтах - щомісячно. Під час проведення комплексних перевірок особливу увагу
звертати на наявність законних підстав та обгрунтованість тримання
громадян у місцях попереднього ув'язнення, установах виконання
покарань та заходів примусового характеру, що призначаються судом,
та додержання вимог закону щодо режиму їх тримання, застосування
щодо таких осіб заходів дисциплінарного впливу, їх
матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення,
залучення останніх до суспільно корисної праці, відшкодування
збитків, заподіяних вчиненими ними злочинами, стягнення аліментів,
а також дострокового звільнення від покарання.
5.2. З урахуванням стану законності та правопорядку у місцях
попереднього ув'язнення, виконання покарань та заходів примусового
характеру, що призначаються судом, проводити цільові перевірки з
питань, які потребують негайного вирішення. У разі необхідності залучати до проведення комплексних та
цільових перевірок відповідних спеціалістів (у тому числі з
управлінь ДДУВП у регіонах) та працівників інших структурних
підрозділів прокуратур. Періодично перевіряти відповідність вимогам закону рішень
комісій при місцевих органах влади - спостережних, по боротьбі з
пияцтвом та служб у справах неповнолітніх і молоді, які вони
приймають при здійсненні контролю за діяльністю адміністрації
слідчих ізоляторів, виправно-трудових та виховно-трудових колоній,
інших установ.
5.3. Щомісячно перевіряти законність рішень за заявами та
повідомленнями про злочини, а також про переведення ув'язнених і
засуджених до приміщень камерного типу, одиночних камер,
ізоляторів, карцерів та гауптвахт.
5.4. Перевіряти виконання Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) у діяльності адміністрації місць
попереднього ув'язнення, виконання покарань та заходів примусового
характеру, що призначаються судом, один раз на півріччя. Особливу увагу приділяти своєчасності та законності вирішення
заяв і повідомлень про вчинення злочинів та правопорушень,
пов'язаних з корупцією, використанню матеріалів, що отримані під
час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і
досудового слідства, запобіганню встановленню протиправних
стосунків між ув'язненими і засудженими та працівниками
кримінально-виконавчих установ. Ефективність боротьби з корупцією оцінювати передусім
виходячи із суспільної небезпеки та значимості виявлених фактів
корупції, посадового становища притягнутих до передбаченої законом
відповідальності осіб і результатів судового розгляду кримінальних
справ і протоколів про корупційні правопорушення.
5.5. Здійснювати нагляд за додержанням законів при вирішенні
заяв і скарг адміністрацією слідчих ізоляторів, тюрем,
виправно-трудових та виховно-трудових колоній, дисциплінарного
батальйону, інших установ, що виконують призначені судом покарання
та інші заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням
особистої свободи громадян, а також управліннями (відділами) ДДУВП
в регіонах, управліннями СБУ в регіонах та військовими частинами,
яким вони підпорядковані.
5.6. Щомісячно проводити прийом заарештованих, засуджених до
арешту, обмеження або позбавлення волі та осіб, які тримаються у
дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, лікувально-трудових
профілакторіях. Заяви про зловживання владою або службовим становищем
працівниками місць попереднього ув'язнення, виконання покарань та
заходів примусового характеру, що призначаються судом, перевищення
ними влади або службових повноважень, вчинення інших злочинів у
сфері службової діяльності перевіряти у порядку ст. 97 КПК України
( 1002-05 ) з прийняттям відповідного рішення.
5.7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України, їх заступникам брати особисту
участь у перевірках додержання законності у місцях попереднього
ув'язнення, виконання покарань та заходів примусового характеру,
що призначаються судом, у прийомі осіб, які тримаються в цих
установах, у роз'ясненні їм чинного законодавства.
6. За результатами проведених перевірок невідкладно вживати
відповідних заходів прокурорського реагування щодо усунення
виявлених порушень законності, поновлення порушених прав і свобод
громадян, притягнення винних посадових осіб до передбаченої
законом відповідальності. Інформувати органи виконавчої влади про
стан законності та правопорядку у піднаглядних установах. З метою фактичного усунення виявлених порушень законності
передбачати проведення обов'язкових перевірок у порядку контролю. Копії довідок про результати комплексних перевірок у місцях
попереднього ув'язнення, виконання покарань та заходів примусового
характеру, що призначаються судом, і внесених з цього приводу
документів прокурорського реагування надсилати до Генеральної
прокуратури України у місячний термін з дня проведення перевірки.
7. Відділу Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України
вивчати стан прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистої свободи громадян. Результати обговорювати на засіданнях колегій, координаційних
(міжвідомчих) нарадах для узгодження та вжиття скоординованих
заходів, спрямованих на зміцнення законності та правопорядку у
місцях попереднього ув'язнення, виконання покарань і заходів
примусового характеру, що призначаються судом.
8. Відділу Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів перевіряти виконання даного наказу
у підпорядкованих прокуратурах, надавати їм допомогу в організації
прокурорського нагляду на цій ділянці. У разі необхідності заслуховувати на оперативних нарадах та
засіданнях колегій звіти керівників відповідних прокуратур.
9. Основними критеріями оцінки стану прокурорського нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
вважати забезпечення своєчасного виявлення та усунення порушень
законності у діяльності піднаглядних органів, причин і умов, що їм
сприяють; ефективного впливу на стан законності та правопорядку у
місцях попереднього ув'язнення, виконання покарань і заходів
примусового характеру, що призначаються судом; сприяння боротьбі
зі злочинністю та корупцією.
10. Відділу нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, управлінню нагляду за
додержанням законів органами Служби безпеки України, державної
митної служби та прикордонної охорони при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур Генеральної прокуратури
України забезпечити належну організацію роботи підпорядкованих
прокуратур на вказаній ділянці нагляду.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 3 ( v0003900-00 ) від
05.04.2000 "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а
також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян" вважати таким,
що втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: