open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.07.2018  № 7

Про затвердження Звіту про виконання бюджету Фонду соціального страхування України за 2017 рік

Відповідно до статей 4, 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з урахуванням норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", правління Фонду соціального страхування України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування України за 2017 рік, що додається.

Голова правління

В. Саєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування України
19.07.2018 № 7

ЗВІТ
про виконання бюджету Фонду соціального страхування України за 2017 рік

(тис. гривень)

№ з/п

Статті бюджету

Бюджет (план), затверджено постановою КМУ від 01.03.2017 № 104 (із змінами)

Виконання

%

А

Б

1

2

3 = 2/1


Залишок коштів на початок року

3084273

3251932,2

105,4%


Доходи
1

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

16911335

16658933,8

98,5%

2

Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення

9927

11135,7

112,2%

3

Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням

25809

26362,8

102,1%

4

Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду


424,4


5

Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників

16494

14989,1

90,9%

6

Доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду
7

Добровільні внески та інші надходження відповідно до закону, в тому числі

39444

41238,6

104,5%

7.1

надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

29605

32776,0

110,7%


Усього доходів

17003009

16753084,4

98,5%


Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року

20087282

20005016,6

99,6%


Видатки
1

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги:

10297792

9715672,6

94,3%

1.1

допомога по тимчасовій непрацездатності

6441260

6067827,9

94,2%

1.2

допомога по вагітності та пологах

3449711

3318457,4

96,2%

1.3

допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

296051.4

допомога на поховання

53216

39464,5

74,2%

1.5

оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань

324000

289922,8

89,5%

2

Страхові виплати:

6880666

6489630,2

94,3%

2.1

щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей

6126479

5891705,7

96,2%

2.2

страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім'ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві)

143695

100092,5

69,7%

2.3

страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

0

0,0


2.4

інші страхові виплати

765

500,7

65,5%

2.5

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі

609727

497331,3

81,6%

2.5.1

допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

87981

87058,4

99,0%

3

Профілактика страхових випадків

20736

384,0

1,9%

4

Видатки, пов'язані з виконанням обов'язків страховика:

85165

66135,9

77,7%

4.1

витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

30754

30394,6

98,8%

4.2

витрати, пов'язані з координацією роботи із страхувальниками та застрахованими особами

2024

1999,1

98,8%

4.3

витрати, пов'язані з обслуговуванням потерпілих та інвалідів

6631

6494,1

97,9%

4.4

витрати, пов'язані з наданням банківськими установами та Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" послуг з перерахування страхових виплат

31940

23958,3

75,0%

4.5

витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації

6361

1580,9

24,9%

4.6

витрати на сплату авансового внеску за виконавчим провадженням

5650

370,6

6,6%

4.7

інші витрати, пов'язані з виконанням обов'язків страховика

1805

1338,3

74,1%

5

Адміністративно-господарські витрати

1295543

1272212,7

98,2%

5.1

поточні видатки, в тому числі

1271198

1260335,5

99,1%

5.1.1

оплата праці (без нарахувань)

950997

948441,7

99,7%

5.2

капітальні видатки

24345

11877,2

48,8%


Усього видатків

18579902

17544035,4

94,4%


Залишок коштів на кінець року, в тому числі

1507380

2383465,1резерв коштів Фонду

464485Доходи Фонду у 2017 році

Показники

№ рядка

Заплановано доходів на 2017 рік (тис. грн)

Надходження коштів у 2017 році (тис. грн)

А

Б

1

2

ДОХОДИ (всього), з урахуванням залишку коштів на початок року, у тому числі:


20087282

20005016,6

Залишок коштів на початок року


3084273

3251932,2

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

1

16911335

16658933,8

Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення

2

9927

11135,7

Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням

3

25809

26362,8

Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду

4


424,4

Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників

5

16494

14989,1

Доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду

6Добровільні внески та інші надходження відповідно до закону, в тому числі

7

39444

41238,6

надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7.1

29605

32776,0

Видатки Фонду у 2017 році

Показники

№ рядка

Заплановано видатків на 2017 рік (тис. грн)

Витрачено коштів у 2017 році (тис. грн)

А

Б

1

2

ВИДАТКИ (всього), у тому числі:


18579902

17544035,4

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

1

10297792

9715672,6

Страхові виплати

2

6880666

6489630,2

Профілактика страхових випадків

3

20736

384,0

Видатки по виконанню обов'язків страховика

4

85165

66135,9

Адміністративно-господарські витрати

5

1295543

1272212,7

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

Показники

№ рядка

Заплановано видатків на 2017 рік (тис. грн)

Витрачено коштів у 2017 році (тис. грн)

Кількість: оплачених днів/страхових випадків/путівок у 2017 році

А

Б

1

2

3

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

1

10297792,0

9715672,6


допомога по тимчасовій непрацездатності

1.1

6441260,0

6067827,9

35912822

допомога по вагітності та пологах

1.2

3449711,0

3318457,4

20681816

допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.3

29605,0

0,0

*

допомога на поховання

1.4

53216,0

39464,5

11006

оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань

1.5

324000,0

289922,8

25398

__________
*- касові витрати за статтею "Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" включені в тому числі в статті "Допомога по тимчасовій непрацездатності" та "Допомога по вагітності та пологах"

Страхові виплати

Показники

№ рядка

Заплановано видатків на 2017 рік (тис. грн)

Витрачено коштів за 2017 рік (тис. грн)

Кількість потерпілих, які отримали страхові виплати у 2017 році

А

Б

1

2

3

Страхові виплати

2

6880666,0

6489630,2

207597

Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей

2.1

6126479,0

5891705,7

207597

Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

2.1.1

5853908,1

5642678,6

197229

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника

2.1.2

272570,9

249027,1

10368

Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім'ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві)

2.2

143695,0

100092,5


Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності

2.2.1

68724,5

42784,1

3885

Страхові виплати одноразової допомоги членам сім'ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві)

2.2.2

74970,5

57308,4

300 - утр.,
303 - сім'ї

Страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

2.3

0,0

0,0


Інші страхові виплати

2.4

765,0

500,7


Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг

2.4.1

735,1

472,0

146

Страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу

2.4.2

29,9

28,7

14

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

2.5

609727,0

497331,3


Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

2.5.1

87981,0

87058,4

9154

Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію

2.5.2

71563,4

64229,9

11518

Витрати на санаторно-курортне лікування

2.5.3

140895,7

101812,1

7883

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

2.5.4

38302,9

37229,9

4817

Витрати на зубопротезування

2.5.5

146,2

95,0

24

Витрати на очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз

2.5.6

106,7

74,5

42

Витрати на слухові апарати

2.5.7

777,7

719,2

190

Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

2.5.8

108917,0

104022,4

18965

Витрати на додаткове харчування

2.5.9

1395,3

1367,2

114

Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші витрати

2.5.10

0,0

0,0


Витрати на спеціальний медичний догляд

2.5.11

25564,2

24790,4

744

Витрати на постійний сторонній догляд

2.5.12

44336,9

43270,5

2521

Витрати на побутове обслуговування

2.5.13

27852,4

27025,0

3126

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

2.5.14

4785,1

4303,6

263

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

2.5.15

1128,1

1080,2

3936

Витрати, пов'язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

2.5.16

55974,4

253,0

1 - навчання водінню авт-ля; 35 - утримання

Профілактика страхових випадків

Страхові випадки, що зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2017 році (у порівнянні з 2016 роком)

випадки травматизму на виробництві (згідно з складеними актами за формою Н-1)

випадки профзахворювань на виробництві

травмовано осіб (всього)

в т.ч. смертельно

2017 рік (травмовано осіб)

2016 рік (травмовано осіб)

2017 рік

2016 рік

2017 рік

2016 рік

4965

4766

332

364

1951

1603

Видатки по виконанню обов'язків страховика

Показники

№ рядка

Заплановано видатків на 2017 рік (тис. грн)

Витрачено коштів у 2017 році (тис. грн)

А

Б

1

2

Видатки, пов'язані з виконанням обов'язків страховика:

4

85165,0

66135,9

витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

4.1

30754,0

30394,6

витрати, пов'язані з координацією роботи із страхувальниками та застрахованими особами

4.2

2024,0

1999,1

витрати, пов'язані з обслуговуванням потерпілих та інвалідів

4.3

6631,0

6494,1

витрати, пов'язані з наданням банківськими установами та Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" послуг з перерахування страхових виплат

4.4

31940,0

23958,3

витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації

4.5

6361,0

1580,9

витрати на сплату авансового внеску за виконавчим провадженням

4.6

5650,0

370,6

інші витрати, пов'язані з виконанням обов'язків страховика

4.7

1805,0

1338,3

Видатки на організацію роботи Фонду

Показники

№ рядка

Заплановано видатків на 2017 рік (тис. грн)

Витрачено коштів у 2017 році (тис. грн)

А

Б

1

2

Адміністративно-господарські витрати

5

1295543

1272212,7

поточні видатки, в тому числі

5.1

1271198

1260335,5

оплата праці (без нарахувань)


950997

948441,7

капітальні видатки

5.2

24345

11877,2


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: