open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

НАКАЗ

23.01.2013  № 7

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються Державним агентством України з туризму та курортів

На виконання частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг:

1.1. З видачі ліцензії на провадження туроператорської діяльності (додаток 1);

1.2. З видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності (додаток 2);

1.3. З переоформлення ліцензії на провадження туроператорської діяльності (додаток 3);

1.4. З видачі дубліката ліцензії на провадження туроператорської діяльності, що додається (додаток 4).

2. Сектору з питань доступу до публічної інформації та звернень громадян (Болгарська К.М.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Держтуризмкурорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.О. ШаповаловаДодаток 1
до наказу Державного
агентства України
з туризму та курортів
23.01.2013 № 7

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження туроператорської діяльності

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Державне агентство України з туризму та курортів
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 13:00, 13:45 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 13:00, 13:45 - 16:45;
тел. (приймальня): (044) 351-46-01;
факс (044) 351-46-05;
електронна пошта: tourism@mtu.gov.ua;
веб-сайт: www.tourism.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги

Відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, для отримання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності подаються наступні документи:
- заява про видачу ліцензії на право провадження туроператорської діяльності на бланку встановленої форми;
- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);
- нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному статтею 15 Закону України "Про туризм";
- копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі.
Документи подаються до Держтуризмкурорту особисто, через уповноважений орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: 351-46-01 або направити запит на адресу електронної пошти: license_tourism@mtu.gov.ua

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" і становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії та зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на право провадження туроператорської діяльності приймається Держтуризмкурортом у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на право здійснення туроператорської діяльності; строк дії ліцензії - необмежений.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
Видача ліцензії на право провадження туроператорської діяльності не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником або уповноваженою особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Закон України "Про туризм";
Указ Президента України від 08.04.2011 № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55, зареєстрованим в Мін'юсті 28.09.2007 № 1123/14390.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник: ___________________________________________________________________
найменування юридичної особи
____________________________________________________________________________

Керівник ___________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника юридичної особи

Організаційно-правова форма: Код (КОПФГ)

Код території суб'єкта господарювання (перші 5 цифр КОАТУУ)Вид економічної діяльності (КОД)

7

9

.

1

2
Ідентифікаційний код юридичної особи:

Місцезнаходження юридичної особи: Поштовий індекс:
_________________________________________________
________

____________________________________________________________________________
№ тел./факс. _________________________ E-MAIL: ______________________________

Розрахунковий рахунок № ______________________ МФО


в

Найменування банківської установи: __________________________________________

Розмір фінансової гарантії ____________________________________________________

Назва банку або іншої кредитної установи, що надала фінансову гарантію _________
____________________________________________________________________________

Термін дії гарантії з

___________
дата

дата закінчення дії гарантії


дата

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:


з/п

Найменування філії або іншого відокремленого підрозділу
Поштовий індекс, місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу
Тел./факс, електронна адреса філії або іншого відокремленого підрозділу
Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу

просить видати ліцензію на провадження туроператорської діяльності.

З Ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності ознайомлений(а) і зобов'язуюся виконувати.

Підпис керівника

__________________

"___" ____________ 201_.

М.П.

Заява та документи, що до неї додаються,
прийняті в органі ліцензування"___" ____________ 201_.

_______________________
посада відповідальної особи

____________
підпис

________________________
прізвище та ініціалиДодаток 2
до наказу Державного
агентства України
з туризму та курортів
23.01.2013 № 7

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Державне агентство України з туризму та курортів
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 13:00, 13:45 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 13:00, 13:45 - 16:45;
факс (044) 351-46-05;
електронна пошта: tourism@mtu.gov.ua;
веб-сайт: www.tourism.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги

Відповідно до частини 9 статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, для отримання копії ліцензії на право провадження туроператорської діяльності подаються наступні документи:
- заява про видачу копії ліцензії на право провадження туроператорської діяльності на бланку встановленої форми;
- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);
- нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному статтею 15 Закону України "Про туризм";
- копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі.
Документи подаються до Держтуризмкурорту особисто, через уповноважений орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: 351-46-01 або направити запит на адресу електронної пошти: license_tourism@mtu.gov.ua.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата та порядок її внесення за надання адміністративної послуги встановлені частиною 8 статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" і становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян та зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі копії ліцензії на право провадження туроператорської діяльності приймається Держтуризмкурортом у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Копія ліцензії на право провадження туроператорської діяльності; строк дії копії ліцензії - на строк дії ліцензії.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте органом ліцензування рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у видачі копії ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
Видача копії ліцензії на право провадження туроператорської діяльності не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або уповноваженою особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Закон України "Про туризм";
Указ Президента України від 08.04.2011 № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55, зареєстрованим в Мін'юсті 28.09.2007 № 1123/14390.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник: ___________________________________________________________________
найменування юридичної особи
____________________________________________________________________________

Керівник __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника юридичної особи

Організаційно-правова форма: Код (КОПФГ)

Код території суб'єкта господарювання (перші 5 цифр КОАТУУ)Вид економічної діяльності (КОД)

7

9

.

1

2
Ідентифікаційний код юридичної особи:


Місцезнаходження юридичної особи: Поштовий індекс:
_________________________________________________
________

____________________________________________________________________________
№ тел./факс. _________________________ E-MAIL: ______________________________

Розрахунковий рахунок № _______________________ МФО


в

Найменування банківської установи: _________________________________________

Розмір фінансової гарантії ___________________________________________________

Назва банку або іншої кредитної установи, що надала фінансову гарантію _________
____________________________________________________________________________

Термін дії гарантії з

____________
дата

дата закінчення дії гарантії

_____________
дата

Просить видати копію ліцензії серії __________ у зв'язку ______________________
____________________________________________________________________________
(зазначити причину)
____________________________________________________________________________

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:


з/п

Найменування філії або іншого відокремленого підрозділу
Поштовий індекс, місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу
Тел./факс, електронна адреса філії або іншого відокремленого підрозділу
Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Підпис керівника

_______________

"___" ____________ 201_.

М.П.

Заява та документи, що до неї додаються, прийняті
та перевірені в органі ліцензування"___" ____________ 201_.

___________________________
посада особи, що прийняла заяву

____________
підпис

_____________________
прізвище та ініціалиДодаток 3
до наказу Державного
агентства України
з туризму та курортів
23.01.2013 № 7

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження туроператорської діяльності

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Державне агентство України з туризму та курортів
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 13:00, 13:45 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 13:00, 13:45 - 16:45;
тел. (приймальня): (044) 351-46-01;
факс (044) 351-46-05;
електронна пошта: tourism@mtu.gov.ua;
веб-сайт: www.tourism.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги

Для переоформлення ліцензії необхідно подати наступні документи:
- заява про переоформлення ліцензії на право провадження туроператорської діяльності на бланку встановленої форми;
- оригінал ліцензії на право провадження туроператорської діяльності, що підлягає переоформленню;
- документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.
Документи подаються до Держтуризмкурорту особисто, через уповноважений орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: 351-46-01 або направити запитання на адресу електронної пошти: license_tourism@mtu.gov.ua.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата та порядок її внесення за надання адміністративної послуги встановлені статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" і становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

4. Строк надання адміністративної послуги

Термін видачі переоформленої ліцензії на право провадження туроператорської діяльності визначений статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та становить три робочі дні з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї.

5. Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на право провадження туроператорської діяльності та (у разі наявності) засвідчені копії такої ліцензії; строк дії переоформленої ліцензії не перевищує строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Видача переоформленої ліцензії на право провадження туроператорської діяльності не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або уповноваженою особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Закон України "Про туризм";
Указ Президента України від 08.04.2011 № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55, зареєстрованим в Мін'юсті 28.09.2007 № 1123/14390.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

ЗАЯВА ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник: ___________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи
____________________________________________________________________________

Керівник __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника юридичної особи

Організаційно-правова форма: Код (КОПФГ)

Код території суб'єкта господарювання (перші 5 цифр КОАТУУ)Вид економічної діяльності (КОД)

7

9

.

1

2
Ідентифікаційний код юридичної особи:


Місцезнаходження юридичної особи: Поштовий індекс:
_________________________________________________
________

____________________________________________________________________________
№ тел./факс. _________________________ E-MAIL: ______________________________

Розрахунковий рахунок № ______________________ МФО


в

Найменування банківської установи: _________________________________________

Розмір фінансової гарантії ___________________________________________________

Назва банку або іншої кредитної установи, що надала фінансову гарантію _________
____________________________________________________________________________

Термін дії гарантії з

____________
дата

дата закінчення дії гарантії

_____________
дата

Просить переоформити ліцензію серії _________, видану від

_______________
дата

на туроператорську діяльність

Підстава для переоформлення ліцензії ________________________________________
(зазначити причину)
____________________________________________________________________________

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:


з/п

Найменування філії або іншого відокремленого підрозділу
Поштовий індекс, місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу
Тел./факс, електронна адреса філії або іншого відокремленого підрозділу
Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

Ліцензія, що підлягає переоформленню;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Підпис керівника

_______________

"___" ____________ 201_.

М.П.

Заява та документи, що до неї додаються, прийняті
та перевірені в органі ліцензування"___" ____________ 201_.

___________________________
посада особи, що прийняла заяву

____________
підпис

____________________
прізвище та ініціалиДодаток 4
до наказу Державного
агентства України
з туризму та курортів
23.01.2013 № 7

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження туроператорської діяльності

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Державне агентство України з туризму та курортів
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 13:00, 13:45 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 13:00, 13:45 - 16:45;
тел. (приймальня): (044) 351-46-01;
факс (044) 351-46-05;
електронна пошта: tourism@mtu.gov.ua;
веб-сайт: www.tourism.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги

Для отримання дубліката ліцензії на право провадження туроператорської діяльності необхідно подати наступні документи:
- заява про видачу дубліката ліцензії на право провадження туроператорської діяльності на бланку встановленої форми;
- непридатний для користування бланк ліцензії (в разі наявності);
- документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
Документи подаються до Держтуризмкурорту особисто, через уповноважений орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: 351-46-01 або направити запитання на адресу електронної пошти: license_tourism@mtu.gov.ua.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата та порядок її внесення за надання адміністративної послуги встановлені статтею 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" і становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

4. Строк надання адміністративної послуги

Термін видачі дубліката ліцензії на право провадження туроператорської діяльності визначений статтею 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" становить три робочі дні з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї.

5. Результат надання адміністративної послуги

Дублікат ліцензії на право провадження туроператорської діяльності; строк дії дубліката ліцензії не перевищує строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Видача дубліката ліцензії на право провадження туроператорської діяльності не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або уповноваженою особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Закон України "Про туризм";
Указ Президента України від 08.04.2011 № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";
постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55, зареєстрованим в Мін'юсті 28.09.2007 № 1123/14390.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник: ___________________________________________________________________
найменування юридичної особи
____________________________________________________________________________

Керівник __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника юридичної особи

Організаційно-правова форма: Код (КОПФГ)

Код території суб'єкта господарювання (перші 5 цифр КОАТУУ)Вид економічної діяльності (КОД)

7

9

.

1

2
Ідентифікаційний код юридичної особи:


Місцезнаходження юридичної особи: Поштовий індекс:
_________________________________________________
________

____________________________________________________________________________
№ тел./факс. _________________________ E-MAIL: ______________________________

Розрахунковий рахунок № ______________________ МФО


в

Найменування банківської установи: _________________________________________

Розмір фінансової гарантії ___________________________________________________

Назва банку або іншої кредитної установи, що надала фінансову гарантію _________
____________________________________________________________________________

Термін дії гарантії з

____________
дата

дата закінчення дії гарантії

____________
дата

Просить переоформити дублікат ліцензіі серії _________, видану від

________
дата

на туроператорську діяльність

Підстава для видачі дубліката ліцензії _________________________________________
(зазначити причину)
____________________________________________________________________________

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:


з/п

Найменування філії або іншого відокремленого підрозділу
Поштовий індекс, місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу
Тел./факс, електронна адреса філії або іншого відокремленого підрозділу
Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

Документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії
____________________________________________________________________________

Підпис керівника

________________

"___" ____________ 201_.

М.П.

Заява прийнята та перевірена в органі ліцензування

"___" ____________ 201_.

____________________________
посада особи, що прийняла заяву

____________
підпис

_______________________
прізвище та ініціали

{Текст взято з сайту Держтуризмкурорту України http://www.tourism.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: