open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2013  № 7

Про утворення комісії з розгляду заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт і сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів) та затвердження Положення про комісію

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної архітектурно-будівельної інспекції
№ 60 від 22.03.2013
№ 96 від 22.05.2014}

Відповідно до статей 37 та 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента від 08 квітня 2011 року № 439/2011, НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з розгляду заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт і сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів) (далі - комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Сташенка В. Ю.

Голова

О. Рибак
Додаток 1
до наказу Держархбудінспекції України
14.01.2013  № 7
(у редакції наказу
Держархбудінспекції України
22.05.2014  № 96)

СКЛАД КОМІСІЇ
з розгляду заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт і сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)

1. Мартинюк Максим Петрович, Голова Держархбудінспекції України - голова комісії;

2. Григор Анатолій Федорович, заступник Голови Держархбудінспекції України - заступник голови комісії;

3. Сергієнко Олександр Васильович, начальник Управління дозвільних процедур - член комісії;

4. Романенко Євген Олександрович, начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду - член комісії;

5. Кондратенко Світлана Петрівна, начальник Управління ліцензування, обстеження та паспортизації - член комісії;

6. Голубничий Михайло Михайлович, президент асоціації "Експертні організації України" - член комісії (за згодою);

7. Чміль Анна Андріївна, начальник відділу методології та видачі сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Управління дозвільних процедур - секретар комісії.

{Склад в редакції Наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції № 96 від 22.05.2014}

Начальник Управління
дозвільних процедурО.В. Сергієнко
Додаток 2
до наказу Держархбудінспекції України
14.01.2013  № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт і сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)

I. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт і сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів) є постійно діючим консультативним органом Держархбудінспекції України.

1.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Персональний склад комісії затверджується наказом Держархбудінспекції України.

1.4. Головою комісії є заступник Голови Держархбудінспекції України, на якого відповідно до розподілу обов'язків покладено питання здійснення дозвільних процедур, заступником голови комісії є начальник Управління дозвільних процедур.

1.5. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії забезпечує Управління дозвільних процедур.

II. Функції комісії

2.1. Комісія:

1) розглядає подані заяви про видачу дозволів на виконання будівельних робіт, про їх анулювання, а також повідомлення про зміну даних у дозволі на виконання будівельних робіт, заяви про видачу сертифікатів (щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів);

2) надає висновок щодо видачі дозволів на виконання будівельних робіт, сертифікатів чи відмов у їх видачі, щодо внесення змін до виданих дозволів на виконання будівельних робіт, їх анулювання;

3) аналізує матеріали щодо необхідності скасування реєстрації декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт і про готовність об'єктів до експлуатації або внесення змін до таких декларацій та приймає відповідні рішення;

4) аналізує декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації технічно складних об'єктів, техніко-економічні показники яких ставлять під сумнів визначені категорії складності таких об'єктів;

5) вносить пропозиції Голові Держархбудінспекції України або його заступникам щодо правильності визначення категорії складності технічно складних об'єктів;

6) розглядає та вносить пропозиції Голові Держархбудінспекції України щодо поліпшення та вдосконалення дозвільних процедур у будівництві.

{Розділ II в редакції Наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції № 60 від 22.03.2013}

III. Організація роботи комісії

3.1. Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань, які веде її голова, а в разі його відсутності - його заступник.

3.2. Засідання комісії відбуваються за необхідності, але не рідше одного разу на тиждень, а в разі прийняття невідкладного рішення - позачергово.

3.3. Комісія правоможна вирішувати питання у разі присутності на засіданні 2/3 кількості її членів. Рішення комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.4. Рішення комісії оформляються протокольно та підлягають затвердженню наказом Держархбудінспекції України.

IV. Права та обов'язки комісії

4.1. Голова комісії:

1) здійснює керівництво комісією;

2) підписує протоколи засідань;

3) здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.

4.2. Заступник голови комісії виконує обов'язки голови комісії за його відсутності.

4.3. Секретар комісії:

1) здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;

2) готує матеріали засідань;

3) контролює своєчасність надання та комплектність документації, що надається на розгляд комісії;

4) веде протоколи засідань;

5) оформляє та підписує протокол засідання;

4.4. Член комісії:

1) бере участь у роботі комісії і має право голосу;

2) розглядає подані матеріали та вносить пропозиції щодо питань, визначених у пункті 2.1 цього Положення;

3) дотримується принципів об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.

Начальник Управління
дозвільних процедурО.В. Сергієнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: