open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


23.04.2012

ПРОТОКОЛ № 7
засідання Методологічної ради щодо концепції ризик-орієнтованого відбору об'єктів контролю до плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України та її територіальних органів

Розроблена з метою забезпечення єдиного підходу до ризикоорієнтовного відбору об'єктів контролю до Планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України та її територіальних органів (далі - План).

Відбір підконтрольних установ за ризиками здійснюється для бюджетних установ відповідно до додатка 1, для суб'єктів господарювання (небюджетних установ) відповідно до додатка 2.

Процедура ризикоорієнтовного відбору об'єктів контролю не поширюється на планування контрольних заходів за дорученнями Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України. Відповідні об'єкти включаються до плану в позачерговому порядку.

В залежності від критеріїв ризики діляться за високим, середнім та низьким ступенем ризику.

Ступені ризику мають власні бали за шкалою.

До Плану контрольно-ревізійної роботи включаються об'єкти контролю, в яких ступінь ризику за сумою балів має максимальне значення.

При цьому при однаковій сумі балів перевага для включення до плану надається тому об'єкту, де кількість ризиків високого ступеня є найбільшою.

При плануванні враховуються показники за результатами діяльності об'єктів контролю за 3 попередніх роки (за сумарними показниками звітності та/або станом на відповідну дату (дати) звітного періоду в залежності від ризику).

Формування переліку об'єктів контролю для відбору до Плану проводиться за результатами аналізу діяльності об'єктів контролю не менш як за місяць до складання проекту Плану.Додаток 1

Ризики для бюджетних установ

Ризик 1

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Бюджетні призначення (асигнування)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 100 млн.грн.

Високий

5

Від 1 до 100 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 2

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Бюджетні асигнування по КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
План використання бюджетних коштів (для ВНЗ, національних та галузевих академій).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 5 млн.грн.

Високий

5

Від 1 до 5 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 3

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Бюджетні асигнування по КЕКВ 1150 "Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 5 млн.грн.

Високий

5

Від 1 до 5 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 4

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Бюджетні асигнування по КЕКВ 2400 "Капітальні трансферти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 5 млн.грн.

Високий

5

Від 1 до 5 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 5

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 5 млн.грн.

Високий

5

Від 1 до 5 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 6

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Капітальне будівництво (придбання)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 10 млн.грн.

Високий

5

Від 3 до 10 млн.грн.

Середній

0,5

До 3 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 7

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Державні закупівлі в одного учасника

"Вісник державних закупівель".
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 3 млн.грн.

Високий

5

Від 500 тис.грн. до 3 млн.грн.

Середній

0,5

До 500 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 8

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Державні закупівлі у суб'єктів господарювання фізичних осіб

"Вісник державних закупівель"

Понад 500 тис.грн.

Високий

Від 100 тис.грн. до 500 тис.грн.

Середній

0,5

До 100 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 9

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Первісна вартість основних засобів (будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби тощо)

Баланс (форма 1).
Показник визначається на кінець звітного періоду

Понад 10 млн.грн.

Високий

5

Від 1 млн.грн. до 10 млн.грн.

Середній

0,5

до 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 10

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Зростання запасів (матеріалів і продуктів харчування, МШП та інших запасів) у порівнянні з попереднім роком

Баланс (форма 1).
Відсоток визначається за показниками на кожну звітну дату

Понад 50%

Високий

5

Від 20% до 50%

Середній

0,5

Від 10% до 20%

Низький

0,05

Ризик 11

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Зменшення вартості необоротних активів (продано, безоплатно передано, списано як непридатні тощо)

Звіт про рух необоротних активів (форма № 5).
Показник визначається сумарно на кінець кожного звітного періоду

Понад 1 млн.грн.

Високий

5

Від 100 тис.грн. до 1 млн.грн.

Середній

0,5

до 100 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 12

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Кредиторська заборгованість

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).
Показник визначається на кінець звітного періоду

Понад 1 млн.грн.

Високий

5

Від 100 тис.грн. до 1 млн.грн.

Середній

0,5

до 100 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 13

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Дебіторська заборгованість

Баланс (форма 1);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).
Показник визначається на кінець звітного періоду

Понад 1 млн.грн.

Високий

5

Від 100 тис.грн. до 1 млн.грн.

Середній

0,5

до 100 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 14

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Власні надходження (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень спеціального фонду)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м).
Показник визначається сумарно за 3 роки

Понад 5 млн.грн.

Високий

5

Від 1 млн.грн. до 5 млн.грн.

Середній

0,5

До 1 млн.грн.

Низький

0,05

Ризик 15

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Інформація від правоохоронних органів щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків) та (або) взаємовідносин із суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності

Інформація від правоохоронних органів (Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України та інші)

Понад 200 тис.грн.

Високий

5

Від 50 до 200 тис.грн.

Середній

0,5

До 50 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 16

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Бал

1

2

3

4

5

Інформація з інших зовнішніх джерел щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків)

Засоби масової інформації, Інтернет, скарги, заяви, звернення (запити) депутатів тощо

Понад 500 тис.грн.

Високий

5

Від 100 до 500 тис.грн.

Середній

0,5

До 100 тис.грн.

Низький

0,05

Ризик 17

Ризик

Джерело інформації

Критерії ризику

Ступінь ризику

Пр

1

2

3

4

5

Інформація від структурних підрозділів Держфінінспекції (територіальних органів Держфінінспекції) щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків)

Інформація від підрозділу, який здійснює моніторинг ризикових операцій та державних закупівель, підрозділів гармонізації ДВФК та інших

Понад 500 тис.грн.

Високий

5

Від 100 до 500 тис.грн.

Середній

0,5

До 100 тис.грн.

Низький

0,05

Голова Методологічної ради
Держфінінспекції УкраїниВ. Костюшко

{Додаток 2 не наводиться}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: