open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2006 N 7
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства з питань

житлово-комунального господарства N 75 ( v0075662-10 ) від 22.03.2010 }
Про затвердження Норм утворення

твердих побутових відходів

для населених пунктів України

З метою встановлення єдиних підходів до показників нормування
утворення твердих побутових відходів у населених пунктах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми утворення твердих побутових відходів для
населених пунктів України.
2. З уведенням в дію Норм утворення твердих побутових
відходів для населених пунктів України скасовуються "Рекомендовані
норми накопичення твердого побутового сміття для населених пунктів
України" (КТМ 204 України 012-95).
3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
Міністр П.С.Качур

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України

10.01.2006 N 7

НОРМИ

утворення твердих побутових відходів

у населених пунктах України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Норми утворення твердих побутових відходів - це
кількісний показник споживання послуг із вивезення та утилізації
твердих побутових відходів, що затверджуються згідно із
законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
2. УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
2.1. Норми утворення визначаються за двома джерелами
утворення: - житлових будинків; - об'єктів невиробничої сфери (установ та підприємств
обслуговування за переліком відповідно до ДБН 360-92**
"Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень").
2.2. Норми утворення твердих побутових відходів (у подальшому
- норми утворення) - це кількість твердих побутових відходів, які
утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для
житлового фонду, одне місце в готелі, гуртожитку та ін.; 1 кв.м
торгівельної та складської площі, вокзалів; автостоянок, пляжів та
ін.; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.
3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ УТВОРЕННЯ

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
3.1. Для визначення кількості твердих побутових відходів за
джерелами утворення проводяться її натурні виміри у населеному
пункті протягом чотирьох сезонів року.
3.2. За результатами обстежень проводиться розрахунок
середньорічних та середньодобових обсягів утворення твердих
побутових відходів на кожну розрахункову одиницю.
3.3. Середньорічні та середньодобові обсяги утворення твердих
побутових відходів погоджуються та затверджуються органами
місцевого самоврядування як норми утворення твердих побутових
відходів.
3.4. Норми утворення твердих побутових відходів
використовуються під час укладання договорів на надання послуг із
вивезення та утилізації твердих побутових відходів з метою
визначення обсягів виробництва та реалізації цих послуг.
3.5. Уточнення та перегляд норм утворення необхідно проводити
один раз на 5 років.
4. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ УТВОРЕННЯ

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
4.1. Для укрупнених розрахунків під час проектування схем
санітарної очистки, об'єктів поводження з твердими побутовими
відходами, у процесі визначення необхідної кількості машин та
механізмів, обслуговуючого персоналу тощо можуть використовуватися
рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів, що
наведені у таблицях 2 і 3.
4.2. Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових
будинків залежать від ступеня їх благоустрою. За ступенем благоустрою житлові будинки поділяються на
категорії: - упорядковані будинки - повна або часткова наявність
центрального опалення, газу, водопроводу, каналізації, з
сміттєпроводом або без нього; - неупорядковані будинки - без водопроводу, каналізації, з
місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах, що опалюються
газом, дровами або вугіллям; - будинки приватного сектору з присадибною ділянкою, в тому
числі у сільській місцевості - з газовим опаленням або на твердому
паливі.
4.3. За умов місцевого опалення кількість відходів, що
утворюються після опалення, залежить від: виду палива: у разі
використання дров вона не перевищує 2-3, кам'яного вугілля і
антрациту 10-15, бурого вугілля 25-30 відсотків від маси палива.
4.4. У разі впровадження роздільного збирання твердих
побутових відходів з виділенням вторинної сировини (папір,
пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових відходів, що
вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку
на одного мешканця або одну розрахункову одиницю.
4.5. Рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів
для житлових будинків наведено у таблиці 2.
Таблиця 2. Рекомендовані норми утворення

твердих побутових відходів для житлових будинків
------------------------------------------------------------------ Об'єкт | Норма утворення твердих | Щільність, | | побутових відходів | кг/куб.м | | на одного мешканця | | |-------------------------------| | |середньодобова| середньорічна | | |--------------+----------------| | | кг | л | кг | куб.м | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| Упорядковані |0,77|3,56-6,03|281,00|1,30-2,20| 216,00-128,00 | будинки | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| Неупорядковані | | | | | | будинки: | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| - з газовим |0,96|3,84-5,75|350,40|1,40-2,10| 250,00-167,00 | опаленням | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| - з опаленням |1,15|3,86-6,85|420,00|1,41-2,50| 298,00-168,00 | на твердому | | | | | | паливі | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| Будинки | | | | | | приватного | | | | | | сектора з | | | | | | присадибною | | | | | | ділянкою, в | | | | | | т.ч. у | | | | | | сільській | | | | | | місцевості | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| - з газовим |1,26|3,84-6,03| 460 |1,40-2,20| 329,00-209,00 | опаленням | | | | | | ----------------+----+---------+------+---------+---------------| - з опаленням |1,59|4,14-6,58| 580 |1,51-2,40| 384,00-242,00 | на твердому | | | | | | паливі | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У таблиці наведені мінімальні та максимальні значення
обсягів утворення твердих побутових відходів та відповідно до них
мінімальні та максимальні значення щільності твердих побутових
відходів. 2. Щільність твердих побутових відходів (табл. 2 і 3)
відповідає їх стану у сміттєзбірниках.
4.6. Загальне середньодобове утворення твердих побутових
відходів на одного постійного мешканця для міст курортних зон
Чорноморського і Азовського узбережжів України протягом курортного
сезону вище, ніж в решті місяців. Під час визначення обсягів
утворення твердих побутових відходів протягом курортного сезону в
розрахунок вводиться коефіцієнт сезонної нерівномірності, який
характеризує відношення середньодобового утворення твердих
побутових відходів у курортний сезон до середньодобового утворення
твердих побутових відходів упродовж іншої пори року. Для населених
пунктів коефіцієнт сезонної нерівномірності становить 1,5.
4.7. Норма утворення великогабаритних відходів на одного
мешканця становить 10% від норми утворення твердих побутових
відходів (табл. 2) і при укладанні договорів додається до
основного утворення.
4.8. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових
будинків включають обсяги утворення змету та відходів з площі
зеленого насадження на прибудинковій території.
4.9. Норми утворення твердих побутових відходів для об'єктів
невиробничої сфери наведено у таблиці 3.
Таблиця 3. Норми утворення твердих побутових відходів

для об'єктів невиробничої сфери
------------------------------------------------------------------------------ NN| Об'єкт |Розрахун- | Норми утворення на одну | Щільність, | п/п| | кова | розрахункову одиницю | кг/куб.м | | | одиниця |----------------------------------| | | | |Середньодобова | Середньорічна | | | | |---------------+------------------| | | | | кг | л | кг | куб.м | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 1. |Готелі |місце | 0,5 |2,74-4,11|182,00|1,00-1,50 |182,00-121,00| | | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 2. |Гуртожиток |місце |0,40 |1,65-2,20|146 |0,60-0,80 |243,00-182,00| | | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 3. |Санаторій, |місце |0,70 |3,84-5,20|256,00|1,40-1,90 |183,00-135,00| |пансіонат, | | | | | | | |будинок | | | | | | | |відпочинку | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 4. |Лікувально- | | | | | | | |профі- | | | | | | | |лактичні | | | | | | | |установи: | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |- лікарні |місце |0,65 |2,20-2,74|237,00|0,80-1,00 |225,00-125,00| | | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |- полікліні-|відвіду- |0,015|0,06-0,10| 4,50|0,020-0,036|225,00-125,00| |ки |вання | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 5. |Дитяча |місце |0,28 |1,20-1,50| 70,00|0,30-0,38 |233,00-184,00| |дошкільна | | | | | | | |установа | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 6. |Склад |1 кв.м |0,10 |0,22-0,24| 25,00|0,055-0,06 |450,00-417,00| | |площі | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 7. |Адміністра- |робоче |0,30 |1,30-1,50| 75,00|0,32-0,38 |234,00-197,00| |тивні та |місце | | | | | | |громадські | | | | | | | |установи та | | | | | | | |організації | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 8. |Учбові | | | | | | | |заклади: | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |- вищий і |учень |0,09 |0,48-0,52| 23,00|0,12-0,13 |192,00-177,00| |середній | | | | | | | |спеціальний | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- школа | |0,008|0,40-0,48| 20,00|0,10-0,12 |200,00-167,00| |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- школа- | |0,50 |2,20-2,40|125,00|0,55-0,60 |227,00-208,00| |інтернат | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- профтех- | | 0,5 |2,00-2,20|125,00|0,50-0,55 |250,00-227,00| |училище | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 9. |Підприємства| | | | | | | |торгівлі: | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |- пром- |1 кв.м |0,15 |0,82-0,85| 46,00|0,25-0,26 |184,00-177,00| |товарний |торговель-| | | | | | |магазин |ної площі | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- продо- | |0,30 |1,48-1,64| 91,50|0,45-0,50 |203,00-183,00| |вольчий | | | | | | | |магазин | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- ринок | |0,31 |1,10-1,97| 96,00|0,40-0,60 |240,00-160,00| ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 10.|Видовищні |місце |0,08 |0,70-0,80| 25,00|0,21-0,25 |119,00-100,00| |установи | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 11.|Підприємства|робоче |0,85 |3,40-3,80|260,00|1,04-1,16 |250,00-224,00| |побутового |місце | | | | | | |обслугову- | | | | | | | |вання | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 12.|Вокзал, |кв.м |0,37 |1,60-1,80|135,00|0,58-0,66 |233,00-205,00| |аеропорт, |пасажир- | | | | | | |автовокзал |ської | | | | | | | |площі | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 13.|Кемпінг, |кв.м площі|0,03 |0,11-0,14| 11,00|0,04-0,05 |275,00-220,00| |автостоянка | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 14.|Пляж |кв.м |0,04 |0,20-0,22| - | |160,00 | |(курортний |території | | | | | | |сезон) | | | | | | | ---+------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| 16.|Підприємства| | | | | | | |громадського| | | | | | | |харчування: | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |Ресторан: | | | | | | | |------------+----------+-----+---------+------+-----------+-------------| |- з відбором|місце | 1,4 |5,00-5,20|510,00|1,80-1,90 |283,00-268,00| |харчових | | | | | | | |відходів | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- без | |2,00 |6,00-6,60|730,00|2,20-2,40 |330,00-304,00| |відбору | | | | | | | |харчових | | | | | | | |відходів | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |Кафе, | | | | | | | |їдальня: | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- з відбором| |0,43 |2,20-2,30|131,00|0,67-0,70 |196,00-187,00| |харчових | | | | | | | |відходів | | | | | | | |------------| |-----+---------+------+-----------+-------------| |- без | |0,50 |2,60-2,70|152,50|0,79-0,82 |193,00-186,00| |відбору | | | | | | | |харчових | | | | | | | |відходів | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
4.10. Опале листя не входить у норму утворення твердих
побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при
укладанні договорів до основного утворення додають відходи з площі
зеленого насадження, виходячи з норми 8 л з 1 кв.м зелених
насаджень.
4.11. Норму утворення рідких побутових відходів від
неканалізованих будинків рекомендується прийняти 25 л/добу на
одного мешканця відповідно до СНиП 2.04.03-85 "Канализация.
Наружные сети и сооружения".
4.12. Загальне утворення твердих побутових відходів на одного
постійного мешканця в курортних містах слід розраховувати окремо
для курортного сезону та іншої пори року. Загальне середньодобове утворення на одного мешканця
розраховується за формулами: Для курортного сезону:
H

A = ------ * K , куб.м/добу, (1), k 365 k
де A - середньодобове утворення твердих побутових відходів в k урортний сезон, куб.м;

H - середня загальна норма утворення твердих побутових
відходів, куб.м/рік (таблиця 2); K - коефіцієнт сезонної нерівномірності (див. п. 4.6). k
Для іншої пори року:
H

A = ------ куб.м/добу (2) 365

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: