open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ

ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Комісії

по розгляду скарг

при Тендерній палаті

України

10.10.2005 N 7

ВИСНОВОК

щодо розгляду скарги

До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга Малого підприємства у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю "Апофарм" від 19.09.2005 р. N 301 (вх. Тендерної
палати України від 04.10.2005 р. N с-28/10/1) з приводу порушень
чинного законодавства при здійсненні Державним департаментом
України з питань виконання покарань процедури закупівлі за
державні кошти протитуберкульозних препаратів.
Скарга Малого підприємства у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю "Апофарм" (далі - Скаржник) містить наступні
вимоги: "...1. Розглянути скаргу по суті за участю представників
Замовника та Учасників.
2. Зобов'язати Замовника привести Тендерну документацію у
відповідність до вимог Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" N 1490-III ( 1490-14 ) від
22.02.2000 р. у редакції від 20.01.2005 р.
3. Надіслати Учасникам виправлену тендерну документацію.
4. Подовжити термін подання тендерних пропозицій.
5. Змінити дату розкриття тендерних пропозицій".
Для розгляду скарги від Скаржника надійшли наступні
матеріали:
1. Копія скарги Малого підприємства у формі Товариства з
обмеженою відповідальністю "Апофарм" від 19.09.2005 р. N 301 -
4 арк.
Згідно частини першої статті 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) Комісією по
розгляду скарг при Тендерній палаті України було направлено запит
від 04.10.2005 р. N с-15/10 до Державного департаменту України з
питань виконання покарань (далі - Замовник) щодо надання
необхідних документів для розгляду скарги.
Для розгляду скарги від Замовника надійшли наступні
матеріали:
1. Тендерна документація на закупівлю протитуберкульозних
препаратів для потреб Державного департаменту України з питань
виконання покарань, затверджена головою тендерного комітету -
19 арк.;
2. Пояснення щодо змісту скарги від 06.10.2005 р. N 3765/ВС -
4 арк.;
3. Копія листа щодо внесення змін до тендерної документації
від 13.09.2005 р. N 11-3360/Ол, адресованого учасникам відкритих
торгів на закупівлю протитуберкульозних препаратів - 1 арк.;
4. Копія листа ВАТ "Київмедпрепарат" від 05.09.2005 р.
N 16/2686, адресованого Державному департаменту України з питань
виконання покарань - 1 арк.;
5. Копія листа ТОВ "Анід" від 06.09.2005 р. N 174,
адресованого Державному департаменту України з питань виконання
покарань - 1 арк.;
6. Копія листа ТОВ "Л-Контракт" від 08.09.2005 р. N 354,
адресованого Державному департаменту України з питань виконання
покарань - 1 арк.
За результатом розгляду скарги на підставі наданих Скаржником
та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при Тендерній
палаті України було встановлено наступне.
16 червня 2005 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів
держави" (N 2664 ( 2664-15 ), яким внесені зміни до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі -
Закон) від 22 лютого 2000 року N 1490-III ( 1490-14 ). Зміни до
зазначеного Закону набрали чинності з 23 серпня 2005 року.
Згідно з офіційним роз'ясненням Міністерства економіки
України (лист від 05.09.2005 р. N 55-36/2000 ( v55-3665-05 ), якщо
процедура закупівлі розпочата до дати набрання чинності змін до
Закону ( 1490-14 ), то вона здійснюється до свого завершення
відповідно до встановленого на день початку процедури закупівлі
порядку. Днем початку процедури закупівлі для процедури відкритих
торгів вважається день відправлення для публікації оголошення про
проведення торгів.
Враховуючи, що оголошення про проведення відкритих торгів на
закупівлю протитуберкульозних препаратів для потреб Державного
департаменту з питань виконання покарань було опубліковане у
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
N 34 від 22.08.2005 р. (оголошення N 12972), Замовник має
здійснити торги відповідно до норм і положень Закону ( 1490-14 ) у
редакції від 21 січня 2005 року.
I. Щодо змісту Тендерної документації (далі - ТД) на
закупівлю протитуберкульозних препаратів для потреб Державного
департаменту з питань виконання покарань:
1. Відповідно до ст. 15 Закону ( 1490-14 ) Замовник може
вимагати від учасників надання інформації щодо його відповідності
кваліфікаційним вимогам. В той же час надання інформації та
документів, визначених в підпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 4.1, 4.2
Додатка 1 ТД, не підтверджують кваліфікаційні вимоги, на які
посилається Замовник в підпункті "в" пункту 10.2 ТД, а тому вимога
з боку Замовника щодо надання вказаних документів є такою, що
суперечить вимогам Закону.
2. Всупереч частині 5 статті 23 Закону ( 1490-14 ) пункт 13.6
ТД не містить повної інформації щодо випадків, у яких тендерне
забезпечення не повертається Замовником, зокрема, інформації щодо
ненадання учасником, що став переможцем торгів, необхідних
гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його
тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено
тендерною документацією.
3. Підпункти "д" та "е" пункту 23 ТД суперечать вимогам
статті 27 Закону ( 1490-14 ), в якій чітко визначені підстави для
відхилення тендерних пропозицій.
4. Підпункт "в" пункту 24.1 ТД суперечить частині 1 статті 28
Закону ( 1490-14 ), яка не передбачає відміни торгів частково (за
лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицій до
відповідного лота, а передбачає лише відміну торгів у разі подання
менше двох тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі.
5. Підпункт "в" пункту 24.2 ТД суперечить частині 2 статті 28
Закону ( 1490-14 ), яка не передбачає визнання замовником торгів,
що не відбулися в результаті відхилення тендерних пропозицій, якщо
до оцінки допущено тендерну пропозицію лише одного Учасника навіть
за наявності альтернативної пропозиції.
6. Пункт 29.1 ТД не відповідає вимогам частини 1 статті 36
Закону ( 1490-14 ).
7. Пункт 29.2 ТД не містить інформації щодо рішення Замовника
про відхилення всіх тендерних пропозицій, що є порушенням вимог
частини 2 статті 36 Закону ( 1490-14 ) ("Право на оскарження дій
замовника").
8. Пункти 29.3, 29.5, 29.8, 29.9, 29.10 не відповідають
вимогам статті 37 Закону ( 1490-14 ).
II. Щодо порушення Замовником вимог пункту 4.1 "Інструкції
Учасникам торгів" тендерної документації стосовно терміну внесення
змін до тендерної документації та продовження строку подання
тендерних пропозицій. За результатами запитів Учасників згідно з
пунктом 4.2 ТД Замовник вніс до Тендерної документації зміни, які
є суттєвими, та відповідно продовжив строк подання тендерних
пропозицій до 10-00 22 вересня 2005 р., а також направив
повідомлення про зазначені зміни (лист від 13.09.2005 р.
N 11-3360/ол) всім Учасникам, яким була надана тендерна
документація. Зазначені дії Замовника не суперечать вимогам
Закону, оскільки згідно частини 4 статті 22 Закону ( 1490-14 ) у
разі несвоєчасного надання роз'яснень щодо змісту тендерної
документації, її змін або якщо внесені зміни до тендерної
документації є суттєвими, Замовник повинен продовжити строк
подання тендерних пропозицій. Таким чином, скарга в цій частині є необґрунтованою та
безпідставною.
III. Щодо оплати послуг Консультанта торгів за інформаційний
супровід процедури закупівлі відповідно до пунктів 8.4 та 28.18
тендерної документації. Відповідно до ст. 21 Закону ( 1490-14 ) тендерна документація
повинна містити крім іншого - зазначення основних умов, які
обов'язково будуть включені до договору про закупівлю. Згідно з п. 10 ст. 26 Закону ( 1490-14 ), для оцінки
тендерних пропозицій можуть залучатись відповідні експертні
організації чи окремі експерти на договірних засадах між
Замовником та ними відповідно до положень цивільного
законодавства, рекомендації яких можуть бути використані під час
визначення переможця процедури закупівлі. Взаємовідносини та
порядок розрахунків між сторонами договору та учасниками
визначаються в тендерній документації. З тендерної документації вбачається, що Замовник залучив до
інформаційного супроводження процедури закупівлі експерта
(експертну організацію), яку визначив терміном "консультант"
торгів. Таким чином, Замовник правомірно залучив "консультанта"
торгів, про що зазначено в тендерній документації. Згідно п. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) всі витрати, пов'язані
з укладанням договору (у тому числі витрати, пов'язані з його
нотаріальним посвідченням), можуть покладатись на
учасника-переможця процедури закупівлі виключно на умовах
визначених у тендерній документації та відповідно до положень
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Таким чином ст. 34 Закону
містить відсильну норму на положення Цивільного кодексу України,
ст. 636 якого має безпосереднє відношення до суті правовідносин
між Замовником, експертом (згідно тендерної документації -
"консультант") та учасниками торгів, а саме: Договором на користь
третьої особи є договір, в якому боржник (учасник) зобов'язаний
виконати свій обов'язок на користь третьої особи ("консультанта"),
яка встановлена або не встановлена у договорі. Виконання договору
на користь третьої особи може вимагати як особа, яка уклала
договір, так і третя особа, на користь якої передбачено виконання,
якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із
суті договору. З моменту вираження третьою особою наміру
скористатись своїм правом сторони не можуть розірвати або змінити
договір без згоди третьої особи, якщо інше не встановлено
договором або законом. Якщо третя особа відмовилась від права,
наданого їй на підставі договору, сторона, яка уклала договір на
користь третьої особи, може сама скористатись цим правом, якщо
інше не випливає із суті договору. Таким чином вимога щодо оплати
послуг "консультанта" торгів за "Інформаційний супровід процедури
закупівлі" є обґрунтованою та не суперечить нормам Закону.
IV. Щодо розбіжностей вартості тендерної документації,
зазначеної в оголошенні, розміщеному в інформаційно-аналітичному
бюлетені "Вісник державних закупівель" та у тендерній
документації. Згідно з поясненням Замовника (лист від 06.10.2005 р.
N 3763/ВС), розбіжності у вартості Тендерної документації,
зазначеної в оголошенні, розміщеному в інформаційно-аналітичному
бюлетені "Вісник державних закупівель" (18 гривень 26 коп.), та у
тендерній документації (14 гривень 94 коп.) є технічною помилкою.
Вартість Тендерної документації становить 14 (чотирнадцять)
гривень 94 коп.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1. Міністерству економіки України - вимоги Скаржника - Малого
підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
"Апофарм" задовольнити.
2. Замовнику - внести зміни до тендерної документації,
усунувши недоліки зазначені у висновку, та продовжити строк
подання та розкриття тендерних пропозицій. Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
Секретар Комісії по розгляду скарг
при Тендерній палаті України Н.О.Баран

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: