open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.01.2003 N 7

Про роботу правління Кримспоживспілки щодо

залучення молоді в трудові колективи системи,

створення молодіжних громадських організацій,

молодіжних колективів у кооперативних

підприємствах і організаціях Криму

Заслухавши інформацію голови правління Кримспоживспілки
В.А.Стамболіна і розглянувши доповідну записку управління кадрової
політики, кооперативної освіти і науки, правління Укоопспілки
відзначає, що в системі Кримспоживспілки завдяки цілеспрямованій
роботі її правління зроблені серйозні практичні дії для залучення
молоді до економічних перетворень у системі, підтримки молоді,
створення необхідних умов щодо підвищення її ролі в кооперативному
житті Республіки. У травні 2000 року в Республіці створена молодіжна
організація "Союз молодих кооператорів Криму", до складу якої
входить 23 первинні організації. За два роки діяльності Союз,
реалізуючи мету та завдання, затверджені Положенням про цю
організацію, став організатором здійснення заходів, які в останні
роки були витіснені з кола інтересів молоді. ініційована правлінням Кримспоживспілки ідея і практична
робота щодо створення в системі молодіжних організацій, молодіжних
колективів сприяла призупиненню плинності і закріпленню молоді в
системі, росту її чисельності на посадах керівників і
спеціалістів, більше стало залучатися її до резерву на заміщення
керівних посад. Поновлюється інститут наставництва. Молоді кооператори стали активніше брати участь у ярмарках,
виставках-продажах, спортивних змаганнях, оглядах художньої
самодіяльності, інших заходах як на республіканському, так і
регіональному рівнях, захищаючи честь своїх організацій під
прапором і емблемою споживчої кооперації. Молодіжні організації Кримспоживспілки беруть активну участь
у благодійній акції "Милосердя", що проводиться в Україні. В
поточному році в рамках цієї акції ветерани споживчої кооперації
отримали грошову і натуральну допомогу на суму близько 60 тис.
грн. Робота більшості молодіжних колективів відрізняється вищими
економічними показниками і культурою обслуговування, відсутністю в
них розтрат і крадіжок. Є певні результати у вирішенні питань
участі молоді у Програмі завершення розмежування і закріплення
власності в споживчій кооперації України. Правлінням Кримспоживспілки значна увага приділяється роботі
кооперативного технікуму, який готує молоді кадри для системи та
інших галузей економіки республіки, удосконаленню
профорієнтаційної роботи. Тут регулярно проводяться зустрічі
керівників споживспілок, споживчих товариств з студентами і
викладачами навчального закладу. На них студенти збагачуються
додатковою інформацією про процеси реформування в споживчій
кооперації та розвиток національного кооперативного руху. Активність кооперативної громадськості Республіки в період
передвиборчої кампанії сприяла збільшенню кількості представництва
в місцевих органах влади від споживчої кооперації, у тому числі
молодого покоління. Правління Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити роботу правління Кримспоживспілки у сприянні
зростанню ролі молоді в економічних перетвореннях кооперативної
системи, створенню молодіжних громадських організацій, молодіжних
колективів, яка у повній мірі відповідає завданням споживчої
кооперації щодо реалізації державної молодіжної політики і може
бути використана як позитивний досвід у діяльності кооперативних
організацій, підприємств і установ.
2. За високу організаційну роботу щодо створення умов для
залучення молоді до активної участі в житті кооперативних
організацій, підприємств, установ, надання відповідної допомоги
молодим кооператорам у їх професійній адаптації в сучасних умовах
діяльності споживчої кооперації Республіки голові правління
Кримспоживспілки В.А.Стамболіну і першому заступнику голови
правління О.І.Балагурі оголосити подяки та преміювати їх грошовою
премією в розмірі середньомісячної заробітної плати. Преміювання
здійснити за рахунок коштів Кримспоживспілки.
3. Управлінню кадрової політики, кооперативної освіти і науки
(Л.Г.Войнаш) надіслати постанову та доповідну записку в
облспоживспілки для використання в роботі.
4. Правлінням Кримспоживспілки, облспоживспілок:
4.1. Спрямувати зусилля керівного складу кооперативних
організацій і підприємств, їх кадрових служб на реалізацію
Концептуальних положень розвитку кадрового потенціалу і
організації роботи з кадрами в системі Центральної спілки
споживчих товариств України щодо удосконалення роботи з молоддю.
4.2. Розглянути на засіданнях правлінь питання про
вдосконалення роботи з молоддю, сприяння створенню молодіжних
організацій та колективів з урахуванням досвіду роботи правління
Кримспоживспілки.
4.3. Спрямувати керівництво кооперативних навчальних закладів
на посилення виховної роботи в студентських колективах, на
формування у студентів професійних, творчих та
морально-психологічних якостей, підготовку свідомих носіїв
ідеології громадського патріотизму, активних провідників
кооперативного руху в Україні.
4.4. Надавати всебічну допомогу навчальним закладам в
організації профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді та
молодих працівників-кооператорів.
4.5. Рекомендувати заснувати іменні стипендії
Кримспоживспілки, облспоживспілок для стимулювання навчання
студентів і підвищення рівня підготовки фахівців для організацій і
підприємств споживчої кооперації.
5. Правлінню Кримспоживспілки разом з керівництвом
кооперативного технікуму у зв'язку з святкуванням у 2003 році
40-річного ювілею з дня заснування навчального закладу здійснити
низку заходів для підвищення якісного рівня підготовки молодих
спеціалістів, впровадження новітніх педагогічних технологій,
оновлення матеріально-технічної бази технікуму, використовуючи
знаменну подію для організації зустрічей у стінах навчального
закладу керівництва кооперативних організацій і підприємств зі
студентами і випускниками технікуму, шкільною молоддю для
пропаганди цінностей споживчої кооперації, ідей національного
кооперативного руху.
6. Рекомендувати правлінням Кримспоживспілки, облспоживспілок
та керівникам кооперативних вищих навчальних закладів створити при
навчальних закладах структурні підрозділи зі сприяння
працевлаштування випускників, використовуючи досвід роботи
Львівської комерційної академії.
7. Правлінню Кримспоживспілки разом з ректоратом Полтавського
університету споживчої кооперації України здійснити заходи щодо
створення у 2003 році на базі Сімферопольського кооперативного
технікуму заочного факультету ПУСКУ з підготовки фахівців для
споживчої кооперації Криму.
8. Редакції газети "Вісті..." (Б.Ф.Шинкарук) розширити
висвітлення молодіжної тематики, досвіду роботи споживспілок з
молоддю, ролі молоді в кооперативному русі.
9. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови правління Укоопспілки Л.Ф.Криштафовича та управління
кадрової політики, кооперативної освіти і науки (Л.Г.Войнаш).
Голова правління С.Г.Бабенко
"Вісті Центральної спілки споживчих товариств України",
N 7, 14 лютого 2003 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: