open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
02.04.2008 N 7

Про затвердження програм відділень Фонду

щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб

і членів їх сімей та їх кошторисів на 2008 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 46 ( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }

Відповідно до статті 49 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ), пункту 4.2 Статуту Фонду ( v0009598-01 )
та відповідно до постанов правління Фонду від 25.12.2007 N 83
( v0083598-07 ) "Про бюджет Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на 2008 рік" і від 02.04.2008 N 6
"Про внесення змін до статті бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на
2008 рік", правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити програми відділень Фонду щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей (далі - програми) та
їх кошториси на 2008 рік, розглянуті правліннями відділень Фонду,
виходячи із фінансових можливостей статті бюджету Фонду "Оздоровчі
заходи" (додаток 1 та 2).
2. Установити, що в разі необхідності коригування показників
за окремими напрямками програми, зміни до її кошторису вносяться
постановою правління Фонду за поданням відповідного правління
відділення Фонду.
3. Виконавчій дирекції Фонду та виконавчим дирекціям
відділень Фонду забезпечити:
3.1. Фінансування програм у межах асигнувань, передбачених
бюджетом Фонду по статті бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на 2008
рік.
3.2. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду по
конкретних напрямках програм відділень Фонду.
Голова правління О.В.Мірошниченко

Додаток 1

до постанови правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

02.04.2008 N 7

ПРОГРАМИ

відділень Фонду щодо відновлення здоров'я

застрахованих осіб і членів їх сімей на 2008 рік

1. Вступ
Незадовільні умови праці на частині підприємств, недостатнє
фінансування системи охорони здоров'я, що позначається на якості
та доступності медичних послуг, несприятлива екологічна ситуація в
деяких регіонах продовжують негативно впливати на стан здоров'я
населення та рівень захворюваності. Необхідність реалізації програм обумовлюється високим рівнем
розповсюдженості серед населення захворювань органів кровообігу, в
тому числі гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця,
захворювань нервової системи, органів опори та руху, дихання та
травлення, ендокринної та сечостатевої системи тощо. Середній показник тимчасової непрацездатності в оплачених
днях в 2007 році становив 387 днів на 100 працюючих, у томі числі
по тимчасовій непрацездатності без догляду за хворими - 352 дні на
100 працюючих. За 2007 рік загальна сума витрат на виплату допомоги по
тимчасовій непрацездатності становить 2962528 тис. грн., або 56,4%
від всіх витрат Фонду.
2. Мета програм
Метою програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб і членів їх сімей (далі - програма) є
об'єднання зусиль Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі - Фонд), страхувальників та
застрахованих осіб щодо збільшення обсягів та якості
санаторно-курортного лікування та оздоровлення, зміцнення та
відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей,
поліпшення фізичного та морально-психологічного стану працюючих,
зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
та, відповідно, витрат із бюджету Фонду на ці цілі.
3. Завдання та заходи щодо реалізації програм
3.1. Організація санаторно-курортного та відновлювального
лікування застрахованих осіб і членів їх сімей згідно медичних
показань. Для придбання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне
лікуванням в 2008 році передбачено 983514 тис. грн., за рахунок
яких планується придбати більше 278 тис. путівок, у тому числі
32 тис. путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних
закладів. { Абзац другий підпункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 46 ( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }
3.2. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв
підприємств, установ, установ, навчальних закладів та організацій
з метою забезпечення на їх базі санаторно-курортного лікування та
оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, студентів. У 2008 році буде здійснено часткове фінансування
175 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 118079 тис. грн., у
тому числі 80 санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів на
59963 тис. гривень. { Абзац другий підпункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 46 ( v0046598-08 ) від
30.10.2008 }
3.3. Часткове фінансування оздоровлення дітей в дитячих
оздоровчих закладах. Для поліпшення здоров'я дітей застрахованих осіб кошторисами
програм передбачаються асигнування в сумі 169640 тис. грн. для
часткового фінансування оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих
закладах. { Абзац другий підпункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 46 ( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }
3.4. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Для підтримки розвитку фізкультурно-спортивної роботи серед
дітей, зміцнення здоров'я підростаючого покоління на часткове
фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачається
136588 тис. гривень. { Абзац другий підпункту 3.4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 46 ( v0046598-08 ) від
30.10.2008 }
3.5. Фінансування позашкільного обслуговування, у тому числі
придбання дитячих новорічних подарунків. Згідно кошторисів програм на придбання дитячих новорічних
подарунків для забезпечення ними дітей застрахованих осіб
заплановано 79209 тис. гривень. { Абзац другий підпункту 3.5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 46
( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }
4. Фінансове забезпечення та обсяг фінансування програм
Фінансування програм здійснюється за рахунок коштів Фонду в
межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею
"Оздоровчі заходи "в сумі 1487030 тис. гривень. Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 46
( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }
5. Очікувані результати виконання програм
5.1. Виконання програм дасть можливість: - забезпечити санаторно-курортним лікуванням згідно медичних
показань близько 307,6 тис. застрахованих осіб і членів їх сімей; - здійснити відновлювальне лікування 34 тис. хворих
застрахованих осіб і членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів за направленням
лікувально-профілактичних закладів та клінік медичних
науково-дослідних установ; - поліпшити здоров'я в санаторіях-профілакторіях близько
146 тисяч застрахованих осіб і членів їх сімей, у тому числі
70 тисяч студентів; - оздоровити в дитячих оздоровчих закладах близько 340 тисяч
дітей застрахованих осіб; - сприяти охопленню більше 230 тис. дітей регулярними
заняттями з фізичної культури та спорту; - забезпечити близько 5000 тис. дітей застрахованих осіб
дитячими новорічними подарунками. Підпункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 46
( v0046598-08 ) від 30.10.2008 }
5.2. За рахунок проведення заходів, направлених на поліпшення
та зміцнення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей
планується зменшити рівень захворюваності та тимчасової втрати
працездатності серед зазначеної категорії населення.
Виконавча дирекція Фонду

Додаток 2

до постанови правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

02.04.2008 N 7

Кошториси програм відділень Фонду

щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб

і членів їх сімей на 2008 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Кошториси |Санаторно- | Часткове | у тому числі | Часткове | Часткове | Позашкільне | п/п|відділень Фонду | програм | курортне | фінансування |----------------------------|фінансування|фінансування|обслуговування,| | | 2008 р. |лікування | санаторіїв- | санаторіїв- | санаторії- | дитячих | ДЮСШ |у тому числі | | |(тис. грн.)|(тис. грн.)|профілакторіїв|профілакторіїв|профілакторії| оздоровчих |(тис. грн.) | придбання | | | | | (тис. грн.) | вищих | працівників | закладів | | дитячих | | | | | |навчальних та | залізниці |(тис. грн.) | | новорічних | | | | | | проф.-тех. | (тис. грн.) | | | подарунків | | | | | | закладів | | | | (тис. грн.) | | | | | | (тис. грн.) | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 1 |Кримське | 45951,0 | 34310,0 | 715,0 | 715,0 | 0,0 | 5419,0 | 2809,0 | 2698,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 2 |Вінницьке | 37510,0 | 25763,0 | 3108,0 | 1913,0 | 0,0 | 3469,0 | 2890,0 | 2280,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 3 |Волинське | 23195,0 | 15672,0 | 1770,0 | 769,0 | 0,0 | 1945,0 | 1543,0 | 2265,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 4 |Дніпропетровське|113391,0 | 72457,0 | 10660,0 | 5631,0 | 0,0 | 15710,0 | 10120,0 | 4444,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 5 |Донецьке |146524,0 | 83843,0 | 19945,0 | 2190,0 | 0,0 | 25531,0 | 9714,0 | 7491,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 6 |Житомирське | 30393,0 | 21795,0 | 2060,0 | 2060,0 | 0,0 | 2638,0 | 1400,0 | 2500,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 7 |Закарпатське | 22675,0 | 16279,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 2825,0 | 1030,0 | 1861,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 8 |Запорізьке | 54522,0 | 32622,0 | 10245,0 | 3216,0 | 0,0 | 6540,0 | 2850,0 | 2265,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 9 |Івано- | 26400,0 | 16990,0 | 2294,0 | 1124,0 | 0,0 | 2441,0 | 2267,0 | 2408,0 | |Франківське | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 10|Київське міське |157581,0 | 114995,0 | 9466,0 | 9435,0 | 0,0 | 10365,0 | 16717,0 | 6038,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 11|Київське обласне| 44961,0 | 33658,0 | 1070,0 | 560,0 | 0,0 | 4145,0 | 2671,0 | 3417,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 12|Кіровоградське | 24873,0 | 17348,0 | 1221,0 | 1221,0 | 0,0 | 2563,0 | 2123,0 | 1618,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 13|Луганське | 64937,0 | 30887,0 | 16831,0 | 4053,0 | 1374,0 | 8058,0 | 5292,0 | 3869,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 14|Львівське | 66491,0 | 45247,0 | 4040,0 | 3808,0 | 0,0 | 4659,0 | 7412,0 | 5133,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 15|Миколаївське | 29196,0 | 20435,0 | 605,0 | 605,0 | 0,0 | 2770,0 | 3395,0 | 1991,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 16|Одеське | 61066,0 | 44157,0 | 3941,0 | 2561,0 | 851,0 | 4864,0 | 4404,0 | 3700,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 17|Полтавське | 45953,0 | 29845,0 | 3111,0 | 1911,0 | 0,0 | 7066,0 | 3231,0 | 2700,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 18|Рівненське | 25928,0 | 16364,0 | 2480,0 | 1447,0 | 0,0 | 2621,0 | 1837,0 | 2626,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 19|Сумське | 33585,0 | 19303,0 | 2140,0 | 0,0 | 0,0 | 6515,0 | 3512,0 | 2115,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 20|Тернопільське | 22543,0 | 14162,0 | 2891,0 | 2309,0 | 0,0 | 1897,0 | 1571,0 | 2022,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 21|Харківське | 82626,0 | 55749,0 | 7285,0 | 7285,0 | 0,0 | 9243,0 | 6397,0 | 3952,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 22|Херсонське | 26669,0 | 15474,0 | 2148,0 | 498,0 | 0,0 | 3315,0 | 4246,0 | 1486,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 23|Хмельницьке | 29245,0 | 20939,0 | 868,0 | 553,0 | 0,0 | 2833,0 | 2275,0 | 2330,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 24|Черкаське | 29610,0 | 21075,0 | 2074,0 | 1108,0 | 0,0 | 2461,0 | 1997,0 | 2003,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 25|Чернівецьке | 17790,0 | 11639,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3355,0 | 1506,0 | 1290,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 26|Чернігівське | 31831,0 | 20690,0 | 528,0 | 528,0 | 0,0 | 5919,0 | 2769,0 | 1925,0 | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 27|Севастопольське | 15268,0 | 8911,0 | 1272,0 | 1272,0 | 0,0 | 3033,0 | 1592,0 | 460,0 | |міське | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| |Разом по |1310714,0 | 860609,0 | 113448,0 | 57452,0 | 2225,0 | 152200,0 | 107570,0 | 76887,0 | |відділеннях | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 28|Виконавча | 5971,0 | 5971,0 | | | | | | | |дирекція | | | | | | | | | |(резерв) | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 29|ДЮСШ "Спартак" | 3098,0 | | | | | | 3098,0 | | |(централізоване | | | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 30|ДЮСШ "Україна" | 4264,0 | | | | | | 4264,0 | | |(централізоване | | | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 31|ДЮСШ "Колос" | 1084,0 | | | | | | 1084,0 | | |(централізоване | | | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| 33|Фінансування | 18137,0 | 18137,0 | | | | | | | |відновлювального| | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | |(централізоване | | | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | | ---+----------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-------------+------------+------------+---------------| |Всього |1343268,0 | 884717,0 | 113448,0 | 57452,0 | 2225,0 | 152200,0 | 116016,0 | 76887,0 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: