open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних

захворювань України

19.04.2011 N 7

ЗВІТ

про страхову діяльність Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України,

стан охорони праці в народному господарстві,

соціальний захист потерпілих на виробництві,

використання страхових коштів у 2010 році

Станом на 1 січня 2011 року кількість взятих на облік у Фонді
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (далі - Фонд) страхувальників
становила 1392262, у тому числі юридичних осіб - 959868, фізичних
осіб, які використовують найману працю, - 432393. За звітний
період кількість страхувальників збільшилась на 106150 платників
страхових внесків, або 8,3% порівняно з початком 2010 року. Бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від
13.04.2010 року N 9 ( v0009583-10 ) "Про бюджет Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України на 2010 рік", із внесеними постановою
правління Фонду від 22.12.2010 р. N 64 ( v0064583-10 ) змінами,
за доходами виконано на 106,2 відсотка, плановий показник -
3941,2 млн.грн., фактичний - 4187,3 млн. гривень, в тому числі
страхових внесків роботодавців - 4129,5 млн.грн., або 106,1%. У 2010 році на заходи з профілактики нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань профінансовано
8,02 млн.грн., або 85,0% від планових показників - 9435,1 тис.грн. Аналіз стану виробничого травматизму та професійної
захворюваності за минулий рік свідчить про їх загальне зниження
порівняно з 2009 роком. Кількість травмованих на виробництві зменшилась на 3,8%, або
на 535 осіб, у тому числі на 8,1% (57 осіб) - із смертельним
наслідком. Одночасно спостерігається зменшення кількості випадків
професійного захворювання на виробництві на 17,9% (1081 особа)
та випадків смерті від професійного захворювання на 5,9%
(або 21 особу). Слід зазначити, що 78,0% нещасних випадків сталося через
організаційні причини, в т.ч. через порушення трудової
і виробничої дисципліни, порушення правил дорожнього руху тощо;
14,0% нещасних випадків - через технічні причини (незадовільний
технічний стан виробничих об'єктів, засобів виробництва,
транспортних засобів та інші); 8,0% нещасних випадків - через
психофізіологічні причини (травмування внаслідок протиправних дій
інших осіб та інші). За 2010 рік Фонд здійснив страхові виплати 313581 потерпілому
та членам їхніх сімей, які постраждали на виробництві, що на 1,3%,
або на 4006 осіб, менше, ніж у 2009 році. За 2010 рік з бюджету Фонду ( v0009583-10 ) виплачено
страхових виплат потерпілим (членам їхніх сімей) майже
3471 млн. гривень. Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні
страхові виплати потерпілим (членам їхніх сімей), питома вага яких
становить 60,9% від доходів Фонду, та одноразову допомогу
потерпілим (членам їхніх сімей) - 16,5% від доходної частини
бюджету Фонду ( v0009583-10 ). Загальна сума видатків на щомісячні страхові виплати
потерпілим у 2010 році становила 2398,1 млн. гривень. Середній
розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 294,3 тис.
потерпілих, склав 658,67 грн., що на 8%, або 48,75 грн., більше
порівняно з 2009 роком. Загальна сума щомісячних страхових виплат
утриманцям, які мають на це право у разі втрати годувальника
(19,3 тис. осіб), становила 152,8 млн. гривень. Середній розмір
щомісячної страхової виплати за звітний період склав 662,0 грн.,
що на 5,3%, або на 33,15 грн., більше, ніж у 2009 році. У 2010 році у зв'язку зі стійкою втратою професійної
працездатності одноразову допомогу призначили 11633 потерпілим,
що порівняно з 2009 роком менше на 2,3 тис. осіб, або на 16,8%.
Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному
періоді становив 42,2 тис.грн., що більше на 23,8%, ніж
у 2009 році. Одноразову допомогу у зв'язку зі смертю потерпілого
призначено 911 утриманцям та 1062 сім'ям. У 2010 році ця допомога
в середньому становила 29,3 тис.грн. на одного утриманця
та 131 тис.грн. на одну сім'ю, що більше порівняно з 2009 роком
на 9,7% і 5,7% відповідно. У 2010 році у зв'язку зі стійкою втратою професійної
працездатності одноразову допомогу призначили 11633 потерпілим,
що порівняно з 2009 роком менше на 2,3 тис. осіб, або на 16,8%.
Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному
періоді становив 42,2 тис.грн., що більше на 23,8%, ніж
у 2009 році. Одноразову допомогу у зв'язку зі смертю потерпілого
призначено 911 утриманцям та 1062 сім'ям. У 2010 році ця допомога
в середньому становила 29,3 тис.грн. на одного утриманця
та 131 тис.грн. на одну сім'ю, що більше порівняно з 2009 роком
на 9,7% і 5,7% відповідно. У 2010 році Фонд продовжував виплати потерпілим грошових сум
на відшкодування моральної (немайнової) шкоди на виконання рішень
судів. Відшкодовано моральну (немайнову) шкоду 727 потерпілим
на суму 10,1 млн.грн., що на 35,8% менше, ніж у 2009 році,
кількість одержувачів зменшилась на 33,9%. При цьому слід
зазначити, що Законом України від 23.02.2007 року N 717 ( 717-16 )
"Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання України" норму щодо
відшкодування Фондом моральної шкоди було виключено. За звітний період за рахунок коштів Фонду майже 55 тис.
потерпілих на виробництві отримали медико-соціальні послуги,
пройшли медичну професійну та соціальну реабілітацію на загальну
суму понад 218,6 млн. гривень. Упродовж 2010 року загальна кількість потерпілих, що були
проліковані за кошти Фонду на підставі висновків МСЕК, становила
23,7 тис. осіб на суму 40,2 млн.грн., 21,6 тис. потерпілих на
виробництві були забезпечені лікарськими засобами та виробами
медичного призначення на суму 35,0 млн.грн., санаторно-курортним
лікуванням було забезпечено 9,2 тис. інвалідів внаслідок нещасного
випадку на виробництві на загальну суму 79,8 млн.грн.,
протезно-ортопедичними виробами забезпечено 3,7 тис. потерпілих на
суму 13,1 млн.грн., засобами пересування (колясками) було
забезпечено близько 0,5 тис. потерпілих на суму 2,9 млн. гривень. Видатки на інші статутні напрями діяльності за звітний період
становили 28,1 млн. гривень, або 0,67% від доходної частини
бюджету Фонду ( v0009583-10 ). У 2010 році витрати на утримання виконавчої дирекції Фонду
та її робочих органів становили 322,6 млн. гривень, з них
адміністративно-господарські витрати - 321,8 млн. гривень,
капітальні видатки - 0,8 млн. гривень. Видатки з бюджету Фонду ( v0009583-10 ) у 2010 році становили
4048,4 млн.грн., що складає 92,6% від запланованих показників. Усі зобов'язання перед потерпілими на виробництві (членами
їхніх сімей) за звітний період по відшкодуванню шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його
смерті, та наданню медико-соціальних послуг Фондом виконано
в повному обсязі.
Розділ 1. Формування та використання

страхових коштів Фонду
1.1. Формування доходної частини бюджету Фонду

( v0009583-10 )
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка| Затверджено |Надходження| Кількість | | |бюджетом Фонду | коштів | страху- | | | на 2010 рік |у 2010 році| вальників | | |( v0009583-10 )|(тис.грн.) | | | | (тис.грн.) | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| А | Б | 1 | 2 | 3 | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Доходна частика| 1 | 3941229,5 | 4187269,0 | х | бюджету Фонду | | | | | ( v0009583-10 )| | | | | у тому числі: | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Залишок коштів | | 36553,0 | 36553,0 | х | на початок | | | | | бюджетного | | | | | періоду | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Резерв коштів | 1.1 | | | х | на початок | | | | | бюджетного | | | | | періоду | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Надходження | 1.2 | 3904676,5 |4150716,0 | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Страхові внески| 1.2.1 | 3890482,2 |4129469,9 | 1392262 | роботодавців | | | | | (всього), | | | | | з них: | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| юридичних осіб |1.2.1.1| х | х | 959869 | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| фізичних осіб |1.2.1.2| х | х | 432393 | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Добровільні | 1.2.2 | 156,3 | 145,4 | | внески | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Інші | 1.2.3 | 14038,0 | 21100,7 | х | надходження, | | | | | одержання яких | | | | | не суперечить | | | | | законодавству | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| в тому числі: | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Пеня за |1.2.3.1| 3464,0 | 8145,1 | х | несвоєчасну | | | | | сплату | | | | | страхових | | | | | внесків | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Кошти, одержані|12.3.2 | 1992,1 | 2160,4 | х | від стягнення | | | | | штрафів за | | | | | адміністративні| | | | | правопорушення | | | | | з посадових | | | | | осіб | | | | | підприємств, | | | | | установ, | | | | | організацій, | | | | | фізичних осіб, | | | | | які | | | | | використовують | | | | | найману працю | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Кошти, одержані|1.2.3.3| 774,3 | 1703,1 | х | від компенсації| | | | | відсотків | | | | | вартості та | | | | | реалізації | | | | | автомобілів, що| | | | | перебували у | | | | | користуванні | | | | | інвалідів | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Інші |1.2.3.4| 7807,6 | 9092,1 | х | надходження | | | | | ---------------+-------+---------------+-----------+------------| Прибуток, | 1.2.4 | | | х | одержаний від | | | | | розміщення | | | | | тимчасово | | | | | вільних коштів | | | | | Фонду, у тому | | | | | числі резерву | | | | | коштів, на | | | | | вкладних | | | | | (депозитних) | | | | | рахунках | | | | | -----------------------------------------------------------------
1.2. Формування видаткової частини бюджету Фонду

( v0009583-10 )
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка| Затверджено |Витрачено коштів | | | бюджетом Фонду | у 2010 році | | | на 2010 рік | (тис.грн.) | | | ( v0009583-10 ) | | | | (тис.грн.) | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Видаткова частина | | 4370319,4 | 4048399,5 | бюджету (всього) | | | | у тому числі: | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Профілактика | 2 | 9435,1 | 8021,1 | нещасних випадків | | | | на виробництві та | | | | професійних | | | | захворювань | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Медична, | 3 | 251178,9 | 218638,2 | професійна та | | | | соціальна | | | | реабілітація | | | | потерпілих на | | | | виробництві | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Відшкодування | 4 | 3733683,1 | 3470963,9 | шкоди, заподіяної | | | | працівникові | | | | внаслідок | | | | ушкодження його | | | | здоров'я або в | | | | разі його смерті | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Видатки по | 5 | 29606,5 | 21107,6 | перерахуванню | | | | коштів | | | | (обслуговування | | | | банківськими | | | | установами та | | | | УДППЗ "Укрпошта" | | | | програмно-технічного| | | | комплексу "Клієнт - | | | | Казначейство") | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Судові витрати та | 6 | 141,8 | 69,9 | виконавчий збір | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Витрати на | 7 | 2924,9 | 1430,0 | забезпечення | | | | діяльності по | | | | обслуговуванню | | | | потерпілих та | | | | інвалідів | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Видатки на | 8 | | | створення | | | | лікувально- | | | | профілактичної | | | | бази Фонду | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Витрати на заходи | 9 | 2096,0 | 1066,0 | по координації | | | | роботи зі | | | | страхувальниками | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Витрати на | 10 | 5820,0 | 4346,6 | виконання інших | | | | робіт, пов'язаних | | | | з координацією | | | | страхової | | | | діяльності | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Забезпечення | 11 | 150,0 | 101,8 | роботи правління | | | | та наглядової ради | | | | Фонду | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Витрати на | 12 | 335283,1 | 322654,4 | організацію роботи | | | | Фонду | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Стан охорони праці

в народному господарстві
------------------------------------------------------------------------------------------------- Страхові випадки, які зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2010 році | (у порівнянні з 2009 роком) | -----------------------------------------------------------------------------------------------| випадки травматизму на виробництві | випадки профзахворювань на виробництві | (згідно з складеними актами за формою Н-1) | (згідно з складеними актами за формою П-4) | ( 1112-2004-п ) | ( 1112-2004-п ) | ---------------------------------------------+-------------------------------------------------| травмовано|травмовано| в т.ч. | в т.ч. | професійні | професійні | кількість | кількість | осіб у | осіб у |травмовано |травмовано |захворювання|захворювання| осіб, які | осіб, які | 2010 році,|2009 році,|смертельно |смертельно | у 2010 р., | у 2009 р., | померли | померли | всього | всього |у 2010 році|у 2009 році| всього | всього | внаслідок | внаслідок | | | | | | |професійної|професійної| | | | | | | хвороби | хвороби | | | | | | | у 2010 р. | у 2009 р. | ----------+----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------| 13109 | 13644 | 645 | 702 | 4965 | 6046 | 358 | 379 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2.1. Проведення профілактичних заходів
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка| Сума витрат | | |-----------------------------------| | | Передбачено |Витрачено коштів | | | бюджетом Фонду | у 2010 році | | | на 2010 рік | (тис.грн.) | | | ( v0009583-10 ) | | | | (тис.грн.) | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Профілактика | 2 | 9435,1 | 8021,1 | нещасних випадків | | | | на виробництві | | | | та професійних | | | | захворювань | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Національна, | 2.1 | 290,6 | 247,8 | галузеві, | | | | регіональні | | | | програми розвитку | | | | виробництва | | | | засобів | | | | індивідуального | | | | захисту | | | | працівників | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Фінансування | 2.2 | 3633,0 | 2398,1 | навчання та | | | | підвищення рівня | | | | знань | | | | спеціалістів, які | | | | вирішують питання | | | | охорони праці | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Фінансування | 2.3 | 3850,8 | 3646,7 | заходів з | | | | пропаганди | | | | безпечних та | | | | нешкідливих умов | | | | праці | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Фінансування інших | 2.4 | 1660,7 | 1528,5 | профілактичних | | | | заходів відповідно | | | | до завдань | | | | страхування ви | | | | нещасних випадків | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка| Передбачено |Витрачено | Кількість | | |бюджетом Фонду | коштів у |потерпілих,| | | на 2010 рік |2010 році | які | | |( v0009583-10 )|(тис.грн.)| отримали | | | (тис.грн.) | | соціальні | | | | | послуги | | | | |у 2010 році| -----------------+-------+---------------+----------+-----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Медична, | 3 | 281178,9 |218838,2 | х | професійна та | | | | | соціальна | | | | | реабілітація | | | | | потерпілих на | | | | | виробництві | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.1 | 48919,4 | 40231,2 | 23670 | стаціонарне | | | | | лікування | | | | | потерпілих на | | | | | виробництві у | | | | | лікувально- | | | | | профілактичних | | | | | закладах, | | | | | медичну | | | | | реабілітацію | | | | | після | | | | | стаціонарної | | | | | допомоги | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.2 | 82601,4 | 79849,5 | 9248 | придбання | | | | | путівок для | | | | | санаторно- | | | | | курортного | | | | | лікування | | | | | інвалідів | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.3 | 19503,9 | 13075,6 | 3672 | технічні та інші | | | | | засоби | | | | | реабілітації | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.4 | 93,4 | 52,0 | 12 | протезування | | | | | зубів | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.5 | 54,7 | 15,9 | 13 | протезування | | | | | очей та | | | | | придбання | | | | | окулярів | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.6 | 227,7 | 143,6 | 98 | слухові апарати | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.7 | 43772,2 | 34954,6 | 21625 | вироби | | | | | медичного, | | | | | медикаментозного | | | | | призначення та | | | | | лікарські | | | | | засоби | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.8 | 1333,8 | 1144,9 | 262 | додаткове | | | | | харчування | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.9 | 34,1 | 9,5 | 3 | професійне | | | | | навчання або | | | | | перекваліфікацію | | | | | за | | | | | індивідуальними | | | | | програмами | | | | | реабілітації | | | | | потерпілими та | | | | | інші витрати | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.10 | 11699,1 | 10565,1 | 1130 | спеціальний | | | | | медичний догляд | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.11 | 22629,8 | 21084,0 | 4366 | постійний | | | | | сторонній | | | | | догляд | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.12 | 14764,9 | 13495,4 | 5532 | побутове | | | | | обслуговування | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.13 | 4039,1 | 2871,5 | 455 | придбання | | | | | спеціальних | | | | | засобів | | | | | пересування | | | | | (коляски) | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.14 | 3,9 | 0,5 | 3 | соціальну | | | | | реабілітацію | | | | | потерпілих, в | | | | | тому числі | | | | | разова грошова | | | | | допомога | | | | | непрацюючим | | | | | інвалідам | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Компенсація | 3.15 | 878,6 | 780,4 | 5386 | витрат на | | | | | бензин, ремонт і | | | | | технічне | | | | | обслуговування | | | | | автомобілів та | | | | | на транспортне | | | | | обслуговування | | | | | інвалідів | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати, | 3.16 | 622,9 | 364,5 | 145 | пов'язані з | | | | | забезпеченням | | | | | інвалідів | | | | | автомобілями | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 4. Страхові виплати потерпілим
------------------------------------------------------------------ Страхові |N рядка| Передбачено |Витрачено | Кількість | виплати | |бюджетом Фонду |коштів за |потерпілих,| | | на 2010 рік | 2010 рік | які | | |( v0009583-10 )|(тис.грн.)| отримали | | | (тис.грн.) | | страхові | | | | | виплати | | | | |у 2010 році| -----------------+-------+---------------+----------+-----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Відшкодування | 4 | 3733683,1 |3470963,9 | 313581 | шкоди, | | | | | заподіяної | | | | | працівникові | | | | | внаслідок | | | | | ушкодження його | | | | | здоров'я або в | | | | | разі його | | | | | смерті | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати, | 4.1 | 114825,7 |111571,2 | 44842 | пов'язані з | | | | | відшкодуванням | | | | | Пенсійному фонду | | | | | України | | | | | виплачених ним | | | | | пенсій по | | | | | інвалідності | | | | | внаслідок | | | | | нещасного | | | | | випадку на | | | | | виробництві або | | | | | професійного | | | | | захворювання та | | | | | пенсій у зв'язку | | | | | з втратою | | | | | годувальника, | | | | | який помер | | | | | внаслідок | | | | | нещасного | | | | | випадку | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Допомога у | 4.2 | 116735,0 |105841,2 | 25491 | зв'язку з | | | | | тимчасовою | | | | | непрацездатністю | | | | | до відновлення | | | | | працездатності | | | | | або встановлення | | | | | інвалідності | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Одноразова | 4.3 | 614867,0 |515976,3 | 11633 | допомога | | | | | потерпілому в | | | | | разі стійкої | | | | | втрати | | | | | професійної | | | | | працездатності | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Щомісячна | 4.4 | 2460178,2 |2398137,1 | 294324 | грошова сума в | | | | | разі часткової | | | | | чи повної втрати | | | | | працездатності, | | | | | що компенсує | | | | | відповідну | | | | | частину | | | | | втраченого | | | | | заробітку | | | | | потерпілого | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Виплата при | 4.5 | 483,6 | 312,5 | 157 | тимчасовому | | | | | переведенні | | | | | потерпілого на | | | | | легшу роботу | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Одноразова | 4.6 | 235599,4 |174592,5 |911 - утр.,| допомога в разі | | | | 1062 - | смерті | | | | сім'ї | потерпілого | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Щомісячні | 4.7 | 177979,3 |152842,8 | 19257 | страхові виплати | | | | | особам, які | | | | | мають на це | | | | | право в разі | | | | | втрати | | | | | годувальника | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 4.8 | 1892,1 | 1625,9 | 512 | поховання | | | | | потерпілого | | | | | -----------------+-------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 4.9 | 11122,8 | 10064,4 | 727 | відшкодування | | | | | грошової суми за | | | | | моральну | | | | | (немайнову) | | | | | шкоду за | | | | | зобов'язаннями | | | | | минулих років, | | | | | що виникли до | | | | | 23.02.2007 року | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 5. Витрати на організацію роботи

виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка| Затверджено |Витрачено коштів | | | бюджетом Фонду | у 2010 р. | | | на 2010 р. | (тис.грн.) | | | ( v0009583-10 ) | | | | видатків | | | | (тис.грн.) | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Витрати на | 5 | 335283,1 | 322654,4 | організацію роботи | | | | Фонду | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Поточні видатки | 5.1 | 333634,6 | 321855,8 | виконавчої | | | | дирекції Фонду | | | | та її робочих | | | | органів | | | | --------------------+-------+-----------------+-----------------| Капітальні видатки | 5.3 | 1648,5 | 798,6 | виконавчої | | | | дирекції Фонду | | | | та її робочих | | | | органів | | | | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних

захворювань України

19.04.2011 N 7

ЗВІТ

про виконання бюджету Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України за 2010 рік

( v0009583-10 )

тис.грн. ----------------------------------------------------------------- N | Показники | Затверджено |Виконання | Відсоток | п/п| | бюджетом Фонду | |виконання (%)| | | (постанова | | | | | правління Фонду | | | | |від 13.04.2010 р.| | | | | N 9) | | | | | ( v0009583-10 ),| | | | | із внесеними | | | | | змінами | | | | | (постанова | | | | | правління Фонду | | | | |від 22.12.2010 р.| | | | | N 64) | | | | | ( v0064583-10 ) | | | ----------------------------------------------------------------| I. Доходи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Оборотна касова | 36553,0 | 36553,0 | 100,0% | |готівка на | | | | |покриття | | | | |тимчасово касових| | | | |розривів для | | | | |фінансування | | | | |страхових виплат,| | | | |соціальних | | | | |послуг поточного | | | | |місяця | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 2 |Резерв коштів для| 0,0 | 0,0 | | |забезпечення | | | | |виконання завдань| | | | |страхування від | | | | |нещасного | | | | |випадку | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 3 |Надходження | 3904676,5 |4150716,0 | 106,3% | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 3.1|Страхові внески | 3890482,2 |4129469,9 | 106,1% | |роботодавців | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 3.2|Добровільні | 156,3 | 145,4 | 93,0% | |внески | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 3.3|Інші надходження,| 14038,0 | 21100,7 | 150,3% | |одержання яких | | | | |не суперечить | | | | |законодавству | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 4 |Прибуток, | 0,0 | 0,0 | | |одержаний від | | | | |розміщення | | | | |тимчасово вільних| | | | |коштів Фонду, у | | | | |тому числі | | | | |резерву коштів на| | | | |вкладних | | | | |депозитних | | | | |рахунках | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| |Всього доходів: | 3941229,5 |4187269,0 | 106,2% | ----------------------------------------------------------------| II. Видатки | ----------------------------------------------------------------| 1 |Профілактика | 9435,1 | 8021,1 | 85,0% | |нещасних випадків| | | | |на виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 2 |Медична, | 251178,9 |218638,2 | 87,0% | |професійна та | | | | |соціальна | | | | |реабілітація | | | | |потерпілих на | | | | |виробництві | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 3 |Відшкодування | 3733683,1 |3470963,9 | 93,0% | |шкоди, заподіяної| | | | |працівникові | | | | |внаслідок | | | | |ушкодження його | | | | |здоров'я або в | | | | |разі його смерті | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 4 |Видатки по | 29606,5 | 21107,6 | 71,3% | |перерахуванню | | | | |коштів | | | | |(обслуговування, | | | | |банківськими | | | | |установами та | | | | |УДППЗ "Укрпошта",| | | | |програмно- | | | | |технічного | | | | |комплексу | | | | |"Клієнт - | | | | |Казначейство") | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 5 |Судові витрати та| 141,8 | 69,9 | 49,3% | |виконавчий збір | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 6 |Витрат на | 2924,9 | 1430,0 | 48,9% | |забезпечення | | | | |діяльності по | | | | |обслуговуванню | | | | |потерпілих та | | | | |інвалідів | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 7 |Видатки для | 0,0 | 0,0 | | |створення | | | | |лікувально- | | | | |профілактичної | | | | |бази Фонду | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 8 |Витрати на заходи| 2096,0 | 1066,0 | 50,9% | |по координації | | | | |роботи зі | | | | |страхувальниками | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 9 |Витрати на | 5820,0 | 4346,6 | 74,7% | |виконання інших | | | | |робіт, пов'язаних| | | | |з координацією | | | | |страхової | | | | |діяльності | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 10 |Забезпечення | 150,0 | 101,8 | 67,9% | |роботи правління | | | | |та наглядової | | | | |ради Фонду | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 11 |Поточні видатки | 333634,6 |321855,8 | 96,5% | |виконавчої | | | | |дирекції Фонду та| | | | |її робочих | | | | |органів | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 12 |Капітальні | 1648,5 | 798,6 | 48,4% | |видатки | | | | |виконавчої | | | | |дирекції Фонду та| | | | |її робочих | | | | |органів | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| |Всього видатків: | 4370319,4 |4048399,5 | 92,6% | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 13 |Резерв коштів для| 160223,5 | 0,0 | | |забезпечення | | | | |виконання завдань| | | | |страхування від | | | | |нещасного | | | | |випадку | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| 14 |Оборотна касова | |136869,5 | | |готівка на кінець| | | | |бюджетного | | | | |періоду на | | | | |покриття | | | | |тимчасово касових| | | | |розривів для | | | | |фінансування | | | | |страхових виплат,| | | | |соціальних | | | | |послуг наступного| | | | |бюджетного | | | | |періоду | | | | ---+-----------------+-----------------+----------+-------------| |Перевищення | -589313,4 | 0,0 | | |доходів над | | | | |видатками (+), | | | | |видатків над | | | | |доходами (-) | | | | -----------------------------------------------------------------
Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: