open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.02.2007 N 7
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Фонду соціального страхування

N 18 ( v0018890-18 ) від 19.07.2018 }
Про внесення змін до Порядку списання

кредиторської заборгованості Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

України, затвердженого постановою

правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

від 29 липня 2004 року N 49

У зв'язку із змінами у нормативних актах Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд), керуючись абзацом одинадцятим
пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від
29 липня 2004 року N 49 ( v0049583-04 ), такі зміни: абзац перший пункту першого викласти у наступній редакції: "1. Кредиторською заборгованістю, яка підлягає списанню, є: - заборгованість Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -
Фонд) перед окремим страхувальником, щодо якої впродовж 1095 днів,
наступних за днем її виникнення, страхувальником не було подано
заяви про її відшкодування та Розрахункової відомості про
нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (далі - Розрахункова
відомість); - заборгованість Фонду перед окремим страхувальником, щодо
якої страхувальником подано заяву до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду про відмову від її повернення на його рахунок, якщо
така кредиторська заборгованість виникла на момент скасування
державної реєстрації цього страхувальника або припинення
використання найманої праці фізичною особою та після здійснення
остаточних розрахунків з робочим органом виконавчої дирекції Фонду
на підставі акта перевірки; - заборгованість Фонду перед окремим страхувальником, що
виникла у разі смерті фізичної особи - платника страхових внесків,
якщо зобов'язання Фонду є нерозривно пов'язаним з цією фізичною
особою, згідно зі статтею 608 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), на підставі свідоцтва про смерть фізичної особи або
рішення суду про оголошення фізичної особи померлою."; у пункті другому слова "підпункту 2.1.4 пункту 2 та підпункту
6.2.1 пункту 6 Порядку призначення та здійснення страхових виплат
потерпілим (членам їх сімей), затвердженого постановою правління
Фонду від 31.01.2002 року N 7 ( v0007583-02 ), яка погоджена з
Міністерством праці та соціальної політики України)" замінити
словами: "підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 і розділу 5 Порядку
призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам
(членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від
22.12.2005 року N 83 ( v0083583-05 )"; пункт п'ятий викласти у наступній редакції: "На підставі наказу робочого органу виконавчої дирекції
Фонду, що видається у довільній формі, здійснюється коригування на
відповідну суму сальдо розрахунків страхувальника з Фондом
(зменшення кредиторської заборгованості) шляхом внесення змін в
рядок 12 "Списано заборгованості" із знаком "мінус" Розрахункової
відомості цього страхувальника в електронному виді. До наказу
додаються копії останніх звітів страхувальника, заборгованість
перед яким підлягає списанню, матеріали щодо розшуку такого
страхувальника, одержане від державного реєстратора повідомлення
про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи фізичної
особи-підприємця або заява про зняття з обліку фізичної особи у
зв'язку з припиненням використання найманої праці, копія акта
перевірки страхувальника, завірена працівником виконавчої дирекції
Фонду, заява страхувальника про відмову повернути йому суму
переплачених страхових коштів, копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - платника страхових внесків, завірена працівником робочого
органу виконавчої дирекції Фонду, або копія рішення суду про
оголошення фізичної особи померлою, правовий висновок щодо
правомірності здійснення такого списання, підписаний юристом
робочого органу виконавчої дирекції Фонду тощо.".
Голова правління Г.Галиць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: