open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.03.2006 N 7

Про затвердження Програми робіт Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

України на 2006 рік

Відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої
статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), підпункту 7 "е" пункту 11 Статуту Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд), затвердженого постановою
правління Фонду від 18.04.2000 р. N 4 ( v0004583-00 ) (із
змінами), правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України на 2006 рік (додається).
2. Виконавчій дирекції подати правлінню Фонду в I півріччі
2006 року звіт про виконання Програми робіт Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від
25.04.2005 р. N 19 ( v0019583-05 ).
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова правління Т.Степанкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

06.03.2006 N 7

ПРОГРАМА РОБІТ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2006 рік

------------------------------------------------------------------ NN | Зміст заходів | Термін | Виконавці | з/п | |виконання | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------| I. Перегляд чинних і розробка нових нормативно-правових актів | ----------------------------------------------------------------| 1 |Підготувати і розглянути на |I півріччя|Виконавча | |засіданні правління Фонду | |дирекція Фонду, | |пропозиції щодо внесення змін | |постійні комісії | |до Закону України "Про | |правління Фонду | |загальнообов'язкове державне | | | |соціальне страхування від | | | |нещасного випадку на | | | |виробництві та професійного | | | |захворювання, які спричинили | | | |втрату працездатності" | | | |( 1105-14 ) | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 2 |Підготувати і внести на |До 1 липня|Виконавча | |розгляд правління Фонду | |дирекція Фонду, | |пропозиції до проекту Закону | |постійна комісія | |"Про внесення змін до Закону | |з питань | |України "Про страхові тарифи | |членства, | |на загальнообов'язкове | |страхових тарифів| |державне соціальне страхування| |і бюджету Фонду | |від нещасного випадку на | | | |виробництві та професійного | | | |захворювання, які спричинили | | | |втрату працездатності" | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 3 |Підготувати проект постанови | Травень |Виконавча | |Кабінету Міністрів України | |дирекція Фонду, | |"Про внесення змін до | |постійна комісія | |постанови Кабінету Міністрів | |з питань | |України від 13.09.2000 р. | |членства, | |N 1423 "Про затвердження | |страхових тарифів| |Порядку визначення страхових | |і бюджету Фонду | |тарифів для підприємств, | | | |установ та організацій на | | | |загальнообов'язкове державне | | | |соціальне страхування від | | | |нещасного випадку на | | | |виробництві та професійного | | | |захворювання" | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 4 |Розробити і внести на розгляд |I півріччя|Виконавча | |правління Фонду проект | |дирекція Фонду, | |Положення про віднесення | |постійна комісія | |підприємства до більш високого| |з питань програми| |класу професійного ризику | |робіт Фонду, | |виробництва у разі | |профілактики | |систематичних порушень | |нещасних випадків| |нормативних актів про охорону | |на виробництві та| |праці | |професійних | | | |захворювань, | | | |постійна комісія | | | |з питань | | | |членства, | | | |страхових тарифів| | | |і бюджету Фонду | ----+------------------------------+----------+-----------------| 5 |Підготувати роз'яснення щодо |У двотиж- |Виконавча | |порядку нарахування та сплати | невий |дирекція Фонду | |страхових внесків на | термін |спільно з | |загальнообов'язкове державне | після |Пенсійним фондом | |пенсійне страхування за осіб, |прийняття | | |потерпілих від нещасного |відповід- | | |випадку на виробництві або | ної | | |професійного захворювання |постанови | | | | Кабінету | | | |Міністрів | | | | України | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 6 |Опрацювати проекти нових | | | |редакцій положень та внести їх| | | |на розгляд правління Фонду: | | | |------------------------------+----------+-----------------| |- про порядок забезпечення | До кінця |Виконавча | |потерпілих лікарськими | III |дирекція Фонду, | |засобами, виробами медичного | кварталу |постійна комісія | |призначення, постільною та | |з питань | |натільною білизною, перуками; | |страхових виплат,| |- про порядок забезпечення | |соціальних послуг| |потерпілих внаслідок нещасного| |потерпілим та їх | |випадку на виробництві або | |реабілітації | |професійного захворювання | |спільно з МОЗ | |путівками для санаторно- | | | |курортного лікування; | | | |- про порядок фінансування | | | |витрат потерпілим внаслідок | | | |нещасного випадку на | | | |виробництві або професійного | | | |захворювання на | | | |зубопротезування; | | | |- про порядок забезпечення і | | | |фінансування витрат потерпілим| | | |внаслідок нещасного випадку на| | | |виробництві або професійного | | | |захворювання на окуляри і | | | |протезування очей; | | | |- про порядок забезпечення і | | | |фінансування витрат потерпілим| | | |внаслідок нещасного випадку на| | | |виробництві або професійного | | | |захворювання на слухові | | | |апарати | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 7 |Внести на розгляд правління | | | |Фонду питання про внесення | | | |змін до: | | | |------------------------------+----------+-----------------| |- Статуту Фонду |II квартал|Виконавча | |( v0004583-00 ), затвердженого| |дирекція Фонду, | |постановою правління Фонду від| |постійна комісія | |18.04.2000 року; | |з питань | |------------------------------+----------|вирішення спорів | |- Типового положення про | III |та правового | |управління виконавчої дирекції| квартал |забезпечення | |Фонду в Автономній Республіці | | | |Крим, областях, містах Києві | | | |та Севастополі, затвердженого | | | |постановою правління Фонду від| | | |20.04.2001 року N 17 | | | |( v0017583-01 ); | | | |------------------------------+----------| | |- Типового положення про |IV квартал| | |відділення виконавчої дирекції| | | |Фонду в районах і містах | | | |обласного значення, | | | |затвердженого постановою | | | |правління Фонду від | | | |20.04.2001 року N 19 | | | |( v0019583-01 ) | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 8 |Розробити і затвердити |I півріччя|Виконавча | |примірну номенклатуру справ | |дирекція Фонду, | |для робочих органів виконавчої| |постійна комісія | |дирекції Фонду | |з питань | | | |вирішення спорів | | | |та правового | | | |забезпечення | ----+------------------------------+----------+-----------------| 9 |Підготувати і внести на | | | |розгляд правління Фонду: | | | |------------------------------+----------+-----------------| |- проект постанови правління |I квартал |Виконавча | |Фонду про порядок закупівлі | |дирекція Фонду, | |службових приміщень та | |постійна комісія | |автомобілів для забезпечення | |з питань членства| |діяльності робочих органів; | |страхових тарифів| |------------------------------+----------|і бюджету Фонду, | |- проект постанови правління |I півріччя|управління | |Фонду "Про граничні суми | |виконавчої | |витрат на придбання меблів, | |дирекції Фонду в | |комп'ютерів, оргтехніки, | |Автономній | |мобільних телефонів, іншого | |Республіці Крим, | |обладнання та устаткування, | |областях, містах | |віднесених до капітальних | |Києві та | |видатків виконавчої дирекції | |Севастополі | |Фонду та її робочих органів" | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 10 |Розробити та погодити з МОЗ |I півріччя|Виконавча | |України Положення про порядок | |дирекція Фонду, | |участі представників Фонду у | |постійна комісія | |роботі МСЕК і внести його на | |з питань | |розгляд правління Фонду | |страхових виплат,| | | |соціальних послуг| | | |потерпілим та їх | | | |реабілітації | ----+------------------------------+----------+-----------------| 11 |Розробити та внести на розгляд|I півріччя|Виконавча | |правління Фонду проект | |дирекція Фонду, | |Положення про порядок | |постійна комісія | |укладання договорів між Фондом| |з питань | |соціального страхування від | |страхових виплат,| |нещасних випадків на | |соціальних послуг| |виробництві та професійних | |потерпілим та їх | |захворювань України і | |реабілітації, | |лікувально-профілактичними | |постійна комісія | |закладами щодо медичного | |з питань | |обслуговування потерпілих на | |членства, | |виробництві та здійснення | |страхових тарифів| |контролю за фінансуванням | |і бюджету Фонду | |витрат на лікування | | | |потерпілих, а також цільовим | | | |використанням коштів Фонду | | | |соціального страхування від | | | |нещасних випадків на | | | |виробництві та професійних | | | |захворювань України відповідно| | | |до обсягу та якості наданих | | | |лікувально-профілактичними | | | |закладами медичних послуг | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 12 |Підготувати Порядок авансового| Травень |Виконавча | |забезпечення потреб для | |дирекція Фонду, | |фінансово-господарської | |постійна комісія | |діяльності Фонду | |з питань | | | |членства, | | | |страхових тарифів| | | |і бюджету Фонду | ----------------------------------------------------------------| II. Профілактика нещасних випадків на виробництві і професійних | захворювань | ----------------------------------------------------------------| 13 |Здійснювати аналіз виробничого| Раз на |Виконавча | |травматизму та профзахворювань| півріччя |дирекція Фонду, | |(з використанням матеріалів | |постійна комісія | |МОЗУ) на підприємствах України| |з питань програми| |відповідно до класифікації | |робіт Фонду, | |галузей економіки та видів | |профілактики | |робіт за професійним ризиком | |нещасних випадків| |виробництва та розміщувати її | |на виробництві та| |на веб-сайті Фонду | |професійних | | | |захворювань | ----+------------------------------+----------+-----------------| 14 |Брати участь в опрацюванні | Протягом |Виконавча | |заходів загальнодержавної, | року |дирекція Фонду, | |галузевих, регіональних | |управління | |програм поліпшення стану | |виконавчої | |безпеки, гігієни праці та | |дирекції Фонду в | |виробничого середовища, | |Автономній | |програми розробки засобів | |Республіці Крим, | |індивідуального захисту | |областях, містах | |працівників | |Києві та | | | |Севастополі | | | |спільно з | | | |органами | | | |виконавчої влади | | | |та | | | |Держгірпромнагля-| | | |дом | ----+------------------------------+----------+-----------------| 15 |Проводити аналіз ефективності | Протягом |Виконавча | |та здійснювати постійний | року |дирекція Фонду, | |контроль за впровадженням | |постійна комісія | |закінчених робіт (заходів) | |з питань програми| |Національної ( 1320-2001-п ), | |робіт Фонду, | |галузевих та регіональних | |профілактики | |програм поліпшення стану | |нещасних випадків| |безпеки, гігієни праці та | |на виробництві та| |виробничого середовища, | |професійних | |профінансованих Фондом на | |захворювань, | |підставі укладених договорів | |управління | | | |виконавчої | | | |дирекції Фонду в | | | |Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----------------------------------------------------------------| III. Фінансування системи Фонду | ----------------------------------------------------------------| 16 |Забезпечити виконання Плану | Протягом |Виконавча | |фінансування заходів | року |дирекція Фонду, | |поліпшення стану безпеки, | |постійна комісія | |гігієни праці та виробничого | |з питань програми| |середовища, розробки засобів | |робіт Фонду, | |індивідуального захисту | |профілактики | |працівників (згідно з | |нещасних випадків| |додатком) | |на виробництві та| | | |професійних | | | |захворювань | ----+------------------------------+----------+-----------------| 17 |Підготувати та подати на |Травень - |Виконавча | |розгляд правління Фонду проект| червень |дирекція Фонду, | |бюджету Фонду на 2007 рік | |постійна комісія | | | |з питань | | | |членства, | | | |страхових тарифів| | | |і бюджету Фонду | ----+------------------------------+----------+-----------------| 18 |Здійснювати контроль за | Протягом |Виконавча | |проведенням робочими органами | року |дирекція Фонду, | |виконавчої дирекції Фонду | |управління | |претензійно-позовної роботи в | |виконавчої | |частині примусового стягнення | |дирекції Фонду в | |недоїмки (пені) з підприємств,| |Автономній | |установ, організацій | |Республіці Крим, | | | |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----+------------------------------+----------+-----------------| 19 |Здійснювати актуарні |I квартал |Виконавча | |розрахунки щодо визначення | |дирекція Фонду, | |тенденцій страхових витрат | |постійна комісія | |Фонду у розрізі видів | |з питань | |економічної діяльності | |членства, | |відповідно до Державного | |страхових тарифів| |класифікатора України ДК-009 | |і бюджету Фонду | |( va375202-05 ) "Класифікація | | | |видів економічної діяльності" | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 20 |Проводити аналіз виконання | Щоквар- |Виконавча | |показників бюджету Фонду щодо | тально |дирекція Фонду | |фінансування страхової | | | |діяльності, профілактики | | | |нещасних випадків на | | | |виробництві, | | | |фінансово-господарської | | | |діяльності виконавчої дирекції| | | |Фонду | | | ----------------------------------------------------------------| IV. Розвиток матеріально-технічної бази Фонду | ----------------------------------------------------------------| 21 |Створити корпоративну мережу | Протягом |Виконавча | |Фонду та забезпечити | року |дирекція Фонду | |інформаційну взаємодію з | |спільно з | |державними реєстраторами, | |підприємствами- | |регіональними центрами | |розробниками | |зайнятості та іншими | |програмного | |суб'єктами інформаційного | |забезпечення | |обміну згідно з Порядком | |згідно з | |взаємодії суб'єктів | |укладеними | |інформаційного обміну щодо | |договорами | |надання та використання | | | |відомостей з Єдиного | | | |державного реєстру юридичних | | | |осіб та фізичних осіб - | | | |підприємців ( z1523-05 ) | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 22 |Створення реєстру потерпілих | Протягом |Виконавча | | | року |дирекція Фонду | | | |спільно з | | | |підприємствами - | | | |розробниками | | | |програмного | | | |забезпечення | | | |згідно з | | | |укладеними | | | |договорами | ----+------------------------------+----------+-----------------| 23 |Впровадження програмних | Протягом |Виконавча | |комплексів у робочих органах | року |дирекція Фонду, | |Фонду з обліку нещасних | |управління | |випадків на виробництві та | |виконавчої | |професійних захворювань, | |дирекції Фонду в | |розмірів відшкодувань | |Автономній | |потерпілим і надання їм | |Республіці Крим, | |медичних послуг для створення | |областях, містах | |реєстру потерпілих та | |Києві та | |доказової бази розрахунку | |Севастополі | |страхових тарифів | |спільно з | | | |підприємствами - | | | |розробниками | | | |програмного | | | |забезпечення | | | |згідно з | | | |укладеними | | | |договорами | ----+------------------------------+----------+-----------------| 24 |Створення доказової бази | Протягом |Виконавча | |розрахунку страхових тарифів | року |дирекція Фонду | | | |спільно з | | | |підприємствами - | | | |розробниками | | | |програмного | | | |забезпечення | | | |згідно з | | | |укладеними | | | |договорами | ----------------------------------------------------------------| V. Професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників | Фонду | ----------------------------------------------------------------| 25 |Надавати практичну допомогу в |Протягом I|Виконавча | |організації роботи навчальних | кварталу |дирекція Фонду, | |центрів Фонду соціального | |управління | |страхування від нещасних | |виконавчої | |випадків на виробництві та | |дирекції Фонду в | |професійних захворювань | |Донецькій та | |України в м. Донецьку та | |Хмельницькій | |м. Хмельницькому | |областях | ----+------------------------------+----------+-----------------| 26 |Забезпечити організацію та | Протягом |Виконавча | |проведення професійного |навчально-|дирекція Фонду, | |навчання працівників |го року в |управління | |виконавчої дирекції Фонду та | системі |виконавчої | |її робочих органів | профнав- |дирекції Фонду в | | | чання за |Автономній | | | окремими |Республіці Крим, | | | планами |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----+------------------------------+----------+-----------------| 27 |Забезпечити підвищення | За |Виконавча | |кваліфікації фахівців Фонду за| окремими |дирекція Фонду, | |напрямами роботи, а також | планами |управління та | |членів правління Фонду і | згідно з |відділення | |наглядової ради відповідно до |укладеними|виконавчої | |рекомендацій Круглого столу |договорами|дирекції Фонду в | |"Впровадження законів України | |Автономній | |про загальнообов'язкове | |Республіці Крим, | |державне соціальне страхування| |областях, містах | |відповідно до вимог | |Києві та | |Конституції України", | |Севастополі | |затверджених рішенням Комітету| |спільно з | |Верховної Ради України з | |відповідними | |питань соціальної політики та | |навчальними | |праці від 06.10.2004 року | |закладами | ----------------------------------------------------------------| VI. Організаційна та інформаційно-роз'яснювальна робота | ----------------------------------------------------------------| 28 |Взяти участь в розробці | Протягом |Виконавча | |збірників нормативно-правових | року |дирекція Фонду | |актів з питань соціального | |спільно із | |страхування від нещасного | |сторонами | |випадку для спеціалістів | |соціального | |робочих органів виконавчої | |партнерства | |дирекції Фонду та фахівців, | | | |які співпрацюють з ними | | | |(органи МСЕК, прокуратури, | | | |лікувальні заклади, суди) | | | ----+------------------------------+----------+-----------------| 29 |Взяти участь в розробці | Протягом |Виконавча | |збірників нормативно-правових | року |дирекція Фонду | |актів з питань соціального | |спільно із | |страхування від нещасного | |сторонами | |випадку для роботодавців | |соціального | | | |партнерства | ----+------------------------------+----------+-----------------| 30 |Розробити Примірну програму |I квартал |Виконавча | |перевірок робочих органів | |дирекція Фонду, | |Фонду соціального страхування | |управління | |від нещасних випадків на | |виконавчої | |виробництві та професійних | |дирекції Фонду в | |захворювань України | |Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----+------------------------------+----------+-----------------| 31 |Розробити та здійснити заходи | Квітень |Виконавча | |щодо відзначення 5-ї річниці з| |дирекція Фонду, | |дня створення Фонду | |управління та | | | |відділення | | | |виконавчої | | | |дирекції Фонду в | | | |Автономній | | | |Республіці Крим, | | | |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----+------------------------------+----------+-----------------| 32 |Забезпечувати підготовку та | Протягом |Виконавча | |розміщення на веб-сайті Фонду | року |дирекція Фонду, | |інформаційних матеріалів щодо | |управління та | |діяльності Фонду соціального | |відділення | |страхування від нещасних | |виконавчої | |випадків на виробництві та | |дирекції Фонду в | |професійних захворювань | |Автономній | |України | |Республіці Крим, | | | |областях, містах | | | |Києві та | | | |Севастополі | ----+------------------------------+----------+-----------------| 33 |Забезпечити створення |I квартал |Виконавча | |відеокліпу соціальної реклами | |дирекція Фонду | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: