open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.05.2010 N 7

Щодо стану та проблем радіаційного захисту персоналу

та пацієнтів при застосуванні

джерел іонізуючого випромінювання у медицині

Щорічно у світі проводиться: більше 2 млрд. рентгенівських
досліджень, 32 млн. ядерно-медичних і 5,5 млн. радіотерапевтичних
процедур. Ці показники з кожним роком зростають.
95% антропогенного опромінення складає опромінення при медичному
застосуванні джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).
Із застосуванням ДІВ в медицині постійно зростають колективні дози
населення від діагностичних обстежень, трапляються важкі
радіаційні аварії при лікуванні, пов'язані з ненавмисним або
випадковим опроміненням хворих. Зокрема, радіаційні аварії у радіотерапії сталися:
у 2000 році - Панама (госпіталь Джасто Аросемена) переопромінено
28 пацієнтів, 8 з них у 2001 році померло, у 2004-2005 роках -
Франція (Центральний госпіталь Жан Моне) 23 пацієнти отримали
лікувальну дозу на 20% більше від призначеної лікарем, 4 з них
померло. Проведені Французьким органом регулювання ядерної та
радіаційної безпеки дослідження свідчать, що випадки ненавмисного
або помилкового опромінення пацієнтів зафіксовані і при проведенні
діагностичних процедур, зокрема, з 2001 до 2006 за рахунок
необґрунтованої повторної діагностики було переопромінено
412 пацієнтів, з 1989-2000 роки 4500 пацієнтів отримали дози, що
не відповідали призначеним лікарем, з них 300 пацієнтів - на 7% та
більше в зв'язку з використанням застарілого обладнання. Інформування про виникнення радіаційних аварій у медицині в
Україні передбачено ліцензійними умовами на провадження діяльності
з використання ДІВ. Протягом 2008-2009 років Держатомрегулювання
отримало повідомлення про випадки застрягання ДІВ
у гамма-терапевтичних апаратах, розгерметизацію ДІВ тощо.
Інформацію про ненавмисне або помилкове опромінення пацієнтів
Держатомрегулювання не отримувало, але це не означає, що таких
випадків не було. З метою попередження ненавмисного або помилкового медичного
опромінення Держатомрегулювання з 2008 року розпочав активні дії.
Розроблені та впроваджені нормативні документи щодо забезпечення
якості при медичному опроміненні та ліцензійні умови та вимоги
безпеки для променевої терапії. При ліцензуванні медичних закладів
до особливих умов ліцензії включаються вимоги щодо забезпечення
якості доставки дози, особливо в частині перевірки фізичних
параметрів струменів гамма-терапевтичних апаратів. У 2010 році
було завершено ліцензування усіх медичних закладів, які
використовують радіонуклідні джерела. Місія МАГАТЕ з комплексного огляду регулюючої діяльності, що
відбулася в червні 2008 року, надала рекомендації та пропозиції
щодо необхідності покращення радіаційного захисту при медичному
опромінення. Положеннями Указу Президента України "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13.10.2009 "Про
забезпечення національних інтересів України у сфері використання
ядерної енергії" передбачено приведення практики використання ДІВ
у медицині у відповідність до вимог національних та міжнародних
документів з радіаційної безпеки. У 2008 році ДУ "Інститут медичної радіології
імені С.П.Григор'єва" (на замовлення Держатомрегулювання) була
проведена науково-дослідна робота з визначення стану та проблем
радіаційного захисту при використанні ДІВ у медицині. Результати цієї роботи свідчать про необхідність
запровадження заходів на рівні МОЗ та медичних закладів для
вирішення таких основних проблем:
1. Недостатня фахова підготовка та недостатня кількість
кваліфікованих "медичних фізиків" та відсутність
"радіофармацевтів". В Україні відсутня повноцінна підготовка спеціалістів
"медичний фізик" та відсутня спеціальність "радіофармацевт",
а також відповідні посади у штатних розписах медичних закладів. Ці
радіологічні спеціальності є ключовими для забезпечення
радіаційної безпеки, без них взагалі неможливо експлуатувати
новітні технології для лікування та діагностики, зокрема
ПЕТ-технології. Тому, повноцінна підготовка (навчання за міжнародними
стандартами з проходженням клінічної практики) "медичних фізиків",
"радіофармацевтів" та укомплектування цими спеціалістами медичних
закладів є вкрай необхідним та актуальним для України.
2. Використання морально та фізично застарілого
діагностичного обладнання. В Україні використовується 46 рентгенівських установок,
виготовлених в 50-ті роки, 348 - в 60-ті роки, 1665 - в
70-ті роки, 5436 - в 80-ті роки, 2580 - в 90-ті роки минулого
століття. В 2009 році 7-ми постачальниками поставлено 149 діагностичних
апаратів у медичні заклади (без врахування стоматологічних).
55% (81 апарат) поставлено одним постачальником, більшість цих
апаратів до цього часу не введено в експлуатацію із-за технічних
несправностей чи неповної комплектації. Постачальник цих апаратів
не має достатніх людських ресурсів для забезпечення вчасного
ремонту та технічного обслуговування (в тому числі
і гарантійного). У цьому ж році виведено з експлуатації
408 рентгенівських апаратів, тобто в 2,5 рази більше ніж
поставлено. За результатами обстежень 45-ти апаратів у Харківській
області, з проведенням вимірювань параметрів цих апаратів, 16 з
них за своїми характеристиками не відповідають чинним стандартам,
що може призвести до нестабільного рентгенівського випромінювання. З урахуванням того, що в Україні до цього часу
використовується стандарт СРСР на рентгенівські медичні апарати
(ГОСТ 26140-84), який не враховує сучасних вимог до апаратури,
зокрема до томографів (тоді як у більшості країн світу впроваджено
міжнародні стандарти IEC 61223-2-6-2003 та IEC 61267-2001),
відсоток непридатних для подальшої експлуатації із числа
обстежених апаратів може бути значно більшим. Більшість діагностичного обладнання в Україні має малі
діапазони встановлення параметрів (напруга, струм, експозиція), що
призводить до унеможливлення зменшення доз пацієнтів та
застосування принципу оптимізації. Тобто, населення отримує вищі
дози у порівнянні з проходженням цих же діагностичних процедур на
новітньому обладнанні.
3. Використання морально та фізично застарілого
терапевтичного обладнання та недостатній рівень технічного
обслуговування цього обладнання. В Україні експлуатується 120 гамма-терапевтичних апаратів,
з них: 96 апаратів - 1965 - 1993 років виготовлення, 24 апарати -
2000-2007 років виготовлення. Згідно з європейськими нормами (з
розрахунку один апарат на 186 тисяч населення) в Україні має
експлуатуватися не менше 260 гамма-терапевтичних апаратів. У більшості онкологічних центрах відсутнє сучасне обладнання
для якісного проведення усіх етапів лікування, симуляції,
комп'ютерного планування лікування, верифікації даних (уточнення
плану лікування перед опроміненням). Тільки в 3 з 57 онкологічних
центрів є симулятори - рентгенівські засоби для проведення якісної
підготовки пацієнтів для терапевтичної процедури з повною
імітацією цієї процедури. Не приділяється увага засобам іммобілізації (фіксуючим
засобам). Майже в усіх онкологічних центрах відсутні сучасні
засоби іммобілізації, більшість медичних закладів використовує
засоби іммобілізації, що виготовлені самостійно, інші їх взагалі
не мають. За повідомленнями медичних закладів, фіксується багато відмов
у роботі гамма-терапевтичних апаратів. Наприклад, на апараті
"Theratron Elite 80" за рік фіксується від 10 до 148 разів відмов
у роботі одного апарата, що потребує проведення ремонту.
Ці апарати у кількості 8 одиниць введені в експлуатацію
у 2004-2007 роках.
4. Відсутність контролю якості - заходів та дій, направлених
на перевірку відповідності параметрів діагностичного та
терапевтичного обладнання та окремих його складових, встановленим
до них вимогам. Результати термолюмінісцентного дозиметричного аудиту
(ТЛД-аудиту) струменів гамма-терапевтичних апаратів свідчать, що
на кожному четвертому апараті доза, яку отримує пацієнт,
відрізняється від призначеної лікарем від 5% до 25%, що вважається
аварійною ситуацією, в окремих випадках таке опромінення
призводить до важких наслідків, іноді летальних. Нажаль, ці
випадки не аналізуються та практично не впроваджуються коригуючи
заходи, тобто повторний ТЛД-аудит знову виявляє відхилення дози. Відсутність періодичного контролю якості діагностичного
обладнання призводить до відхилення реальних технічних
характеристик апаратів від встановлених на пульті управління.
Однакові рентгенодіагностичні апарати при однакових параметрах
роботи можуть давати різні значення доз. Відсутність контролю
якості призводить до необхідності витрачання коштів на виконання
ремонтних робіт. Державними інспекціями з ядерної та радіаційної
безпеки під час інспекційних перевірок та обстежень виявлені
рентгенодіагностичні апарати іноземного виробництва, без
супровідної експлуатаційної документації, зібрані із частин різних
виробників, плівки і касети мають різні діапазони чутливості.
5. Не встановлені обов'язкові референтні діагностичні рівні. З метою оптимізації медичного діагностичного опромінення у
світі широко застосовуються референтні (рекомендовані) рівні.
Значення цих рівнів в усьому світі встановлюються на основі
масштабних досліджень реальних доз, що отримує населення при
діагностичних процедурах. В Україні використовуються табличні значення доз в залежності
від типу діагностичної процедури та режимів роботи апарата, але у
більшості випадків ці значення не відповідають реальним значенням
доз, що отримують пацієнти (при проходженні однієї процедури на
різних апаратах пацієнти отримують дози, які відрізняються до
125 разів, це в основному пов'язано з не проведенням контролю
дозоформуючих параметрів рентгенодіагностичних апаратів). Таким
чином, оптимізація доз пацієнтів не забезпечується. На даний час, практично не забезпечується вимірювання вхідної
дози при рентгенодіагностичних дослідженнях. Встановлення референтних діагностичних рівнів дозволить
реально оцінювати отримані дози, і відповідно оптимізувати дози
(колективні дози, отримані населенням за рік від флюорографічних
досліджень, практично дорівнюють дозам, отриманим населенням
за 20 років від наслідків Чорнобильської катастрофи).
6. Облік доз опромінення персоналу (індивідуальний
дозиметричний контроль). Річні (за 2009 рік) дози зовнішнього опромінення персоналу
різних медичних закладів коливались у межах: 0,40 - 1,64 мЗв - для
персоналу відділень, що працюють з радіонуклідними джерелами;
0,40 - 5,29 мЗв - для персоналу рентгенологічних відділень. Результати аналізу системи контролю та обліку індивідуальних
доз опромінення персоналу свідчать про неготовність медичних
закладів використовувати новітні радіаційні технології із
забезпеченням достатнього радіаційного захисту персоналу: не
здійснюються такі важливі в системі дозиметрії функції, як
контроль якості вимірювань, дозиметричний аудит; не створено
державний реєстр індивідуальних доз, не здійснюється контроль усіх
дозиметричних величин, для яких встановлені ліміти доз, не
проводиться нейтронна дозиметрія, не визначаються дози опромінення
кінцівок, кришталиків ока; практично не реалізована дозиметрія
внутрішнього опромінення. Єдина державна система контролю та обліку індивідуальних доз
мала бути створена в рамках виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 23.04.2001 N 379 ( 379-2001-п ) "Про затвердження
Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку
індивідуальних доз опромінення населення". Нажаль, до цього часу
її не реалізовано. На покращення ситуації спрямований план заходів стосовно
імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний
огляд регулюючої діяльності" (IRRS), затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 1307-р ( 1307-2008-р )
(пункти 10, 11, 13), відповідальним виконавцем яких визначено МОЗ. Покращення радіаційного захисту при медичному опроміненні
потребує постійних скоординованих зусиль центральних органів
виконавчої влади - МОЗ та Держатомрегулювання; наукових установ
АМНУ; професійних товариств; ДУ "Інститут медичної радіології
імені С.П.Григор'єва АМНУ", ДУ "Інститут гігієни та медичної
радіології ім. О.М.Марзєєва АМНУ", ДУ "Науковий центр радіаційної
медицини АМНУ", ДУ "Національний інститут раку МОЗ України",
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
і широкого кола професійних медиків та радіологів. Фахівцями АМНУ розроблено пропозиції щодо удосконалення
системи радіаційного захисту при медичному застосуванні джерел
іонізуючого випромінювання (додаються). Заслухавши доповіді та виступи: професора Пилипенка М.І. - Директора Державної установи
"Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва" АМНУ; Мишковської А.А. - головного спеціаліста Сектору радіаційної
безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС МОЗ; Бондаревського А.Г. - інженера-радіолога відділу радіаційної
безпеки Донецького обласного клінічного територіального
об'єднання; Асламової Л.І. - начальника відділу радіаційної безпеки
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Чумака В.В. - Завідуючого лабораторією дозиметрії зовнішнього
опромінення ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМНУ"; Солодянникової О.І. - Керівника відділу променевої
діагностики, променевої терапії і ядерної медицини
ДУ "Національний інститут раку МОЗ; академіка Сердюка А.М. - Директора ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології ім. О.М.Марзеева АМНУ; Бурлак Г.Ф. - заступника голови комісії з регламентування
радіаційного фактору Комітету гігієнічного регламентування МОЗ; Шпака І.В. - Директора департаменту управління та контролю
якості медичних послуг МОЗ; Базики Д.А. - Заступника директора ДУ "Науковий центр
радіаційної медицини АМНУ"; Лисиченко Г.В. - Заступник академіка - секретаря відділення
ядерної фізики та енергетики НАНУ; професора Скубенка В.П. - Голови Національної комісії
радіаційного захисту України, народного депутата України та інших
членів Колегії, Колегія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Рекомендувати МОЗ та Держатомрегулювання створити
Міжвідомчу робочу групу (під головуванням заступника Міністра
охорони здоров'я та заступника Голови Держатомрегулювання, за
участю НКРЗУ, АМНУ, НАНУ, провідних медичних інститутів та
організацій, професійних об'єднань) для розробки та впровадження
"дорожньої карти" - плану заходів з покращення стану радіаційного
захисту персоналу та пацієнтів при застосуванні ДІВ у медицині на
основі пропозицій АМНУ (додаються).
2. Рекомендувати МОЗ підтримати створення центру ТЛД-аудиту
на базі ДУ "Інститут медичної радіології імені С.П.Григор'єва"
та разом з АМНУ забезпечити функціонування цього центру.
3. Управлінню безпеки радіаційних технологій
Держатомрегулювання (В.Рязанцеву) та Управлінню економіки,
фінансів та бухгалтерського обліку Держатомрегулювання
(С.Бережній) порушити питання про перегляд постанови Кабінету
Міністрів України від 06.05.2001 N 440 ( 440-2001-п ) "Про
затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення
дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" в
частині встановлення безоплатного здійснення дозвільних процедур
для медичних закладів, які фінансуються з державного та місцевих
бюджетів України.
Голова О.Миколайчук
Секретар колегії Т.Козулько

Додаток

до постанови розширеного

засідання колегії

Держатомрегулювання

27.05.2010 N 7

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо удосконалення системи радіаційного захисту

при медичному застосуванні

джерел іонізуючого випромінювання

------------------------------------------------------------------ Аспекти радіаційного| Запропоновані заходи | Рекомендовані | захисту | | виконавці | --------------------+----------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| 1. Законодавча та нормативна база | ----------------------------------------------------------------| Удосконалення |1.1 Внесення змін та |МОЗ України, | законодавчої та |доповнень в Закон |Держатомрегулювання,| нормативної бази з |України "Про захист |НКРЗУ | питань радіаційного |людини від впливу |АМНУ | захисту при |іонізуючого | | медичному |випромінення" (1998) | | опроміненні |( 15/98-ВР ), видання | | |нової редакції Норм | | |радіаційної безпеки | | |України (НРБУ-97) | | |( v0062282-97 ) та | | |Основних санітарних | | |правил забезпечення | | |радіаційної безпеки | | |України (ОСПУ-2005) | | |( z0552-05 ) | | |----------------------+--------------------| |1.2 Розробка Державних|МОЗ України, АМНУ, | |Санітарних правил і |УНЦРМ, КМАПО, | |норм "Кабінети та |ДУ "Інститут | |відділення променевої |медичної радіології | |терапії. Вимоги |ім. С.П.Григор'єва | |радіаційної безпеки" |АМНУ", | |----------------------|ДУ "Національний | |1.3 Розробка Державних|Інститут раку | |Санітарних правил і |МОЗ України" | |норм "Гігієнічні | | |вимоги до забезпечення| | |радіаційної безпеки | | |при проведенні | | |процедур ядерної | | |медицини" | | |----------------------+--------------------| |1.4 Розробка Державних|МОЗ України, | |стандартів України |Держспоживстандарт | |(ДСТУ) щодо загальних |України, | |технічних вимог та |НЦЦ "Інститут | |вимог безпеки для |метрології" | |апаратів променевої | | |терапії: | | |- гамма-терапевтичних | | |для дистанційного | | |опромінення; | | |- гамма-терапевтичних | | |для внутріпорожнинного| | |опромінення (апарати | | |брахітерапії); | | |- прискорювачів | | |електронів медичних | | |з енергією від | | |1 до 50 МеВ; | | |- медичних | | |радіотерапевтичних | | |симуляторів та інших. | | |з урахуванням вимог | | |безпеки міжнародної | | |електротехнічної | | |комісії (МЕК) | | |----------------------+--------------------| |1.5 Розробка Державних|МОЗ України, | |стандартів України |Держспоживстандарт | |(ДСТУ) щодо загальних |України, | |технічних вимог |НЦЦ "Інститут | |безпеки для |метрології | |рентгенівських | | |медичних апаратів: | | |- рентгенотерапії | | |(ікс-терапії); | | |діагностичних | | |загального | | |призначення; | | |- комп'ютерної | | |томографії; | | |мамографічних; з | | |цифровими приймачами; | | |дентальних. | | ----------------------------------------------------------------| 2. Практичні заходи щодо забезпечення радіаційного захисту | та підвищення якості при медичному опроміненні | ----------------------------------------------------------------| 2.1 Променева терапія | ----------------------------------------------------------------| Технічний аспект |2.1.1 Розробка проекту|МОЗ України | |Національної |Держатомрегулювання | |комплексної програми | | |щодо модернізації | | |матеріально-технічної | | |бази відділень | | |променевої терапії | | |медичних закладів | | |України, що має | | |включати: | | |- переоснащення | | |відділень сучасними | | |апаратами променевої | | |терапії протягом | | |5 - 10 років; | | |- виведення з | | |експлуатації морально | | |застарілого обладнання| | |(стимулювання процесу | | |шляхом обмеження | | |терміну дії ліцензії | | |на роботу на | | |обладнанні з терміном | | |експлуатації більше | | |20 років); | | |- оснащення відділень | | |променевої терапії | | |сучасними клінічними | | |дозиметрами поглинутої| | |дози в повітрі | | |або воді | | --------------------+----------------------+--------------------| Клінічний аспект |2.1.2 Створення |МОЗ України | |робочої групи з |ДУ "Інститут | |експертів в галузі |медичної радіології | |променевої терапії. |ім. С.П.Григор'єва | |Аналіз існуючих |АМНУ" | |протоколів та методик |ДУ "Національний | |променевої терапії, їх|Інститут раку | |гармонізація або |МОЗ України" | |розробка національних | | |протоколів променевої | | |терапії | | --------------------+----------------------+--------------------| Дозиметричний |2.1.3 Розробка |Держспоживстандарт | аспект |методики виконання |України | |вимірювань поглинутої |НЦЦ "Інститут | |дози в воді згідно |метрології" | |з вимогами МАГАТЕ | | |2.1.3 Розробка | | |національних | | |дозиметричних | | |протоколів визначення | | |поглинутої дози в воді| | |згідно з вимогами | | |МАГАТЕ (створення | | |єдиної вимірювальної | | |методики) | | |----------------------+--------------------| |2.1.4 Поновлення |Держспоживстандарт | |системи відомчих |України, | |метрологічних |МОЗ України, | |лабораторії по повірці|НЦЦ "Інститут | |клінічних дозиметрів |метрології", | |та атестації |Держатомрегулювання | |радіаційних пучків | | |апаратів променевої | | |терапії. Оснащення | | |метрологічних | | |лабораторій сучасним | | |дозиметричним | | |обладнанням | | |----------------------+--------------------| |2.1.5 Сприяти |Держатомрегулювання | |входженню |НЦЦ "Інститут | |дозиметричних |метрології" | |лабораторій України |Держспоживстандарт | |первинного та |України | |вторинного еталонів до| | |міжнародної системи | | |вимірювань в галузі | | |метрології іонізуючих | | |випромінювань(система | | |створена МАГАТЕ/ВООЗ) | | --------------------+----------------------+--------------------| Забезпечення та |2.1.6 Розробка типової|Держатомрегулювання,| контроль якості |програми забезпечення |НЦЦ "Інститут | променевої терапії |якості в променевої |метрології", | |терапії для |ДУ "Інститут | |радіологічних |медичної радіології | |відділень медичних |ім. С.П.Григор'єва | |закладів України та |АМНУ" | |методичних керівництв |ДУ "Національний | |з контролю якості |Інститут раку | |апаратів променевої |МОЗ України" | |терапії | | |----------------------+--------------------| |2.1.7 Створення |МОЗ України, УНЦРМ | |Національного Центру |ДУ "Інститут | |ТЛД-аудиту якості |медичної радіології | |калібрування |ім. С.П.Григор'єва | |гамма-терапевтичних |АМНУ" | |струменів | | |----------------------+--------------------| |2.1.8 Підготовка |МОЗ України | |провідних |Держатомрегулювання | |радіологічних центрів | | |України для визнання | | |їх Центрами | | |компетенції з боку | | |МАГАТЕ (провести | | |фахове обговорення, | | |щодо визначення їх | | |мети та завдання) | | --------------------+----------------------+--------------------| Забезпечення та |2.1.9 Створення |МОЗ України | контроль якості |експертної групи з |Держатомрегулювання | променевої терапії |провідних фахівців у | | |галузі променевої | | |терапії та клінічної | | |дозиметрії (променевих| | |терапевтів та медичних| | |фізиків) для | | |проведення | | |запланованих клінічних| | |аудитів якості ПТ в | | |медичних закладах | | |України (за аналогією | | |з програмою МАГАТЕ - | | |QUATRO) та для | | |встановлення причин | | |незадовільних | | |результатів | | |ТЛД-аудиту | | --------------------+----------------------+--------------------| Кваліфікаційний |2.1.10 Розробка |МОЗ України, АРУ, | аспект |пропозиції та їх |Київський | |подання до |національний | |Міністерства освіти та|університет імені | |науки щодо введення у |Тараса Шевченка, | |вищих навчальних |Держатомрегулювання,| |закладах спеціальності|МОН України, | |"медичний фізик". | | |Розробка та | | |впровадження | | |навчальних програм | | |базової підготовки | | |медичних фізиків. | | |----------------------+--------------------| |2.1.11 Створення |МОЗ України | |навчальних баз для |Держатомрегулювання | |підвищення |Київський | |кваліфікації |національний | |променевих терапевтів |університет імені | |та медичних фізиків з |Тараса Шевченка, | |питань сучасних |АРУ | |методів планування | | |променевої терапії та | | |радіаційного захисту | | |пацієнтів (національні| | |курси, стажування на | | |базі ведучих | | |онкологічних центрів) | | |----------------------+--------------------| |2.1.12 Розробка |МОЗ України | |навчальних програм | | |базової підготовки | | |середнього медичного | | |персоналу відділень | | |променевої терапії з | | |питань радіаційного | | |захисту пацієнтів та | | |радіаційної безпеки. | | |----------------------+--------------------| |2.1.13 Створення |АРУ, МОЗ України | |Асоціації медичних | | |радіаційних фізиків | | |2.1.13 Створення | | |секції медичних | | |фізиків в АРУ | | |----------------------+--------------------| |2.1.14 Видання та |Держатомрегулювання | |розповсюдження |МОЗ України | |інформаційних | | |матеріалів з питань | | |радіаційної безпеки в | | |медицині: | | |- переклад державною | | |мовою та видання | | |документів міжнародних| | |організацій (МАГАТЕ, | | |МКРЗ та інших); | | |- організація та | | |підтримка Інтернет- | | |сторінки з питань | | |радіаційної безпеки в | | |медицині на сайті | | |Держатомрегулювання та| | |МОЗ України. | | ----------------------------------------------------------------| 2.2 Діагностична та інтервенційна радіологія | ----------------------------------------------------------------| Технічний аспект |2.2.1 Розробка та |МОЗ України | |впровадження |Держатомрегулювання | |національної програми |Центр рентгенівських| |технічної модернізації|технологій | |рентгенодіагностичних |Асоціація радіологів| |відділень (кабінетів) |України | |медичних закладів | | |України, що має | | |включати: | | |- переоснащення | | |сучасними | | |рентгенодіагностичними| | |апаратами, цифровими | | |низькодозними | | |флюорографами; | | |- оснащення | | |рентгенівських | | |апаратів загального | | |призначення плоскими | | |прозорими | | |іонізаційними камерами| | |для вимірювання | | |добутку дози на площу | | |- перехід з плівкової | | |на цифрову | | |флюорографію, | | |застосування | | |підсилювачів | | |рентгенівського | | |зображення при | | |виконанні | | |рентгеноскопії | | |- впровадження | | |контролю вихідних | | |параметрів | | |рентгенівського | | |обладнання за | | |допомогою фантомів | | |----------------------+--------------------| |2.2.2 Розробка |МОЗ України | |стандартизованих | | |протоколів (методик) | | |діагностичних | | |рентгенологічних | | |досліджень та | | |інтервенційних | | |втручань з вказівкою | | |оптимальних режимів | | |досліджень | | |----------------------+--------------------| |2.2.3 Розробка |МОЗ України | |керівництв для | | |практикуючих лікарів- | | |рентгенологів з питань| | |обґрунтування та | | |оптимізації | | |радіаційного захисту | | |пацієнтів при | | |медичному | | |діагностичному | | |опроміненні | | --------------------+----------------------+--------------------| Дозиметричний |2.2.4 Створення |МОЗ України | аспект |національного центру |Держатомрегулювання | |аудиту доз медичного | | |діагностичного | | |опромінення аспект | | |пацієнтів, до якого | | |мають належати такі | | |функції: | | |- організація | | |широкомасштабних | | |вимірювань доз | | |опромінення пацієнтів | | |стандартних розмірів | | |при | | |рентгенодіагностичних | | |дослідженнях в | | |медичних закладах | | |України; | | |- аналіз результатів | | |вимірювань доз | | |пацієнтів; | | |- встановлення | | |національних | | |рекомендованих рівнів;| | |- періодичний перегляд| | |національних | | |рекомендованих рівнів | | --------------------+----------------------+--------------------| Кваліфікаційний |2.2.5 Розробка учбових|МОЗ України, | аспект |програм підготовки та |МОН України, КНУ, | |підвищення |АРУ | |кваліфікації | | |рентгенологів та | | |медичних фізиків з | | |питань радіаційної | | |безпеки та | | |забезпечення якості | | |променевої діагностики| | |(якості зображення, | | |контролю радіаційних | | |параметрів апаратів, | | |оптимізації дозових | | |навантажень | | |пацієнтів) | | --------------------+----------------------+--------------------| Забезпечення та |2.2.6 Розробка програм|МОЗ України | контроль якості |та стандартизованих |Держатомрегулювання | променевої |методик щодо контролю |НЦЦ "Інститут | діагностики |якості в |метрології" | |рентгенодіагностиці: | | |- контроль технічного | | |стану рентгенівського | | |обладнання (при | | |введенні в | | |експлуатацію та при | | |періодичних | | |перевірках); | | |- контроль якості | | |зображення; | | |- контроль основних | | |дозоформуючих | | |параметрів та доз | | |пацієнтів | | |----------------------+--------------------| |2.2.7 Розробка |МОЗ України | |керівництв із |Держатомрегулювання | |критеріїв якості | | |променевої діагностики| | |за окремими | | |процедурами | | |----------------------+--------------------| |2.2.8 Створення |МОЗ України | |атестованих |Держатомрегулювання | |лабораторій з контролю|НЦЦ "Інститут | |якості |метрології" | |рентгенодіагностичних | | |досліджень на базі | | |рентгено-радіологічних| | |відділень обласних | | |лікарень (РРВ ОКЛ) або| | |груп медичних фізиків | | |у провідних медичних | | |закладах областей для | | |проведення регулярного| | |контролю дозоформуючих| | |параметрів усіх | | |рентгенодіагностичних | | |апаратів України. | | |Оснащення даних груп | | |сучасною дозиметричною| | |апаратурою, приборами | | |для контролю якості | | |зображення | | |----------------------+--------------------| |2.2.9 Інвентаризація |МОЗ України, | |усіх наявних служб |Держатомрегулювання,| |технічної підтримки та|Держспоживстандарт | |контролю стану |України | |рентгенодіагностичних | | |апаратів в Україні та | | |аналіз методик | | |контролю апаратів, які| | |використовуються | | |даними службами з | | |метою їх гармонізації.| | ----------------------------------------------------------------| 2.3 Ядерна медицина | ----------------------------------------------------------------| Технічний аспект |2.3.1 Розробка та |МОЗ України | |впровадження |Держатомрегулювання | |національної програми | | |з переоснащення | | |лабораторії та | | |відділень сучасним | | |обладнанням для | | |проведення | | |діагностичних | | |досліджень: | | |- гамма-камери, | | |гамма-томографи, | | |бета-радіометри; | | |- дозкалібратори для | | |вимірювань та контролю| | |активності РФП як при | | |поставці радіонуклідів| | |в медичний заклад, так| | |і при кожному введенні| | |(видачі) РФП пацієнту | | |- переоснащення | | |дозиметричного | | |обладнання сучасними | | |дозиметричними | | |приладами для | | |персоналу та | | |пацієнтів | | --------------------+----------------------+--------------------| Клінічний аспект |2.3.2 Розробка |МОЗ України | |стандартизованих | | |протоколів (методик) | | |діагностичних та | | |променевих процедур з | | |використанням | | |відкритих | | |радіоактивних речовин | | |2.3.2 Провести | | |імплементацію | | |документів МАГАТЕ, що | | |стосуються | | |радіаційного захисту у| | |медицині, створити | | |групу експертів для | | |постійного перегляду | | --------------------+----------------------+--------------------| Кваліфікаційний |2.3.3 Розробка |МОЗ України, АРУ | аспект |навчальних програм |МОН України, КНУ | |підготовки та | | |перепідготовки | | |спеціалістів з | | |медичної фізики із | | |питань радіаційної | | |безпеки та | | |забезпечення якості | | |променевої | | |діагностики | | --------------------+----------------------+--------------------| Забезпечення та |2.3.4 Розробка програм|МОЗ України | контроль якості |та стандартизованих |Держатомрегулювання | ядерної медицини |методик щодо контролю |НЦЦ "Інститут | |якості в ядерній |метрології" | |медицині: | | |- контроль технічного | | |стану обладнання (при | | |введенні в | | |експлуатацію та при | | |періодичних | | |перевірках); | | |- контроль якості | | |зображення. | | |----------------------+--------------------| | |МОЗ України | | |Держатомрегулювання | -----------------------------------------------------------------
--------------- (*) Пропозиції підготовлені Інститутом медичної радіології
імені С.П.Григор'єва та були розміщені на веб-сайті
Держатомрегулювання для фахового обговорення

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: