open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2006 N 7

Про проведення інвентаризації

та оцінки державного майна, що знаходиться

на балансах відкритих акціонерних товариств

та державних підприємств з газопостачання

та газифікації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

палива та енергетики

N 61 ( v0061558-06 ) від 02.03.2006 }
{ Щодо продовження терміну проведення інвентаризації

державного майна до 03.03.2006, додатково див.

Наказ Міністерства палива та енергетики

N 61 ( v0061558-06 ) від 02.03.2006 }
Керуючись законами України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність ( 2658-14 ), Методикою про ведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року N 1121
( 1121-2005-п ), з метою визначення переліку об'єктів державної
власності, які знаходяться на балансах відкритих акціонерних
товариств (далі - ВАТ) та державних підприємств з газопостачання
та газифікації та використовуються ними для транспортування,
зберігання та розподілу газу, функції користування яким здійснює
НАК "Нафтогаз України", та на виконання пункту 1 доручення
Кабінету Міністрів України від 01.12.2005 N 16950/10/1-05
Н А К А З У Ю:
1. Створити комісію з питань забезпечення проведення
інвентаризації державного майна, розгляду та підготовки до
затвердження її результатів (далі - Комісія) у складі згідно з
додатком 1.
1.1. Установити, що голова Комісії, у разі потреби, може
залучати до роботи Комісії фахівців Мінпаливенерго, підприємств,
які належать до сфери його управління, та господарських товариств,
щодо яких Мінпапивенерго здійснює управління корпоративними
правами держави.
2. Головам правлінь ВАТ з газопостачання та газифікації,
перелік яких зазначено у додатку 2 до цього наказу:
2.1. Провести станом на 31.01.2006 у терміни, визначені
чинним законодавством, позапланову інвентаризацію державного
майна, яке знаходиться на балансах і не увійшло до статутних
фондів ВАТ з газопостачання та газифікації, в тому числі
законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, а
також об'єктів, будівництво яких фінансувалося у 2004 - 2005 роках
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів
(далі - Майно).
2.2. Створити, керуючись Методикою, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ),
у товариствах комісії з інвентаризації Майна із залученням до їх
роботи уповноважених представників Мінпаливенерго.
2.3. За результатами проведеної роботи підготувати матеріали
інвентаризації (інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризації,
порівняльні відомості та переліки Майна) та, оформивши їх в
установленому порядку і з урахуванням пункту 3.3 цього наказу,
надати Комісії на паперових і магнітних носіях.
3. НАК "Нафтогаз України":
3.1. Передати ВАТ з газопостачання та газифікації переліки
Майна, сформовані за даними попередньої інвентаризації,
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від
04.08.2004 N 458 та складені за єдиною системою кодування,
прийнятою НАК "Нафтогаз України".
3.2. Спільно з головами правлінь ВАТ з газопостачання та
газифікації забезпечити впровадження та ведення відокремленого
бухгалтерського обліку державного Майна за єдиною системою
кодування, прийнятою для об'єктів державної власності.
3.3. Забезпечити підтвердження аудиторськими висновками
достовірність результатів проведеної інвентаризації та надати ці
висновки на розгляд Комісії Мінпаливенерго на паперових і
магнітних носіях.
4. Голові Ради директорів ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз
України" (Шимко Р.Я.):
4.1. Створити комісію з інвентаризації та забезпечити станом
на 31.01.2006 проведення інвентаризації Кременецького ВПРГ УМГ
"Львівтрансгаз" у терміни, визначені чинним законодавством.
4.2. Підтвердити аудиторськими висновками достовірність
результатів інвентаризації Майна та надати ці матеріали на
паперових і магнітних носіях на розгляд Комісії Мінпаливенерго.
5. Керівникам державних підприємств з газопостачання та
газифікації: "Шумськгаз" (Тернопільська область, смт. Шумськ,
вул. Чирянка, 7), "Підгайцігаз" (Тернопільська область,
смт. Підгайці, вул. Староміська, 2) та "Ланівцігаз" (Тернопільська
область, смт. Ланівці, вул. Незалежності, 50 а):
5.1. Створити на підприємствах комісії з інвентаризації
державного Майна та забезпечити станом на 31.01.2006 проведення
його інвентаризації у терміни, визначені чинним законодавством.
5.2. Підтвердити аудиторськими висновками достовірність
результатів інвентаризації Майна вищеназваних державних
підприємств та надати ці матеріали на паперових і магнітних носіях
на розгляд Комісії Мінпаливенерго.
5.3. За підсумками інвентаризації забезпечити здійснення
незалежної оцінки Майна та надати звіти про оцінку зазначеного
державного Майна Фонду державного майна України для отримання
рецензії в установленому порядку.
6. Комісії (Продан Ю.В.) у визначені законодавством терміни
забезпечити розгляд, узагальнення та затвердження наданих
інвентаризаційними комісіями матеріалів інвентаризації відповідно
до норм чинного законодавства України.
7. НАК "Нафтогаз України" (Івченко О.Г.) за підсумками
інвентаризації забезпечити здійснення незалежної оцінки Майна, що
знаходиться на балансах ВАТ (зазначених у додатку 2),
ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" і пропонується до передачі
в концесію та надати звіти про оцінку зазначеного Майна Фонд
державного майна України для отримання рецензії установленому
порядку.
8. Департаменту майнових відносин (Гайдуков В.О.):
8.1. Надавати створеним комісіям з інвентаризації роз'яснення
в частині методології та особливостей проведення інвентаризації
державного Майна відповідно до нормативно-правових актів та
доручення Кабінету Міністрів України від 01.12.2005
N 16950/10/1-05.
8.2. В установленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.Плачков

Додаток 1

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

13.01.2006 N 7

СКЛАД

комісії з питань забезпечення проведення

інвентаризації державного майна, розгляду

та підготовки до затвердження її результатів

ПРОДАН Ю.В. - перший заступник Міністра палива та енергетики
України, голова Комісії;
ЯСЮК В-.М. - заступник Міністра палива та енергетики України,
заступник голови Комісії;
Члени комісії:
ГАЙДУКОВ В.О. - директор Департаменту майнових відносин;
ЗІНЕВИЧ В.О. - директор Департаменту нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості;
ДРОЗДОВ І.В. - директор Контрольно-ревізійного департаменту;
ПІТІК Г.Б. - директора Юридичного департаменту;
ІВЧЕНКО О.Г. - голова правління НАК "Нафтогаз України";
ПЕРЖИНСЬКА С.Л. - в.о. начальника Управління бухгалтерського
обліку та звітності Мінпаливенерго;
ЄРШОВ Л.Є. - заступник директора Департаменту майнових
відносин та реформування власності - начальник відділу контролю
за ефективністю управління та збереження державного майна
Мінпаливенерго;
ЯКИМЕНКО Н.О. - заступник директора Департаменту НАК
"Нафтогаз України" (за згодою);
МЕНДИК І.П. - головний спеціаліст Департаменту інвестиційної
діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України" (за
згодою).
Тарашевський В.С. - член правління НАК "Нафтогаз України";
за посадою - повноважний представник Фонду державного майна
України, за згодою;
Полотнюк К.П. - начальник відділу управління державним майном
Департаменту майнових відносин, секретар комісії;
представники обласних, Київської та Севастопольської
держадміністрацій (за згодою).
{ Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 61 ( v0061558-06 ) від
02.03.2006 }
Додаток 2

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

13.01.2006 N 7

ПЕРЕЛІК

відкритих акціонерних товариств

з газопостачання та газифікації

------------------------------------------------------------------ 1 |ВАТ "Кременчукгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 2 |ВАТ "Полтавагаз" | --------+-------------------------------------------------------| 3 |ВАТ "Лубнигаз" | --------+-------------------------------------------------------| 4 |ВАТ "Гадячгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 5 |ВАТ "Севастопольгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 6 |ВАТ "Сумигаз" | --------+-------------------------------------------------------| 7 |ВАТ "Тернопільгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 8 |ВАТ "Тернопільміськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 9 |ВАТ "Бережанигаз" | --------+-------------------------------------------------------| 10 |ВАТ "Борщівгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 11 |ВАТ "Бучачгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 12 |ВАТ "Гусятингаз" | --------+-------------------------------------------------------| 13 |ВАТ "Заліщикигаз" | --------+-------------------------------------------------------| 14 |ВАТ "Збаражгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 15 |ВАТ "Зборівгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 16 |ВАТ "Козовагаз" | --------+-------------------------------------------------------| 17 |ВАТ "Кременецьгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 18 |ВАТ "Монасти риськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 19 |ВАТ "Підволочиськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 20 |ВАТ "Теребовлягаз" | --------+-------------------------------------------------------| 21 |ВАТ "Чортківгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 22 |ВАТ "Харківгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 23 |ВАТ "Харківміськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 24 |ВАТ "Херсонгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 25 |ВАТ "Хмельницькгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 26 |ВАТ "Шепетівкагаз" | --------+-------------------------------------------------------| 27 |ВАТ "Чернівцігаз" | --------+-------------------------------------------------------| 28 |ВАТ "Черкасигаз" | --------+-------------------------------------------------------| 29 |вдт "Уманьгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 30 |ВАТ "Вінницягаз" | --------+-------------------------------------------------------| 31 |ВАТ "Волиньгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 32 |ВАТ "Дніпропетровськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 33 |ВАТ "Дніпрогаз" | --------+-------------------------------------------------------| 34 |ВАТ "Київоблгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 35 |ВАТ "Криворіжгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 36 |ВАТ "Кримгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 37 |ВАТ "Донецькміськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 38 |ВАТ "Донецькоблгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 39 |ВАТ "Макіївкагаз" | --------+-------------------------------------------------------| 40 |ВАТ "Маріупольгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 41 |ВАТ "Житомиргаз" | --------+-------------------------------------------------------| 42 |ВАТ "Коростишівгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 43 |ВАТ "Закарпатгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 44 |ВАТ "Запоріжгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 45 |ВАТ "Мелітопольгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 46 |ВАТ "Івано-Франківськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 47 |ВАТ "Тисменицягаз" | --------+-------------------------------------------------------| 48 |ВАТ "Кіровоградгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 49 |ВАТ "Луганськгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 50 |ВАТ "Львівгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 51 |ВАТ "Миколаївгаз" | --------+-------------------------------------------------------| 52 |ВАТ " "Рівнегаз" | --------+-------------------------------------------------------| 53 |ВАТ " "Одесагаз" | --------+-------------------------------------------------------| 54 |ВАТ " "Чернігівгаз" | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: