open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 7/17 від 24.01.2001

Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2001 році

З метою забезпечення ефективної та надійної роботи
меліоративних систем, насосних станцій, каналів, гідротехнічних
споруд, дощувальних машин у 2001 році, поліпшення використання
меліорованих угідь та збільшення виробництва на них
сільськогосподарської продукції, Н А К А З У Є М О:
1. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних та управлінням сільського господарства і
продовольства районних державних адміністрацій, Республіканському
комітету водного господарства Автономної Республіки Крим,
облводгоспам, управлінням каналів та меліоративних систем: - організувати проведення ремонту насосних станцій,
гідротехнічних. споруд, каналів, трубопроводів зрошувальних
систем, дощувальної техніки для забезпечення готовності до роботи
зрошувальних систем на площі 1383,5 тис.га - до 15 квітня і
осушувальних систем на площі 2961,4 тис. га - до 1 червня; - спільними рішеннями затвердити основні обсяги робіт з
очищення каналів, ремонту насосно-силового обладнання,
гідротехнічних споруд, трубопроводів, дощувальної техніки, які
забезпечать сталу роботу меліоративних систем і нарощування
виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних і
осушуваних землях, та довести їх до безпосередніх виконавців; - встановити, що організацію і контроль за ходом ремонтних
робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі згідно з
додатками 1, 2 здійснюють Мінагропром Автономної Республіки Крим,
головні управління сільського господарства і продовольства
обласних та управління сільського господарства і продовольства
районних державних адміністрацій, на міжгосподарській мережі
згідно з додатком 3 - Рескомводгосп Автономної Республіки Крим,
облводгоспи та управління зрошувальних і осушувальних систем.
Ввести оперативну відомчу звітність з цього питання, яку подавати
Міністерству аграрної політики та Держводгоспу за станом на 1 та
15 числа кожного місяця до завершення підготовчих робіт; - рішеннями управлінь сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій та управлінь зрошувальних систем створити
комітет з представників управлінь та власників меліорованих угідь
і до початку поливного сезону провести обстеження готовності
меліоративних систем до прийому води. Заборонити подачу води у
невідремонтовану мережу. 2. Мінагропрому Автономної Республіки Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства обласних та
управлінням сільського господарства і продовольства районних
державних адміністрацій: - надати допомогу новоствореним приватним формуванням в
організації ремонту внутрішньогосподарської меліоративної мережі з
урахуванням необхідності збереження її технологічної цілісності; - особливу увагу звернути на ремонт та збереження дощувальних
машин у кількості, що забезпечить полив доведених завданням площ.
Для часткового оновлення існуючого парку дощувальних машин
підготувати разом з філіями державного лізингового підприємства
"Украгролізинг" рекомендації щодо придбання вказаної техніки
сільгосптоваровиробниками на умовах лізингу; - виходячи з наявного стану озимих культур, розробити
рекомендації щодо коригування структури посівних площ на
меліорованих землях, організації їх поливів із застосуванням
ресурсо- та енергозберігаючих технологій, вапнування та гіпсування
грунтів, внесення органічних та мінеральних добрив. Провести у
березні - квітні відповідні наради з цих питань. 3. Рескомводгоспу Автономної Республіки Крим, облводгоспам,
управлінням каналів, зрошувальних та осушувальних систем: - особливу увагу звернути на ремонт магістральних каналів,
головних насосних станцій та станцій перекачки, від роботи яких
залежить функціонування меліоративних систем в цілому, а також на
захист населених пунктів та сільгоспугідь, що знаходяться під
загрозою затоплення і підтоплення; - надавати допомогу новоствореним приватним формуванням і
сільгосптоваровиробникам у ремонті та технічному обслуговуванні
внутрішньогосподарської меліоративної мережі на договірних
засадах. З урахуванням конструктивних особливостей та технічного
стану меліоративних систем, необхідності впровадження
ресурсозберігаючих технологій зрошення, надати консультації щодо
типів і марок дощувальних машин, які будуть придбані на умовах
лізингу; - до початку поливного сезону спільно з
сільгосптоваровиробниками визначитись щодо методів та засобів
обліку води і електроенергії, які будуть використовуватись для
поливу сільгоспкультур, а також форм розрахунків за послуги з
подачі води на меліоровані поля. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Рижука С.М. та заступника Голови
Держводгоспу Вельбика А.С.
Міністр аграрної політики України І.Кириленко
Голова Державного комітету
України по водному господарству В.Хорєв
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики України

та Держводгоспу України

від 24 січня 2001 р. N 7/17
Завдання

з підготовки меліоративних систем

до роботи у 2001 році
-------------------------------------------------------- |Зрошувальні|Осушувальні|Разом | |системи |системи | | ----------------------+-----------+-----------+-------| Автономна |300,5 | |300,5 | Республіка Крим | | | | ----------------------+-----------+-----------+-------| Області | | | | ----------------------+-----------+-----------+-------| Вінницька |20,4 |53,7 |74,1 | Волинська | |346,7 |346,7 | Дніпропетровська |63,7 | |63,7 | Донецька |64,6 |4,3 |68,9 | Житомирська | |365,5 |365,5 | Закарпатська |2 |130 |132 | Запорізька |111,8 | |111,8 | Івано-Франківська | |192 |192 | Київська |23,4 |157,9 |181,3 | Кіровоградська |32,4 | |32,4 | Луганська |43 | |46 | Львівська | |501,9 |501,9 | Миколаївська |124,6 | |124,6 | Одеська |137,2 | |137,2 | Полтавська |24,7 |35,2 |59,9 | Рівненська | |338,6 |338,6 | Сумська | |98,2 |98,2 | Тернопільська | |164,1 |164,1 | Харківська |37 |9,5 |46,5 | Херсонська |357,5 | |357,5 | Хмельницька |1,6 |117,5 |119,1 | Черкаська |39,1 |41,9 |81 | Чернівецька | |120,8 |120,8 | Чернігівська | |280,6 |280,6 | ----------------------+-----------+-----------+-------| Усього |1383,5 |2961,4 |4344,9 | -------------------------------------------------------
Додаток 2

до наказу Мінагрополітики України

та Держводгоспу України

від 24 січня 2001 р. N 7/17
Завдання

з підготовки внутрішньогосподарської меліоративної

мережі до роботи у 2001 році
--------------------------------------------------------------------------------- |Підготов- |Ремот |Очищення і |Ремонт |Підготовка| |ка |гідротехнічних|ремонт |насосно- |трубопро- | |дощу- |споруд, |каналів, |силових |водів | |вальної |одиниць |тис.куб. |агрегатів |зрошуваль-| |техніки, | |метрів |зрошуваль-|них | |одиниць |--------------+-------------|них |систем, | | |зрошу-|осушу- |зрошу-|осушу-|систем, |кілометрів| | |валь- |валь- |валь- |валь- |одиниць | | | |них |них |них |них | | | | |систем|систем |систем|систем| | | -----------------+----------+------+-------+------+------+----------+----------| Автономна | | | | | | | | Республіка Крим |1517 |2147 | |419,1 | |35 |4270 | -----------------+----------+------+-------+------+------+----------+----------| Області | | | | | | | | -----------------+----------+------+-------+------+------+----------+----------| Вінницька |60 | | | | | | | Волинська | | |5 | |8 | | | Дніпропетровська |667 |45 | |2,6 | |174 |580,6 | Донецька |800 |1315 | | | |409 |2176,3 | Житомирська | | |40 | |60 | | | Закарпатська | 7 |2 |11 | |7 | | | Запорізька |946 |390 | | | |32 |2355 | Івано- | | |6 | |14 | | | Франківська | | | | | | | | Київська |66 | |16 | | |3 |69,2 | Кіровоградська |135 |16 | | | |17 | | Луганська |390 |5 | | | |12 |118 | Львівська | | |45 | |15 | | | Миколаївська |496 |551 | |6,7 | |79 |61,5 | Одеська |590 |241 | |18 | |17 |190 | Полтавська |85 | |20 | |5 |52 |80 | Рівненська | | |33 | |12 | | | Сумська | | |12 | |4 | | | Тернопільська | | |37 | |46 | | | Харківська |360 |45 | | | |18 |984 | Херсонська |3208 |3353 | |161,7 | |151 |7071,5 | Хмельницька |7 | |20 | |2,2 | |32,3 | Черкаська |245 | |25 | |3 |32 |997,1 | Чернівецька | | |20 | |44 | | | Чернігівська | | |8 | | | | | -----------------+----------+------+-------+------+------+----------+----------| Усього |9579 |8110 |298 |608,1 |220,2 |1031 |18985,5 | --------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до наказу Мінагрополітики України

та Держводгоспу України

від 24 січня 2001 р. N 7/17
Завдання

з підготовки міжгосподарської меліоративної мережі

до роботи у 2001 році
---------------------------------------------------------------------------------------- |Підготов- |Ремот |Очищення і |Ремонт |Ремонт | |ка |гідротехнічних|ремонт |насосно- |гідропостів, | |трубопро- |споруд, |каналів, |силових |одиниць | |водів |одиниць |тис.куб. |агрегатів, | | |зрошуваль-| |метрів |одиниць | | |них |--------------+-------------+-------------+-------------| |систем, |зрошу-|осушу- |зрошу-|осушу-|зрошу-|осушу-|зрошу-|осушу-| |кілометрів|валь- |валь- |валь- |валь- |валь- |валь- |валь- |валь- | | |них |них |них |них |них |них |них |них | | |систем|систем |систем|систем|систем|систем|систем|систем| ------------------+----------+------+-------+------+------+------+------+------+------| Автономна | | | | | | | | | | Республіка Крим |579,9 |249 | |133,2 | |1249 | |210 | | ------------------+----------+------+-------+------+------+------+------+------+------| Області | | | | | | | | | | ------------------+----------+------+-------+------+------+------+------+------+------| Вінницька |74 |23 |22 | |17 |45 | | | | Волинська | | |155 | |24,5 | |15 | |16 | Дніпропетровська |660,7 |103 | |17,8 | |622 | |53 | | Донецька |243,4 |41 |2 | | |114 | | | | Житомирська | | |390 | |42 | | | |50 | Закарпатська |1,2 | |15 | |31 |10 |13 | |10 | Запорізька |200,3 |288 | |11,4 | |970 | |16 | | Ів.-Франківська | | |38 | |21 | | | | | Київська |214,5 |14 |598 |1 |17,8 |55 |21 |4 |21 | Кіровоградська |83 |22 | |0,2 | |43 | |8 | | Луганська |348,1 |68 | |0,3 | |279 | |8 | | Львівська | | |288 | |61 | |2 | |9 | Миколаївська |151,5 |170 | |20,4 | |397 | |103 | | Одеська |258 |142 | |38,4 | |670 | |139 | | Полтавська |55 |39 |55 |1,3 |10,3 |136 |11 | | | Рівненська | | |353 | |120 | |14 | |8 | Сумська | | |128 | |16 | |2 | |4 | Тернопільська | | |55 | |57 | | | |3 | Харківська |210 |63 |8 | | |103 | | | | Херсонська |101,8 |176 | |56 | |1277 | |175 | | Хмельницька |11 | |195 | |23,2 |4 | | | | Черкаська |246 |86 |125 | |26,3 |332 | | |11 | Чернівецька | | |75 | |25 | | | | | Чернігівська | | |135 | |25 | |13 | |14 | Канали | | | | | | | | | | Дніпро-Донбас | |13 | |6 | |12 | | | | Дніпро-Інгулець | |2 | |0,3 | |8 | | | | Інгулецької | | | | | | | | | | зрошувальної | |74 | |24 | |19 | | | | системи | | | | | | | | | | Головний | | | | | | | | | | Каховський | | | | | | | | | | магістральний | |24 | | | |28 | | | | Північно-Кримський| |23 | |12 | |32 | | | | ------------------+----------+------+-------+------+------+------+------+------+------| Усього |3438,4 |1620 |2637 |322,3 |517,1 |6405 |91 |716 |146 | ---------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: