open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
27.01.2010 N 7
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

агентства України з інвестицій та розвитку

N 121 ( v0121537-10 ) від 22.11.2010 }
Про розподіл обов'язків

між Головою Державного агентства України

з інвестицій та інновацій, його першими

заступниками та заступниками
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій

N 11 ( v0011527-10 ) від 05.02.2010 }

Керуючись підпунктом 6 пункту 9 Положення про Державне
агентство України з інвестицій та інновацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року
N 749 ( 749-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл обов'язків між Головою Державного
агентства України з інвестицій та інновацій, його першими
заступниками та заступниками, що додається.
2. Установити, що у разі тимчасової відсутності Голови
Державного агентства України з інвестицій та інновацій за рішенням
Голови Агентства його обов'язки виконує один з перших заступників,
а в разі їх відсутності - один із заступників Голови. Виконання обов'язків перших заступників та заступників Голови
Державного агентства України з інвестицій та інновацій у разі їх
тимчасової відсутності здійснюється згідно з додатком.
3. Управлінню господарського, документального забезпечення та
контролю (Н.Дьяченко) ознайомити з цим наказом перших заступників,
заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, а також
керівників підприємств та установ, що належать до сфери управління
Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

інвестицій та інновацій

27.01.2010 N 7

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між Головою Державного агентства України

з інвестицій та інновацій,

його першими заступниками та заступниками

1. Голова Держінвестицій - Супрун Людмила Павлівна: здійснює загальне керівництво Державним агентством України з
інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій), несе персональну
відповідальність перед Міністром економіки України та Кабінетом
Міністрів України за виконання покладених на Держінвестицій
завдань і здійснення ним своїх функцій; подає на погодження Міністрові економіки України: схвалені на засіданні колегії Держінвестицій план роботи на
наступний рік і заходи з реалізації основних напрямів та
стратегічних цілей діяльності Держінвестицій відповідно до
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів
України; проекти нормативно-правових актів для внесення в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; проекти нормативно-правових актів, які підлягають державній
реєстрації в установленому порядку; свою позицію щодо проектів нормативно-правових актів, які
розглядаються Держінвестицій як заінтересованим органом; організовує реалізацію основних напрямів та стратегічних
цілей діяльності Держінвестицій; визначає відповідно до законодавства у межах своїх
повноважень напрями роботи та шляхи виконання покладених на
Держінвестицій завдань; за дорученням Кабінету Міністрів України представляє його у
відносинах з іншими органами, організаціями в державі та за її
межами; подає на розгляд Міністрові економіки України пропозиції щодо
визначення структури Держінвестицій; подає в установленому порядку Міністрові економіки України
відповідні звіти про результати діяльності Держінвестицій; затверджує склад колегії Держінвестицій і головує на її
засіданнях; розподіляє обов'язки між своїми заступниками; приймає в установленому порядку рішення про утворення,
реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Держінвестицій,
призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, а також
затверджує положення про зазначені органи; призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Держінвестицій; укладає та розриває в установленому порядку контракти з
керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держінвестицій; веде переговори та підписує відповідно до повноважень,
наданих в установленому порядку, міжнародні договори; розглядає інформацію заступників Голови Держінвестицій щодо
забезпечення неухильного дотримання та запобігання невиконанню
вимог законодавства, інших нормативних актів Держінвестицій,
підприємствами та установами, які належать до сфери управління
Держінвестицій, їх керівниками та працівниками під час виконання
покладених на них завдань і функціональних обов'язків, за
результатами чого приймає відповідні рішення; затверджує за погодженням з Міністерством фінансів України
штатний розпис і кошторис видатків Держінвестицій; вносить в установленому порядку подання щодо призначення на
посади та звільнення з посад заступників Голови Держінвестицій; приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Держінвестицій; здійснює в установленому порядку функції з управління
державним майном, приймає рішення про утворення, реорганізацію,
ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держінвестицій, затверджує їх статути
(положення); здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу; забезпечує організацію внутрішньої контрольно-ревізійної
роботи, запобігання і протидію корупції; у встановленому порядку затверджує положення про самостійні
структурні підрозділи апарату Держінвестицій; підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає Держінвестицій; представляє працівників Держінвестицій, які особливо
відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами
України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України,
заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України, Міністра
економіки України, нагороджує відомчими заохочувальними відзнаками
Держінвестицій; затверджує в установленому порядку кадровий резерв
Держінвестицій, а також на посади керівників підприємств та
установ, що належать до сфери управління Держінвестицій; подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня; затверджує графік відпусток, надає відпустки заступникам
Голови, керівникам самостійних структурних підрозділів
Держінвестицій; вирішує питання преміювання заступників Голови, керівників
самостійних структурних підрозділів та інших працівників
Держінвестицій; вирішує питання про службові відрядження в межах України та
за кордон заступників Голови, керівників самостійних структурних
підрозділів Держінвестицій, а також погоджує службові відрядження
за кордон керівників та заступників керівників підприємств та
установ, що належать до сфери управління Держінвестицій; порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників
Голови Держінвестицій у разі неналежного виконання ними своїх
обов'язків; забезпечує: додержання в Держінвестицій вимог законодавства до роботи з
документами обмеженого доступу; публічність і прозорість діяльності Держінвестицій, бере
участь у заходах, пов'язаних з висвітленням діяльності
Держінвестицій, інформуванням громадськості про підготовку
проектів документів, з метою формування громадської думки щодо
підтримки державної політики у сфері інвестицій та інноваційної
діяльності; в межах своїх повноважень проведення державної політики у
сфері охорони державної таємниці; охорону державної таємниці в Держінвестицій, на підприємствах
та в установах, що належать до сфери управління Держінвестицій, та
здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах
повноважень, передбачених законодавством; видає від імені Держінвестицій довіреності на представлення
інтересів Держінвестицій та на ведення справ у судах, учасником в
яких є Держінвестицій; підписує в межах повноважень листи на адресу Кабінету
Міністрів України; підписує в межах повноважень листи, що надсилаються
Президенту України, Главі Секретаріату Президента України, Голові
Верховної Ради України, народним депутатам України, Комітетам
Верховної Ради України, Раді національної безпеки і оборони
України, керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій; погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад заступників керівників регіональних центрів
інноваційного розвитку; здійснює відповідно до законодавства інші функції та
повноваження з питань, що належать до сфери діяльності
Держінвестицій.

{ Абзац сорок п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 11
( v0011527-10 ) від 05.02.2010 }
{ Абзац сорок шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 11
( v0011527-10 ) від 05.02.2010 }

Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
їй: Юридичного департаменту; Відділу кадрової роботи. Спрямовує діяльність заступників Голови Держінвестицій.
2. Перший заступник Голови Держінвестицій - Власенко Сергій
Миколайович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: розвитку національної інноваційної системи та створення умов
для її інтеграції з європейською та світовою інноваційними
системами; здійснення заходів стосовно проведення єдиної
науково-технічної та інноваційної політики; формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері інноваційної діяльності, державних інноваційних програм; визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
розроблення державних інноваційних програм і передбачення у
державному бюджеті коштів для їх кредитування; надання фінансової підтримки суб'єктам інноваційної
діяльності, які реалізують інноваційні та інвестиційні проекти,
підвищення ефективності використання бюджетних коштів на такі
цілі; запровадження механізмів економічного стимулювання
інноваційної діяльності в Україні; державного замовлення на інноваційну продукцію; механізму надання фінансової та іншої підтримки реалізації
інноваційних проектів, а також стимулювання інноваційного розвитку
економіки і соціальної сфери; фінансування програм інноваційного розвитку, а також
підприємств, які провадять інноваційну діяльність, та
спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних
установ; формування і використання коштів спеціалізованими державними
інноваційними фінансово-кредитними установами, що належать до
сфери управління Держінвестицій, і здійснення контролю за їх
діяльністю. Забезпечує: проведення аналізу інноваційної діяльності, у тому числі
стану її кредитування, в національній економіці, визначення
актуальних проблем і шляхів їх розв'язання, за результатами чого
готує відповідні звіти; підготовку звітних матеріалів щодо стану ключових елементів
національної інноваційної системи та оцінки рівня її інтеграції з
європейською та світовою інноваційними системами; реалізацію напрямів стимулювання інноваційної діяльності,
визначених Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" ( 433-15 ), за результатами чого готує
відповідні звіти; проведення у передбаченому законодавством порядку конкурсного
відбору інвестиційних та інноваційних проектів; ефективність управління Державною інноваційною
фінансово-кредитною установою та державними підприємствами, з
якими координує взаємодію, за результатами чого готує відповідні
звіти; формування баз даних інноваційних програм і проектів,
міжнародних інноваційних програм і проектів, у виконанні яких
беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках
міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних
грантів, за результатами чого готує відповідні звіти. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів з питань
формування та реалізації державної політики у сфері інноваційної
діяльності. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо
створення спеціалізованих державних інноваційних
фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних
програм і проектів, забезпечує розроблення статутів (положень)
таких установ. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Має право за дорученням Голови Держінвестицій підпису
правочинів в межах своєї компетенції. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої влади. Погоджує (візує) листи та інші документи, які готуються та
подаються на підпис Голові Держінвестицій заступниками Голови
С.В.Маргащуком та Я.О.Савченком. Координує взаємодію з підпорядкованими Держінвестицій: Державною інноваційною фінансово-кредитною установою; Державним підприємством "Національний центр впровадження
галузевих інноваційних програм"; Державним підприємством "Київський центр регіональних
інноваційних програм". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого
йому: Департаменту інновацій. Спрямовує діяльність заступників Голови Держінвестицій
С.В.Маргащука та Я.О.Савченка, взаємодіє у межах своїх повноважень
із самостійними структурними підрозділами Держінвестицій.
3. Перший заступник Голови Держінвестицій -
Заєць Анатолій Павлович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: експертно-аналітичного та інформаційного забезпечення
діяльності Держінвестицій, зв'язків з громадськістю та засобами
масової інформації; стратегічного та поточного планування діяльності
Держінвестицій, стратегічних програмних документів, пріоритетів,
моніторингу виконання відповідних планів та пріоритетів; впровадження та функціонування автоматизованих систем
управління, необхідних для забезпечення ефективної діяльності
Держінвестицій, функціонування офіційного веб-порталу
Держінвестицій, забезпечення прозорого та всебічного висвітлення
поточної діяльності Держінвестицій через мережу Інтернет; проведення прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій у
розвитку сфери інвестицій та інноваційної діяльності; організації роботи апарату Держінвестицій, його міжнародної
діяльності; нормативно-правового забезпечення діяльності Держінвестицій,
виконання ним своїх повноважень; підвищення ефективності державної служби в Держінвестицій,
координує роботу з формування кадрового резерву Держінвестицій та
подає на розгляд Голові Держінвестицій список осіб для зарахування
до кадрового резерву Держінвестицій; організації підвищення кваліфікації спеціалістів, участі в
організації навчання та вдосконалення системи підготовки та
перепідготовки фахівців у сфері інвестицій та інноваційної
діяльності; стажування у структурних підрозділах Держінвестицій; присвоєння працівникам апарату Держінвестицій відповідних
рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності; матеріально-технічного забезпечення та господарського
обслуговування Держінвестицій; створення належних умов праці державних службовців
Держінвестицій; діловодства та архівної справи. Проводить в установленому порядку зустрічі з головами
комітетів Верховної Ради України, лідерами депутатських фракцій з
метою погодження поточних та стратегічних планів законопроектних
робіт. Забезпечує взаємодію Держінвестицій з Верховною Радою
України, в тому числі: інформує Голову Держінвестицій про хід та результати розгляду
у Верховній Раді України законопроектів, інших питань, що належать
до компетенції Держінвестицій; організовує системну роботу Держінвестицій з комітетами
Верховної Ради України, депутатськими фракціями (групами) у
Верховній Раді України та їх секретаріатами, забезпечує
організацію зустрічей Голови Держінвестицій з народними депутатами
України; забезпечує моніторинг законопроектів з питань, що належать до
компетенції Держінвестицій, які внесені на розгляд Верховної Ради
України суб'єктами законодавчої ініціативи; забезпечує належне виконання положень Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ) в частині розгляду
депутатських запитів і звернень, організовує зустрічі з народними
депутатами України щодо порушених ними питань. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої влади. Організовує роботу Держінвестицій щодо підготовки проектів
нормативно-правових актів, погоджує їх перед поданням на підпис
Голові Держінвестицій. Подає на затвердження Голові Держінвестицій програми і плани
роботи Держінвестицій, організовує і контролює їх виконання. Організовує та контролює в межах компетенції Держінвестицій
виконання законів, актів і доручень Кабінету Міністрів України, а
також наказів та доручень Голови Держінвестицій. Координує роботу щодо: залучення та використання міжнародної технічної допомоги і
грантів за винятком випадків, визначених окремими рішеннями
Держінвестицій; реалізації повноважень Держінвестицій у сфері інвестицій. Забезпечує підготовку: матеріалів та проведення засідань Громадської ради, Колегії,
інших дорадчих органів при Держінвестицій; матеріалів до виступів Голови Держінвестицій, прес-релізів,
повідомлень та інших матеріалів щодо висвітлення діяльності
Держінвестицій і актуальних питань у сфері інвестицій та
інноваційної діяльності; матеріалів та видання бюлетеня "Інвестиції та інноваційний
розвиток"; узагальнених звітів та інших матеріалів про діяльність
Держінвестицій; інформаційних матеріалів для публікації у друкованих та
електронних засобах масової інформації. Очолює атестаційну та конкурсну комісії Держінвестицій. Має право підпису наказів про: виплату матеріальної допомоги на вирішення
соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення працівникам
апарату Держінвестицій (до заступника керівника самостійного
структурного підрозділу включно); надання працівникам апарату Держінвестицій щорічної та
додаткової відпустки (до заступника керівника самостійного
структурного підрозділу включно); службові відрядження працівників апарату Держінвестицій (до
заступника керівника самостійного структурного підрозділу включно)
в межах України та за кордон; проходження стажування в апараті Держінвестицій. Вносить пропозиції Голові Держінвестицій щодо преміювання
працівників Держінвестицій. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Має право в межах своєї компетенції підпису правочинів, у
тому числі щодо матеріально-технічного забезпечення роботи
Держінвестицій. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Погоджує (візує) листи та інші документи, які готуються та
подаються на підпис Голові Держінвестицій заступником Голови
С.О.Москвіним. Координує взаємодію з підпорядкованим Держінвестицій: Державним підприємством "Дослідний машинобудівний завод". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: Організаційно-аналітичного департаменту; Управління господарського, документального забезпечення та
контролю. У межах своїх повноважень спрямовує діяльність заступника
Голови С.О.Москвіна та взаємодіє з самостійними структурними
підрозділами Держінвестицій.
4. Заступник Голови Держінвестицій - Калішенко Галина
Миколаївна: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: бюджетного планування, виконання бюджетних програм, головним
розпорядником за якими визначено Держінвестицій; ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Держінвестицій і на підприємствах та установах, що
належать до сфери управління Держінвестицій; обґрунтування розподілу бюджетних коштів, контролю за
формуванням та використанням коштів по бюджетних програмах; підвищення ефективності використання бюджетних коштів для
здійснення заходів щодо розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в Україні, у тому числі при реалізації відповідних
державних (бюджетних) програм; методичного керівництва бухгалтерським обліком і
статистичною, фінансовою звітністю на підприємствах та установах,
що належать до сфери управління Держінвестицій; проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти. Забезпечує: підготовку звітних матеріалів стосовно використання бюджетних
коштів для здійснення заходів щодо розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні, у тому числі при реалізації
відповідних державних (бюджетних) програм; контроль за раціональним, якісним і ефективним використанням
коштів згідно з кошторисом Держінвестицій. Готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо утворення
Держінвестицій підприємств та установ. За окремим рішенням (дорученням) Голови Держінвестицій: бере участь у заходах, консультаціях, нарадах, засіданнях
робочих груп та здійснює їх організаційне забезпечення; забезпечує представництво позиції Держінвестицій в органах
державної влади та місцевого самоврядування. Очолює тендерний комітет Держінвестицій. Забезпечує реалізацію повноважень Держінвестицій як
уповноваженого органу, відповідального за виконання Угоди (у формі
обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання
японського гранту непроектного типу на закупівлю товарів та
Узгодженого протоколу до неї, підписаних 15 березня 2006 року у
м. Києві. { Пункт 4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 11
( v0011527-10 ) від 05.02.2010 } В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої влади. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Забезпечує розгляд поточних фінансових документів, має право
першого підпису фінансових документів за умови оформлення
відповідних документів (картки зразків підпису). Має право в межах своєї компетенції підпису правочинів щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Координує взаємодію з підпорядкованою Держінвестицій:
{ Пункт 4 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Наказом
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 11
( v0011527-10 ) від 05.02.2010 } Державною установою "Партнерський фонд". { Пункт 4 доповнено
абзацом двадцять п'ятим згідно з Наказом Державного агентства
України з інвестицій та інновацій N 11 ( v0011527-10 ) від
05.02.2010 } Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого
йому: Управління фінансування та бухгалтерського обліку. Взаємодіє в межах своїх повноважень із самостійними
структурними підрозділами Держінвестицій.
5. Заступник Голови Держінвестицій - Маргащук Сергій
Васильович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: створення інноваційної інфраструктури в регіонах,
забезпечення її розвитку; забезпечення розвитку інноваційного потенціалу регіонів, у
тому числі шляхом створення та розвитку інноваційних структур; підвищення рівня інформаційно-аналітичної, методичної,
організаційної та іншої підтримки суб'єктів господарювання у сфері
інноваційної діяльності; регіонального, міжрегіонального та транскордонного
інноваційного співробітництва; ефективності управління регіональними центрами інноваційного
розвитку; реалізації регіональних завдань Держінвестицій у сфері
інвестицій та інноваційної діяльності; розроблення та впровадження регіональних інноваційних
програм; сприяння впровадженню міжрегіональних систем обміну
інформацією у сфері інноваційної діяльності; розробки стратегій і планів регіонального інноваційного
розвитку; фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності
регіональних центрів інноваційного розвитку, моніторингу
ефективності використання ними бюджетних коштів; діяльності Держінвестицій у сфері інтелектуальної власності
та трансферу технологій; виконання повноважень Держінвестицій відповідно до Закону
України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій" ( 143-16 ). Забезпечує підготовку звітних матеріалів щодо: стану інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та
іншої підтримки суб'єктів господарювання у сфері інноваційної
діяльності; забезпечення використання інноваційного потенціалу регіонів; діяльності регіональних центрів інноваційного розвитку. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Забезпечує взаємодію апарату Держінвестицій із місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у
процесі виконання завдань, покладених на Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої влади. Організовує підготовку та подає на підпис Голові
Держінвестицій листи та інші документи за погодженням з першим
заступником Голови С.М.Власенком. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій різних форм власності, за
винятком листів та документів, які підписує виключно Голова
Держінвестицій. Координує взаємодію з підпорядкованими Держінвестицій: регіональними центрами інноваційного розвитку та їх
представництвами. У межах своїх повноважень спрямовує діяльність Департаменту
інновацій, взаємодіє з іншими самостійними структурними
підрозділами Держінвестицій.
6. Заступник Голови Держінвестицій - Москвін
Сергій Олександрович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері інвестицій; державних інвестиційних програм і передбачення у державному
бюджеті коштів для їх кредитування, розробки їх проектів та
виконання в установленому законодавством порядку функцій їх
замовника; вивчення світового досвіду залучення інвестицій та поширення
його в Україні; сприяння інвестуванню, мобілізації інвестицій та проведення
аналізу впливу інвестиційних процесів на національну економіку; інституційного розвитку ринків капіталу, управління
інвестиційними ресурсами та корпоративного управління; сприяння створенню інвестиційного ринку в Україні, у тому
числі розвитку венчурного інвестування; розбудови ринкової інфраструктури, що забезпечує
інвестування, запровадження міжнародних стандартів обліку
корпоративних прав інвесторів; координації залучення інвестицій для забезпечення
інноваційного розвитку, реалізації інноваційних проектів та
інвестиційних проектів, пов'язаних з інноваційною діяльністю; участі у процесі укладення, виконання та припинення дії угод
про розподіл продукції, укладення договорів концесії з метою
реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях
національної економіки; стимулювання політики реінвестування доходів, заохочення
вкладення довгострокових фінансових інвестицій; підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідно до повноважень
Держінвестицій. Забезпечує підготовку звітних матеріалів щодо: аналізу інвестиційної діяльності та впливу інвестиційних
процесів на стан національної економіки; аналізу стану кредитування інвестиційної діяльності; розвитку фінансових послуг у сфері інвестиційної та
інноваційної діяльності; діяльності ринкової інфраструктури, що
забезпечує інвестування в реальний сектор економіки; розвитку
корпоративного управління в Україні. Приймає у межах своїх повноважень участь у розроблені
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів з питань
формування та реалізації державної політики у сфері інвестицій. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої влади. Організовує підготовку та подає на підпис Голові
Держінвестицій листи та інші документи за погодженням з першим
заступником Голови А.П.Зайцем. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого
йому: Департаменту інвестицій. У межах своїх повноважень взаємодіє з іншими самостійними
структурними підрозділами Держінвестицій.
7. Заступник Голови Держінвестицій - Савченко Ян Олексійович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: програм підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів; аналізу соціально-економічних результатів функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного
розвитку з урахуванням їх інноваційної спрямованості відповідно до
повноважень Держінвестицій; державних статистичних спостережень зі статистики інновацій. Вносить пропозиції до проектів концепцій державних цільових
програм, проектів державних цільових програм, які подаються на
погодження їх ініціаторами, а також приймає участь у проведені
аналізу стану виконання цих програм на основі поданих державними
замовниками щорічних та проміжних звітів. Здійснює повноваження з гендерних питань у Держінвестицій. Забезпечує виконання окремих (особливих) доручень Голови
Держінвестицій або першого заступника Голови Держінвестицій
С.М.Власенка з питань, що належать до компетенції Держінвестицій. За окремим рішенням (дорученням) Голови Держінвестицій або
першого заступника Голови Держінвестицій С.М.Власенка: бере участь у заходах, консультаціях, нарадах, засіданнях
робочих груп та здійснює їх організаційне забезпечення; забезпечує представництво позиції Держінвестицій в органах
державної влади та місцевого самоврядування. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших проектів нормативно-правових актів. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Відповідно до окремих доручень або з метою вирішення питань,
віднесених до своєї компетенції, взаємодіє з Національною
академією наук України, Апаратом Верховної Ради України,
Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, апаратами міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади. Організовує підготовку та подає на підпис Голови
Держінвестицій листи та інші документи за погодженням з першим
заступником Голови С.М.Власенком. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. У межах своїх повноважень взаємодіє із самостійними
структурними підрозділами Держінвестицій.
Директор Юридичного департаменту В.Володін

Додаток

до наказу Державного

агентства України

з інвестицій та інновацій

27.01.2010 N 7

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ

перших заступників та заступників

Голови Державного агентства України

з інвестицій та інновацій у разі

їх тимчасової відсутності

------------------------------------------------------------------ Особа, яку заміщують | Особа, яка заміщує | У разі відсутності | | | особи, яка заміщує | ---------------------+--------------------+---------------------| Власенко С.М. | Заєць А.П. | Калішенко Г.М. | ---------------------+--------------------+---------------------| Заєць А.П. | Власенко С.М. | Калішенко Г.М. | ---------------------+--------------------+---------------------| Калішенко Г.М. | Заєць А.П. | Власенко С.М. | ---------------------+--------------------+---------------------| Маргащук С.В. | Савченко Я.О. | Власенко С.М. | ---------------------+--------------------+---------------------| Москвін С.О. | Заєць А.П. | Маргащук С.В. | ---------------------+--------------------+---------------------| Савченко Я.О. | Маргащук С.В. | Власенко С.М. | -----------------------------------------------------------------
Директор Юридичного департаменту В.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: