open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
N 7 від 10.07.2002 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держбуду України

10.07.2002 N 7

і введено в дію

з 1 липня 2002 року
Доповнення N 1 о Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для

будівництва, що здійснюється на території України

ДБН Д.1.1-7-2000 ( v0285241-00 )

{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Держбуду N 285 ( v0285241-00 ) від
14.12.2000, до якого вносились зміни }

1. Пункт 2.5 викласти в такій редакції: "Вартість проектно-вишукувальних робіт за кошторисом,
складеним за формою "3-П", визначається як сума прямих витрат
(витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
матеріальні витрати, спецпридбання для виконання
проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на
роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і
організації, інші прямі витрати), загальновиробничих та
адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про
формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими
наказом Держбуду від 29.03.2002 N 64. В кошторисній вартості
проектно-вишукувальних робіт враховуються також кошторисний
прибуток та податки, збори, обов'язкові платежі у відповідності з
чинними нормативними та законодавчими документами. При цьому по будівництву, що здійснюється за рахунок
державних капітальних вкладень, показники кошторисної вартості в
розрахунку на один людино-день, як правило, не повинні
перевищувати показники, що надаються Держбудом. Зазначені
показники враховують всі витрати, пов'язані з виконанням
проектно-вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження
виробничого персоналу та податку на додану вартість.
2. Пункт 2.10 вважати пунктом 2.9 та викласти в такій
редакції: "Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань
(розрахунків) інвестицій будівництва та ескізного проекту
визначається з урахуванням розподілу кошторисної вартості
проектних робіт за стадіями проектування, які наведені в
додатку 8."
3. Розділ 3 доповнити пунктом 3.11 такого змісту: "3.11. Вартістю проектних робіт, визначеною за цим методом,
не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень
адміністративного персоналу)."
4. Пункт 4.9.2 викласти в такій редакції: "Динамічні - це договірні ціни, які є відкритими і можуть
уточнюватися протягом всього терміну проектування. При цьому маса
прибутку, визначена на стадії узгодження договірної ціни, не
уточнюється, за винятком випадків, наведених у п. 4.9.1. Умови та терміни уточнення складових вартості
проектно-вишукувальних робіт зазначаються у контракті."
5. Додаток В, форма N 3-П, пункти 1 - 8 викласти в такій
редакції та доповнити пунктами 9 - 12:
"1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого
персоналу, грн. __________________________________________________ 2. Відрахування на соціальні заходи, грн.____________________ 3. Матеріальні витрати, грн. ________________________________ 4. Інші прямі витрати, грн. _________________________________ 5. Загальновиробничі витрати, грн. __________________________ 6. Всього собівартість, грн. ________________________________ 7. Прибуток, грн. ___________________________________________ 8. Відрядження виробничого персоналу, грн. __________________ 9. Адміністративні витрати, грн. ____________________________ 10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ),
встановлені чинним законодавством і не враховані складовими
зазначеної вартості, грн._________________________________________ 11. Всього, грн. ____________________________________________ 12. ПДВ, грн. _______________________________________________ Вартість роботи (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10
+ ряд. 12), грн. ________________________________ (сума прописом)"
6. Додаток 1 викласти у такій редакції:
Додаток 1

Довідковий
Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт
при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів

житла і соціальної сфери на конкретних ділянках
------------------------------------------------------------------ N |Вартість | Усереднені відсоткові показники вартості /п|будівництва| проектних робіт у відсотках за категорі- |за главами | ями складності об'єктів |1-9 (без | |вартості | |устаткуван-| |ня) тис.грн| | |-------------------------------------------------- | | Категорії складності об'єктів | |-------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |До 20,0 | 2,98 | 3,50 | 4,18 | 4,79 | 5,37 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |20 - 100 |2,98-2,89|3,50-3,47|4,18-4,07|4,79-4,66|5,37-5,21 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |100 - 250 |2,89-2,80|3,47-3,37|4,07-3,93|4,66-4,50|5,21-5,04 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |250 - 300 |2,80-2,74|3,37-3,31|3,93-3,86|4,50-4,42|5,04-4,96 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |300 - 450 |2,74-2,58|3,31-3,11|3,86-3,64|4,42-4,17|4,96-4,67 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |450 - 750 |2,58-2,46|3,11-2,97|3,64-3,47|4,17-3,97|4,67-4,45 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |750 - 1000 |2,46-2,35|2,97-2,82|3,47-3,31|3,97-3,78|4,45-4,23 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |1000 - 2000|2,35-2,23|2,82-2,68|3,31-3,14|3,78-3,61|4,23-4,03 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- |2000 - 3000|2,23-2,15|2,68-2,59|3,14-3,03|3,61-3,46|4,03-3,88 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 0 |3000 - 4000|2,15-1,75|2,59-2,11|3,03-2,46|3,46-2,82|3,88-3,16 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 1 |4000 - 5000|1,75-1,63|2,11-1,96|2,46-2,29|2,82-2,62|3,16-2,94 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 2 |5000 - 6000|1,63-1,53|1,96-1,86|2,29-2,17|2,62-2,49|2,94-2,78 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 3 |6000 - 7000|1,53-1,43|1,86-1,74|2,17-2,03|2,49-2,31|2,78-2,60 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 4 |7000 - 8000|1,43-1,36|1,74-1,64|2,03-1,90|2,31-2,18|2,60-2,44 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 5 |8000 - 9000|1,36-1,30|1,64-1,56|1,90-1,83|2,18-2,09|2,44-2,34 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 6 |9000-10000 |1,30-1,25|1,56-1,51|1,83-1,77|2,09-2,03|2,34-2,27 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 7 |10000-12000|1,25-1,15|1,51-1,38|1,77-1,62|2,03-1,87|2,27-2,10 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 8 |12000-14000|1,15-1,11|1,38-1,34|1,62-1,58|1,87-1,78|2,10-2,00 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 9 |14000-16000|1,11-1,06|1,34-1,29|1,58-1,50|1,78-1,72|2,00-1,88 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 0 |16000-18000|1,06-1,02|1,29-1,22|1,50-1,42|1,72-1,66|1,88-1,86 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 1 |18000-20000|1,02-0,97|1,22-1,17|1,42-1,36|1,66-1,58|1,86-1,76 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 2 |20000-22000|0,97-0,95|1,17-1,14|1,36-1,33|1,58-1,53|1,76-1,65 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 3 |22000-24000|0,95-0,91|1,14-1,10|1,33-1,29|1,53-1,46|1,65-1,63 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 4 |24000-26000|0,91-0,89|1,10-1,07|1,29-1,25|1,46-1,42|1,63-1,59 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 5 |26000-28000|0,89-0,87|1,07-1,05|1,25-1,22|1,42-1,39|1,59-1,57 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 6 |28000-30000|0,87-0,85|1,05-1,03|1,22-1,20|1,39-1,37|1,57-1,55 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 7 |30000-32000|0,85-0,84|1,03-1,01|1,20-1,19|1,37-1,36|1,55-1,53 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 8 |32000-34000|0,84-0,83|1,01-1,00|1,19-1,17|1,36-1,34|1,53-1,50 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 9 |34000-36000|0,83-0,82|1,00-0,98|1,17-1,16|1,34-1,32|1,50-1,48 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 0 |36000-38000|0,82-0,81|0,98-0,97|1,16-1,14|1,32-1,31|1,48-1,47 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 1 |38000-40000|0,81-0,80|0,97-0,96|1,14-1,13|1,31-1,29|1,47-1,46 --+-----------+---------+---------+---------+---------+---------- 2 |Понад 40000| 0,80 | 0,96 | 1,13 | 1,29 | 1,46 -----------------------------------------------------------------
7. Додаток 4 викласти у такій редакції:
Додаток 4

Довідковий
Індекси визначення та показники кошторисної вартості

проектно-вишукувальних робіт
------------------------------------------------------------------ | Види робіт |Індекси | Показник кошторисної /п| | | вартості в розрахунку | | | на 1 люд.-день, грн. --+------------------------------+--------+---------------------- |Проектні роботи | 1,80 | 82,0 --+------------------------------+--------+---------------------- |Вишукувальні роботи | | |(крім інженерно-геодезичних): | | | | | |польові | 2,61 | 137,0 |камеральні | 1,80 | 82,0 --+------------------------------+--------+---------------------- |Інженерно-геодезичні роботи | 2,06 | 108,0 -----------------------------------------------------------------
8. Доповнити додатком 9 такого змісту:
Додаток 9

Довідковий
Перелік

відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні
та конструкторські роботи, що діють на території України,
та індекси визначення кошторисної вартості за цими збірниками

станом на 01.07.2002
------------------------------------------------------------------ п/п|Найменування збірника|Ким затверджено|Індекс для визначення | | |вартості ПВР за | | |відомчими збірниками ----+---------------------+---------------+---------------------- 1 | 2 | 3 | 4 ----+---------------------+---------------+---------------------- |Ценник на разработку |Міністерством | 1,72 |конструкторской |металургії СРСР| |документации |1991 р. | |нестандартизированого| | |оборудования | | |индивидуального | | |изготовления для | | |черной и цветной | | |металлургии | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Цінник "На |Наказом |польові - 1,58 |производство полевых |Держбуду |камеральні - 1,64 |и камеральных работ |України | |по наблюдениям |від 09.03.2000 | |методом регистрации |N 46 | |естественного | | |импульсного | | |электромагнитного | | |поля земли при | | |изучении опасных | | |геологических | | |процессов" | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Цінник "На |Наказом |польові - 1,58 |производство полевых |Держбуду |камеральні - 1,64 |и камеральных работ |України | |по наблюдениям |від 09.03.2000 | |газо-эманационным |N 46 | |методом при изучении | | |опасных геологических| | |процессов" | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Сборник нормативов |Мінмонтажспец- | 1,80 |затрат труда и |будом СРСР, | |стоимости разработки |1990 р. | |проектов производства| | |монтажных и | | |специальных | | |строительных работ и | | |другой проектной | | |документации | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Ведомственный |Держбудом РРФСР| 1,80 |сборник цен на |23.05.90 | |разработку схем | | |газоснабжения | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Положение об |Наказом | 0,71 |определении |Держбуду | |стоимости работ и |України | |услуг, выполняемых |від 29.01.92 | |при осуществлении |N 5 | |функций | | |территориальных | | |проектных организаций| | |в промышленном | | |строительстве на | | |территории Украины | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Ценник на разработку |Мінелектротех- | 1,80 |технической |прилад СРСР, | |документации |1991 р. | |на АСУ ТП | | ----+---------------------+---------------+---------------------- |Прейскурант на |Протоколом Міні| 1,80 |розробку проектів |стрества енерге| |виробництва робіт при|тики та електри| |спорудженні об'єктів |фікації СРСР ві| |ТЕС |21.03.88 N 107 | | |(Москва,1988 р.| ----+---------------------+---------------+---------------------- |Прейскурант на |Протоколом Мін-| 1,80 |розробку проектів |атоменерго СРСР| |виробництва робіт при|та Міненерго | |спорудженні об'єктів |СРСР від | |АЕС з реакторами |06.07.88 N 194 | |ВВЕР-1000 |(Донецьк, 1988)| ----+---------------------+---------------+---------------------- 0 |Прейскурант на |Видавництво | 1,80 |розробку ПВР по |"Москва", | |монтажу |1985 р. | |теплоенергетичного | | |обладнання ТЕС. | | |Розділ 9 | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 1 |Прейскурант на |Видавництво | 1,80 |розробку робочих |"Москва", | |креслень |1987 р. | |пилогазоповітро- | | |проводів котлів ТЕС | | |і котелень. Розділ 12| | ----+---------------------+---------------+---------------------- 2 |Ценник на проектные |Погоджено | 1,80 |работы для |Держбудом | |строительства. |СРСР та введено| |Раздел 13а. |в дію з | |Машиностроительная |01.05.89 | |промышленность | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 3 |Сборник цен на |Погоджено | 1,80 |проектные работы |Держбудом | |для строительства |СРСР та введено| |предприятий, зданий и|в дію з | |сооружений |01.05.89 | |министерства | | |радиопромышленности | | |СССР. СЦ-29-89 | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 4 |Сборник цен на |Погоджено | 1,80 |проектные работы |Держбудом | |для строительства. |СРСР та введено| |Отраслевой раздел - |в дію з | |авиационная |01.05.89 | |промышленность | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 5 |Сборник цен на |Затверджено | 1,80 |проектные и |МШС СРСР | |обследовательские |23.08.89 | |работы для | | |капитального ремонта | | |искусственных | | |сооружений | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 6 |Сборник цен на |Затверджено | проектні - 1,80 |проектные и |МШС СРСР | вишукувальні - 2,06 |изыскательские |03.11.87 | |работы для |N ЦПЗУР-20 | |капитального ремонта | | |пути | | ----+---------------------+---------------+---------------------- 7 |Збірник цін і |Видавництво | 1,80 |нормативів на |"Донецьк", | |проектні розробки |1991 р. | |проектів організації | | |будівництва. | | |СЦН ОТС-91 | | -----------------------------------------------------------------
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України. Збірник офіційних документів та роз'яснень
"Ціноутворення у будівництві",
N 7, липень 2002 р., К.: "ІНПРОЕКТ"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: