open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2010 N 7

Про затвердження Змін до форм річної звітності

про виконання місцевих бюджетів
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Державного казначейства N 4

( v0004506-08 ) від 11.01.2008, до якого вносились

зміни }

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою удосконалення форм річної звітності про виконання
місцевих бюджетів Н А К А З У Ю:
1. Звіт про надходження та використання коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
(додаток 6 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4 ( v0004506-08 ) "Щодо затвердження форм річної
звітності про виконання місцевих бюджетів" (далі - Наказ)), та
Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються
за рахунок коштів місцевих бюджетів (додаток 9 до Наказу)
( v0004506-08 ) викласти у новій редакції, що додається.
2. Установити, що органи Державного казначейства України
річний звіт про виконання місцевих бюджетів складають з
урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток 6

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2010 N 7

ЗВІТ

про надходження та використання коштів

спеціального фонду місцевих бюджетів

у частині власних надходжень

бюджетних установ, що утримуються

за рахунок коштів місцевих бюджетів

станом на ____________200_ року
____________________________________________

(назва бюджету)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджетної класифікації | Найменування |Залишок |Перераховано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | ( v0604201-01 ) | показника |грошових| залишок | коштів |---------------------|грошових| -------------------------------| | коштів | | за |усього| в т.ч | коштів | тимчасової | доходів | | на | |звітний | |направлено на | на | класифікації |( v0604201-01 )| |початок | | період | | погашення | кінець | видатків та | | | року | | | |заборгованості|звітного| кредитування | | | | | | | загального |періоду | місцевих | | | | | | | фонду | | бюджетів | | | | | | | | | ( v0604201-01 )| | | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| ****** | | | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25000000 |Власні | | | | | | | | |надходження | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25010000 |Плата за | | | | | | | | |послуги, що | | | | | | | | |надаються | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25010100 |Плата за | х | х | | х | х | х | | |послуги, що | | | | | | | | |надаються | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | |функціональними| | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25010200 |Кошти, що | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | |та/або | | | | | | | | |виробничої | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25010300 |Плата за оренду| х | х | | х | х | х | | |майна бюджетних| | | | | | | | |установ | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25010400 |Кошти, що | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | |майна | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25020000 |Інші джерела | | | | | х | | | |власних | | | | | | | | |надходжень | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25020100 |Гранти та | х | х | | х | х | х | | |дарунки, | | | | | | | | |отримані | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами | | | | | | | ---------------+---------------+---------------+--------+------------+--------+------+--------------+--------| | 25020200 |Кошти, що | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | |установами на | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | |окремих | | | | | | | | |доручень та | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | |проектів | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про надходження та використання коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, заповнюються за основними кодами тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ).
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер

Додаток 9

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2010 N 7

ЗВІТ

про рух необоротних активів бюджетних установ,

що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

за 200_ рік
____________________________________________

(назва бюджету)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ Найменування |Код рядка| Наявність на | Наявність на | показників | | початок року | кінець року | ------------------+---------+-----------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Основні засоби | 100 | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них: | | | | Будинки та споруди| 110 | | | (103) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них житлові | 111 | | | будинки | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Машини та | 120 | | | обладнання (104) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Транспортні засоби| 130 | | | (105) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Інструменти, | 140 | | | прилади та | | | | інвентар (106) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Робочі і | 150 | | | продуктивні | | | | тварини (107) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Багаторічні | 160 | | | насадження (108) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Інші основні | 170 | | | засоби (109) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Інші необоротні | 200 | | | матеріальні | | | | активи | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них: | | | | Бібліотечні фонди | 210 | | | (112) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Білизна, постільні| 220 | | | речі, одяг та | | | | взуття (114) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Нематеріальні | 300 | | | активи | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них: | | | | Авторські та | 310 | | | суміжні з ними | | | | права (121) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них програмне | 311 | | | забезпечення | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Інші нематеріальні| 320 | | | активи (122) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Незавершене | 400 | | | капітальне | | | | будівництво | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| з них: | | | | Капітальні видатки| 410 | | | за невведеними в | | | | експлуатацію | | | | основними засобами| | | | (141) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Капітальні видатки| 420 | | | за невведеними в | | | | експлуатацію | | | | іншими | | | | необоротними | | | | матеріальними | | | | активами (142) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Капітальні видатки| 430 | | | за невведеними в | | | | експлуатацію | | | | нематеріальними | | | | активами (143) | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Разом необоротних | 500 | | | активів | | | | -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Найменування показників |Код рядка| Сума | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1 | 2 | 3 | -------------------------------------------------+---------+------------------| Зміни в необоротних активах | 600 | | 1. Збільшено активів - разом | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.1. Придбано за оплату від постачальників за | 610 | | рахунок капітальних видатків: | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| загальний фонд | 611 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| спеціальний фонд | 612 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.2. Від отриманих благодійних внесків, грантів | 620 | | та дарунків | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.3. Введено в експлуатацію після закінчення | 630 | | капітального будівництва | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.4. Незавершене капітальне будівництво | 640 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.5. Отримано в межах головного розпорядника | 650 | | бюджетних коштів | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.6. Виготовлено власними силами | 660 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.7. Добудова, дообладнання, реконструкція, | 670 | | модернізація | | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.8. Індексація, дооцінка | 680 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 1.9. Інші надходження | 690 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2. Зменшено активів - разом | 700 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2.1. Продаж | 710 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2.2. Безоплатна передача | 720 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| у тому числі: | | | у межах головного розпорядника бюджетних коштів | 721 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| іншим установам | 722 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2.3. Списано непридатні | 730 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2.4. Незавершене капітальне будівництво | 740 | | -------------------------------------------------+---------+------------------| 2.5. Інші вибуття | 750 | | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного
казначейства України
Головний бухгалтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: