open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ В

УКРАЇНІ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ
РІШЕННЯ

від 18 листопада 1996 р. N 7/96

Київ

Про заходи щодо інвентаризації

та утилізації українських карбованців
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держком. грошової рефор.

N 1/97 ( v0001348-97 ) від 21.01.97 )

Державна комісія з проведення в Україні грошової реформи
в и р і ш и л а :
1. Обмін українських карбованців на гривні громадянами, які з
поважних причин не змогли здійснити такий обмін, проводиться
регіональними управліннями Національного банку України за
рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до
25 листопада 1996 р. (у м. Севастополі обмін здійснюється міською
дирекцією Укрсоцбанку). У подальшому обмін українських карбованців на гривні
проводиться у виняткових випадках за рішенням Національного банку.
2. Затвердити такі, що додаються: склад Міжвідомчої комісії з проведення інвентаризації
вилучених з обігу карбованців та їх утилізації (далі - Міжвідомча
комісія); порядок інвентаризації та утилізації карбованців, вилучених з
обігу, та заходи, пов'язані із забезпеченням їх утилізації.
3. Доручити Національному банку та Міжвідомчій комісії
створити в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі регіональні комісії з проведення інвентаризації
вилучених з обігу карбованців та їх утилізації. Залучити до складу регіональних комісій представників
місцевих фінансових органів, Міністерства внутрішніх справ. Служби
безпеки, Державної контрольно-ревізійної служби.
4. Національному банку разом з Міжвідомчою комісією: визначити у місячний термін підприємства, на яких буде
проводитися утилізація карбованців, та відповідні регіональні
управління Національного банку, з яких відправлятимуться
карбованці для утилізації; провести до 2 січня 1997 р. інвентаризацію і вжити заходів
для підготовки до утилізації вилучених з обігу карбованців; постійно здійснювати контроль за станом роботи з
інвентаризації вилучених з обігу карбованців та підготовки до їх
утилізації; за результатами інвентаризації вилучених з обігу карбованців
подати до 10 січня 1997 р. Державній комісії з проведення в
Україні грошової реформи пропозиції щодо термінів здійснення їх
утилізації.

Прем'єр-міністр України, Голова Державної комісії П. ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії

з проведення в Україні грошової реформи

від 18 листопада 1996 р. N 7/96

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з проведення інвентаризації вилучених з
обігу карбованців та їх утилізації:

1. ТЕРПИЛО заступник Голови Правління
Валентин Павлович Національного банку України -

Голова Комісії
2. ЛИТВИН заступник Міністра фінансів -
Андрій Володимирович заступник Голови Комісії
3. КАЛЬНИК заступник Міністра економіки
Віктор Мартинович
4. БОРОДІЧ заступник Міністра внутрішніх
Леонід Васильович справ
5. БЄЛЯЄВ заступник Голови Служби безпеки
Анатолій Михайлович
6. ШИТРЯ заступник Голови Державної
Олексій Іванович податкової адміністрації
7. ХЛУС заступник Начальника Контрольно-
Ніна Леонідівна ревізійного управління
8. САВЧЕНКО старший консультант управління з
Ігор Петрович питань економіки Адміністрації

Президента України (за згодою)
9. МАГДА народний депутат України, член
Іван Іванович Комісії Верховної Ради України з

питань фінансів і банківської

діяльності (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії

з проведення в Україні грошової реформи

від 18 листопада 1996 р. N 7/96

ПОРЯДОК

інвентаризації та утилізації вилучених з обігу

українських карбованців (далі - карбованців)

I. Перевірка вилучених з обігу карбованців
1. Регіональні управління Національного банку України
перераховують вилучені з обігу карбованці, прийняті від установ
комерційних банків, відповідно інструкції Національного банку
України N 1, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 7 липня 1994 р. N 129, та цього Порядку.
2. Перерахування карбованців регіональними управліннями
Національного банку України здійснюється в таких обсягах:
номіналами:
1000 - 20000 - 5 відсотків;

50000 - - 25 відсотків;

100000 - 200000 - 40 відсотків;

500000 - 1000000 - 80 відсотків. На часткову зміну пункту 2 згідно з Рішенням Держком. грошової
рефор. N 1/97 ( v0001348-97 ) від 21.01.97 встановити, що
перерахунок карбованців регіональними управліннями Національного
банку України здійснюється в таких обсягах: 1000 - 20000 крб. - вибірково за кожним комерційним банком; 50000 крб. - 5 відсотків; 100000 - 200000 крб. - 20 відсотків; 500000 - 1000000 крб. - 80 відсотків )
3. Виявлені під час перевірки суми недостач або надлишків
карбованців оформляються відповідними актами (додаток N 1) з
відображенням у бухгалтерському обліку і відшкодовуються в
установленому порядку.
4. Після перерахування карбованців касир скріпляє корінці
поперечно стандартною бандероллю. На бандеролях банкнотів
номіналами 100000, 200000, 500000 і 1000000 проставляються
відповідні реквізити. На бандеролях банкнотів інших номіналів
реквізити не проставляються.
5. Корінці вилучених з обігу карбованців, які перераховуються
поаркушно, касири формують у пачки, роблять нижні та верхні
накладки, проставляють на них суми, дати, ставлять підпис та
іменний штамп касира, який перерахував карбованці, і обв'язують
шпагатом хрестоподібно на два глухих вузли або поліетиленовою
стрічкою. На всіх підготовлених до утилізації пачках проставляється
штамп регіонального управління Національного банку України.
6. Підготовлені пачки з вилученими карбованцями вкладаються в
мішки, які щільно зав'язуються шпагатом. На мішки прикріплюються
ярлики, на яких робиться напис "Вилучені з обігу", зазначається
вартість, кількість пачок, сума вкладення, дата упаковки і
ставляться підписи та іменні штампи касирів. Мішки опломбовуються старшим касиром.
7. За результатами інвентаризації складається акт щодо
вилучених із обігу карбованців (додаток N 5), які знаходяться в
сховищі, у трьох примірниках. Один примірник залишається у
сховищі, другий надсилається до Національного банку України,
третій - до Міжвідомчої комісії.
II. Утилізація вилучених з обігу карбованців
8. Утилізація вилучених з обігу карбованців номіналами 1000 -
100000 крб. провадиться регіональними міжвідомчими комісіями з
питань організації інвентаризації та утилізації вилучених
карбованців згідно з чинним Порядком на підприємствах, визначених
центральною Міжвідомчою комісією. Графіки утилізації карбованців затверджуються регіональними
міжвідомчими комісіями за погодженням з Міжвідомчою комісією. Утилізація вилучених з обігу карбованців номіналами 200000,
500000 і 1000000 крб. провадиться в Центральному сховищі
Національного банку України спеціальною комісією за рішенням
Міжвідомчої комісії.
9. Регіональні міжвідомчі комісії очолюють заступники
начальників регіональних управлінь Національного банку України.
10. До складу зазначених комісій вводяться відповідальні
працівники Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
облміськдержадміністрацій, місцевих органів МВС і Служби безпеки,
податкових адміністрацій, контрольно-ревізійних адміністрацій,
контрольно-ревізійних служб, регіональних управлінь Національного
банку України (матеріально відповідальні особи, старший контролер,
старший касир, ревізор), керівники підприємств, на яких
провадиться утилізація.
11. На старшого контролера і старшого касира, введених до
складу комісії, покладаються функції приймання, зберігання, видачі
та обліку грошових білетів, доставлення до місця утилізації, а
також матеріальна відповідальність за схоронність грошових білетів
до їх повної утилізації. Члени комісії перед відправленням
карбованців на утилізацію вибірково перевіряють в опломбованих
мішках за кожним номіналом банкнотів повноту їх вкладення за
прикріпленими до мішків ярликами. При цьому в кожному такому мішку
обов'язково перевіряється кількість банкнотів у корінцях і пачках.
Участь усіх членів комісії у прийманні карбованців у сховищах та
супроводженні їх до місць безпосередньої утилізації є
обов'язковою.
12. З метою забезпечення повного технологічного знищення
вилучених з обігу карбованців на підприємстві, що здійснює їх
утилізацію, видається наказ, яким з числа спеціалістів
підприємства призначаються відповідальні за проведення повної
переробки сировини та дотримання відповідного технологічного
режиму.
13. Вилучені з обігу карбованці видаються для перевезення їх
до місця утилізації за наказом-ордером (додаток N 2), підписаним
начальником регіонального управління Національного банку України,
головним бухгалтером (або їх заступниками), завідуючим касою
(коморою) та скріпленим гербовою печаткою. У наказі - ордері
зазначається сума цінностей з розбивкою за номіналами, що
підлягають утилізації, спосіб і місце їх утилізації.
14. Карбованці приймаються інкасаторами з перевіркою
правильності і цілості упаковки у мішках, та чіткості відбитків на
пломбах, наявності на прикріплених до мішків ярликах найменувань
вартості карбованців, суми вкладення, підписів касирів і гербової
печатки. Приймаючи карбованці члени бригади інкасаторів розписуються у
наказі-ордері із зазначенням кількості прийнятих місць (мішків) і
загальної суми цінностей.
15. На карбованці, що підлягають утилізації, регіональні
управління Національного банку України складають супровідний опис
у трьох примірниках (додаток N 3), в якому зазначається номер і
дата відповідного наказу по регіональному управлінню Національного
банку України, а також номер і дата наказу-ордера на видачу
цінностей для утилізації, прізвище, ім'я і по-батькові старшого
контролера та старшого касира, введених згідно з наказом до складу
комісії з утилізації цінностей. Перший примірник опису вручається старшому бригади
інкасаторів для передачі старшому контролеру і старшому касиру,
які введені до складу комісії з утилізації карбованців. Цим
примірником вони користуються під час приймання цінностей, а після
закінчення утилізації карбованців він разом з першим примірником
зведеного акта надсилається управлінню організації роботи з
готівкою Національного банку України. Другий примірник опису
використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання
цінностей і після виконання завдань передається відділу інкасації
регіонального управління Національного банку України. Третій
примірник опису залишається в регіональному управлінні
Національного банку України в касових документах разом з
наказом-ордером. Приймання від інкасаторів карбованців на місці їх утилізації
проводиться старшим контролером і старшим касиром, які введені до
складу комісії з утилізації, у присутності голови комісії згідно з
першим примірником опису за мішками, з ретельною перевіркою
цілості упаковки і чіткості відбитків на пломбах, наявності на
ярликах, прикріплених до мішків, вартості карбованців, суми
вкладення, підписів касирів і гербової печатки. У прийманні від інкасаторів вилучених з обігу карбованців
старший касир і старший контролер комісії розписуються на звороті
другого примірника опису, попередньо звіривши його з даними
першого примірника. У розписці зазначається сума прийнятих
цінностей, кількість місць, дата приймання. Розписка скріплюється
також підписами усіх членів бригади інкасаторів.
16. Після розкриття мішків з вилученими з обігу карбованцями
за участю всіх членів комісії старший контролер та старший касир
перевіряють їх за пачками і корінцями, звіряють відповідність
вартості та кількості пачок написам на ярликах прикріплених до
мішків, зрізають пломби на пачках, та утилізують карбованці.
17. Бригада інкасаторів, що доставила цінності на місце
утилізації, забезпечує їх охорону протягом усього процесу
утилізації. Комісія повинна стежити за технологічним процесом утилізації
карбованців до їх повної переробки.
18. Після утилізації чергової партії вилучених з обігу
карбованців складається відповідний акт (додаток N 4), який
підписується головою, членами комісії, а також спеціалістами
підприємства, призначеними відповідальними за проведення
утилізації. Акт складається у двох примірниках, з яких перший
голова комісії надсилає управлінню організації роботи з готівкою
Національного банку України, а другий залишається в регіональному
управлінні Національного банку України.
III. Перерахування і утилізація вилучених з обігу

карбованців в Центральному сховищі Національного

банку України
19. Вилучені з обігу карбованці номіналами 200000, 500000 і
1000000 вивозяться регіональними управліннями Національного банку
України до Центрального сховища.
20. Для перевезення вилученої з обігу готівкової маси з
найбільш віддалених регіонів залучається залізничний транспорт
управління перевезення цінностей та організації інкасації
Національного банку України.
21. Для контрольного перерахування карбованців та організації
їх утилізації в Центральному сховищі Національного банку України
утворюється спеціальна комісія, до складу якої, крім працівників
Національного банку України, включаються представники МВС, Служби
безпеки, Мінфіну і Мінекономіки. Очолює комісію заступник
директора Центрального сховища. Контрольне перерахування прийнятих від регіональних управлінь
Національного банку України карбованців провадиться обсягом до 10
відсотків кожного номіналу. Контрольному перерахуванню підлягають
як банкноти, перераховані регіональними управліннями Національного
банку України, так і ті, що не були перераховані регіональними
управліннями. Про наслідки контрольного перерахування складається акт за
формою згідно з додатком N 1.
22. Банкноти в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного
двору перерахуванню не підлягають, зберігаються окремо і
утилізуються за окремим розпорядженням Національного банку України
після визначення кількості банкнотів для використання і продажу в
нумізматичних цілях.
23. Утилізація карбованців в Центральному сховищі
Національного банку України провадиться на машинах системи CDS-300
у присутності членів комісії, створеної відповідно до пункту 21
(розділ III), з дотриманням вимог і оформленням документів згідно
з розділом II цього Порядку.
24. Члени Міжвідомчої комісії мають право бути присутніми на
будь-якому етапі під час інвентаризації та утилізації вилучених з
обігу карбованців.
25. За результатами утилізації Міжвідомча комісія разом з
Національним банком України складає єдиний реєстр, що подається
Державній комісії з проведення в Україні грошової реформи.

Додаток N 1
АКТ
"___"______________19__р. N___________

недостачі (надлишки)

про ————————————————————— грошових білетів в пачках неплатіжні (фальшиві)
упаковці_____________________________________________________

(Найменування установи Банку) _________________________________________________________________
даний акт складений в_____________________________________________

(найменування установи банку) ому, що цього числа при розкритті та перерахуванні у кімнаті
перерахування грошових білетів касиром____________________________ ___________________________________________________ у присутності

(Прізвище, ініціали) _________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівників Банку, членів комісії) _________________________________________________________________

з цілою ув(була) виявлений (а) у пачці ——————————— упаковкою пошкодженою _________________________________________________________________
прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений(а)
недостача(надлишок) цілою печаткою N з цілими ————————————————————— ——————————— —————————— ————————— неплатіжний(фальшивий) пошкодженою пломбою N порушеними
недостач(надлишок) андеролями ————————————————————— неплатіжний(фальшивий)
__________________________________________________________________

(кількість цифрами та літерами) оміналом________________________на суму_____________________крб. _________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)
Дана пачка у кількості ... корінців, із яких в ... корінцях був

недостача(надлишок) була) виявлений(а) ——————————————————————— грошових білетів, пе- неплатіжний(фальшивий)
рерахована повторно уся повністю касиром__________________________
недостача(надлишок) ри цьому —————————————————————— у сумі крб._____________________ неплатіжний(фальшивий) (сума цифрами та літерами)
___________________________ підтвердилась.

Підписи осіб, що проводили перерахування (Розшифровка підписів)
Підписи осіб, що були присутні при
перерахуванні (Розшифровка підписів)

До акта додається:
- верхня та нижня накладки від пачки;
- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повинні
зберігатися); бандероль від корінця (повної величини);

Додаток N 2
"__"____________199__ року "__"____________199__ року
Корінець наказу-ордера N Наказ-ордер N

коморі коморі идайте___________________ видайте___________________ _________________________ __________________________
для доставки на утилізацію для доставки на утилізацію
шляхом____________________ шляхом____________________

(спосіб утилізації) (спосіб утилізації) (на)____________________ в (на)____________________

(назва підприємства) (назва підприємства) илучені з обігу українські вилучені з обігу українські
карбованці карбованці _________________________ __________________________
Номінал | Сума | Місць Номінал | Сума | Місць | | (мішків) | | (мішків) _________________________ __________________________

Усього карбованців_________ Усього карбованців_________ __________________________ ___________________________
Головний бухгалтер_________ Начальник__________________ ________________управління управління Національного
Національного банку України банку України

Головний бухгалтер

Завідуючий касою (коморою)
Ордер одержав: М.П.
Дата видачі цінностей

Цінності одержані в кілько-

сті_____________місць (міш-

ків) на загальну суму______ ____________крб. (без пере-

вірки вмісту мішків).

Бригада інкасаторів:

Додаток N 3
_________________управління
Національного банку України
"___"________________199_р.
Старшому касиру ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Старшому контролеру_________________________

ОПИС N
Згідно з наказом по___________ управлінню Національного банку
від "___"___________199_р. N і наказом-ордером від "__"________ __________199_р. N надсилаються з___________________управління
Національного банку з групою інкасаторів у складі:
начальника групи__________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) інкасаторів_____________________________________________________ _____________________________________ вилучені з обігу українські
карбованці для утилізації шляхом__________________________________

(спосіб утилізації) _________________________________________________________________

Українські карбованці —————————————————————————————————— Номінал : Сума : Кількість

: : місць —————————————————————————————————— :————————:————————————— :————————:————————————— :————————:————————————— :————————:————————————— :————————:————————————— Усього крб.____________________________________

цифрами і літерами ___________________________________________________________місць
Цей опис є підставою для приймання вилучених з обігу
українських карбованців на відповідальне зберігання та їх
утилізацію.

Начальник ОПЕРУ (в)________________ управління Національного банку України Гол. бухгалтер Завідуючий касою (коморою)

Додаток N 4
АКТ N

про утилізацію вилучених з обігу українських

карбованців

Цей акт складено на________________________________про те, що

(назва підприємства) ідповідно до наказу-ордера______________ управління Національного
банку України від "__"____________199_р. N
"___"____________199_р. було проведено утилізацію шляхом__________ _____________________ мішків із вилученими з обігу українськими
(спосіб утилізації) арбованцями на суму______________________________________________

(цифрами і прописом) _________________________________________________________________

Доставлені мішки з українськими карбованцями виявилися у
непошкодженій упаковці і були розкриті старшим касиром____________ ______________ і старшим контролером_____________________________ __________________________________ управління Національного банку
України. Вміст мішків було звірено з написами на ярликах, перевірено
за пачками і корінцями. Під час перевірки у мішках виявлені українські карбованці: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Номінали | Сума ——————————————————————————————————|—————————————————————————————— |—————————————————————————————— |—————————————————————————————— |—————————————————————————————— |—————————————————————————————— |—————————————————————————————— |—————————————————————————————— Усього крб.__________________________________________________

цифрами і літерами Усі зазначені українські карбованці утилізовані шляхом_______ _________________________________________________________________

(спосіб утил.) тилізація проведена комісією, призначеною наказом по_____________ _____________ управлінню Національного банку України
(Центральному сховищу)
"___"_____________199_р. за N ________________________

Додаток N 5
АКТ N

інвентаризації вилучених українських карбованців
"____"_________________199_р.
Цей акт складений міжвідомчою комісією по проведенню
інвентаризації вилучених з обігу карбованців та їх утилізації у
складі: - голова міжвідомчої комісії_________________________________ - члени комісії______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
про те, що станом на "___"____________199_р. встановлено:
(крб.) ———————————————————————————————————————————————————————————————— |Фактична |Перераховано|Виявлено в упаковці комерц. | Номі- |наявність |поаркушно | банків | нал |вилучених |регіональним|————————————————————————————————| |з обігу |управлінням |недо- |налди- |фальшиві|непла- | |карбо- | НБУ |стачі |шки | |тіжні | | ванців | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 000000 | ———————————————————————————————————————————————————————————————— АЗОМ
Виявлена в упаковці комерційних банків недостача карбованців
покрита комерційними банками в сумі_____________________________ .
Виявлені в упаковці комерційних банків надлишки карбованців
зараховані до прибутку обласного управління НБУ в сумі _________ .
Виявлені в упаковці комерційних банків фальшиві карбованці
покриті комерційними банками в сумі_____________________________ .
Наявність вилучених з обігу карбованців у ___________________ _______ обласному управлінні НБУ на вказану дату відповідає даним
бухгалтерського обліку на суму ___________________________________
(якщо не відповідає даним обліку, вказати суму і причини
розбіжностей).

Підписи матеріально- відповідальних осіб:
Підписи міжвідомчої комісії:
Голова
Члени комісії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: