open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 30.12.91

м.Київ
vd911230 vn7
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 692 ( v-692342-04 ) від 23.09.2004 )
Про Тимчасове положення про порядок пропуску

товарів, майна та транспортних засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмиткому

N 94 ( v0094342-92 ) від 14.05.92

N 310 ( v0310342-93 ) від 26.11.93

N 122 ( v0122342-94 ) від 03.05.94

N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96

N 11/3-2407 ( v2407342-97 ) від 19.03.97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

митної служби

N 784 ( v0784342-98 ) від 16.12.98 )

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок пропуску
товарів, майна та транспортних засобів через митний кордон України
(далі Тимчасове положення), і ввести його в дію 30 грудня 1991
року (додається). 2. Діючі нормативні акти, видані до 30 грудня 1991 року,
застосовувати виключно в частині, яка не суперечить цьому
Тимчасовому положенню та іншим законодавчим актам України. 3. Начальникам митниць до 1 лютого 1992 року подати до
Комітету зауваження та пропозиції щодо удосконалення порядку
пропуску товарів, майна, транспортних засобів через митний кордон
України.
Голова Комітету О.М.Коваль
Тимчасове положення

про порядок пропуску товарів, майна

транспортних засобів та інших предметів

через митний кордон України
Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна,
транспортних засобів та інших предметів через митний кордон
України (далі - Тимчасове положення) має на меті встановити єдиний
порядок переміщення через митний кордон України транспортних
засобів, товарів, майна та інших предметів, а також забезпечення
ведення митної статистики, застосування мит та справляння митних
зборів. Тимчасове положення встановлюється на період до приведення
законодавства у галузі митної справи у відповідність з Митним
кодексом України ( 1970-12 ) та до прийняття Закону України "Про
Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) і затвердження ставок Єдиного
митного тарифу.
1. Загальні положення
1.1. Дія цього тимчасового положення поширюється на будь-які
предмети, що переміщуються через митний кордон України у який
завгодно спосіб, будь-якими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності і юридичними, особами незалежно від їх державної чи
іншої приналежності, юридичного статусу, місцезнаходження,
користування митними пільгами та інших обставин.
1.2. У тимчасовому положенні розуміються: 1.2.1. Під "товарами" - будь-яка переміщувана через митний
кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку
поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які
є об'єктом купівлі-продажу або обміну. ( Пункт 1.2.2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 784 ( v0784342-98 ) від 16.12.98 ) 1.2.2. Під
"майном" - будь-які переміщувані через митний кордон України
предмети, продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються
права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що належать
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності і не призначені для
купівлі-продажу або обміну (сплатної передачі). 1.2.3. Під "транспортними засобами" - транспортні засоби, що
тимчасово прибувають на митну територію України або відбувають з
цієї території та використовуються для міжнародних перевезень
вантажу, багажу для пасажирів. 1.2.4. Під "предметами" - будь-які предмети, що переміщуються
через митний кордон України. 1.2.5. Під "товарною групою" - група однорідних товарів за
Гармонізованою системою опису та кодування товарів. 1.2.6. Під "партією" - товари чи майно, що направляються на
адресу одного одержувача по одному транспортному документу
(накладній, коносаменту та інш.) згідно з транспортними правилами,
або пересилаються по одній поштовій накладній чи переміщуються в
багажі чи в ручній поклажі однієї особи, що прямує через митний
кордон України, а також товари та майно передані одночасно одним
вантажовідправником на одній станції на адресу одного одержувача
на іншій станції, незалежно від кількості накладних при
залізничних перевезеннях. ( Пункт 1.2.6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держмиткому N 310 ( v0310342-93 ) від 26.11.93 ) 1.2.7. Під "ордерними поставками" - поставки товарів,
призначених для продажу чи обміну, але у відношенні до яких на
момент перетину митного кордону України ще не заключено договір
купівлі-продажу або обміну. 1.2.8. Під "комплектним об'єктом" - промислове або інше
підприємство в цілому, окремий цех, установка чи агрегат, що
представляють собою закінчений технологічний комплекс чи його
самостійну частину, спорудження яких передбачає виконання певних
інжнерно-технічних робіт. 1.2.9. Під "зовнішньоекономічною діяльністю" - діяльність
суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними,
що має місце як на території України, так і за її межами. 1.2.10. Під "зовнішньоекономічним договором (контрактом)" -
матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів,
спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав
та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. 1.2.11. Під "квотою експортною (імпортною)" - граничний обсяг
певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території
України (імпортувати на територію України) протягом встановленого
строку і який визначається у натуральних чи вартісних одиницях. 1.2.12. Під "ліцензією експортною (імпортною)" - належним
чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого
строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та
кредитування. 1.2.13. Під "ліцензією відкритою (індивідуальною)" - дозвіл
на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не
менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу. 1.2.14. Під "ліцензією генеральною" - відкритий дозвіл на
експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та(або)
з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму
ліцензування по цьому товару (товарах). 1.2.15. Під "ліцензією разовою (індивідуальною)" - разовий
дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної
окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності на період не менший, ніж той що є необхідним для
здійснення експортної (імпортної) операції. 1.2.16. Під "ввезенням в Україну та вивезенням з України" -
фактичне переміщення через митний кордон України товарів та інших
предметів. 1.2.17. Під "транзитом через територію України" - переміщення
товарів та інших предметів під митним контролем через територію
України між двома або в межах одного пункту на митному кордоні
України. 1.2.18. Під "переміщенням через митний кордон України" -
ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території
або транзит через територію України товарів та інших предметів у
будь-який спосіб включаючи використання з цією метою
трубопровідного транспорту та мереж електропередач. 1.2.19. Під "пропуском через митний кордон України" - дозвіл
митниці на використання товарів, та інших предметів на митній
території України та за межами цієї території з метою, заявленою
митниці. 1.2.20. Під "вільним використанням" - розпорядження без
митного контролю на митній території України або за її межами
товарами та іншими предметами, пропущеними через митний кордон
України. 1.2.21. Під "тимчасовим ввезенням на митну територію України
та тимчасовим вивезенням за межі цієї території" - ввезення на
митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі
та вивезення з митної території України за умови звротного
ввезення на цю територію. 1.2.22. Під "митницею", "митним органом України" - митний
орган України будь-якого рівня. 1.2.23. Під "митним режимом" - встановлена залежно від
характеру та мети переміщення предмету через митний кордон України
сукупність митних процедур, що підлягають застосуванню до цього
предмету. 1.2.24. Під "митними процедурами" - здійснення контролю за
дотриманням порядку переміщення товарів, речей, майна, та інших
предметів, огляд предметів, оформлення митних документів,
накладання митного забезпечення, перевірка вірності заповнення
вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають
сплаті, передача статистичних даних в органи Держстатистики
України та інші дії, що здійснюються митними органами України з
метою виконання законодавства України в галузі митної справи. 1.2.25. Під "митним оформленням" - сукупність дій, зв'язаних
з пропуском в Україну чи за її межі (в тому числі при умові
тимчасового ввезення чи тимчасового вивезення) товарів, майна та
інших предметів, що переміщуються через митний кордон України. 1.2.26. Під "зоною митного контролю" - визначена на митному
кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митниця
здійснює митний контроль. 1.2.27. Під "суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності" -
будь-які фізичні та юридичні особи, їх об'єднання чи структурні
одиниці, спільні підприємства та інші суб'єкти господарської
діяльності, що зареєстровані як суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності згідно з Законом України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ). 1.2.28. Під "підприємством" - українські підприємства,
установи та інші організації, спільні підприємства, а також
будь-які іноземні суб'єкти господарської діяльності. 1.2.29. Під "декларантом" - юридична або фізична особа, що
здійснює декларування товарів або інших предметів. 1.2.30. Під "уповноваженими особами декларантів" - особи,
яким декларантом надані повноваження на здійснення декларування.
2. Порядок пропуску товарів
2.1. Товари суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за
винятком товарів, ввезення яких в Україну та вивезення з України
заборонено (додатки 1, 2) або випадків повної чи часткової
заборони на здійснення зовнішньоекономічних операцій, підлягають
пропуску за умови дотримання таких вимог: 2.1.1. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у
Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків України. 2.1.2. Декларування товарів згідно з встановленим порядком. 2.1.3. Подання ліцензії у випадках, якщо товар підлягає
ліцензуванню. 2.1.4. Подання дозволу інших державних органів у випадках,
якщо товар підлягає контролю цих органів. Ці дозволи видаються: а) органами МВС України - на зброю, боєприпаси, вибухові,
сильнодіючі та отруйні речовини; б) органами Міністерства зв'язку України - на радіоелектронні
засоби та високочастотні пристрої; в) закладами Міністерства культури України - на культурні
цінності при їх вивезенні за кордон; г) закладами Міністерства охорони здоров'я України - на ліки,
медичні препарати та джерела іонізуючого випромінювання, а також
комісією по новій медичній техніці Міністерства охорони здоров'я
України - при вивезенні медичного інструментарію (крім приладів та
апаратури), що виготовляються в Україні. 2.1.5. Внесення у встановленому порядку мита та митних
зборів.
2.2. Повна чи часткова заборона на здійснення
зовнішньоекономічних операцій застосовується за рішенням Верховної
Ради України як захід у відповідь на дискримінаційні та(або)
недружні дії іноземної держави.
2.3. Ліцензуванню підлягають: 2.3.1. Переміщувані через митний кордон України предмети,
зазначені в списку товарів, що підпадають під режим ліцензування і
перелік яких затверджено Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України. 2.3.2. Переміщувані через митний кордон України товари в
рамках товарообмінних (бартерних) операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків
через банки.
2.4. Підставою для пропуску товарів, що підпадають під режим
ліцензування є ліцензія. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів
видаються Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків України. 2.5. В Україні запроваджуються такі види експортних
(імпортних) ліцензій: - генеральна; - разова (індивідуальна); - відкрита (індивідуальна). По кожному виду товару встановлюється лише один вид ліцензії. 2.6. Ліцензія повинна мати такі реквізити: номер заявки,
номер та вид ліцензії, офіційне найменування суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності та номер свідоцтва учасника
зовнішньоекономічної діяльності, найменування та код товару
(товарів), найменування виготовлювача та споживача товару, шифр та
назву країни (країн), у яку (які) товар експортується або з якої
(яких) він імпортується, строк дії, кількість або вартість товару
(в разі квотування експорту та імпорту і видачі відкритої
індивідуальної ліцензії), митниця, яка здійснює пропуск товарів,
повне найменування та адреса продавця і покупця, вид угоди,
валюта платежу, одиниця виміру товару, ціна товару, погодження
відповідного органу, ім'я керівника продавця, найменування органу,
який видав ліцензію, особливі умови ліцензії, підпис службової
особи, яка видала ліцензію і печатка відповідної установи. В разі незаповнення реквізитів ліцензії або їх заповнення
неналежним чином - товари до митного оформлення не приймаються. 2.7. Копія ліцензії, яку одержав суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності, додається до вантажної митної декларації і є підставою
для пропуску через митницю вантажів, які підпадають під режим
ліцензування та квотування. Номери і дати ліцензій зазначаються у товаросупровідних
документах та вантажних митних деклараціях. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється
тільки через митниці, зазначені в ліцензіях. Після закінчення строку дії ліцензії або вичерпання
встановленої квоти, пропуск товарів по цій ліцензії припиняється. Митні органи України надсилають протягом трьох робочих днів
до Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України повідомлення
про надходження через митний кордон України товарів, що підлягають
ліцензуванню і квотуванню. В повідомленні зазначаються: - номер і дата вантажної митної декларації; - номер і дата ліцензії; - уповноважений орган, який видав ліцензію; - найменування, код, кількість і вартість товару; - країна-експортер або країна-імпортер пропущеного товару. Повідомлення направляється по такій формі: "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України. Згідно декларації N _________ від ________ 92 р., по ліцензії
МЗЗ України N ______ від ___________ 92 р., випущено _____ 1992 р.
в (назва країни) (найменування товару) (код по ТН ЗЕД),
вартістю ______ ін. крб. _______ митниця _____ (посада, підпис)". 2.8. Підприємства, які повністю належать іноземним
інвесторам, та спільні підприємства мають право без ліцензій
експортувати товари власного виробництва та імпортувати товари для
власних потреб, за винятком випадків, передбачених діючими на
території України міжнародними договорами.
( Розділ 3 втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби N 784 ( v0784342-98 )

від 16.12.98 ) 3. Порядок пропуску майна
3.1. Майно, за виключенням предметів що не підлягають
пропуску через митний кордон України (Додатки 1, 2), пропускається
без реєстрації цього власника як суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України, а також без подання ліцензії за умови
дотримання таких вимог: 3.1.1. Декларування майна згідно з встановленим порядком. 3.1.2. Подання дозволу інших державних органів, зазначених у
пункті 2.1.4., якщо майно підлягає контролю цих органів. 3.1.3. Внесення у встановленому порядку мита та митних
зборів.
3.2. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового
вивезення. Майно тимчасово ввозиться на митну територію України чи
тимчасово вивозиться за межі цієї території на строк, що не
перевищує одного року з дня пропуску через митний кордон України.
Згідно з заявою підприємств чи громадян цей строк може бути
продовжено Державним митним комітетом України з урахуванням
тривалості господарчої, наукової, гуманітарної та інших видів
діяльності, що здійснюються з використанням такого майна. Тимчасове ввезення чи тимчасове вивезення майна здійснюється
під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Встановлений строк тимчасового ввезення або тимчасового
вивезення майна зазначається у вантажній митній декларації. Майно має бути повернено на митну територію України, або
вивезено за її межі без будь-яких змін, крім природного зношення. Майно при зворотному ввезенні на митну територію України або
зворотному вивезенні за межі цієї території, може бути пропущене
будь-якою митницею. Митниця, що здійснює зворотний пропуск майна,
зобов'язана повідомити про це митницю, що здійснювала попередній
пропуск цього майна. Майно під час тимчасового ввезення на митну територію України
до закінчення строків, зазначених у вантажній митній декларації,
має бути: 1) вивезено за межі цієї території; 2) або заявлено митниці з метою вільного використання; 3) або передано митниці з метою надання у власність державі; 4) або передано митниці для зберігання; 5) або знищено під контролем митниці, якщо такі товари та
інші предмети не можуть бути використані як вироби чи матеріали. Майно, пропущене з метою тимчасового вивезення за межі митної
території України, до закінчення строків тимчасового вивезення має
бути: 1) ввезено на митну територію України; 2) або заявлено митниці з метою вільного використання за
межами цієї території; 3) або заявлено митниці як таке, що загинуло або було знищене
за межами митної території України, якщо факт загибелі або
знищення підтверджується у встановленому порядку. ( Дію абзацу призупинено з 04.03.97 у зв'язку з прийняттям
Листа Державної митної служби N 11/3-2407 ( v2407342-97 ) від
19.03.97 ) Зворотнє вивезення майна, тимчасово ввезеного на митну
територію України, а також зворотнє ввезення майна, тимчасово
вивезеного за межі цієї території, здійснюється на підставі
належним чином оформленої вантажної митної декларації, в якій
зазначається номер декларації, оформленої при ввезенні
(вивезенні) цього майна, при цьому митні збори за митне
оформлення не стягуються. ( Пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держмиткому N 122 ( v0122342-94 ) від 03.05.94 )
3.3. Митниці, які здійснюють митне оформлення майна,
пропущеного з метою тимчасового вивезення, ведуть його облік. 3.4. При тимчасовому ввезенні в Україну або тимчасовому
вивезенні з України не ставляться на облік зразки, загальна
вартість яких не перевищує 100 доларів США. ( Пункт 3.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держмиткому N 94
( v0094342-92 ) від 14.05.92 ) 3.5. При тимчасовому ввезенні в Україну чи тимчасовому
вивезенні з України орендованого майна строк до одного року у
вантажній митній декларації зазначається номер і дата договору
оренди. Майно, що ввозиться на митну територію України і вивозиться
за її межі за умови довгострокової оренди (лізингу) на строк, що
перевищує один рік, підлягає митному оформленню як товар згідно
розділу 2 цього Тимчасового положення. 3.6. При ввезенні в Україну благодійної допомоги митниця, яка
розташована в пункті пропуску на митному кордоні України визначає,
по характеру переміщуваного вантажу по відмітках в транспортних та
інших супровідних документах про належність вантажу до благодійної
допомоги, і після попереднього погодження (телефоном, телексом,
телетайпом, телефаксом, телеграфом та інш.) направляє її в
митницю, в зоні діяльності якої знаходиться одержувач вантажу. Випуск вантажів в рамках благодійної допомоги здійснюється
без подання вантажної митної декларації без сплати мита та митних
зборів. N 64 від 25.03.92. 3.7. Пропускається за рішенням митного органу в кількостях,
достатніх для забезпечення потреб з урахуванням мети переміщення: - майно, яке передається безоплатно; - рекламні матеріали і сувеніри; - продукти харчування, що ввозяться в Україну і призначені
для представницьких цілей при проведенні в Україні виставок,
конкурсів, нарад, семінарів, ярмарок, та інших подібних заходів; - продукти харчування, що вивозяться з України і призначені
для представницьких цілей; - продукти харчування, що ввозяться в Україну для особистого
користування іноземного персоналу, який тимчасово перебуває на
території України.
3.8. ( Пункт 3.8 виключено на підставі Наказу Держмиткому N
94 ( v0094342-92 ) від 14.05.92 )
3.9. При переміщенні через митний кордон України майна для
надання допомоги в разі стихійного лиха, при воєнних конфліктах,
технологічних катастрофах, аваріях чи поломках транспортних
засобів, вимоги, встановлені цим Тимчасовим положенням, може бути
виконано з дозволу відповідного митного органу після випуску
такого майна в Україну або за кордон, але не пізніше одного місяця
з дня такого випуску. 3.10. Майно, що стало об'єктом зовнішньоекономічної
купівлі-продажу, або обміну, має бути переоформлено у відповідній
митниці у порядку, передбаченому розділом 2 цього Тимчасового
положення.
4. Порядок пропуску транспортних засобів

(крім транспортних засобів індивідуального

користування)
4.1. Транспортні засоби підлягають обов'язковому декларуванню
митницям України. На транспортні засоби, що тимчасово прибувають
на митну територію України або відбувають з цієї території та
використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та
пасажирів, митниці має бути подано необхідні для митного контролю
документи: 4.1.1. При перевезенні водним транспортом, капітаном судна: - генеральна декларація; - вантажна декларація; - список членів екіпажу судна; - список пасажирів; - валютна декларація членів екіпажу судна; - декларація речей членів екіпажу судна; - декларація продовольства і предметів судового забезпечення
і спорядження; - інші судові документи (за вимогою митниці). 4.1.2. При переміщенні залізничним транспортом, уповноваженою
особою залізниці: - передаточна відомість; - багажний список; - накладні. 4.1.3. При переміщенні автомобільним транспортом, водієм або
уповноваженою особою: - провізний документ (маніфест, відомість і т.і.); - вантажні накладні; - специфікації, фактури, сертифікати, свідоцтва і т.і. 4.1.4. При переміщенні авіаційним транспортом, командиром
повітряного судна: - генеральна декларація; - пасажирська і вантажна відомості; - вантажі, накладні, фактури, специфікації і рахунки, поштові
накладні та інші документи, що супроводжують вантажі.
4.2. З метою встановлення законності переміщення через митний
кордон України транспортних засобів митниця має право провести
огляд транспортних засобів. Переогляд транспортних засобів може бути проведено при
наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон
України транспортні засоби містять предмети контрабанди, предмети,
що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, або
предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України. Огляд та переогляд транспортних засобів здійснюється тільки в
присутності представника підприємства, яке переміщує такі
транспортні засоби через митний кордон України або зберігає їх під
митним контролем. 4.3. Транспортні засоби, що перетинають митний кордон
України, зупиняються у місці розташування митниці на цьому ж
кордоні. У пунктах пропуску на державному кордоні України тривалість
стоянки транспортних засобів і місце цієї стоянки визначаються
відповідним транспортним підприємством спільно з митницею та
прикордонними військами з урахуванням часу, необхідного для
здійснення митного контролю та оформлення, а також прикордонного
та інших видів контролю. Тривалість стоянки транспортних засобів у таких випадках не
може скорочуватися на шкоду здійснення митного оформлення. Відправлення транспортних засобів з таких пунктів
здійснюється з дозволу митниці та прикордонних військ, а з інших
пунктів, в яких розташовані митниці - з дозволу митниці. 4.4. На транспортні засоби, приміщення, місткості та інші
місця, де знаходяться або можуть знаходитись товари та інші
предмети, що підлягають митному контролю, митницею може бути
накладено пломби, печатки та інше митне забезпечення. 4.5. Військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських
Сил, укомплектовані повністю військовою командою, та бойові
повітряні судна, які проходять через митний кордон України,
митному оглядові не підлягають. Судна забезпечення Військово-Морських Сил, укомплектовані
змішаною командою, військово-транспортні повітряні судна та інші
судна, що згідно із спеціальною заявою Міністерства оборони
України виконують завдання військово-оперативного характеру і
військова техніка, яка рухається своїм ходом, при проходженні
митного кордону України звільняються від огляду. Іноземні військові кораблі (судна), бойові та
військово-транспортні судна, а також військова техніка, що
прибуває в Україну чи вибуває за кордон, огляду не підлягають. 4.9. Якщо транспортний засіб внаслідок аварії або
непереборної сили не зміг прибути в митницю призначення, то митне
оформлення такого транспортного засобу допускається в іншому
місці. В цьому випадку підприємство чи відповідна особа, що
здійснюють переміщення транспортного засобу, зобов'язані
застосовувати всі можливі заходи для здійснення митного
оформлення. Підприємство чи відповідна особа, що здійснюють переміщення
транспортного засобу, зобов'язані доставити службових осіб митниці
до місця знаходження цього транспортного засобу або забезпечити
його доставлення в місце розташування митниці.
5. Порядок пропуску іноземних товарів, що переміщуються

транзитом через територію України
5.1. Іноземні товари, що переміщуються транзитом через
територію України, крім товарів, транзит яких через територію
України заборонено (додаток 3), підлягають пропуску за умови
дотримання таких вимог: 5.1.1. Подання митному органу України дозволу на транзит,
який видає Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України. 5.1.2. Декларування іноземних товарів, що переміщуються
транзитом через територію України згідно з встановленим порядком. 5.1.3. Внесення у встановленому порядку митних зборів.
5.2. В разі, якщо пункт пропуску іноземних товарів, що
переміщуються транзитом через територію України не співпадає з
пунктом їх випуску на митному кордоні України, такі товари
направляються митницею, що здійснила їх пропуск на територію
України, у відповідну митницю для їх вивезення з України.
6. Декларування
6.1. Товари, майно та інші предмети підлягають обов'язковому
декларуванню митницям. 6.2. Декларування здійснюється шляхом заяви у встановленій
формі точних даних про мету переміщення через митний кордон
України товарів, майна та інших предметів і про самі товари, майно
та інші предмети, а також будь-яких відомостей, що необхідні для
митного контролю та митного оформлення.
6.3. Декларування товарів, майна та інших предметів
здійснюється підприємствами, що ввозять в Україну або вивозять з
України такі товари, майно та інші предмети самостійно або на
договірній основі через організації, визнані митницями як
декларанти. 6.3.1. Самостійне декларування товарів може здійснюватися
учасником зовнішньоекономічної діяльності, який являється стороною
зовнішньоекономічного договору, або за його дорученням одержувачем
таких товарів в Україні, або їх відправником за межі України.
6.3.2. Декларанти здійснюють декларування через уповноважених
на це осіб. Митний орган має право вимагати від особи, яка
здійснює декларування, документи, що підтверджують її
повноваження. Документами, що підтверджують повноваження уповноваженої
особи, являється доручення, видане їй декларантом, або
адміністративний акт декларанта у відношенні цієї особи. 6.3.2.1. Доручення повинно бути складене в простій письмовій
формі і засвідчене декларантом. Строк дії доручення не повинен
перевищувати трьох років. Якщо строк доручення не вказано, воно
зберігає силу на протязі одного року з дня його вчинення. Доручення, в якому не вказана дата його вчинення, недійсне. Якщо доручення видано за кордоном, форми та строк його дії
визначаються за законом країни, де було видано доручення. Це
доручення визнається дійсним, якщо воно відповідає вимогам
українського законодавства. 6.3.2.2. Адміністративним актом, що підтверджує повноваження
уповноваженої особи, являється письмовий наказ про призначення
цієї особи відповідним за декларування товарів та пред'явлення їх
до митного оформлення. 6.3.2.3. Не потрібно пред'явлення повноважень, якщо
декларування здійснюють особи, які мають право виступати від імені
декларанта в силу свого службового стану. 6.3.2.4. Документи, що підтверджують повноваження, не можуть
містити положення, які обмежують права уповноваженої особи у
питаннях декларування або його обов'язки перед митними органами.
6.3.3. Митний орган перевіряє знання уповноваженої особи у
питаннях декларування і у випадку недостатності таких знань, а
також при наявності обгрунтованих сумнівів в сумлінності виконання
такою особою своїх обов'язків перед митним органом, вимагає від
декларанта заміни такої особи.
6.3.4. Декларування на договірній основі товарів та майна, що
належать іншим підприємствам, може здійснюватися українським
підприємством, яке визнане митницею як декларант. Визнання підприємства як декларанта і допущення його до
декларування на підставі договору здійснюється шляхом видачі
такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта. 6.3.4.1. Допущення здійснюється за заявою підприємства тією
митницею, в зоні діяльності якої воно знаходиться. Заяву має бути розглянуто протягом 15 днів з дня її
надходження. Якщо дані заявника виявляються неповними, митниця
може подати запит про них до підприємств, банків та фінансових
установ, інших державних органів. Строк розгляду заяви загалом не
може перевищувати одного місяця. 6.3.4.2. Свідоцтво в разі неприйняття його заявником протягом
шести місяців з дня винесення рішення про визнання, а також в разі
невиконання функцій декларанта протягом одного року з дня
прийняття свідоцтва, втрачає силу.
6.3.5. Підприємство визнане як декларант користується правами
і виконує обов'язки передбачені цим Тимчасовим положенням та
Митним кодексом України ( 1970-12 ). Декларант зобов'язаний: - пред'явити митниці товари та майно, що переміщуються через
митний кордон України; - подати митниці документи, що містять дані, необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення; - сплатити мито та митні збори, якщо товари та майно
підлягають митному оподаткуванню. 6.3.6. Договір про декларування не може обмежувати
встановлених прав та обов'язків організації, визнаної як
декларант. 6.3.7. Свідоцтво про визнання як декларанта може бути
скасоване митницею, яка його видала у випадках, передбачених
митним законодавством України. 6.3.8. Повторну заяву про визнання як декларанта може бути
розглянуто не раніше одного року з дня скасування попереднього
свідоцтва при умові усунення причин порушення або з дня, коли
свідоцтво втратило силу. 6.3.9. Митні органи надають організаціям, що здійснюють
декларування на договірній основі, інформаційні та консультативні
послуги, готують кадри таких організацій по питаннях митної
справи, та іншим чином сприяють їм. 6.3.10. За надання вказаних послуг справляється плата в
розмірі 5000 карбованців. 6.3.11. Плата вноситься завчасно, при видачі свідоцтва про
визнання як декларанта. В разі скасування свідоцтва чи визнання
його недійсним ця плата не повертається.
6.4. Товари та майно, вартість яких перевищує 100 доларів
США, декларуються митниці шляхом заявлення відомостей про них у
вантажній митній декларації встановленого зразка. Вантажна митна
декларація заповнюється у порядку, передбаченому діючими
нормативними актами. ( Пункт 6.4 в редакції Наказу Держмиткому
N 94 ( v0094342-92 ) 14.05.92 ) 6.4.1. При декларуванні товарів та майна декларант сам обирає
митний режим, згідно з яким він здійснює ввезення в Україну
товарів та майна, і вказує його у вантажній митній декларації
шляхом внесення до неї відповідної відмітки. 6.4.2. За достовірність відомостей, зазначених у вантажній
митній декларації, декларант несе відповідальність згідно з
законодавством. 6.4.3. Вантажна митна декларація заповнюється на повну партію
товарів чи майна при умові, що по відношенню до таких товарів чи
майна встановлено один і той же митний режим. Якщо партія включає товари та майно, у відношенні до яких
встановлено різний режим, то заповнюється така кількість вантажних
митних декларацій, яка відповідає кількості цих режимів. 6.4.4. На товари та майно, вартість яких менше 100 доларів
США, вантажна митна декларація не заповнюється. ( Абзац перший
пункту 6.4.4 в редакції Наказу Держмиткому N 94 ( v0094342-92 )
від 14.05.92 ). Декларування таких товарів та майна здійснюється шляхом
заявлення відомостей про них в супровідних та інших документах, а
також в усній формі при переміщенні товарів та майна в ручній
поклажі та багажі осіб, які прямують через митний кордон України.
6.5. Особливості декларування окремих видів товарів та майна. 6.5.1. На товари, що ввозяться в Україну по ордерних
поставках, подається попередня вантажна митна декларація з
заповненням граф відповідно до наявних відомостей, або таких, які
можна встановити на момент декларування. Після заключення зовнішньоекономічного договору
купівлі-продажу або обміну, але не пізніше одного місяця, в митний
орган подається вантажна митна декларація заповнена в звичайному
порядку. 6.5.2. При декларуванні комплектного об'єкта подається
загальна вантажна митна декларація. При цьому на кожну партію
товарів, що поставляються для спорудження конкретного комплектного
об'єкта, подаються окремі декларації, які заповнюються у
звичайному порядку, передбаченому діючими нормативними актами. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що заключили
глобальні контракти на поставку комплектних об'єктів, подають
загальну вантажну митну декларацію на ці об'єкти до початку
поставок товарних партій. Декларації подаються: - на об'єкти, що вивозяться з України - в митницю, в регіоні
діяльності якої цей суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
знаходиться; - на об'єкти, що ввозяться в Україну - в митницю, в регіоні
діяльності якої даний комплектний об'єкт споруджується. Якщо комплектний об'єкт споруджується в регіонах діяльності
кількох митниць, то загальна декларація висилається кожній, з цих
митниць. 6.5.3. При декларуванні майна, що тимчасово ввозиться в
Україну, тимчасово вивозиться з України, а також такого, що
вивозиться з України для українських установ за кордоном,
допускається використання замість додаткових аркушів вантажної
митної декларації специфікацій, упаковочних листів або списків
майна, що ввозиться або вивозиться. В цьому випадку у вантажній митній декларації конкретні
найменування майна не вказуються, а робиться посилання на
специфікацію, упаковочний лист або список. Вказується також
загальна вартість такого майна. 6.5.4. У випадку залишення в Україні або за її межами майна
тимчасово ввезеного в Україну або тимчасово вивезеного з України,
воно підлягає повторному декларуванню шляхом подання нової
вантажної митної декларації. 6.5.5. Іноземні товари, що переміщуються через територію
України транзитом декларуються згідно з цим Тимчасовим положенням
тільки у випадку, якщо їх перевезення не оформлено згідно з
вимогами системи міжнародного митного транзиту, учасницею якого
являється Україна та пункт пропуску в Україну і пункт пропуску за
її межі не співпадають.
6.6. Місце декларування товарів та майна. 6.6.1. Декларування товарів та майна та їх пред'явлення до
митного оформлення здійснюється митним органом, в регіоні якого
знаходиться декларант. Декларант повинен завчасно звернутися в цей митний орган,
спільно з ним визначити взаємоприйняту схему декларування та
пред'явлення товарів і майна до митного оформлення. 6.6.2. Товари та майно декларуються та пред'являються до
митного оформлення в місці розташування митного органу, для чого
товари та майно повинні доставлятися в зону митного контролю цього
митного органу. 6.6.3. Товари та майно можуть декларуватися та пред'являтися
до митного оформлення в зонах митного контролю на територіях та в
приміщеннях декларанта, якщо такі зони визначено митницею за умови
виконання декларантом вимог, що забезпечують здійснення митного
контролю в повному обсязі.
7. Митне оформлення

7.1. Митне оформлення здійснюється після декларування товарів
та майна та їх пред'явлення декларантом або транспортною
організацією до митного оформлення.
7.2. Місце проведення митного оформлення та порядку
пред'явлення товарів та майна до митного оформлення. 7.2.1. При вивезенні товарів та майна з України митне
оформлення проводиться: 7.2.1.1. Якщо декларування здійснюється на договірній основі
- митним органом в місці розташування декларанта-посередника. 7.2.1.2. Якщо декларування здійснюється відправником - митним
органом в зоні діяльності якого він знаходиться. 7.2.1.3. Якщо декларування здійснюється суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, який уклав контракт, але не
являється відправником товарів, - митним органом, в зоні
діяльності якого знаходиться відправник товарів.
7.2.2. При ввезенні товарів та майна в Україну митне
оформлення здійснюється: 7.2.2.1. Якщо декларування здійснюється на договірній основі
- митним органом в місці розташування декларанта-посередника. 7.2.2.2. Якщо декларування здійснюється одержувачем - митним
органом, в зоні діяльності якого він знаходиться. 7.2.2.3. Якщо декларування здійснюється суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, який уклав контракт, але не
являється одержувачем товарів - митним органом в зоні діяльності
якого знаходиться одержувач товарів.
7.3. При транзиті іноземних товарів через територію України
митне оформлення, як правило, здійснюється впускним митним
органом. Якщо здійснення митного оформлення впускним митним
органом неможливе, то допускається проведення такого оформлення
випускним митним органом, за попередньою домовленістю між ними. 7.4. Товари та майно, які не оформляються у митному
відношенні при ввезенні в Україну в пункті пропуску на митному
кордоні, направляються для митного оформлення у внутрішні митниці
у відповідності з правилами перевезення вантажів з одних митних
органів в інші за погодженням з цими митницями. Внутрішні митниці повідомляють митні органи, розташовані в
пунктах пропуску на митному кордоні про місця здійснення цими
митницями митного оформлення товарів та майна. Форми такого
повідомлення можуть бути різними (по телефону, телефаксу та ін.)
залежно від конкретних умов. 7.5. Товари та майно подаються до митного оформлення
уповноваженою особою декларанта разом з усіма необхідними для
такого оформлення документами, з використанням, при необхідності,
технічних засобів декларанта або транспортної організації. 7.6. Якщо митному органу не пред'явлені які-небудь документи,
необхідні для митного оформлення товарів та майна, цей митний
орган повинен затвердити їх обов'язкове пред'явлення безпосередньо
або через транспортну організацію, яка прийняла ці товари чи майно
до міжнародного перевезення. В такому випадку товари чи майно до пред'явлення вказаних
документів до митного оформлення не приймаються.
7.7. Документи необхідні для митного оформлення товарів чи
майна. 7.7.1. Для митного оформлення товарів необхідні такі
документи: - декларація; - належним чином засвідчені копії ліцензій; - дозволи інших державних органів, якщо товари підлягають
контролю цих органів; - документи, що підтверджують внесення відповідних митних
платежів; - інші документи, вказані в декларації та передбачені цим
Тимчасовим положенням. 7.7.2. Для митного оформлення майна необхідні такі документи: - декларація; - дозволи інших державних органів, якщо предмети підлягають
контролю цих, органів; - документи, вказані в декларації та передбачені цим
Тимчасовим положенням. 7.7.3. Для митного оформлення іноземних товарів, що
переміщуються транзитом через територію України необхідні такі
документи: - декларація; - дозвіл на транзит через територію України; - документи, що підтверджують внесення плати за проведення
митних процедур; - інші документи, вказані в декларації та передбачені цим
Тимчасовим положенням.
7.8. Порядок митного оформлення товарів. 7.8.1. Перевіряється наявність всіх документів, необхідних
для митного оформлення товарів. 7.8.2. Перевіряється відповідність заповнення декларації
вимогам, передбаченим в діючих нормативних актах, що регулюють
порядок заповнення вантажної митної декларації. 7.8.3. При перевірці правильності заповнення декларації
використовуються відомості, що містяться в супровідних,
транспортних, комерційних та інших документах, а також результати
митного огляду. 7.8.4. По закінченні митного оформлення митний орган реєструє
декларацію та додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер,
який проставляється в декларації. 7.8.5. Штампи про результати митного оформлення
проставляються в розділі "Д" всіх аркушів декларації і
засвідчуються особистою номерною печаткою працівника митного
органу, який проводив оформлення, а у графі "С" додаткових аркушів
проставляється тільки відбиток номерної печатки цього працівника. Допускається використання розділів "А" і "С" декларації та її
зворотного боку для проставлення інших митних штампів, а також
зворотного боку декларації для проставлення відміток та штампів
інших контролюючих органів.
7.9. Порядок митного оформлення іноземних товарів, що
переміщуються транзитом через територію України. 7.9.2. Перевіряється відповідність заповнення декларації
вимогам, передбаченим в діючих нормативних актах, що регулюють
порядок заповнення вантажної митної декларації. 7.9.3. По закінченню митного оформлення іноземних, транзитних
товарів митний орган реєструє декларацію та додаткові аркуші в
тому ж порядку, як і при митному оформленні товарів. 7.9.4. Якщо пункт пропуску іноземних транзитних товарів в
Україну та пункт їх пропуску за кордон не співпадають, то ці
товари (за винятком заборонених до транзиту через територію
України) направляються впускним митним органом у випускний для
контролю за їх вивезенням з України. При цьому у розділі "С" другого і третього аркушів декларації
та в документах, що застосовуються при міжнародних перевезеннях
вантажів, проставляється штамп "Вантаж митний, підлягає
доставленню в _________________ митницю", а в графі "С" додаткових
аркушів - відбитки особистої печатки працівника митного органу,
який проводив митне оформлення іноземних транзитних товарів. Третій аркуш декларації разом з товарами та документами, що
застосовуються при міжнародних перевезеннях вантажів,
направляється у випускний митний орган, а другий аркуш
направляється поштою у випускний митний орган, який контролює
надходження іноземних тразитних товарів і їх вивезення за кордон. Випускний митний орган в розділі "Д" декларації та в
документах, що застосовуються при міжнародних перевезеннях
вантажів, проставляє штамп "Випуск дозволено", що засвідчує
особистою номерною печаткою працівника митниці, який здійснював
оформлення іноземних товарів. 7.9.5. Якщо плата за проведення митних процедур відносно
іноземних транзитних товарів у впускному митному органі не
здійснюється то у графі "А" третього аркуша декларації додатково
проставляється штамп або робиться відмітка про те що оплату не
здійснено (відмітка засвідчується особистою номерною печаткою
працівника митниці). 7.9.6. Декларація, яка подається при транзиті іноземних
товарів через територію України, використовується для здійснення
державного митного контролю і відповідні її екземпляри у органи
державної статистики не направляються.
7.10. Митне оформлення товарів при ордерних поставках. 7.10.1. Перевіряється наявність всіх документів, необхідних
для митного оформлення товарів по ордерних поставках (при митному
оформленні товарів по ордерних поставках, які вивозяться з
України, подаються ті ж документи, що і при митному оформленні
товарів). 7.10.2. Перевіряється відповідність заповнення попередньої
декларації вимогам, встановленим діючими нормативними актами, що
регулюють порядок заповнення вантажної митної декларації. 7.10.3. Перевірка відомостей, зазначених у попередній
декларації, здійснюється у тому ж порядку, що і при митному
оформленні товарів. Особлива увага при перевірці декларації зосереджується на
наявності заяви декларанта в графі 44 про те, що він
зобов'язується подати декларацію, заповнену у звичайному порядку,
після укладання контракту, але не пізніше одного місяця з дня
укладання цього контракту. 7.10.4. Порядок реєстрації попередньої декларації і
проставлення штампів, про результати митного оформлення відповідає
порядку, який застосовується при митному оформленні товарів. Після реєстрації і проставлення відповідних штампів попередня
декларація ставиться на контроль. 7.10.5. При пред'явленні декларації, заповненої у звичайному
порядку (як при експорті товарів) після укладання контракту, в
числі інших відомостей перевіряється наявність номера попередньої
декларації, який вказується у графі 40 "Загальна
декларація/попередній документ". 7.10.6. Попередня декларація використовується для здійснення
державного митного контролю і в органи державної статистики не
направляється.
7.11. Митне оформлення комплектного об'єкта. 7.11.1. Загальна декларація при вивезенні з України
комплектного об'єкта пред'являється митниці, в зоні діяльності
якої знаходиться суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який
уклав глобальний контракт на цей об'єкт; при ввезенні в Україну
комплектного об'єкта вона пред'являється митниці, в зоні
діяльності якої цей об'єкт споруджується. 7.11.2. Перевіряється відповідність заповнення загальної
декларації вимогам встановленим діючими нормативними актами, що
регулюють порядок заповнення вантажної митної декларації. 7.11.3. Перевірка відомостей, вказаних у загальній декларації
при вивезенні з України та при ввезенні в Україну комплектного
об'єкта, здійснюється в тому ж порядку, як при митному оформленні
товарів. 7.11.4. Порядок реєстрації загальної декларації на
комплексний об'єкт такий же, як при митному оформленні товарів. Штампи про результати митного оформлення в загальній
декларації не проставляються. Після реєстрації загальна декларація ставиться на контроль, а
відповідні аркуші направляються в органи державної статистики. 7.11.5. При митному оформленні товарних партій комплектного
об'єкта представляються ті ж документи, як при митному оформленні
товарів. При перевірці декларації, представленої на товарну партію
комплектного об'єкта в числі інших відомостей перевіряється
наявність номерів загальної декларації, зазначених у графі 40
"Загальна декларація/попередній документ". Порядок реєстрації такої декларації та проставлення штампів
про результати митного оформлення такий же, як при митному
оформленні товарів.
7.12. Порядок митного оформлення майна. 7.12.1. Перевіряється наявність всіх документів, необхідних
для митного оформлення майна. 7.12.2. Перевіряється відповідність заповнення декларації
вимогам, встановленим діючими нормативними актами, що регулюють
порядок заповнення вантажної митної декларації. 7.12.3. Якщо майно ввозиться в Україну чи вивозиться з
України тимчасово, перевіряється наявність вказівок про обставини
зворотного вивезення з України або ввезення в Україну заявленого
майна. 7.12.4. Порядок реєстрації декларації та проставлення штампів
про результати митного оформлення такий же, як при митному
оформленні товарів. 7.12.5. Якщо митне оформлення майна, що вивозиться з України
і було раніше тимчасово ввезене в Україну, здійснюється в митниці
по місцю знаходження власника майна то крім штампів про
результати митного оформлення цього майна у графі "С" третього
аркуша декларації та в документах, що застосовуються при
міжнародних перевезеннях вантажів, проставляється штамп "Вантаж
митний, підлягає доставленню в __________ митницю". Цей митний
орган періодично перевіряє фактичне вивезення цього майна з
України шляхом сповіщення відомостей про це майно (по телефону,
телексу, телефаксу тощо) у відповідний митний орган, розташований
у пункті пропуску на митному кордоні України. Митний орган, який розташований у пункті пропуску через
митний кордон України, повинен інформувати у встановлений строк
митний орган який здійснив первинне митне оформлення про фактичне
вивезення з України майна або про ненадходження його в пукт
пропуску на митному кордоні. 7.12.6. Декларації, що подаються для митного оформлення і
майна, яке тимчасово ввозиться в Україну або тимчасово вивозиться
з України, ставляться на контроль і є підставою для зворотного
вивезення з України чи ввезення в Україну цього майна. Митні органи, що здійснюють митне оформлення майна, що
тимчасово ввозиться в Україну чи тимчасово вивозиться з України
ведуть його облік. При поверненні за кордон або в Україну раніше тимчасово
вивезеного з України або тимчасово ввезеного в Україну майна,
здійснюється звірка його фактичної кількості з відомостями,
вказаними у деклараціях, специфікаціях, упаковочних листах або
списках майна. 7.12.7. Митне оформлення майна, що ввозиться в Україну в
рахунок вкладу іноземного учасника спільного підприємства в
статутний фонд цього підприємства, здійснюється в митному органі,
в зоні діяльності якого знаходиться спільне підприємство. Для проведення митного оформлення в цей митний орган має бути
подано список майна, що ввозиться в рахунок статутного фонду, в
якому має бути вказано найменування майна, його кількість та
вартість, а також подана копія статуту спільного підприємства чи
нотаріально засвідчена виписка з нього. Випуск майна в рахунок статутного фонду спільного
підприємства здійснюється без оподаткування митом згідно з поданим
списком. Майно, що виводиться з статутного фонду, оподатковується
митом. При виведенні майна з статутного фонду, а також при намірах
ввезти в Україну взамін виведеного з статутного фонду інше майно
без оподаткування митом, спільне підприємство звертається в той
митний орган, в який воно подало списки для внесення в них
відповідних змін. 7.12.8. На майно, що стало згодом об'єктом
зовнішньоторговельної купівлі-продажу або обміну (бартеру), а
також в разі остаточного залишення в Україні або за кордоном
майна, раніше тимчасово ввезеного або тимчасово вивезеного за
кордон, подається нова декларація, яка заповнюється у
відповідності з діючими нормативними актами, що регулюють порядок
заповнення вантажної митної декларації, як на товар або як на
майно. Митне оформлення товарів або майна на підставі такої
декларації здійснюється в тому ж порядку, як при митному
оформленні товарів чи майна відповідно. 7.12.9. Якщо представляється акт про те, що тимчасово
вивезене в Україну або тимчасово вивезене з України майно стало
непридатним для використання ні в якості виробів, ні в якості
матеріалів, нова декларація не подається.
8. Порядок справляння плати за проведення

митних процедур, оподаткування митом,

податками на експорт та імпорт
8.1. Загальні положення. 8.1.1. До митних платежів, які справляються митними органами,
відносяться: - плата за проведення митних процедур; - мито; - податок на експорт і імпорт, розміри яких визначаються за
нормативами, затверджуваними Верховною Радою України. 8.1.2. Вказані в п.8.1.1. платежі являються обов'язковими для
всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, якщо вони не
звільнені від їх сплати діючими нормативними актами. 8.1.3. Нараховування платежів, вказаних в п.8.1.1.,
здійснюється в графі 47 вантажної митної декларації та в
додаткових аркушах до неї у порядку, згідно з Інструкцією по
заповненню вантажної митної декларації. 8.1.4. До введення в дію нового митного тарифу, оподаткування
митом, податками на імпорт та експорт здійснюються згідно з
діючими нормативними документами. 8.1.5. При заповненні графи 42 вантажної митної декларації,
вартість товару, яка виражена в іноземній валюті, перераховується
в національну валюту по курсу, що застосовується для розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями, на дату подання вантажної
митної декларації до митного органу.
8.2. Порядок нараховування платежів за проведення митних
процедур. 8.2.1. Плата за проведення митних процедур при ввезенні в
Україну або вивезенні з України товарів суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованих в МЗЗ України,
справляється в розмірі 0,15 процента (але не менш як 30
карбованців), в тому числі 0,1 процента (але не менш як 20
карбованців) в валюті, яка діє на території України та 0,05
процента в іноземній валюті, яку купує Національний банк України,
(але не менш еквівалента 10 карбованців, перерахованого по курсу,
що застосовується для розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями, на дату подання вантажної митної декларації до митного
органу), від загальної вартості цих товарів визначеної в
відповідності з Інструкцією про заповнення вантажної митної
декларації. 8.2.2. Плата за проведення митних процедур у відношенні
товарів, ввезення та вивезення яких здійснюються по товарообмінних
(бартерних) операціях на безвалютній основі, а також при поставках
товарів в рахунок наданих державних кредитів, справляється тільки
в валюті, яка діє на території України в розмірі 0,15 процента
(але не менш як 30 карбованців), від загальної вартості цих
товарів. 8.2.3. Плата за проведення митних процедур, при ввезенні в
Україну або вивезенні з України товарів іноземних фірм,
організацій та їх представництв, які акредитовані на території
України, справляється тільки в іноземній валюті, яку купує
Національний банк України в розмірі 0,15 процента (але не менш
еквівалента 30 карбованців) від загальної вартості цих товарів. 8.2.4. Плата за проведення митних процедур, при ввезенні в
Україну або вивезенні з України майна українських підприємств,
установ та організацій, які мають статус юридичної особи,
справляється в розмірі 0,15 процента (але не менш як 30
карбованців), від загальної вартості цього майна. 8.2.5. Плата за проведення митних процедур, при ввезенні в
Україну або вивезенні з України майна спільних підприємств,
іноземних фірм, міжнародних організацій, які не користуються
пільгами щодо митного оподаткування справляється в розмірі 0,15
процента (але не менш як 30 карбованців), в тому числі 0,1
процента (але не менш як 20 карбованців) в валюті, яка діє на
території України та 0,05 процента в іноземній валюті, яку купує
Національний банк України, (але не менше еквівалента 10
карбованців, перераховано по курсу, що застосовується для
розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, на дату подання
вантажної митної декларації до митного органу), від загальної
вартості цього майна. 8.2.6. Плата за проведення митних процедур при тимчасовому
ввезенні в Україну або тимчасовому вивезенні з України майна
українських підприємств, установ та організацій, які мають статус
юридичної особи, справляється в розмірі 30 карбованців по кожній
вантажній митній декларації, незалежно від кількості додаткових
аркушів до них. 8.2.7. Плата за проведення митних процедур при тимчасовому
ввезенні в Україну або тимчасовому вивезенні з України майна
спільних підприємств, іноземних фірм, міжнародних організацій, які
не користуються пільгами щодо митного оподаткування, справляється
в розмірі 20 карбованців та еквівалента 10 карбованців в іноземній
валюті по кожній вантажній митній декларації, а також 5
карбованців та еквівалент 5 карбованців в іноземній валюті за
кожний додатковий аркуш до них. 8.2.8. При транзиті іноземних товарів через територію України
справляється плата тільки в іноземній валюті, яку купує
Національний банк України, еквівалента 10 карбованцям - за
проведення митних процедур у відношені іноземних товарів, які
оформлені по кожній вантажній митній декларації та 5 карбованців -
по кожному додатковому аркушу до неї. Перерахунок іноземної валюти в національну валюту України
здійснюється по курсу Національного банку України, що
застосовується для розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями. Плата справляється, як правило, у пунктах перепуску при
ввезенні іноземних товарів на територію України, що зазначається в
вантажній митній декларації. 8.2.9. Плата за проведення митних процедур не справляється у
випадках, якщо: - вантажна митна декларація не заповнюється; - повертається на Україну або за кордон майно, яке раніше
було тимчасово вивезене з України або тимчасово ввезене на
Україну; - перетинаються через кордон України предмети, призначені для
офіційного (службового) користування дипломатичних та консульских
представництв іноземних держав в Україні, міжнародних міжурядових
організацій, представництв іноземних держав при цих організаціях
та інших міжнародних організацій як користуються на території
України митними пільгами; - подається попередня вантажна митна декларація при ордерних
поставках товарів; - подається попередня вантажна митна декларація при поставках
комплектного об'єкта; - пункт ввезення в Україну та вивезення за кордон іноземних
товарів, які переміщуються транзитом через територію України
співпадає, а також якщо такі товари переміщуються відповідно до
системи міжнародного митного транзиту, учасником якої є Україна; - перетинають кордон предмети в рамках благодійної допомоги.
8.3. Порядок справляння митних платежів. 8.3.1. Сума плати у валюті, що діє на території України
перераховується через банківські заклади на рахунки митних
органів, здійснюючих митне оформлення товарів та майна, або
вносяться готівкою в касу митного органу, який 10-го числа кожного
місяця перераховує одержані суми: - плата за проведення митних процедур на розрахунковий
рахунок Державного Митного Комітету України; - мито (розділ 8, параграф 14, символ 10), податок на імпорт,
податок на експорт в доход державного бюджету на розрахункові
рахунки районних фінансових органів. 8.3.2. N 64 25.03.92 р. 8.3.3. Документом який є підставою для внесення плати за
проведення митних процедур, є вантажна митна декларація або її
копія. 8.3.4. Випуск товарів та майна здійснюється митними органами
після сплати сум всіх належних митних платежів. Можлива попередня, на відповідний період, сплата митних
платежів шляхом внесення необхідних сум згідно порядку
встановленому в п.8.3.1. та п.8.3.2: 8.3.5. За заявою декларанта та при наявності гарантії банку
митниця має право надати відстрочення або розстрочення сплати
митних зборів на строк, що не перевищує одного місяця. 8.3.6. При несплаті рахунку в строк, вказаний митним органом,
сума митних платежів стягується у безспірному порядку. При цьому
нараховується пеня за кожний день прострочення сплати, починаючи з
дати виписки рахунку по день його сплати включно, у слідуючих
розмірах: - по митних процедурах та по миту - 0,05%; - по податку на експорт та імпорт - 0,2% з суми недоплати. 8.3.7. Списання сум з рахунків недоплатника в погашення
недоплати та пені здійснюється банківською установою на підставі
інкасового доручення, складеного митним органом на бланку
платіжної вимоги ф.0401001. Всі виписані інкасові доручення
реєструються митним органом в окремому журналі.
9. Заключні положення
9.1. Товари та майно, що переміщуються через митний кордон
України з порушенням порядку, встановленого цим Тимчасовим
положенням, пропуску за кордон чи в Україну не підлягають. 9.1.1. При ввезенні товарів та майна в Україну декларанту
надається право в день ввезення прийняти міри по усуненню
виявлених порушень або повернути товар та майно, що ввозяться,
назад за кордон, а при вивезенні з України розпорядитися товарами
та майном на території України на свій розсуд.
9.2. Митні органи не несуть відповідальності за наслідки
порушень підприємствами цього Тимчасового положення. 9.2.1. Додаткові втрати транспортних організацій по обробці
та зберіганню товарів та майна, що не були пропущені митними
органами, покриваються за рахунок підприємств, які допустили
порушення.
9.3. Предмети заборонені до ввезення в Україну, до вивезення
з України або транзиту через територію України пропуску через
митний кордон України не підлягають. 9.4. У всіх питаннях не врегульованих цим Тимчасовим
положенням слід керуватися положеннями діючих нормативних актів з
питань митної справи, якщо вони не суперечать законодавству
України.
Додаток 1.
Предмети, заборонені до ввезення в Україну
1. ( Дію пункту 1 Додатку 1 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Зброя військових
зразків всякого роду та боєприпаси до неї. 2. Наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для
куріння опію та гашишу. Примітка: ввезення вказаних в цьому пункті предметів за
необхідності може бути здійснене за особливим дозволом
Міністерства охорони здоров'я України. 3. Сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини,
інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування
навколишнього середовища (крім випадків, передбачених
законодавством України). 4. Друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки,
фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної
інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи,
малюнки та інші друковані й образотворчі матеріали, що містять
пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду,
а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її
політичної незалежності, державного суверенітету, а також
продукція порнографічного характеру. 5. Предмети, ввезення яких заборонено у відповідності з
законодавством України.
Додаток 2.
Предмети, заборонені до вивезення з України
1. ( Дію пункту 1 Додатку 2 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Зброя військових
зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження. 2. Наркотичні та психотропні речовини. Примітка: вивезення вказаних в цьому пункті предметів може
бути здійснене за особливим дозволом Міністерства охорони здоров'я
України. 3. Сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини,
інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування
навколишнього середовища (крім випадків, передбачених
законодавством України). 4. Витвори мистецтва, культурні та історичні цінності
(картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр,
мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри,
коштовного та некоштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних
металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени,
меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги,
рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та
інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та
іншу культурну цінність. Примітка: вказані в цьому пункті предмети можуть бути
вивезені тільки за особливим дозволом Міністерства культури
України. 5. Анульовані цінні папери. 6. Предмети, вивезення яких заборонено законодавством
України.
Додаток 3.
Предмети, заборонені до транзиту

через територію України
1. ( Дію пункту 1 Додатку 3 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Зброя та
боєприпаси всіх видів та військове спорядження. 2. ( Дію пункту 2 Додатку 3 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Літальні
апарати, їх частини, прилади та спорядження до них. 3. ( Дію пункту 3 Додатку 3 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Станки та
машини, призначені для виготовлення озброєнь й боєприпасів усіх
видів та літальних апаратів, запасні частини до них. 4. Наркотичні засоби. 5. ( Дію пункту 5 Додатку 3 відмінено на підставі Наказу
Держмиткому N 214 ( v0214342-96 ) від 21.05.96 ) Радіоактивні
предмети та речовини. 6. Сильнодіючі, отруйні та вибухові речовини, інші предмети,
що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення
та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього
середовища. 7. Предмети заборонені до ввезення в Україну згідно з
законодавством України.
Додаток 4.
Класифікатор звільнень від

оподаткування митом ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предметів, звільнених від | Код оподаткування митом | ————————————————————————————————————————————————+———————————————— . Предмети, що ввозяться з країн, що | розвиваються. | 01 . Предмети українських установ за кордоном, що | ввозяться в Україну і не можуть бути | використані цими установами за межами України.| 02 . Предмети, що ввозяться в Україну в рамках | благодійної допомоги. | 03 . Предмети, що в результаті пошкодження стали | непридатними для використання ні в якості | виробів, ні в якості матеріалів. | 04 . Предмети, які загинули при перевезенні однієї | установи в іншу, а також під час вивантаження | або зберігання в митних складах. | 05 . Предмети іноземного походження, дозволені до | умовно-безподаткового ввезення на територію | України з метою їх переробки у вироби або | остаточного опрацювання для їх зворотного | вивезення в якості виробів за кордон. | 06 . Продукти грунту та промисловості України, що | повертаються з-за кордону. | 07 . Предмети іноземного походження при їх | зворотному ввезенні в Україну, якщо за них вже| було сплачене мито при первинному ввезенні й | вони тимчасово вивозились за кордон. | 08 . Предмети іноземного походження, що тимчасово | ввозяться за умови їх зворотного вивезення з | території України протягом встановленого в | кожному окремому випадку строку, що не може | перевищувати одного року. | 09 0. Предмети, що повертаються з-за кордону, якщо | транспортною організацією буде подано доказ | того, що предмет ввезено в Україну помилково.| 10 1. Предмети, призначені для наукових та учбових | цілей, що надходять на адреси учбових | закладів, наукових та науково-дослідних | установ. | 11 2. Предмети судового постачання та спорядження, | закуплені за кордоном для суден, що плавають | під прапором України, в тих випадках, коли ця| закупівля викликала аварію, що позбавила | судно можливості безпечного плавання, запас | продовольства, що витрачається згідно з | діючими правилами, а також закуплені за | кордоном предмети обладнання та матеріали, | необхідні для експлуатації повітряних суден | України, якщо ця закупівля викликана аварією,| вимушеним приземленням або пошкодженням | повітряних суден за кордоном. | 12 3. Обладнання, матеріали та інше майно, що | ввозиться в Україну іноземними учасниками | спільного підприємства в рахунок їх вкладів у| статутний фонд підприємства. | 13 4. Інші предмети, звільнені від митного | оподаткування рішеннями Кабінету Міністрів | України. | 14 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 5.
Класифікатор звільнень від сплати податку

на експорт та імпорт ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування товарів та майна, | Код звільнених від податку на експорт |——————————————————————— та імпорт | імпорт | експорт —————————————————————————————————————————+———————————+——————————— . Товари та майно на які ставки податку | | на експорт та імпорт не встановлені. | 11 | 21 . Обладнання, матеріали та майно, в | | рахунок вкладу іноземного учасника в | | статутний фонд спільних підприємств | | та організацій, що створюється на | | території України. | - | 22 . Товари, що тимчасово ввозяться в | | Україну на строк, що не перевищує | | одного року і підлягають вивезенню за | | кордон в незміненому стані, або у | | підремонтованому вигляді. | - | 23 . Товари, що ввозяться на територію | | України для продажу за іноземну валюту.| - | 24 . Товари, що переміщуються через кордон | | при здійсненні реекспортних операцій. | 15 | - . Товари та майно організацій, що | | фінансуються з державного бюджету. | 16 | 26 . Іноземні товари, що переміщуються | | транзитом через територію України. | 17 | 27 . Товари, що звільнені від оподаткування | | митом на експорт та імпорт у | | відповідності з законодавством України | | та міжнародними угодами. | 18 | 28 . Товари, не звільнені від сплати | | податку на експорт та імпорт. | 00 | 00 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: