open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2005 N 7

Про затвердження стандартів надання медичної

допомоги за спеціальністю "Професійна патологія"

в амбулаторно-поліклінічних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 555 ( v0555282-13 ) від 27.06.2013 }

Відповідно до Закону України від 05.10.2000 N 2017-III
( 2017-14 ) "Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії", з метою уніфікації вимог до обсягів і якості
медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити стандарти надання медичної допомоги за
спеціальністю "Професійна патологія" в амбулаторно-поліклінічних
закладах хворим на:
1.1. азбестоз (додається);
1.2. вегетативно-сенсорну полінейропатію (додається);
1.3. вібраційну хворобу (додається);
1.4. гостре отруєння чадним газом (додається);
1.5. емфізему легень (додається);
1.6. інтоксикацію кадмієм (додається);
1.7. інтоксикацію металевою ртуттю (додається);
1.8. інтоксикацію ртутьорганічними та ртутьнеорганічними
сполуками (додається);
1.9. інтоксикацію свинцем та його сполуками (додається);
1.10. інтоксикацію сурмою (додається);
1.11. інтоксикацію фтором та його сполуками (додається);
1.12. катаракту (додається);
1.13. компресійні невропатії (додається);
1.14. марганцеву інтоксикацію (додається);
1.15. отруєння нікелем (додається);
1.16. отруєння пестицидами ртутьорганічними (додається);
1.17. отруєння пестицидами фосфорорганічними (додається);
1.18. отруєння пестицидами хлорорганічними, тіокарбаматами,
дитіокарбаматами (додається);
1.19. отруєння хромом (додається);
1.20. пневмоконіоз (додається);
1.21. променеву хворобу: гостру та хронічну, місцеві
променеві ураження (додається);
1.22. радикулопатію шийну, попереково-крижову (додається);
1.23. сенсоневральну приглуховатість (додається);
1.24. токсичний бронхіт (додається);
1.25. хронічну інтоксикацію бромом (додається);
1.26. хронічну інтоксикацію залізом або вторинний
гемохроматоз (додається);
1.27. хронічну інтоксикацію оловом (додається);
1.28. хронічну інтоксикацію цинком (додається).
{ Підпункт 1.29 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 555 ( v0555282-13 ) від
27.06.2013 }
2. Українському інституту громадського здоров'я
(Пономаренко В.М.) організувати тиражування і розповсюдження
стандартів надання медичної допомоги.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації організувати впровадження та забезпечувати
дотримання стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Професійна патологія" хворим в підпорядкованих
амбулаторно-поліклінічних закладах.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.
В. о. Міністра В.В.Загородній

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

HBsAg - австралійський антиген Ro-графія - рентгенографія RW - реакція Вассермана SH-групи - сульфгідрильні групи АТ - артеріальний тиск ВІЛ - вірус імунодефіциту людини ГГТ - гаммаглютамілтранспептидаза ДФН - дозоване фізичне навантаження ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія ЕЕГ - електроенцефалографія ЕКГ - електрокардіографія ЕНМГ - електронейроміографія ЕСРС - електронспиноворезонансна спектроскопія ЕхоЕГ - ехоенцефалографія ЕхоКГ - ехокардіографія КП - копропорфирин ЛФК- лікувальна фізкультура ММ - магнітометрія ОФС - орофарінгеальний синдром РВГ - реовазографія РЕГ - реоенцефалографія РМП - ревмопроби РР - радіоактивна речовина УЗД - ультразвукове дослідження ФБС - фібробронхоскопія ФЗД - функція зовнішнього дихання ФКГ - фонокардіографія ХЕ - холінестераза % НТЗ - % насичиність трансферину залізом КТ - комп'ютерна томографія ШВЛ - швидкість вентиляції легень о - обов'язкове виконання ф - факультативне виконання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

10.01.2005 N 7

Шифр МКХ-10 J60-J64
Назва нозологічної форми

Азбестоз
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні дослідження і | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Критерії | Показання для | Диспансерний облік | консультації | | | заходи | бажаного | госпіталізації | | --------------------------------+---------------------------+---------------------------------| | результату | |------------------------| Види і обсяги | Кратність|II |III| Види і обсяги |Тривалість|Види і обсяги| Трива- | | лікування | | Тривалість |Критерії| | | | | | | | лість | | | | |зняття з| | | | | | | | | | | | | нього | ---------------------+----------+---+---+-------------------+----------+-------------+--------+------------------+----------------+--------------------+---------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------+----------+---+---+-------------------+----------+-------------+--------+------------------+----------------+--------------------+---------------+--------| Клінічні: | При | | |Дієта | Постійно |Професійна |4-6 міс.|Перерва контакту з|Регрес проявів |Декомпенсація |При продов- | | - Анамнез (о) |первинному| | |Режим | |орієнтація та| |виробничим |реструктивних |стану |женні контакту | | - Огляд (о) |зверненні | | |рухальний | |працевлаш- | |шкідливим |та обструктивних|Виражене |з професійною | | - Аускультація (о) | | + | | | |тування | |середовищем |Покращання |загострення проявів |шкідливістю - | | ---------------------+----------| + | + |Терапевтичні: | |-------------+--------|Санація осередків |клінічних |реструктивних |довічно | | Лабораторні: |2-3 рази | + | + |Специфічне не | |Санаторно- | 24 дні |фокальної |показників |та обструктивних |При перерві | | - Загальний аналіз | на рік | + | + |розроблене | |курортне | |інфекції, | |Приєднання |контакту - | | крові та сечі (о) | | + | + |Легеневий | |лікування | |7-14 днів |Зменшення |осередків фокальної |тривалість | | | | | |фіброз | |-------------+--------|Лікування |частоти |інфекції |диспансерного | | | | | |практично не | |Психотерапія | 7-14 |супутніх |рецидивів | |обліку залежить| | | | | |відповідає на | | | днів |захворювань, | |Приєднання |від стану | | | | | |лікування | | | |14-21 день |Зменшення |туберкульозу, |хворого | | | | | |глюкокорти- | | | | |тривалості |мезетеліоми | | | | | | |коїдами | | | |Правильний режим |тимчасової | | | | | | | | | | | |праці та |непрацездатності| | | | | | | | | | | |відпочинку, | | | | | | | | | | | | |постійно | | | | | ---------------------+----------+---+---+-------------------+----------+-------------+--------+------------------+----------------+--------------------+---------------+--------| - Біохімічний | 1 раз на | + | + |емфізематозних | | | | | | | | | аналіз крові (о) | рік | | |проявів, хронічного| | | | | | | | | | | | |бронхіту, | | | | | | | | | ---------------------+----------| | |туберкульозу | | | | | | | | | - Загальний аналіз | 2-3 рази | + | + |легень - див. | | | | | | | | | мокротиння та на | на рік | | |відповідний розділ | | | | | | | | | виявлення азбестових | | | |стандартів | | | | | | | | | тілець (також на ВК -| | | | | | | |Адаптогени, 1 міс.| | | | | 1 р.) (о) | | | |фізіотерапевтичні | | | | | | | | | ---------------------+----------| | |заходи за станом | | | |Вітаміни, 14 днів | | | | | - Інструментальні | 2 рази на| + | + |хворого ЛФК | | | | | | | | | - Рентгенографія | рік | + | + | | | | |Санаторно-курортне| | | | | - Спірографія (також | 1 раз | | |Загартовування | | | |лікування, 24 дні | | | | | крива "потік-об'єм" | на рік | | | | | | | | | | | | при приєднанні | | - | - |Відмова від | | | | | | | | | бронхообструкцій) (о)| | | |куріння | | | | | | | | | - ЕКГ (о) | | | | | | | | | | | | | - Пікфлоумегрія | | | | | | | | | | | | | - амбулаторний (о) | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакотерапія J60-J64
Азбестоз при приєднанні хронічного

обструктивного бронхіту
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
--------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | КОД АТХ | Лікарські засоби | Добова доза,| Тривалість | препаратів | |(препарати вибору)| витрати на | призначення | | | |відвідування,| | | | | процедуру | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Антихолінергічні |R03B B |Іпратропія бромід |160 мкг |За показаннями| препарати | | | | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| бета -агоністи |R03AC |Сальбутамол |1200 мкг | - " - | 2 | |------------------+-------------| | | |Фенотерол |1600 мкг | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Комбіновані |R03D X50 **|Комбіновані | | - " - | препарати | |препарати: | | | (антихолінергічні +| |------------------+-------------| | + бета -агоністи) | |іпратропіум |до 8 доз | | 2 | |бромід + | | | | |+ фенотерол | | | | |------------------+-------------| | | |іпратропіум |до 12 доз | | | |бромід + | | | | |+ сальбутамол | | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Метилксантини |R03D A |Теофілін |1,2 г |За показаннями| | |------------------+-------------| | | |Пролонговані | | | | |теофіліни: | | | | |------------------+-------------| | | |Вентакс |600 мг | | | |------------------+-------------| | | |Тео-Дур |600 мг | | | |------------------+-------------| | | |Ретафіл |600 мг | | | |------------------+-------------| | | |Тео-24 |1500 мг | | | |------------------+-------------| | | |Еуфілонг |500 мг | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Мукорегуляторні |R05C A |Муколітики і | | - " - | засоби | |мукорегулятори: | | | | |------------------+-------------| | | |Ацетилцистеїн |100-200 мг | | | |------------------+-------------| | | |Бромгексин |24-48 мг | | | |------------------+-------------| | | |Амброксол |90-120 мг | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Глюкокортикоїди |R03B A |Преднізолон |30-40 мг |2-3 тижні | | |------------------+-------------| | | |Беклометазона |400-600 мг | | | |дипропіонат | | | | |(беклазон, | | | | |альдецин, | | | | |бекломет, | | | | |беклофорт, | | | | |бекотид) | | | | |------------------+-------------| | | |Флугіказон |500-1000 мг | | | |(фліксотид) | | | | |------------------+-------------| | | |Будесонід |400-800 мг | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Антибактеріальні |R02A B |Пероральні | |7-10 днів | | |макроліди: | | | | |------------------+-------------| | | |азитроміцин |0,5 г | | | |------------------+-------------| | | |спіраміцин |6-9 млн. ОД | | | |------------------+-------------| | | |рокситроміцин |0,3 г | | | |------------------+-------------| | | |еритроміцин |1-2 г | | | |------------------+-------------| | | |Напівсинтетичні | | | | |пеніциліни: | | | | |------------------+-------------| | | |- амоксицилін |0,75-1,5 г | | | |------------------+-------------| | | |- амоксицилін із |1,875. 2,5 г | | | |клавулановою | | | | |кислотою | | | | |------------------+-------------| | | |- ампіцилін із |1,5-12 г | | | |сульбактамом | | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| | |Цефалоспорини | |За показаннями| | |II-III поколінь: | | | | |------------------+-------------| | | |цефаклор |0,75-1,5 г | | | |------------------+-------------| | | |цефалексим |2,0-4,0 г | | | |------------------+-------------| | | |цефиксим |0,4 г | | | |------------------+-------------| | | |цефуроксим |0,5-1,0 | | -------------------+-----------+------------------+-------------+--------------| Вакцинні препарати |J07A X |IRS-19 |5 доз |За показаннями| | |------------------+-------------| | | |рибомуніл |3 т. | | | |------------------+-------------| | | |бронхоімунал |1 капс. | | --------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 G62.8, T69.2
Назва нозологічної форми

Вегетативно-сенсорна полінейропатія
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * | Реабілітаційні заходи *| Профілактичні заходи * | Показання для |Критерії бажаного| Диспансерний облік | надання| дослідження і | | | | госпіталізації | результату | | медичної| консультації * |------------------------------+------------------------+--------------------------| | лікування |---------------------------| допомоги| | Види і обсяги |Трива- | Види і обсяги |Трива-| Види і обсяги |Тривалість| | | Тривалість | Критерії | (II, | | |лість | |лість | | | | | | зняття | III) | | | | | | | | | | | з нього | --------+---------------------+----------------------+-------+-----------------+------+---------------+----------+-----------------+-----------------+------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+---------------------+----------------------+-------+-----------------+------+---------------+----------+-----------------+-----------------+------------+--------------| II |1. Огляд |1 Аналгетичні засоби -|10 діб |1. Медична | 1 раз|1. Профілактика|Постійно |1. Стійкий |1. Поліпшення |Диспансерний|Відсутність | |невропатолога (о) |спазмалгін | |реабілітація - |на рік|первинна - | |больовий синдром |загального стану |нагляд |чітких ознак | |2. Загальний аналіз |(баралгин, спазган, | |див. "Лікувальні | |система | | |2. Зменшення |(2 рази |захворювання | |крові (о) |триган, максиган), | |заходи" | |гігієнічних та | | |больового |на рік) | | |3. Аналіз крові на |комбінований препарат | | | |виховних | | |синдрому | | | |РМП (о) |анальгетик, | | | |заходів, | | | | | | |4. Загальний аналіз |холінолітик, | | | |спрямованих на | | | | | | |сечі (о) |гангліоблокатор - | | | |попередження | | | | | | |5. Глюкоза крові (о) |1 т. х 2 рази на добу | | | |захворювань | | | | | | |6. Флюорографія |----------------------+-------| | | | | | | | | |ОГК (о) |2. Периферичні |20 діб | | | | | | | | | |7. Консультація |вазоділятатори та | | | | | | | | | | |терапевта (о) |міотропні засоби - | | | | | | | | | | | |дибазол 0,005 1 раз на| | | | | | | | | | | |добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |3. Препарати, що |20 діб | | | | | | | | | | |стимулюють метаболічні| | | | | | | | | | | |процеси, - АТФ 1% - | | | | | | | | | | | |1,0 1 раз на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |4. Полівітаміни |20 діб | | | | | | | | | | |"Ундевіт" по 1 др. | | | | | | | | | | | |2 рази на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |5. Гідропроцедури |10 діб | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |6. Масаж |10 діб | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | | | 1 раз | | | | | | | | | | | |на рік | | | | | | | | | --------+---------------------+----------------------+-------+-----------------+------+---------------+----------+-----------------+-----------------+------------+--------------| II |8. Альгезіометрія (о)|7. Аналгетичні |5 діб |2. Психологічна |2 рази|2. Профілактика|2 рази |2. Прогресування |1. Поліпшення |Періодичні |Через 10 років| |9. Палестезіометрія |засоби - спазмалгін |10 діб |реабілітація - |на рік|вторинна - див.|на рік |чутливих порушень|загального стану |курси |після | |(о) |(баралгін, спазган, | |підготовка | |"Лікувальні | |3. Збільшення |2. Підвищення |лікування |припинення | |10. Динамометрія |триган, максиган) - | |хворого до | |заходи" | |вегетативно- |сили та статичної|в стаціонарі|праці | |(визначення сили та |5 мл в/м, після чого | |необхідної | | | |судинних порушень|витривалості |1 раз на рік|із м'язовим | |витривалості м'язів) |1 т. х 2 рази на добу | |адаптації | | | | |м'язів рук | |перенаванта- | |(о) |----------------------+-------| | | | | |3. Зменшення або | |женням | |11. Холодовий тест |8. Периферичні |20 діб | | | | | |ліквідація болю, | |(інфразвуком, | |(о) |вазоділятатори та | | | | | | |чутливих, | |переохолоджен-| |12. Консультація |міотропні засоби - | | | | | | |вегетативно- | |ням) і | |отоларинголога (о) |пентоксифілін | | | | | | |судинних порушень| |стабілізації | |13. ЕКГ (о) |2 др. х 3 рази на добу| | | | | | | | |стану здоров'я| | |----------------------+-------| | | | | | | |за останні | | |9. Ангіопротектори- |20 діб | | | | | | | |3 роки | | |пармідін по 0,25 | | | | | | | | | | | |2 рази на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |10. Тіамін хлорид 5% -|20 діб | | | | | | | | | | |1,0 на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |11. Токоферола ацетат |20 діб | | | | | | | | | | |по 150 мг на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |12. Аскорутин по 1 т. |20 діб | | | | | | | | | | |3 рази на добу | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |13. Діатермія з | 15 | | | | | | | | | | |електрофорезом |сеансів| | | | | | | | | | |(новокаїн, аміназин) | | | | | | | | | | | |на паравертебральну | | | | | | | | | | | |зону симпатичних | | | | | | | | | | | |вузлів 12 ЛФК | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | |14. Синдромальна |20 діб | | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | | | --------+---------------------+----------------------+-------+-----------------+------+---------------+----------+-----------------+-----------------+------------+--------------| III |14. РЕГ (о) |15. Магнітотерапія (ф)|20 діб |3. Соціальна | |Те ж саме | |6. При |Те ж саме |Те ж саме |Те ж саме | |15. РВГ (о) |----------------------+-------|реабілітація - | | | |необхідності | | | | |16. ЕЕГ (ф) |16. Голкореф- |20 діб |питання | | | |визначення | | | | |17. ЕМГ (ф) |лексотерапія | |працевлаштування | | | |подальшої | | | | |18. Електротер- |----------------------+-------|і інвалідності | | | |працездатності | | | | |мометрія шкіри (ф) |17. Оксигенотерапія |20 діб | | | | | | | | | |19. Телетермографія |(ф) | | | | | | | | | | |(ф) |----------------------+-------| | | | | | | | | | |18. Терапія квантова |20 діб | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |----------------------+-------| | | | | | | | | | | | 1 раз | | | | | | | | | | | |на рік | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Фармакотерапія G62.8, T69.2

Вегетативно-сенсорна полінейропатія
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
-------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | Код АТС| Лікарські засоби | Добова доза, | Тривалість| препаратів | |(препарати вибору) | витрати на |призначення| | | | відвідування, | | | | | процедуру | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1. Ангіопротектори |C05CX10 |Пармідин або інші |по 0,25 г 2 р. | 20 діб | | | |на добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 2. Аналгетичні |А03ДА02 |Спазмалгін або інші|по 1 табл. 2 р. | 10 діб | засоби, комбіновані| | |на добу | | з холінолітіками та| | |-----------------+-----------| гангліоблокаторами | | |або 5 мл в/м 1 р.| 5 діб | | | |на добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 3. Вітаміни |А11ДА01 |Тіамін хлорид |5% - 1,0 один р. | 20 діб | | | |на добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11HA03 |Токоферол ацетат |по 150 мг на добу| 20 діб | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11JA |Аскорутин |по 1 т. 3 р. на | 20 діб | | | |добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11BA |Драже "Ундевіт" або|по 1 др. 2 р. на | 20 діб | | |інші |добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 4. Периферичні |C04A D03|Пентоксіфілін або |2 др. 3 р. | | вазодилятатори | |Трентал |на добу | | -------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T75.2
Назва нозологічної форми

Вібраційна хвороба
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * | Реабілітаційні заходи * | Профілактичні заходи * |Показання для | Критерії | Диспансерний облік | надання | дослідження і | | | |госпіталізації | бажаного | | медичної| консультації * | | | | | результату | | допомоги| | | | | | лікування | | (II, III)| |--------------------------+----------------------------+--------------------------| | |---------------------------| | | Види і обсяги |Трива- | Види і обсяги | Трива- | Види і обсяги |Тривалість| | | Тривалість | Критерії | | | |лість | | лість | | | | | |зняття з нього| ---------+-----------------------+------------------+-------+-----------------+----------+---------------+----------+---------------+-------------+------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------+-----------------------+------------------+-------+-----------------+----------+---------------+----------+---------------+-------------+------------+--------------| II |1. Огляд |1. Адаптогени: |20 діб |1. Медична | 1 раз |1. Профілактика| Постійно |1. Стійкі |1. Поліпшення|Диспансерний|Відсутність | |невропатолога (о) |екстр. | |реабілітація - | на рік |первинна - | |больові |загального |нагляд |чітких ознак | |2. Контроль АТ |елеутерокока | |див. "Лікувальні | |система | |синдроми |стану |(2 рази |захворювання | |3. Загальний аналіз |по 20 крап. 3 рази| |заходи" | |гігієнічних та | |2. Виражене |2. Підвищення|на рік) | | |крові (о) |на добу; | | | |виховних | |порушення |сили та | | | |4. Загальний аналіз |пантокрин по | | | |заходів, | |трофіки |статичної | | | |сечі (о) |40 крап. 2 рази | | | |спрямованих на | |3. Судинні |витривалості | | | |5. Флюорографія ОГК (о)|на добу та інші | | | |попередження | |реакції |м'язів рук | | | |6. Консультація |------------------+-------| | |захворювань | |4. Астеноневро-|3. Зменшення | | | |терапевта (о) |2. Полівітаміни |20 діб | | | | |тичні прояви |або | | | | |"Ундевіт" по 1 др.| | | | | | |ліквідація | | | | |2 рази на добу | | | | | | |болю | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |3. Гідропроцедури |1 раз | | | | | | | | | | | |на рік | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |4. Масаж |1 раз | | | | | | | | | | | |на рік | | | | | | | | | ---------+-----------------------+------------------+-------+-----------------+----------+---------------+----------+---------------+-------------+------------+--------------| II |7. Аналіз крові на |Патогенетична | |2. Психологічна | 2 рази |2. Профілактика| 2 рази |5. При станах |4. Зменшення |Періодичні |Через | |цукор (о) |терапія: | |реабілітація - | на рік |вторинна - див.| на рік |декомпенсації |вираженості |курси |10 років | |8. Аналіз крові на |------------------+-------|підготовка | |"Лікувальні | | |симптомів |лікування |після | |РМП (о) |5. Спазмалгон |5 діб |хворого до | |заходи" | | |захворювання |в стаціонарі|припинення | |9. Палестезіометрія (о)|по 2 т. 4 рази | |необхідної | | | | | |1 раз на рік|контакту | |10. Холодовий тест (о) |на добу | |адаптації | | | | | | |з вібрацією і | |11. Альгезіометрія (о) |------------------+-------| | | | | | | |стабілізації | |12. Динамометрія |6. Анавенол |20 діб | | | | | | | |стану | |(визначення сили та |по 20 крап. | | | | | | | | |здоров'я | |витривалості м'язів) |4 рази на добу | | | | | | | | |за останні | |(о) |------------------+-------| | | | | | | |3 роки | |13. Консультація |7. Пармідін |20 діб | | | | | | | | | |лор-спеціаліста (о) |по 0,25 2 рази | | | | | | | | | | |14. Консультація |на добу | | | | | | | | | | |хірурга (о) |------------------+-------| | | | | | | | | |15. Консультація |8. Тіамін хлорид |20 діб | | | | | | | | | |гінеколога (ф) |5% - 1,0 на добу | | | | | | | | | | |16. ЕКГ (о) |------------------+-------| | | | | | | | | | |9. Токоферол |20 діб | | | | | | | | | | |ацетат по 150 мг | | | | | | | | | | | |на добу | | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |10. Аскорутин |20 діб | | | | | | | | | | |по 1 т. | | | | | | | | | | | |3 рази на добу | | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |11. Малі дози | 15 | | | | | | | | | | |діатермії |сеансів| | | | | | | | | | |з електрофорезом | | | | | | | | | | | |(новокаїн, | | | | | | | | | | | |аміназин) | | | | | | | | | | | |на паравер- | | | | | | | | | | | |тебральну зону | | | | | | | | | | | |симпатичних вузлів| | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |12. ЛФК |20 діб | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |13. Синдромальна |20 діб | | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |14. Берлітіон |2 міс. | | | | | | | | | ---------+-----------------------+------------------+-------+-----------------+----------+---------------+----------+---------------+-------------+------------+--------------| III |17. РЕГ (о) |15. Магнітотерапія|20 діб |3. Соціальна | |Те ж саме | |6. При |Те ж саме |Те ж саме |Те ж саме | |18. РВГ (о) |(ф) | |реабілітація - | | | |необхідності | | | | |19. ЕЕГ (ф) |------------------+-------|питання | | | |визначення | | | | |20. ЕМГ (ф) |16. Голкореф- |20 діб |працевлаш- | | | |подальшої | | | | |21. Капіляроскопія |лексотерапія | |тування і | | | |працездатності | | | | |22. Телетермографія (ф)|------------------+-------|інвалідності | | | | | | | | |23. Електротермометрія |17. Оксигено- |20 діб | | | | | | | | | |шкіри (ф) |терапія (ф) | | | | | | | | | | | |------------------+-------| | | | | | | | | | |18. Терапія |20 діб | | | | | | | | | | |квантова (ф) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Фармакотерапія T75.2

Вібраційна хвороба
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи |Код АТС | Лікарські засоби | Добова доза, | Тривалість| препаратів | |(препарати вибору) | витрати на |призначення| | | | відвідування, | | | | | процедуру | | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1. Ангіопротектори|C05CA51 |Анавенол |по 20 крап. 4 р. | 20 діб | | | |на добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |C05CX10 |Пармідин або інші |по 0,25 г 2 р. | 20 діб | | | |на добу | | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 2. Спазмолітики |А03ДА02 |Спазмалгон або інші|по 2 т. 2 р. на | 5 діб | в комбінації з | | |добу | | аналгетиками | | | | | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 3. Адаптогени |A13A |Екстр. елеутерокока|по 20 крап. 3 р. | 20 діб | | | |на добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A13A |Пантокрін |по 40 крап. | 20 діб | | | |на добу | | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 4. Речовини, які |A16AX01 |Берлітіон 300 |1 ампула 1 раз | 10 діб | регулюють | | |на добу | | метаболічні |--------+-------------------+-----------------+-----------| процеси | |Берлітіон 300 Ораль|по 1 т. 3 рази | 20 діб | | |або інші |на добу | | ------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 5. Вітаміни |А11ДА01 |Тіамін хлорид |5% - 1,0 один р. | 20 діб | | | |на добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11HA03 |Токоферол ацетат |по 150 мг на добу| 20 діб | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11JA |Аскорутин |по 1 т. 3 р. на | 20 діб | | | |добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11BA |Драже "Ундевіт" або|по 1 др. 2 рази | 20 діб | | |інші |на добу | | ------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T58.1
II рівень медико-санітарної допомоги
Назва нозологічної форми

Гостре отруєння чадним газом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні | Критерії | Показання |Диспансерний облік | дослідження і | | заходи | заклади | бажаного |для госпіта-|-------------------| консультації | | | | результату | лізації |Тривалість|Критерії| | | | | | | |зняття з| | | | | | | | нього | -------------------+-------------------+-----------------+---------------+---------------+------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------+-------------------+-----------------+---------------+---------------+------------+----------+--------| 1. Загальний аналіз|1. Оксигенотерапія |1. Медикаментозне|1. Покращання |1. Покращання |1. Наявність| 2 рази |Постійно| крові та сечі (о) |2. ШВЛ (за |лікування |умов праці |загального |ознак впливу| на рік | | 2. Дослідження |показанням) |2. Фізіотера- |2. Додержання |стану |отруєння | | | вмісту карбокси- |3. Аналгетики та |певтичне |умов техніки |2. Зменшення |2. Наявність| | | гемоглобіну крові |нестероїдні |лікування |безпеки |клінічних |ускладнення | | | (о) |протизапальні |3. Соціальна |3. Раціональне |симптомів | | | | 3. ЕКГ (о) |засоби |реабілітація |працевлаш- |3. Збереження | | | | |4. Вітамінотерапія,|4. Санаторно- |тування |працездатності | | | | |антиоксиданти |курортне | |4. Попередження| | | | |(аскорбінова |лікування | |інвалідності | | | | |кислота, вітамін E,| | | | | | | |цитохром C) | | | | | | | |5. Гепатопротектори| | | | | | | |6. Ангіопротектори | | | | | | | |7. Седативні засоби| | | | | | | |8. Антиагреганти | | | | | | | |9. Ноотропні | | | | | | | |препарати | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T58.1
III рівень медико-санітарної допомоги
Назва нозологічної форми

Гостре отруєння чадним газом
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні |Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні| Критерії |Показання для | Диспансерний облік| дослідження і | | заходи | заклади | бажаного |госпіталізації|-------------------| консультації | | | | результату | |Тривалість|Критерії| | | | | лікування | | |зняття з| | | | | | | | нього | -------------------+------------------+------------------+--------------+---------------+--------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------+------------------+------------------+--------------+---------------+--------------+----------+--------| 1. Загальний аналіз|Вирішення |1. Медикаментозне |1. Покращання |1. Покращання |1. Наявність |1 раз |Постійно| крові та сечі (о) |експертних питань |лікування |умов праці |загального |ознак впливу |на рік | | 2. Дослідження |та лікувально- |2. Соціальна |2. Додержання |стану |отруєння | | | вмісту карбокси- |реабілітаційні |реабілітація |умов техніки |2. Зменшення |2. Наявність | | | геноглобіну крові |рекомендації |3. Санаторно- |безпеки |клінічних |ускладнення | | | (о) 3. ЕКГ (о) | |курортне лікування|3. Раціональне|симптомів | | | | 4. Ro-графія | |4. Вирішення |працевлашту- |3. Збереження | | | | клітини органів | |експертних питань |вання |працездатності | | | | грудної клітини (о)| |та лікувально- | |4. Попередження| | | | 5. КТ-головного | |реабілітаційні | |інвалідності | | | | мозку (ф) | |рекомендації | | | | | | 6. Люмбальна | | | | | | | | пункція | | | | | | | | (за показанням) | | | | | | | | 7. ЕЕГ, | | | | | | | | реовазографія (ф) | | | | | | | | 8. Консультація | | | | | | | | невропатолога (о), | | | | | | | | терапевта (о), | | | | | | | | окуліста (о), | | | | | | | | отоларинголога (ф),| | | | | | | | психіатра (ф) | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 J68. 4, J44, J43.8
Назва нозологічної форми

Емфізема легень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні заходи | Показання для | Критерії |Диспансерний облік | надання | дослідження і |-----------------------------+------------------------------+----------------------| госпіталізації | бажаного |-------------------| медичної| консультації | Види і обсяги |Тривалість| Види і обсяги |Тривалість| Види |Тривалість|(перелік основних| результату |Тривалість|Критерії| допомоги| | | | | | і обсяги | | ознак) | лікування | |зняття з| | | | | | | | | | | | нього | --------+---------------------+------------------+----------+-------------------+----------+-----------+----------+-----------------+---------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+---------------------+------------------+----------+-------------------+----------+-----------+----------+-----------------+---------------+----------+--------| II |1. Загальноклінічні |1. Бронхолітична | Постійно |1. Вітамінотерапія |до 30 діб |1. Постійна|Постійно |Неефективність |1. Зменшення |Постійно | Немає | рівень |(визначення анамнезу |терапія | |(полівітаміни з | |базисна | |лікувальних |явищ | | | |хвороби, даних |(M-холінолітики, | |мікроелементами) | |терапія | |заходів, |бронхіальної | | | |професійного маршруту|бета -агоністи, | | | |бронхолі- | |погіршення |обструкції | | | |та умов праці, оцінка| 2 | | | |тичними | |самопочуття, |2. Змешення | | | |об'єктивної та |метілксантіни) | | | |препаратами| |значне обмеження |задишки | | | |суб'єктивної |------------------+----------+-------------------+----------| | |фізичного |3. Добре | | | |симптоматики) (о) |2. Терапія, |14-21 доба|2. Адаптогени |до 30 діб | | |навантаження та |відходження | | | |2. Лабораторні: |спрямована на | | | | | |працездатності, |харкотиння у | | | |- загальний аналіз |покращання | | | | | |зростання явищ |невеликій | | | |крові; |евакуації | | | | | |дихальної |кількості | | | |- загальний аналіз |харкотиння | | | | | |недостатності |4. Покращання | | | |харкотиння (о); |(мукорегулятори) | | | | | | |самопочуття | | | |- посів харкотиння |------------------+----------+-------------------+----------| | | |хворого | | | |на вміст патогенної |3. Протизапальна | 7-14 діб |3. Санаторно- |до 30 діб | | | |та відновлення | | | |мікрофлори та |терапія * | |курортне лікування | | | | |його | | | |чутливість її до |(антибіотики груп | |(місцеві санаторії | | | | |спроможності | | | |антибіотиків * (ф) |макролідів, | |та ПБК) | | | | |до повсякденної| | | |3. Рентгенологічні |фторхінолонів, | | | | | | |роботи | | | |(рентгенографія |бета-лактамів) | | | | | | | | | | |органів грудної |------------------+----------| | | | | | | | | |порожнини) (о) |4. Кардіотонічна |14-21 доба| | | | | | | | | |4. Функціональні: |терапія * (серцеві| | | | | | | | | | |- спірометрія; |глікозиди) | | | | | | | | | | |- ЕГК (о) |------------------+----------| | | | | | | | | |5. Консультації |5. Вітамінотерапія|14-21 доба| | | | | | | | | |спеціалістів: - |(полівітаміни з | | | | | | | | | | |фізіотерапевта (ф), |мікроелементами) | | | | | | | | | | |- лора, |------------------+----------| | | | | | | | | |- рентгенолога, |6. Фізіотерапія |14-21 доба| | | | | | | | | |- фтізіатра, | | | | | | | | | | | |- пульмонолога, | | | | | | | | | | | |- профпатолога (о) | | | | | | | | | | | --------+---------------------+------------------+----------+-------------------+----------+-----------+----------+-----------------+---------------+----------+--------| III |1. Загальноклінічні |1. Бронхолітична | Постійно |1. Вітамі- |до 30 діб |1. Постійна|Постійно |Неефективність |1. Зменшення |Постійно | Немає | рівень |(визначення анамнезу |терапія | |нотерапія | |базисна | |лікувальних |явищ | | | |хвороби, даних |(M-холінолітики, | |(полівітаміни з | |терапія | |заходів, |бронхіальної | | | |професійного маршруту|альфа-агоністи, | |мікроелементами) | |бронхолі- | |погіршення |обструкції | | | |та умов праці, оцінка|метилксантіни) | | | |тичними | |самопочуття, |2. Змешення | | | |об'єктивної та |------------------+----------+-------------------+----------|препаратами| |значне обмеження |задишки | | | |суб'єктивної |2. Терапія, |до 21 доби|2. Адаптогени |до 30 діб | | |фізичного |3. Добре | | | |симптоматики) (о) |спрямована на | | | | | |навантаження та |відходження | | | |2. Лабораторні: |покращання | | | | | |працездатності, |харкотиння у | | | |а) загальноклінічні |евакуації | | | | | |зростання явищ |невеликій | | | |(заг. аналіз крові |харкотиння | | | | | |дихальної |кількості | | | |(о), гематокрит крові|(мукорегулятори) | | | | | |недостатності |4. Покращання | | | |(ф) *, загальний, |------------------+----------+-------------------+----------| | | |самопочуття | | | |аналіз харкотиння, |3. Протизапальна | до 14 діб|3. Санаторно- |до 30 діб | | | |хворого | | | |посів харкотиння на |терапія * | |курортне лікування | | | | | | | | |вміст патогенної |(антибіотики груп | |(місцеві санаторії | | | | | | | | |мікрофлори та |макролідів, | |та ПБК) | | | | | | | | |чутливість її до |фторхінолонів, | | | | | | | | | | |антібіотиків (ф) *); |бета-лактамів та | | | | | | | | | | |б) імунобіохімічні |цефалоспоринів, | | | | | | | | | | |(ф) * загальний білок|кортикостероїди) | | | | | | | | | | |та його фракції, |------------------+----------| | | | | | | | | |C-реактивний протеїн,|4. Імуномодулююча | до 10 діб| | | | | | | | | |глюкоза крові, Ig: A,|терапія * | | | | | | | | | | |M, G, РБТЛ, Т-, |------------------+----------| | | | | | | | | |В-лімфоцити та їх |5. Екстра- |до 21 доби| | | | | | | | | |субпопуляції, ЦІК, |корпоральні методи| | | | | | | | | | |титрком- плементу, |лікування * | | | | | | | | | | |визначення активності|------------------+----------| | | | | | | | | |альфа -антитріпсину, |6. Терапія, |до 21 доби| | | | | | | | | | 1 |спрямована на | | | | | | | | | | |альфа -макроглобуліну|корекцію | | | | | | | | | | | 2 |гемодинаміки * | | | | | | | | | | |крові (ф) |(серцеві | | | | | | | | | | |3. Функціональні |глікозиди, | | | | | | | | | | |(спірографія з |сечогінні, | | | | | | | | | | |визначенням |кардіопротектори, | | | | | | | | | | |чутливості до |антагоністи | | | | | | | | | | |лікарського препарату|кальцію) | | | | | | | | | | |та бронхопровокаційна|------------------+----------| | | | | | | | | |проба (о), |6. Вітаміно- |до 21 доби| | | | | | | | | |електрокардіограма |терапія * | | | | | | | | | | |(о), |(полівітаміни з | | | | | | | | | | |УЗД серця та судин |мікроелементами) | | | | | | | | | | |малого кола |------------------+----------| | | | | | | | | |кровообігу * (ф), |7. Застосування |до 21 доби| | | | | | | | | |загальна |адаптогенів * | | | | | | | | | | |плетизмографія * (ф),|------------------+----------| | | | | | | | | |бодіплетизмографія * |8. Ендоскопічна |до 21 доби| | | | | | | | | |(ф), |терапія * | | | | | | | | | | |визначення газового |------------------+----------| | | | | | | | | |складу крові |9. Фізіотерапія |до 21 доби| | | | | | | | | |- напруга кисню * (ф)|------------------+----------| | | | | | | | | |4. Рентгенологічні |10. Киснева |до 21 доби| | | | | | | | | |(рентгенографія |терапія * | | | | | | | | | | |органів грудної | | | | | | | | | | | |порожнини (о), | | | | | | | | | | | |томографія легень * | | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |5. Інструментальні | | | | | | | | | | | |(фібробронхоскопія | | | | | | | | | | | |(о) з взяттям та | | | | | | | | | | | |вивченням біопсійного| | | | | | | | | | | |матеріалу та бронхо- | | | | | | | | | | | |альвеолярного лаважу)| | | | | | | | | | | |6. Консультації | | | | | | | | | | | |спеціалістів (о) | | | | | | | | | | | |(лора, | | | | | | | | | | | |фізіотерапевта, | | | | | | | | | | | |фтізіатра, | | | | | | | | | | | |рентгенолога, | | | | | | | | | | | |онколога, | | | | | | | | | | | |пульмонолога) | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакотерапія J68.4, J44, J43.8

Емфізема легень
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
--------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | Код АТХ | Лікарські | Добова доза, | Тривалість| препаратів | | засоби | витрати на |призначення| | | (препарати | відвідування, | | | | вибору) | процедуру | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 1. Бронхорозширюючі| | | | | препарати: | | | | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| а) M-холінолітики |R01A X03 |Атровент |2 вдихи |постійно | | | |(по 0,02 мг) | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R01A X03 |Спіріва |3-6 р. на добу;|постійно | | | |1 вдих (18 мкг)| | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| б) бета -агоністи |R03A C02 |Сальбутамол |2 вдихи |під час | 2 | | |(по 100 мкг) |загострення| | | |4-6 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03A C04 |Беротек |2 вдихи |під час | | | |(по 100 мкг) |загострення| | | |3-4 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03A C12 |Серевент |2 вдихи |постійно | | |(Сальметерол) |(по 50 мкг) | | | | |2 р. на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| в) препарати |R03A K03 |Беродуал |2 вдихи 3 р. |постійно | комбінованої | | |на добу | | дії |----------+--------------+---------------+-----------| |R03A K04 |Комбівент |2 вдихи |постійно | | | |3-4 разів | | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| г) метилксантин |R03D A04 |Тео-Дур |300 мг 2 р. |постійно | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03D A04 |Теотард |300 мг 2 р. |постійно | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03D A04 |Теопек |300 мг 2 р. |постійно | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03D A04 |Еуфілонг |500 мг 1 р. |постійно | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03D A04 |Філокортін |350 мг 1 р. |постійно | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 2. Мукорегулятори |R05C B06 |Лазолван |30 мг 3 р. |до 2 міс. | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R05C B02 |Бромгексіна |16 мг 3 р. |до 2 міс. | | |гідрохлорид |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R05C B06 |Амброксола |30 мг 3 р. |до 2 міс. | | |гідрохлорид |на добу | | | |Ацетилцистеін | | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R05C B01 |Флуімуцил |200 мг 3 р. |до 2 міс. | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R05C B01 | |200 мг 2 р. |до 2 міс. | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 3. Антибіотики: | | | | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| а) макроліди | |Азітромецин | | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01F A10 |Рокситроміцин |500 мг 1 раз |3 доби | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01F A06 |Ципрофлоксацин|150 мг 2 рази |до 10 діб | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| б) фторхінолони |J01M A02 |Пефлоксацин |500 мг 2 рази |до 10 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01M A03 |Ломефлоксацин |400 мг 2 рази |до 10 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01M A07 |Амоксиклав |400 мг на добу |до 7 діб | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| в) бета-лактами |J01C R02 |Аугментін |250 мг 2 рази |до 7 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01C R02 | |500 мг |до 7 діб | | | |2-3 рази | | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| г) цефалоспорини |J01D A04 |Цефаклор |250 мг 3 р. |до 10 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01D A06 |Цефуроксима- |500 мг 2 р. |до 10 діб | | |аксетіл |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01D A23 |Цефіксим |200 мг 2 р. |до 10 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01D A10 |Цефотаксим |1 г 2 р. |до 10 діб | | | |на добу | | | | |в/в чи в/м | | |----------+--------------+---------------+-----------| |J01D A11 |Цефтазідім |1-2 г 3 рази |до 10 діб | | | |на добу в/в | | | | |чи в/м | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 4. Протизапальні |R03A K03 |Дітек |2 дози 4 рази |2-4 міс. | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03B C03 |Тайлед |2 дози 4 рази |3-6 міс. | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03D X03 |Фенспірід |80 мг 3 рази |2-6 міс. | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 5. Серцеві |C01A A05 |Дігоксин |0,025 мг |до 30 діб | глюкозиди | | |1-2 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |C01A C01 |Строфантин |0,025% 1 мл |до 30 діб | | |та ін. |в/в 1-2 р. | | | | |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 6. Антагоністи |C08C A01 |Нормодіпін |5-10 мг на |до 2 міс. | кальцію | | |добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |C08C A01 |Норваск |5-10 мг на |до 2 міс. | | |та ін. |добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 7. Кардіопротектори|C01E B15 |Предуктал |30 мг 3 р. |6-8 міс. | | |та ін. |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 8. Сечогінні |C03A A03 |Гіпотіазид |25 мг 1-2 р. |до 30 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |C03D A01 |Верошпірон |25 мг 1-2 р. |до 30 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |C03C A01 |Фуросемід |40-80 мг на |до 30 діб | | |та ін. |добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 9. Вітаміни |A11A A04 |Дуовіт |1 капс. 2 р. |до 30 діб | | | |на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |A11A A04 |Мультитабс |1 капс. |до 30 діб | | |та ін. |на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 10. Адаптогени |A13A |Аралія |10-15 крап. |до 30 діб | | | |2 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |A13A |Жень-Шень |10-15 крап. |до 30 діб | | |та ін. |2 р. на добу | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 11. Імуномодулятори|L03 X15 **|Т-активін |1 мл |до 10 діб | | | |на добу в/м | | |----------+--------------+---------------+-----------| |L03 X15 **|Циклоферон |2 мл |10-14 діб | | |та ін. |на добу в/м | | -------------------+----------+--------------+---------------+-----------| 12. Кортикостероїди|R03B A01 |Беклофорт |2 вдихи |до 30 діб | | | |(по 200 мг) | | | | |4-6 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03B A05 |Фліксотід |2 вдихи |до 30 діб | | |та ін. |(по 100 мг) | | | | |4-6 р. на добу | | |----------+--------------+---------------+-----------| |R03B A01 |Серетід |2 вдихи 2-3 р. |до 30 діб | | | |на добу | | --------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ E83.1
Назва нозологічної форми

Інтоксикація кадмієм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи |Профілактичні заходи | Рівні | Критерії |Показання для | Диспансерний облік | дослідження і | | | |надання | бажаного |госпіталізації| | консультації | | | | мед. | результату | | | |------------------------+-------------------------| |допомоги| лікування | |-----------------------| |Види і обсяги|Тривалість|Види і обсяги |Тривалість| | (II, | | | Трива-|Критерії зняття| | | | | | | III) | | | лість | з нього | --------------------+-------------+----------+--------------+----------+---------------------+--------+------------+--------------+-------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------+-------------+----------+--------------+----------+---------------------+--------+------------+--------------+-------+---------------| 1. Загальний аналіз |1. Симпто- |Залежить |1. Раціональне| Постійно |1. Інженерно-технічні|II, III |Покращання |Важкий стан | 2 рази|Підлягають усі | крові з визначенням |матична |від стану |працевлаш- | |та санітарно- | |загального |Курси | на рік|працівники зі | ретикулоцитів, |терапія в |здоров'я |тування | |гігієнічні заходи, | |самопочуття,|лікування - | |стажем роботи | базофільної |залежності |та |з виключенням | |спрямовані на | |підвищення |2 рази на рік | |у контакті | зернистості |від основного|клінічного|впливу | |зниження концентрації| |рівня | | |з кадмієм | еритроцитів (о) |клинічного |діагнозу |токсичних | |токсичних речовин | |гемоглобіну,| | |більше 5 років | 2. Загальний аналіз |синдрому | |речовин та | |на рабочому місці | |нормалізація| | |Критерії | сечі (о) | | |значної | |2. Застосування | |АД позитивна| | |зняття | 3. Вміст заліза і | | |фізичної | |індивідуальних | |ЕК-динаміка | | |з обліку - | кальцію у сиворотці | | |напруги чи | |засобів захисту | | | | |відсутність | крові (о) | | |навантаження | |3. Якісне проведення | | | | |ознак | 4. Вміст кадмію | | | | |попередніх | | | | |інтоксикації | у добовій сечі | | | | |періодичних | | | | |при звільненні | 5. Ro-графія | | | | |медичних оглядів | | | | | | трубчастих кісток | | | | | | | | | | | і кистей рук (о) | | | | | | | | | | | 6. Ro-графія органів| | | | | | | | | | | грудної клітки (о) | | | | | | | | | | | 7. ЕЕГ (о) | | | | | | | | | | | 8. УЗД печінки | | | | | | | | | | | і нирок (о) | | | | | | | | | | | 9. ЕЕГ, РЕГ (о) | | | | | | | | | | | Консультації | | | | | | | | | | | терапевта, | | | | | | | | | | | невропатолога, | | | | | | | | | | | окуліста, | | | | | | | | | | | дерматолога, | | | | | | | | | | | гінеколога (о) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T56.1
Назва нозологічної форми

Інтоксикація металевою ртуттю
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * | Реабілітаційні заходи * | Профілактичні заходи * | Показання для| Критерії | Диспансерний облік| надання | дослідження і | | | |госпіталізації| бажаного |-------------------| медичної| консультації * |--------------------------------+-------------------------+-------------------------+--------------| результату |Тривалість|Критерії| допомоги| | Види і обсяги | Трива- | Види і обсяги | Трива- |Види і обсяги |Тривалість| Перелік | лікування | | зняття | (II, III)| | | лість | | лість | | |основних ознак| | |з нього | ---------+----------------------+-----------------------+--------+----------------+--------+--------------+----------+--------------+------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------+----------------------+-----------------------+--------+----------------+--------+--------------+----------+--------------+------------+----------+--------| II |1. Огляд невропатолога|1. Седативні препарати,| 2-3 |Медична |1-2 рази|Первинна | Постійно |1. Виражені |Поліпшення |Довічно | | |і терапевта (о) |ангіопротектори | тижні |реабілітація - | на рік |профілактична | |функціональні |загального | | | |2. Загальний аналіз |2. Фізіотерапевтичні |1-2 рази|див. "Лікувальні| |система | |порушення ЦНС |стану | | | |крові (о) |процедури | на рік |заходи" | |гігієнічних | |2. Наявність |нервової | | | |3. Загальний аналіз |3. Пектиновмісні | | | |та виховних | |гострої форми |системи, | | | |сечі (о) |препарати | | | |заходів, | |інтоксикації |насамперед | | | |4. Ro-графія органів |4. Препарати кальцію | | | |спрямованих на| | |зменшення | | | |грудної клітки (о) |5. Транквілізатори | | | |попередження | | |проявів | | | |5. Аналіз сечі | | | | |захворювання | | |астенонев- | | | |на ртуть (о) | | | | |(обробка | | |ротичного | | | |6. ЕКГ (о) | | | | |робочого | | |синдрому | | | |7. Аналіз крові | | | | |приміщення | | | | | | |на ртуть (о) | | | | |розчинами | | | | | | |8. Консультація | | | | |перманганату | | | | | | |стоматолога (о) | | | | |калію чи | | | | | | | | | | | |хлорного | | | | | | | | | | | |заліза) | | | | | | ---------+----------------------+-----------------------+--------+----------------+--------+--------------+----------+--------------+------------+----------+--------| II |1. Біохімічні |1. Режим палатний | 3-4 |Психологічна | 2 рази |Рання | 2 рази |При станах |Зменшення |Те ж саме | | |дослідження функції |2. Дієта загальна | тижні |реабілітація, | на рік |діагностика | на рік |декомпенсації |вираженості | | | |печінки (о), глюкози |Дезінтоксикаційна |1-2 рази|підготовка | |початкових | |та загостренні|симптомів | | | |крові (о), визначення |терапія (унітіол, | на рік |хворого | |стадій | |захворювання |захворювання| | | |ртуті у крові (о), |тіосульфат натрію, | |до необхідної | |захворювання. | | | | | | |волоссі (ф) |ентеросорбенти, CaNa | |адаптації, | |Своєчасна | | | | | | |2. Дослідження | 2 | |працевлаштування| |медикаментозна| | | | | | |функціонального стану |ЕДТА, пектиновмісні | | | |та соціальна | | | | | | |нирок (проба |препарати, | | | |реабілітація | | | | | | |Зимницького, |Д-пеніціламін, | | | |хворих | | | | | | |креатинова проба |сукцимер) | | | | | | | | | | |Реберта, визначення |3. Вітаміни | | | | | | | | | | |мочевини) (о) |4. Ангіопротектори | | | | | | | | | | |3. УЗД нирок (ф) |5. Ноотропні препарати | | | | | | | | | | |4. ЕНМГ (ф) |6. Транквілізатори | | | | | | | | | | |5. Алгезіметрія (ф) |7. Антидепресанти | | | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | | | | |окуліста (о) | | | | | | | | | | | ---------+----------------------+-----------------------+--------+----------------+--------+--------------+----------+--------------+------------+----------+--------| III |1. ЕЕГ (о) |Симптоматична терапія | 3-4 |Оформлення | |Те ж саме | |При станах |Те ж саме |Те ж саме | | |2. РЕГ (о) |в залежності від | тижні |інвалідності | | | |декомпенсації | | | | |3. МРТ головного |провідного синдрому | 2 рази |III-II-I груп | | | |та загостренні| | | | |мозку (ф) |із застосуванням | на рік | | | | |патологічного | | | | |4. РВГ в/к, н/к (о) |ноотропних, | | | | | |процесу | | | | |5. Консультація |вазоактивних | | | | | | | | | | |психоневролога (ф) |препаратів, | | | | | | | | | | | |полівітамінів | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Шифр МКХ-10
Назва нозологічної форми

Інтоксикація ртутьорганічними

та ртутьнеорганічними сполуками
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * | Реабілітаційні заходи * | Профілактичні заходи * | Показання | Критерії |Диспансерний облік| надання | дослідження і | | | | для | бажаного | | медичної| консультації * | | | | госпіта- | результату | | допомоги| | | | | лізації | лікування | | (II, | |------------------------------+-------------------------+------------------------+-------------+------------+------------------| III) | | Види і обсяги | Трива- | Види і обсяги | Трива- |Види і обсяги|Тривалість| Перелік |Види і обсяг| Трива- |Критерії| | | | лість | | лість | | | основних | | лість |зняття з| | | | | | | | | ознак | | | нього | --------+---------------------+--------------------+---------+----------------+--------+-------------+----------+-------------+------------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+---------------------+--------------------+---------+----------------+--------+-------------+----------+-------------+------------+---------+--------| II |1. Біохімічні |1. Режим палатний. |3-4 тижні|Психологічна |1-2 рази|Первинна |Постійно |При станах |Зменшення |Те ж саме| | |дослідження функції |2. Дієта 15, 5, 1 |1-2 рази |реабілітація, | на рік |профілактична| |декомпенсації|вираженості | | | |печінки, глюкоза |3. Дезінтоксикаційна| на рік |підготовка | |система | |та |симптомів | | | |крові (о) |терапія (унітіол, | |хворого | |гігієнічних | |загостренні |захворювання| | | |2. Дослідження |тіосульфат натрію, | |до необхідної | |заходів, | |захворювання | | | | |функціонального стану|ентеросорбенти, | |адаптації, | |спрямованих | | | | | | |нирок: |CaNa ЕДТА, | |працевлаштування| |на | | | | | | |(проба Зимницького, | 2 | | | |попередження | | | | | | |по Нечипоренко, |пектиновмісні | | | |захворювання | | | | | | |креатинова проба |препарати, | | | | | | | | | | |Реберга, сечовина, |Д-пеніціламін | | | | | | | | | | |залишковий азот (о) |купреніл), сукцимер | | | | | | | | | | |3. Визначення ртуті |4. Ангіопротектори | | | | | | | | | | |у крові (о), |5. Ноотропні, | | | | | | | | | | |волоссі (ф) |гепатропні препарати| | | | | | | | | | |4. УЗД органів |6. Кардіотонічні | | | | | | | | | | |черевної |препарати | | | | | | | | | | |порожнини (о) |7. Антидепресанти | | | | | | | | | | |5. РВГ | | | | | | | | | | | |6. РЕГ (о) | | | | | | | | | | | |7. ЕНМГ (ф) | | | | | | | | | | | |Алгезіметрія (о) | | | | | | | | | | | --------+---------------------+--------------------+---------+----------------+--------+-------------+----------+-------------+------------+---------+--------| III |1. ЕЕГ (о) |Симптоматична |3-4 тижні|Оформлення | |Те ж саме | |При станах |Те ж саме |Те ж саме| | |2. РЕГ (о) |терапія в залежності|1-2 рази |інвалідності | | | |декомпенсації| | | | |3. МРТ головного |від провідного | на рік |I-II-III груп | | | |та | | | | |мозку (ф) |синдрому | | | | | |загостренні | | | | | | | | | | | |патологічного| | | | | | | | | | | |процесу | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Шифр МКХ-10 T56.0
Назва нозологічної форми

Інтоксикація свинцем та його сполуками
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * |Реабілітаційні заходи *|Профілактичні заходи *| Показання | Критерії |Диспансерний облік | надання | дослідження і |-------------------------------+-----------------------+----------------------| для |результату |-------------------| медичної| консультації * | Види і обсяги | Трива- | Види і обсяги |Трива-|Види і обсяги |Трива- | госпіталі- |лікування |Тривалість|Критерії| допомоги| | | лість | | лість| | лість | зації | | |зняття з| (II, | | | | | | | | | | | нього | III) | | | | | | | | | | | | --------+-------------------+---------------------+---------+----------------+------+--------------+-------+-------------+------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+-------------------+---------------------+---------+----------------+------+--------------+-------+-------------+------------+----------+--------| II |1. Загальний |Режим палатний. |3-4 тижні|1. Медична |2 рази|1. Рання | 2 рази|При |Зменшення |Постійно | | |аналіз крові |Дієта з обмеженням |1-2 рази |реабілітація - |на рік|діагностика | на рік|декомпенсації|клінічних | | | |(з визначенням |червого м'яса, | на рік |див. "Лікувальні| |початкових | |і |проявів | | | |кількості |включенням | |заходи | |стадій | |прогресуванні|захворювання| | | |ретикулоцитів, |кисломолочного сиру, | |2. Психологічна | |захворювання | |захворювання | | | | |тромбоцитів, |зеленого чаю | |реабілітація, | |2. Своєчасна | | | | | | |еритроцитів з |Дезінтоксикаційна | |підготовка | |детоксикаційна| | | | | | |базофільною |терапія | |хворого | |терапія і | | | | | | |зернистістю, |(альфа-ліпоєва | |до необхідної | |соціальна | | | | | | |тромбоцитів, |кислота, | |адаптації і | |реабілітація | | | | | | |об'єма |пектинвміщуючі | |працевлаштування| | | | | | | | |еритроцита, |препарати, | | | | | | | | | | |гематокрита, |ентеросорбенти | | | | | | | | | | |вміст |та інш.), рибоксин | | | | | | | | | | |гемоглобіну в |2. Вітаміни | | | | | | | | | | |еритроциті) (о) |3. Антиоксиданти | | | | | | | | | | |2. Загальний |4. Ноотропні | | | | | | | | | | |аналіз сечі (о), |препарати | | | | | | | | | | |вміст свинцю, |5. Симптоматична і | | | | | | | | | | |копропорфірину, |патогенетична | | | | | | | | | | |гамма-аміноле- |терапія в залежності | | | | | | | | | | |вулинової кислоти |від клінічного | | | | | | | | | | |у сечі (о) |синдрому | | | | | | | | | | |3. Біохімічне |6. Масаж та інші | | | | | | | | | | |дослідження |фізметоди лікування | | | | | | | | | | |крові: вміст | | | | | | | | | | | |свинцю, заліза, | | | | | | | | | | | |% НТЖ (о), | | | | | | | | | | | |Zn-протопорфірин | | | | | | | | | | | |(ф), глюкоза, | | | | | | | | | | | |сечовина, | | | | | | | | | | | |білірубін, | | | | | | | | | | | |АЛТ, АСТ, | | | | | | | | | | | |холестерин (о) | | | | | | | | | | | --------+-------------------+---------------------+---------+----------------+------+--------------+-------+-------------+------------+----------+--------| III |Див. II + ЕНМГ (о),|1. Режим палатний |3-4 тижні|Оформлення |2 рази| | | | | | | |ЕЕГ (о), РЕГ (о), |2. Дієта |1 раз на |інвалідності |на рік| | | | | | | |РВГ в/к, н/к (о) |з обмеженням | рік | | | | | | | | | | |червоного м'яса, | | | | | | | | | | | |включенням | | | | | | | | | | | |молочно-кислого сиру,| | | | | | | | | | | |зеленого чаю | | | | | | | | | | | |3. Дезінтоксикаційна | | | | | | | | | | | |терапія (ЕДТА, | | | | | | | | | | | |D-пеніциламін, | | | | | | | | | | | |унітіол, натрію | | | | | | | | | | | |тіосульфат, | | | | | | | | | | | |альфа-ліпоєва | | | | | | | | | | | |кислота, | | | | | | | | | | | |пектинвміщуючі | | | | | | | | | | | |препарати | | | | | | | | | | | |ентеросорбенти та | | | | | | | | | | | |інш.), рибоксин, | | | | | | | | | | | |мілдранат, | | | | | | | | | | | |предуктал | | | | | | | | | | | |4. Вітаміни | | | | | | | | | | | |5. Антиоксиданти | | | | | | | | | | | |6. Ноотропні | | | | | | | | | | | |препарати | | | | | | | | | | | |7. Симптоматична та | | | | | | | | | | | |патогенетична | | | | | | | | | | | |терапія в | | | | | | | | | | | |залежності від | | | | | | | | | | | |клінічного синдрому | | | | | | | | | | | |8. Масаж та інші | | | | | | | | | | | |фізметоди лікування | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Шифр МКХ-10 T56.8
Назва нозологічної форми

Інтоксикація сурмою
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання для| Диспансерний облік | дослідження і |-------------------------------+-----------------------| заходи |надання | бажаного |госпіталізації|------------------------| консультації | Види і обсяги | Тривалість | Види |Тривалість| |медичної|результату| |Тривалість| Критерії | | | | і обсяги | | |допомоги|лікування | | | зняття | | | | | | | | | | | з нього | ----------------+------------------+------------+------------+----------+----------------+--------+----------+--------------+----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------+------------------+------------+------------+----------+----------------+--------+----------+--------------+----------+-------------| 1. Загальний |Симптоматична |Залежить від|Раціональне |Постійно |1. Інженерно- | II, III|Покращення|Важкий стан, | 2 рази |Повне | аналіз крові (о)|терапія | клінічних |працевлаш- | |технічні і | |загального|обумовлений | на рік |одужання | 2. Загальний |в залежності від | проявів |тування | |санітарно- | |стану |вираженими | |після | аналіз сечі (о) |основного | |поза дією | |гігієнічні | | |формами | |гострих | 3. Ro-графія |кліничного | |подразнюючих| |заходи, | | |інтоксикації, | |інтоксикацій,| органів грудної |синдрому | |речовин | |спрямовані на | | |ускладнення | |при наявності| клітки (о) |При гострому | |та пилу | |зниження | | |захворювання | |ознак | 4. ФЗД (о) |впливі на | | | |концентрації | | |і супутня | |хронічного | 5. Консультації |В. Д. Ш. - | | | |пилу на | | |патологія | |впливу з | терапевта, |інгаляції лужні, | | | |робочому місці | | | | |обліку | отоларинголога, |закапування | | | |2. Застосування | | | | |не знімаються| офтальмолога, |судинозвужуючих | | | |індивідуальних | | | | | | дермато- |препаратів. | | | |засобів захисту | | | | | | венеролога (о) |При попаданні | | | |3. Якісне | | | | | | |всередину - | | | |проведення | | | | | | |промивання шлунка | | | |попередніх та | | | | | | |1%-им розчином | | | |періодичних | | | | | | |таніну, | | | |медичних оглядів| | | | | | |внутрішньоактуване| | | | | | | | | | |вугілля, слиз., | | | | | | | | | | |тепле молоко, | | | | | | | | | | |білки яєць | | | | | | | | | | |При важкому стані | | | | | | | | | | |термінова | | | | | | | | | | |госпіталізація | | | | | | | | | | |При потраплянні | | | | | | | | | | |в середину - | | | | | | | | | | |промивання шлунка | | | | | | | | | | |з активованим | | | | | | | | | | |вугіллям. | | | | | | | | | | |При попаданні | | | | | | | | | | |на шкіру ретельно | | | | | | | | | | |промити ії водою | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T59.5
Назва нозологічної форми

Інтоксикація фтором та його сполуками
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні |Профілактичні заходи |Показання для | Критерії |Диспансерний облік | надання | дослідження і | | заходи | |госпіталізації | бажаного | | медичної| консультації |---------------------------------+--------------------+---------------------| | результату |-------------------| допомоги| | Види і обсяги |Тривалість|Види і обсяги|Трива-| Види і обсяги|Трива-| | лікування |Тривалість|Критерії| (II, | | | | |лість | |лість | | | |зняття з| III) | | | | | | | | | | | нього | --------+--------------------+----------------------+----------+-------------+------+--------------+------+----------------+----------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+--------------------+----------------------+----------+-------------+------+--------------+------+----------------+----------------+----------+--------| II |1. Загальноклінічні:|1. Вітамінотерапія | 14-21 |1. Санаторно-| до |1. Тимчасове | 2-3 |1. Погіршення |1. Покращення |Постійно |Немає | рівень |аналіз анамнезу |(полівітаміни з | доба |курортне |30 діб|чи постійне | міс. |самопочуття |самопочуття | | | |хвороби, проф. |вмістом віт. C, | |лікування | |усунення від | |хворого, |хворого, | | | |маршруту, |групи B, P) | | | |впливу фтору | |суттєве |відновлення | | | |характеристики умов | | | | |та його сполук| |обмеження |його | | | |праці, оцінка | | | | | | |його |спроможності | | | |суб'єктивної та | | | | | | |спроможності |до виконання | | | |об'єктивної | | | | | | |до виконання |повсякденних | | | |симптоматики (о) | | | | | | |повсякденної |навантажень | | | |2. Лабораторні: | | | | | | |роботи |та роботи | | | |- заг. аналіз крові,| | | | | | |(фіз. |2. Зменшення | | | |- заг. аналіз | | | | | | |навантаження) |явищ ураження | | | |харкотиння (ф), | | | | | | |2. Зростання |верхніх | | | |- заг. аналіз сечі, | | | | | | |явищ ураження |дихальних | | | |- глюкоза крові (о),| | | | | | |верхніх |шляхів | | | |- заг. білок та його| | | | | | |дихальних шляхів|3. Покращання | | | |фракції (ф), | | | | | | |та бронхів |функціонального | | | |- електроліти крові |----------------------+----------| | |--------------+------|3. Прогресування|стану | | | |(кальцій, фосфор, |2. Препарати | 14-21 | | |2. Прийом | 2-3 |функціональних |опорно-рухового | | | |фтор) (ф), |кальцію | доба | | |препаратів | міс. |розладів |апарату та | | | |- аналіз сечі з |----------------------+----------| | | | |опорно-рухового |органів | | | |визначенням фтору, |3. Препарати | 14-21 | | | | |апарату та |травлення | | | |- холінестераза |магнію | доба | | | | |органів | | | | |крові (о), |----------------------+----------| | | | |травлення | | | | |- глюкоза крові (о),|4. Фізіотерапія | 14-21 | | | | | | | | | |- заг. білок та | | доба | | | | | | | | | |його фракції (ф), |----------------------+----------| | | | | | | | | |- печінкові ферменти|5. Кліматотерапія | 14-21 | | | | | | | | | |(АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ)| | доба | | | | | | | | | |(о), |----------------------+----------| | | | | | | | | |- білірубін крові |6. Терапія, спрямована| 14-21 | | | | | | | | | |(загальний, прямий |на корекцію | доба | | | | | | | | | |та непрямий) (о) |бронхіальної | | | | | | | | | | |3. Рентгенологічні |прохідності * | | | | | | | | | | |(флюорографія |----------------------+----------| | | | | | | | | |органів грудної |7. Терапія, спрямована| 14-21 | | | | | | | | | |порожнини, |на корекцію розладів | доба | | | | | | | | | |рентгенограма | | | | | | | | | | | |хребта, трубчастих | | | | | | | | | | | |кісток та | | | | | | | | | | | |суглобів) (о) | | | | | | | | | | | |4. Функціональні | | | | | | | | | | | |(спірометрія, | | | | | | | | | | | |електрокардіографія)| | | | | | | | | | | |(о) | | | | | | | | | | | |5. Інструментальні | | | | | | | | | | | |(ф) (фіброгастро- | | | | | | | | | | | |дуоденокопія, | | | | | | | | | | | |фібробронхоскопія) | | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |6. Консультації | | | | | | | | | | | |(лор, окуліст, | | | | | | | | | | | |невропатолог, | | | | | | | | | | | |рентгенолог, | | | | | | | | | | | |стоматолог, | | | | | | | | | | | |токсиколог, | | | | | | | | | | | |проф. патолог) (о) | | | | | | | | | | | --------+--------------------+----------------------+----------+-------------+------+--------------+------+----------------+----------------+----------+--------| III |1. Загальноклінічні |1. Вітамінотерапія |до 21 доби|1. Санаторно-| до |1. Тимчасове | 2-3 |1. Погіршення |1. Покращання |Постійно |Немає | рівень |(визначення |(полівітаміни з | |курортне |30 діб|чи постійне | міс. |самопочуття |самопочуття | | | |анамнезу хвороби, |вмістом віт. C, групи | |лікування | |усунення від | |хворого, |хворого, | | | |даних професійного |B, P) | | | |впливу фтору | |суттєве |відновлення | | | |маршруту та умов | | | | |та його сполук| |обмеження |його | | | |праці, оцінка |----------------------+----------| | |--------------+------|його |спроможності | | | |об'єктивної та |2. Препарати кальцію |до 21 доби| | |2. Прийом | 2-3 |спроможності |до виконання | | | |суб'єктивної |----------------------+----------| | |препаратів | міс. |до виконання |повсякденних | | | |симптоматики) (о) |3. Препарати магнію |до 21 доби| | |магнію, | |повсякденної |навантажень | | | |2. Лабораторні: |----------------------+----------| | |кальцію | |роботи |та роботи | | | |а) загальноклінічні |4. Фізіотерапія |до 21 доби| | |та | |(фіз. |2. Зменшення | | | |(заг. аналіз |----------------------+----------| | |полівітамінів | |навантаження) |явищ ураження | | | |крові (о), |5. Кліматотерапія |до 21 доби| | | | |2. Зростання |верхніх | | | |заг. аналіз |----------------------+----------| | | | |явищ ураження |дихальних шляхів| | | |харкотиння (ф), |6. Терапія, спрямована|до 21 доби| | | | |верхніх |3. Покращання | | | |посів харкотиння |на корекцію | | | | | |дихальних шляхів|функціонального | | | |на вміст патогенної |бронхіальної | | | | | |та бронхів |стану | | | |мікрофлори та |проходимості * | | | | | |3. Прогресування|опорно-рухового | | | |чутливість її до |----------------------+----------| | | | |функціональних |апарату та | | | |антибіотиків (ф) *, |7. Терапія, спрямована|до 21 доби| | | | |розладів |органів | | | |аналіз сечі з |на корекцію розладів | | | | | |опорно-рухового |травлення | | | |визначенням |гепатобіліарної | | | | | |апарату | | | | |фтору (о); |системи * | | | | | |та органів | | | | |б) імунобіохімічні |----------------------+----------| | | | |травлення | | | | |(ф) *, |8. Терапія, спрямована|до 21 доби| | | | | | | | | |загальний білок |на корекцію роботи | | | | | | | | | | |та його фракції |опорно-рухового | | | | | | | | | | |(ф), |апарату * | | | | | | | | | | |С-реактивний |----------------------+----------| | | | | | | | | |протеїн (ф), |9. Терапія, спрямована|до 21 доби| | | | | | | | | |глюкоза крові (о), |на корекцію невроло- | | | | | | | | | | |- печінкові |гічних розладів * | | | | | | | | | | |ферменти (о) |----------------------+----------| | | | | | | | | |(АСТ, АЛТ, КФК, |10. Терапія, |до 21 доби| | | | | | | | | |ЛДГ), |спрямована на корекцію| | | | | | | | | | |- білірубін крові |порушень | | | | | | | | | | |(загальний, прямий |гемоднаміки * | | | | | | | | | | |та непрямий) (о), | | | | | | | | | | | |- електроліти | | | | | | | | | | | |крові (ф) | | | | | | | | | | | |(кальцій, фосфор, | | | | | | | | | | | |фтор (ф), | | | | | | | | | | | |- холінестераза | | | | | | | | | | | |крові (о) | | | | | | | | | | | |Ig: A, M, G, РБТЛ, | | | | | | | | | | | |Т-, В-лімфоцити | | | | | | | | | | | |та їх субпопуляції | | | | | | | | | | | |(ф), ЦІК, | | | | | | | | | | | |титркомплементу (ф) | | | | | | | | | | | |3. Функціональні | | | | | | | | | | | |(спірогафія (о) | | | | | | | | | | | |визначенням | | | | | | | | | | | |чутливості | | | | | | | | | | | |до лікарського | | | | | | | | | | | |препарату (ф) та | | | | | | | | | | | |бронхоправокаційна | | | | | | | | | | | |проба (ф), ЕКГ, | | | | | | | | | | | |РЕГ, ЕЕГ, УЗД | | | | | | | | | | | |органів черевної | | | | | | | | | | | |порожнини (о) | | | | | | | | | | | |4. Рентгенологічні | | | | | | | | | | | |(рентгенографія | | | | | | | | | | | |органів грудної | | | | | | | | | | | |порожнини, | | | | | | | | | | | |томографія | | | | | | | | | | | |легень (о), | | | | | | | | | | | |рентгенограма | | | | | | | | | | | |хребта, трубчастих | | | | | | | | | | | |кісток та суглобів | | | | | | | | | | | |(о) | | | | | | | | | | | |5. Інструментальні | | | | | | | | | | | |(фіброгастро- | | | | | | | | | | | |дуеноскопія та | | | | | | | | | | | |фібробронхоскопія | | | | | | | | | | | |(ф) з взяттям | | | | | | | | | | | |та вивченням | | | | | | | | | | | |біопсійного | | | | | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | | | | |та бронхоальвео- | | | | | | | | | | | |лярного лаважу (ф) | | | | | | | | | | | |6. Консультації | | | | | | | | | | | |спеціалістів (лор, | | | | | | | | | | | |фізіотерапевт, | | | | | | | | | | | |рентгенолог, | | | | | | | | | | | |стоматолог, | | | | | | | | | | | |невропатолог, | | | | | | | | | | | |окуліст) (о) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 H26.8
II рівень
Назва нозологічної форми

Катаракта
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні | Критерії |Показання|Диспансерний облік| дослідження і | | заходи | заходи | бажаного | для |------------------| консультації | | | | результату | госпіта-|Види і| Тривалість| | | | | | лізації |обсяги| | ----------------------+---------------------+-----------------+-----------------+------------+---------+------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------+---------------------+-----------------+-----------------+------------+---------+------+-----------| 1. Загальний аналіз |1. Консервативне |1. Медикаментозне|1. Дотримання |1. Стабілі- |Значне |2 рази|Постійна | крові та сечі (о) |лікування: |лікування |санітарно- |зація |зменшення|на рік|диспан- | 2. Аналіз крові на |- протисклеротичні |2. Раціональне |гігієнічних норм |процесу, |гостроти | |серизація | цукор резус-фактор (о)|препарати |працевлаштування |2. Щорічне |формений зір|зору | | | 3. Загально- |- вітамінотерапія | |проходження | | | | | офтальмологічні |- судинорозширювальні| |профоглядів | | | | | методи дослідження: |препарати | | | | | | | (візометрія, |2. Хірургічне | | | | | | | періметрія, |лікування | | | | | | | внутрішньоочний тиск, | | | | | | | | біомікроскопія, | | | | | | | | офтальмоскопія) (о) | | | | | | | | 4. ЕКГ (о) | | | | | | | | 5. Ro-графія органів | | | | | | | | грудної клітки (о) | | | | | | | | 6. Консультація | | | | | | | | окуліста (о), | | | | | | | | терапевта (о), | | | | | | | | невропатолога (о) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 H26.8
III рівень
Назва нозологічної форми

Катаракта
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні |Лікувальні заходи | Реабілітаційні |Профілактичні| Критерії |Показання для | Диспансерний | дослідження і | | заходи | заклади | бажаного |госпіталізації| облік | консультації | | | | результату | |-----------------| | | | | | |Види і|Тривалість| | | | | | |обсяги| | ------------------------+------------------+-----------------+-------------+------------+--------------+------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------+------------------+-----------------+-------------+------------+--------------+------+----------| 1. Загальний аналіз |1. Консервативне |1. Медикаментозне|1. Дотримання|1. |Значне |2 рази|Постійно | крові та сечі (о) |лікування: |лікування |санітарно- |Стабілізація|зменшення |на рік| | 2. Аналіз крові на |- протисклеротичні|2. Раціональне |гігієнічних |процесу, |гостроти | | | цукор, резус-фактор (о) |препарати |працевлаштування |норм |формений зір|зору | | | 3. Загально- |- вітамінотерапія | |2. Щорічне | | | | | офтальмологічні методи |- судинороз- | |проходження | | | | | дослідження: |ширювальні | |профоглядів | | | | | (візометрія, періметрія,|препарати | | | | | | | внутрішньоочний тиск, |2. Хірургічне | | | | | | | біомікроскопія, |лікування | | | | | | | офтальмоскопія) (о) | | | | | | | | 4. ЕКГ (о) | | | | | | | | 5. Ro-графія органів | | | | | | | | грудної клітини (о) | | | | | | | | 6. Консультація | | | | | | | | окуліста (о), | | | | | | | | терапевта (о), | | | | | | | | невропатолога (о), | | | | | | | | ендокринолога (о) | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 G56, G57
Назва нозологічної форми

Компресійні невропатії
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * | Реабілітаційні |Профілактичні заходи *| Показання для | Критерії | Диспансерний облік | надання | дослідження і | | заходи * | | госпіталізації | бажаного | | медичної| консультації * | | | | | результату | | допомоги| |--------------------------------+----------------------+----------------------| | лікування |-----------------------------| (I, II, | | Види і обсяги |Тривалість| Види і обсяги |Трива-| Види і обсяги |Трива-| | | Тривалість |Критерії зняття | III) | | | | |лість | |лість | | | | з нього | --------+---------------------+---------------------+----------+---------------+------+---------------+------+-----------------+----------------+------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+---------------------+---------------------+----------+---------------+------+---------------+------+-----------------+----------------+------------+----------------| II |1. Альгезіометрія (о)|7. Аналгетичні | 5 діб |2. Психологічна|2 рази|2. Профілактика|2 рази|2. Прогресування |1. Поліпшення |Періодичні |Через 10 років | |2. Палестезіометрія |засоби - спазмалгін | |реабілітація - |на рік|вторинна - див.|на рік|чутливих порушень|загального стану|курси |після | |(о) |(баралгін, спазган, | |підготовка | |"Лікувальні | |3. Збільшення |2. Підвищення |лікування |припинення праці| |3. Динамометрія, |триган, максиган) - | |хворого до | |заходи" | |вегетативно- |сили та |в стаціонарі|із м'язовим | |визначення сили та |5 мл в/м, після чого | |необхідної | | | |судинних порушень|статичної |1 раз на рік|перенапруженням,| |витривалості м'язів |1 т. х 2 рази на добу| |адаптації | | | | |витривалості | |травматизацією | |(о) |---------------------+----------| | | | | |м'язів рук | |і стабілізації | |4. ЕКГ (о) |8. Периферичні | 10 діб | | | | | |3. Зменшення або| |стану здоров'я | |5. Ретгенографія (о) |вазоділятатори та | | | | | | |ліквідація болю,| |за останні | |6. Консультація |міотропні засоби - | | | | | | |чутливих, | |3 роки | |ортопеда (о) |пентоксіфілін 2 др. х| | | | | | |вегетативно- | | | |7. Хірурга (ф) |х 3 рази на добу | | | | | | |судинних | | | | |---------------------+----------| | | | | |порушень | | | | |9. Ангіопротектори - | 20 діб | | | | | | | | | | |пармідін по 0,25 | | | | | | | | | | | |2 рази на добу | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |10. Тіамін хлорид | 20 діб | | | | | | | | | | |5% - 1,0 на добу | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |11. Моваліс 75 мг на | 20 діб | | | | | | | | | | |добу | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |12. Гормони та їх | 10 діб | | | | | | | | | | |аналогидексаметазон | | | | | | | | | | | |8 мг 2 мл на | | | | | | | | | | | |новокаїні 0,5% - | | | | | | | | | | | |5,0 періневрально | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |13. Електрофорез | N 3-5 | | | | | | | | | | |лідази 64 УЕ | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |14. ЛФК |15 сеансів| | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |13. Синдромальна | 20 діб | | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | | | --------+---------------------+---------------------+----------+---------------+------+---------------+------+-----------------+----------------+------------+----------------| III |1. РВГ (о) |14. Магнітотерапія | 20 діб |3. Соціальна | |Те ж саме | |6. При |Те ж саме |Те ж саме |Те ж саме | |2. ЕМГ (о) |(ф) | |реабілітація - | | | |необхідності | | | | |3. Телетермографія |---------------------+----------|питання | | | |визначення | | | | |(ф) |15. Голкореф- | 20 діб |працевлаш- | | | |подальшої | | | | | |лексотерапія | |тування і | | | |працездатності | | | | | |---------------------+----------|інвалідності | | | | | | | | | |16. Оксигенотерапія | 20 діб | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |17. Терапія квантова | 20 діб | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |---------------------+----------| | | | | | | | | | |18. Оперативна | 1 раз | | | | | | | | | | |декомпресія | на рік | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

Фармакотерапія G56, G57
Додаток 2
Компресійні нейропатії

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
-------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи |Код АТС | Лікарські засоби | Добова доза, | Тривалість| препаратів | |(препарати вибору) | витрати на |призначення| | | | відвідування, | | | | | процедуру | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 1. Ангіопротектори |C05CX10 |Пармідин або інші |по 0,25 г 2 р. | 20 діб | | | |на добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 2. Аналгетичні |А03ДА02 |Спазмалгін або інші|по 1 т. 2 р. на | 10 діб | засоби комбіновані | | |добу або 5 мл в/м| 5 діб | з холінолітіками та| | |1 р. на добу | | гангліоблокаторами | | | | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 3. Вітаміни |А11ДА01 |Тіамін хлорид |5%-1,0 один раз | 20 діб | | | |на добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11HA03 |Токоферол ацетат |по 150 мг на добу| 20 діб | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11JA |Аскорутин |по 1 т. 3 р. на | 20 діб | | | |добу | | |--------+-------------------+-----------------+-----------| |A11BA |Драже "Ундевіт" або|по 1 др. 2 р. на | 20 діб | | |інші |добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 4. Периферичні |C04A D03|Пентоксіфілін або |2 др. х 3 р. на | 20 діб | вазодилятатори | |Трентал |добу | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 5. Нестероїдні |M01A B01|Індометацин, |25 мг 2-3 р. на | 10 діб | протизапальні | |Метиндол |добу | | засоби |--------+-------------------+-----------------+-----------| |M01A C06|моваліс |75 мг на добу | 10 діб | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 6. Гормони та їх |H02A B02|Дексаметазон |8 мг 2 мл | N 3-5 | аналоги | | | | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 7. Засоби, що |N01B A02|Новокаїн |0,5% - 5,0 | N 3-5 | знижують чутливість| | | | | нервових закінчень | | | | | -------------------+--------+-------------------+-----------------+-----------| 8. Ферментні |D03B A03|Лідаза |64 УЕ | 15 діб | препарати | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T57.2
Назва нозологічної форми

Марганцева інтоксикація
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи * |Реабілітаційні заходи *| Профілактичні заходи * |Показання для |Критерії бажаного| Диспансерний облік| надання | дослідження і |----------------------------+-----------------------+--------------------------|госпіталізації| результату |-------------------| медичної| консультації * | Види і обсяги |Тривалість| Види і обсяги |Трива-| Види і обсяги |Тривалість| | лікування |Тривалість|Критерії| допомоги| | | | |лість | | | | | |зняття з| (II, | | | | | | | | | | | нього | III) | | | | | | | | | | | | --------+---------------------+-----------------+----------+----------------+------+---------------+----------+--------------+-----------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------+---------------------+-----------------+----------+----------------+------+---------------+----------+--------------+-----------------+----------+--------| II |1. Неврологічний |1. Судинні |3-4 тижні |1. Медична |1 раз |1. Профілактика| Постійно |1. Стійкі |1. Поліпшення |Довічно | - | |статус (огляд |препарати та |1-2 рази |реабілітація - |на рік|первинна - | |больові |загального стану | | | |невропатолога) (о) |ангіопротектори |на рік ** |див. "Лікувальні| |система | |синдроми |2. Покращання | | | |2. Загальний аналіз |(о) | постійно |заходи" | |гігієнічних та | |2. Виражене |діяльності | | | |крові (о) |2. Ноотропні | | | |виховних | |порушення |нервової системи,| | | |3. Загальний аналіз |препарати (о) | | | |заходів, | |трофіки |насамперед її | | | |сечі (о) |3. Фізіо- | | | |спрямованих на | |3. Судинні |екстрапірамідної | | | |4. Рентгенографія |терапевтичні | | | |попередження | |реакції |частини, | | | |ОГК (о) |процедури (о) | | | |захворювань | |4. Астено- |нівелювання | | | |5. ЕКГ (о) |4. Протипар- | | | | | |невротичні |неврологічної | | | |6. Аналіз крові |кінсонічні | | | | | |прояви |симптоматики | | | |на РМП (о) |препарати (ф) | | | | | | | | | | |7. Огляд терапевта | | | | | | | | | | | |(о), лора (ф) * | | | | | | | | | | | --------+---------------------+-----------------+----------+----------------+------+---------------+----------+--------------+-----------------+----------+--------| II |8. Біохімічні |5. Режим палатний|3-4 тижні |2. Психологічна |2 рази|2. Рання | 2 рази |5. При станах |3. Зменшення |Те ж саме | | |дослідження ф-ції |-----------------+----------|реабілітація - |на рік|діагностика | на рік |декомпенсації |вираженості | | | |печінки (о) |6. Дієта загальна| 1-2 рази |підготовка | |початкових | |та загостренні|симптомів | | | |9. Альгезіметрія (о) | | на рік |хворого | |стадій | |хвороби |захворювання | | | |10. Палестезіометрія |-----------------+----------|до необхідної | |захворювання | | | | | | |(ф) |7. Дезінток- | -"- |адаптації | |Своєчасна | | | | | | |11. Динамометрія (о) |сикаційна терапія| | | |медикаментозна | | | | | | | |(CaNaЕДТА, | | | |та соціальна | | | | | | | |пектиновмісні | | | |реабілітація | | | | | | | |препарати, | | | |хворих | | | | | | | |ентеросорбіт та | | | | | | | | | | | |інші) | | | | | | | | | | | |-----------------+----------| | | | | | | | | | |8. Протипар- | постійно | | | | | | | | | | |кінсонічні | | | | | | | | | | | |препарати | | | | | | | | | | | |-----------------+----------| | | | | | | | | | |9. Антидепресанти| -"- | | | | | | | | | | |(ф) | | | | | | | | | | | |-----------------+----------| | | | | | | | | | |10. Синдромальна | -"- | | | | | | | | | | |терапія | | | | | | | | | | --------+---------------------+-----------------+----------+----------------+------+---------------+----------+--------------+-----------------+----------+--------| III |12. ЕЕГ (о) |Симптоматична |3-4 тижні |3. Соціальна | |Те ж саме | |6. При |Те ж саме |Те ж саме | | |13. ЕМГ (о) |терапія в | 1-2 рази |реабілітація - | | | |необхідності | | | | |14. Визначення |залежності від | на рік |питання | | | |визначення | | | | |вмісту марганцю в |провідного | |працевлаштування| | | |подальшої | | | | |біосубстратах (крові,|синдрому | |і інвалідності | | | |працездатності| | | | |сечі, волоссі) (о) |Голкореф- | | | | | | | | | | |15. РЕГ, РВГ (о) |лексотерапія (ф) | | | | | | | | | | |16. Біохімічні |Оксигенотерапія | | | | | | | | | | |дослідження |(ф) | | | | | | | | | | |катехоламінів (ф), |Терапія | | | | | | | | | | |АХ (о), АХЕ, |квантова (ф) | | | | | | | | | | |холінестерази (о) | | | | | | | | | | | |17. МРТ головного | | | | | | | | | | | |мозку (ф) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня. ** При первинній діагностиці на першому етапі мінімальна
(негайне направлення до лікарні).

Фармакотерапія T57.2

Марганцева інтоксикація
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
----------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи |Код АТХ | Лікарські | Добова доза, | Тривалість | препаратів | | засоби | витрати на | призначення | | | (препарати | відвідування, | | | | вибору) | процедуру | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 1. Протипаркінсонічні| | | |Постійно | препарати | | | | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| а) центральні |N04A A01|Циклодол |5 мг 2-3 р. на | | холінолітики | | |добу | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| б) інгібітори МАО |N04B D01|Юмекс |5 мг 1-2 р. на | | | | |добу | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| в) ліки, що містять |N04B A02|L-DOPA |250-500 мг | | L-ДОФА | | |на добу | | | | |у два прийоми | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| г) агоністи |G02C B01|Бромкріптин |2,5 мг 3 р. | | дофамінових | | |на добу | | рецепторів | | | | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| д) похідні |N04B B01|Амантадін |100 мг 2 р. | | адамантана | | |на добу | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 2. Ноотропні | |Прамістар |600 мг 2 р. |4-6 тижнів | препарати | | |на добу |двічі на рік | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 3. Судинні |N06B X18|Кавінтон |20-40 мг в/в |4-6 тижнів | препарати та | | |крапельно на |двічі на рік | ангіопротектори | | |100-200 мл | | | | |фіз. р-ну N 10, | | | | |продовжити | | | | |перорально | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 4. Антидепресанти |N06A A09|Амітриптилін|починаючи з |За обраною | | | |25-50 мг на добу|схемою | | | |до 100-300 мг | | | | |на добу | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 5. Антиспастичні |C05CA51 |Баклофен |10 мг 3 р. |4-6 тижнів | препарати | | |на добу |двічі на рік | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 6. Анксіолітіки |N05B A01|Діазепам |10-20 мг |2-3 тижні | | | |1-2 р. на добу | | ---------------------+--------+------------+----------------+--------------| 7. Дезінтоксикаційні |V03A B03|Пентацін |250 мг в/в |10-20 ін'єкцій| препарати | | |повільно через | | | | |1-2 доби | | ----------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T56.8
Назва нозологічної форми

Отруєння нікелем
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання для | Диспансерний | дослідження і |------------------------------+------------------------| заходи |надання | бажаного | госпіталізації| облік | консультації | Види і обсяги |Тривалість |Види і обсяги|Тривалість| |медичної| результату | |---------------| | | | | | |допомоги| лікування | |Трива-|Критерії| | | | | | |(I, II, | | | лість| зняття | | | | | | | III) | | | |з нього | ---------------------+------------------+-----------+-------------+----------+------------------+--------+-------------+---------------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------+------------------+-----------+-------------+----------+------------------+--------+-------------+---------------+------+--------| 1. Загальний аналіз |Симптоматична |Залежить |Раціональне | Постійно |1. Інженерно- | II, III|Покращання |Важкий стан, |2 рази| Довічно| крові (о) |терапія в |від стану |працевлаш- | |технічні і | |загального |зумовлений |на рік| | 2. Загальний аналіз |залежності від |хворого |тування з | |санітарно- | |самопочуття, |гострим | | | сечі (о) |основного |і клінічних|виключенням | |гігієнічні заходи,| |зменшення |отруєнням, | | | 3. Ro-графія органів |клінічного |проявів |подразнюючих,| |спрямовані на | |симптомів |приєднанням | | | грудної клітки (о) |синдрому | |алергізуючих | |зниження | |захворювання,|пневмонії, | | | 4. Рентгенпридаткових|При гострому | |речовин | |концентрації | |відсутність |набряку легень,| | | пазух носа (ф) |впливі свіже | |та пилу | |хімічних речовин | |клінічних |інших | | | 5. ФЗД (о) |повітря, | | | |на робочому місці | |проявів |ускладнень | | | 6. Аналіз крові та |цілковитий спокій,| | | |2. Застосування | |ускладнень, |(рак шлунка, | | | сечі на вміст |кисень | | | |індивідуальних | |нормалізація |легень та ін.) | | | нікеля (о) |При підозрі | | | |засобів захисту | |клініко- | | | | 7. Імунологічні |на пневмонію - | | | |3. Якісне | |лабораторних | | | | тести (ф) |госпіталізація | | | |проведення | |показників | | | | 8. Тести шкіри (ф) |При клінічних | | | |попередніх і | | | | | | 9. Консультації |проявах набряку | | | |періодичних | | | | | | терапевта, |легень - | | | |медичних оглядів | | | | | | отоларинголога, |кровопускання, | | | | | | | | | | офтальмолога, |серцеві, сечогінні| | | | | | | | | | дерматовенеролога (о)|і термінова | | | | | | | | | | |госпіталізація | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T60.0
Назва нозологічної форми

Пестициди ртутьорганічні (РОС)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи |Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання для | Диспансерний облік | дослідження і |----------------------------------+----------------------| заходи |надання | бажаного |госпіталізації |----------------------| консультації | Види і обсяги | Тривалість | Види |Тривалість| | мед. | результату | |Трива-|Критерії зняття| | | | і обсяги | | |допомоги| лікування | | лість| з нього | ---------------------+-------------------+--------------+-----------+----------+--------------------+--------+-------------+----------------+------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------+-------------------+--------------+-----------+----------+--------------------+--------+-------------+----------------+------+---------------| 1. Загальний аналіз |Симптоматичне |Тривалість |Працевлаш- | Постійно |1. Гігієнічні та |II, III |Покращення |Важкий стан |2 рази|Навіть повне | крові (о) |лікування з |лікування |тування з | |санітарно-технічні | |важкого стану|здоров'я, |на рік|одужання | 2. Загальний аналіз |урахуванням |залежить |виключенням| |заходи з метою | |здоров'я, |ознаки | |після | сечі (о) |основного |від клінічних |контакту з | |попередження | |відсутність |органічного | |інтоксикації | 3. Біохімічний |клінічного синдрому|проявів, |токсичними | |інтоксикації РОС | |проявів |ураження | |не є підставою | аналіз крові (о): |При гострому |інтоксикації і|речовинами | |2. Обов'язкове | |інтоксикації |головного | |для повернення | - сечовина, |отруєнні загальні |ступеня вияву | | |використання засобів| | |мозку, печінки, | |до роботи | залишковий азот, |симптоми у | | | |захисту при | | |нирок, | |не лише з | глюкоза, білірубін, |потраплянні отрути | | | |підготовці робочих | | |серцево-судинної| |ртутьвмісними, | АЛТ, АСТ |у травний канал, | | | |розчинів та їх | | |системи | |але й з іншими | 4. Вміст ртуті |звуження поля зору,| | | |застосуванні | | |(токсична | |пестицидами | у сечі та крові (о) |сфаксія, порушення | | | |Обов'язковий | | |енцефалопо- | | | 5. ЕКГ (о) |слуху, атаксія | | | |профвідбір при | | |ліневропатія, | | | 6. Ro-графія органів |З метою зв'язування| | | |допущенні до роботи | | |токсичний | | | грудної клітки (о) |ртуті - унітіол | | | |з урахуванням | | |гепатит, екстра-| | | 7. УЗД печінки (ф) |внутрішньо | | | |переліку медичних | | |та | | | 8. ЕЕГ (ф) |При потрапленні | | | |протипоказань | | |інтракапілярний | | | 9. ЕНМГ (о) |розчинів на шкіру -| | | |При періодичних - з | | |з ураженням | | | 10. РЕГ (о) |змивання водою з | | | |урахуванням вмісту | | |канальцевого | | | 11. Очне дно |милом | | | |ртуті у крові і сечі| | |апарату) | | | періметрія (о) |При важких | | | | | | | | | | 12. Консультації (о):|проявах - | | | | | | | | | | терапевта, |госпіталізація | | | | | | | | | | невропатолога, |та раніше | | | | | | | | | | окуліста, |призначений унітіол| | | | | | | | | | отоларинголога, | | | | | | | | | | | дерматолога, | | | | | | | | | | | ендокринолога, | | | | | | | | | | | алерголога | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T60.0
Назва нозологічної форми

Пестициди фосфорорганічні (ФОС)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії |Показання для | Диспансерний облік | дослідження і |---------------------------------+---------------------------| заходи |надання | бажаного |госпіталізації |----------------------| консультації | Види і обсяги | Тривалість | Види і обсяги |Тривалість| |медичної| результату | |Трива-|Критерії зняття| | | | | | |допомоги| лікування | | лість| з нього | --------------------+--------------------+------------+----------------+----------+-------------------+--------+---------------+---------------+------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------+--------------------+------------+----------------+----------+-------------------+--------+---------------+---------------+------+---------------| 1. Загальний аналіз |Симптоматичне |Тривалість |Раціональне |Постійно |1. Гігієнічні та |II, III |Покращання |Важкий стан, |2 рази|Цілковите | крові (о) |лікування з |лікування |працевлаштування| |санітарно-технічні | |стану здоров'я,|зумовлений |на рік|одужання після | 2. Загальний аналіз |урахуванням |залежить від|(без контакту з | |заходи, з метою | |ліквідація |стійкими | |гострого | сечі (о) |основного клінічного|клінічних |пестицидами та | |безпечного | |проявів |проявами | |отруєння | 3. Біохімічний |синдрому |проявів |ін. токсичними | |використання ФОС | |бронхоспазму, |інтоксикації - | |При хронічних | аналіз крові (о): |При гострому |та їхньої |речовинами) | |2. Обов'язкове | |нормалізація |наслідків | |інтоксикаціях -| глюкоза, сечовина, |отруєнні - (при |стійкості, | | |використання | |рівня |стійкого | |тривалий | білірубін, АЛТ і АСТ|наявності |рівня | | |засобів | |ацетилхо- |бронхоспазму, | |диспансерний | 4. Визначення |бронхоспазму, | | | |індивідуального | |лінестерази у |розвиток | |нагляд та | активності |бронхореї) - | | | |захисту при | |крові |токсичного | |лікування з | ацетилхолінестерази |антидотна терапія | | | |підготовці розчинів| | |ураження ЦНС | |урахуванням | у сироватці крові |з використанням | | | |ФОС та їх | | |(переважно | |клінічних | (о) |розчину | | | |застосування | | |гіпотамічної | |проявів | 5. ЕКГ (о) |сірчано-кислого | | | |3. Обов'язковий | | |області з | | | 6. Ro-графія органів|атропіну в/в, інших | | | |профвідбір | | |важкими | | | грудної клітки (о) |бронхолітиків, | | | |при допущенні до | | |симпатоад- | | | 7. ЕНМГ (о) |коронаролітики, | | | |роботи з ФОС та | | |реналовими | | | 8. Консультації |гепатопротектори | | | |контроль у процесі | | |кризами) | | | терапевта (о), |(ессенціале, | | | |роботи | | |Зміни | | | невропатолога (о), |гепабене), | | | |з визначенням рівня| | |функціонального| | | окуліста (о), |полівітаміни | | | |ацетилхолінестерази| | |стану печінки з| | | отоларинголога (о), |При потраплянні ФОС | | | |у сироватці крові | | |рецидивами | | | дерматолога (о) |на шкіру - швидко | | | |(до початку роботи | | |токсичного | | | |змити розчином | | | |та у динамиці на | | |гіпофіза | | | |бікарбонату | | | |протязі роботи) | | | | | | |При важких проявах | | | | | | | | | | |інтоксикації - | | | | | | | | | | |(бронхоспазм) - | | | | | | | | | | |термінова | | | | | | | | | | |госпіталізація | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T60.0
Назва нозологічної форми

Пестициди хлорорганічні, тіокарбамати, дитіокарбамати
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання для | Диспансерний облік | дослідження і |----------------------------------+---------------------------| заходи |надання | бажаного | госпіталізації |-------------------------| консультації | Види і обсяги | Тривалість | Види і обсяги |Тривалість| | мед. |результату| |Трива- |Критерії зняття з| | | | | | |допомоги|лікування | | лість | нього | -------------------+---------------------+------------+----------------+----------+-----------------+--------+----------+----------------+-------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------+---------------------+------------+----------------+----------+-----------------+--------+----------+----------------+-------+-----------------| 1. Загальний аналіз|Симптоматичне |Тривалість |Раціональне | Постійно |1. Гігієнічні і |II, III |Покращання|Важкий стан, | 2 рази|Цілковите | крові C |лікування з |лікування |працевлаштування| |санітарно- | |стану |зумовлений | на рік|одужання після | (з визначенням |урахуванням основного|залежить від|без контакту з | |технічні заходи, | |здоров'я, |стійкими | |гострого отруєння| кількості |клінічного синдрому |характеру і |пестицидами та | |спрямовані на | |ліквідація|проявами | |При хронічних | ретикулоцитів |При гострому впливі: |клінічних |ін. токсичними | |недопущення | |проявів |інтоксикації з | |інтоксикаціях - | і тромбоцитів) |лужні та |проявів |речовинами | |потрапляння | |гострого |ураженням ЦНС, | |тривалий | 2. Загальний аналіз|лужно-масляні | | | |пестицидів на | |отруєння |ПНС, | |диспансерний | сечі (о) |інгаляції, | | | |незахищені | | |серцево-судинної| |нагляд та | 3. Біохімічне |промивання шлунка | | | |шкіряні покрови | | |та дихальної | |періодичне | дослідження крові: |1%-им розчином | | | |і у дихальні | | |систем, печінки,| |лікування у | глюкоза, сечовина, |таніну, активоване | | | |шляхи, | | |нирок, | |відповідності | білірбин, АЛТ, |вугілля всередину, | | | |шлунково-кишковий| | |кровотворення з | |з ведучою | АСТ (о) |слізови відвари, | | | |тракт | | |ознаками анемії,| |патологією | 4. Холестерин (о) |білок яєць. | | | |2. Обов'язкове | | |і | |Санітарно- | 5. Визначення |При потраплянні у | | | |використання | | |тромбоцитопенії,| |курортне | пестицидів та їх |конїюнктивальній | | | |засобів | | |що | |лікування у | дериватів в |мішок промивання | | | |індивідуального | | |супроводжується | |санаторіях із | сироватці крові |очей слабким содовим | | | |захисту | | |геморагіями. | |дієтхарчуванням | і сечі (о) |розчином | | | |при підготовці | | | | |та використанням | 6. ЕКГ (о), ФЗД, |При алергічних | | | |робочих розчинів | | | | |мінеральних вод | УЗД печінки (о) |реакціях | | | |пестицидів і | | | | |(курорти | 7. Рентгенографія |антігістамінні | | | |виконанні завдань| | | | |Прикарпаття | органів грудної |препарати внутрішньо | | | |з їх використання| | | | |та ін.) | клітки (о) |або внутрішньовенно | | | |3. Обов'язковий | | | | | | 8. Консультації: |крапельно | | | |профвідбір | | | | | | терапевта (о), |При попаданні на | | | |при допущенні до | | | | | | невропатолога (о), |шкіру промити | | | |роботи | | | | | | окулиста (о), |розчином бікарбонату | | | |з пестицидами | | | | | | отоларинголога (о),|При важкому стані | | | |і систематичний | | | | | | дерматолога (о), |термінова | | | |контроль за | | | | | | ендокринолога (о) |госпіталізація | | | |станом здоров'я | | | | | | 9. Коагулограма (ф)| | | | |контингенту | | | | | | 10. Імунологічні | | | | |працівників | | | | | | дослідження (ф) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T56.2
Назва нозологічної форми

Отруєння хромом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії |Показання для |Диспансерний облік| дослідження і |--------------------------------+----------------------------| заходи | надання | бажаного |госпіталізації |------------------| консультації | Види і обсяги | Тривалість | Види і обсяги |Тривалість| | медичної| результату | |Трива-| Критерії | | | | | | | допомоги| лікування | | лість| зняття | | | | | | |(II, III)| | | | з нього | ---------------------+-------------------+------------+-----------------+----------+------------------+---------+-------------+---------------+------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------+-------------------+------------+-----------------+----------+------------------+---------+-------------+---------------+------+-----------| 1. Загальний аналіз |При гострому |Залежить |1. Раціональне |Постійно |1. Інженерно- | II, III |1. Покращання|1. Важкий стан,|2 рази| Немає | крові |впливі |від стану |працевлаштування | |технічні і | |загального |зумовлений |на рік| | 2. Загальний аналіз |на шкіру - |здоров'я |з виключенням | |санітарно- | |самопочуття, |наявністю | | | сечі |промивання водою, |і важкості |подразнюючих | |гігієнічні заходи,| |зменшення |токсичного | | | 3. Ro-графія органів |застосування мазей,|захворювання|алергізуючих | |спрямовані на | |симптомів |бронхіту, | | | грудної клітки |при ураженні | |речовин та пилу | |зниження | |захворювання,|пневмосклерозу,| | | 4. ФЗД |слизових оболонок, | |2. При | |концентрації | |відсутність |загостренням | | | 5. Визначення хрому |в т. ч. і очей - | |відсутності | |хімічних речовин | |клінічних |екземи або | | | у крові та у сечі |аналогічні заходи | |показань для | |на робочому місці | |проявів, |дерматиту, | | | 6. Імунологічні тести|При носовій | |госпіталізації | |2. Застосування | |ускладнень, |підозрою на рак| | | 7. Шкірні тести |кровотечі | |етіопатогенетичне| |індивідуальних | |нормалізація |шлунка або | | | 8. Консультації |гемостатична | |та симптоматичне | |засобів захисту | |клініко- |легенів | | | терапевта, |терапія | |лікування у | |3. Якісне | |лабораторних | | | | отоларинголога, |При хронічному | |лікарів | |проведення | |показників | | | | офтальмолога, |ураженні шкіри, | |відповідного | |попередніх та | | | | | | дерматовенеролога, |слизових оболонок | |профілю | |періодичних | | | | | | при нобхідності - |очей - симпотамічна| | | |медичних оглядів | | | | | | гастроентеролога |терапія | | | | | | | | | | |Хромова екзема - | | | | | | | | | | |лікування у | | | | | | | | | | |дерматолога | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 J60-J64
Назва нозологічної форми

Пневмоконіоз
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні дослідження і | Рівні | Лікувальні заходи |Реабілітаційні заходи |Профілактичні | Критерії | Показання | Диспансерний облік | консультації | мед. | | | заходи | бажаного | для | | |допомоги| | | | результату | госпі- | | --------------------------------+--------+----------------------------+----------------------| | лікування | талізації |----------------------| Види і обсяги | Кратність|II |III | Види і обсяги | Трива- |Види і обсяги| Трива- | | | | Тривалість |Критерії| | | | | | лість | | лість | | | | |зняття з| | | | | | | | | | | | | нього | ---------------------+----------+---+----+-------------------+--------+-------------+--------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------+----------+---+----+-------------------+--------+-------------+--------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------| 1. Клінічні: | при | | |1. Дієта, режим |Постійно|1. Професійна|4-6 міс.|Припинення |1. Регрес |Декомпенсація|При | | Анамнез (о) |первинному| | |рухальний | |орієнтація та| |контакту |проявів |стану |продовженні | | Огляд (о) |зверненні | | |2. Терапевтичні: | |працевлаш- | |з виробничим |рестриктивних |Виражене |контакту | | Аускультація (о) | | | |Специфічне не | |тування | |шкідливим |та |загострення |з професійною| | ---------------------+----------| | |розроблене. | | | |середовищем |обструктивних |проявів |шкідливістю -| | 2. Лабораторні: | 2-3 рази | + | + |Легеневий фіброз | |-------------+--------|Санація |2. Покращання |реструктивних|довічно | | Загальний аналіз | на рік | + | + |практично не | |2. Санаторно-| 24 дні |осередків |клінічних |та |При перерві | | крові та сечі (о) | | + | ++ |відповідає на | |курортне | |фокальної |показників |обструктивних|контакту - | | | | + | + |лікування | |лікування | |інфекції, |3. Зменшення |Приєднання |тривалість | | | | + | |глюкокортикоїдами. | |-------------+--------|7-14 днів |частоти |вогнищ |диспансерного| | | | | |При приєднанні | |3. Психо- | 7-14 |Лікування |рецидивів |фокальної |обліку | | | | | |бронхо- | |терапія | днів |супутніх |4. Зменшення |інфекції |залежить | | | | | |обструктивних, | | | |захворювань, |тривалості |Приєднання |від стану | | | | | |емфізематозних | | | |14-21 день |тимчасової |туберкульозу |хворого | | | | | |проявів, хронічного| | | |Правильний |непрацездатності| | | | | | | |бронхіту, | | | |режим праці та| | | | | | | | |туберкульозу | | | |відпочинку, | | | | | | | | |легень - див. | | | |постійно | | | | | | | | |відповідний | | | |Адаптогени, | | | | | | | | |розділ стандартів | | | |1 міс. | | | | | ---------------------+----------+---+----| |--------+-------------+--------+--------------+----------------+-------------+-------------+--------| Біохімічний аналіз | | | |Фізіотерапевтичні | | | |Вітаміни, | | | | | крові (о) | | | |заходи за станом | | | |14 днів | | | | | | | + | + |хворого ЛФК | | | | | | | | | Загальний аналіз | 1 р. | + | + | | | | |Санаторно- | | | | | мокротиння (також | на рік | + | + |Загартовування | | | |курортне | | | | | на ВК - 1 р.) (о) | | | | | | | |лікування, | | | | | | | | |Відмова від куріння| | | |24 дні | | | | | 3. Інструментальні: | 2-3 р. | | | | | | | | | | | | Флюорографія (о) | на рік | | | | | | | | | | | | Спірографія (також | | | | | | | | | | | | | крива | | | | | | | | | | | | | "потік - об'єм" при | 2 р. | | | | | | | | | | | | приєднанні | на рік | | | | | | | | | | | | бронхообструкції) (о)| | | | | | | | | | | | | ЕКГ (о) | 1 р. | | | | | | | | | | | | | на рік | | | | | | | | | | | | Пікфлоуметрія - | | | | | | | | | | | | | амбулаторний | | | | | | | | | | | | | моніторинг | | | | | | | | | | | | | при приєднанні | | | | | | | | | | | | | брообструкції (о) | | | | | | | | | | | | | | 2 р. | + | + | | | | | | | | | | При необхідності | на рік | + | | | | | | | | | | | консультації: | | + | + | | | | | | | | | | пулімонолог (ф) | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакотерапія J60-J64

Пневмоконіоз при приєднанні хронічного

обструктивного бронхіту
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | КОД АТХ |Лікарські засоби| Добова доза,| Тривалість | препаратів | | (препарати | витрати на | призначення | | | вибору) |відвідування,| | | | | процедуру | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Антихолінергічні |R03B B |Іпратропія |160 мкг |За показаннями| препарати | |бромід | | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| бета -агоністи |R03AC |Сальбутамол |1200 мкг |За показаннями| 2 | |----------------+-------------| | | |Фенотерол |1600 мкг | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Комбіновані |R03D X50 **|Комбіновані | |За показаннями| препарати | |препарати: | | | (антихолінергічні +| |----------------+-------------| | + бета -агоністи) | |Іпратропіум |до 8 доз | | 2 | |бромід + | | | | |+ фенотерол | | | | |----------------+-------------| | | |Іпратропіум |до 12 доз | | | |бромід + | | | | |+ сальбутамол | | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Метилксантини |R03D A |Теофілін |1,2 г |За показаннями| | |----------------+-------------| | | |Пролонговані | | | | |теофіліни: | | | | |----------------+-------------| | | |Вентакс |600 мг | | | |----------------+-------------| | | |Тео-Дур |600 мг | | | |----------------+-------------| | | |Ретафіл |600 мг | | | |----------------+-------------| | | |Тео-24 |1500 мг | | | |----------------+-------------| | | |Еуфілонг |500 мг | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Мукорегуляторні |R05C A |Муколітики і | |За показаннями| засоби | |мукорегулятори: | | | | |----------------+-------------| | | |Ацетилцистеїн |100-200 мг | | | |----------------+-------------| | | |Бромгексин |24-48 мг | | | |----------------+-------------| | | |Амброксол |90-120 мг | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Глюкокортикоїди |R03B A |Преднізолон |30-40 мг |2-3 тижні | | |Беклометазона | | | | |дипропіонат | | | | |----------------+-------------| | | |(Беклазон, |400-600 мг | | | |Альдецин, | | | | |Бекломет, | | | | |Беклофорт, | | | | |Бекотид) | | | | |----------------+-------------| | | |Флугіказон |500-1000 мг | | | |(Фліксотид) | | | | |----------------+-------------| | | |Будесонід |400-800 мг | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Антибактеріальні |R02A B |Пероральні | |7-10 днів | | |макроліди: | | | | |----------------+-------------| | | |Азитроміцин |0,5 г | | | |----------------+-------------| | | |Спіраміцин |6-9 млн. ОД | | | |----------------+-------------| | | |Рокситроміцин |0,3 г | | | |----------------+-------------| | | |Еритроміцин |1-2 г | | | |----------------+-------------| | | |Напівсинтетичні | | | | |пеніциліни: | | | | |----------------+-------------| | | |- Амоксицилін |0,75-1,5 г | | | |----------------+-------------| | | |- Амоксицилін із|1,875 х 2,5 г| | | |клавулановою | | | | |кислотою | | | | |----------------+-------------| | | |- Ампіцилін із |1,5-12 г | | | |сульбактамом | | | | |----------------+-------------+--------------| | |Цефалоспорини | |За показаннями| | |II-III поколінь:| | | | |----------------+-------------| | | |Цефаклор |0,75-1,5 г | | | |----------------+-------------| | | |Цефалексим |2,0-4,0 г | | | |----------------+-------------| | | |Цефиксим |0,4 г | | | |----------------+-------------| | | |Цефуроксим |0,5-1,0 | | -------------------+-----------+----------------+-------------+--------------| Вакцинні препарати |J07A X |IRS-19 |5 доз |За показаннями| | |----------------+-------------| | | |Рибомуніл |3 т. | | | |----------------+-------------| | | |Бронхоімунал |1 капс. | | ------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 W-88
Назва нозологічної форми:

Променева хвороба: гостра (ГПХ) та хронічна (ХПХ),

місцеві променеві ураження (МПУ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні дослідження і консультації | Лікувальні заходи | Рівні надання | Критерії | Показання | | | медичної | бажаного |для госпіта-| ------------------------------------------+-----------------------------------------------| допомоги (II, | результата | лізації | Види і обсяги | Кратність | Види і обсяги | Тривалість | III) | лікування | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ГПХ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Визначення стану | ГПХ I ст. - 2 міс. |Протиблювотні засоби | 3 доби |ГПХ 1 ст. - II;|Нормалізація|Диспепсичний| периферичної крові, |ГПХ II ст. - 3 міс. |------------------------+----------------------| ГПХ II, III та|стану |синдрорм у | у т. ч. ретикулоцити |ГПХ III ст. - 5 міс.|Сольові проносні засоби | 1-2 доби | IV ст. - III |периферичної|опромінених.| та тромбоцити (о) | ГПХ III ст. та IV |(при інкорпорації РР) | | |крові |Лихоманка | 2. Визначення стану | ст. - за |------------------------+----------------------| | |(температура| кісткового мозку, | рекомендацією |Сорбенти | 5-7 діб (після | | |тіла 39-40) | у т. ч. хромосомний | гематолога | | інкорпорації РР) | | |Лейкопенія | аналіз (ф) | |------------------------+----------------------| | |Тромбо- | | |Аналептики | При необхідності | | |цитопенія | | | | | | |Анемія | | | | | | |Прояви | | | | | | |місцевих | | | | | | |променевих | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | |уражень | 3. Повне біохімічне |ГПХ I ст. - 2 р. на |Антибактеріальна | З кінця латентного | | | | дослідження | місяць |терапія, у т. ч. | періоду на час | | | | крові (о) | ГПХ II ст. - 3 р. |деконтамінація слизових | агранулоцитозу | | | | | на місяць |оболонок та шкіри | | | | | | ГПХ III ст. - |------------------------+----------------------| | | | | 4 р. на місяць |Антимікотичні засоби | На час лікування | | | | | ГПХ IV ст. - 5 р. | | антибіотиками | | | | | на місяць |------------------------+----------------------| | | | | |Антиоксиданти | На весь період | | | | | | | лікування | | | | | |------------------------+----------------------| | | | | |Антигеморрагічна терапія| На період | | | | | | | тромбоцитопенії | | | | | |------------------------+----------------------| | | | | |Дієтичне харчування | Постійно | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 4. УЗД органів |ГПХ I ст. - 1 раз, |Парентеральне харчування| На період ОФС | | | | порожнини | ГПХ II ст. - |------------------------+----------------------| | | | очеревини та | 1-2 рази, |Гепатопротектори | Постійно | | | | заочеревинного |ГПХ II ст. 2 рази, |------------------------+----------------------| | | | простору | ГПХ III ст. та |Переливання | За рекомендацією | | | | |IV - ст. 2-3 рази |еритроцитарної, | гемалога | | | | | (за період |лейкоцитарної маси | | | | | | обстеження) |------------------------+----------------------| | | | | |Дезінтоксикація | Постійно | | | | | |------------------------+----------------------| | | | | |Репаранти | При ознаках | | | | | | | ОФС та МПУ | | | | | |------------------------+----------------------| | | | | |Ноотропи | Тривалими курсами | | | | | |Антидепресанти | | | | | | |Судинні засоби | | | | | | |Лікувальна фізкультура | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| УЗД щитоподібної |ГПХ 1 ст. 1 р на рік| | | | | | залози (о) | ГПХ 11 ст., | | | | | | | III та IV | | | | | | | ст. 1 раз | | | | | | | у 6 міс. | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| ЕЕГ (о) | 1 раз на рік | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| РЕГ (о) | 1 раз на рік | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| ФГДС (ф) | 1 раз на рік | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| Консультації: | | | | | | | гематолога (о), | | | | | | | ендокринолога (о), | | | | | | | невропатолога (о), | | | | | | | гастроентеролога (о),| | | | | | | окуліста (о), | | | | | | | кардіолога (о) | | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------+---------------+------------+------------| 1. Вивчення стану |4 рази на місяць на |Дієтичне харчування | Постійно | ХПХ I ст. та |Нормалізація|Помірна та | периферичної крові | період лікування | | |II ст. - II ХПХ|стану |виражена | (о) | | | | III ст. та |периферичної|панцитопенія| | | | | IV ст. - III, |крові | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| II, III | | | 2. Вивчення стану | ХПХ III ст. за |Адаптогени | Тривалими курсами | | | | кісткового мозку | рекомендацією | | | | | | (пунктат) (ф) | гематолга | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 3. Повне біохімічне | 2 р. на місяць на |Антиоксиданти | При загрозі | | | | дослідження крові (о)| період лікування | |крововиливів - курсами| | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 4. Кислотність | На початку |Антигеморрагічні засоби | Тривалими курсами | | | | шлункового соку (ф) | обстеження та для | | | | | | | визначення | | | | | | | ефективності | | | | | | | лікування | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 5. Визначення функцій| 1 раз на місяць |Гепатопротектори | У разі виразкових | | | | печінки (о) | | | розладів - курсами | | | | | | | 21-24 дні | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 6. Визначення функції| 1 раз на місяць |Репаранти Ноотропи | Тривалими курсами | | | | нирок (клубочкова | | | | | | | фільтрація, нирковий | | | | | | | кровотік) (ф) | | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 7. УЗД внутрішніх | 1 раз |Замісна терапія |До нормалізації вмісту| | | | органів (о) | |(гормони, ферменти) | ферментів та гормонів| | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 8. УЗД щитоподібної | 1 раз |Антибактеріальна терапія| До 1 міс. | | | | залози (о) | |при загрозі інфекційних | | | | | | |ускладнень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | 9. ЕКГ (о) |2 рази на місяць на |Судинні засоби | Повторними курсами | | | | | період лікування | | по 12-15 днів | | | | | | | 3 рази на рік | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | ЕЕГ (о) | 1 раз |Препарати крові | За рекомендацією | | | | | | | гематолога | | | | ---------------------+--------------------+------------------------+----------------------| | | | РЕГ (о) | 1 раз |Пересадка кісткового | За рекомендацією | | | | | |мозку | гематолога | | | | ---------------------+--------------------| | | | | | 10. Визначення стану |2 рази на місяць на | | | | | | регуляторних | період лікування | | | | | | механізмів | | | | | | | (ортостатична | | | | | | | проба) (ф) | | | | | | | ---------------------+--------------------| | | | | | 11. Визначення |2 рази на місяць на | | | | | | толерантності | період лікування, | | | | | | до фізичного | 1 р. на рік при | | | | | | навантаження | диспансерному | | | | | | (проба з ДФН) (ф) | нагляді | | | | | | ---------------------+--------------------| | | | | | Консультації: | | | | | | | гематолога (о), | | | | | | | ендокринолога (о), | | | | | | | невропатолога (о), | | | | | | | гастроентеролога, | | | | | | | окуліста (о), | | | | | | | кардіолога (о), | | | | | | | дерматолога | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| МПУ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Загальний аналіз | 1 раз на два тижні |Опік, дерматит, ерозія, | | |До | | крові (о) | |виразка: репаранти, | | |нормалізації| | 2. Консультації: | |антибактеріальні засоби | | |стану шкіри | | окуліста (о), | |Виразки, некроз, | | |До | | дерматолога (о), | |гангрена - додається | | |нормалізації| | хірурга (при | |хірургічне лікування | | |стану зору | | необхідності) | |Променева катаракта - | | | | | | |оперативне лікування | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диспансеризація, реабілітація та профілактика

при променевих ураженнях
----------------------------------------------------------------------------------------------- Профілактичні| Диспансерний облік | Реабілітаційні заходи | заходи | | | --------------+---------------------------------------+--------------------------------------| 6 | 7 | 8 | --------------+---------------------------------------+--------------------------------------| | Тривалість | Критерії зняття | Види і обсяги | Тривалість | ---------------------------------------------------------------------------------------------| ГПХ | ---------------------------------------------------------------------------------------------| Оздоровлення | ГПХ |Нормалізація стану |Лікувальне | В залежності від | в санаторії- | I ст. - до 2 років|периферичної крові |харчування | тяжкості | профілакторії |II ст. - до 3 років|Відсутність |Біостимулятори | перенесеної ГПХ: | Вирішення | III ст. - |віддалених |Адаптогени |ГПХ I ст. - 1 рік,| питань МСЕ | до 5 років |наслідків |Санаторно-курортне | II ст. - 2 роки, | |IV ст. - до 8 років| |лікування | III-IV ст. - | | | |Замісна гормональна| 3 роки | | | |терапія | | | | |Симптоматична | | | | |терапія | | ---------------------------------------------------------------------------------------------| ХПХ | ---------------------------------------------------------------------------------------------| Санаторно- | ХПХ |Відсутність змін в |Дієтичне харчування| Постійно | курортне | 1 ст. - 1 рік |периферичній крові |Адаптогени |Тривалими курсами | лікування | II ст. - 3 роки |та змін, що оцінені| | | --------------+-------------------|як клінічні прояви |-------------------+------------------| Нормалізація | III ст. - 5 років |та ускладнення ХПХ |Гепатопротектори |Тривалими курсами | умов праці | | |-------------------+------------------| Вирішення | | |Антиоксиданти |30 днів 4 рази на | питань МСЕ | | | | рік (курсами) | Оздоровлення в| | |-------------------+------------------| санаторіях- | | |Ноотропи |Тривалими курсами | профілакторіях| | |-------------------+------------------| | | |Ентеросорбенти (в |Курсами по | | | |разі інкорпорації |12-15 днів | | | |РР) |3 рази на рік | ---------------------------------------------------------------------------------------------| МПУ | ---------------------------------------------------------------------------------------------| Нормалізація | До 1-2 років в | |Локально- | Тривало | умов праці | залежності від | |фізіопроцедури | | Оздоровлення в| тяжкості процесу | |-------------------+------------------| санаторії- | | |Засоби, що | 1-2 міс. | профілакторії | | |покращують трофіку | | | | |шкіри | | | | |-------------------+------------------| | | |Засоби, що | 3-5 міс. | | | |покращують трофіку | | | | |кришталика | | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакотерапія W-88

Променеві ураження
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
------------------------------------------------------------------------------ Назва фармгрупи |Код АТС| Лікарські засоби | Добова доза |Тривалість | | |(препарати вибору) | |призначення| -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Протиблювотні | |Аміназин |Внутрішньо - |1-2 доби | | |(Етаперазин) |1,5, в/м - 1,0, | | | | |в/в - 0,25 | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Антибіотики |J01 |Цепорин |6,0 |3 тижні | | |-------------------+------------------+-----------| | |Ампіцилін |3,0 |3 тижні | | |-------------------+------------------+-----------| | |Оксацилін |4,0 |5 днів | | |-------------------+------------------+-----------| | |Канаміцин |4,0 |10 днів | | |-------------------+------------------+-----------| | |Гентаміцин в/м |1,2 мг/кг |3 тижні | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| А) у т. ч. |J02A |Ністатин |6000 000 ОД |10-14 днів | протигрибкові | | | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Б) у т. ч. з |J01C |Карбеніцилін в/м |20,0-30,0 |10-15 днів | антисиньогнійною | | | | | активністю | | | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Противірусні |J05A |Ацикловір |Внутрішньо - 1,0 |1 тиждень | засоби | |(Герпевір, |в/в | | | |Зовіракс) |30 мг/кг/добу | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Анаболіки |A14A |Метандростенолон |0,05 |4-8 тижнів | | |(ретаболіл) | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Препарати для |B05B |Аміносол |1,5-2 л |7-12 днів | парентерального | |(аміностерил) |До 1500 мл/доб | | харчування | |Глюкоза |(з інсуліном) | | | |(ізотонічний | | | | |розчин 5%) в/в | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Гепатопротектори |A05B |Силібор |До 240 мг |1-2 міс. | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Антигеморагічні |B02A |Кислота |До 1 г |6-8 днів | (гемостатичні) |B02B |амінокапронова в/в | | | засоби | |(Амбен, памба) | | | | |Губка гемостатична | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Препарати кальцію|A12A |Кальцію хлорид в/в |До 3 г у вигляді |7-10 днів | | |(кальцію глюконат, |10% розчину | | | |лактат) | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Вітаміни |A11C |Ретинолу ацетат |5000 МО (1,5 мг) | | | |(масло шипшинове, | | | | |каротолин) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| |A11G |Токоферолу ацетат |0,1 |До 8 тижнів| |-------+-------------------+------------------+-----------| |A02X |Аевіт (масло |1 капс./добу |До 1 місяця| | |обліпихове) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| |B02B |Вікасол |0,03 (в/м) |7 днів | |-------+-------------------+------------------+-----------| |A11G |Рибофлавін |0,05 |10-45 днів | |-------+-------------------+------------------+-----------| |A11G |Пірідоксину |0,1 |30-60 днів | | |гідрохлорид | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| | |Кислота фолієва |0,006 |20-30 днів | | |(Вітогепат) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| |A11G |Кислота аскорбінова|0,5 |10-15 днів | | |(Галаскорбін) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| | |Рутин (Аскорутин, |0,06 |2-3 тижні | | |кверцетин) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| |Д03А |Олазоль | |1-2 тижні | |-------+-------------------+------------------+-----------| |Д03А |Метилурацил |2,0 |До 1 місяця| | |(пентоксил) | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Плазмозамісні |B05A |Гемодез-Н |400 мл |1-8 днів | розчини | |(неокомпенсан, | | | | |реополіглюкін) | | | |-------+-------------------+------------------+-----------| |B05X |Натрію хлорид 0,9% | | | | |розчин | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Біогенні засоби |A16 |Спленін |4 мл |10-12 днів | | |-------------------+------------------+-----------| | |Актовегін (розчин, | |10-20 в/в | | |мазь, крем, гель | |інфузій | | |для очей) | | | | |-------------------+------------------+-----------| | |Солкосерил (розчин,|в/в 20, в 500 мл |4-8 тижнів | | |мазь, желе) |5% розчину глюкози| | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Антигістамінні |R06A |Дімедрол (діпразін,|0,15 |10-15 днів | засоби | |тавегіл) | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Ентеросорбенти |A07B |Карболонг (SKN) |30,0 |2-3 тижні | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Аналептики |C01C |Мезатон |в/м 0,05 в/в 0,025|За станом | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Засоби замісної |A09A |Солізим (Сомілаза, |6 т. (240 000 ЛО) |2-4 тижні | терапії | |креон) | | | -----------------+-------+-------------------+------------------+-----------| Адаптогени |A13A |Екстракт | | | | |елеутерококу | | | | |(екстракт родіоли, | | | | |наст. женьшеню, | | | | |пантокрин) | | | -----------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 M54.1
Назва нозологічної форми

Радикулопатія шийна, попереково-крижова
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні заходи |Показання для | Критерії | Диспансерний облік | надання | дослідження і | | | |госпіталізації| бажаного | | медичної| консультації | | | | (перелік | результату | | допомоги| | | | | основних | лікування | | (II, III)| | | | | ознак) | | | ---------| |-------------------------------+-----------------------+--------------------------| | |------------------------| Наступний| | Види і обсяги | Трива- |Види і обсяги |Трива- | Види і обсяги |Тривалість| | |Тривалість | Критерії | рівень | | | лість | | лість | | | | | | зняття з | включає | | | | | | | | | | | нього | обсяги | | | | | | | | | | | | поперед-| | | | | | | | | | | | нього | | | | | | | | | | | | рівня | | | | | | | | | | | | ---------+-------------------+---------------------+---------+---------------+-------+---------------+----------+--------------+-------------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------+-------------------+---------------------+---------+---------------+-------+---------------+----------+--------------+-------------+------------+-----------| II |1. Неврологічний |1. Нестероїдні |5-30 діб |1. Медична | 1 раз |1. Профілактика| Постійно |1. Стійкі |1. Поліпшення|Диспансерний|Відсутність| |статус (огляд |та стероїдні | |реабілітація - | на рік|первинна - | |больові |загального |нагляд |чітких | |невропатолога) (о) |протизапальні | |див. | |система | |синдроми |стану |(2 рази на |ознак | |2. Загальний |препарати | |"Лікувальні | |гігієнічних та | |2. Виражене |2. Підвищення|рік) |захворю- | |аналіз крові (о) |---------------------+---------|заходи" | |виховних | |порушення |сили та | |вання | |3. Загальний |2. Знеболювальні |5-30 діб | | |заходів, | |трофіки |статичної | | | |аналіз сечі (о) |препарати * | | | |спрямованих на | |3. Судинні |витривалості | | | |4. Цукор крові (о) |---------------------+---------| | |попередження | |реакції |м'язів | | | |5. Динамометрія (о)|3. Антиспастичні |14-30 діб| | |захворювань | |4. Астенонев- |кінцівок | | | |6. Рентгенографія |препарати чи | | | | | |ротичні |та тулуба | | | |ОГК (о) |міорелаксанти * | | | | | |прояви |3. Зменшення | | | |7. Аналіз крові |---------------------+---------| | | | | |або | | | |на РМП (ф) |4. Відновлювальна |14-30 діб| | | | | |ліквідація | | | |8. Огляд терапевта |терапія (вітаміни, | | | | | | |болю | | | |(о), лора, хірурга,|біостимулятори) | | | | | | | | | | |гінеколога (о) * |---------------------+---------| | | | | | | | | | |5. Розсмоктувальна | 20 діб | | | | | | | | | | |терапія (лідаза) * | | | | | | | | | | | |---------------------+---------| | | | | | | | | | |6. Гангліоблокатори *| | | | | | | | | | | |---------------------+---------| | | | | | | | | | |7. Фізіотерапевтичні |20-30 діб| | | | | | | | | | |процедури | | | | | | | | | | ---------+-------------------+---------------------+---------+---------------+-------+---------------+----------+--------------+-------------+------------+-----------| II |9. Ro-графія |8. Синдромальна |14-30 діб|2. Психологічна|2 рази |2. Профілактика| 2 рази |5. При станах |4. Зменшення |Періодичні |Через 10 | |хребта (о) |терапія | |реабілітація - |на рік |вторинна - див.| на рік |декомпенсації |вираженості |курси |років після| |10. Огляд |---------------------+---------|підготовка |1 раз |"Лікувальні | |та |симптомів |лікування в |припинення | |травматолога- |9. Ліжковий чи |5-10 діб |хворого |на рік |заходи" | |загостренні |захворювання |стаціонарі |контакту з | |ортопеда (о) |напівліжковий режим | |до необхідної | | | |хвороби | |1 раз на |шкідливими | |11. Загальний |в залежності від | |адаптації | | | | | |рік та при |виробничими| |аналіз крові |больового синдрому | |3. Санаторно- | | | | | |загостренні |факторами | |та сечі кожні |---------------------+---------|курортне | | | | | |хвороби |і стабі- | |10 днів (о) |10. Дієта за | |лікування | | | | | | |лізації | |12. Аналіз крові |показаннями | |у період | | | | | | |стану | |на СНІД * |---------------------+---------|ремісії хвороби| | | | | | |здоров'я та| | |11. Судинні | 20 діб | | | | | | | |стійка | | |препарати, що діють | | | | | | | | |ремісія за | | |на мікроциркуляцію | | | | | | | | |останні | | |крові * | | | | | | | | |3 роки | | |---------------------+---------| | | | | | | | | | |12. Блокади |14-30 діб| | | | | | | | | | |новокаїнові, | | | | | | | | | | | |гормональні * | | | | | | | | | | | |---------------------+---------| | | | | | | | | | |13. Масаж, | 20 діб | | | | | | | | | | |електропроцедури, | | | | | | | | | | | |ванни, | | | | | | | | | | | |грязелікування | | | | | | | | | | ---------+-------------------+---------------------+---------+---------------+-------+---------------+----------+--------------+-------------+------------+-----------| III |13. РВГ |14. Магнітотерапія * | 20 діб |4. Соціальна | |Те ж саме | |6. При |Те ж саме |Те ж саме |Те ж саме | |з кінцівок (о) |---------------------+---------|реабілітація - | | | |необхідності | | | | |14. МРТ хребта |15. Голкореф- | 20 діб |питання | | | |визначення | | | | |(ф) * |лексотерапія * | |працевлаш- | | | |подальшої | | | | |15. Термографія |---------------------+---------|тування і | | | |працездатності| | | | |шиї, попереку, |16. Оксигено- | 20 діб |інвалідності | | | | | | | | |кінцівок (ф) * |терапія * | | | | | | | | | | |16. ЕНМГ (ф) * |---------------------+---------| | | | | | | | | |17. ЕЕГ (ф) * |17. Терапія | 20 діб | | | | | | | | | |18. Електро- |квантова * | | | | | | | | | | |термометрія |---------------------+---------| | | | | | | | | |шкіри (ф) * |18. Іммобілізація | 20 діб | | | | | | | | | | |чи витягнення | | | | | | | | | | | |хребта * | | | | | | | | | | | |---------------------+---------| | | | | | | | | | |19. Мануальна | | | | | | | | | | | |терапія * | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * При необхідності та в залежності від фази захворювання.

Фармакотерапія M.54.1

Радикулопатії (шийного, попереково-крижового рівня)
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи |Код АТХ| Лікарські засоби | Добова доза,| Тривалість | препаратів | | (препарати вибору) | витрати на |призначення | | | |відвідування,| | | | | процедуру | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 1. Анестетики (для |N 01B |Лідонаїну гідрохлорид|0,5-1% - |1-2 р. | місцевої | | |до 50 мл |на добу | анестезії) | |---------------------+-------------| | | |новокаїн |2% - 5 мл | | | | |(0,1 г) в/м | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 2. Аналгетики |N 02 | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| а) опіоїди |N 02A |Морфіну гідрохлорид |0,05 г |1-2 р. на | | |---------------------+-------------|добу за | | |омпонон |0,1 г |показаннями | | |---------------------+-------------| | | |промедол |0,2 г | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| б) інші аналгетики |N 02B |Амідопірин |1,5 г |1 т. 3 р. | та антипіретики | |---------------------+-------------+------------| | |бутадіон |0,6 г |1 т. 3 р. | | |---------------------+-------------+------------| | |аналгін |3 г | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 3. Нестероїдні |M01A |Диклодгенак-натрію |150 мл |1 т. 3 р. | протизапальні | |(ортофен) | | | засоби | |---------------------+-------------+------------| | |бутадіон |0,6 г |1 т. 3 р. | | |---------------------+-------------+------------| | |індометацин |150 мл |1 т. 3 р. | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 4. Міорелаксанти |M03 |Баклофен |75 мл |1 т. 3 р. | центральної дії | | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 5. Вітаміни групи B |А Д |Тіаміна хлорид (B ) |0,05 г |1 р. | | 11 | 1 | |на добу | | |---------------------+-------------+------------| | |тіаміна бромід |0,06 г |1 р. | | | | |на добу | |-------+---------------------+-------------+------------| |B03B |унанокобаламід (B ) |500 мл | | | | 12 | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 6. Холінолітики |A03B |Атропіна сульфат |0,003 г |1 р. | (прості препарати | | | |на добу | беладони) | | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 7. Спазмолітики |A03A |Но-шпа | | | (синтетичні) | |---------------------+-------------+------------| | |Форте (дротаверин) |0,24 г |1 т. 3 р. | | |---------------------+-------------+------------| | |платидгіліне |0,03 г |1-2 р. | | |гідротартаті | |на добу | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 8. Антипсихотичні |N 05A |Аміназин |1,5 г |1-2 р. | засоби | | | |на добу за | | | | |показаннями | | |---------------------+-------------| | | |еглоніл |1600 мл | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 9. Анксіолітики |N 05B |Сибазон (діазепам) |0,06 г |1 р. на добу| | |---------------------+-------------+------------| | |нозепам |0,09 г |1 р. на добу| --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 10. Снодійні та |N 05C |Вронканфора |0,5 г |1 р. на добу| седативні | |---------------------+-------------+------------| препарати | |екстрат валеріани |0,06 г |1 т. 3 р. | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 11. Психоаналептики |N 06 |Амітриптиліну |0,25 г |1 р. на добу| --------------------+-------+---------------------| | | Антидепресанти |N 06A |гідрохлорид | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 12. Психостимулятори|N 06B |Вінпоцетин |30 мл |1 т. 3 р. | та ноотропні засоби | |---------------------+-------------+------------| | |аміналон |3 г |1 т. 3 р. | | |---------------------+-------------+------------| | |пірацетам |3,2 г |1 т. 3 р. | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 13. Парасимпа- |N 07A |Прозерин |0,05 г |1 р. на добу| томіметики | |---------------------+-------------+------------| | |нівалін (галантамін) |0,02 г |1 р. на добу| --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 14. Антигістамінні |R06 |Димедрол |0,25 г |1 р. на добу| засоби | | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 15. Мінеральні |A |Кальцій гліцерофосфат|0,5 г |1 т. 3 р. | добавки | 12 | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| а) препарати |A A |кальцій глюконат |9 г |1 т. 3 р. | каліцію | 12 | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| б) препарати калію |A B |Калія хлорид |7 г |1 т. 3 р. | | 12 | | | | --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 16. Засоби, що |A16 |Ліпоєва кислота |0,15 г |1 т. 3 р. | впливають на | |---------------------+-------------+------------| метаболічні | |екстрат алое | |1 р. на добу| процеси | |---------------------+-------------+------------| | |плазмол |1 мл |1 р. на добу| | |---------------------+-------------+------------| | |ФІБС |1 мл |1 р. на добу| --------------------+-------+---------------------+-------------+------------| 17. Кортикостероїди |H |Дексаметазон |3-6 г |У розрахунку| для системного | 02 |---------------------+-------------|на кг ваги | застосування | |преднізолон. |0,1 г |тіла | ------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 H90.3
III рівень
Назва нозологічної форми

Сенсоневральна приглухуватість
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні |Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні | Критерії | Показання для |Диспансерний облік| дослідження | | заходи | заклади | бажаного |госпіталізації |------------------| і консультації | | | |результату | |Трива- | Критерій | | | | | | |лість | | ------------------------+------------------+------------------+----------------+-------------+---------------+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------+------------------+------------------+----------------+-------------+---------------+-------+----------| 1. Загальний аналіз |1. Вітамінотерапія|1. Медикаментозне |1. Покращання |1. Покращання|Значне зниження| 1 раз |Постійна | крові та сечі |2. Седативні |лікування |умов праці |показників |рівня слуху | на рік|диспан- | (о) |препарати |2. Фізіотера- |2. Своєчасне |рівня слуху | | |серизація | 2. Біохімічні |3. Спазмолітики |певтичне лікування|виявлення груп |2. Соціальна | | | | дослідження крові, |4. Ангіопротектори|3. Раціональне |підвищеного |реабілітація | | | | у т. ч. RW (о) |5. Біостимулятори |працевлаштування |ризику | | | | | 3. Перевірка прохідності|6. Антигістамінні | |3. Раціональне | | | | | євстахієвих труб (о) |препарати | |працевлаштування| | | | | 4. Дослідження слухової |7. Фізіотерапія | | | | | | | функції мовою |8. Лікувально- | | | | | | | та камертоном (о) |реабілітаційні | | | | | | | 5. Дослідження функції |рекомендації | | | | | | | урівноваження | | | | | | | | координації рухів, | | | | | | | | нистагма (о) | | | | | | | | 6. Аудіометрія (о) | | | | | | | | 7. ЕЕГ (ф) | | | | | | | | 8. РЕГ (ф) | | | | | | | | 9. Ro-графія шийного | | | | | | | | відділу хребта (ф) | | | | | | | | 10. Консультації | | | | | | | | отоларинголога (о), | | | | | | | | терапевта, | | | | | | | | невропатолога (о), | | | | | | | | офтальмолога (ф) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 H90.3
II рівень
Назва нозологічної форми

Сенсоневральна приглухуватість
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні |Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні| Критерії | Показання | Диспансерний облік | дослідження і | | заходи | заклади | бажаного | для |--------------------| консультації | | | | результату | госпіта- |Тривалість|Критерій | | | | | | лізації | | | --------------------+------------------+------------------+--------------+-------------+-----------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------+------------------+------------------+--------------+-------------+-----------+----------+---------| 1. Загальний аналіз |1. Вітамінотерапія|1. Медикаментозне |1. Покращання |1. Покращання|Значне |1 раз на |Постійна | крові та сечі (о) |2. Седативні |лікування |умов праці |показників |зниження |рік |диспан- | 2. Біохімічні |препарати |2. Фізіотера- |2. Своєчасне |рівня слуху |рівня слуху| |серизація| дослідження крові, |3. Спазмолітики |певтичне лікування|виявлення груп|2. Соціальна | | | | у т. ч. Rw (о) |4. Ангіопротектори|3. Раціональне |підвищеного |реабілітація | | | | 3. Перевірка |5. Біостимулятори |працевлаштування |ризику | | | | | проходимості |6. Антигістамінні | |3. Раціональне| | | | | евстахієвих труб (ф)|препарати | |працевлаш- | | | | | 4. Дослідження |7. Фізіотерапія | |тування | | | | | слухової функції | | | | | | | | мовою та камертоном | | | | | | | | (о) | | | | | | | | 5. Дослідження | | | | | | | | функції | | | | | | | | урівноваження | | | | | | | | координації рухів, | | | | | | | | нистагма (о) | | | | | | | | 6. Аудіометрія (о) | | | | | | | | 7. ЕЕГ (о) | | | | | | | | 8. РЕГ (ф) | | | | | | | | 9. Ro-графія шийного| | | | | | | | відділу хребта (ф) | | | | | | | | 10. Консультації | | | | | | | | отоларинголога (о), | | | | | | | | терапевта (о), | | | | | | | | невропатолога, | | | | | | | | офтальмолога | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 J68.4.
Назва нозологічної форми

Токсичний бронхіт
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рівні | Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи |Профілактичні заходи| Показання для |Критерії бажаного|Диспансерний облік| надання | дослідження і | | | | госпіталізації | результату |------------------| медичної| консультації |--------------------------------+--------------------------+--------------------| (перелік | лікування | Трива- |Критерії | допомоги| | Види і обсяги |Тривалість| Види і обсяги | Трива- | Види | Трива- | основних | | лість |зняття з | (II, III)| | | | | лість | і обсяг | лість | ознак) | | | нього | ----------+----------------------+---------------------+----------+----------------+---------+-----------+--------+----------------+-----------------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------+----------------------+---------------------+----------+----------------+---------+-----------+--------+----------------+-----------------+--------+---------| II рівень|1. Загальноклінічні |1. Бронхолітична | Постійно |1. Вітаміно- |до 30 діб|1. Постійна|Постійно|Неефективність |1. Зменшення явищ|Постійно|Немає | |(визначення анамнезу |терапія | |терапія | |базисна | |лікувальних |бронхіальної | | | |хвороби, даних |(M-холінолітики, | |(полівітаміни з | |терапія | |заходів, |обструкції. | | | |професійного маршруту |бета -агоністи, | |мікроелементами)| |бронхо- | |погіршення |2. Зменшення | | | |та умов праці, оцінка | 2 | | | |літичними | |самопочуття, |задишки | | | |об'єктивної та |метілксантіни) | | | |препаратами| |значне обмеження|3. Добре | | | |суб'єктивної |---------------------+----------+----------------+---------| | |фізичного |відходження | | | |симптоматики) (о) |2. Терапія, |14-21 доба|2. Адаптогени |до 30 діб| | |навантаження та |харкотиння у | | | |2. Лабораторні |спрямована | | | | | |працездатності, |невеликій | | | |(заг. аналіз |на покращання | | | | | |зростання явищ |кількості | | | |крові (о), |евакуації | | | | | |дихальної |4. Покращання | | | |заг. аналіз |харкотиння | | | | | |недостатності |самопочуття | | | |харкотиння (о), |(мукорегулятори) | | | | | | |хворого та | | | |посів харкотиння на |---------------------+----------+----------------+---------| | | |відновлення його | | | |вміст патогенної |3. Протизапальна |7-14 діб |3. Санкур- |до 30 діб| | | |спроможності до | | | |мікрофлори та |терапія * | |лікування | | | | |повсякденної | | | |чутливість її до |(антибіотики | |(місцеві | | | | |роботи | | | |антибіотиків (ф) *) |груп макролітів, | |санаторії | | | | | | | | |3. Визначення |фторхінолонів, | |та ПБК) | | | | | | | | |гемоглобіну (о) |бета-лактамів) | | | | | | | | | | |та гематокриту |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |крові (ф) * |4. Кардіотонічна |14-21 доба| | | | | | | | | |4. Рентгенологічні |терапія * (серцеві | | | | | | | | | | |(рентгенографія |глікозіди) | | | | | | | | | | |органів грудної |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |порожнини (о) |5. Вітамінотерапія |14-21 доба| | | | | | | | | |5. Функціональні |(полівітаміни з | | | | | | | | | | |(спірометрія, |мікроелементами) | | | | | | | | | | |електрокардіографія |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |(о) |6. Дезінтоксикаційна |14-21 доба| | | | | | | | | |6. Консультації |терапія * | | | | | | | | | | |спеціалістів * |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |(фізіотерапевт, |7. Фізіотерапія |14-21 доба| | | | | | | | | |лор, рентгенолог, |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |фтізіатр, |8. Киснева терапія |14-21 доба| | | | | | | | | |пульмонолог, | | | | | | | | | | | |профпатолог, окуліст, | | | | | | | | | | | |токсиколог) (о) | | | | | | | | | | | ----------+----------------------+---------------------+----------+----------------+---------+-----------+--------+----------------+-----------------+--------+---------| III рівень|1. Загальноклінічні |1. Бронхолітична | Постійно |1. Вітаміно- |до 30 діб|1. Постійна|Постійно|Неефективність |1. Зменшення явищ|Постійно|Немає | |(визначення анамнезу |терапія | |терапія | |базисна | |лікувальних |бронхіальної | | | |хвороби, даних |(M-холінолітики, | |(полівітаміни з | |терапія | |заходів, |обструкції | | | |професійного маршруту |бета -агоністи, | |мікроелементами)| |бронхо- | |погіршення |2. Зменшення | | | |та умов праці, оцінка | 2 | | | |літичними | |самопочуття, |задишки | | | |об'єктивної та |метілксантіни) | | | |препаратами| |значне обмеження|3. Добре | | | |суб'єктивної |---------------------+----------+----------------+---------| | |фізичного |відходження | | | |симптоматики) (о) |2. Терапія, |14-21 доба|2. Адаптогени |до 30 діб| | |навантаження та |харкотиння у | | | |2. Лабораторні: |спрямована | | | | | |працездатності, |невеликій | | | |а) загальноклінічні |на покращання | | | | | |зростання явищ |кількості | | | |(заг. аналіз крові, |евакуації | | | | | |дихальної |4. Покращання | | | |заг. аналіз харкотиння|харкотиння | | | | | |недостатності |самопочуття | | | |(о), посів харкотиння |(мукорегулятори) | | | | | | |хворого | | | |на вміст патогенної |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |мікрофлори та |3. Протизапальна |7-14 діб |3. Санаторно- |до 30 діб| | | | | | | |чутливість її до |терапія * | |курортне | | | | | | | | |антибіотиків (ф) *) |(антибіотики | |лікування | | | | | | | | |б) імунобіохімічні *: |груп макролідів, | |(місцеві | | | | | | | | |загальний білок та |фторхінолонів, | |санаторії | | | | | | | | |його фракції, |бета-лактамів, | |та ПБК) | | | | | | | | |C-реактивний протеїн, |цефалоспорінів, | | | | | | | | | | |глюкоза крові, Ig: A, |сульфаніламіди, | | | | | | | | | | |M, G, РБТЛ, Т-, |кортикостероїди) | | | | | | | | | | |B-лімфоцити та їх |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |субпопуляції, ЦІК, |4. Імуномодулююча |до 21 доби| | | | | | | | | |титркомплементу (ф) |терапія * | | | | | | | | | | |3. Визначення |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |оксигенації |5. Екстракорпоральні |до 10 діб | | | | | | | | | |крові * (ф) |методи лікування * | | | | | | | | | | |4. Функціональні |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |(спірогафія |6. Терапія, |до 14 діб | | | | | | | | | |визначенням чутливості|спрямована | | | | | | | | | | |до лікарського |на корекцію | | | | | | | | | | |препарату (ф) * та |гемодинамики * | | | | | | | | | | |бронхопровокаційна |(серцеві глікозиди, | | | | | | | | | | |проба (ф) *, |сечогінні, | | | | | | | | | | |електрокардіографія |кардіопротектори, | | | | | | | | | | |(ф), УЗД серця |антагоністи | | | | | | | | | | |та судин малого |кальцію) | | | | | | | | | | |кола кровообігу (ф) *)|---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |5. Рентгенологічні |7. Вітамінотерапія * |до 21 доби| | | | | | | | | |(рентгенографія |(полівітаміни з | | | | | | | | | | |органів грудної |мікроелементами) | | | | | | | | | | |порожнини (о), |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |томографія легень |8. Застосування |до 21 доби| | | | | | | | | |(ф) *) |адаптогенів * | | | | | | | | | | |6. Інструментальні |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |(фібробронхоскопія * |9. Ендоскопічна |до 21 доби| | | | | | | | | |з взяттям та |терапія * | | | | | | | | | | |вивченням біопійного |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |матеріалу та |10. Дезінтоксикаційна| до 14 діб| | | | | | | | | |бронхоальвеолярного |терапія * | | | | | | | | | | |лаважу (ф) |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |7. Консультації |11. Фізіотерапія |до 21 доби| | | | | | | | | |спеціалістів (лор, |---------------------+----------+----------------+---------| | | | | | | |окуліст, |12. Киснева терапія |до 21 доби| | | | | | | | | |фізіотерапевт, | | | | | | | | | | | |фтізіатр (о), онколог | | | | | | | | | | | |(ф), пульмонолог (ф) | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакотерапія J68/4

Токсичний бронхіт
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
------------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | Код АТХ | Лікарські засоби |Добова доза, витрати |Тривалість | препаратів | |(препарати вибору)| на відвідування, |призначення| | | | процедуру | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 1. Бронхорозширюючі| | | | | препарати: | | | | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| а) M-холінолітики |R01A X03 |Атровент |2 вдихи (по 0,02 мг) |постійно | | | |3-6 р. на добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R01A X03 |Спіріва |1 вдох (18 мкг) на |постійно | | | |добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| б) бета -агоністи |R03A C02 |Сальбутамол |2 вдихи (по 100 мкг) |під час | 2 | | |4-6 р. на добу |загострення| |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03A C04 |Беротек |2 вдихи (по 100 мкг) |під час | | | |3-4 р. на добу |загострення| |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03A C12 |Серевент |2 вдихи (по 50 мкг) |постійно | | |(Сальметерол) |2 р. на добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| в) препарати |R03A K03 |Беродуал |2 вдихи 3 р. на добу |постійно | комбінованої дії |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03A K04 |Комбівент |2 вдихи 3-4 р. на |постійно | | | |добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| г) метилксантини |R03D A04 |Тео-Дур |300 мг 2 р. на добу |постійно | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03D A04 |Теотард |300 мг 2 р. на добу |постійно | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03D A04 |Теопек |300 мг 2 р. на добу |постійно | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03D A04 |Еуфілонг |500 мг 1 р. на добу |постійно | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03D A04 |Філокортін |350 мг 1 р. на добу |постійно | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 2. Мукорегулятори |R05C B06 |Лазолван |30 мг 3 р. на добу |до 2 міс. | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R05C B02 |Бромгексіна |16 мг 3 р. на добу |до 2 міс. | | |гідрохлорид | | | | |Амброксола | | | | |гідрохлорид | | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R05C B06 |Ацетилцистеїн |30 мг 3 р. на добу |до 2 міс. | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R05C B01 |Флуімуцил |200 мг 3 р. на добу |до 2 міс. | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R05C B01 | |200 мг 2 р. на добу |до 2 міс. | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 3. Антибіотики: | | | | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| а) макроліди |J01F A10 |Азітромецин |500 мг 1 р. на добу |3 доби | | |Рокситроміцин | | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |J01F A06 |Ципрофлоксацин |150 мг 2 р. на добу |до 10 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| б) фторхінолони |J01M A02 |Пефлоксацин |500 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+------------------+---------------------+-----------| |J01M A03 |Ломефлоксацин |400 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+------------------+---------------------+-----------| |J01M A07 |Амоксиклав |400 мг на добу |до 7 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| в) бета-лактами |J01C R02 |Аугментін |250 мг 2 р. на добу |до 7 діб | |----------+------------------+---------------------+-----------| |J01C R02 |Ко-трімоксазол |500 мг 2-3 р. на добу|до 7 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 4. Сульфаніламіди |J01E E01 | |1 т. (400 мг |до 10 діб | | | |сульфаметоксазола та | | | | |80 мг триметапріма) | | | | |2 р. на добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 5. Протизапальні |R03A K03 |Дітек |2 дози 4 р. на добу |2-4 міс. | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03B C03 |Тайлед |2 дози 4 р. на добу |3-6 міс. | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03D X03 |Фенспірід |80 мг 3 р. на добу |2-6 міс. | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 6. Серцеві |C01A A05 |Дігоксин |0,025 мг 1-2 р. на |до 30 діб | глюкозиди | | |добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |C01A C01 |Строфантин та ін. |0,025 % 1 мл в/в |до 30 діб | | | |1-2 р. на добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 7. Антагоністи |C08C A01 |Нормодіпін |5-10 мг на добу |до 2 міс. | кальцію | | | | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |C08C A01 |Норваск та ін. |5-10 мг на добу |до 2 міс. | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 8. Кардіопротектори|C01E B15 |Предуктал та ін. |30 мг 3 р. на добу |6-8 міс. | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 9. Сечогінні |C03A A03 |Гіпотіазід |25 мг 1-2 р. на |до 30 діб | | | |добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |C03D A01 |Верошпірон |25 мг 1-2 р. на |до 30 діб | | | |добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |C03C A01 |Фурасемід та ін. |40-80 мг на добу |до 30 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 10. Вітаміни |A11A A04 |Дуовіт |1 капс. 2 р. на добу |до 30 діб | |----------+------------------+---------------------+-----------| |A11A A04 |Мультитабс та ін. |1 капс. на добу |до 30 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 11. Адаптогени |A13A |Аралія |10-15 крап. 2 р. на |до 30 діб | | | |добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |A13A |Жень-Шень |10-15 крап. 2 р. на |до 30 діб | | | |добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 12. Імуномодулятори|L03 X15 **|T-активін |1 мл на добу в/м |до 10 діб | | | | | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |L03 X15 **|Циклоферон та ін. |2 мл на добу в/м |10-14 діб | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 13. Кортикостероїди|R03B A01 |Беклофорд |2 вдихи (по 200 мг) |до 30 діб | | | |4-6 р. на добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03B A05 |Фліксотід та ін. |2 вдихи (по 100 мг) |до 30 діб | | | |4-6 р. на добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |R03B A01 |Серетід |2 вдихи 2-3 р. на |до 30 діб | | | |добу | | -------------------+----------+------------------+---------------------+-----------| 14. Препарати для |B05B A03 |Глюкоза |5% 100 мл в/в 1 р. |до 14 діб | дезінтоксикаційної | | |на добу | | терапії |----------+------------------+---------------------+-----------| |A11G A01 |Аскорбінова |5% 2 мл в/м чи в/в |до 14 діб | | |кислота |1-2 р. на добу | | |----------+------------------+---------------------+-----------| |A02X |Гідрокарбонат |4% 100 мл в/в 1 р. |до 14 діб | | |натрію |на добу | | ------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ T57.8
Назва нозологічної форми

Хронічна інтоксикація бромом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні | Профілактичні | Рівні | Критерії |Показання для| Диспансерний облік| дослідження і | | заходи | заходи | надання| бажаного | госпіталі- | | консультації |-----------------------------+-----------------------| |медичної|результату| зації |-------------------| | Види і обсяги |Тривалість|Види і обсяги | Трива- | |допомоги|лікування | |Трива-| Критерії | | | | | лість | | (I, II,| | |лість | зняття з | | | | | | | III) | | | | нього | -------------------+------------------+----------+--------------+--------+---------------+--------+----------+-------------+------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------+------------------+----------+--------------+--------+---------------+--------+----------+-------------+------+------------| 1. Загальний аналіз|Симптоматична |Залежить |1. Раціональне|Постійно|1. Інженерно- | II, III|Покращення|1. Важкий |2 рази|Покращення | крові (о) |терапія в |від стану |працевлаш- | |технічні і | |загального|стан, |на рік|загального | 2. Загальний аналіз|залежності від |здоров'я |тування з | |санітарно- | |стану |зумовлений | |почуття, | сечі (о) |загального |та |виключенням | |гігієнічні | | |вираженими | |нормалізація| 3. Ro-графія |клінічного |клінічного|впливу | |заходи, | | |формами | |клініко- | органів грудної |синдрому |діагнозу |подразнюючих | |спрямовані на | | |інтоксикації,| |лабораторних| клітки (о) |При гострому | |речовин і | |зниження | | |ускладнення | |показників | 4. ФЗД (о) |впливі цілковитий | |пилу | |концентрації | | |захворювання | | | 5. Визначення брому|спокій, інгаляції | | | |пилу на | | |і супутня | | | в крові (о) |водяних парів | | | |робочому місці | | |патологія | | | 6. Дослідження |ромашки або | | | |2. Застосування| | | | | | гормонів |1%-го тиосульфату | | | |індивідуальних | | | | | | щит. залози (за |натрію | | | |засобів захисту| | | | | | показаннями) (ф) |У важких випадках | | | |3. Якісне | | | | | | 7. Консультації |в/в преднізолон | | | |проведення | | | | | | терапевта, |При потраплянні в | | | |попередніх і | | | | | | отоларинголога, |середину - | | | |періодичних | | | | | | офтальмолога, |активоване | | | |медичних | | | | | | дерматовенеролога, |вугілля, | | | |оглядів | | | | | | ендокринолога (о), |промивання шлунка | | | | | | | | | | гастроентеролога |теплою водою | | | | | | | | | | (ф) |При попаданні | | | | | | | | | | |на шкіру промити | | | | | | | | | | |проточною водою, | | | | | | | | | | |розчином | | | | | | | | | | |бікарбонату натрію| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ E83.1
Назва нозологічної форми

Хронічна інтоксикація залізом

або вторинний гемохроматоз
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні дослідження |Рівні надання| Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Критерії | Показання для| Диспансерний | і консультації | медичної | | | заходи | бажаного |госпіталізації| облік | | допомоги | | | | результату | | | --------------------------+-------------+----------------------+---------------------------| | лікування | |----------------| Види і обсяги | Крат- | II | III |Види і обсяги| Трива- | Види і обсяги |Тривалість| | | | Трива-|Критерії| | ність | | | | лість | | | | | | лість | зняття | | | | | | | | | | | | |з нього | ------------------+-------+------+------+-------------+--------+----------------+----------+----------------+---------------+--------------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------+-------+------+------+-------------+--------+----------------+----------+----------------+---------------+--------------+-------+--------| Клінічні: | 2-3 | + | + |Дієта з |Постійно|Професійна |Постійно |Припинення |Покращання |Погіршення |Довічно|Немає | Анамнез (о) |рази на| + | + |обмеженням | |орієнтація і | |контакту зі |функціонального|функціональних| | | Огляд (о) | рік | + | + |червоних | |працевлаштування| |шкідливими |стану органів і|показників | | | Аускультація (о) | | + | + |сортів м'яса,| |Санаторно- | |факторами |систем |печінки, | | | Лабораторні: | | + | + |цукру | |курортне | |виробництва |(печінки, ССС, |підшлункової | | | загальний аналіз | | | | | |лікування | |Санація |підшлункової |залізи, серця | | | крові (о), об'єм | | | |-------------+--------| | |вогнищ інфекції |залізи та ін.) |та інш. | | | еритроцитів, | | | |Антиоксиданти| 24 дні | | |Лікування |Зменшення |Приєднання | | | гематокріт (ф), | | | |альфаліпоєва | | | |супутньої |вмісту |інфекції | | | вміст | | | |кислота | | | |патології + див.|сироваткового | | | | гемоглобіну в | | | |-------------+--------| | |"Лікувальні |заліза та % НТЗ| | | | еритроциті (ф) | | | |Десферал | За | | |заходи" | | | | | | | | |Флеботомія |показан-| | | | | | | | | | | |Гірудотерапія| нями | | | | | | | | | | | |Милдронат | | | | | | | | | | | | |Предуктал | | | | | | | | | ------------------+-------+------+------+-------------+--------+----------------+----------+----------------+---------------+--------------+-------+--------| Біохімічне | | + | + | | | | | | | | | | дослідження крові:| | + | + | | | | | | | | | | глюкоза, мочевина,| | - | + | | | | | | | | | | білірубін, АЛТ, | | - | + | | | | | | | | | | АСТ, холестерин, | | - | + | | | | | | | | | | ГГТП, % НТЗ залізо| | | | | | | | | | | | | у сироватці | | | | | | | | | | | | | крові (о) | | | | | | | | | | | | | Феритин (о) | | | | | | | | | | | | | Електронспиноре- | | | | | | | | | | | | | зонансна | | | | | | | | | | | | | спектроскопія | | | | | | | | | | | | | (ЕСРСХ) (ф) | | | | | | | | | | | | | Магнітометрія (ф) | | | | | | | | | | | | | Генетичне | | | | | | | | | | | | | дослідження | | | | | | | | | | | | | (мутації | | | | | | | | | | | | | в HFE-гені) (ф) | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ T56.8
Назва нозологічної форми

Хронічна інтоксикація оловом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання |Диспансерний облік | дослідження і | | | заходи | надання | бажаного |для госпіта-| | консультації |-----------------------+-----------------------| |медичної | результату | лізації |-------------------| | Види і |Тривалість|Види і обсяги | Трива- | |допомоги | лікування | | Трива- | Критерії | | обсяги | | | лість | |(II, III)| | | лість | зняття з | | | | | | | | | | | нього | -------------------+------------+----------+--------------+--------+---------------+---------+-------------+------------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------+------------+----------+--------------+--------+---------------+---------+-------------+------------+--------+----------| 1. Загальний аналіз|1. Симпто- |Залежить |1. Раціональне|Постійно|1. Інженерно- | III |1. Поліпшення|1. Важкий | 1 раз |При регре-| крові (о) |матична |від стану |працевлаш- | |технічні та | |загального |стан, | в рік |сивному | 2. Загальний |терапія в |здоров'я |тування з | |санітарно- | |самопочуття, |зумовлений | |перебігу | аналіз сечі (о) |залежності |та |виключенням | |гігієнічні | |підвищення |усклад- | |пневмо- | 3. Ro-графія |від |клінічного|дії пилу та | |заходи, | |показників |ненням | |коніозу | органів грудної |основного |діагнозу |значного | |спрямовані на | |ФЗД, |захворювання| | | клітки (о) |клінічного | |фізичного | |зниження | |позитивна |та супутньою| | | 4. ФЗД (о) |синдрому | |навантаження | |концентрації | |ренгено- |патологією | | | 5. Консультація | | | | |пилу на | |динаміка | | | | терапевта, | | | | |робочому місці | | | | | | отоларинголога, | | | | |2. Застосування| | | | | | офтальмолога, | | | | |індивідуальних | | | | | | дерматовенеролога | | | | |засобів захисту| | | | | | (о) | | | | |3. Якісне | | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |попередніх і | | | | | | | | | | |періодичних | | | | | | | | | | |медичних | | | | | | | | | | |оглядів | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр МКХ-10 T56.5
Назва нозологічної форми

Хронічна інтоксикація цинком
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Діагностичні | Лікувальні заходи | Реабілітаційні заходи | Профілактичні | Рівні | Критерії | Показання | Диспансерний | дослідження і | | | заходи | надання | бажаного |для госпіта-| облік | консультації | | | |медичної | результату | лізації | | -----------------+-----------------------+-----------------------| |допомоги | лікування | |---------------| Види і обсяги | Види і обсяги |Трива-|Види і обсяги | Трива- | |(II, III)| | |Трива-|Критерії| | | лість| | лість | | | | |лість |зняття з| | | | | | | | | | | нього | -----------------+----------------+------+--------------+--------+---------------+---------+------------+------------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------+----------------+------+--------------+--------+---------------+---------+------------+------------+------+--------| 1. Загальний |1. Симптоматична| |1. Раціональне|Постійно|1. Інженерно- | II, III |Поліпшення |1. Тяжкий |2 рази|Немає | аналіз крові (о) |терапія в | |працевлаш- | |технічні й | |загального |стан, |на рік| | 2. Загальний |залежності | |тування з | |санітарно- | |самопочуття,|зумовлений | | | аналіз сечі |від основного | |виключенням | |гігієнічні | |підвищення |вираженими | | | 3. Ro-графія |клінічного | |впливу пилу | |заходи, | |показників, |формами | | | органів грудної |синдрому | |і значного | |спрямовані на | |позитивна |хронічного | | | клітки | | |фізичного | |зниження | |рентген- |бронхіту, | | | 4. ФЗД (о) | | |навантаження | |концентрації | |динаміка |ускладнення | | | 5. Консультації | | | | |пилу | | |захворювання| | | терапевта (о), | | | | |на робочому | | |і супутня | | | отоларинголога | | | | |місці | | |патологія | | | (о), | | | | |2. Застосування| | | | | | офтальмолога (о),| | | | |індивідуальних | | | | | | дермато- | | | | |засобів | | | | | | венеролога (о) | | | | |захисту | | | | | | | | | | |3. Якісне | | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |попередніх і | | | | | | | | | | |періодичних | | | | | | | | | | |медичних | | | | | | | | | | |оглядів | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Форму "Хронічна обструктивна легенева хвороба, спричинена
пилом та дією хімічних речовин, газів, димів та випарів" виключено
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 555
( v0555282-13 ) від 27.06.2013 }
Фармакотерапія J44.8, J68.4

Хронічна обструктивна легенева хвороба (ХОЗЛ),

спричинена пилом та дією хімічних речовин,

газів, димів та випарів
(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)
---------------------------------------------------------------------------------------- Назва фармгрупи | Код АТХ | Лікарські засоби |Добова доза, витрати |Тривалість | препаратів | |(препарати вибору) | на відвідування, |призначення | | | | процедуру | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 1. Бронхорозширюючі | | | | | препарати: | | | | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| а) M-холінолітики |R01A X03 |Атровент |2 вдихи (по 0,02 мг) |постійно | | | |3-6 на добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R01A X03 |Спіріва |1 вдих (18 мкг) на |постійно | | | |добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| б) бета -агоністи |R03A C02 |Сальбутамол |2 вдихи (по 100 мкг) |під час | 2 | | |4-6 на добу |загострення | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03A C04 |Беротек |2 вдихи (по 100 мкг) |під час | | | |3-4 на добу |загострення | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03A C12 |Серевент |2 вдихи (по 50 мкг) |постійно | | |(Сальметерол) |2 на добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| в) препарати |R03A K03 |Беродуал |2 вдихи 3 рази на |постійно | комбінованої дії | | |добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03A K04 |Комбівент |2 вдихи 3-4 рази на |постійно | | | |добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| г) метилксантини |R03D A04 |Тео-Дур |300 мг 2 на добу |постійно | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03D A04 |Теотард |300 мг 2 на добу |постійно | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03D A04 |Теопек |300 мг 2 на добу |постійно | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03D A04 |Еуфілонг |500 мг 1 р. на добу |постійно | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03D A04 |Філокортін |350 мг 1 р. на добу |постійно | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 2. Мукорегулятори |R05C B06 |Лазолван |30 мг 3 р. на добу |до 2 місяців| |----------+-------------------+---------------------+------------| |R05C B02 |Бромгексіна |16 мг 3 р. на добу |до 2 місяців| | |гідрохлорид | | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R05C B06 |Амброксола |30 мг 3 р. на добу |до 2 місяців| | |гідрохлорид | | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R05C B01 |Ацетилцистеїн |200 мг 3 р. на добу |до 2 місяців| |----------+-------------------+---------------------+------------| |R05C B01 |Флуімуцил |200 мг 2 р. на добу |до 2 місяців| --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 3. Антибіотики: | | | | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| а) Макроліди |J01F A10 |Азітромецин |500 мг 1 р. на добу |3 доби | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01F A06 |Рокситроміцин |150 мг 2 р. на добу |до 10 діб | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| б) Фторхінолони |J01M A02 |Ципрофлоксацин |500 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01M A03 |Пефлоксацин |400 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01M A07 |Ломефлоксацин |400 мг на добу |до 7 діб | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| в) бета-лактами |J01C R02 |Амоксиклав |250 мг 2 р. на добу |до 7 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01C R02 |Аугментін |500 мг 2-3 р. на |до 7 діб | | | |добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| цефалоспорини |J01D A04 |Цефаклор |250 мг 3 р. на добу |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01D A06 |Цефуроксима-аксетіл|500 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01D A23 |Цефіксим |200 мг 2 р. на добу |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01D A10 |Цефотаксим |1 г 2 р. на добу в/в |до 10 діб | | | |чи в/м | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |J01D A11 |Цефтазідім |1-2 г 3 рази на |до 10 діб | | | |добу в/в чи в/м | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 4. Протизапальні |R03A K03 |Дітек |2 дози 4 р. на добу |2-4 місяці | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03B C03 |Тайлед |2 дози 4 р. на добу |3-6 місяців | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03D X03 |Фенспірід |80 мг 3 р. на добу |2-6 місяців | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 5. Серцеві |C01A A05 |Дігоксин |0,025 мг 1-2 р. на |до 30 діб | глюкозиди | | |добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |C01A C01 |Строфантин та ін. |0,025 % 1 мл в/в |до 30 діб | | | |1-2 р. на добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 6. Антагоністи |C08C A01 |Нормодіпін |5-10 мг на добу |до 2 місяців| кальцію |----------+-------------------+---------------------+------------| |C08C A01 |Норваск та ін. |5-10 мг на добу |до 2 місяців| --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 7. Кардіопротектори |C01E B15 |Предуктал та ін. |30 мг 3 рази на добу |6-8 місяців | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 8. Сечогінні |C03A A03 |Гіпотіазід |25 мг 1-2 рази на |до 30 діб | | | |добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |C03D A01 |Верошпірон |25 мг 1-2 р. на |до 30 діб | | | |добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |C03C A01 |Фуросемід та ін. |40-80 мг на добу |до 30 діб | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 9. Вітаміни |A11A A04 |Дуовіт |1 капс. 2 р. на добу |до 30 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |A11A A04 |Мультитабс та ін. |1 капс. на добу |до 30 діб | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 10. Адаптогени |A13A |Аралія |10-15 крапель 2 р. |до 30 діб | | | |на добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |A13A |Жень-Шень та ін. |10-15 крапель 2 р. |до 30 діб | | | |на добу | | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 11. Імуномодулятори |L03 X15 **|T-активін |1 мл на добу в/м |до 10 діб | |----------+-------------------+---------------------+------------| |L03 X15 **|Циклоферон та ін. |2 мл на добу в/м |10-14 діб | --------------------+----------+-------------------+---------------------+------------| 12. Кортикостероїди |R03B A01 |Беклофорт |2 вдихи (по 200 мг) |до 30 діб | | | |4-6 р. на добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03B A05 |Фліксотід та ін. |2 вдихи (по 100 мг) |до 30 діб | | | |4-6 р. на добу | | |----------+-------------------+---------------------+------------| |R03B A01 |Серетід |2 вдихи 2-3 р. на |до 30 діб | | | |добу | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Головний позаштатний спеціаліст
МОЗ України за спеціальністю
"Професійна патологія" І.П.Лубянова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: