open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Р І Ш Е Н Н Я
29.05.2001 N 7

Щодо виконання доручення Президента України

від 16 травня 2001 року N 1-14/579 стосовно

розв'язання проблеми забезпечення кримських

татар земельними ділянками

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника Управління
земель сільськогосподарського призначення Г.О.Волошина, колегія
відзначає наступне: Питання щодо забезпечення депортованих громадян земельними
ділянками постійно знаходиться в полі зору Президента України,
Кабінету Міністрів України, Держкомзему України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів земельних ресурсів АР
Крим. На даний час майже всіх бажаючих депортованих громадян
забезпечено земельними ділянками для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель, ведення селянського
(фермерського) господарства, садівництва та городництва,
сінокосіння і випасу худоби. Земельні ділянки для вказаних цілей
одержали 62,4 тис. депортованих громадян на площі 14,3 тис. га. Місцевими радами прийнято 44309 рішень по депортованих
громадянах щодо розробки проектів відведення земельних ділянок для
ведення особистого підсобного господарства на площі 29,8 тис. га.
Проте тільки 1533 громадянина з числа депортованих оформили
відповідні документи на площу 1,4 тис. га. Комітетом підготовлені й передані до Верховної Ради АР Крим
рекомендації щодо можливого забезпечення земельними ділянками
депортованих громадян, які проживають у сільській місцевості.
Деякі із запропонованих заходів уже реалізовані. Указом Президента України від 13 березня 2000 року N 460
( 460/2000 ) "Про заходи щодо соціально-економічного розвитку
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" було зобов'язано
Раду міністрів АР Крим розробити і затвердити Схему вдосконалення
розселення депортованих. Але до цього часу вона не затверджена. Землі запасу та резервного фонду в АР Крим становлять 195
тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі й
багаторічних насаджень - 65 тис. га, пасовищ - 129,9 тис. га. У
тимчасовому користуванні (від одного до трьох років) знаходиться
91,6 тис. га сільськогосподарських угідь. Крім того, необхідно
провести роботу щодо інвентаризації земель по невитребуваних
сертифікатах площею близько 35 тис. га. У сільській місцевості Автономної Республіки Крим проживає
574 тис. дорослого населення (віком старші 18 років), із них 119,6
тис. (20,8%) депортованих громадян. Найгострішим питанням для кримських татар є забезпечення їх
земельними частками (паями). Паювання земель в АР Крим проведено
відповідно до вимог чинного законодавства України. Власниками
сертифікатів на право на земельну частку (пай) стали 206 тис.
громадян, у тому числі 20,3 тис. кримських татар. Питома вага кримськотатарського населення, яке одержало
земельний пай, становить 17%, інших національностей - 41%. Різниця
пояснюється тим, що на час передачі земель у колективну власність
кримські татари в переважній більшості не працювали у колективних
сільськогосподарських підприємствах. Проведений аналіз показав, що, виходячи з наявності вільних
земель запасу і резерву, для задоволення вимог депортованих
громадян протягом 2001-2002 років можна надати депортованим, які
проживають у сільській місцевості АР Крим, земельні ділянки у
розмірі середніх земельних часток, але не більше розміру земельної
частки (паю), забезпечивши однакові можливості в їх одержанні.
Розрахунки свідчать, що для цього достатньо використати 136,3 тис.
га сільськогосподарських земель, за рахунок яких середніми
земельними частками буде забезпечено додатково 28,6 тис. громадян. У 196 сільських радах (92,5%) питання вирішуватиметься лише
за рахунок вільних земель запасу і резерву. 3 них у 80 радах
використовуватимуться землі запасу та резерву суміжних сільських
рад в межах відповідного району. Земель запасу і резерву недостатньо тільки у семи радах
Бахчисарайського району, п'яти - Білогірського та у двох -
Сімферопольського. Тут поповнення фондів вказаних земель можливе
за рахунок земель відповідного призначення за межами цих районів,
шляхом роздержавлення восьми державних сільськогосподарських
підприємств. Пропонується наступний механізм надання земельних ділянок: для ведення особистого підсобного господарства площею до 2 га
у разі, якщо розмір земельної частки (паю) на даній території не
перевищує 2 га; для створення селянського (фермерського) господарства в
розмірі середньої земельної частки у разі, якщо площа земельної
частки (паю) на даній території перевищує 2 га. Передбачити першочергове забезпечення земельними ділянками
соціально незахищених верств населення з числа депортованих. Необхідно вирішити питання щодо збільшення асигнувань на
землеустрій та уточнення грошової оцінки сільськогосподарських
земель. Поставлені завдання потребують зміцнення землевпорядної
служби АР Крим і підпорядкування Кримського філіалу Інституту
землеустрою Рескомзему АР Крим. Слід зазначити, що розв'язання зазначених проблем можливе
лише при спільній активній участі органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади (зокрема адміністрацій, органів
земельних ресурсів, юстиції та правоохоронців). Внесені відповідні пропозиції й розроблені заходи, які
попередньо обговорювалися з Радою представників
кримськотатарського народу при Президентові України. З метою виконання доручення Президента України щодо
розв'язання проблеми забезпечення депортованих громадян земельними
ділянками. Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника управління земель
сільськогосподарського призначення Г.О.Волошина взяти до відома.
2. Затвердити заходи Держкомзему України щодо виконання
доручення Президента України від 16 травня 2001 року N 1-14/579
стосовно розв'язання проблеми забезпечення кримських татар
земельними ділянками (додаються).
3. Рескомзему АР Крим (Жагорников Є.К.), Севастопольському
міському управлінню земельних ресурсів (Куценко В.О.) протягом
2001 р. забезпечити щоквартальну інформацію про виконання
запропонованих заходів.
4. Управлінню земель сільськогосподарського призначення
(Волошин Г.О.), Управлінню земель несільськогосподарського
призначення (Хвесик М.А.) узагальнити подану інформацію.
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілення обов'язків.
Голова Держкомзему України А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення колегії Держкомзему

України

29.05.2001 N 7

ЗАХОДИ ДЕРЖКОМЗЕМУ УКРАЇНИ

на виконання доручення Президента України Л.Д.Кучми

від 16 травня 2001 року N 1-14/579 щодо розв'язання

проблеми забезпечення кримських татар

земельними ділянками

----------------------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст | Термін виконання | Відповідальні виконавці | п/п| | | | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 1 |Перевірити стан дотримання |Протягом червня-серпня |Держкомзем, Рескомзем | |законодавства під час проведення|2001 року |(Кулініч В.В., Жагорников Є.К., | |паювання земель в Автономній | |Нечипоренко О.М., Волошин Г.О., | |Республіці Крим | |Хабін Р.Р.), за участю Ради | | | |міністрів АР Крим | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 2 |Визначити сільськогосподарські |Протягом червня-серпня |Держкомзем, Рескомзем | |землі, які можна використати для|2001 року |(Радченко К.Г., Жагорников Є.К.,| |забезпечення потреби депортова- | |Волошин Г.О., Кривов В.М., | |них громадян (землі запасу і | |Хабін Р.Р.), за участю Ради | |резервного фонду, землі, надані | |міністрів АР Крим | |у тимчасове користування), та | | | |сформувати земельні масиви на | | | |території кожної ради | | | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 3 |Опрацювати концептуальні підходи|Липень 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |до забезпечення потреби депорто-| |(Жмуцький В.В., Жагорников Є.К.,| |ваних громадян у земельних | |Волошин Г.О., Хабін Р.Р., | |ділянках та етапність їх | |Хвесик М.А., Юрченко А.Д.), за | |реалізації | |участю Ради міністрів АР Крим та| | | |Ради представників | | | |кримськотатарського народу при | | | |Президентові України | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 4 |Підготувати пропозиції щодо виз-|Пропозиції до 15 червня|Держкомзем, Рескомзем | |начення державних сільськогоспо-|2001 року. |(Радченко К.Г., Жагорников Є.К.,| |дарських підприємств, які підля-|Роздержавлення протягом|Волошин Г.О., Кривов В.М., | |гають приватизації, передусім у |2001-2002 років |Хабін Р.Р.), за участю Мінагро- | |Бахчисарайському, Білогірському | |політики України та Ради | |і Сімферопольському районах | |міністрів АР Крим | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 5 |Провести аналіз ефективності |Жовтень 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |використання та збереження | |(Кулініч В.В., Жагорников Є.К., | |земельних ресурсів в АР Крим | |Волошин Г.О., Кривов В.М., | |незалежно від форм власності. | |Хабін Р.Р., Хвесик М.А., | |Результати аналізу винести на | |Нечипоренко О.М., Юрченко А.Д.),| |розгляд Ради міністрів АР Крим | |за участю Ради міністрів АР Крим| |щодо посилення відповідальності | | | |органів виконавчої влади з цих | | | |питань | | | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 6 |Внести зміни в Методику і Поря- |Червень 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |док грошової оцінки земель (зро-| |(Радченко К.Г., Жагорников Є.К.,| |шувані землі та землі під бага- | |Корсун М.В., Лихогруд М.Г.), за | |торічними насадженнями) з ураху-| |участю Ради міністрів АР Крим | |ванням їхнього реального стану | | | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 7 |Вжити заходів щодо підпорядку- |До 15 червня 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |вання Кримського філіалу Інсти- | |(Кулініч В.В., Жмуцький В.В., | |туту землеустрою Рескомзему АР | |Жагорников Є.К., Хабін Р.Р., | |Крим | |Хаменко І.Т.), за участю Ради | | | |міністрів АР Крим | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 8 |Зміцнити землевпорядну службу АР|Протягом 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |Крим | |(Кулініч В.В., Жагорников Є.К., | | | |Хабін Р.Р., Хаменко І.Т.), за | | | |участю Ради міністрів АР Крим | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 9 |Ініціювати перед Кабінетом |Червень 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |Міністрів України питання щодо | |(Кулініч В.В., Жагорников Є.К., | |збільшення асигнувань на земле- | |Челомбітько Л.А.), за участю | |устрій, уточнення грошової | |Ради міністрів АР Крим | |оцінки земель | | | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 10 |Взяти участь у завершенні |Червень 2001 року |Держкомзем, Рескомзем | |розробки Схеми вдосконалення | |(Радченко К.Г., Жагорников Є.К.,| |розселення та облаштування | |Волошин Г.О., Кривов В.М., | |депортованих громадян | |Хвесик М.А.) | ---+--------------------------------+-----------------------+--------------------------------| 11 |Зосередити безпосередньо у |Постійно |Рескомзем (Жагорников Є.К.) | |сільських, селищних радах | | | |роз'яснювальну роботу щодо | | | |забезпечення громадян земельними| | | |частками (паями) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
"Землевпорядний вісник",
N 3, 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: