open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 26.08.97
м.Київ
vd970826 vn7
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 388 ( v0388202-10 ) від 14.09.2010 }
Про затвердження форм поточної державної статистичної звітності про промислову діяльність об'єднань,

підприємств і організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату

N 242 ( v0242202-98 ) від 01.07.98

N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98

N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 )

На виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) по проведенню державних статистичних спостережень та з
метою вдосконалення організації роботи Держкомстату України з
питань державної статистичної звітності по промисловості,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми поточної державної статистичної
звітності про промислову діяльність об'єднань, підприємств і
організацій, що додаються, і ввести їх в дію з січня 1998 року: ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (термінова) місячна на підставі
Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п
(термінова) місячна "Терміновий звіт промислового підприємства
(об'єднання) по продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (споживспілка) термінова на підставі
Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п
(споживспілка) - термінова місячна "Терміновий звіт промислового
підприємства (організації) споживчої кооперації по продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
N 1-ціни (пром) на підставі Наказу Держкомстату N 242
( v0242202-98 ) від 01.07.98 ) N 1-ціни (пром) "Звіт про оптові
ціни підприємств на промислову продукцію"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (квартальна) на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п
(квартальна) "Квартальний звіт промислового підприємства
(об'єднання) про виробництво продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (мол) квартальна на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п (мол)
квартальна "Квартальний звіт підприємства (об'єднання)
маслосироробної та молочної промисловості по продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (м'ясо) квартальна на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п (м'ясо)
квартальна "Квартальний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної
промисловості про виробництво продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (риба) квартальна на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п (риба)
квартальна "Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної
промисловості про виробництво продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (ліс) квартальна на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п (ліс)
квартальна "Квартальний звіт підприємства (об'єднання) лісового
господарства про виробництво продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 1-п (споживспілка) квартальна на підставі
Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 1-п
(споживспілка) квартальна "Квартальний звіт підприємства
(організації) споживчої кооперації про виробництво продукції"; N 2-тп (цукор) "Звіт про реалізацію та використання цукру
цукровими заводами"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 3-п (квартальна) на підставі Наказу
Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 ) N 3-п
(квартальна) "Квартальний звіт промислових підприємств
(виробництв), що перебувають на балансі непромислових організацій
(включаючи сільськогосподарські) про виробництво продукції"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 2-П (прокат) на підставі Наказу
Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 ) N 2-П (прокат)
"Звіт про виробництво прокати чорних металів за видами"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 2-П (труби) на підставі Наказу
Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 ) N 2-П (труби)
"Звіт про виробництво стальних труб"; ( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 2-П (метвироби) на підставі Наказу
Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 ) N 2-П
(метвироби) "Звіт про виробництво металевих виробів". 2. Розповсюдити форми державної статистичної звітності, що
наведені у пункті 1 даного наказу, на об'єднання, підприємства та
організації всіх галузей народного господарства, які знаходяться
на території України і здійснюють промислову діяльність, незалежно
від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та
господарювання. 3. Скасувати накази Мінстату України: від 14.01.97 N 3
відносно форми N 2-тп (цукор); від 30.07.96 N 216 в частині
затвердження форм державної статистичної звітності N 1-п
(термінова) місячна, N 1-п (споживспілка) - термінова місячна, N
1-ціни (пром), N 1-п (квартальна), N 1-п (мол) квартальна, N 1-п
(м'ясо) квартальна, N 1-п (риба) квартальна, N 1-п (ліс)
квартальна, N 1-п (споживспілка) квартальна, N 3-п (квартальна), N
6-квартальна, N 7-пек; від 30.11.95 N 312 в частині затвердження
форм N 2-П (прокат), N 2-П (труби), N 2-П (метвироби); від
28.06.95 N 159 ( v0159207-95 ) в частині затвердження форми
N 1 - К (пром). 4. Управлінню статистики промисловості (Компалов В.В.)
своєчасно забезпечити відповідне видавництво - виготовлювача
затвердженими оригіналами форм статистичної звітності. 5. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) та управлінню
матеріально-технічного забезпечення, охорони праці та
господарського обслуговування (Пишнюк М.І.) забезпечити
фінансування статистичних робіт та необхідну кількість паперу для
виготовлення бланків форм звітності по статистиці промисловості.
6. Головному обчислювальному центру (Крамарєв В.Г.): 6.1. забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та
розсилкою бланків Держкомстату Автономної Республіки Крим,
обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням
статистики; 6.2. своєчасно внести зміни до організації розробки
статистичної звітності, зазначеної у п.1, на
електронно-обчислювальних машинах.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Г.Осауленко
( Форма N 1-п (термінова) місячна втратила чинність на підставі
Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Державна статистична звітність
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організації|терито-|галу-|виду |форми |організа- |міністер-|вищестоя-| | | доку-|складача -|рії за |зі за|еконо- |влас- |ційно-пра-|ства, ві-|щої орга-| | | менту|ідентифіка-|СПАТО |ЗКГНГ|мічної |ності |вової фор-|домства, |нізації -| |КС| за |ційний код | | |діяль- |за КФВ|ми госпо- |МДО, кон-|ідентифі-| | | УКУД |ЄДРПОУ | | |ності- | |дарювання |церну,асо|каційний | | | | | | |за КВЕД| |за КОПФГ |ціації за|код | | | | | | | | | |СПОДУ |ЄДРПОУ | | | —————+———————————+———————+—————+———————+——————+——————————+—————————+—————————+————+——| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається ___________________________________________________

(найменування та адреса одержувача)
Міністерство (відомство) ________ форма N 1-П (термінова) місячна
МДО, концерн, Затверджено наказом
асоціація та інша господарська Держкомстату України від
організація _____________________ 26.08.97 N 7 Подають ________________________________ промислові підприємства усіх ________________________________ форм власності 2-го числа
Підприємство (виробниче після звітного періоду за
об'єднання) _____________________ графіком органу державної ________________________________ статистики:
Форма власності _________________ 1) управлінню статистики за
Адреса __________________________ місцем знаходження ________________________________ підприємства; ________________________________ 2) районному (міському)

відділу статистики;

3) органу, що здійснює

державне регулювання

відповідної галузі економіки.
Терміновий звіт промислового підприємства

(об'єднання) по продукції

за січень ______________ 1998 року
1. Економічні показники
(у тис.грн. з одним десятковим знаком) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування показника | N |Озна-| Фактично |КС підпри- | |рядка|ка |—————————————————|ємства не | | |обро-|за зві-|за період|заповнюють)| | |бки |тний |з початку| | | | |місяць |звітного | | | | | |року | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Обсяг продукції (робіт, послуг) | | | | | | в оптових цінах підприємств | | | | | | без податку на додану вартість, | | | | | | акцизного збору | | | | | | у діючих цінах відповідного року | 821 | | | х | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| з нього: роботи (послуги) | | | | | | промислового характеру | 822 | | | х | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| у порівнянних цінах на 01.01.98 р. | 810 | | | х | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Вартість переробленої давальницької| | | | | | сировини в діючих оптових цінах | | | | | | підприємств без податку на додану | | | | | | вартість, акцизного збору | 825 | | | х | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Додана вартість у діючих цінах* | 849 | | х | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Середньоспискова чисельність | | | | | | штатних працівників спискового | | | | | | складу основної діяльності, | | | | | | чоловік** | 829 | | | х | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| | 832 | | | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| | 833 | | | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Обсяг реалізованої продукції (ро- | | | | | | біт, послуг) в діючих оптових цінах| | | | | | підприємств без податку на додану | | | | | | вартість та акцизного збору | 834 | | х | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| - з рядка 834 вартість продукції, | | | | | | реалізованої на бартерних умовах | 835 | | х | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| - з рядка 834 вартість продукції, | | | | | | оплаченої у грошовій формі | 836 | | х | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| | 846 | | | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| | 847 | | | | | ———————————————————————————————————+—————+—————+———————+—————————+———————————| Обсяг продукції (робіт, послуг) | | | | | | у порівнянних цінах на | | | | | | 01.01.98 р. за попередній місяць | 848 | | | х | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ______________
*) подається раз на півріччя з запізненням на місяць (за
1997 рік - у звіті за січень 1998 року, за 1 півріччя - у
звіті за січень - липень); *) подається щоквартально за звітний квартал.
Стор.2-4 форми N 1-п (термінова) місячна
II. Виробництво видів продукції ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Оди-| Коди за |Оз- | Фактично вироблено |Залишки | (за номенклатурою, |ниця|————————————|на- |————————————————————————————————————————————————————|виробле-| встановленою органами державної|ви- | К-ЗКП |СПОВ|ка | за звітний місяць |за відпо-|ної про-| статистики) |міру|(А-ЗКП)| |об- |——————————————————————————————————————————|відний |дукції | | | | |роб-| всього -| у тому числі: |місяць |на кі- | | | | |ки |кількість|————————————————————————————————|минулого |нець | | | | | | |призначено для збуту|призначено |року - |звітного| | | | | | |————————————————————|для подаль-|кількість|періоду | | | | | | |кіль- |вартість у | шої пере- | | | | | | | | |кість |діючих опто-|робки і до-| | | | | | | | | |вих цінах, | робки - | | | | | | | | | |тис.грн. | кількість | | | ———————————————————————————————+————+———————+————+————+—————————+———————+————————————+———————————+—————————+————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ———————————————————————————————+————+———————+————+————+—————————+———————+————————————+———————————+—————————+————————| ———————————————————————————————+————+———————+————+————+—————————+———————+————————————+———————————+—————————+————————| ———————————————————————————————+————+———————+————+————+—————————+———————+————————————+———————————+—————————+————————| Інша продукція, не зазначена |тис.| | | | | | | | | | вище |грн.| * | * | | * | * | | * | * | * | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Стор.5 форми N 1-п (термінова) місячна
III. Виробництво товарів народного споживання

(в оптових цінах підприємств, тис. грн.; код за СПОВ - 0373;

з одним десятковим знаком після коми) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Коди за |Оз- |Вироблено |Вироблено у порівнянних| (за номенклатурою, |——————————————————|на- |за звітний| цінах на 01.01.98 | встановленою органами | К-ЗКП |Номен- |ка |місяць у |———————————————————————| державної статистики) | (А-ЗКП) |клату- |об- |діючих |за по-|за |за відпо-| | |рою |роб-|цінах |перед-|звіт- |відний | | |Держ- |ки | |ній |ний |місяць | | |комста-| | |місяць|місяць|минулого | | |ту | | | | |року | ————————————————————————————+——————————+———————+————+——————————+——————+——————+—————————| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————+——————————+———————+————+——————————+——————+——————+—————————| Товари народного споживання |9500008837|999780 | | | | | | ————————————————————————————+——————————+———————+————+——————————+——————+——————+—————————| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | продовольчі товари (без | | | | | | | | алкогольних напоїв) |9100008813|999786 | | | | | | ————————————————————————————+——————————+———————+————+——————————+——————+——————+—————————| непродовольчі товари без | | | | | | | | товарів легкої промисловості|9600008825|999790 | | | | | | ————————————————————————————+——————————+———————+————+——————————+——————+——————+—————————| товари легкої промисловості |8100991001|999793 | | | | | | алкогольні напої |9170008803|999831 | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Керівник | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— "___"_________ 1998 р.
Короткі пояснення щодо заповнення форми
Розділ I
1. По рядку "822" наводяться дані про обсяг робіт (послуг)
промислового характеру. 2. Дані про вартість переробленої давальницької сировини в
діючих оптових цінах підприємств без податку на додану вартість та
акцизного збору наводяться по рядку "825" виходячи із даних
позабалансового рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності,
прийняті на відповідальне збереження", договорів та первинних
документів на прийняту давальницьку сировину. Дані рядка 825 не
включаються до даних рядка 821.
Розділ II
1. У графі "1" наводяться дані про валовий випуск продукції,
включаючи продукцію, використану для подальшої переробки і доробки
на власному підприємстві. 2. У графах "2" і "3" наводяться дані про кількість і
вартість тільки призначеної для збуту/реалізації готової
продукції, напівфабрикатів, комплектуючих виробів без урахування
їх обсягів, використаних для подальшої переробки і доробки на
власному підприємстві, незважаючи на існуючі галузеві
особливості. 3. У графі "3" дані наводяться у діючих оптових цінах
підприємств без урахування вартості давальницької сировини. Сума
даних по графі "3" по всіх видах продукції (основні позиції),
включаючи рядок "Інша продукція, не зазначена вище" і рядка 822
розділу I "роботи промислового характеру" по графі "1" повинна
дорівнювати даним про місячний обсяг продукції (робіт, послуг) у
діючих оптових цінах, наведеним у графі "1" рядка 821 розділу I
норми. 4. У графі "4" наводяться дані про кількість продукції,
виготовленої власними силами і використаної для подальшої
переробки і доробки на власному підприємстві. 5. Сума даних граф "2" і "4" повинна дорівнювати даним графи
"1". 6. У випадку виробництва підприємством продукції з
давальницької сировини окремим рядком наводяться дані про випуск
продукції на давальницьких засадах з познакою у графі "Д" коду
"7": по графах "1", "2" і "4" - кількість такої продукції, по
графі "3" - вартість її обробки. 7. У графі "5" наводяться уточнені дані (валовий випуск) за
відповідний звітному місяць минулого року. 8. По видах продукції, які обліковуються у вартісному виразі,
у графах "1", "2", "4", "5" дані наводяться у порівнянних оптових
цінах підприємств на 01.01.98. 9. У графі "6" наводяться дані про залишки призначеної для
збуту, але нереалізованої, продукції власного виробництва на
кінець звітного періоду (незалежно коли вироблена) без урахування
продукції, що знаходиться на складі підприємства на
відповідальному зберіганні, як Держрезерв, або з інших причин.
Дані подаються по всіх позиціях номенклатури, встановленої для
цього звіту, крім тих видів продукції, що обліковуються у
вартісному виразі. 10. Сума даних (граф "1" і "5"), що повідомляються за три
місяці, шість місяців і дев'ять місяців з початку року за формою
N 1-п (термінова)-місячна, по ідентичних позиціях повинна
дорівнювати даним квартального звіту за формою N 1-п (квартальна)
за відповідні періоди; за дванадцять місяців року - даним річного
звіту за формою N 1-п (річна).
Розділ III
1. Усі дані цього розділу наводяться в оптових цінах
підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору.
2. Відомості про загальні обсяги виробництва товарів
народного споживання (код ОКП 9500008837) повинні бути
взаємоув'язані з показниками I розділу форми: 2.1. Дані графи "1" наводяться з даних графи "1" рядка "821"
I розділу в діючих оптових цінах підприємств. 2.2. Дані граф "2", "3" і "4" наводяться у порівнянних
оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2.2.1. Дані графи "2" наводяться з даних графи "1" рядка
"848" I розділу. У звіті за січень 1998 року у цій графі
наводяться обсяги виробництва товарів народного споживання за
грудень 1997 року у порівнянних цінах підприємств, що склалися
станом на 01.01.98. 2.2.2. Дані графи "3" наводяться з даних графи "1" рядка
"810" I розділу. 2.2.3. У графі "4" наводяться дані про уточнені обсяги
виробництва товарів народного споживання за відповідний звітному
місяць минулого року у порівнянних цінах підприємств станом на
01.01.98.
3. Сума даних (графи "1", "3" і "4"), що повідомляються за
дванадцять місяців року за формою N 1-п (термінова)-місячна, по
ідентичних позиціях повинна дорівнювати даним річного звіту за
формою N 1-п (річна).
( Форма N 1-п (квартальна) втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-2 форми N 1-п (квартальна)
Державна статистична звітність
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку-|ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту|дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | —————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається Форма N 1-п (квартальна) _______________________________ _______________________________ Затверджена наказом Держкомстату
(назва, адреса одержувача) України

від 26.08.97 N 7 іністерство (відомство) _______________________________ Поштова
МДО, концерн, асоціація (за IV квартал не подається*) _______________________________ _______________________________ Подають промислові підприємства

усіх форм власності не пізніше
Виробниче об'єднання, 4-го числа після звітного
підприємство періоду: _______________________________ _______________________________ 1) управлінню статистики за
Форма власності місцем знаходження виробничого _______________________________ об'єднання, підприємства;

2) районному (міському) відділу
Адреса статистики; _______________________________ 3) органу, що здійснює державне _______________________________ регулювання у відповідній галузі

економіки.
——————————————————————— * Звіт за січень-грудень подається 10 січня після звітного
року за формою N 1-п (річна).
Квартальний звіт промислового підприємства (об'єднання)

про виробництво продукції

за січень _______________ 19__ р.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одини-| Коди за |Код | Фактично вироблено | КС | (за номенклатурою, |ця ви-|————————————|рядка|——————————————————————|(підприєм-| встановленою орга- |міру | К-ЗКП |СПОВ| |з початку|за відповід-|ство не | нами державної | |(А-ЗКП)| | |звітного |ний період |заповнює) | статистики) | | | | |року |з початку | | | | | | | |минулого ро-| | | | | | | |ку | | ———————————————————+——————+———————+————+—————+—————————+————————————+——————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ———————————————————+——————+———————+————+—————+—————————+————————————+——————————| ———————————————————+——————+———————+————+—————+—————————+————————————+——————————| ———————————————————+——————+———————+————+—————+—————————+————————————+——————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. По видах продукції виробничо-технічного призначення і
окремих видах товарів народного споживання, які обліковуються у
вартісному виразі, у графах "1" і "2" дані наводяться у
порівнянних оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 3. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N 1-п
(термінова)-місячна (графи "1" і "4") за три місяці, шість місяців
і десять місяців з початку року, по ідентичних позиціях
номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту за
формою N 1-п (квартальна) відповідно за періоди "січень-березень",
"січень-червень" і "січень-вересень".
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Керівник | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— "___"__________199 р.
( Форма N 3-п (квартальна) втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-2 форми N 3-п (квартальна)
Державна статистична звітність
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку-|ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту|дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | —————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається Форма N 3-п (квартальна) _______________________________ _______________________________ Затверджена наказом Держкомстату
(назва, адреса одержувача) України

від 26.08.97 N 7 іністерство (відомство) _______________________________ Поштова
МДО, концерн, асоціація (за IV квартал не подається*) _______________________________ _______________________________ Подають будівельні,

міжгосподарські будівельні,
Виробниче об'єднання, торгові, сільськогосподарські та
підприємство інші непромислові організації не _______________________________ пізніше 4-го числа після _______________________________ звітного періоду:
Колгосп, радгосп, міжгосп та 1) управлінню статистики за
сільськогосподарське підприєм- місцем знаходження організації;
ство (організація) _______________________________ 2) районному відділу статистики _______________________________ за місцем знаходження колгоспу,

радгоспу, іншої
Форма власності сільськогосподарської _______________________________ організації;
Адреса 3) органу, що здійснює державне _______________________________ регулювання у відповідній галузі _______________________________ економіки.
———————————————————— * Звіт за січень-грудень будівельні, міжгосподарські
будівельні, торгові та інші непромислові організації подають за
формою N 3-п (річна) не пізніше 10 січня після звітного року,
сільськогосподарські організації - за формою N 29-АПК не пізніше
20 січня, після звітного рожу.
Квартальний звіт підприємств (виробництв), що перебувають на балансі непромислових організацій (включаючи

сільськогосподарські) про виробництво продукції

за січень ____________ 19__р.
I. Обсяг продукції (робіт, послуг)

(у діючих оптових цінах, тис. грн.

з одним десятковим знаком) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва підприємства| Місце знаходження |Код галузі|Код виду |Обсяг продукції | (зазначити вид |(область, адміністративний| за ЗКНГ |економіч-|(робіт, послуг) | виробництва) |район, населений пункт) | |ної дія- |без податку на | | | |льності |додану вартість,| | | |за КВЕД |акцизного збору | ——————————————————+——————————————————————————+——————————+—————————+————————————————| А | Б | В | Г | 1 | ——————————————————+——————————————————————————+——————————+—————————+————————————————| ——————————————————+——————————————————————————+——————————+—————————+————————————————| ——————————————————+——————————————————————————+——————————+—————————+————————————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— II. Виробництво видів продукції
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одини-| Коди за | Код | Фактично вироблено | КС | (за номенклатурою, | ця |————————————|рядка|——————————————————————|(підприєм-| встановленою органами |виміру| К-ЗКП |СПОВ| |з початку|за відповід-|ство не | державної статистики) | |(А-ЗКП)| | |звітного |ний період |заповнює) | | | | | | року |з початку | | | | | | | |минулого ро-| | | | | | | |ку | | ——————————————————————+——————+———————+————+—————+—————————+————————————+——————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

III. Виробництво товарів народного споживання
(в оптових цінах, тис.грн.; код за СПОВ - 0373;

з одним десятковим знаком) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Коди за | Код | Фактично вироблено | КС | (за номенклатурою, встановленою|К-ЗКП (А-ЗКП)|рядка|————————————————————————————————————|(підпри-| органами державної статистики) | | |за період| у порівняних цінах на |ємство | | | |з початку| 01.01.98 |не запо-| | | |звітного |——————————————————————————|внює) | | | |року у |за період з |за відповід- | | | | |діючих |початку зві-|ний період | | | | |цінах |тного року |минулого року| | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| Товари народного споживання | 9600008837 | | | | | | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| у тому числі: | | | | | | | продовольчі товари | | | | | | | (без алкогольних напоїв) | 9100008813 | | | | | | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| непродовольчі товари без | | | | | | | товарів легкої промисловості | 9600008825 | | | | | | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| товари легкої промисловості | 8100991001 | | | | | | ———————————————————————————————+—————————————+—————+—————————+————————————+—————————————+————————| алкогольні напої | 9170008803 | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. Дані про обсяг продукції (робіт, послуг) наводяться
наростаючим підсумком з початку звітного року окремо по кожному
виду виробництва. 2. По видах продукції виробничо-технічного призначення та
окремих видах товарів народного споживання, які обліковуються у
вартісному виразі, у графах "1" і "2" дані наводяться у
порівнянних оптових цінах підприємств на 01.01.98. 3. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 4. Дані по товарах народного споживання наводяться в оптових
цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного
збору, по графі "1" - в діючих оптових цінах, по графах "2" і "3"
- у порівнянних оптових цінах на 01.01.98.
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Керівник | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— "___"__________199 р.

( Форма N 1-ціни (пром) втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 242 ( v0242202-98 ) від 01.07.98 )

( Форма N 1-п (мол) квартальна втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор. 1-6 форми N 1-п (мол) - квартальна
Державна статистична звітність
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку-|ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту|дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | —————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається _______________________________ Форма N 1-п (мол) - квартальна _______________________________ _______________________________ Затверджена наказом Держкомстату
(назва, адреса одержувача) України

від 26.08.97 N 7 іністерство (відомство) _______

Поштова оловне управління (управління),
МДО, концерн, асоціація (за IV квартал не подається*) _______________________________

Подають промислові підприємства
Виробниче об'єднання, усіх форм власності не пізніше
підприємство 4-го числа після звітного _______________________________ періоду:

1) управлінню статистики за
Форма власності ________________ місцем знаходження виробничого

об'єднання, підприємства; дреса _________________________ 2) районному (міському) відділу

статистики;

3) органу, що здійснює державне

регулювання у відповідній галузі

економіки. ———————————————————— * Звіт за січень-грудень подається 10 січня після звітного року
за формою N 1-п (мол) річна.
Квартальний звіт підприємства (об'єднання)

маслосироробної та молочної промисловості по продукції

за січень - _____________ 19__ року
I. Виробництво окремих видів продукції - код 834 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одиниця | Коди за | Код | Фактично | КС | |виміру |———————————————|рядка|————————————————|(підпри-| | |К-ЗКП | | |з поча-|за від- |ємства | | |(А-ЗКП) |СПОВ| |тку зві|повідний|не запо-| | | | | |тного |період |внюють) | | | | | |року |минулого| | | | | | | |року | | —————————————————————————————————————+————————+——————————+————+—————+———————+————————+————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————+————————+——————————+————+—————+———————+————————+————————| Масло тваринне - всього (включаючи | | | | | | | | виробіток масла з давальницького | | | | | | | | молока) | тонн |922100 |0168| 001 | | | | у тому числі: | | | | | | | | солоне | - " - |922103 |0168| 002 | | | | з наповнювачами | - " - |922107 |0168| 003 | | | | топлене | - " - |922108 |0168| 004 | | | | З загальної кількості масла | | | | | | | | тваринного - масло фасоване | - " - |922109 |0168| 005 | | | | З загальної кількості масла тваринно-| | | | | | | | го вироблено з давальницького молока | - " - |922101 |0168| 006 | | | | Сири жирні, включаючи бринзу | | | | | | | | (А+Б+В) | - " - |922500 |0168| 007 | | | | Сири сичужні (А+В) | - " - |920523 |0168| 008 | | | | А. Сири крупні - всього | - " - |922038 |0168| 009 | | | | у тому числі: | | | | | | | | російський | - " - |922043 |0168| 010 | | | | український | - " - |920527 |0168| 011 | | | | | - " - | |0168| 012 | | | | | - " - | |0168| 013 | | | | | - " - | |0168| 014 | | | | Б. Сири дрібні - всього (1+2+3) | тонн |922045 |0168| 015 | | | | 1) тверді - всього | - " - |922046 |0168| 016 | | | | з них: | | | | | | | | голландський | - " - |9220470001|0168| 017 | | | | костромський | - " - |922051 |0168| 018 | | | | пошехонський | - " - |922055 |0168| 019 | | | | буковинський | - " - |9225121567|0168| 020 | | | | | - " - | |0168| 021 | | | | | - " - | |0168| 022 | | | | | - " - | |0168| 023 | | | | | - " - | |0168| 024 | | | | 2) м'які - всього | - " - |922058 |0168| 025 | | | | у тому числі: | | | | | | | | адигейський | - " - |9225131577|0168| 026 | | | | любительський | - " - |9225131967|0168| 027 | | | | | - " - | |0168| 028 | | | | | - " - | |0168| 029 | | | | | - " - | |0168| 030 | | | | | - " - | |0168| 031 | | | | 3) розсільні - всього | - " - |922065 |0168| 032 | | | | з них: | | | | | | | | бринза | - " - |922066 |0168| 033 | | | | сулугуні | - " - |922067 |0168| 034 | | | | | - " - | |0168| 035 | | | | | - " - | |0168| 036 | | | | | - " - | |0168| 037 | | | | | - " - | |0168| 038 | | | | В. Сири плавлені - всього | - " - |922074 |0168| 039 | | | | Готові (зрілі) стандарті сичужні | | | | | | | | сири | - " - |9220008803|0168| 040 | | | | З загальної кількості сирів жирних | | | | | | | | (включаючи бринзу) - вироблено з | | | | | | | | давальницької сировини | - " - |922500 |0168| 041 | | | | Продукція з незбираного молока | | | | | | | | в перерахунку на молоко - всього | - " - |922002 |0168| 042 | | | | у натуральній вазі: | | | | | | | | А. Незбиране молоко - всього | - " - |922201 |0168| 043 | | | | з нього: | | | | | | | | пастеризоване | - " - |922203 |0168| 044 | | | | 2,5 %-ної жирності | - " - |922204 |0168| 045 | | | | 1 %-ної та 1,5 %-ної жирності | - " - |9222008801|0168| 046 | | | | топлене | - " - |922206 |0168| 047 | | | | стерилізоване | - " - |922207 |0168| 048 | | | | з нього для немовлят | - " - |9220008852|0168| 049 | | | | у т. ч. вітамінізоване | - " - |9220008889|0168| 050 | | | | пастеризоване для дитячого | | | | | | | | харчування | - " - |9222111800|0168| 051 | | | | "Віталакт" | - " - |922006 |0168| 052 | | | | Б. Кисломолочна продукція - всього | - " - |922007 |0168| 053 | | | | у тому числі: | | | | | | | | ацидофілін та ацидофільне молоко | - " - |922008 |0168| 054 | | | | ряжанка | - " - |922011 |0168| 055 | | | | кефір жирний | - " - |922012 |0168| 056 | | | | у тому числі для немовлят | - " - |9220008857|0168| 057 | | | | йогурт | - " - |922232 |0168| 058 | | | | кисле молоко і варенець жирні | - " - |922014 |0168| 059 | | | | кисломолочна продукція | | | | | | | | 1 %-ної жирності | тонн |9224608801|0168| 060 | | | | 2,5 %-ної жирності | - " - |9224608802|0168| 061 | | | | 4 %-ної жирності | - " - |9224608803|0168| 062 | | | | з плодово-ягідними | | | | | | | | наповнювачами | - " - |920008 |0168| 063 | | | | В. Вершки - всього | - " - |922016 |0168| 064 | | | | з них: | | | | | | | | 8 %-ної жирності | - " - |9222490500|0168| 065 | | | | 10 %-ної жирності | - " - |920579 |0168| 066 | | | | вершки дитячі | - " - |925072 |0168| 067 | | | | З загальної кількості незбираного | | | | | | | | молока, кисломолочної продукції | | | | | | | | та вершків - розфасовані | - " - |9222001400|0168| 068 | | | | у тому числі: | | | | | | | | у скляну тару | - " - |9222001419|0168| 069 | | | | у паперові пакети | - " - |9222001432|0168| 070 | | | | у плівку | - " - |9220008897|0168| 071 | | | | Г. Сметана - всього | - " - |922019 |0168| 072 | | | | у тому числі: | | | | | | | | 30 %-ної жирності | - " - |922255 |0168| 073 | | | | 20 %-ної жирності | - " - |922023 |0168| 074 | | | | 15 %-ної жирності | - " - |922252 |0168| 075 | | | | З загальної кількості сметани - | | | | | | | | фасована | - " - |922024 |0168| 076 | | | | Д. Сирки і сиркова маса жирні | - " - |9224008801|0168| 077 | | | | з них фасовані | - " - |922027 |0168| 078 | | | | Е. Сир жирний | - " - |922031 |0168| 079 | | | | у тому числі: | | | | | | | | з плодово-ягідними наповнювачами | - " - |9222900100|0168| 080 | | | | для немовлят | - " - |9220008830|0168| 081 | | | | сир домашній | - " - |9222940100|0168| 082 | | | | напівфабрикати сирні (вареники, | | | | | | | | тісто для сирників та інше) | - " - |9222284 |0168| 083 | | | | З загальної кількості сира жирного - | | | | | | | | фасований | - " - |922035 |0168| 084 | | | | З загальної кількості продукції з | | | | | | | | незбираного молока - рідкі та | | | | | | | | пастоподібні молочні продукти для | | | | | | | | дітей раннього віку (пастеризоване | | | | | | | | молоко, "Віталакт", стерилізоване | | | | | | | | молоко, кефір, сир та інше) | - " - |9220008879|0168| 085 | | | | З загальної кількості продукції з | | | | | | | | незбираного молока у перерахунку на | | | | | | | | молоко - вироблено з давальницької | - " - |922002 |0168| 086 | | | | сировини | | | | | | | | Сухе молоко незбиране, сухі вершки та| | | | | | | | сухі суміші - всього | - " - |922301 |0168| 087 | | | | у т. ч. сухі молочні суміші для | | | | | | | | дітей раннього віку | - " - |922340 |0168| 088 | | | | з них: | | | | | | | | сухі адаптовані суміші на | | | | | | | | молочній основі: | - " - |9220008821|0168| 089 | | | | "Малюк" | - " - |9223421100|0168| 090 | | | | "Малятко" | - " - |9223421200|0168| 091 | | | | "Дітолакт" | - " - |9223420300|0168| 092 | | | | сухі збагачені каші | - " - |9220008822|0168| 093 | | | | сухі суміші для дієтичного харчу- | | | | | | | | вання (енпіти, низьколактозні | | | | | | | | суміші) | тонн |9220008881|0168| 094 | | | | З загальної кількості сухого молока | | | | | | | | незбираного, сухих вершків та сухих | | | | | | | | суміші - фасовані | - " - |922306 |0168| 095 | | | | Продукція з обезжиреного молока | | | | | | | | (молочних відвійок), сколотин і | | | | | | | | молочної сироватки | | | | | | | | Сухе обезжирене молоко | - " - |922308 |0168| 096 | | | | Замінник незбираного молока | - " - |922380 |0168| 097 | | | | Суха сироватка | - " - |922390 |0168| 098 | | | | Сир та бринза нежирні | - " - |922480 |0168| 099 | | | | Казеїн сухий технічний | - " - |922911 |0168| 100 | | | | Казеїн сухий харчовий | - " - |922912 |0168| 101 | | | | Казеїнати харчові | - " - |922991 |0168| 102 | | | | Нежирна молочна продукція в пе- | | | | | | | | рерахунку на обезжирене молоко | - " - |922401 |0168| 103 | | | | в натуральній вазі: | | | | | | | | сир нежирний | - " - |922410 |0168| 104 | | | | у т. ч. фасований | - " - |9224100091|0168| 105 | | | | сирки та сиркова маса нежирні | - " - |922402 |0168| 106 | | | | молоко і кисломолочна продукція | | | | | | | | нежирні (кисле молоко, кефір, напої | | | | | | | | з сколотин, ацидофілін та інше) | - " - |920513 |0168| 107 | | | | З загальної кількості молока і | | | | | | | | кисломолочної продукції нежирних | | | | | | | | (в натуральній вазі) - продукція у | | | | | | | | розфасованому виді | - " - |9220008811|0168| 108 | | | | Молочний цукор - сирець сухий | - " - |922923 |0168| 109 | | | | Молочний цукор рафінований | - " - |922924 |0168| 110 | | | | Згущена сироватка (без цукру) | - " - |922930 |0168| 111 | | | | Збагачена сироватка | - " - |9220008812|0168| 112 | | | | Замінник незбираного молока рідкий | | | | | | | | (у натуральній вазі) | - " - |922992 |0168| 113 | | | | Морозиво - всього | - " - |922800 |0168| 114 | | | | з нього з наповнювачами | - " - |922528801 |0168| 115 | | | | | тис. ум| | | | | | | Консерви молочні - всього | банок |922700 |0611| 116 | | | | у тому числі: | | | | | | | | згущене молоко з цукром жирне | - " - |922711 |0611| 117 | | | | згущене молоко з цукром | | | | | | | | обезжирене | - " - |922715 |0611| 118 | | | | згущене молоко стерилізоване без | | | | | | | | цукру | - " - |922714 |0611| 119 | | | | згущені вершки | - " - |922720 |0611| 120 | | | | згущене молоко з цукром і какао | - " - |922712 |0611| 121 | | | | Вироби з пластмас | тонн |220090 |0168| 122 | | | | Тара полімерна транспортна: | | | | | | | | ящики та лотки поліетиленові |тис.шт. |229771 |0798| 123 | | | | Комплекти бочкові і бочки заливні | | | | | | | | для харчових і нехарчових продуктів | ц |537340 |0167| 124 | | | | Відремонтовані бочки заливні | - " - |537040 |0167| 125 | | | | Інша продукція (за номенклатурою, | | | | | | | | встановленою органами державної | | | | | | | | статистики) | | | | 126 | | | | | | | | 127 | | | | | | | | 128 | | | | | | | | 129 | | | | | | | | 130 | | | | Виробництво холоду |гіга/кал|9980000152|0300| 131 | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
II. Відвантаження (надходження) молока і молочних продуктів

на промислову переробку - код 836
(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Коди за |Фактично вироблено|КС (підпри-| |————————————+——————————————————|ємства не | | К-ЗКП | | за | за |заповнюють)| |(А-ЗКП)|СПОВ|звітний | минулий | | | | | рік | рік | | ————————————————————————————————+———————+————+————————+—————————+———————————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————+———————+————+————————+—————————+———————————| Продукція з незбираного молока в| | | | | | перерахунку на молоко, |922002 | | | | | у тому числі в натуральній вазі | | | | | | (за видами) | | | | | | ————————————————————————————————+———————+————+————————+—————————+———————————| ————————————————————————————————+———————+————+————————+—————————+———————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. По видах продукції виробничо-технічного призначення і
окремих видах товарів народного споживання, які обліковуються у
вартісному виразі, у графах "1" і "2" дані наводяться у
порівнянних оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2. У графі "1" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 3. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N 1 -
П (термінова) - місячна (графи "1" і "4") за три місяці, шість
місяців і дев'ять місяців з початку року, по ідентичних позиціях
номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту за
формою N 1-П (мол) - квартальна відповідно за період
"січень-березень", "січень-червень" і "січень-вересень". 4. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не
зазначена у переділу, її назва вписується по вільних рядках
розділу.
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Головний бухгалтер | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— Керівник "___" _________________ 199 р.
( Форма N 1-п (м'ясо) квартальна втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-4 форми N 1-п (м'ясо) - квартальна
Державна статистична звітність
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку-|ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту|дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | —————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається Форма N 1-п (м'ясо) - квартальна _________________________________ _________________________________ Затверджена наказом _________________________________ Держкомстату України
(назва, адреса одержувача) від 26.08.97 N 7
Міністерство (відомство)__________ Поштова

(за IV квартал не подається*)
Головне управління (управління),
МДО, концерн, асоціація___________ Подають промислові підприємства усіх форм власності не пізніше 4-го числа иробниче об'єднання, підприємство після звітного періоду: _________________________________

1) управлінню статистики за місцем орма власності __________________ знаходження виробничого об'єднання, дреса ___________________________ підприємства; _________________________________ 2) районному (міському) відділу

статистики;

3) органу, що здійснює державне

регулювання у відповідній галузі економіки.
——————————————————— *) Звіт за січень-грудень подається 10 січня після звітного
року за формою N 1-п (м'ясо) річна.

Квартальний звіт підприємства (об'єднання)

м'ясної промисловості про виробництво продукції

за січень - ___________ 19__ року
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Оди- | Коди за | Код | Фактично |КС (підпри-| |ниця |———————————————|рядка|———————————————————————|ємства не | |вимі-| К-ЗКП | | |з початку|за відповід- |заповнюють)| |ру | (А-ЗКП) |СПОВ| |звітного |ний період | | | | | | | року |минулого року| | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+—————————+—————————————+———————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+—————————+—————————————+———————————| М'ясо, включаючи субпродукти I | | | | | | | | категорії - (А+Б) |тонн |921008 |0168| 001| | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | А) М'ясо |-"- |921100 |0168| 002| | | | з нього: | | | | | | | | яловичина |-"- |921110 |0168| 003| | | | телятина |-"- |921120 |0168| 004| | | | свинина |-"- |921130 |0168| 005| | | | баранина |-"- |921140 |0168| 006| | | | м'ясо птиці |-"- |921160 |0168| 007| | | | з нього потрухи |-"- | |0168| 008| | | | конина |-"- |921170 |0168| 009| | | | м'ясо кролів |-"- |921180 |0168| 010| | | | інші види м'яса |-"- |921190 |0168| 011| | | | Б) Субпродукти I категорії |-"- |921210 |0168| 012| | | | у тому числі: | | | | | | | | яловичі |-"- |921211 |0168| 013| | | | свинячі |-"- |921212 |0168| 014| | | | баранячі |-"- |921213 |0168| 015| | | | З загальної кількості м'яса і | | | | | | | | субпродуктів I категорії - | | | | | | | | вироблено з давальницької | | | | | | | | сировини |тонн |921008 |0168| 016| | | | | | | | | | | | М'ясо і субпродукти I категорії | | | | | | | | фасовані |-"- |921015 |0168| 017| | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | м'ясо (без м'яса птиці) |-"- |921032 |0168| 018| | | | | | | | | | | | м'ясо птиці |-"- |921033 |0168| 019| | | | субпродукти I категорії |-"- |921205 |0168| 020| | | | Субпродукти II категорії |-"- |921220 |0168| 021| | | | з них: | | | | | | | | яловичі |-"- |921221 |0168| 022| | | | свинячі |-"- |921222 |0168| 023| | | | баранячі |-"- |921223 |0168| 024| | | | Ковбасні вироби |-"- |921300 |0168| 025| | | | у тому числі: | | | | | | | | варені |-"- |921310 |0168| 026| | | | з них для дитячого харчування |-"- |818150 |0168| 027| | | | сосиски, сардельки |-"- |921320 |0168| 028| | | | з них сосиски |-"- |921038 |0168| 029| | | | у т. ч. сосиски для дитячого | | | | | | | | харчування |-"- |9210008814|0168| 030| | | | | | | | | | | | напівкопчені |-"- |921330 |0168| 031| | | | твердокопчені |-"- |921340 |0168| 032| | | | у т. ч. сирокопчені |-"- |921341 |0168| 033| | | | копчення |-"- |921350 |0168| 034| | | | з них: | | | | | | | | копчення в оболонці |-"- |9210008838|0168| 035| | | | копчено-запечені вироби |-"- |9213501147|0168| 036| | | | копчення з м'яса птиці |-"- |921355 |0168| 037| | | | студень |-"- |9213710000|0168| 038| | | | ковбасні вироби з конини |-"- |9213600000|0168| 039| | | | інші види ковбасних виробів |-"- |9213720000|0168| 040| | | | З загальної кількості ковбасних | | | | | | | | виробів - у розфасованому виді |-"- |9213008801|0168| 041| | | | | | | | | | | | З загальної кількості ковбасних | | | | | | | | виробів - вироблено з давальни- | | | | | | | | цької дровини |-"- |921300 |0168| 042| | | | | | | | | | | | Жири тваринні топлені: | | | | | | | | харчові |-"- |921510 |0168| 043| | | | технічні і кормові |-"- |9215008801|0168| 044| | | | М'ясні напівфабрикати |-"- |921401 |0168| 045| | | | у тому числі: | | | | | | | | котлети |-"- |921411 |0168| 046| | | | пельмені |-"- |921421 |0168| 047| | | | з них у дрібній розфасовці |-"- |921405 |0168| 048| | | | фрикадельки |-"- |921422 |0168| 049| | | | напівфабрикати натуральні |-"- |9210008816|0168| 050| | | | у тому числі: | | | | | | | | з м'яса птиці |-"- |9210008818|0168| 051| | | | супові набори і рагу |-"- |921408 |0168| 052| | | | | | | | | | | | набори для 1 і 2 страв з вико- | | | | | | | | ристанням харчової кості, | | | | | | | | субпродуктів II категорії |-"- |9210008819|0168| 053| | | | | | | | | | | | м'ясні напівфабрикати від ком- | | | | | | | | плексного розбирання м'яса по | | | | | | | | кулінарному призначенню |-"- |9214008801|0168| 054| | | | | | | | | | | | напівфабрикати крупнокускові | | | | | | | | натуральні |-"- |921460 |0168| 055| | | | м'ясний фарш |-"- |921412 |0168| 056| | | | у т. ч. в дрібній розфасовці |-"- |921403 |0168| 057| | | | З загальної кількості м'ясних | | | | | | | | напівфабрикатів - у дрібній | | | | | | | | розфасовці |-"- |9214003120|0168| 058| | | | | | | | | | | | Кулінарні вироби з м'яса |тонн |921092 |0168| 059| | | | у т. ч. з м'яса птиці |-"- |921472 |0168| 060| | | | Меланж |-"- |921992 |0168| 061| | | | Порошок яєчний |-"- |921991 |0168| 062| | | | Швидкозаморожені готові м'ясні | | | | | | | | страви з гарніром і пиріжки з | | | | | | | | м'ясною начинкою |-"- |921426 |0168| 063| | | | |тис. | | | | | | | консерви |ум. |910021 |0611| 064| | | | |банок| | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | м'ясні |-"- |921600 |0611| 065| | | | з них: | | | | | | | | яловичина тушкована |-"- |921611 |0611| 066| | | | свинина тушкована |-"- |921612 |0611| 067| | | | баранина тушкована |-"- |921613 |0611| 068| | | | з м'яса птиці |-"- |921627 |0611| 069| | | | з субпродуктів I категорії |-"- |921601 |0611| 070| | | | з субпродуктів II категорії |-"- |921603 |0611| 071| | | | делікатесні |-"- |921620 |0611| 072| | | | дитячі |-"- |921640 |0611| 073| | | | м'ясорослинні |-"- |921710 |0611| 074| | | | Пиріжки, пироги та пончики |тонн |911900 |0168| 075| | | | Кров харчова забійних тварин |-"- |921911 |0168| 076| | | | з неї: | | | | | | | | кров харчова (нерозбавлена, | | | | | | | | дефибринована або стабілізо- | | | | | | | | вана) |-"- |9210008824|0168| 077| | | | ферментні елементи |-"- |9210008825|0168| 078| | | | світла сироватка (плазма) |-"- |9219112700|0168| 079| | | | Клей кістковий |-"- |921941 |0168| 080| | | | Желатин |-"- |921930 |0168| 081| | | | у т. ч. харчовий |-"- |921931 |0168| 082| | | | з нього розфасований |-"- |9219310100|0168| 083| | | | Сухі тваринні корми |-"- |921950 |0168| 084| | | | у тому числі: | | | | | | | | кісткове кормове борошно |-"- |921952 |0168| 085| | | | кров'яне борошно |-"- |921953 |0168| 086| | | | м'ясокісткове борошно |-"- |921951 |0168| 087| | | | м'ясне борошно |-"- |921957 |0168| 088| | | | Альбумін технічний |-"- |921913 |0168| 089| | | | Альбумін харчовий |-"- |921915 |0168| 090| | | | Органотерапевтичні препарати (у | | | | | | | | порівнянних оптових цінах |тис. | | | | | | | підприємств) |грн. |935800 |0373| 091| | | | Лікарські засоби (у порівнянних |тис. | | | | | | | оптових цінах підприємств) |грн. |930100 |0373| 092| | | | Щетинно-щіткові вироби (у порів-| | | | | | | | нянних оптових цінах | | | | | | | | підприємств) |-"- |967700 |0373| 093| | | | Перо-пухові вироби: | | | | | | | | у порівнянних оптових цінах | | | | | | | | підприємств |-"- |921893 |0373| 094| | | | по вазі |тонн |921893 |0168| 095| | | | подушки перо-пухові тис.шт.921801 |0798| 096| | | | ковдри пухові |-"- |921802 |0798| 097| | | | матраци та перини пухові |-"- |921803 |0798| 098| | | | | | | | | | | | Сувеніри з рога та кості у | | | | | | | | порівнянних оптових цінах | | | | | | | | підприємства |-"- |969530 |0373| 099| | | | | | | | | | | | Виробництво холоду |Гіга/|9980000152|0300| 100| | | | |кал | | | | | | | Інші види продукції (за номен- | | | | | | | | клатурою, встановленою органа- | | | | | | | | ми державної статистики) | | | | 101| | | | | | | | 102| | | | | | | | 103| | | | | | | | 104| | | | | | | | 105| | | | | | | | 106| | | | | | | | 107| | | | | | | | 108| | | | | | | | 109| | | | | | | | 110| | | | | | | | 111| | | | | | | | 112| | | | | | | | 113| | | | | | | | 114| | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. По видах продукції виробничо-технічного призначення і
окремих видах товарів народного споживання, які обліковуються у
вартісному виразі, у графах "1" і "2" дані наводяться порівнянних
оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 3. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N 1
- П (термінова) - місячна (графи "1" і "4") за три місяці, шість
місяців і дев'ять місяців з початку року, по ідентичних позиціях
номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту за
формою N 1-П (м'ясо) - квартальна відповідно та період
"січень-березень"; "січень-червень" і "січень-вересень". 4. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не
зазначена у переліку, її назва вписується по вільних рядках
розділу.
———————————————————————————————— Виконавець_________________ | прізвище | Головний бухгалтер тел. _________________ | Керівник ————————————————————————————————
"___"_______________ 199_ р.
( Форма N 1-п (риба) квартальна втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-6 форми N 1-п (риба) - квартальна
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 0610165| | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається ___________________ Форма N 1-п (риба) - квартальна _________________________________
(назва, адреса одержувача) Затверджена наказом

Держкомстату України
Міністерство (відомство) _________ від 26.08.97 N 7 _________________________________
Басейнове виробниче рибогосподарське Поштова
об'єднання, концерн, асоціація____ (за IV квартал не подається*) _________________________________

Подають промислові підприємства усіх форм иробниче об'єднання, підприємство власності не пізніше 4-го числа після _________________________________ звітного періоду:

1) управлінню статистики за місцем орма власності___________________ знаходження виробничого об'єднання, _________________________________ підприємства;
Адреса ___________________________ 2) районному (міському) відділу статистики; _________________________________ 3) органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі економіки.
———————————————————— *) Звіт за січень-грудень подається 10 січня після звітного
року за формою N 1-п (риба) - річна.

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної промисловості

про виробництво та поставку продукції

за січень - ________________ 19__ р.
I. Виробництво окремих видів продукції ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції (за номенклату-|Оди- | Коди за | Код | Фактично вироблено |КС (підпри-| рою, встановленою органами |ниця |———————————————|рядка|—————————————————————|ємства не | державної статистики) |вимі-| К-ЗКП | | |з почат-|за відповід-|заповнюють)| |ру | (А-ЗКП) |СПОВ| |ку звіт-|ний період з| | | | | | |ного ро-|початку ми- | | | | | | |ку |нулого року | | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+————————+————————————+———————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+————————+————————————+———————————| Товарна харчова рибна продукція,| | | | | | | | включаючи консерви рибні |тонн |920003 |0168| 001| | | | Товарна харчова рибна продукція | | | | | | | | без консервіві рибних |-"- |926000 |0168| 002| | | | | | | | | | | | з неї: | | | | | | | | риба охолоджена |-"- |926060 |0168| 003| | | | риба морожена |-"- |926070 |0168| 004| | | | у т. ч. риба розібрана |-"- |926071 |0168| 005| | | | риба спецрозробки |-"- |926150 |0168| 006| | | | філе свіже чи охолоджене |-"- |926059 |0168| 007| | | | філе морожене |-"- |926140 |0168| 008| | | | риба солона, крім оселедців |-"- |926207 |0168| 009| | | | у т. ч. івасі |-"- |926205 |0168| 010| | | | продукція з лососевих риб |-"- |9260310002|0168| 011| | | | оселедці солоні |-"- |926902 |0168| 012| | | | у т. ч. слабкого посолу |-"- |926930 |0168| 013| | | | риба копчена |-"- |926302 |0168| 014| | | | риба сушена і в'ялена |-"- |926304 |0168| 015| | | | риба пряного посопу і маринована|тонн |926010 |0168| 016| | | | у тому числі: | | | | | | | | оселедці |-"- |926990 |0168| 017| | | | івасі |-"- |926903 |0168| 018| | | | кулінарні вироби |-"- |926600 |0168| 019| | | | у т. ч. швидкозаморожені рибні | | | | | | | | напівфабрикати (рибні пельме- | | | | | | | | ні, уха рибна) |-"- |926660 |0168| 020| | | | | | | | | | | | баличні вироби |-"- |926306 |0168| 021| | | | фарш харчовий |-"- |926160 |0168| 022| | | | ікра |-"- |926400 |0168| 023| | | | у тому числі риб: | | | | | | | | осетрових |-"- |926420 |0168| 024| | | | лососевих |-"- |926430 |0168| 025| | | | сухі рибні супи |-"- |926891 |0168| 026| | | | харчові морепродукти |-"- |926500 |0168| 027| | | | інші харчові продукти (харчові | | | | | | | | відходи від розбирання та інше) |-"- |926700 |0168| 028| | | | З загальної кількості товарної | | | | | | | | харчової рибної продукції без | | | | | | | | консервів рибних: | | | | | | | | оселедці всіх видів обробки |-"- |926900 |0168| 029| | | | рибні товари в дрібній | | | | | | | | розфасовці |-"- |926800 |0168| 030| | | | Нехарчова рибопродукція |-"- |928010 |0168| 031| | | | Жир риб'ячий і морського звіра |-"- |928110 |0168| 032| | | | у тому числі: | | | | | | | | технічний |-"- |928115 |0168| 033| | | | харчовий |-"- |928113 |0168| 034| | | | Борошно кормове з риби та інших | | | | | | | | морепродуктів |-"- |928200 |0168| 035| | | | | | | | | | | | Агар, агароїд |-"- |928410 |0168| 036| | | | Кормова рибопродукція |-"- |928310 |0168| 037| | | | Комбікорми |-"- |929601 |0168| 038| | | | | | | | | | | | Консерви - всього |тис. | | | | | | | |умов.| | | | | | | |банок|910021 |0611| 039| | | | з них: | | | | | | | | консерви рибні |-"- |927001 |0611| 040| | | | у тому числі: | | | | | | | | в маслі |-"- |927110 |0611| 041| | | | в томаті |-"- |927120 |0611| 042| | | | натуральні |-"- |927130 |0611| 043| | | | з них краби |-"- |927132 |0611| 044| | | | нестерилізовані (пресерви) |-"- |927200 |0611| 045| | | | з них: | | | | | | | | івасі |-"- |927203 |0611| 046| | | | оселедці |-"- |927204 |0611| 047| | | | рибоовочеві |-"- |927150 |0611| 048| | | | інші рибні консерви |-"- |927160 |0611| 049| | | | консерви томатні (сік, пюре | | | | | | | | і соуси) |-"- |916210 |0611| 050| | | | консерви м'ясні |-"- |921600 |0611| 051| | | | консерви з морепродуктів |-"- |927300 |0611| 052| | | | інші види консервів (вказати | | | | | | | | які) | | | | 053| | | | | | | | 054| | | | | | | | 055| | | | | | | | 056| | | | | | | | 057| | | | | | | | | | | | Інші види продукції (за | | | | | | | | номенклатурою, встановленою | | | | | | | | органами державної статистики): | | | | 058| | | | | | | | 059| | | | | | | | 060| | | | | | | | 061| | | | | | | | 062| | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
II. Виробничі обороти по рибопродукції ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Оди- | Коди за | Код | Фактично |КС (підпри-| |ниця |———————————————|рядка|——————————————————————|ємства не | |вимі-| К-ЗКП | | |з початку|за відповід-|заповнюють)| |ру | (А-ЗКП) |СПОВ| |звітного |ний період з| | | | | | | року |початку ми- | | | | | | | |нулого року | | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+—————————+————————————+———————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————+—————+——————————+————+—————+—————————+————————————+———————————| З загального виробітку рибної | | | | | | | | продукції: | | | | | | | | а) передано для переробки і | | | | | | | | доробки іншим об'єднанням і | | | | | | | | підприємствам свого Басейно- | | | | | | | | вого виробничого рибогоспо- | | | | | | | | дарського | | | | | | | | концерну - код 846 | | | | | | | | Товарна харчова рибна | | | | | | | | продукція | | | | | | | | без консервів рибних |тонн |926000 |0168| 063| | | | з неї: | | | | | | | | риба охолоджена |-"- |926060 |0168| 064| | | | риба морожена |-"- |926070 |0168| 065| | | | у т. ч. риба розібрана |-"- |926071 |0168| 066| | | | філе морожене |-"- |926140 |0168| 067| | | | риба солона, крім оселедців |-"- |926207 |0168| 068| | | | у т. ч. івасі |-"- |926205 |0168| 069| | | | оселедці солоні |-"- |926902 |0168| 070| | | | оселедці жирні |-"- |92600088 |0168| 071| | | | З загальної кількості товарної | | | | | | | | харчової рибопродукції - осе- | | | | | | | | ледці всіх видів обробки |-"- |926900 |0168| 072| | | | | | | | 073| | | | | | | | 074| | | | | | | | 075| | | | | | | | 076| | | | | | | | 077| | | | | | | | 078| | | | | | | | | | | | Жир риб'ячий і морського | | | | | | | | звіра |-"- |928110 |0168| 079| | | | | | | | 080| | | | | | | | 081| | | | | | | | | | | | б) одержано для переробки і | | | | | | | | доробки від інших структурних | | | | | | | | підрозділів | | | | | | | | Держрибгоспу - код 847 | | | | | | | | Товарна харчова рибна продукція | | | | | | | | без консервів рибних |-"- |926000 |0168| 082| | | | з неї: | | | | | | | | риба охолоджена |-"- |926060 |0168| 083| | | | риба морожена |-"- |926070 |0168| 084| | | | у т. ч. риба розібрана |-"- |926071 |0168| 085| | | | філе морожене |-"- |926140 |0168| 086| | | | риба солона, крім оселедців |-"- |926207 |0168| 087| | | | у т. ч. івасі |-"- |926205 |0168| 088| | | | оселедці солоні |-"- |926902 |0168| 089| | | | оселедці жирні | |92600088 |0168| 090| | | | | | | | | | | | З загальної кількості товарної | | | | | | | | харчової рибопродукції - | | | | | | | | оселедці всіх видів обробки |тонн |926900 |0168| 091| | | | | | | | 092| | | | | | | | 093| | | | | | | | 094| | | | | | | | 095| | | | Жир риб'ячий і морського | | | | | | | | звіра |-"- |928110 |0168| 096| | | | | | | | 097| | | | | | | | 098| | | | | | | | 099| | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. У вільних рядках розділу II відображаються інші види

продукції, які передані (одержані) для переробки і

доробки.
III. Вилов риби і добування штих морепродуктів - код 849
(тонн, код за СПОВ - 0168) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Коди за |Код | Фактично |Крім того, |КС (підпри-| | К-ЗКП |по- |——————————————————————|прийнято від |ємства не | | (А-ЗКП) |каз-|з початку|за відповід-|колгоспної |заповнюють)| | |ника|звітного |ний період з|системи з по-| | | | |року |початку ми- |чатку звітно-| | | | | |нулого року |го року | | ————————————————————————————————+——————————+————+—————————+————————————+—————————————+———————————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————+——————————+————+—————————+————————————+—————————————+———————————| Вилов риби та добування | | | | | | | китів, морського звіра і море- | | | | | | | продуктів | 920001 |100 | | | | | а) у внутрішніх водоймах | 920002 |101 | | | | | з нього у прісноводних во- | | | | | | | доймах | 924030 |102 | | | | | у т. ч. в ставках і інших рибо-| | | | | | | господарствах | 924073 |103 | | | | | б) в риболовній зоні СНД | 924001 |104 | | | | | в) в 200-мильних прибереж- | | | | | | | них водах інших держав | 924002 |105 | | | | | г) у відкритій частині океану | | | | | | | за межами 200-мильних при- | | | | | | | бережних вод | 924003 |106 | | | | | | | | | | | | А. Вилов риби без китів, мор- | | | | | | | ського звіра, морепродуктів | 924000 |107 | | | | | у тому числі: | | | | | | | оселедці | 924100 |108 | | | | | сардини | 924210 |109 | | | | | івасі | 924214 |110 | | | | | кілька | 924222 |111 | | | | | тюлька | 924223 |112 | | | | | сайра | 924241 |113 | | | | | салака (шпрот) | 924205 |114 | | | | | хамса | 924231 |115 | | | | | анчоус | 924232 |116 | | | | | вугор | 924710 |117 | | | | | мінога | 924720 |118 | | | | | зубатка | 924250 |119 | | | | | нототенія (включаючи скваму) | 924260 |120 | | | | | судак | 924740 |121 | | | | | сазан | 924703 |122 | | | | | сом | 924754 |123 | | | | | щука | 924760 |124 | | | | | кефаль | 924570 |125 | | | | | короп | 924770 |126 | | | | | товстолобик | 924706 |127 | | | | | скумбрія | 924550 |128 | | | | | морський окунь | 924430 |129 | | | | | ставрида | 924540 |130 | | | | | терпуг | 924445 |131 | | | | | морський карась | 924450 |132 | | | | | льодяна риба | 924954 |133 | | | | | лящ | 925753 |134 | | | | | риба-сабля | 924443 |135 | | | | | бичок азовський | 924561 |136 | | | | | корюшка | 924228 |137 | | | | | мойва | 924510 |138 | | | | | лімонема | 924949 |139 | | | | | тунець | 924470 |140 | | | | | камбала | 924410 |141 | | | | | сріблянка | 924521 |142 | | | | | пісчанка | 924523 |143 | | | | | палтус | 924420 |144 | | | | | осетрові | 924580 |145 | | | | | у т. ч. сигові | 924590 |146 | | | | | лососеві | 924600 |147 | | | | | тріскові | 924300 |148 | | | | | прісноводний частик | 924031 |149 | | | | | Б. Морепродукти і ракоподібні | 925005 |150 | | | | | у тому числі: | | | | | | | ракоподібні | 925300 |151 | | | | | молюски | 925350 |152 | | | | | голкошкірі | 925360 |153 | | | | | водорості | 925400 |154 | | | | | В. Добування морського звіра | | | | | | | - голів (код за СПОВ - 0635) | 925200 |155 | | | | | - тонн | 925200 |156 | | | | | Г. Добування китів | | | | | | | - голів (код за СПОВ - 0635) | 925100 |157 | | | | | - тонн | 925100 |158 | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IV. Залишки рибної продукції на кінець звітного кварталу -

код 851 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одини-| Коди за |На берегових |На борту|В до-|Всьо-|КС (підпри-| |ця |———————————————|підприємствах| суден |розі |го |ємства не | |виміру| К-ЗКП | |(включаючи | | | |заповнюють)| | | (А-ЗКП) |СПОВ|холодильники | | | | | | | | |і склади) | | | | | ————————————————————————————————+——————+——————————+————+—————————————+————————+—————+—————+———————————| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————————————————————————————————+——————+——————————+————+—————————————+————————+—————+—————+———————————| Всього затареної харчової про- | тонн |9260010001|0168| | | | | | дукції по вазі готової продук- | | | | | | | | | ції (без оплаченої закладки) | | | | | | | | | в тому числі оселедці | -"- |9260010002|0168| | | | | | Всього незатареної рибної про- | | | | | | | | | дукції по вазі сирцю | -"- |9260010003|0168| | | | | | | | | | | | | | | в тому числі оселедці | -"- |9260010004|0168| | | | | | тис. ум.| | | | | | | | Рибні консерви |банок |927001 |0611| | | | | | в тому числі стерильні в | | | | | | | | | жерсті | -"- |927102 |0611| | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
період минулого року. 2. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N
1-п (термінова) місячна (графи "1" і "4") за три місяці, шість
місяців і дев'ять місяців з початку року, по ідентичних позиціях
номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту за
формою N 1-п (риба) - квартальна відповідно за періоди
"січень-березень", "січень-червень" і "січень-вересень". 3. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не
зазначена у переліку, її назва вписується у вільних рядках форми.
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | Головний бухгалтер | прізвище | | тел._________________________ | Керівник ————————————————————————————————————

"___"______________199 р.
( Форма N 1-п (ліс) квартальна втратила чинність на підставі

Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-2 форми N 1-п (ліс) - квартальна
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 0610180| | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається____________________________ Форма N 1-п (ліс) - квартальна _________________________________________

(назва, адреса одержувача) Затверджена наказом Держкомстату України _________________________________________ від 26.08.97 N 7 іністерство (відомство)__________________ Поштова
МДО, концерн, асоціація_________________ (за IV квартал не подається*) _________________________________________
Виробниче об'єднання, підприємство________ Подають промислові підприємства усіх форм власності _________________________________________ не пізніше 4-го числа після звітного періоду: _________________________________________ 1) управлінню статистики за місцем знаходження орма власності__________________________ виробничого об'єднання, підприємства; _________________________________________ 2) районному (міському) відділу статистики; дреса____________________________________ 3) органу, що здійснює державне регулювання у _________________________________________ відповідній галузі економіки.
————————————————————————— Звіт за січень-грудень подається до 10 січня після
звітного року за формою N 1-п (ліс) - річна.
Квартальний звіт підприємства (об'єднання)

лісового господарства про виробництво продукції

за січень- __________ 19__ р.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одини- | Коди за | Код | Фактично вироблено |КС (під- | (за номенклатурою, встановленою органами |ця |——————————————|рядка|—————————————————————|приємст- | державної статистики) |виміру |К-ЗКП |СПОВ| |з почат-|за відповід-|во не | | |(А-ЗКП) | | |ку звіт-|ний період |заповнює)| | | | | |ного ро-|з початку | | | | | | |ку |минулого ро-| | | | | | | |ку | | ———————————————————————————————————————————+———————+—————————+————+—————+————————+————————————+—————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ———————————————————————————————————————————+———————+—————————+————+—————+————————+————————————+—————————| Пиломатеріали |куб. м |533000 |0113| 1 | | | | | | | | | | | | з них пиломатеріали з давальницької |-"- |533020 |0113| 2 | | | | сировини | | | | | | | | | | | | | | | | пиломатеріали для автовагонобудування і | | | | | | | | сільськогосподарського машинобудування |-"- |330008816|0113| 3 | | | | | | | | | | | | Бруси мостові і для нафтових вишок |-"- |331008801|0113| 4 | | | | | | | | | | | | Обапол шахтний |-"- |533320 |0113| 5 | | | | | | | | | | | | Дерев'яні клеєні конструкції |-"- |536601 |0113| 6 | | | | | | | | | | | | Блоки віконні і дверні в зборі |кв. м |536101 |0055| 7 | | | | | | | | | | | | з них дверні |-"- |536110 |0055| 8 | | | | | | | | | | | | Тара дерев'яна |куб. м |537000 |0113| 9 | | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | комплект деталей ящиків дерев'яних | | | | | | | | (ящикові комплекти) |-"- |537120 |0113| 10 | | | | | | | | | | | | з них для овочів, фруктів, ягід |-"- |537122 |0113| 11 | | | | | | | | | | | | клепка для заливних бочок |-"- |537210 |0113| 12 | | | | | | | | | | | | Паркет |кв. м |536180 |0055| 13 | | | | | | | | | | | | Деревноволокнисті плити |кв. м |553600 |0081| 14 | | | | |умов. | | | | | | | | | | | | | | | Технологічна тріска для виробництва |куб. м | | | | | | | целюлози і деревної маси |щільних|531320 |0136| 15 | | | | | | | | | | | | з неї з відходів лісозаготовок |-"- |531305 |0136| 16 | | | | | | | | | | | | Технологічна тріска для гідролізного |куб. м | | | | | | | виробництва і деревних плит |щільних|531028 |0136| 17 | | | | | | | | | | | | Інші види продукції (вказати які) за | | | | | | | | номенклатурою, встановленою органами | | | | | | | | державної статистики | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 21 | | | | | | | | 22 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 27 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 29 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 31 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 33 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 37 | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 39 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 41 | | | | | | | | 42 | | | | | | | | 43 | | | | | | | | 44 | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 46 | | | | | | | | 47 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення
1. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 2. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N 1-п
(термінова) - місячна (графи "1" і "4") за три місяці, шість
місяців і дев'ять місяців з початку року, по ідентичних позиціях
номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту за
формою) N 1-п (ліс) - квартальна відповідно за періоди
"січень-березень", "січень-червень" і "січень-вересень". 3. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не
зазначена у переліку, її назва вписується у вільних рядках форми.
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Керівник | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— "___"__________199 р.
( Форма N 1-п (споживспілка) термінова втратила чинність на
підставі Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор.1-4 форми N 1-п (споживспілка) - термінова місячна
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 0610210| | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Форма N 1-п (споживспілка) - термінова місячна ому подається ___________________________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України ___________________________________________________ від 26.08.97 N 7 ___________________________________________________ Подають промислові підприємства, споживчі (назва, адреса одержувача) товариства та інші організації, що мають підсобні промислові виробництва 2-го числа ромислове підприємство, організація________________ після звітного періоду за графіком органу ___________________________________________________ державної статистики: 1) статистичному органу за місцем знаходження об'єднання, підприємства, організації; орма власності_____________________________________ 2) своїй вищестоящій організації. По телеграфу передають дані у випадку, якщо звіт дреса______________________________________________ не може бути переданий іншими засобами зв'язку у встановлений строк.

Терміновий звіт
промислового підприємства (організації) споживчої кооперації по продукції за січень - _________ 19__ року
I. Економічні показники
(у тис.грн. з одним десятковим знаком) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування показника | N |Ознака | Фактично вироблено|КС (підпри- | |рядка|обробки|————————————————————————|приємства не| | | |за звітний|за період |заповнюють) | | | |місяць |з початку | | | | | |звітного року| | ————————————————————————————————————————————————+—————+———————+——————————+—————————————+————————————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————————————————————+—————+———————+——————————+—————————————+————————————| Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах | | | | | | підприємств без податку на додану вартість, | | | | | | акцизного збору | | | | | | у діючих цінах відповідного року | 821 | | | х | | з нього роботи (послуги) промислового | | | | | | характеру | 822 | | | х | | у порівнянних цінах на 01.01.98 р. | 810 | | | х | | | | | | | | Вартість переробленої давальницької сировини | | | | | | в оптових цінах підприємств без податку на до- | | | | | | дану вартість, акцизного збору | 825 | | | х | | | | | | | | Додана вартість у діючих цінах *) | 849 | | х | | | | | | | | | Середньоспискова чисельність штатних праців- | | | | | | ників спискового складу основної діяльності, | | | | | | чоловік **) | 829 | | | х | | | 832 | | | | | | 833 | | | | | | | | | | | Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) в | | | | | | діючих оптових цінах підприємств без податку | | | | | | на додану вартість та акцизного збору | 834 | | х | | | - з рядка 834 вартість продукції, реалізованої | | | | | | на бартерних умовах | 835 | | х | | | - з рядка 834 вартість продукції, оплаченої у | | | | | | грошовій формі | 836 | | х | | | | | | | | | З обсягу продукції (робіт, послуг) у діючих ці- | | | | | | нах (рядок 821) - обсяг продукції (робіт, | | | | | | послуг) підприємств по виробництву харчової | | | | | | продукції | 846 | | | | | з них - хліба і хлібобулочних виробів | 847 | | | | | | | | | | | Обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних | | | | | | цінах за попередній місяць | 848 | | | х | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————— * Подається раз на півріччя з запізненням на місяць (за 1997 рік
- у звіті за січень 1998 року, за I півріччя - у звіті за
січень-липень). * Подається щоквартально за звітний квартал.
II. Виробництво видів продукції
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції |Одиниця| Коди за |Оз- | Фактично вироблено |Залишки | (за номенклатурою, встановленою|виміру |————————————|на- |——————————————————————————————————————————————————————|виробле-| органами державної статистики) | | К-ЗКП |СПОВ|ка | за звітний місяць |за відпо-|ної про-| | |(А-ЗКП)| |об- |————————————————————————————————————————————| відний |дукції | | | | |роб-| всього -| у тому числі: | місяць |на кі- | | | | |ки |кількість|——————————————————————————————————|минулого |нець | | | | | | | призначено для збуту |призначено | року - |звітного| | | | | | |——————————————————————|для подаль-|кількість|періоду | | | | | | |кіль-|вартість у дію- | шої пере- | | | | | | | | |кість|чих оптових ці- |робки і до-| | | | | | | | | |цінах, тис.грн. | робки - | | | | | | | | | | |кількість | | | ———————————————————————————————+———————+———————+————+————+—————————+—————+————————————————+———————————+—————————+————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ———————————————————————————————+———————+———————+————+————+—————————+—————+————————————————+———————————+—————————+————————| Ковбасні вироби............... | тонн |921300 |0168| | | | | | | | З загальної кількості ков- | | | | | | | | | | | басних виробів - вироб- | | | | | | | | | | | лено з давальницької си- | | | | | | | | | | | ровини...................... | -"- |921300 |0168| | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | Консерви - всього............. | умов. |910021 |0611| | | | | | | | у тому числі: | банок | | | | | | | | | | м'ясні........................ | -"- |921600 |0611| | | | | | | | плодоовочеві.................. | -"- |910023 |0611| | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | овочеві (без овочевих і то- | | | | | | | | | | | матних соків, томатної пас- | | | | | | | | | | | ти, пюре, соусу, напоїв)... | -"- |916100 |0611| | | | | | | | томатні (сік, напої, паста, | | | | | | | | | | | пюре, соуси)............... | -"- |916211 |0611| | | | | | | | фруктові, включаючи со- | | | | | | | | | | | ки, в тому числі бере- | | | | | | | | | | | зовий...................... | -"- |916300 |0611| | | | | | | | Кондитерські вироби.......... | тонн |910011 |0168| | | | | | | | Макаронні вироби............ | -"- |914900 |0168| | | | | | | | Хліб і хлібобулочні ви- | | | | | | | | | | | роби......................... | -"- |911005 |0168| | | | | | | | Мінеральні води.............. | дал |918540 |0123| | | | | | | | Безалкогольні напої.......... | -"- |918501 |0125| | | | | | | | Горілка і лікеро-горілчані | | | | | | | | | | | вироби....................... | -"- |918100 |0125| | | | | | | | Вино плодоягідне.............. | -"- |917300 |0125| | | | | | | | Пиво.......................... | -"- |918420 |0125| | | | | | | | Папір......................... | тонн |543000 |0168| | | | | | | | Інші види продукції, що | | | | | | | | | | | виробляються (вказати | | | | | | | | | | | які - за номенклатурою, | | | | | | | | | | | встановленою органами | | | | | | | | | | | державної статистики): | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————+———————|———————|————|————|—————————|—————|————————————————|———————————|—————————|————————| ———————————————————————————————+———————|———————|————|————|—————————|—————|————————————————|———————————|—————————|————————| ———————————————————————————————+———————|———————|————|————|—————————|—————|————————————————|———————————|—————————|————————| Інша продукція, не зазначена | | | | | | | | | | | вище |тис.грн| Х |0373| Х | Х | Х | | Х | Х | Х | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
III. Виробництво товарів народного споживання

(в оптових цінах підприємств, тис. грн.; код за СПОВ - 0373;

з одним десятковим знаком після коми) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Коди за |Ознака|Вироблено |Вироблено у порівнянних | (за номенклатурою, встановленою |————————————————————|оброб-|за звітний|цінах на 01.01.98 | органами державної статистики) | К-ЗКП |Номенкла-| ки |місяць |————————————————————————————| | (А-ЗКП) | турою | |у діючих |за попе-|за звіт-|за відпо- | | |Держком- | |цінах |редній |ний мі- |відний мі-| | | стату | | |місяць |сяць |сяць мину-| | | | | | | |лого року | ————————————————————————————————+——————————+—————————+——————+——————————+————————+————————+——————————| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————+——————————+—————————+——————+——————————+————————+————————+——————————| Товари народного споживання |9500008837| 999780 | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | продовольчі товари (без | | | | | | | | алкогольних напоїв) |9100008813| 999786 | | | | | | ————————————————————————————————+——————————+—————————+——————+——————————+————————+————————+——————————| непродовольчі товари без товарів| | | | | | | | легкої промисловості |9600008825| 999790 | | | | | | ————————————————————————————————+——————————+—————————+——————+——————————+————————+————————+——————————| товари легкої промисловості |8100991001| 999793 | | | | | | ————————————————————————————————+——————————+—————————+——————+——————————+————————+————————+——————————| алкогольні напої |9170008803| 999831 | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | | прізвище | Керівник | тел._________________________ | ———————————————————————————————————— "___"__________199 р.
Короткі пояснення щодо заповнення форми
Розділ I

1. По рядку "822" наводяться дані про обсяг робіт (послуг)
промислового характеру, який визначається згідно з п. 31 Типової
інструкції про складання звітів промислових підприємств,
затвердженої наказом Мінстату України N 123 від 20.07.92.

2. Дані про вартість переробленої давальницької сировини в
діючих оптових цінах підприємств без податку на додану вартість та
акцизного збору наводяться по рядку "825" виходячи з даних
позабалансового рахунку 002 Товарно-матеріальні цінності, прийняті
на відповідальне збереження", договорів та первинних документів на
прийняту давальницьку сировину. Дані рядка 825 не включаються до
даних рядка 821.
Розділ II

1. У графі "1" наводяться дані про валовий випуск продукції,
включаючи продукцію, використану для подальшої переробки і доробки
на власному підприємстві.

2. У графах "2" і "3" наводяться дані про кількість і
вартість тільки призначеної для збуту/реалізації готової
продукції, напівфабрикатів, комплектуючих виробів без урахування
їх обсягів, використаних для подальшої переробки і доробки на
власному підприємстві, незважаючи на існуючі галузеві
особливості.

3. У графі "3" дані наводяться у діючих оптових цінах
підприємств без урахування вартості давальницької сировини. Сума
даних по графі "3" по всіх видах продукції (основні позиції),
включаючи рядок "Інша продукція, не зазначена вище" і рядка 822
розділу I "роботи промислового характеру" по графі "1" повинна
дорівнювати даним про місячний обсяг продукції (робіт, послуг) у
діючих оптових цінах, наведеним у графі "1" рядка 821 розділу I
форми.

4. У графі "4" наводяться дані про кількість продукції,
виготовленої власними силами і використаної для подальшої
переробки і доробки на власному підприємстві.

5. Сума даних граф "2" і "4" повинна дорівнювати даним графи
"1".

6. У випадку виробництва підприємством продукції з
давальницької сировини окремим рядком наводяться дані про випуск
продукції на давальницьких засадах з познакою у графі "Д" коду
"7": по графах "1", "2" і "4" - кількість такої продукції, по
графі "3" - вартість її обробки.

7. У графі "5" наводяться уточнені дані (валовий випуск) за
відповідний звітному місяць минулого року.

8. По видах продукції, які обліковуються у вартісному
виразі, у графах "1", "2", "4", "5" дані наводяться у порівняних
цінах підприємств на 01.01.98 р.

9. У графі "6" наводяться дані про залишки призначеної для
збуту, але нереалізованої, продукції власного виробництва на
кінець звітного періоду (незалежно коли вироблена) без урахування
продукції, що знаходиться на складі підприємства на
відповідальному зберіганні, як Держрезерв, або з інших причин.
Дані подаються по всіх позиціях номенклатури, встановленої для
цього звіту, крім тих видів продукції, що обліковуються у
вартісному виразі.

10. Сума даних (графи "1" і "5"), що повідомляються за три
місяці, шість місяців і дев'ять місяців з початку року за формою N
1-п (споживспілка) термінова - місячна, по ідентичних позиціях
повинна дорівнювати даним квартального звіту за формою N 1-п
(споживспілка) - квартальна за відповідні періоди; за дванадцять
місяців року - даним річного звіту за формою N 1-п (споживспілка)
- річна.

11. Якщо на підприємстві (в споживчому товаристві) є
виробництво продукції, яка не зазначена у переліку, її назва
вписується по вільних рядках розділу.
Розділ III

1. Усі дані цього розділу наводяться в оптових цінах
підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору.
2. Відомості про загальні обсяги виробництва товарів
народного споживання (код ОКП 9500008837) повинні бути
взаємоув'язані з показниками I розділу форми: 2.1. Дані графи "1" наводяться з даних графи "1" рядка "821"
I розділу в діючих оптових цінах підприємств. 2.2. Дані граф "2", "3" і "4" наводяться у порівнянних
оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2.2.1. Дані графи "2" наводяться з даних графи "1" рядка
"848" I розділу. У звіті за січень 1998 року у цій графі
наводяться обсяги виробництва товарів народного споживання за
грудень 1997 року у порівнянних цінах підприємств, що склалися
станом на 01.01.98. 2.2.2. Дані графи "3" наводяться з даних графи "1" рядка
"810" I розділу. 2.2.3. У графі "4" наводяться дані про уточнені обсяги
виробництва товарів народного споживання за відповідний звітному
місяць минулого року у порівнянних цінах підприємств станом на
01.01.98.
3. Сума даних (графи "1", "3" і "4"), що повідомляються за
дванадцять місяців року за формою N 1-п (споживспілка) термінова -
місячна, по ідентичних позиціях повинна дорівнювати даним річного
звіту за формою N 1-п (споживспілка) річна.
( Форма N 1-п (споживспілка) квартальна втратила чинність на
підставі Наказу Держкомстату N 296 ( v0296202-98 ) від 28.08.98 )
Стор. 1-4 форми N 1-п (споживспілка) - квартальна
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 0610018| | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається Форма N 1-п (споживспілка) - квартальна __________________________________________ __________________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України __________________________________________ від 26.08.37 N 7 (назва, адреса одержувача)

Поштова
Промислове підприємство, організація_______ (за IV квартал не подається) __________________________________________

Подають 4-го числа після звітного періоду*): орма власності____________________________ промислові підприємства, споживчі товариства та інші організації, що мають підсобні дреса_____________________________________ промислові виробництва: 1) статистичному органу за місцем знаходження підприємства, організації; 2) районному (міському) відділу статистики; 3) своїй вищестоящій організації. ——————————————————— *) Звіт за січень-грудень подається 10 січня після звітного
року за формою N 1-п (споживспілка) річна.
Квартальний звіт

підприємства (організації) споживчої кооперації про

виробництво __________ продукції

за січень - __________ 19__ року
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види продукції | Одини- | Коди за | Код | Вироблено | | ця |—————————————————|рядка|——————————————————————| | виміру | К-ЗКП |СПОВ | |з початку|за відповід-| | | (А-ЗКП) | | |звітного |ний період | | | | | |року |минулого ро-| | | | | | |ку | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————+————————+———————————+—————+—————+—————————+————————————| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Виробництво непродовольчої продукції | | | | | | | | Обладнання технологічне і запасні частини | | | | | | | до нього для підприємств торгівлі, | | | | | | | громадського харчування і харчоблоків... |тис.грн.| 515100 |0373 | 01 | | | | | | | | | | Вироби з пластмас - всього............... | тонн | 220090 |0168 | 02 | | | | | | | | | | Пиломатеріали............................ | куб. м | 533000 |0113 | 03 | | | з них з давальницької сировини....... | -"- | 533020 |0113 | 04 | | | | | | | | | | |тис. шт.| | | | | | Стінові матеріали......................... ум. цегли| 574100 |0804 | 05 | | | у тому числі: | | | | | | | цегла будівельна.......................... | -"- | 574120 |0804 | 06 | | | дрібні стінові блоки (без блоків з | | | | | | | ніздрюватих бетонів)..................... | -"- | 574130 |0804 | 07 | | | | | | | | | | Валяне і фетрове взуття................... |тис. пар| 816700 |0716 | 08 | | | | | | | | | | Килими і килимові вироби................. | кв. м | 817100 |0057 | 09 | | | | | | | | | | Взуття (без гумового і валяного)......... |тис. пар| 880011 |0716 | 10 | | | | | | | | | | Хутро і хутряні вироби (з натурального | | | | | | | хутра) в оптових порівнянних цінах...... | -"- | 8900008804|0373 | 11 | | | | | | | | | | Кожухи і кожушки, включаючи бекеші і | | | | | | | пальта, криті тканиною.................. | штук | 8927008801|0796 | 12 | | | | | | | | | | Вироби з штучного хутра (на трикотажній | | | | | | | основі), штучного каракулю і смушки в | | | | | | | оптових порівнянних цінах............... тис. грн.| 892016 |0373 | 13 | | | | | | | | | | Інші види продукції (вказати які), | | | | | | | встановлені органами держстатистики): | | | | | | | | | | | 14 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 15 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 16 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 17 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 18 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 19 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 20 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 21 | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—————————+————————————| КС | | | ———————————————————————— 2. Виробництво продовольчої продукції | | | | | | | Товарна харчова рибна продукція (без риб- | | | | | | | них консервів)............................ | тонн | 926000 |0168 | 22 | | | | | | | | | | М'ясо, включаючи субпродукти I категорії.. | -"- | 921008 |0168 | 23 | | | | | | | | | | З загальної кількості м'яса і субпродуктів | | | | | | | I категорії вироблено з давальницької | | | | | | | сировини................................. | -"- | 921008 |0168 | 24 | | | | | | | | | | Ковбасні вироби.......................... | -"- | 921300 |0168 | 25 | | | у тому числі твердокопчені............ | -"- | 921340 |0168 | 26 | | | | | | | | | | З загальної кількості ковбасних виробів | | | | | | | вироблено з давальницької сировини..... | -"- | 921300 |0168 | 27 | | | | | | | | | | Морозиво................................. | -"- | 922800 |0168 | 28 | | | | | | | | | | Консерви - всього (сума рядків 30-36, 42,|тис. ум.| | | | | | 43).................................... | банок | 910021 |0611 | 29 | | | у тому числі: | | | | | | | м'ясні................................. | -"- | 921600 |0611 | 30 | | | |тис. ум.| | | | | | м'ясорослинні............................ | банок | 921710 |0611 | 31 | | | салобобові............................... | -"- | 921720 |0611 | 32 | | | рибні.................................... | -"- | 927001 |0611 | 33 | | | овочеві (без овочевих і томатних соків, | | | | | | | томатної пасти, пюре, соусу, напоїв)..... | -"- | 916100 |0611 | 34 | | | томатні (сік, напої, паста, пюре, соуси).. | -"- | 916210 |0611 | 35 | | | фруктові, включаючи соки (в т. ч. | | | | | | | березовий)............................... | -"- | 916300 |0611 | 36 | | | з них: | | | | | | | компоти.............................. | -"- | 916311 |0611 | 37 | | | повидло.............................. | -"- | 916321 |0611 | 38 | | | варення.............................. | -"- | 916331 |0611 | 39 | | | джем................................. | -"- | 916332 |0611 | 40 | | | соки фруктові (без березового соку).... | -"- | 916340 |0611 | 41 | | | соки овочеві стерилізовані................ | -"- | 916220 |0611 | 42 | | | інші плодоовочеві консерви, включаючи | | | | | | | плодоягідні сиропи, ексірахлі, підварки, | | | | | | | начинки, пюре стерильне (товарне), сік | | | | | | | кавуновий (товарний), хрін столовий, | | | | | | | цукати, аджику............................| -"- | 910022 |0611 | 43 | | | | | | | | | | З загальної кількості консервів - консерви | | | | | | | плодоовочеві (сума рядків 31, 32, 34-36,| | | | | | | 42, 43).................................. | -"- | 910023 |0611 | 44 | | | у тому числі з дикоростучої сировини...| -"- |9100238802 |0611 | 45 | | | | | | | | | | Сушені овочі...............................| тонн | 916401 |0168 | 46 | | | Сушена картопля............................| -"- | 916411 |0168 | 47 | | | Сушені фрукти..............................| -"- | 916402 |0168 | 48 | | | Швидкозаморожені плоди, ягоди, овочі, | | | | | | | півфабриката та готові страви............| -"- | 916500 |0168 | 49 | | | Продукти з картоплі........................| -"- | 916600 |0168 | 50 | | | Крохмаль сухий.............................| -"- | 918710 |0168 | 51 | | | Кондитерські вироби (сума рядків 53 і 55)..|. -"- | 910011 |0168 | 52 | | | у тому числі: | | | | | | | цукристі...............................| -"- | 912000 |0168 | 53 | | | з них мармеладно-пастильні вироби...| -"- | 912800 |0168 | 54 | | | борошняні..............................| -"- | 913000 |0168 | 55 | | | | | | | | | | З рядка 52 - кондитерські вироби, вироблені| | | | | | | підприємствами хлібопечення...............| -"- |9130008803 |0168 | 56 | | | | | | | | | | Макаронні вироби...........................| -"- | 914900 |0168 | 57 | | | у тому числі: | | | | | | | макарони..................................| -"- | 914910 |0168 | 58 | | | вермішель.................................| -"- | 914920 |0168 | 59 | | | фігурні вироби............................| -"- | 914940 |0168 | 60 | | | ріжки.................................... | -"- | 914950 |0168 | 61 | | | інші..................................... | -"- | 914960 |0168 | 62 | | | | | | | | | | Горілка і лікеро-горілчані вироби......... | дал | 918100 |0121 | 63 | | | Вино виноградне........................... | -"- | 917100 |0121 | 64 | | | Вино плодоягідне.......................... | -"- | 917300 |0121 | 65 | | | Пиво...................................... | -"- | 918420 |0121 | 66 | | | Безалкогольні напої....................... | -"- | 918501 |0121 | 67 | | | у тому числі квас....................... | -"- | 918531 |0121 | 68 | | | Мінеральні води........................... | дал | 918540 |0121 | 69 | | | | | | | | | | Хліб і хлібобулочні вироби, включаючи | | | | | | | випікання в колгоспних печах та з | | | | | | | давальницького борошна - всього.......... | тонн | 911005 |0168 | 70 | | | у тому числі: | | | | | | | булочні вироби вагою 500 г і менше | -"- | 911580 |0168 | 71 | | | бубличні вироби........................ | -"- | 911700 |0168 | 72 | | | здобні хлібобулочні вироби............. | -"- | 911600 |0168 | 73 | | | сухарі................................. | -"- | 911800 |0168 | 74 | | | | | | | | | | Хліб і хлібобулочні вироби, випечені з | | | | | | | давальницького борошна................. | -"- | 911005 |0168 | 75 | | | | | | | | | | Інші види продукції (вказати які), | | | | | | | встановлені органами держстатистики: | | | | | | | | | | | 76 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 77 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 78 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 79 | | | ———————————————————————————————————————————|————————|———————————|—————|—————|—————————|————————————| | | | | 80 | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+—————————+————————————| КС | | | ———————————————————————— Пояснення
1. По видах продукції виробничо-технічного призначення і
окремих видах товарів народного споживання, які обліковуються у
вартісному виразі, у графах "1" і "2" дані наводяться у
порівнянних оптових цінах підприємств на 01.01.98. 2. У графі "2" наводяться уточнені дані за відповідний
звітному період минулого року. 3. Сума даних, повідомлених у місячному звіті за формою N 1-п
(споживспілка) термінова-місячна (графи "1" і "4") за три місяці,
шість місяців і дев'ять місяців з початку року, по ідентичних
позиціях номенклатури повинна дорівнювати даним квартального звіту
за формою N 1-п (споживспілка) - квартальна відповідно за періоди
"січень-березень", "січень-червень" і "січень-вересень". 4. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не
зазначена у переліку, її назва вписується у вільних рядках форми.
———————————————————————————————————— | Виконавець___________________ | Головний бухгалтер | прізвище | | тел._________________________ | Керівник ————————————————————————————————————
"___"__________199 р.

Стор.1-2 форми N 2-тп (цукор)
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-|міністер-|вищестоя-| |КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової |ства, ві-|щої орга-| | | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-|домства, |нізації -| | | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за|МДО, кон-|ідентифі-| | | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ |церну, |каційний | | | |код | | |за КВЕД| | |асоціації|код | | | |ЄДРПОУ | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+—————————+—————————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 2-тп (цукор) ому подається____________________ Затверджена наказом Держкомстату України _________________________________ від 26.08.97 N 7
(назва, адреса одержувача) Поштова-місячна іністерство (відомство)__________ _________________________________ Подають цукрові заводи усіх форм влас- ДО, концерн, асоціація________ ності не пізніше 8-го числа після _________________________________ звітного періоду: _________________________________ 1) управлінню статистики за місцем зна- иробниче об'єднання, підприємство ходження заводу; _________________________________ 2) органу, що здійснює державне регу- орма власності___________________ лювання у відповідній галузі економіки. дреса____________________________
Звіт

про реалізацію та використання цукру

цукровими заводами

у січні- ___________ 1996 року
(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва показника | Код |Фактично| | рядка | | ———————————————————————————————————————————————|———————|————————| I. Залишки цукру станом на 01.01.98 - всього | 01 | | у тому числі: | | | 1.1 цукор, що належить заводу | 02 | | 1.2 цукор, що належить замовнику | 03 | | 1.3 З загального обсягу залишків (рядок 01) -| | | Держрезерв | 04 | | | | | II. Вироблено цукру-піску з початку року - | | | всього | 05 | | у тому числі: | | | 2.1 належить заводу | 06 | | 2.2 належить виробнику сільгоспсировини | 07 | | | | | III. Реалізовано цукру-піску, що належить | | | заводу - всього | 08 | | у тому числі: | | | 3.1 підприємствам роздрібної торгівлі | 09 | | 3.2 підприємствам громадського харчування | 10 | | 3.3 промисловим підприємствам на подальшу | | | переробку | 11 | | 3.4 оптовим посередникам | 12 | | 3.5 спецспоживача | 13 | | 3.6 Держрезерву | 14 | | 3.7 іншим споживачам | 15 | | З загального обсягу реалізації цукру, | | | що належить заводу (рядок 08): | | | 3.8 - реалізовано за бартером | 16 | | 3.9 - реалізовано за межі України | 17 | | | | | IV. Використано цукру на власні потреби заводу | 18 | | у тому числі: | | | 4.1 на промислові потреби | 19 | | 4.2 в рахунок оплати праці | 20 | | 4.3 на інші потреби | 21 | | | | | V. Відгружено цукру замовника | 22 | | | | | VI. Залишки цукру на кінець звітного періоду | 23 | | у тому числі: | | | 6.1 цукор, що належить заводу | 24 | | 6.2 цукор, що належить замовнику | 25 | | 6.3 3 загального обсягу залишків (рядок 23) - | | | Держрезерв | 26 | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————— Головний бухгалтер Виконавець__________________________ | прізвище | Керівник тел._______________________________ | ——————————————————————————————————————— "__"_______________ 199__ р.
Пояснення
Форму складають цукрові заводи усіх форм власності, які
виробляють цукор-пісок.
Розділ I

По рядку 01 включаються залишки цукру власного виробництва
незалежно від часу його виготовлення станом на 1 січня 1997 р. Ці
дані протягом року змінюватися не повинні.
Розділ II

1. По рядку 05 подаються дані про виробництво заводом цукру,
включаючи цукор, виготовлений з давальницької сировини,
наростаючим підсумком з початку року. Дані за період з початку
року повинні дорівнювати сумі місячних даних, що наводяться
підприємством у II розділі форми N 1-п (термінова) - місячна.

2. По рядку 06 відображаються дані про обсяг цукру,
виготовленого з власної сировини, а також обсяг цукру, залишеного
заводу як оплата за переробку давальницької сировини. По рядку 07
подаються дані про обсяг цукру, виготовленого з давальницької
сировини, за мінусом цукру, який залишений заводу як оплата за
переробку сировини. Ці дані обов'язково повинні бути узгоджені з
даними форми N 1-п (термінова) місячна.

3. Сума даних рядків 06 і 07 повинна дорівнювати даним рядка
05.
Розділ III

1. Дані рядка 08 наводяться з суми даних по рядках 02 і 06.

2. Сума даних по рядках 09 - 15 повинна дорівнювати даним
рядка 08.
Розділ IV

Сума даних рядків 19 - 21 повинна дорівнювати даним рядка
18.
Розділ V

Подаються дані про обсяги цукру, що належить замовнику, які
були відпущені зі складу заводу за його (замовника)
розпорядженням.
Розділ VI

1. Дані рядка 23 повинні дорівнювати даним рядка 01 плюс дані
рядка 05 мінус сума даних рядків 08, 18 і 22.

2. Дані рядка 24 повинні дорівнювати даним рядка 02 плюс дані
рядка 06 мінус сума даних рядків 08 і 18.
( Форма N 2-п (метвироби) втратила чинність на підставі Наказу

Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 )
Стор.1-3 форми N 2-п (метвироби)
Державна статистична звітність
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-| |міністер-|вищестоя-|КС | доку-|ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової | |ства, ві-|щої орга-| | менту|дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-| |домства, |нізації -| | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за| |МДО, кон-|ідентифі-| | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ | |церну, |каційний | | |код | | |за КВЕД| | | |асоціації|код | | |ЄДРПОУ | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | —————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+————+—————————+—————————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається _________________________ Форма N 2-п (метвироби) (назва, _____________________________________ Затверджена наказом Держкомстату адреса одержувача) України від 26.08.97 N 7

Поштова - квартальна
Міністерство (відомство)______________ Подається 4-го числа після звіт- _____________________________________ ного періоду, за рік 10 січня ідприємство (виробниче об'єднання)___ підприємствами, які виробляють _____________________________________ металеві вироби:
Форма власності_______________________ 1) органу державної статистики дреса _______________________________ (Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному, Київському та Севастопольському міському управлінню статистики) за місцем знаходження підприємства, організації;

2) органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі економіки.
Звіт про виробництво металевих виробів

за січень - ___________________ 199_ р.
(наростаючим підсумком) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види метвиробів |Одини- | Коди за | Фактично | |ця |———————————————|————————————————| |виміру | К-ЗКП |СПОВ|з поча-|за мину-| | | | |тку ро-|лий рік*| | | | |ку | | ————————————————————————————————————————|———————|——————————|————|———————|————————| Стрічка стальна холоднокатана ..........| т | 123000 |0168| | | Дріт стальний - всього..................| т | 122000 |0168| | | Дріт бортозий для автошин...............| т | 122002 |0168| | | у т. ч. латунований.....................| т | 122004 |0168| | | Дріт зварний легований.................| т | 122700 |0168| | | Дріт високоміцний і арматурні канати | | | | | | для залізобетону .......................| т | 122400 |0168| | | з нього: | | | | | | профільований...........................| т | 122402 |0168| | | канати арматурні для залізобетонних | | | | | | виробів.................................| т | 122403 |0168| | | дріт стальний високоміцний для | | | | | | залізобетонних виробів..................| т | 122404 |0168| | | Канати стальні - всього...............| т | 125000 |0168| | | у т. ч. оцинковані...................| т | 125200 |0168| | | Металокорд ...........................| т | 127900 |0168| | | Дріт біметалічний сталеалюмінієвий....| т | 126400 |0168| | | Дріт звичайної якості - всього..........| т | 121000 |0168| | | з нього: | | | | | | зварювальний.......................| т | 121102 |0168| | | оцинкований .......................| т | 121002 |0168| | | Із загальної кількості дроту звичайної | | | | | | якості - низьковуглецевий для армування | | | | | | залізобетонних виробів | т | 121300 |0168| | | Електроди зварні........................| т | 127001 |0168| | | Кріпильні вироби (болти, гайки, гвинти | | | | | | і заклепки) - всього....................| т | 128001 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | шурупи по дереву, гвинти по металу, | | | | | | дюбелі..................................| т | 128401 |0168| | | болти з гайками (чорні та якісні)...| т | 128100 |0168| | | гайки вільні .......................| т | 128300 |0168| | | заклепки ........... ..............| т | 128500 |0168| | | Шплінти.................................| т | 128700 |0168| | | Шайби пружинні..........................|тис.шт| 128600 |0798| | | | т | 128600 |0168| | | Цвяхи дротові ..........................| т | 127100 |0168| | | у т. ч. тарні...........................| т | 127101 |0168| | | Костилі дорожні.........................| т | 129200 |0168| | | Болти дорожні стикові з гайками для | | | | | | рейкових скріплень......................| т | 129101 |0168| | | Болти клемні з гайками..................| т | 129600 |0168| | | Болти закладні з гайками................| т | 129700 |0168| | | Шурупи дорожні..........................| т | 129300 |0168| | | Із загальної кількості кріпильних виро- | | | | | | бів: | | | | | | вироби кріпильні оцинковані............| т | 128003 |0168| | | у т. ч. оцинковані машинобудівні.......| т | 128002 |0168| | | Сітка стальна - всього..................тис.м/2| 127002 |0058| | | у т. ч.: нержавіюча ....................тис.м/2| 127700 |0058| | | оцинкована ....................тис.м/2| 127501 |0058| | | Із загальної кількості сітки стальної: | | | | | | плетена.............................тис.м/2| 127503 |0058| | | зварна .............................тис.м/2| 127506 |0058| | | кручена.............................тис.м/2| 127509 |0058| | | Сітка панцирна..........................| шт. | 147100 |0796| | | Ланцюги круглолакові ..................| т | 314831 |0168| | | Дріт порошковий зварний і наплавочний | | | | | | (включаючи стрічку зварну і наплавочну).| т | 127400 |0168| | | | | | | | | Залізний порошок технічний..............| т | 147900 |0168| | | Порошок легований.......................| т | 147901 |0168| | | з нього - порошок легований для | | | | | | нанесення покриття газотермічними | | | | | | методами..............................| т | 147905 |0168| | | Порошки для наплавки типу "Сормайт"....| т |1470008802|0168| | | Вироби з металевих порошків (без виробів, | | | | | що одержані методом прокатки)..........| т | 419010 |0168| | | із загальної кількості виробів з | | | | | | металевих порошків - вироби з порошків | | | | | | на мідній основі.......................| т |4190109901|0168| | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————— * Заповнюється в звіті за рік.
"__"_______________199 р. _________________________________
(прізвище та N телефону виконавця) Керівник__________________
( Форма N 2-п (труби) втратила чинність на підставі Наказу

Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 )
Стор.1-3 форми N 2-п (труби)
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 0610255| | | | | | | | | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+————+—————————+—————————+———| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-| |міністер-|вищестоя-|КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової | |ства, ві-|щої орга-| | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-| |домства, |нізації -| | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за| |МДО, кон-|ідентифі-| | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ | |церну, |каційний | | |код | | |за КВЕД| | | |асоціації|код | | |ЄДРПОУ | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+————+—————————+—————————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається __________________________ Форма N 2-п (труби) (назва, ________________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України адреса одержувача) від 26.08.97 N 7 Поштова - квартальна іністерство (відомство)_________________ Подається 4-го числа після звітного періоду, за рік ________________________________________ 10 січня підприємствами, які виробляють стальні труби: ідприємство (виробниче об'єднання)______ 1) органу державної статистики (Держкомстату Авто- ________________________________________ номної Республіки Крим, обласному, Київському орма власності__________________________ та Севастопольському міському управлінню стати- дреса __________________________________ стики) за місцем знаходження підприємства, орга- нізації;

2) органу, що здійснює державне регулювання у від- повідній галузі економіки.
Звіт про виробництво стальних труб

за січень - _______________ 199_р.
(наростаючим підсумком) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види труб |Одини-| Коди за | Фактично | |ця |———————————————|—————————————————| |виміру| К-ЗКП |СПОВ|з поча- |за мину-| | | | |тку року|лий рік*| ————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|————————|————————| Труби стальні - всього (А+Б) |тис.м |130000 |0850| | | |т |130000 |0168| | | А. Безшовні труби - всього ............ |тис.м |130100 |0860| | | |т |130100 |0168| | | в т.ч. | | | | | | зі зливків......................... |т |130101 |0168| | | із заготовки ...................... |т |130102 |0168| | | Із загальної кількості безшовних труб - | | | | | | гарячекатані |т |130103 |0168| | | холоднокатані і холоднотягнуті |т |130104 |0168| | | | | | | | | Б. Електрозварні труби ................ |тис.м |130300 |0860| | | |т |130300 |0168| | | Труби стальні за видами: | | | | | | 1. Труби нафтопровідні безшовні........ |тис.м |131700 |0860| | | |т |131700 |0168| | | 2. Труби нафтопровідні електрозварні | | | | | | (діаметром 114 - 480 мм)............ |тис.м |138300 |0860| | | |т |138300 |0168| | | 3. Труби обсадні....................... |тис.м |132100 |0860| | | |т |132100 |8910| | | в т. ч. | | | | | | високоміцні ........................... |т |132101 |0168| | | зі спеціальними різьбовими з'єднаннями |т |1321008801|0168| | | 4. Труби нафтопровідні для котлів | | | | | | високого тиску |тис.м |131200 |0860| | | |т |131200 |0168| | | 5. Труби бурильні...................... |тис.м |132400 |0860| | | |т |132400 |0168| | | 6. Труби зварні великих діаметрів | | | | | | (більш 480 мм)...................... |тис.м |138100 |0860| | | |т |138100 |0168| | | в т. ч. газопровідні.................. |т |138101 |0168| | | з них діаметром: | | | | | | 1020 мм ............................ |т |138102 |0168| | | 1220 мм..............................|т |138103 |0168| | | 1420 мм..............................|т |138104 |0168| | | | | | | | | 7. Труби водогазопровідні...............|тис.м |138500 |0860| | | |т |138500 |0168| | | в т. ч. оцинковані ...................|тис.м |138501 |0860| | | |т |138501 |0168| | | 8. Труби катані (загального призначення)|тис.м |131900 |0860| | | |т |131900 |0168| | | в т. ч. геологорозвідувальні..........|т |1319008801|0168| | | | | | | | | 9. Труби насосно-компресорні............|тис.м |132703 |0860| | | |т |132700 |0168| | | 10. Труби катані нержавіючі | | | | | | (включаючи електрополіровані) ......|тис.м |131001 |0860| | | |т |131001 |0168| | | 11. Труби катані підшипникові...........|тис.м |131400 |0860| | | |т |131400 |0168| | | 12. Труби катані для котлів-високого | | | | | | тиску...............................|тис.м |131100 |0860| | | |т |131100 |0168| | | 13. Труби тягнуті (загального | | | | | | призначення)........................|тис.м |134400 |0860| | | |т |134400 |0168| | | 14. Труби тягнуті підшипникові..........|тис.м |134200 |0860| | | |т |134200 |0168| | | 15. Труби тягнуті для котлів високого | | | | | | тиску...............................|тис.м |134100 |0860| | | |т |134100 |0168| | | 16. Труби тонкостінні безшовні........ |тис.м |130500 |0860| | | |т |130500 |0168| | | в т. ч. | | | | | | вуглецеві..........................|тис.м |135001 |0860| | | |т |135001 |0168| | | нержавіючі.........................|тис.м |136000 |0860| | | |т |136000 |0168| | | 17. Труби тонкостінні електрозварні | | | | | | вуглецеві діаметром до 114 мм ......|тис.м |137300 |0860| | | |т |137300 |0168| | | 18. Труби тонкостінні електрозварні | | | | | | нержавіючі..........................|тис.м |137100 |0860| | | |т |137100 |0168| | | 19. Труби тонкостінні звертні...........|тис.м |137500 |0860| | | |т |137500 |0168| | | Із загальної кількості труб стальних: | | | | | | труби профільні......................|тис.м |130601 |0860| | | |т |130601 |0168| | | особливотонкостінні..................|тис.м |136300 |0860| | | |т |136300 |0168| | | 20. Труби холодостійкі і корозійностійкі| | | | | | для опорядження нафтових і газових | | | | | | родовищ ............................|тис.м |131502 |0860| | | |т |131502 |0168| | | 21. Труби з захисними покриттями........|тис.м |139000 |0860| | | |т |139000 |0168| | | в т. ч. | | | | | | труби зварні великих діаметрів з | | | | | | полімерним покриттям................|т |138106 |0168| | | | | | | | | 22. Труби термооброблені - всього......|тис.м |130400 |0860| | | |т |130400 |0168| | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————— * Заповнюється в звіті за рік.
"__"____________________199 р. _________________________________ Керівник _________________
(прізвище та N телефону виконавця)
( Форма N 2-п (прокат) втратила чинність на підставі Наказу

Держкомстату N 270 ( v0270202-99 ) від 26.07.99 )
Стор.1-7 форми N 2-п (прокат)
Державна статистична звітність
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Коди | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 0610245| | | | | | | | | | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+————+—————————+—————————+———| форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми |організацій-| |міністер-|вищестоя-|КС | доку- |ції скла-|рії за |за |еконо- |власно-|но-правової | |ства, ві-|щої орга-| | менту |дача - |СПАТО |ЗКГНГ |мічної |сті за |форми госпо-| |домства, |нізації -| | за |ідентифі-| | |діяль- |КФВ |дарювання за| |МДО, кон-|ідентифі-| | ДКУД |каційний | | |ності- | |КОПФГ | |церну, |каційний | | |код | | |за КВЕД| | | |асоціації|код | | |ЄДРПОУ | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | ———————+—————————+———————+——————+———————+———————+————————————+————+—————————+—————————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому подається __________________________ Форма N 2-п (прокат) (назва, ________________________________________ Затверджена наказом Держкомстату України адреса одержувача) від 26.08.97 N 7 Поштова - квартальна іністерство (відомство)_________________ Подається 4-го числа після звітного періоду, за рік ________________________________________ 10 січня підприємствами, які виробляють прокат чорних ідприємство (виробниче об'єднання)______ металів: ________________________________________ 1) органу державної статистики (Держкомстату Авто- орма власності__________________________ номної Республіки Крим, обласному, Київському дреса __________________________________ та Севастопольському міському управлінню стати- стики) за місцем знаходження підприємства, орга- нізації;

2) органу, що здійснює державне регулювання у від- повідній галузі економіки.
Звіт про виробництво прокату чорних металів за видами

за січень - ____________ 19__ р.

(наростаючим підсумком) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Види прокату | Одини-| Коди за | Фактично | | ця |———————————————|————————————————————| | виміру| К-ЗКП |СПОВ|з початку|за минулий| | | | |року |рік* | ————————————————————————————————————————|———————|——————————|————|—————————|——————————| Прокат чорних металів (А+Б+В+Г)...... | т |089002 |0168| | | А. Заготовка для перекату на інших | | | | | | заводах (без заготовки на експорт) - | | | | | | всього ............................... | т |089100 |0168| | | у т. ч. якісна........................ | т |089101 |0168| | | з неї легована........................ | т |089102 |0168| | | із загальної кількості заготовки для| | | | | | перекату на інших заводах | | | | | | низьколегована ....................... | т |089103 |0168| | | | | | | | | Б. Труби зі зливків................... | т |089200 |0168| | | | | | | | | В. Поковки зі зливків ................ | т |089300 |0168| | | у т. ч. | | | | | | з нержавіючої сталі................ | т |089380 |0168| | | із жаротривкої сталі............... | т |089388 |0168| | | З загальної кількості прокату: | | | | | | прокат із нержавіючої сталі....... | т |089308 |0168| | | Г. Прокат готовий (включаючи заготовку| | | | | | за експорт) - (1+2+3) - всього..... | т |090000 |0168| | | | | | | | | 1. Сортовий прокат - всього........... | т |090100 |0168| | | з нього: прокат в бунтах замість | | | | | | прутків............................... | т |0901008801|0168| | | Заготовка осьова і ковальська......... | т |091001 |0168| | | у т. ч. осьова........................ | т |091100 |0168| | | | | | | | | Заготовка трубна (без нержавіючої).... | т |091005 |0168| | | Із загальної кількості трубної заготов-| | | | | | ки (без нержавіючої) якісна .......... | т |091006 |0168| | | | | | | | | у т. ч. легована...................... | т |091007 |0168| | | | | | | | | Заготовка трубна нержавіюча .......... | т |091500 |0168| | | Заготовка для перекату на експорт... | т |091700 |0168| | | Рейки залізничні широкої колії........ | т |092100 |0168| | | Рейки залізничні вузької колії ....... | т |092300 |0168| | | Балки і швелери - всього.............. | т |092500 |0168| | | Штріпси сортові ...................... | т |093600 |0168| | | Крупносортна сталь, включаючи смугу | | | | | | для рейкових скріплень................ | т |093100 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | низьколегована ....................... | т |093120 |0168| | | арматурна сталь періодичного профілю | т |093101 |0168| | | Середньосортна сталь................. | т |093200 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | низьколеговака ..................... | т |093220 |0168| | | арматурна сталь періодичного профілю | т |093201 |0168| | | Дрібносортна сталь (без обручної сталі)| т |093300 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | низьколегована...................... | т |093320 |0168| | | арматурна сталь періодичного профілю | т |093303 |0168| | | Катанка - всього ................... | т |093400 |0168| | | з неї: | | | | | | катанка діаметром 6 мм.............. | т |093401 |0168| | | Сортова конструкційна сталь ........... | т |095000 |0168| | | Із загальної кількості сортової конструк- | | | | | ційної сталі: | | | | | | вуглецева........................... | т |095030 |0168| | | легована............................ | т |095040 |0168| | | з неї: | | | | | | підшипникова........................ | т |095600 |0168| | | авторесорна......................... | т |095700 |0168| | | дрібносортна ....................... | т |095300 |0168| | | середньосортна ..................... | т |095200 |0168| | | Сортова інструментальна сталь (без | | | | | | бурової пустотілої) | т |096100 |0168| | | Із загальної кількості сортової | | | | | | інструментальної сталі: | | | | | | вуглецева .......................... | т |096104 |0168| | | легована............................ | т |096105 |0168| | | дрібносортна........................ | т |096102 |0168| | | середньосортна...................... | т |096103 |0168| | | Сортова швидкоріжуча сталь і її | | | | | | замінники - всього | т |096200 |0168| | | з неї: | | | | | | дрібносортна........................ | т |096202 |0168| | | середньосортна...................... | т |096203 |0168| | | | | | | | | Сортова нержавіюча сталь (без заготов- | | | | | | ки трубної нержавіючої) .............. | т |096001 |0168| | | | | | | | | у т. ч. нікелемістка .............. | т |096400 |0168| | | з неї: | | | | | | економнолегована.................... | т |096408 |0168| | | жаротривка на нікелевій основі .... | т |096488 |0168| | | дрібносортна........................ | т |096302 |0168| | | середньосортна...................... | т |096303 |0168| | | Сортова сталь зі спеціальними властивос-| | | | | | тями - всього | т |096500 |0168| | | з неї: | | | | | | маломагнітна сталь................. | т |096605 |0168| | | дрібносортна........................ | т |096606 |0168| | | середньосортна...................... | т |096607 |0168| | | | | | | | | 2. Листовий прокат (А+Б+В) - всього | т |090200 |0168| | | з нього: | | | | | | холоднокатаний лист.................... | т |090202 |0168| | | прокат листовий в рулонах.............. | т |097005 |0168| | | з нього, що поставляється підприємствам | | | | | | інших галузей народного господарства: | | | | | | гарячекатаний ....................... | т |098005 |0168| | | холоднокатаний ...................... | т |098004 |0168| | | Широкосмугова універсальна сталь | | | | | | шириною до 1050 мм ................... | т |090204 |0168| | | Сталь листова конструкційна гарячека- | | | | | | тана (сума кодів 098101, 098106)...... | т |098001 |0168| | | | | | | | | А. Штріпси листові - всього ....... | т |097600 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | із конструкційної товстолистової | | | | | | гарячекатаної сталі (від 4 мм)..... | т |097601 |0168| | | із товстолистової гарячекатаної ста-| | | | | | лі рядових марок (від 4 мм)........ | т |097602 |0168| | | із тонколистової гарячекатаної сталі| | | | | | рядових марок (до 4 мм)........... | т |097603 |0168| | | із конструкційної тонколистової | | | | | | гарячекатаної сталі (до 4 мм)...... | т |097604 |0168| | | із конструкційної тонколистової | | | | | | холоднокатаної сталі (до 4 мм)..... | т |097605 |0168| | | з штріпсів: | | | | | | товщиною від 3 до 4 мм ............ | т |097607 |0168| | | товщиною від 4 до 5 мм............. | т |097608 |0168| | | Б. Товстолистовий прокат (від 4 мм) - | | | | | | всього............................. | т |090205 |0168| | | Товстолистова сталь рядових марок | | | | | | (від 4 мм) - всього .................. | т |097100 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | лист товщиною від 4 до 5 мм ......... | т |097102 |0168| | | сталь листова товщиною 4 - 9 мм....... | т |097104 |0168| | | Листова конструкційна гарячекатана | | | | | | сталь (від 4 мм) - всього ........... | т |098101 |0168| | | | | | | | | у т. ч. нікелемістка.................. | т |098103 |0168| | | Із загальної кількості листової конст- | | | | | | рукційної сталі: | | | | | | вуглецева .......................... | т |098104 |0168| | | легована ........................... | т |098102 |0168| | | лист товщиною від 4 до 5 мм......... | т |098105 |0168| | | | | | | | | Листова нержавіюча гарячекатана сталь | | | | | | (від 4 мм) | т |098501 |0168| | | у т. ч. нікелемістка.................. | т |098601 |0168| | | з неї економнолегована................ | т |098605 |0168| | | Із загальної кількості листової нержа- | | | | | | віючої гарячекатаної сталі - двошарова | | | | | | сталь з нержавіючим плакувальним | | | | | | шаром................................. | т |099500 |0168| | | Товстолистова сталь зі спеціальними | | | | | | властивостями (від 4 мм).............. | т |098901 |0168| | | | | | | | | з неї маломагнітна сталь.............. | т |099002 |0168| | | | | | | | | В. Тонколистовий прокат (до 4 мм).... | т |090206 |0168| | | у т. ч. холоднокатаний ............... | т |097004 |0168| | | Тонколистова сталь рядових марок | | | | | | (до 4 мм)............................. | т |097203 |0168| | | Із загальної кількості тонколистової | | | | | | сталі - сталь товщиною: | | | | | | від 3 до 4 мм..................... | т |097201 |0168| | | 1,0 - 1,8 мм...................... | т |097300 |0168| | | Покрівельна листова сталь............. | т |097400 |0168| | | у т. ч. холоднокатана ................ | т |097401 |0168| | | Жерсть чорна.......................... | т |097500 |0168| | | з неї: | | | | | | холоднокатана ...................... | т |097501 |0168| | | якісна.............................. | т |097502 |0168| | | Тонколистова конструкційна гарячекатана| | | | | | сталь (до 4 мм)....................... | т |098106 |0168| | | у т. ч. | | | | | | нікелемістка ......................... | т |098109 |0168| | | легована ............................. | т |098108 |0168| | | лист товщиною від 3 до 4 мм .......... | т |098107 |0168| | | Сталь листова, конструкційна холоднока-| | | | | | тана.................................. | т |099101 |0168| | | | | | | | | у т. ч. легована................... | т |099102 |0168| | | Листова інструментальна сталь | | | | | | (до 4 мм) ............................ | т |098304 |0168| | | у т. ч. холоднокатана ............. | т |098305 |0168| | | Листова нержавіюча сталь (до 4 мм).... | т |098505 |0168| | | у т. ч. нікелемістка .............. | т |098602 |0168| | | холоднокатана ................... | т |099009 |0168| | | Тонколистова сталь зі спеціальними | | | | | | властивостями (до 4 мм) .............. | т |098906 |0168| | | з неї: | | | | | | холоднокатана .................... | т |098908 |0168| | | маломагнітна ..................... | т |099004 |0168| | | | | | | | | 3. Інші види прокату .................. | т |094000 |0168| | | Бандажі і кільця ................... | т |094100 |0168| | | Колеса цільнокатані................. | т |094300 |0168| | | Колеса цільнокатані................. | шт. |094300 |0796| | | | | | | | | Із загальної кількості готового прокату:| | | | | | прокат термооброблений - всього.........| т |090900 |0168| | | | | | | | | у т. ч. прокат зі зміцнюючою термічною | | | | | | обробкою................................| т |090901 |0168| | | прокат сортовий термічно зміцнений з | | | | | | прокатного нагріву | т |090905 |0168| | | | | | | | | зміцнена сортова арматурна сталь - | | | | | | всього - ............................| т |090904 |0168| | | Листовий прокат - всього...............| т |0900008801|0168| | | у т. ч.: | | | | | | зміцнена листова сталь (закалена, | | | | | | закалена з відпуском)..................| т |090906 |0168| | | нормалізована сталь....................| т |090911 |0168| | | прокат листовий і штріпси листові, що | | | | | | вироблені прокаткою під контролем.....| т |097006 |0168| | | прокат листовий зміцнений з прокатного | | | | | | нагріву................................| т |097007 |0168| | | | | | | | | Із загальної кількості листового | | | | | | прокату - товстолистова сталь.........| т |090907 |0168| | | Прокат із низьколегованої сталі.......| т |090020 |0168| | | у т. ч.: | | | | | | сортова сталь .........................| т |090120 |0168| | | з неї - шпунтова ......................| т |092522 |0168| | | сталь низьколегована арматурна.........| | | | | | клас А-З...............................| т |093023 |0168| | | клас А-4 ..............................| т |093025 |0168| | | клас А-5 ..............................| т |093026 |0168| | | клас А-6 ..............................| т |093027 |0168| | | Листова сталь .........................| т |097020 |0168| | | з неї - штріпси .......................| т |097620 |0168| | | Інші види низьколегованої сталі .......| т |090029 |0168| | | Сталь арматурна класу А-2 (без низько-| | | | | | легованої).............................| т |093012 |0168| | | Прокат зі сталі обробленої синтетичними| | | | | | шлаками ...............................| т |090400 |0168| | | Прокат зі сталі позапічного вакуумуван-| | | | | | ня.....................................| т |090501 |0168| | | Прокат зі сталі підвищеної і високої | | | | | | міцності для металоконструкцій ........| т |095001 |0168| | | Профілі періодичні повздовжньої і попе-| | | | | | речної прокатки .......................| т |093001 |0168| | | | | | | | | Профілі фасонні галузевого призначення | т |090103 |0168| | | | | | | | | у т. ч. нові фасонні профілі, вироблені| | | | | | у звітному році...................... | т |093002 |0168| | | Прокат з підшипникової вакуумованої | | | | | | сталі (крім марок ПВ)..................| т |090305 |0168| | | Прокат з нержавіючих безнікелевих | | | | | | сталей - замінники.....................| т |090307 |0168| | | у т. ч. | | | | | | трубна заготовка нержавіюча.............| т |091507 |0168| | | сортова нержавіюча.....................| т |096307 |0168| | | листова гарячекатана нержавіюча.......| т |098507 |0168| | | листова холоднокатана нержавіюча ......| т |099207 |0168| | | | | | | | | Прокат з металу, що виплавляється в | | | | | | печах електрошлакового переплаву ......| т |090502 |0168| | | | | | | | | Прокат з металу, що виплавляється в | | | | | | вакуумнодугових печах...................| т |090504 |0168| | | Прокат з напівспокійної сталі .........| т |090700 |0168| | | Прокат зі спокійної сталі .............| т |090800 |0168| | | Вироби з подальшої переробки: | | | | | | Лист і жерсть з покриттям............| т |111000 |0168| | | | | | | | | у т. ч. оцинкована, освинцьована і | | | | | | луджена сталь...........................| т |111100 |0168| | | з неї: | | | | | | | | | | | | листова оцинкована сталь ...............| т |111120 |0168| | | листова освинцьована сталь..............| т |111130 |0168| | | | | | | | | Прокат оцинкований товщиною | | | | | | 0,6 - 0,8 мм (для профнастилу)..........| т |111103 |0168| | | Жерсть біла ............................| т |111500 |0168| | | Жерсть біла ............................|тис.м/2|111500 |0058| | | Жерсть біла гарячого лудження..........| т |111530 |0168| | | Жерсть біла гарячого лудження.........|тис.м/2|111530 |0058| | | з неї: | | | | | | I клас покриття .................. | т |1115308801|0168| | | I клас покриття .................. |тис.м/2|1115308801|0058| | | | | | | | | Із загальної кількості жерсті білої - | | | | | | товщиною 0,22 мм і менше ...........| т |111501 |0168| | | Листова сталь з полімерними покриттями| т |111200 |0168| | | Сортова холоднотягнута сталь, вклю- | | | | | | чаючи підшипникову ..................|.т |114000 |0168| | | Із загальної кількості сортової холод-| | | | | | нотягнутої (каліброваної) сталі: | | | | | | вуглецева ............................| т |114002 |0168| | | автоматна ............................| т |114003 |0168| | | підшипникова......................| т |114200 |0168| | | нержавіюча .......................| т |114004 |0168| | | Сталь сріблянка ......................| т |115000 |0168| | | у т. ч. швидкоріжуча .................| т |115100 |0168| | | Профілі гнуті стальні ................| т |112100 |0168| | | Із загальної кількості профілів гнутих| | | | | | стальних: | | | | | | замкнуті холодногнуті профілі........| т |112103 |0168| | | відкриті гнуті профілі ..............| т |112105 |0168| | | Профілі стальні листові гнуті з трапе-| | | | | | цевидними гофрами для будівництва ...| т |112200 |0168| | | Накладки, підкладки і клеми до | | | | | | залізничних рейок - всього............|тис.т |113000 |0170| | | Із загальної кількості накладок і | | | | | | підкладок до рейок залізничних - | | | | | | вузької колії.........................|тис.т |113001 |0170| | | Кулі стальні помольні.................| т |117100 |0168| | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————— * Заповнюється в звіті за рік.
"__"_____________________199___р. _________________________________
(прізвище і N телефону виконавця) Керівник _________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: