open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 6 від 06.10.98

м.Київ
vd981006 vn6

Про заходи щодо поглиблення ділових зв'язків із

засобами масової інформації

Діяльність органів прокуратури щодо роз'яснення
законодавства, а також виконання функцій, передбачених Законами
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 ) і "Про інформацію" ( 2657-12 ), потребують
постійного поліпшення організації та оновлення форм і методів цієї
роботи. У період становлення правової демократичної держави
особливого значення набувають питання послідовного розвитку
гласності, поглиблення ділових зв'язків із засобами масової
інформації. З метою забезпечення об'єктивного та оперативного висвітлення
у засобах масової інформації правоохоронної діяльності органів,
прокуратури і поліпшення організації роботи щодо роз'яснення
законодавства, активного сприяння формуванню об'єктивної
громадської думки про діяльність прокуратури, а також недопущення
публікацій та передач, що розкривають державні таємниці, їх
конфіденційність та розголошують таємницю слідства,
Н А К А З У Ю:
1. Прокурору Автономної Республіки Крим (далі - АР Крим),
прокурорам областей, міст Києва та Севастополя, військовим
прокурорам регіонів, міським, районним, міжрайонним, транспортним,
природоохоронним, військовим прокурорам гарнізонів періодично
аналізувати та здійснювати практичні заходи, спрямовані на
розширення та підтримання тісних ділових зв'язків із засобами
масової інформації, домагатись регулярного висвітлення в них
питань, пов'язаних з неухильним виконанням прокуратурою
обов'язків, покладених на неї Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 1.1. Приділяти постійну увагу забезпеченню належної
оперативності, дбати про достовірність та актуальність
інформаційно-аналітичних матеріалів і відомостей про заходи
прокуратури щодо забезпечення законності, захисту прав і свобод
громадян, інтересів держави та суспільства, посилення боротьби зі
злочинністю. Розглядати цю ділянку роботи як складову частину
діяльності прокуратури і необхідну ланку системи зміцнення
законності та попередження правопорушень. 1.2. Встановити порядок збору і висвітлення матеріалів
прокурорської та слідчої практики в засобах масової інформації. 1.3. Прокурорам та слідчим брати участь у роботі щодо
роз'яснення законодавства та інформування широкої громадськості
про діяльність органів прокуратури по зміцненню законності,
використовуючи для цього різноманітні форми. Цю роботу проводити з
урахуванням ситуації, що складається у суспільстві, аналізу стану
законності та злочинності, характеру правопорушень, прокурорської
та слідчої практики. 1.4. Систематично і цілеспрямовано інформувати через пресу,
радіо і телебачення громадськість про стан законності та практичні
заходи, які здійснюються прокуратурою щодо захисту прав громадян
та інтересів держави. Публікувати повідомлення під спеціальними
рубриками. 1.5. За необхідності повідомляти через засоби масової
інформації про підстави порушення кримінальних справ, арешту осіб,
які вчинили злочини, та про результати судового розгляду
кримінальних справ, що становлять громадський інтерес, а також про
наслідки прокурорських перевірок, якими викриті грубі порушення
законності. При підготовці матеріалів для засобів масової
інформації не допускати поспішності, невиваженості, особливо -
розголошення відомостей, що можуть завдати шкоди слідству та
вплинути на об'єктивність судового розгляду кримінальної справи. 1.6. Не допускати безпредметних виступів, об'єктивно
висвітлювати причини правопорушень та показувати реальні заходи
щодо їх усунення. Дані, що наводяться в повідомленнях, матеріалах
та публічних виступах, повинні бути перевіреними, юридичне
точними, не принижувати честі і гідності громадян та відповідати
вимогам Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). 1.7. Періодично аналізувати практику публікацій і виступів
прокурорів та слідчих у пресі, на радіо і телебаченні. Дбати про
поліпшення їх якості та дієвості. Аналізувати критичні публікації,
що їх вміщує періодична преса щодо прокуратури, порушень
законності піднаглядними органами. Вживати відповідних заходів,
про реалізацію яких своєчасно повідомляти через засоби масової
інформації. Вивчати і узагальнювати інформацію преси, електронних
засобів масової інформації з найактуальніших питань діяльності
прокуратури, зміцнення законності, боротьби з корупцією та
організованою злочинністю. За наслідками вживати необхідних
заходів. 1.8. У разі поширення засобами масової інформації
упереджених, тенденційних, явно неправдивих відомостей щодо
діяльності органів прокуратури, формування у свідомості громадян
спотвореного образу прокурорського працівника вимагати від
редакцій їх спростування. За необхідності працівникам прокуратури
використовувати надане законом право звернення до суду щодо
публікації спростування та компенсації моральної шкоди.
2. Прокурору АР Крим, прокурорам областей, міст Києва та
Севастополя, військовим прокурорам регіонів організувати чітку
роботу прес-груп, поклавши на них визначення і проведення єдиної
інформаційної політики органів прокуратури, координацію діяльності
підрозділів апарату, а також підпорядкованих прокуратур щодо
подальшого розширення ділових зв'язків із засобами масової
інформації; публікацію від імені прокуратури та прокурора
офіційних повідомлень; організацію і самостійну підготовку для
засобів масової інформації найважливіших матеріалів і відомостей
щодо ролі органів прокуратури у здійсненні правоохоронних функцій
та заходів, які вживаються щодо попередження порушень законності і
правопорядку; надання допомоги і сприяння працівникам прокуратури,
з дозволу їх керівників, у підготовці і публікації авторських
матеріалів з питань зміцнення законності, боротьби зі злочинністю
та роз'яснення чинного законодавства. 2.1. Забезпечити підтримання з редакціями газет і журналів,
радіо й телебачення повсякденних ділових зв'язків, а також
організацію брифінгів, прес-конференцій, інтерв'ю, зустрічей та
бесід відповідальних працівників прокуратури з представниками
засобів масової інформації. 2.2. Терміново повідомляти прес-центр Генеральної прокуратури
України про найважливіші заходи щодо зміцнення законності,
боротьби зі злочинністю, у процесі яких активно використовувались
преса, радіо, телебачення, допомога і сприяння широкої
громадськості для висвітлення у центральних засобах масової
інформації, обміну досвідом.
3. Прокурору АР Крим, прокурорам областей, міст Києва та
Севастополя і прирівняним до них прокурорам забезпечити належну
організацію цієї роботи у підлеглих прокуратурах, надавати їм
практичну допомогу. Періодично обговорювати на засіданнях колегій
і оперативних нарадах стан роботи щодо роз'яснення законодавства
та підтримання зв'язків із засобами масової інформації. 4. Управлінню кадрів, відділу правового забезпечення,
прес-центру Генеральної прокуратури України спільно з керівниками
підпорядкованих прокуратур організувати навчання
прокурорсько-слідчих працівників специфіці використання засобів
масової інформації у формі стажування, семінарів, обміну досвідом,
а також навчання в Інституті підвищення кваліфікації Генеральної
прокуратури України. 5. Відповідальність за організацію виконання цього наказу
покласти на прокурорів АР Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, військових прокурорів регіонів, міських, районних,
міжрайонних, транспортних, природоохоронних і військових
прокурорів гарнізонів. Контроль за виконанням цього наказу залишаю
за собою. 6. Наказ Генерального прокурора України від 4 квітня 1992 р.
N 15 ( v0015900-92 ) "Про організацію роботи прокуратури України з
питань систематизації законодавства та зв'язків із засобами
масової інформації" вважати таким, що втратив чинність. 7. Наказ направити прокурору АР Крим, прокурорам областей,
міст Києва та Севастополя, міським, районним, міжрайонним та
прирівняним до них прокурорам, а також ректору Інституту
підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура
в Україні". К.: Юрінком Інтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: