open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2015  № 6гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 186 від 21.09.2018}

Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень

З метою забезпечення належної організації роботи щодо ефективного представництва інтересів громадянина або держави у судовому провадженні, керуючись статтею 15 Закону України «Про прокуратуру», НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них прокурорам, керівникам відповідних структурних підрозділів забезпечити здійснення процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави у судовому провадженні в порядку, передбаченому законом.

2. Основними завданнями здійснення представництва в суді є:

- захист інтересів громадянина у випадках, визначених законом;

- захист інтересів держави у випадках порушення або загрози їх порушення, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

3. Відомості щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень отримувати з:

- інформації, що надходить до прокуратури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування і державного нагляду (контролю);

- матеріалів кримінальних проваджень, справ про адміністративні, у тому числі корупційні правопорушення;

- публікацій у засобах масової інформації, у тому числі мережі Інтернет;

- документів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень;

- звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських об’єднань та організацій;

- інших джерел.

4. Представницьку діяльність здійснювати шляхом:

- підготовки і пред’явлення позовів (заяв, подань);

- вступу у справи, порушені за позовами (заявами, поданнями) інших осіб на будь-якій стадії їх розгляду;

- ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовом (заявою, поданням) іншої особи;

- участі у розгляді справ;

- захисту прав громадянина або інтересів держави при виконанні рішень судів.

5. Прокурор при зверненні до суду з позовом (заявою, поданням) повинен обґрунтувати необхідність захисту інтересів держави та визначити орган, уповноважений здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, а в разі його відсутності - звертатися у статусі позивача.

5.1. У разі виявлення бездіяльності уповноваженого органу державного нагляду (контролю) одночасно із заходами представницького характеру вживати відповідні заходи прокурорського реагування.

6. При підготовці процесуальних документів забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та допустимі докази. Дотримуватися визначеної законом процедури направлення позовів (заяв, подань) до суду.

6.1. Позови (заяви, подання) надсилати до суду за підписом керівників прокуратур усіх рівнів - Генерального прокурора України, прокурорів обласного рівня, міських, районних, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них прокурорів, їх перших заступників та заступників.

6.2. Позовну заяву у кримінальному провадженні подавати прокурору, який бере в ньому участь. За наявності підстав для подання позову поза межами кримінального провадження процесуальному керівнику забезпечувати своєчасну передачу до підрозділів представництва інтересів громадян та держави у судах, інших структурних підрозділів відповідно до їх компетенції матеріалів з висновками, оформленими та завіреними відповідно до чинного законодавства.

6.3. Позови в інтересах держави в особі Верховної Ради України пред’являти Генеральній прокуратурі України. Керівникам прокуратур обласного та районного рівнів у разі встановлення підстав для пред’явлення таких позовів направляти відповідні матеріали до прокуратури вищого рівня.

6.4. Позови в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та інших органів центральної влади пред’являти Генеральній прокуратурі України та прокуратурам обласного рівня. Керівникам прокуратур районного рівня у разі виявлення обставин, які потребують вжиття заходів прокурорського реагування шляхом пред’явлення позову в інтересах держави в особі центрального органу влади, матеріали перевірки надсилати до прокуратур обласного рівня з документами, оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

6.5. До пред’явлення позову (заяви, подання) за наявності підстав відповідно до вимог законодавства ініціювати питання про вжиття запобіжних заходів та заходів забезпечення доказів, належним чином мотивувати необхідність їх застосування.

6.6. При пред’явленні позову (заяви, подання) ініціювати забезпечення позовних вимог у порядку, передбаченому законом. Указувати конкретні види та способи цих заходів, належно мотивувати необхідність їх застосування.

6.7. Звертаючись із позовом (заявою, поданням) до суду не за місцем розташування прокуратури, його копію з доданими документами одночасно надсилати прокурору, який братиме участь у розгляді справи. Письмово інформувати відповідний суд про необхідність повідомлення цього прокурора про рух справи. Прокурору, який забезпечував участь у суді, про рух справи та результати розгляду невідкладно повідомляти прокурора, який подав позов (заяву, подання).

6.8. Забезпечити своєчасне реагування на факти безпідставної відмови судами у прийнятті та поверненні позовів (заяв, подань), тяганини при їх розгляді.

6.9. У разі набрання рішенням суду, постановленим за позовом прокурора, законної сили отримувати в суді виконавчі документи, які звертати до примусового виконання. При ухваленні судового рішення не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов, виконавчі документи отримувати прокурору, який забезпечував участь у суді, та невідкладно направляти їх прокурору за місцем виконання рішення для подальшого звернення до виконання.

7. Активно застосовувати надані законом повноваження щодо вступу та участі за своєю ініціативою в розгляді будь-якої справи, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадянина або держави. Відомості про наявність на розгляді в судах справ, що зачіпають права громадян або інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора, виявляти з використанням джерел, зазначених у пункті 3 цього наказу.

7.1. Рішення про вступ у справу приймати керівникам прокуратур, як правило, за результатами вивчення справ. Про вступ у розгляд справи, порушеної за ініціативою інших осіб, повідомляти суд вмотивованою письмовою заявою.

7.2. Забезпечувати обов’язковий вступ та участь прокурорів за своєю ініціативою при розгляді судами справ про:

- стягнення шкоди за кошт державного бюджету;

- звільнення від арешту майна, яке стягується в дохід держави;

- надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

- усиновлення дітей іноземними громадянами.

8. Прокурорам усіх рівнів у межах компетенції забезпечувати своєчасне реагування на незаконні судові рішення в цивільних, господарських, адміністративних справах та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8.1. Дотримуватися визначених процесуальним законодавством строків подання скарг, заяв до суду, за наявності підстав подавати клопотання про їх поновлення, указуючи поважні причини їх пропуску. Ураховувати присічні строки, встановлені законодавством, для подачі скарг, заяв до суду.

8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно здійснювати моніторинг розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриманої від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформації з цього питання.

8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати: постановлених місцевими загальними судами - прокурорам районного рівня та міст за місцем розташування відповідного суду; місцевими господарськими та окружними адміністративними, апеляційними судами - підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратур обласного рівня за місцезнаходженням зазначених судів, судами касаційної інстанції - управлінню представництва інтересів громадян та держави в суді та іншим структурним підрозділам Генеральної прокуратури України відповідно до компетенції.

8.4. Апеляційні скарги на судові рішення, прийняті по суті спору, вносити керівникам прокуратур обласного рівня, в тому числі у справах за позовами прокурорів районів, міст, міжрайонних, районних у містах, у інших справах - керівникам прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Апеляційні скарги на ухвали процесуального характеру щодо повернення позовних заяв, залишення без розгляду, закриття чи припинення провадження у справі та інші ухвали, прийняті не по суті вирішення спору, - прокурору, який пред’явив позов. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня.

8.5. Касаційні скарги вносити керівникам прокуратур обласного рівня, працівники яких брали участь у розгляді справ в апеляційній інстанції або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. У разі незгоди з висновком про відсутність підстав для касаційного оскарження касаційну скаргу має право вносити керівник прокуратури обласного рівня, яким було пред’явлено позов, незалежно від участі у розгляді справи судом апеляційної інстанції.

8.6. Прокурорам, які брали участь у судовому розгляді цивільної, господарської чи адміністративної справи, апеляційні скарги на судові рішення у них вносити за погодженням з керівництвом прокуратури, а касаційні скарги - з відповідним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України.

9. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України вносити за підписом керівників Генеральної прокуратури України відповідно до розподілу обов’язків та вимог процесуального законодавства.

9.1. Прокурорам обласного рівня за наявності підстав для внесення заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України не менш як за місяць до закінчення процесуального строку на внесення заяви надсилати до Генеральної прокуратури України вмотивоване клопотання з долученням копій судових рішень. У разі пропуску строку з поважних причин надавати докази на підтвердження їх поважності.

10. У разі скасування незаконних рішень вживати заходів до повороту виконання судового рішення або поновлення порушеного права в інший спосіб.

11. Забезпечувати участь у розгляді судами справ за пред’явленими позовами та заявами у справах, у які здійснено вступ, у тому числі шляхом оскарження судових рішень, або коли суд визнає це за необхідне у випадках, передбачених законом.

11.1. Керівникам підрозділів представництва інтересів громадян і держави в судах та прокуратур районного рівня контролювати якість підготовки та забезпечення участі підлеглих працівників у судових засіданнях.

11.2. Участь у розгляді цивільних та адміністративних справ у місцевих загальних судах забезпечувати прокурорам районного рівня за місцем розташування суду.

11.3. Підрозділам представництва, іншим підрозділам прокуратур обласного рівня відповідно до компетенції забезпечувати участь у розгляді справ за їх позовами у судах першої та апеляційної інстанції, а також за позовами підпорядкованих прокурорів у місцевих господарських та окружних адміністративних судах за їх місцезнаходженням та у найбільш актуальних та резонансних справах.

11.4. Організацію участі прокурорів у розгляді справ у касаційній інстанції у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, а також у Верховному Суді України покласти на управління представництва інтересів громадян та держави в суді та інші структурні підрозділи Генеральної прокуратури України відповідно до їх компетенції.

11.5. Прокурору, який брав участь у справі і був присутнім у судовому засіданні у день оголошення рішення, забезпечувати невідкладне витребування його копії.

11.6. Прокурорам, які пред’явили позови, вступили у справи за позовами іншої особи, оскаржили судові рішення, брали участь у справі, контролювати подальший рух справи. У разі направлення скарги, заяви до апеляційного (касаційного) суду, призначення справи до розгляду невідкладно повідомляти про це прокурора, який має забезпечувати участь, та надсилати йому копії основних матеріалів наглядового провадження. У випадках перебування у провадженні судів інших справ, результати розгляду яких можуть вплинути на вирішення справи за участю прокурора, забезпечити контроль за їх рухом. За наявності підстав вживати або ініціювати вжиття відповідних заходів представницького характеру.

12. Керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня за наявності підстав для захисту прав громадян та інтересів держави шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, вступу у справу, оскарження рішення невідкладно передавати до підрозділів представництва або інших підрозділів згідно з їх компетенцією відповідні матеріали з мотивованим висновком щодо необхідності застосування представницьких повноважень разом з документами, оформленими та засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

12.1. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах та іншим підрозділам згідно з їх компетенцією за наявності підстав готувати позови, заяви, скарги та надсилати їх до суду за підписом керівників прокуратур, організовувати участь у їх розгляді, вступати в розгляд справ за позовами, заявами інших осіб. У разі необхідності витребування додаткових матеріалів доопрацьовувати їх спільно з підрозділом, який ініціював подачу позову, заяви чи скарги, вступ у справу. Про вжиті заходи та результати розгляду позову, заяви, скарги, вступу у справу повідомляти вказані підрозділи.

13. Забезпечувати своєчасне та принципове реагування на виявлені під час реалізації представницьких повноважень факти незаконних дій (бездіяльності) суддів, постановлення ними неправосудних рішень, тяганини з розглядом справ, порушення строків складання та надсилання судових рішень.

13.1. У разі встановлення даних про вчинення суддею дисциплінарного проступку прокурорам обласного рівня в межах визначених законом строків застосування дисциплінарного стягнення ініціювати питання про притягнення судді до відповідальності шляхом звернення у встановленому законом порядку до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

13.2. У разі виявлення фактів порушення суддею присяги прокурорам обласного рівня надсилати до Генеральної прокуратури України вмотивоване клопотання щодо ініціювання питання про звільнення судді з посади. До клопотання долучати копії матеріалів справи, у тому числі судових рішень, які підтверджують висновки про порушення суддею присяги, та документи, що свідчать про настання негативних наслідків.

13.3. Галузевому підрозділу Генеральної прокуратури України ініціювати у визначеному законом порядку питання щодо звільнення суддів з посади та притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

14. Керівникам прокуратур усіх рівнів вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурорів та у справах, де прокурором здійснювалось представництво в суді. Забезпечувати належне представництво інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.

14.1. Забезпечення захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень у прокуратурах обласного рівня покласти на підрозділи захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.

14.2. Своєчасно звертати до виконання виконавчі документи та в повному обсязі реалізовувати визначені законом права сторони у виконавчому провадженні. У заяві про відкриття виконавчого провадження зазначати наявні відомості про належне боржнику майно та клопотати про накладення арешту, оголошення заборони на його відчуження.

14.3. Використовувати право прокурора, який здійснював представництво в суді, на вступ у виконавче провадження, відкрите не за його заявою. У разі такого вступу користуватися правами, визначеними законом.

14.5. У разі виявлення в ході здійснення представництва інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень порушень закону в діяльності органів державної виконавчої служби, органів фіскальної служби, органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, банків та інших установ і організацій, а також у діях фізичних осіб вживати заходів щодо їх усунення відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про прокуратуру».

14.6. Забезпечити участь прокурора у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії чи бездіяльність службових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, постановлених як за позовами прокуратури, так і у справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді.

14.7. Забезпечити участь прокурора у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії чи бездіяльність службових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, постановлених як за позовами прокуратури, так і у справах, де прокурором здійснювалось представництво в суді.

15. За кожним позовом (заявою, поданням), а також за кожною справою за участю прокурора, у яку здійснено вступ шляхом участі або внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, вести наглядове провадження, у якому зосереджувати: копії позову (заяви, подання), матеріалів, що підтверджують заявлені вимоги; судових рішень, скарг чи інших процесуальних документів; тези виступу прокурора (у справах за позовами інших осіб), відомості про хід судового процесу; зауважень на протоколи судових засідань, заперечень інших учасників процесу; довідки про результати розгляду справи, погоджені з керівниками прокуратури (структурного підрозділу); дані про реальне виконання рішень суду, копії документів щодо примусового виконання рішення суду.

15.1. Особливості формування електронних наглядових проваджень за позовами прокурора у справах, у які здійснено вступ, а також за позовами у кримінальному провадженні, в комп’ютерному програмному комплексі «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» визначати окремим наказом Генерального прокурора України.

16. Прокурорам обласного та районного рівнів при направленні до суду позовів, заяв, скарг одночасно надсилати їх копії до прокуратур вищого рівня та прокурору, який забезпечує участь у справі, а касаційних скарг - до Генеральної прокуратури України.

16.1. У разі направлення до суду заяви про відмову (відкликання) від процесуального документа копію такої заяви одночасно надсилати прокурору вищого рівня та прокурору, який забезпечує участь у розгляді справи.

16.2. До прокуратур вищого рівня невідкладно надсилати документи прокурорського реагування про усунення порушень закону при здійсненні судочинства, виконання судових рішень та інформації про вступ у справи не за позовами прокурорів, які викликають суспільний резонанс.

17. Документи прокурорського реагування, які надсилаються органам чи посадовим особам вищого рівня, вносити через прокурора вищого рівня.

18. При розгляді звернень осіб, яких прокурор відповідно до закону може представляти в суді, за відсутності підстав для ініціювання перегляду рішень судів складати вмотивовані висновки з наведенням аргументів, що спростовують доводи заінтересованих осіб, зазначаючи встановлені судом чи в ході перевірки конкретні обставини і докази, що їх підтверджують, норми матеріального та процесуального права, якими регулюються спірні правовідносини, долучати до них копії судових рішень, необхідних матеріалів справи та інші документи.

19. Діяльність прокурорів з питань представництва інтересів громадян і держави в суді, їх захисту при виконанні судових рішень оцінювати виходячи із своєчасності та повноти вжитих прокурорами заходів щодо фактичного поновлення порушених прав і свобод громадян та законних інтересів держави, реального відшкодування завданих їм збитків.

20. Особливості організації представницької діяльності щодо захисту прав дітей, а також щодо захисту інтересів держави у військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі визначати відповідними галузевими наказами Генерального прокурора України.

21. Організацію представництва органів прокуратури та її посадових осіб у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві в Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня покласти на підрозділи представництва інтересів громадян та держави в судах.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов’язків.

З наказом ознайомити першого заступника та заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату, надіслати прокурорам обласного рівня, ректору Національної академії прокуратури України, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 6гн «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції 2 класуВ. Шокін

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: