open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ПИТАНЬ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2012  № 6

Про утворення робочої групи з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів

З метою забезпечення виконання бюджетної програми 2505030 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських, та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби з питань інвалідів та ветеранів від 10.03.2011 № 1-о "Про утворення робочої групи з надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

В. Маслаков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
з питань інвалідів та ветеранів
17.01.2012 № 6

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських

1. Робоча група з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - Робоча група), - експертний, консультативно-дорадчий орган при Державній службі з питань інвалідів та ветеранів, що утворюється з метою забезпечення виконання бюджетної програми 2505030 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років".

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Служби, цим Положенням.

Повноваження робочої групи:

2.1. Розгляд та опрацювання заяв громадських організацій, що претендують на отримання фінансової підтримки.

2.2. Затвердження переліку громадських організацій - претендентів на отримання фінансової підтримки на відповідний бюджетний рік.

2.3. Прийняття рішення щодо розподілу коштів, які виділяються з державного бюджету на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських і претендують на її отримання у відповідному бюджетному році.

3. Права робочої групи:

Робоча група відповідно до своїх повноважень може:

3.1. утворювати експертні групи з розгляду пропозицій всеукраїнських громадських організацій щодо проведення заходів для здійснення фахового аналізу цих заходів;

3.2. залучати до розгляду питань, пов'язаних з діяльністю експертних груп, спеціалістів центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів;

3.3. заслуховувати інформацію представників громадських організацій інвалідів та ветеранів з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям.

4. До складу робочої групи входять представники Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Фонду соціального захисту інвалідів, Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, представники громадських організацій інвалідів та ветеранів, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році (за згодою).

Головою робочої групи є Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів.

Голова має двох заступників - з питання надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та з питання надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів.

5. Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за потребою.

Засідання робочої групи проводиться, якщо на ньому присутні не менше половини запрошеної чисельності членів.

Рішення робочої групи є правомочним, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови робочої групи.

6. Рішення робочої групи має обов'язковий до виконання Службою характер.

Рішення робочої групи оформляється протоколом, який веде секретар робочої групи, присутній на засіданні.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні робочої групи.

Відповідальний секретар робочої групи організовує проведення засідання робочої групи, готує матеріали засідань, проекти рішень та забезпечує їх розповсюдження.

7. Про дату, час і місце засідання робочої групи, порядок денний члени робочої групи сповіщаються не пізніше ніж 3 дні до засідання відповідальним секретарем Робочої групи.

Рішення про проведення засідання Робочої групи приймається Головою Державної служби з питань інвалідів та ветеранів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
з питань інвалідів та ветеранів
17.01.2012 № 6

СКЛАД
робочої групи з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, що мають статус всеукраїнських

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, місце роботи

1.

МАСЛАКОВ
Володимир Олексійович

Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, голова робочої групи

2.

КОРНІЄНКО
Світлана Костянтинівна

заступник директора департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами - начальник управління по роботі з інвалідами Служби, заступник голови робочої групи з питання надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

3.

МОРОЗ
Володимир Миколайович

заступник начальника управління по роботі з ветеранами - начальник відділу меморіальної роботи та патріотичного виховання Служби, заступник голови робочої групи з питання надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

4.

БАРАН
Ірина Миколаївна

головний спеціаліст відділу методичного забезпечення та зв'язків з громадськими організаціями управління по роботі з інвалідами департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами Служби, секретар робочої групи з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

5.

ЩЕРБАКОВ
Микола Миколайович

головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів та зв'язків з громадськими організаціями Служби, секретар робочої групи з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

6.

УСТИМЕНКО
Світлана Миколаївна

директор департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами Служби

7.

АЛІМОВА
Любов Євгенівна

начальник відділу методичного забезпечення та зв'язків з громадськими організаціями управління по роботі з інвалідами департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами Служби

8.

БАБИЧ
Світлана Петрівна

головний спеціаліст відділу методичного забезпечення та зв'язків з громадськими організаціями управління по роботі з інвалідами департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами Служби

9.

БАНЯС
Олена Ігорівна

головний спеціаліст фінансового відділу Служби

10.

БУБЛЕНКО
Юрій Пантелійович

начальник відділу соціального захисту ветеранів та зв'язків з громадськими організаціями управління по роботі з ветеранами департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами Служби

11.

ГДАНСЬКА
Ірина Валеріївна

головний спеціаліст відділу з питань надання державної допомоги секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

12.

КОБЕРНИК
Віктор Васильович

заступник директора департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами - начальник фінансового відділу Служби

13.

КОНЮХ
Віталій Леонідович

начальник управління інформаційно-аналітичної та організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів Фонду соціального захисту інвалідів

14.

НАЗАРЕНКО
Вікторія Миколаївна

керівник Секретаріату - секретар Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

15.

ПРОЦЮК
Олександр Анатолійович

головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Служби

16.

РУДЕНКО
Дмитро Миколайович

головний спеціаліст сектору контрольно-ревізійної роботи Служби

17.

ШАПОВАЛОВА
Віта Вікторівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Служби

18.

ШУТА
Вікторія Михайлівна

завідувач юридичного сектору Служби

Представники громадських організацій (за згодою)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, назва громадської організації

1.

АЛЕКСАНДРОВА
Олена Іванівна

президент Всеукраїнської громадської організації "Народна академія творчості інвалідів"

2.

АНДРЄЄВ
Юрій Борисович

президент Всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України"

3.

АНТОНЕНКО
Ігор Іванович

голова виконавчого комітету Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська Асоціація працездатних інвалідів"

4.

АНТРОПОВ
Юрій Володимирович

голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Гармонія"

5.

БАГРОВА
Зінаїда Феодосіївна

президент Всеукраїнської громадської організації "Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобиля"

6.

БІЛОУС
В'ячеслав Олександрович

голова Всеукраїнської громадської організації "Спілки офіцерів України"

7.

БІЛЬЧИЧ
Владислав Миколайович

голова Центрального правління Українського товариства сліпих

8.

ВЕНГРИНОВИЧ
Олександр Іванович

голова Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнське товариство Лемківщина"

9.

ВОРОНЦОВ
Володимир Гаврилович

голова Всеукраїнської Спілки учасників війни

10.

ГРИБОВ
Валерій Федорович

голова Всеукраїнської громадської організації "Спілка шахтарів-інвалідів України"

11.

ГУМЕНЮК
Володимир Олександрович

голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів

12.

ДЕМИДОВ
Маркіян Дмитрович

голова Української спілки в'язнів - жертв нацизму

13.

ДОМАНСЬКИЙ
Віктор Анатолійович

голова Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

14.

ЗУБКО
Юрій Григорович

голова Всеукраїнської громадської організації "Закінчимо війну"

15.

КАРПЕНКО
Вадим Вікторович

голова виконавчого комітету Всеукраїнської спілки громадських організацій "Конфедерація громадських організацій інвалідів України"

16.

КАЧАНОВСЬКИЙ
Віталій Альбінович

голова Української організації борців антифашистського опору (колишніх політичних в'язнів фашистських концтаборів)

17.

КОРНІЙЧУК
Володимир Михайлович

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України"

18.

КРАВЧЕНКО
Раїса Іванівна

виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю"

19.

КРАВЧЕНКО
Юрій Володимирович

голова президії Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Берегиня-Україна"

20.

КУЗЬМІН
Олександр Вікторович

голова Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників"

21.

ЛЕГОМІНОВ
Володимир Іванович

голова Всеукраїнського громадського об'єднання "Об'єднання ветеранів розвідки України"

22.

МАКСИМЕНКО
Юрій Петрович

голова Центрального правління Українського товариства глухих

23.

МАРУСЕВИЧ
Іван Миколайович

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація інвалідів-спинальників України"

24.

МОКРЕЦЬКИЙ
Ярослав Йосипович

голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Інститут реабілітації та соціальних технологій"

25.

НАЗАРЕНКО
Василь Васильович

голова Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"

26.

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Володимир Леонідович

голова Всеукраїнської громадської організації "Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництві, та козацтва України"

27.

ПАЛІЙ
Віктор Миколайович

голова Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів "Всеукраїнський союз"

28.

ПЕТРОВСЬКИЙ
Володимир Борисович

голова Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів"

29.

СЕМІШАН
Олексій Іванович

голова Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

30.

СІНЧЕНКО
Сергій Григорович

президент Асоціації соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України "Співдружність"

31.

СКРИПКА
Наталія Сергіївна

виконавчий директор Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України"

32.

СЛІВІНСЬКИЙ
Едуард Сидорович

президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль - Єдність"

33.

СТЕПАНЧУК
Сава Григорович

голова Всеукраїнської спілки ветеранів війни та праці органів прокуратури

34.

СТЕЦЕНКО
Олександр Олексійович

голова Всеукраїнської громадської організації "Товариство українських офіцерів"

35.

ФЕДОРЧУК
Георгій Миколайович

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів внутрішніх військ МВС України"

36.

ФРАНКО
Петро Михайлович

голова Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих

37.

ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ
Сергій Васильович

голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

38.

ЦИБЕНКО
Петро Степанович

голова Організації ветеранів України

39.

ШЕВЦОВ
Андрій Гаррійович

президент Всеукраїнської громадської організації "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

40.

ШЕРЕМЕТА
Володимир Володимирович

голова Української асоціації ветеранів - співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "К" Служби безпеки України

41.

ШТАНЬКО
Іван Васильович

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної кримінально-виконавчої служби України"

42.

ЯЩЕНКО
Лариса Олександрівна

голова Громадської організації жінок-інвалідів "Донна"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: