open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2011 N 6

Про внесення змін до наказу

Держфінмоніторингу від 14.12.2010 N 250

На виконання вимог частини четвертої статті 7 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Плану з підготовки Державним комітетом
фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на
2011 рік, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 14.12.2010
N 250 ( v0250827-10 ), виклавши його у новій редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України
Фещенка О.Ю.
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

14.12.2010 N 250

( v0250827-10 )

(у редакції наказу

Держфінмоніторингу

25.01.2011 N 6)

ПЛАН

з підготовки Державним комітетом фінансового

моніторингу України проектів регуляторних

актів на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ N | Види і назви | Строк | Структурні |Цілі прийняття| з/п | проектів | підготовки | підрозділи, | проектів | | регуляторних | проектів |відповідальні | регуляторних | | актів | регуляторних |за розроблення| актів | | | актів | і | | | | |супроводження | | | | | проектів | | | | | регуляторних | | | | | актів | | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 1. |Проект наказу | Лютий |Юридичне |Вдосконалення | |Державного | |управління, |деяких | |комітету | |Департамент |положень | |фінансового | |взаємодії та |нормативно- | |моніторингу | |координації |правових | |України "Про | |системи |актів | |внесення змін | |фінансового |Держфін- | |до деяких | |моніторингу, |моніторингу, | |наказів | |Департамент |прийнятих | |Державного | |фінансових |з метою | |комітету | |розслідувань, |реалізації | |фінансового | |Департамент |Закону України| |моніторингу | |інформаційних |"Про | |України" | |технологій |запобігання | | | | |та протидію | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, | | | | |одержаних | | | | |злочинним | | | | |шляхом, або | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму" | | | | |( 249-15 ), та| | | | |приведення їх | | | | |у | | | | |відповідність | | | | |до Податкового| | | | |кодексу | | | | |України | | | | |та Указу | | | | |Президента | | | | |України | | | | |від 09.12.2010| | | | |N 1085 | | | | |( 1085/2010 ) | | | | |"Про | | | | |оптимізацію | | | | |системи | | | | |центральних | | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади" | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 2. |Проект наказу | Вересень |Відділ |Удосконалення | |Державного | |організації |та | |комітету | |наглядової |врегулювання | |фінансового | |діяльності, |процедур | |моніторингу | |Юридичне |нагляду | |України "Про | |управління |за діяльністю | |внесення змін | | |суб'єктів | |до Порядку | | |первинного | |проведення | | |фінансового | |перевірок | | |моніторингу | |Державним | | | | |комітетом | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |України | | | | |суб'єктів | | | | |первинного | | | | |фінансового | | | | |моніторингу" | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник
Юридичного управління І.М.Гаєвський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: