open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Н А К А З
09.02.2011 N 6

Про проведення конкурсу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2009 р. N 1020 ( 1020-2009-п ) "Про затвердження
Державної цільової науково-технічної програми впровадження
і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки"
(далі - Програма), рішення Міжвідомчої координаційної ради
Програми від 8 лютого 2011 р. та з метою організаційного
забезпечення конкурсного відбору науково-технічних робіт, що
фінансуватимуться у 2011-2012 роках за Програмою ( 1020-2009-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Оголосити з 14 лютого по 11 березня 2011 року конкурс
проектів, спрямованих на виконання у 2011-2012 роках
науково-технічних робіт за Програмою ( 1020-2009-п )
(далі - Конкурс).
2. Затвердити текст оголошення про Конкурс (додаток 1) та
форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2). Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ",
розмістити на офіційному сайті Державного комітету України з
питань науки, інновацій та інформатизації (www.dknii.gov.ua) та на
веб-сайті Програми ( 1020-2009-п ) (http://grid.nas.gov.ua).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Свіженка В.О.
Перший заступник Голови Б.В.Гриньов

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомінформнауки

09.02.2011 N 6

ОГОЛОШЕННЯ

Державний комітет України з питань науки, інновацій

та інформатизації оголошує Конкурс проектів на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних робіт

за Державною цільовою науково-технічною

програмою впровадження

і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки

( 1020-2009-п )
I. Умови проведення Конкурсу
1. На Конкурс подаються запити на виконання науково-технічних
проектів за Державною цільовою науково-технічною програмою
впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
(далі - Програма), затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2009 р. N 1020 ( 1020-2009-п ).
2. До розгляду приймаються проекти, спрямовані на виконання
таких завдань та заходів Програми ( 1020-2009-п ): Завдання 4. Розроблення і впровадження грід-технологій в
науку, промисловість, фінансову, соціальну та гуманітарну сферу: Захід 4.1 Розроблення спеціалізованого грідівського
програмного забезпечення та грід-комплексів для використання під
час проведення наукових та науково-прикладних досліджень. Завдання 1. Створення і забезпечення розвитку
матеріально-технічної бази національної грід-інфраструктури,
забезпечення її інтеграції до європейської і світової
грід-інфраструктури: Захід 1.3 Забезпечення пропускної спроможності оптоволоконних
каналів зв'язку між грід-вузлами; Захід 1.4 Підвищення рівня пропускної спроможності
оптоволоконних каналів зв'язку між вітчизняними та закордонними
грід-вузлами відповідно до вимог європейської мережі GEANT-3.
3. Заходи 1.3 та 1.4 Завдання 1 можуть виконуватись тільки у
складі проектів, спрямованих на виконання заходу 4.1 Завдання 4.
4. Кожен керівник проекту може подати на Конкурс запит за
встановленою формою на виконання лише одного науково-технічного
проекту.
5. Термін виконання проекту - 2 роки (2011-2012 роки).
II. Організація проведення Конкурсу
1. Форму запиту на участь в Конкурсі розміщено на офіційному
сайті Держкомінформнауки (www.dknii.gov.ua) та на веб-сайті
Програми ( 1020-2009-п ) (http://grid.nas.gov.ua). Її можна також
скопіювати на електронні носії у відділі науково-технічних програм
та державного замовлення за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 16,
кімн. 209-в. Контактні телефони: (044) 246-38-95 (Скришевська Марія
Гаврилівна, начальник відділу науково-технічних програм та
державного замовлення e-mail: m_skryshevska@dknii.gov.ua); (044) 246-38-95 (Клесова
Світлана Іванівна, e-mail: klesova@dknii.gov.ua). Запит для участі в Конкурсі проектів, засвідчений підписом
керівника організації та печаткою, подається на паперовому носії у
трьох примірниках, також додається електронний носій з файлом
"Грід-2011". Запити на Конкурс приймаються (у тому числі відправлені
поштою) та реєструються за вказаною адресою з 14 лютого по
11 березня 2011 року. Дата подання запиту визначається: у разі відправлення
поштою - за датою відправлення, вказаною на поштовому штемпелі; у
разі особистого подання - за датою реєстрації запиту в Державному
комітеті України з питань науки, інновацій та інформатизації. Кінцевий строк приймання запитів - 11 березня 2011 року,
16 год. 45 хв. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам,
а також передані факсом або відправлені до Держкомінформнауки
електронною поштою, до Конкурсу не допускаються. Після подання
запиту його перегляд не допускається. Подані на Конкурс матеріали запитів не повертаються.
III. Підведення підсумків конкурсу
1. Держкомінформнауки з урахуванням рішення Науково-технічної
ради Програми ( 1020-2009-п ) та результатів незалежної фахової
експертизи формує перелік тематик проектів, що будуть оголошені
лотами на конкурсних торгах при проведенні державних закупівель
послуг на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних робіт за
Програмою ( 1020-2009-п ). Критеріями оцінки поданих на Конкурс проектів під час
розгляду Науково-технічною радою Програми ( 1020-2009-п ) є: 1) відповідність проекту умовам Конкурсу; 2) відповідність проекту меті Програми ( 1020-2009-п )
та завданню, на виконання якого він спрямований; 3) максимальна ефективність використання бюджетних коштів; 4) ефективність проекту (запланове введення у дослідну
експлуатацію розробленого програмного забезпечення або пакетів
програм, які задовольняють вимогам конкретних наукових досліджень,
що виконуються у відповідній галузі науки; адаптація та
впровадження програм і обчислювальних комплексів до обчислень в
умовах грід-інфраструктури; інтеграція в існуючі віртуальні
грід-організації або у разі необхідності створення нових;
розроблені програми мають бути встановлені і використовуватися на
грід-кластерах); 5) існуючий досвід та фактичне надання розрахункових ресурсів
(обчислювальні, файлові ресурси тощо) для використання
у грід-інфраструктурі в Україні; 6) налаштованість спеціалізованого грідівського програмного
забезпечення, яке буде розроблено в рамках проектів, на потреби
вітчизняних користувачів українського гріда для використання у
наукових та науково-прикладних дослідженнях.
2. Результати конкурсного відбору тематик затверджуються
наказом Держкомінформнауки і оприлюднюються на його офіційному
сайті та у газеті "Світ".
3. Фінансування науково-технічних робіт Програми
( 1020-2009-п ) здійснюється відповідно до вимог Закону України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ), після
проведення процедури конкурсних торгів для закупівлі послуг на
виконання у 2011-2012 роках науково-технічних робіт за Програмою
( 1020-2009-п ).

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомінформнауки

09.02.2011 N 6

ЗАПИТ

на участь у конкурсі науково-технічних проектів

за Державною цільовою науково-технічною

програмою впровадження

і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки

( 1020-2009-п )

1. НАЗВА ПРОЕКТУ
2. НАЗВА ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ НА 2009-2013 РОКИ ( 1020-2009-п ), НА ВИКОНАННЯ
ЯКИХ СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ 2009-2013 РОКИ, НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ
3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК Державний комітет України з питань науки, інновацій
та інформатизації
4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я, | Місце роботи, посада, | Підпис | по батькові | науковий ступінь, | | | телефон, e-mail | | --------------------------+-----------------------+-------------| Науковий керівник проекту | | | --------------------------+-----------------------+-------------| Відповідальний виконавець | | | --------------------------+-----------------------+-------------| Виконавець проекту | | | --------------------------+-----------------------+-------------| Виконавець проекту | | | -----------------------------------------------------------------
5. Повна назва організації (підприємства) Відомча підпорядкованість:
------------------------------------------------------------------ Код організації за ЄДРПОУ | | --------------------------------+-------------------------------| Місцезнаходження (повна адреса) | | --------------------------------+-------------------------------| Банківські реквізити: | | р/р | | --------------------------------+-------------------------------| УДК| | --------------------------------+-------------------------------| міста| | --------------------------------+-------------------------------| МФО| | --------------------------------+-------------------------------| Форма власності | | -----------------------------------------------------------------
Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства:
тел.: факс: e-mail:
6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ (до 7 слів)
7. ОРГАНІЗАЦІЇ - СПІВВИКОНАВЦІ
------------------------------------------------------------------ Повна назва організації,|Поштова адреса | Частка у фінансуванні | відомча | | (%) | підпорядкованість | | | ------------------------+---------------+-----------------------| | | | ------------------------+---------------+-----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
8. МЕТА ПРОЕКТУ
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
9. СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ
------------------------------------------------------------------ досліджено та обґрунтовано наукові аспекти ...............|__ % | | | досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту ......|__ % | | | проведено теоретичні та експериментальні дослідження .....|__ % | | | розроблено робочу документацію ...........................|__ % | | | наявність матеріально-технічної бази .....................|__ % | | | наявність необхідного персоналу ..........................|__ % | | | визначено співвиконавців проекту .........................|__ | | | визначено організацію (підприємство), де передбачається | | використання (впровадження) створеної науково-технічної | | продукції ................................................|__ | -----------------------------------------------------------------
10. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
11. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКУ БУДЕ
СТВОРЕНО ВНАСЛІДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ. Вказати, в якому вигляді
вона буде представлена. (Грід-сервіси, програмні продукти, обчислювальні або
інформаційні ресурси, результати розрахунків на локальному
кластері, результати розрахунків в грід-середовищі,
науково-технічні звіти, технічна або технологічна документація,
методики, нормативні документи тощо)
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
12. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ (якщо передбачається створення обчислювальних ресурсів,
надати обґрунтування їх необхідності для досягнення головних цілей
проекту)
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
13. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ (наявність досвіду і умов,
необхідних для виконання проекту)
13.1. Результати попередніх досліджень (розробок), які
покладені в основу проекту
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Наявність обчислювальних ресурсів колективного користування
у виконавця проекту.
------------------------------------------------------------------ Кількість серверів, їх параметри | | (CPU, RAM, HDD) | | ---------------------------------------+------------------------| Наявність окремого сховища даних, | | (характеристика, якщо сховище є) | | ---------------------------------------+------------------------| Пропускна здатність зовнішнього каналу | | Інтернет зв'язку, провайдер | | ---------------------------------------+------------------------| Інші відомості | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
13.3. Етапи виконання робіт за проектом з розподілом коштів
між виконавцями
------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Термін виконання| Науково-технічна | етапу| етапів робіт | (початок - | продукція та інші | | |кінець), місяць,| матеріали, що | | | рік | підлягають здачі | | | | Замовнику | -----+--------------------+----------------+--------------------| 1 |У т.ч. | |У т.ч. | |співвиконавець: | |співвиконавець: | |(назва організації -| |(назва організації -| |співвиконавця | |співвиконавця | |та назва її етапу | |та назва її етапу | |робіт) | |робіт) | -----+--------------------+----------------+--------------------| 2 |У т.ч. | |У т.ч. | |співвиконавець: | |співвиконавець: | |(назва організації -| |(назва організації -| |співвиконавця | |співвиконавця | |та назва її етапу | |та назва її етапу | |робіт) | |робіт) | -----+--------------------+----------------+--------------------| 3 |У т.ч. | |У т.ч. | |співвиконавець: | |співвиконавець: | |(назва організації -| |(назва організації -| |співвиконавця | |співвиконавця | |та назва її етапу | |та назва її етапу | |робіт) | |робіт) | -----+--------------------+----------------+--------------------| 4 |У т.ч. | |У т.ч. | |співвиконавець: | |співвиконавець: | |(назва організації -| |(назва організації -| |співвиконавця | |співвиконавця | |та назва її етапу | |та назва її етапу | |робіт) | |робіт) | -----------------------------------------------------------------
13.4. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що
пропонується:
(зазначити позначкою V або +)
------------------------------------------------------------------ ( ) немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги | ----------------------------------------------------------------| ( ) на рівні кращих світових аналогів | ----------------------------------------------------------------| ( ) немає аналогів в Україні | ----------------------------------------------------------------| ( ) краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками | ----------------------------------------------------------------| ( ) перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими | показниками | -----------------------------------------------------------------
14. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ
14.1. Загальна вартість проекту (без ПДВ) - _______ тис.грн. у т.ч. на 2011 рік ________ тис.грн.
14.2. Строки виконання: 2011-2012 роки
14.3. Інвестори проекту (якщо є)
------------------------------------------------------------------ N | Країна | Назва | Джерело | Загальні | Частка у | з/п| |організації |фінансування| обсяги |фінансуванні| | | | |фінансування| | | | | | (тис.грн.) | | ---+--------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ---+--------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | --------------------------------------+------------+------------| РАЗОМ | | 100% | -----------------------------------------------------------------
14.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ Статті витрат | У тому числі за етапами, тис.грн. | |-------------------------------------------| | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | --------------------+----------+----------+----------+----------| 1. Витрати | | | | | на оплату праці | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 2. Відрахування | | | | | на соціальне | | | | | страхування | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 3. Матеріали | | | | | та комплектуючі | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 4. Паливо та | | | | | енергія для | | | | | науково-виробничих | | | | | цілей | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 5. Витрати | | | | | на службові | | | | | відрядження | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 6. Спецустаткування | | | | | для наукових | | | | | (експериментальних) | | | | | робіт | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 7. Витрати на | | | | | роботи, які | | | | | виконуються | | | | | сторонніми | | | | | організаціями та | | | | | підприємствами | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 8. Інші витрати | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| 9. Накладні витрати | | | | | --------------------+----------+----------+----------+----------| Всього витрат | | | | | -----------------------------------------------------------------
15. НАЯВНИЙ ДОСВІД
15.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою - років.
15.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського
колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до
практичного використання
------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
15.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час
фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел _____ (зазначити ТАК, НІ)
------------------------------------------------------------------ Назва організації-інвестора |Обсяги фінансування (тис.грн.) | --------------------------------+-------------------------------| | Всього | У тому числі | | | за роками | --------------------------------+-----------+-------------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
15.4. Науковий доробок авторського колективу за тематикою
проекту: монографії - ___; статті - ___; авторські свідоцтва - ___. Наведіть 3 - 4 приклади найбільш вагомих публікацій за
останні 5 років
------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
16. КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ
ПРОЕКТ
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я, | Науковий ступінь, |Місце роботи|Телефон| по батькові | посада | | | ---------------------+---------------------+------------+-------| | | | | ---------------------+---------------------+------------+-------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник організації-заявника проекту
(повна назва організації і посади)
_____________________ П.І.Б.
М.П.
___ ____________ 2011 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: