open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.2007 N 6

Про затвердження Заходів

щодо забезпечення реалізації стратегії

Кабміну у сфері налагодження системного

інформування громадськості про роботу

державної судової адміністрації

Для налагодження системного інформування громадськості про
роботу державної судової адміністрації із забезпечення діяльності
судової влади Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи щодо забезпечення реалізації стратегії
Кабінету Міністрів України у сфері налагодження системного
інформування громадськості про роботу державної судової
адміністрації (додаток 1).
2. Затвердити склад постійно діючої робочої групи з
організації висвітлення роботи державної судової адміністрації
(додаток 2).
3. Заступникам Голови, начальникам структурних підрозділів
центрального апарату Державної судової адміністрації України
забезпечити системне інформування громадськості щодо діяльності
державної судової адміністрації.
4. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі вжити заходів щодо системного інформування
громадськості про роботу територіальних управлінь державної
судової адміністрації через засоби масової інформації на
регіональному рівні.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної судової адміністрації України
Гашицького О.В.
Голова І.Балаклицький

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної судової

адміністрації України ___________ І.І.Балаклицький

22.01.2007

ЗАХОДИ

із забезпечення реалізації

стратегії Кабінету Міністрів України

у сфері налагодження системного інформування

громадськості про роботу органів державної

судової адміністрації

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходу | Термін |Відповідальні |Примітка| з/п| | виконання | за виконання | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 1 |Створити постійно діючу| лютий | Бровко Т.В. | | |робочу групу з | 2007 року | Новик М.М. | | |організації висвітлення| | Керівники | | |роботи державної | | структурних | | |судової адміністрації з| | підрозділів | | |метою системного | | | | |інформування | | | | |громадськості | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 2 |Організація та |За півріччя | Робоча група | | |проведення брифінгів за| За рік | Керівники | | |підсумками роботи | | структурних | | |державної судової | | підрозділів | | |адміністрації за | | | | |півріччя та рік | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 3 |Забезпечення участі | За окремим | Бровко Т.В. | | |керівництва ДСА України| графіком | Новик М.М. | | |у прес-конференціях, | | Керівники | | |програмах на | | структурних | | |телебаченні та радіо, | | підрозділів | | |де обговорюються | | | | |питання реформування | | | | |судової системи в | | | | |Україні | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 4 |Надання засобам масової| Постійно | Бровко Т.В. | | |інформації | | Новик М.М. | | |роз'яснювальних | | Робоча група | | |матеріалів та | | Керівники | | |коментарів стосовно | | структурних | | |діяльності державної | | підрозділів | | |судової адміністрації у| | | | |сфері забезпечення | | | | |діяльності судової | | | | |системи України | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 5 |Вивчення з метою | Після | Новик М.М. | | |подальшого | придбання | Робоча група | | |запровадження нових | необхідної | Керівники | | |форм взаємодії із | техніки та | структурних | | |засобами масової | залучення | підрозділів | | |інформації (проведення |відповідних | | | |SMS-конференцій, |спеціалістів| | | |підготовка | | | | |відео-прес-релізів | | | | |тощо) | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 6 |Розробка та надання |До 10 числа | Керівники | | |робочій групі | слідуючого | структурних | | |поквартальних планів |за кварталом| підрозділів | | |інформування | місяця | | | |громадськості з | | | | |актуальних питань | | | | |діяльності державної | | | | |судової адміністрації | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 7 |Використання сторінки | Постійно | Керівники | | |Веб-порталу для | | структурних | | |поновлення | | підрозділів | | |інформаційної бази щодо| | Управління | | |діяльності державної | | матеріально- | | |судової адміністрації | | технічного | | | | | забезпечення | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 8 |Забезпечити постійне |Щоквартально| Бровко Т.В. | | |наповнення журналу | | Новик М.М. | | |"Вісник Державної | | Керівники | | |судової адміністрації | | структурних | | |України" інформативним | | підрозділів | | |матеріалом щодо | | | | |діяльності державної | | | | |судової адміністрації | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 9 |Проведення аналізу |За півріччя,| Бровко Т.В. | | |висвітлення у засобах | рік | Новик М.М. | | |масової інформації | | | | |питань діяльності | | | | |державної судової | | | | |адміністрації | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 10 |Подання Кабінету | Щорічно до | Бровко Т.В. | | |Міністрів України та |26 листопада| Новик М.М. | | |Департаменту | | Керівники | | |комунікацій влади та | | структурних | | |громадськості | | підрозділів | | |Секретаріату Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |інформаційних | | | | |матеріалів з оглядом | | | | |підсумків роботи | | | | |державної судової | | | | |адміністрації за три | | | | |тижні до професійного | | | | |свята | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 11 |Забезпечити постійне | Постійно | Бровко Т.В. | | |оновлення стенду із | | Новик М.М. | | |висвітлення роботи | | Робоча група | | |державної судової | | Керівники | | |адміністрації | | структурних | | |інформаційно- | | підрозділів | | |роз'яснювальними | | | | |матеріалами, | | | | |правилами та годинами | | | | |прийому громадян | | | | |керівництвом ДСА | | | | |України, інформацією | | | | |щодо проведення | | | | |публічних заходів | | | | ---+-----------------------+------------+--------------+--------| 12 |З метою реагування на | Відповідно | Бровко Т.В. | | |оприлюднені у засобах | до плану | Новик М.М. | | |масової інформації | роботи |Ткаченко О.І. | | |пропозиції та |громадської | | | |зауваження | ради | | | |громадськості щодо | | | | |діяльності державної | | | | |судової адміністрації, | | | | |найбільш актуальні | | | | |питання розглядати на | | | | |засіданні громадської | | | | |ради при Державній | | | | |судовій адміністрації | | | | |України | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Державної судової

адміністрації України

22.01.2007 N 6

СКЛАД

постійно діючої робочої групи

з організації висвітлення роботи

державної судової адміністрації

Керівник робочої групи
Бровко Т.В. - начальник управління

організаційно-аналітичної роботи,

документування та контролю
Члени робочої групи:
Гайдученко В.Д. - начальник управління кадрового

забезпеченні апеляційних і місцевих судів

та державної судової адміністрації;
Мягкоход Ю.В. - начальник юридичного управління
Сидоренко І.Л. - начальник управління планово-фінансової

діяльності
Богачова О.А. - начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності
Рахальська Г.В. - начальник відділу організаційного

забезпечення діяльності органів

суддівського самоврядування
Моссоковський С.А. - заступник начальника управління -

начальник відділу капітального будівництва

управління матеріально-технічного

забезпечення
Ткаченко О.І. - завідуюча сектором забезпечення взаємодії

із Верховною Радою України та Кабінетом

Міністрів України
Новик М.М. - помічник Голови Державної судової

адміністрації України
Пан А.А. - головний спеціаліст відділу

організаційної та аналітичної роботи,

управління організаційно-аналітичної

роботи, документування та контролю -

секретар робочої групи
Карпич Ю.Б. - завідуючий сектором міжнародного

співробітництва.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: