open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 6 від 08.10.99

Затверджено

На засіданні адміністративної ради ФГВФО

Протокол N 6

від 8 жовтня 1999 р.

Голова адміністративної ради ФГВФО

О.І.Кірєєв
{ Інструкція втратила чинність на підставі Документа

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

N 2 ( vp002606-09 ) від 20.03.2009 }
Інструкція

про порядок нарахування та стягнення пені з комерційних

банків, що сплачують збори до Фонду, за несвоєчасне або
неповне перерахування зборів до Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена у відповідності до Положення про
порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
формування та використання його коштів, затвердженого Указом
Президента України від 10 вересня 1998 року N 996/98, Положення
про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 21 січня 1999 року N 70 ( 70-99-п ) і визначає порядок
нарахування та стягнення з комерційних банків України недоїмки і
пені за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду. 1.2. Платниками зборів до Фонду є комерційні банки України,
які зареєстровані в Республіканській книзі реєстрації банків,
валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ Національного
банку України та мають ліцензію Національного банку України на
здійснення операцій з залучення вкладів фізичних осіб. 1.3. При реєстрації комерційних банків шляхом їх злиття,
приєднання або перетворення банк-правонаступник набуває всі права
і обов'язки щодо участі в Фонді в обсягах, які мали банки, права
яких він наслідує, з урахуванням вимог пунктів 22 і 23 Положення
про порядок створення фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
формування та використання його коштів. 1.4. При відкликанні Національним банком України ліцензії на
здійснення банківських операцій з залучення вкладів фізичних осіб
банк-платник зберігає зобов'язання і права відносно Фонду до
повного розрахунку банку з вкладниками - фізичними особами. 1.5. При зміні юридичної адреси або юридичного статусу банк
повідомляє Фонд протягом 30 днів з дня реєстрації відповідних змін
Національним банком України з посиланням на відповідний документ
Національного банку України. 1.6. Фонд здійснює за встановленими формами звітності
перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність
перерахування зборів кожним комерційним банком, що сплачує збори
до Фонду.
2. Порядок нарахування і сплати зборів до Фонду
2.1. Комерційні банки сплачують до Фонду: а) початковий збір; б) регулярні збори; в) спеціальні збори. 2.2. Початковий збір сплачується банком одноразово, протягом
30 календарних днів з дня отримання від Національного банку
України ліцензії на здійснення банківських операцій із залученням
коштів фізичних осіб. Розмір початкового збору складає 1% від
зареєстрованого статутного фонду комерційного банку. 2.3. Регулярні збори нараховуються банками в розмірі 0,5% від
загальної суми вкладів, включаючи відсотки за вкладами, за станом
на 31 грудня року, що передує звітному. Сплата нарахованих регулярних зборів проводиться
щоквартально, рівними частками, до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом. 2.4. Внесення спеціальних зборів комерційними банками, що
сплачують збори до Фонду проводиться у строки та згідно з умовами,
встановленими адміністративною радою Фонду за погодженням з
Національним банком України. 2.5. Комерційні банки самостійно нараховують та сплачують
збори до Фонду, визначені в п.2.1. Нараховані збори сплачуються
шляхом безготівкових перерахувань. 2.6. Для проведення нарахування регулярного збору за вкладами
в іноземній валюті вони перераховуються у національну валюту
України за офіційним курсом, встановленим Національним банком
України на 31 грудня року, що передує звітному. Нарахування спеціального збору за вкладами в іноземній валюті
здійснюються за офіційним курсом, встановленим Національним банком
України на кінець місяця, що передує місяцю сплати спеціального
збору.
3. Визначення пені за несвоєчасне або неповне

перерахування зборів до Фонду
3.1. Суми несвоєчасно або неповністю сплачених зборів до
Фонду, визначених в п.2.1. стягуються з комерційних банків з
нарахуванням пені. Відповідно до п.27 Положення про порядок
створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та
використання його коштів, затвердженого Указом Президента України
від 10.09.1998 року N 996/98 Фонд проводить стягнення пені з
комерційного банку, що сплачує збори до Фонду в розмірі 0,5% з
суми несвоєчасного або неповного перерахування початкового,
регулярного або спеціального зборів до Фонду за кожний день
прострочення. Пеня на пеню не нараховується. 3.2. Нарахування пені на несвоєчасно або неповністю сплачені
суми зборів проводиться Фондом. 3.3. При надходженні коштів від комерційних банків спочатку
погашається сума несвоєчасно або неповністю сплачених зборів, а
потім - пеня. Якщо за комерційними банками обліковується
заборгованість по сплаті зборів за попередні періоди, то вона
сплачується в наступному порядку: заборгованість по сплаті зборів
минулих періодів, пеня за заборгованість по сплаті зборів минулих
періодів, заборгованість по сплаті зборів поточного періоду, пеня
за несвоєчасно або неповністю сплачені збори поточного періоду. При стягненні несвоєчасно або неповністю сплачених сум зборів
за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати по її
стягненню. 3.4. Надмірно сплачені суми зборів повертаються комерційному
банку, або зараховуються в рахунок сплати майбутніх зборів, за
письмовою заявою комерційного банку.
4. Порядок нарахування та стягнення пені з

комерційних банків за несвоєчасне або неповне

перерахування зборів до Фонду
4.1. Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного дня
після завершення строку сплати зборів і до дня їх сплати включно.
Якщо строк сплати співпадає з вихідним днем, то пеня
нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного
дня. 4.2. Несвоєчасно або неповністю перераховані до Фонду суми
зборів і пеня стягуються Фондом з комерційного банку, що сплачує
збори до Фонду згідно чинного законодавства. 4.3. Стягнення пені і несвоєчасно або неповністю сплачених
сум зборів з комерційних банків відбувається: а) шляхом оплати платіжних документів Фонду, на підставі
діючого законодавства України; б) за рішенням арбітражного суду. 4.4. Днем сплати сум зборів та пені вважається день списання
коштів з кореспондентського рахунку комерційного банку, незалежно
від часу зарахування їх на рахунок Фонду. 4.5. Несвоєчасно або неповністю сплачені суми зборів і пеня
стягуються з комерційних банків з урахуванням строків позовної
давності, відповідно до чинного законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: