open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
15.04.2010 N 6

Про виконання бюджету Фонду

та регіональних програм щодо відновлення

здоров'я застрахованих осіб та членів

їх сімей за 2009 рік

У зв'язку із світовою фінансовою кризою, що суттєво вплинула
на економіку України, у 2009 році не виконано показники доходної
частини бюджету Фонду, затвердженого постановою правління Фонду
від 25.02.2009 р. N 6 ( v0006598-09 ), як в цілому, так і за
окремими статтями. В першу чергу, це пов'язано з невиконанням
основних макроекономічних показників розвитку країни на 2009 рік,
затверджених постановою Уряду N 1105 ( 1105-2008-п ) від
17.12.2008 року. За даними фінансового звіту виконання доходної частини
бюджету Фонду за 2009 рік, із урахуванням залишку коштів на
початок року, становить 7024,5 млн.грн. або 89,6% до плану. Загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові
внески в Україні, у 2009 році становив 262,6 млрд.грн. або 97,3%
до показника попереднього 2008 року та 89,8% до плану. Відповідно
сума страхових внесків, що акумульована Фондом за 2009 рік,
становить 6124,6 млн. гривень. Відрахування від єдиного податку
склали 451,8 млн.грн. або 95,2% до надходжень 2008 року або 85,5%
до плану. Часткова оплата за путівки до санаторно-курортних
закладів - 177,9 млн.грн. (108,9% до минулого року). Інші
надходження (пеня, штрафи, не прийняті до заліку витрати, пасивні
доходи) - 73,4 млн.грн., що на 21,4% менше ніж за 2008 рік. Якщо загальний фонд оплати праці найманих працівників і
грошового забезпечення військовослужбовців очікувався у 2009 році
на рівні 313 млрд.грн., то фактично він склав 285,7 млрд. гривень. За даними фінансового звіту за 2009 рік не виконано планові
показники по доходах всіма відділеннями Фонду. Лише у
Миколаївському обласному відділенні Фонду бюджетний показник за
статтею "Внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" виконано на 100,6%. Найгірші показники у Київському
міському відділенні Фонду - 85,0% до плану, Донецькому - 86,6%,
Запорізькому - 87,3% та Дніпропетровському - 88,5% обласних
відділеннях Фонду. Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду,
протягом року збільшилася на 16,5% або на 237,3 тисячі
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності і станом на 1 січня 2010 року становила
1673955 страхувальників. Чисельність застрахованих осіб, яка в
органах Фонду обліковується в еквіваленті повної зайнятості
за 2009 рік, становить 12464,6 тис. осіб, що на 1442,2 тисячі
менше ніж за 2008 рік, що також є одним з наслідків економічної
кризи. Станом на 01.01.2010 р. дебіторська заборгованість Фонду
становила 117,51 млн.грн., що на 16,8% менше по відношенню до
показника на початок 2009 року. Зростання заборгованості за
страхувальниками має місце лише в АР Крим (на 102 тис.грн. або
на 1,4%). Заборгованість за Фондом станом на 01.01.2010 року становить
604,9 млн.грн., що на 363,5 млн.грн. або у 2,5 рази більше
порівняно з даними на початок 2009 року. Найбільше зростання
заборгованості за Фондом протягом поточного року спостерігається
у Рівненському (5,8 р.), Житомирському (5,1 р.), Чернівецькому
(4,6 р.) та Дніпропетровському (4,6 р.) обласних відділеннях
Фонду. Витратна частина бюджету Фонду за 2009 рік становить
7519,4 млн.грн. (95,9% до плану) або 103,8% до даних 2008 року. Фактичні витрати на виплату всіх видів допомоги за звітний
період становлять 5477,2 млн. гривень. З урахуванням резерву
страхових коштів планові показники на їх виплату виконані
на 95,8 відсотка. Витрати на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності за 2009 рік становили 3955,3 млн.грн. або 93,8%
до плану, по вагітності та пологах - 1493,5 млн.грн. або 107,8% до
плану, на поховання - 28,3 млн. гривень. При зменшенні протягом року кількості днів відпусток,
пов'язаних з вагітністю та пологами (з 22,4 млн.
до 21,6 млн. днів), видатки Фонду у 2009 році за цією статтею
бюджету зросли у порівнянні з попереднім роком на 12,4%. Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей в 2009 році
використано 1594,2 млн.грн., що складає 97,9% від запланованих
асигнувань за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на
зазначений період. На закупівлю 242323 путівок до санаторно-курортних закладів,
у тому числі до реабілітаційних відділень, використано
1081,4 млн.грн. або 98,4% від запланованої суми на ці цілі. В 2009 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове
фінансування санаторіїв-профілакторіїв на загальну
суму 117,9 млн.грн. (94,7% від плану), у тому числі
на 62,3 млн.грн. - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та
професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів у
санаторіях-профілакторіях поліпшили своє здоров'я
127626 застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі
62825 студентів. На фінансування дитячих закладів оздоровлення за рахунок
коштів Фонду використано 175,9 млн.грн., що склало 98,8% від суми,
передбаченої кошторисами відділень Фонду. Завдяки коштам Фонду,
передбаченим на часткове покриття суми вартості путівок до дитячих
оздоровчих закладів (в частині вартості набору продуктів
харчування, лікування та культурного обслуговування), оздоровлено
242400 дітей застрахованих осіб. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
здійснено в минулому році на загальну суму 140,9 млн.грн.
або 99,4% від планового показника. Це дало змогу забезпечити за
кошти Фонду навчання у цих школах 172,1 тисячі вихованців. На виконання положень Закону N 2240 ( 2240-14 ) в 2009 році
Фондом централізовано придбано майже 4,5 мільйона дитячих
новорічних подарунків на суму 78,1 млн.грн. Середня вартість
подарунка склала 17,45 гривні. Організаційно-управлінські витрати та витрати по виконанню
обов'язків страховика склали у 2009 році 375,2 млн.грн.
та 36,6 млн.грн., або 97,7% та 45,5% відповідно до плану. Від'ємний результат виконання бюджету Фонду за 2009 рік
становить - 494,9 млн. гривень. На виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 )
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності за 2009 рік по доходах із
урахуванням результату виконання бюджету за минулий рік
у сумі 7024,5 млн.грн. та по витратах - 7519,4 млн.грн.
затвердити. Взяти до відома інформацію Виконавчої дирекції Фонду
про виконання регіональних програм щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб та членів їх сімей за 2009 рік.
2. Виконавчій дирекції Фонду:
2.1. Проаналізувати причини невиконання доходної частини
бюджету Фонду. Вжити заходів по виправленню ситуації в 2010 році.
2.2. Інформацію про виконання бюджету Фонду за 2009 рік
протягом двох тижнів після прийняття цієї постанови направити для
оприлюднення у газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України", "Праця
і зарплата", "Профспілкові вісті", друкованих виданнях
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та
щомісячному бюлетені "Соціальна політика: проблеми, коментарі,
відповіді".
2.3. Щоквартально надавати комісії правління Фонду з питань
страхових тарифів та бюджету інформацію про виконання бюджету
Фонду за відповідний звітний період, прогноз виконання бюджету до
кінця року, з метою прийняття рішення про можливе внесення змін до
бюджету Фонду на 2010 рік.
3. На черговому засіданні правління Фонду заслухати звіт
голови правління та директора виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду про підсумки роботи відділення
у 2009 році та відповідному звітному періоді 2010 року.
Запровадити практику заслуховування на засіданнях правління
Фонду голів правлінь та директорів виконавчих дирекцій відділень
Фонду, що допустили найгірші показники виконання бюджету.
Голова правління В.В.Іванкевич

Додаток

до постанови

правління Фонду

15.04.2010 N 6

ПОКАЗНИКИ

виконання бюджету Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності

за 2009 рік порівняно з 2008 роком

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва статті | 2009 рік | фактичне | Темп | п/п | |--------------------------------------| виконання | росту, % | | | план | фактичне | %, |за 2008 рік|(к. 4 / к.| | | | виконання |виконання | | 6 * 100) | | | | |(к. 4 / к.| | | | | | | 3 * 100) | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 1. |Результат виконання| 223250 | 196872 | х | 212953 | х | |бюджету Фонду за | | | | | | |минулий рік | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2. |ДОХОДИ: | 7613884 | 6827639 | 89,7% | 7227627 | 94,5% | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2.1. |Внески на | 6771622 | 6124586 | 90,4% | 6496456 | 94,3% | |загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2.2. |Відрахування від | 528130 | 451774 | 85,5% | 474418 | 95,2% | |сум єдиного податку| | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2.3. |Надходження від | 200198 | 177925 | 88,9% | 163393 | 108,9% | |часткової сплати за| | | | | | |путівки | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2.4. |Інші надходження, у| 113934 | 73354 | 64,4% | 93360 | 78,6% | |тому числі: | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 2.4.1. |надходження на | 15176 | 15176 | 100,0% | 15176 | 100,0% | |виплату допомоги | | | | | | |громадянам, які | | | | | | |постраждали | | | | | | |внаслідок | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| |ВСЬОГО ДОХОДІВ | 7837134 | 7024511 | 89,6% | 7440580 | 94,4% | |(р. 1 + р. 2) | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3. |ВИТРАТИ: | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.1. |На виплату допомоги| 4216240 | 3955340 | 93,8% | 3917564 | 101,0% | |по тимчасовій | | | | | | |непрацездатності | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.2. |На виплату допомоги| 1385767 | 1493510 | 107,8% | 1328860 | 112,4% | |по вагітності та | | | | | | |пологах | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.3. |На виплату допомоги| 35173 | 28339 | 80,6% | 35173 | 80,6% | |на поховання | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.4. |Резерв страхових | 77222 | х | х | х | х | |коштів | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.5. |Разом допомоги з | 5714402 | 5477189 | 95,8% | 5281597 | 103,7% | |урахуванням резерву| | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.6. |На виплату допомоги| 30020 | 35963 | 119,8% | 31280 | 115,0% | |громадянам, які | | | | | | |постраждали | | | | | | |внаслідок | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7. |По статті | 1628298 | 1594221 | 97,9% | 1470239 | 108,4% | |"Оздоровчі заходи",| | | | | | |в т.ч. | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.1. |Путівки на | 1098840 | 1081383 | 98,4% | 979036 | 110,5% | |санаторно-курортне | | | | | | |лікування | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.2. |Часткове | 124532 | 117939 | 94,7% | 114443 | 103,1% | |фінансування | | | | | | |санаторіїв- | | | | | | |профілакторіїв | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.2.1.|в т.ч. санаторіїв- | 66276 | 62332 | 94,0% | 58414 | 106,7% | |профілакторіїв | | | | | | |вищих навчальних та| | | | | | |профтех. закладів | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.3. |Фінансування | 178080 | 175924 | 98,8% | 163050 | 107,9% | |оздоровлення дітей | | | | | | |у дитячих закладах | | | | | | |оздоровлення | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.4. |Позашкільне | 85134 | 78097 | 91,7% | 75542 | х | |обслуговування | | | | | | |дітей | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.7.5. |Часткове | 141712 | 140878 | 99,4% | 138168 | 102,0% | |фінансування | | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.8. |На організаційно- | 383977 | 375175 | 97,7% | 455153 | 82,4% | |управлінські заходи| | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.9. |По виконанню | 80437 | 36569 | 45,5% | 3746 | 976,2% | |обов'язків | | | | | | |страховика | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 3.10. |Інші витрати | | 287 | | 1693 | 17,0% | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| |ВСЬОГО ВИТРАТ: | 7837134 | 7519404 | 95,9% | 7243708 | 103,8% | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 4. |Результат виконання| | - 494893 | | 196872 | | |бюджету Фонду на | | | | | | |кінець звітного | | | | | | |періоду | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------| 5. |Фонд оплати праці | 292368 | 262550 | 89,8% | 269824 | 97,3% | |(млн.грн.) | | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------+----------------------| | | Станом на | Станом на |Відхилення| | | |01.01.2009 р.|01.01.2010 р.| (к. 4 - | | | | | | к. 3) | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------| | | | 3 | 4 | 5 | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------| | 6. |Заборгованість за | 141198 | 117505 | - 23693 | | |страхувальниками | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------| | 6.1. |Заборгованість по | 77527 | 53448 | - 24079 | | |страхових коштах, | | | | | |строк сплати яких | | | | | |не настав (поточна | | | | | |заборгованість) | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------| | 7. |Заборгованість за | 241325 | 604854 | 363529 | | |Фондом | | | | | --------+-------------------+-------------+-------------+----------| | 7.1. |Заборгованість, що | 142542 | 351902 | 209360 | | |буде погашена | | | | | |внесками наступного| | | | | |звітного кварталу | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: