open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.04.2001 N 6

Про бюджет Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

на 2001 рік

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) на 2001 рік по надходженнях та видатках в
сумі 677206,9 тис. грн. згідно додатка 1 та в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно додатка 2.
2. Затвердити видатки Фонду на 2001 рік в сумі
677206,9 тис. грн. згідно додатка 3.
3. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Фонду:
3.1. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого;
3.2. Щомісячні грошові виплати в разі часткової або повної
втрати працездатності, що компенсують відповідну частину
втраченого заробітку потерпілого;
3.3. Пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання та втрати годувальника;
3.4. Організація поховання померлого, відшкодування вартості
пов'язаних з цим ритуальних послуг.
3.5. Резервний фонд.
4. Установити, що фінансування видатків Фонду за захищеними
статтями провадиться в першочерговому порядку. Інші статті
видатків фінансуються пропорційно сумам надходження коштів.
5. Затвердити кошторис адміністративно-господарських витрат
апарату виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в сумі
32587,3 тис. грн. згідно додатка 4.
6. Затвердити кошторис адміністративно-господарських витрат
на утримання центрального апарату виконавчої дирекції Фонду в сумі
712,5 тис. грн. згідно додатка 5.
7. Директору виконавчої дирекції Фонду затвердити кошториси
витрат виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів.
8. Протягом III та IV кварталів 2001 року створити резерв
коштів Фонду обсягом 75,3 млн. грн. і розмістити його на
спеціальному рахунку в уповноваженому банку, визначеному згідно з
чинним законодавством.
9. Доручити постійній комісії правління Фонду з питань
членства, страхових тарифів і бюджету Фонду щоквартально
розглядати звіти про надходження та використання коштів Фонду та
надавати пропозиції щодо внесення у разі необхідності змін до
затвердженого бюджету Фонду на 2001 рік.
10. Директору виконавчої дирекції Фонду забезпечити цільове
використання у 2001 році коштів Фонду.
Голова С.Сторчак

Додаток 1

до постанови правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 6

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

на 2001 рік

------------------------------------------------------------------ N | Статті бюджету | Сума (тис. | Відсоток | п/п | | грн.) | до | | | |загальної | | | | суми | ----+-----------------------------------+------------+----------| |I. Доходи | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1 |Страхові внески | 674133,6 | 99,5 | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2 |Інші (сума капіталізованих | 1523,3 | 0,2 | |платежів, пеня) | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 3 |Фонд охорони праці (кошти) | 1550,0 | 0,2 | ----+-----------------------------------+------------+----------| |Всього доходів: | 677206,9 | 100,0 | ----+-----------------------------------+------------+----------| |II. Видатки Фонду | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1 |Профілактика нещасних випадків, в | 11543,0 | 1,7 | |т. ч.: | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1.1.|Фінансування заходів, передбачених | 5430,0 | | |Національною програмою поліпшення | | | |стану безпеки, умов праці та | | | |виробничого середовища | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1.2.|Організація розробки та виробництва| 2438,0 | | |засобів індивідуального та | | | |колективного захисту | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1.3.|Навчання та підвищення кваліфікації| 2775,0 | | |спеціалістів, які вирішують питання| | | |охорони праці | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 1.4.|Фінансування заходів, передбачених | 900,0 | | |регіональними та галузевими | | | |програмами поліпшення стану | | | |безпеки, умов праці та виробничого | | | |середовища | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2 |Відшкодування шкоди, заподіяної | 331265,5 | 48,9 | |працівникові внаслідок ушкодження | | | |його здоров'я або в разі його | | | |смерті, в т. ч. | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2.1.|Допомога у зв'язку з тимчасовою | 22101,5 | | |непрацездатністю | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2.2.|Одноразова допомога у разі стійкої | 65852,5 | | |втрати професійної працездатності | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2.3.|Щомісячна допомога | 235844,9 | | | | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2.4.|Витрати на медичну допомогу | 5073,5 | | | | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 2.5.|Витрати на поховання | 2393,1 | | | | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 3 |Реабілітація потерпілих, у т. ч. | 27603,0 | 4,1 | |забезпечення протезами, | | | |ортопедичними, коригуючими засобами| | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 4 |Організація першої невідкладної | 43900,0 | 6,5 | |допомоги потерпілому, ранньої | | | |діагностики професійного | | | |захворювання, лікування в | | | |лікувально-профілактичних закладах | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 5 |Відшкодування пенсійному фонду | 107910,9 | 15,9 | |виплат пенсій по інвалідності | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 6 |Видатки по перерахуванню коштів | 9937,7 | 1,5 | |(обслуговування банками та | | | |Укрпоштою) | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 7 |Утримання виконавчої дирекції та її| 32587,3 | 4,8 | |робочих органів | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 8 |Видатки правління Фонду | 200,0 | 0,0 | ----+-----------------------------------+------------+----------| 9 |Розвиток матеріальної бази Фонду | 28477,0 | 4,2 | ----+-----------------------------------+------------+----------| 10 |Створення та утримання | 5207,5 | 0,8 | |автоматизованої інформаційної | | | |системи | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 11 |Заборгованість з адміністративних | 3275,0 | 0,5 | |витрат на 01.04.2001 р. | | | ----+-----------------------------------+------------+----------| 12 |Створення резерву коштів Фонду | 75300,0 | 8,5 | ----+-----------------------------------+------------+----------| |Всього видатків | 677206,9 | 100,0 | ----+-----------------------------------+------------+----------| | + Профіцит (- Дефіцит) бюджету| 0,0 | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до постанови правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 6

ВИДАТКИ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2001 рік в розрізі

адміністративно-територіальних одиниць

------------------------------------------------------------------ | Управління, область |Всього доходів | Всього | | | | видатків | ----+------------------------------+---------------+------------| | | тис. грн. | тис. грн. | ----+------------------------------+---------------+------------| 1 |Автономна Республіка Крим | 16649,0 | 5342,2 | ----+------------------------------+---------------+------------| 2 |Вінницька область | 11985,9 | 5169,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 3 |Волинська область | 7381,6 | 10226,3 | ----+------------------------------+---------------+------------| 4 |Дніпропетровська область | 85690,0 | 55484,9 | ----+------------------------------+---------------+------------| 5 |Донецька область | 213329,0 | 271911,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 6 |Житомирська область | 4463,7 | 3927,5 | ----+------------------------------+---------------+------------| 7 |Закарпатська область | 4830,3 | 1568,7 | ----+------------------------------+---------------+------------| 8 |Запорізька область | 25412,6 | 15201,4 | ----+------------------------------+---------------+------------| 9 |Івано-Франківська область | 7820,1 | 4631,8 | ----+------------------------------+---------------+------------| 10 |Київська область | 11147,3 | 3725,9 | ----+------------------------------+---------------+------------| 11 |Кіровоградська область | 6312,5 | 5417,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 12 |Луганська область | 67082,8 | 85794,3 | ----+------------------------------+---------------+------------| 13 |Львівська область | 32940,3 | 15523,8 | ----+------------------------------+---------------+------------| 14 |Миколаївська область | 18054,5 | 4184,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 15 |Одеська область | 16475,9 | 16216,3 | ----+------------------------------+---------------+------------| 16 |Полтавська область | 13787,1 | 6209,5 | ----+------------------------------+---------------+------------| 17 |Рівненська область | 7013,0 | 3707,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 18 |Сумська область | 14808,8 | 5349,1 | ----+------------------------------+---------------+------------| 19 |Тернопільська область | 2655,4 | 2106,4 | ----+------------------------------+---------------+------------| 20 |Харківська область | 25772,7 | 11478,6 | ----+------------------------------+---------------+------------| 21 |Херсонська область | 5427,5 | 3962,4 | ----+------------------------------+---------------+------------| 22 |Хмельницька область | 7681,3 | 3577,2 | ----+------------------------------+---------------+------------| 23 |Черкаська область | 6844,6 | 5490,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 24 |Чернівецька область | 2777,9 | 2082,5 | ----+------------------------------+---------------+------------| 25 |Чернігівська область | 7950,5 | 5146,3 | ----+------------------------------+---------------+------------| 26 |м. Київ | 47160,4 | 9747,0 | ----+------------------------------+---------------+------------| 27 |м. Севастополь | 2678,9 | 1021,4 | -----------------------------------+---------------+------------| Центральний апарат виконавчої | 3073,3 | 113005,4 | дирекції Фонду | | | -----------------------------------+---------------+------------| Всього: | 677206,9 | 677206,9 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

ВИДАТКИ

Фонду соціального страхування

від нещасного випадку на 2001 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Управління, |К-сть|Страхові|Капіта- |Фонд |Всього |Всього |Профі- |Видатки |Реабі- |Органі- |Видатки|Утри- |Відшко- |Розвиток|Ство- |Заборгова-|Ство- |+ | |область |відд.|внески |лізовані|охорони|доходів |видатків|лактика |на |літація |зація |по пе- |мання |дування |мате- |рення |ність по |рення |донор- | | | |за |платежі,|праці | | |нещасних|відшко- |потерпі-|першої |рераху-|вико- |пенсій- |ріальної|та ут- |адмін- |резерву|реципієнт| | | |2001 р. |штрафи |(кошти)| | |випадків|дування |лих |невід- |ванню |навчої |ному |бази |римання|витратах |коштів | | | | |(93 %) | | | | | |2001 р. |(про- |кладної |коштів |дирек- |фонду |Фонду |автома-|на |Фонду | | | | | | | | | | | |тези, |допомоги|(обслу-|ції |виплат | |тизова-|01.04.2001| | | | | | | | | | | | |ортопе- |та |гову- |та її |пенсій | |ної |р. | | | | | | | | | | | | |дичні |ранньої |вання |робочих|по інва-| |інфор- | | | | | | | | | | | | | |засоби |діагнос-|банками|органів|лідності| |мацій- | | | | | | | | | | | | | |і т. і.)|тики |та Укр-| | | |ної | | | | | | | | | | | | | | | |поштою)| | | |системи| | | | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| | |од. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. | | | | |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. | | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 1 |АР Крим |12 |16649,0 | | |16649,0 |5342,2 |112,8 |1775,9 |269,8 |429,1 |53,3 | |1642,0 | | | | |11306,8 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 2 |Вінницька |16 |11985,9 | | |11985,9 |5169,0 |123,8 |1448,6 |296,1 |470,9 |43,5 | |1878,0 | | | | |6816,9 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 3 |Волинська |10 |7381,6 | | |7381,6 |10226,3 |119,5 |6296,0 |285,7 |454,4 |188,9 | |2214,0 | | | | |-2844,7 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 4 |Дніпропетровська|22 |85690,0 | | |85690,0 |55484,9 |611,2 |35756,2 |1461,7 |2324,7 |1072,7 | |11900,0 | | | | |30205,1 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 5 |Донецька |50 |213329,0| | |213329,0|271911,0|4619,2 |188142,7|11045,9 |17567,5 |5644,3 | |40505,0 | | | | |-58582,0 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 6 |Житомирська |17 |4463,7 | | |4463,7 |3927,5 |123,1 |1101,1 |294,5 |468,3 |33,0 | |1113,0 | | | | |536,2 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 7 |Закарпатська |9 |4830,3 | | |4830,3 |1568,7 |37,7 |327,9 |90,2 |143,5 |9,8 | |196,0 | | | | |3261,6 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 8 |Запорізька |10 |25412,6 | | |25412,6 |15201,4 |179,7 |8905,7 |429,6 |683,2 |267,2 | |3636,0 | | | | |10211,2 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 9 |Ів.-Франківська |14 |7820,1 | | |7820,1 |4631,8 |129,2 |1716,3 |308,9 |491,2 |51,5 | |1140,0 | | | | |3188,3 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 10|Київська |24 |11147,3 | | |11147,3 |3725,9 |61,4 |1257,5 |146,9 |233,6 |37,7 | |930,0 | | | | |7421,4 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 11|Кіровоградська |9 |6312,5 | | |6312,5 |5417,0 |131,9 |1926,0 |315,5 |501,8 |57,8 | |1742,0 | | | | |895,5 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 12|Луганська |24 |67082,8 | | |67082,8 |85794,3 |2144,4 |48379,5 |5128,0 |8155,6 |1451,4 | |17828,0 | | | | |-18711,5 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 13|Львівська |23 |32940,3 | | |32940,3 |15523,8 |344,1 |7904,9 |822,9 |1308,7 |237,1 | |3314,9 | | | | |17416,5 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 14|Миколаївська |22 |18054,5 | | |18054,5 |4184,0 |59,3 |1458,5 |141,9 |225,7 |43,8 | |1347,0 | | | | |13870,5 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 15|Одеська |28 |16475,9 | | |16475,9 |16216,3 |1404,4 |3236,9 |3358,3 |5341,1 |97,1 | |1376,0 | | | | |259,6 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 16|Полтавська |19 |13787,1 | | |13787,1 |6209,5 |96,1 |2645,1 |229,7 |365,3 |79,4 | |1810,0 | | | | |7577,6 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 17|Рівненська |9 |7013,0 | | |7013,0 |3707,0 |66,4 |1505,8 |158,8 |252,5 |45,2 | |967,0 | | | | |3306,0 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 18|Сумська |18 |14808,8 | | |14808,8 |5349,1 |150,6 |1878,8 |360,2 |572,9 |56,4 | |1422,0 | | | | |9459,7 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 19|Тернопільська |13 |2655,4 | | |2655,4 |2106,4 |54,0 |430,7 |129,2 |205,5 |12,9 | |533,0 | | | | |549,0 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 20|Харківська |23 |25772,7 | | |25772,7 |11478,6 |180,5 |4103,8 |431,7 |686,6 |123,1 | |4174,0 | | | | |14294,1 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 21|Херсонська |11 |5427,5 | | |5427,5 |3962,4 |141,0 |1210,7 |337,1 |536,1 |36,3 | |869,0 | | | | |1465,1 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 22|Хмельницька |17 |7681,3 | | |7681,3 |3577,2 |98,7 |1012,8 |236,1 |375,5 |30,4 | |916,0 | | | | |4104,1 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 23|Черкаська |13 |6844,6 | | |6844,6 |5490,0 |307,4 |1367,5 |735,0 |1169,0 |41,0 | |1045,0 | | | | |1354,6 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 24|Чернівецька |10 |2777,9 | | |2777,9 |2082,5 |50,1 |429,0 |119,7 |190,4 |12,9 | |615,0 | | | | |695,4 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 25|Чернігівська |8 |7950,5 | | |7950,5 |5146,3 |84,0 |1552,6 |200,9 |319,5 |46,6 | |2163,0 | | | | |2804,2 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 26|м. Київ | |47160,4 | | |47160,4 |9747,0 |84,3 |5136,0 |201,6 |320,7 |154,1 | |2412,0 | | | | |37413,4 | --+----------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| 27|м. Севастополь | |2678,9 | | |5752,2 |1021,4 |28,0 |358,9 |67,0 |106,6 |10,8 | |223,0 | | | | |4730,8 | -------------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| Центр. апарат ВДФ | | |1523,3 |1550,0 |3073,3 |113005,4| | | | | | | |28477,0 |5207,5 |3275,0 |75300,0|-109932,1| -------------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+----------+-------+---------| Всього: |431 |674133,6|1523,3 |1550,0 |677206,9|677206,9|11543,0 |331265,5|27603,0 |43900,0 |9938,0 |32587,3|107910,9|28477,0 |5207,5 |3275,0 |75300,0|0,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до постанови правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 6

КОШТОРИС

адміністративних витрат Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України на 2001 рік

(в розрізі адміністративно-територіальних одиниць)

------------------------------------------------------------------ | Управління, |Кіль-|Заробіт-|Нарахуван-| Інші |Всього | | область |кість|на плата| ня на |поточні| | | |штат-| |заробітну |витрати| | | |них | | плату | | | | |оди- | | | | | | |ниць | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| | |тис. | тис. |тис. грн. | тис. | тис. | | |грн. | грн. | | грн. | грн. | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 1 |Автономна | 140 | 533,3 | 199,4 | 325,0 |1057,7 | |Республіка | | | | | | |Крим | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 2 |Вінницька | 120 | 457,1 | 171,0 | 278,5 | 906,6 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 3 |Волинська | 88 | 335,2 | 125,3 | 204,3 | 664,8 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 4 |Дніпропетровська | 310 | 1180,8 | 441,6 | 719,6 |2342,0 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 5 |Донецька | 570 | 2171,2 | 812,0 |1323,1 |4306,4 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 6 |Житомирська | 105 | 400,0 | 149,6 | 243,7 | 793,3 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 7 |Закарпатська | 101 | 384,7 | 143,9 | 234,5 | 763,1 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 8 |Запорізька | 145 | 552,3 | 206,6 | 336,6 |1095,5 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 9 |Івано-Франківська| 105 | 400,0 | 149,6 | 243,7 | 793,3 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 10 |Київська | 140 | 533,3 | 199,4 | 325,0 |1057,7 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 11 |Кіровоградська | 98 | 373,3 | 139,6 | 227,5 | 740,4 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 12 |Луганська | 355 | 1352,2 | 505,7 | 824,1 |2682,0 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 13 |Львівська | 210 | 799,9 | 299,2 | 487,5 |1586,6 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 14 |Миколаївська | 120 | 457,1 | 171,0 | 278,6 | 906,6 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 15 |Одеська | 185 | 704,7 | 263,6 | 429,4 |1397,7 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 16 |Полтавська | 130 | 495,2 | 185,2 | 301,8 | 982,2 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 17 |Рівненська | 94 | 358,1 | 133,9 | 218,2 | 710,2 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 18 |Сумська | 120 | 457,1 | 171,0 | 278,6 | 906,6 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 19 |Тернопільська | 98 | 373,3 | 139,6 | 227,5 | 740,4 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 20 |Харківська | 235 | 895,1 | 334,8 | 545,5 |1775,4 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 21 |Херсонська | 110 | 419,0 | 156,7 | 255,3 | 831,1 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 22 |Хмельницька | 120 | 457,1 | 171,0 | 278,6 | 906,6 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 23 |Черкаська | 109 | 415,2 | 155,3 | 253,0 | 823,5 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 24 |Чернівецька | 88 | 335,2 | 125,4 | 204,3 | 664,8 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 25 |Чернігівська | 103 | 392,3 | 146,7 | 239,1 | 778,2 | |область | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 26 |м. Київ | 190 | 723,7 | 270,7 | 441,0 |1435,5 | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| 27 |м. Севастополь | 30 | 114,3 | 42,7 | 69,6 | 226,6 | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| |Центральний | 81 | 386,4 | 144,5 | 181,6 | 712,5 | |апарат | | | | | | |виконавчої | | | | | | |дирекції Фонду | | | | | | ----+-----------------+-----+--------+----------+-------+-------| |Всього: |4300 |16457,1 | 6155,1 |9975,2 |32587,3| -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: