open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.06.2010 N 6

Про заходи щодо подальшого підвищення безпеки

енергоблоків атомних електростанцій

Підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС є пріоритетним
завданням державної політики у сфері використання ядерної енергії.
В період з 1992 по 1998 роки були проведені міжнародні перевірки
рівнів безпеки ядерних установок так званих "радянських проектів"
на відповідність міжнародним вимогам. В результаті були розроблені
відповідні рекомендації, викладені у так званих "зелених книгах"
IAEA Issues Books: "Проблеми безпеки атомних електростанцій з реакторами
ВВЕР1000/320 та їх категорії IAEA-EBP-WWER-05" "Проблеми безпеки атомних електростанцій з реакторами
ВВЕР-1000 (мала серія) та їх категорії IAEA-EBP-WWER-14" "Проблеми безпеки атомних електростанцій з реакторами
ВВЕР-440/213 та їх категорії IAEA-EBP-WWER-03". В період 2002 - 2005 роки, заходи з підвищення безпеки діючих
енергоблоків АЕС (розроблені з урахуванням цих рекомендацій)
виконувались відповідно до Комплексної програми модернізації та
підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій
(далі - Комплексна програма), що була схвалена Кабінетом Міністрів
України розпорядженням N 504-р ( 504-2002-р ) від 29 серпня 2002
року. Відповідно до Комплексної програми всього передбачалось
виконати 389 блоко-заходів на 13 енергоблоках АЕС України впродовж
2002 - 2005 років. Реалізація заходів Комплексної програми мала на меті
вирішення низки завдань, основними з яких були: усунення наявних проблем безпеки АЕС, відхилень від вимог
національних нормативно-правових актів, які набули чинності після
введення в експлуатацію діючих енергоблоків та/або зменшення
впливу цих відхилень на безпеку шляхом впровадження компенсуючих
заходів; виконання прийнятих Україною зобов'язань Конвенції з ядерної
безпеки ( 995_023 ) та виконання рекомендацій МАГАТЕ щодо
підвищення безпеки АЕС з реакторними установками типу ВВЕР; проведення аналізу безпеки енергоблоків АЕС і на його
підставі розробки переліку заходів з підвищення безпеки АЕС. Стан виконання НАЕК "Енергоатом" Комплексної програми
було розглянуто на відкритому засіданні Колегії
Держатомрегулювання 7 квітня 2005 року. Зазначеним рішенням Колегії, НАЕК "Енергоатом" та
Мінпаливенерго було запропоновано надати до Держатомрегулювання
пропозиції щодо коригування Комплексної програми і продовження
терміну дії. Слід зауважити, що в цілому по АЕС за станом на 31.12.2005 р.
виконання Комплексної програми склало 33,42%. В результаті, НАЕК "Енергоатом" і Мінпаливенерго була
розроблена, а Кабінетом Міністрів України розпорядженням N 515-р
( 515-2005-р ) від 13 грудня 2005 року схвалена Концепція
підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій
( 515а-2005-р ) (далі - Концепція), яка враховувала: заходи, виявлені за результатами виконаних аналізів безпеки
АЕС; заходи "зелених книг" МАГАТЕ; заходи попередніх програм підвищення безпеки. Після схвалення Концепції ( 515а-2005-р ), з метою
безумовного її виконання, Держатомрегулюванням та Мінпаливенерго
було підготовлено спільний наказ N 19/10 ( v0019558-06 ) від 25
січня 2006 року "Про організацію робіт з підвищення безпеки діючих
енергоблоків атомних електростанцій", яким узгоджено Перелік
організаційно-технічних заходів з виконання Концепції
(далі - Перелік). Перелік є документом, у якому наведені стислий
опис існуючих проблем або дефіцитів безпеки діючих енергоблоків
АЕС та заходи з 9 напрямів підвищення безпеки. Згідно спільного наказу ( v0019558-06 ), до кінця 2010 року
передбачено виконання всіх заходів, відповідно до Переліку
( v0019558-06 ) (250 пілотних та 470 адаптаційних). На даний час заходи, передбачені Концепцією ( 515а-2005-р ),
виконані у повному обсязі тільки на енергоблоці N 1 Рівненської
АЕС. Одночасно з виконанням Концепції ( 515а-2005-р ) на
енергоблоках АЕС впроваджуються заходи, передбачені іншими 32
галузевими програмами та документами, які входять у так званий
"Пакет підвищення безпеки" (upgrade package), зобов'язання по
реалізації яких були включені до Кредитних угод з ЄБРР/ЄВРАТОМ по
проекту Х2/Р4. На даний час термін дії окремих програм завершено,
решту виконано. У зв'язку з закінченням у 2010 році терміну дії Концепції
( 515а-2005-р ), та з метою подальшого підвищення рівня безпеки
діючих енергоблоків атомних електростанцій, приведення їх у
відповідність до вимог норм і правил з безпеки та виконання
зобов'язань перед міжнародними організаціями (ЄБРР, Євратом) щодо
реалізації заходів, які входять в "Пакет підвищення безпеки"
(upgrade package), НАЕК "Енергоатом" розроблено Зведену програму
підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (далі - Зведена
програма), яка враховує: заходи Концепції ( 515а-2005-р ), Програми модернізації
Х2/Р4, досвід зворотного зв'язку за порушеннями у роботі АЕС; результати роботи місій МАГАТЕ з "проектної безпеки",
проведених в рамках імплементації "Меморандуму між Україною та ЄС
про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі"
( 994_694 ) за напрямом "ядерна безпека". До участі у виконанні оцінки Зведеної програми
Держатомрегулюванням були залучені експерти ДНТЦ ЯРБ, якими був
підготовлений відповідний звіт. Узагальнені висновки і пропозиції
щодо результатів оцінки зведені у "Висновку державної експертизи
ядерної та радіаційної безпеки документу "Сводная программа
повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины"
(далі - Висновок). Заслухавши доповідь ДНТЦ ЯРБ щодо результатів оцінки Зведеної
програми, прийнявши до уваги результати обговорення, Колегія
Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити в цілому Висновок державної експертизи ядерної та
радіаційної безпеки документу "Сводная программа повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины". Департаменту оцінки безпеки ядерних установок
Держатомрегулювання доопрацювати Висновок за зауваженнями
експертів RISKAUDIT та за результатами обговорення на засіданні
Колегії. Особливу увагу приділити питанню пріоритизації заходів
Зведеної програми.
2. НАЕК "Енергоатом": - відкоригувати Зведену програму відповідно до зауважень
доопрацьованого "Висновку державної експертизи ядерної та
радіаційної безпеки документу "Сводная программа повышения
безопасности энергоблоков АЭС Украины"; - вжити заходів щодо створення чіткої системи планування,
моніторингу та звітності за виконанням заходів Зведеної програми.
Голова О.А.Миколайчук
Секретар Т.В.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: