open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2007 N 6
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 818 ( v0818555-07 ) від 22.11.2007 }
Про затвердження Методичних

рекомендацій для визначення питомої

ваги доходу від реалізації продукції

сільського та рибного господарства

власного виробництва та продуктів

її переробки в загальній сумі валового

доходу підприємства за попередній

звітний (податковий) рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 54 ( v0054555-07 ) від 29.01.2007 }
Відповідно до вимог законів України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 23.04.1999 N 658 ( 658-99-п ) "Про
затвердження Положення про порядок справляння та обліку
фіксованого сільськогосподарського податку", з метою забезпечення
єдиної методології при визначенні платників фіксованого
сільськогосподарського податку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації для визначення питомої
ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного
господарства власного виробництва та продуктів її переробки в
загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний
(податковий) рік (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
аграрної політики України від 29.12.2002 N 419 ( v0419555-02 )
"Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню питомої
ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської
продукції власного виробництва та продуктів її переробки в
загальному обсязі валового доходу підприємства".
3. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, Управлінню агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити
оприлюднення Методичних рекомендацій.
4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи (Гаврилюк В.М.) надавати роз'яснення щодо застосування
Методичних рекомендацій.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

12.01.2007 N 6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для визначення питомої ваги доходу

від реалізації продукції сільського

та рибного господарства власного

виробництва та продуктів її переробки

в загальній сумі валового доходу

підприємства за попередній звітний

(податковий) рік

1. Методичні рекомендації для визначення питомої ваги від
реалізації продукції сільського та рибного господарства власного
виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового
доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі -
Методичні рекомендації) розроблені відповідно до законів України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ), "Про фіксований сільськогосподарський податок"
( 320-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999
N 658 ( 658-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок
справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку".
2. Методичні рекомендації можуть використовувати
сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових
форм утворених відповідно до чинного законодавства, селянські та
інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням),
переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також
рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються
розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) за наявності
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду.
3. Встановлення розміру відсотків доходу, одержаного від
реалізації продукції сільського та рибного господарства власного
виробництва та продуктів її переробки, в загальній сумі валового
доходу підприємства визначається за формою Розрахунку питомої ваги
доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового
доходу підприємства за 200_ рік (надалі - Розрахунок), що
додається.
4. Якщо після проведення Розрахунку сума доходу підприємств
сільського та рибного господарства, одержана від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75
відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі
підприємства згідно зі статтею 2 Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ), за наявності
сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, є платниками
фіксованого сільськогосподарського податку.
5. При складанні Розрахунку підприємства сільського та
рибного господарства незалежно від організаційно-правових форм та
форм власності керуються даними бухгалтерського обліку, дані якого
повинні відображатися відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.1999 N 291 ( z0892-99 ) "Про
затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції
про його застосування" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 21.12.1999 за N 892/4185), та/або на даних форми
державного статистичного спостереження 50-сг "Основні економічні
показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2006 рік"
( vi280202-06 ) (далі - форма N 50-сг), затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від 26.06.2006
N 280 ( v0280202-06 ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень в галузі сільського та рибного
господарства" та Інструкції по її заповненню, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від 05.11.2004 N 607
( z1468-04 ) (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом
Державного комітету статистики України від 13.11.2006 N 515
( z1244-06 ).
5.1. У рядку 1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману
від реалізації продукції рослинництва, що вирощена на угіддях, які
належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності
або надані йому в користування та продуктів її переробки на
власних підприємствах. Для цього підсумовують кредитові обороти
субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції"
аналітичних рахунків продукції рослинництва за мінусом ПДВ та/або
використовують дані форми 50-сг ( vi280202-06 ) (рядок 0010 графа
8). { Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 54 ( v0054555-07 ) від
29.01.2007 }
5.2. У рядку 2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману
від реалізації продукції тваринництва, що вироблена на угіддях,
які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві
власності або надані йому у користування та продуктів її переробки
на власних підприємствах. Для цього підсумовують кредитові обороти
субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції"
аналітичних рахунків продукції тваринництва за мінусом ПДВ та/або
використовують дані форми 50-сг ( vi280202-06 ) (рядок 0130 графа
8). { Підпункт 5.2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 54 ( v0054555-07 ) від
29.01.2007 }
5.3. У рядку 3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману
від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх
водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать
товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування
та продуктів її переробки на власних підприємствах. Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства,
які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у
внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та
сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням,
вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах,
ставках та водосховищах) підсумовують кредитові обороти субрахунку
701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичних рахунків
продукції рибництва за мінусом ПДВ. Сільськогосподарські товаровиробники, які займаються
розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) використовують дані форми 50-сг
( vi280202-06 ) (рядок 0215 графа 8). Підпункт 5.3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 54 ( v0054555-07 ) від
29.01.2007 }
5.4. У рядку 4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману
від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного
виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального
розміщення переробного підприємства. Для цього підсумовують
кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової
продукції" аналітичних рахунків реалізації продуктів переробки
(крім підакцизних товарів) за мінусом ПДВ та/або використовують
дані форми 50-сг ( vi280202-06 ) (рядок 0220 графа 8 мінус
рядок 0250 графа 8).
5.5. У рядку 5 Розрахунку сільськогосподарські підприємства,
які у звітному податковому періоді були утворені шляхом злиття,
приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з
відповідними нормами Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового
періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг
затверджується наказом Міністерства аграрної політики України за
погодженням з Міністерством фінансів України і Державною
податковою адміністрацією України (надалі - Перелік). Для цього
використовують суму кредитових оборотів по субрахунку 703 "Дохід
від надання супутніх послуг (відповідно до Переліку)" за мінусом
ПДВ.
5.6. У рядку 6 Розрахунку підприємства, які не відносяться до
тих, що перераховані у пункті 5.5 Методичних рекомендацій
зазначають вартість послуг (послуги машинно-тракторного парку,
будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із
сільськогосподарським виробництвом, які були надані у період з
1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року. Для цього використовують
суму кредитових оборотів за період з 1 січня 2006 року по
24 травня 2006 року по субрахунку 703 "Дохід від надання супутніх
послуг" за мінусом ПДВ.
5.7. У рядку 7 Розрахунку визначають суму, отриману платником
податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів),
для чого підсумовують дані рядків 1+2+3+4+5+6 вказаного
Розрахунку.
5.8. У рядку 8 Розрахунку зазначають загальну суму доходу
підприємства. Загальна сума доходу підприємства визначається відповідно до
вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999
N 290 ( z0860-99 ) "Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку". Для визначення загальної суми доходу підприємства
підсумовують кредитові обороти по рахунках 791 "Результат основної
діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат
іншої звичайної діяльності" та/або використовують показники форми
N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) (додають дані
рядків 035, 060, 110, 120, 130 графа 3).
5.9. У рядку 9 Розрахунку визначають суму, на яку зменшують
загальну суму валового доходу підприємства, визначивши суму
одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки
(доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках
тощо). Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку 48
"Цільове фінансування та цільові надходження" (відповідні
субрахунки). { Підпункт 5.9 пункту 5 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 54 ( v0054555-07 ) від
29.01.2007 }
5.10. У рядку 10 зазначають скориговану суму валового доходу
підприємства, для чого визначають різницю між даними рядка 8 та
рядка 9. { Пункт 5 доповнено підпунктом 5.10 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 54 ( v0054555-07 ) від
29.01.2007 }
5.11. У рядку 11 визначають питому вагу доходу від
реалізації продукції сільського та рибного господарства власного
виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового
доходу у відсотках, як відношення даних, визначених у пункті 5.7
до суми, визначеної у пункті 5.10, помножене на 100 %. { Пункт 5
доповнено підпунктом 5.11 згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 54 ( v0054555-07 ) від 29.01.2007 }
6. Підприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин
(стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) даний Розрахунок
подають разом із висновком Торгово-промислової палати України про
наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному
(податковому) році. При цьому до таких підприємств не застосовується виконання
вимоги Закону України "Про фіксований сільськогосподарський
податок" ( 320-14 ) щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги
доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства
власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі
валового доходу підприємства.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток

до Методичних рекомендацій

для визначення питомої ваги

доходу від реалізації

продукції сільського

та рибного господарства

власного виробництва

та продуктів її переробки

в загальній сумі валового

доходу підприємства

за попередній звітний

(податковий) рік

-------------------------------------------- (назва сільськогосподарського підприємства)
-------------------------------------------- (адреса сільськогосподарського підприємства)

РОЗРАХУНОК

питомої ваги доходу від реалізації

сільськогосподарської продукції

власного виробництва та продуктів її переробки

в загальній сумі валового доходу за 200_ рік

тис. грн.,

з одним десятковим знаком ----------------------------------------------------------------- N | Назва показника | Джерело інформації | Сума | п/п| | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 1. |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | | |реалізації продукції |субрахунку 701 "Дохід від| | |рослинництва, що вирощена|реалізації готової | | |на угіддях, які належать |продукції" аналітичний | | |сільськогосподарському |рахунок продукції | | |товаровиробнику на праві |рослинництва за мінусом | | |власності або надані йому|ПДВ та/або дані | | |у користування та |рядка 0010 графи 8 форми | | |продуктів її переробки на|N 50-сг ( vi280202-06 ) | | |власних підприємствах | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 2. |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | | |реалізації продукції |субрахунку 701 "Дохід від| | |тваринництва, що |реалізації готової | | |вироблена на угіддях, які|продукції" аналітичний | | |належать |рахунок продукції | | |сільськогосподарському |тваринництва за мінусом | | |товаровиробнику на праві |ПДВ та/або дані | | |власності або надані йому|рядка 0130 графи 8 форми | | |у користування і |N 50-сг ( vi280202-06 ) | | |продуктів її переробки на| | | |власних підприємствах | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 3. |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | | |реалізації продукції |субрахунку 701 "Дохід від| | |рибництва, що вирощена у |реалізації готової | | |внутрішніх водоймах |продукції" аналітичний | | |(озерах, ставках та |рахунок продукції | | |водосховищах), які |рибництва за мінусом ПДВ | | |належать товаровиробнику |та/або дані рядка 0215 | | |на праві власності або |графи 8 форми N 50-сг | | |надані йому у |( vi280202-06 ) | | |користування та продуктів| | | |її переробки на власних | | | |підприємствах | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 4. |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | | |реалізації продукції, що |субрахунку 701 "Дохід від| | |вироблена із сировини |реалізації готової | | |власного виробництва на |продукції" аналітичний | | |давальницьких умовах, |рахунок реалізації | | |незалежно від |продуктів переробки (крім| | |територіального |підакцизних товарів) за | | |розміщення переробного |мінусом ПДВ та/або за | | |підприємства. |даними форми N 50-сг | | | |( vi280202-06 ) | | | |(рядок 0220 мінус | | | |рядок 0250 графа 8) | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 5. |Доходи, отримані протягом|Кредитові обороти по | | |останнього податкового |субрахунку 703 "Дохід від| | |періоду від надання |реалізації робіт і послуг| | |супутніх послуг* |(відповідно до Переліку)"| | | |за мінусом ПДВ | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 6. |Вартість послуг (послуги |Кредитові обороти по | | |машинно-тракторного |субрахунку 703 "Дохід від| | |парку, будівельних і |реалізації робіт і | | |ремонтних бригад, інші |послуг" за мінусом ПДВ за| | |послуги), пов'язаних із |період з 1 січня | | |сільськогосподарським |2006 року по 24 травня | | |виробництвом, які були |2006 року | | |надані у період з 1 січня| | | |2006 року по 24 травня | | | |2006 року | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 7. |Сума, отримана |Розрахунково: | | |сільськогосподарським |р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4| | |підприємством від |+ р. 5 + р. 6 | | |реалізації | | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 8. |Загальна сума доходу |Кредитові обороти по | | |підприємства |рахунках: 791 "Результат | | | |основної діяльності", 792| | | |"Результат фінансових | | | |операцій", 793 "Результат| | | |іншої звичайної | | | |діяльності" та/або за | | | |даними форми N 2 | | | |( z0397-99 ) (додають | | | |дані рядків 035, 060,110,| | | |120, 130 графа 3) | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 9. |Сума, на яку зменшують |Кредитові обороти по | | |загальну суму валового |рахунку 48 "Цільове | | |доходу підприємства: - |фінансування та цільові | | |сума одержаних з |надходження" (відповідні | | |державного бюджету коштів|субрахунки) | | |фінансової підтримки | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 10.|Скоригована сума валового|р. 8 - р. 9 | | |доходу підприємства | | | ---+-------------------------+-------------------------+--------| 11.|Питома вага доходу від |р. 7 / р. 10 x 100 % | | |реалізації | | | |сільськогосподарської | | | |продукції власного | | | |виробництва та продуктів | | | |її переробки в загальній | | | |сумі валового доходу | | | |підприємства за | | | |попередній звітний | | | |(податковий) рік | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * рядок 5 заповнюють тільки сільськогосподарські
підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття,
приєднання, перетворення, поділу або виділення
Керівник ____________________________
Головний бухгалтер __________________
М. П.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 54
( v0054555-07 ) від 29.01.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: