open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
П О С Т А Н О В А
29.08.2005 N 6
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Державної санітарно-епідеміологічної служби

N 10 ( v0010834-14 ) від 02.04.2014 }
Про посилення заходів

щодо профілактики пташиного грипу

Я, заступник Головного державного санітарного лікаря України
Мухарська Людмила Мирославівна, проаналізувавши епідемічну й
епізоотичну ситуацію щодо захворюваності на пташиний грип у
країнах Південно-Східної Азії, Японії, Республіці Казахстан та у
Російській Федерації, а також констатуючи той факт, що поширення
інфекції серед птахів збільшує ймовірність її прямої передачі
людям і кожен новий випадок інфікування людей підвищує потенційну
трансмісивність вірусу шляхом або його адаптивних мутацій, або
рекомбінації, наголошую, що поява штаму H5N1, який передається від
людини до людини, може означати початок пандемії. Тому вакцинація людей із високою вірогідністю контакту з
інфікованим домашнім птахом існуючими вакцинами, ефективними проти
циркулюючих штамів грипу, може зменшити можливість зараження
одночасно штамами пташиного грипу і грипу людей і таким чином
знизити ризик обміну генами. Працівники птахофабрик, а також
залучені до догляду за домашньою птицею повинні бути обов'язково
захищені відповідним одягом й обладнанням. Із метою забезпечення готовності до пандемічного поширення
вірусу грипу в Україні та згідно із Законом України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міськім державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
1.1. Розглянути питання епідемічної та епізоотичної ситуації
щодо пташиного грипу, внести необхідні корективи в регіональні
плани підготовки до пандемії грипу. Організувати постійну і чітку
координацію роботи з профілактики грипу відповідних органів та
установ. Забезпечити обмін оперативною інформацією.
1.2. Передбачити виділення додаткових асигнувань на вжиття
профілактичних та протиепідемічних заходів, створення запасу
діагностичних та лікувальних препаратів, діагностикумів для
проведення лабораторних досліджень на вірус пташиного грипу у
людей методами РПГА і ПЛР, здійснення імунопрофілактики
протигрипозною вакциною, підготовленою для сезону
2005 - 2006 років, у передепідемічний період захворюваності на
грип і ГРВІ, у тому числі працівникам птахогосподарств для
запобігання можливому одночасному зараженню циркулюючими вірусами
пташиного і людського грипу, підготовку госпітальних баз на
випадок поширення захворювання, формування додаткових бригад
медичних працівників для здійснення подвірних обходів з метою
виявлення хворих на грип та інфікованих.
1.3. У разі масової загибелі птиці, ураженої вірусом грипу: - створити оперативний штаб для координації діяльності із
запобігання поширенню епізоотії птахів, забезпечити щоденний обмін
інформацією між відповідними відомствами і службами, провести
засідання протиепідемічних та протиепізоотичних комісій; - сприяти органам та установам, що здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний і ветеринарний нагляд,
птахогосподарствам і населенню у вжитті ветеринарно-санітарних,
профілактичних і санітарно-протиепідемічних (профілактичних)
заходів у разі поширення грипу серед домашньої птиці.
2. Рекомендувати Державному департаменту ветеринарної
медицини Мінагрополітики України:
2.1. Розробити плани ветеринарно-санітарних заходів з метою
локалізувати і ліквідувати епізоотії пташиного грипу.
2.2. Проводити моніторинг циркуляції вірусу грипу серед дикої
та домашньої птиці для встановлення меж поширення інфекції та її
генетичного розмаїття.
2.3. Навчити працівників птахогосподарств навичкам захисту і
запобігання зараженню вірусом пташиного грипу.
2.4. У разі масової загибелі птиці, ураженої вірусом грипу: - передбачити знищення усіх видів домашньої птиці в
постраждалих населених пунктах із дотриманням правил безпеки та
заборонити вивезення за їх межі продуктів птахівництва, живої
птиці, кормів тощо; - запровадити режим ветеринарного карантину в населених
пунктах та ізолювати домашню птицю від контакту з дикими
водоплавними птахами.
3. Керівникам птахогосподарств, незалежно від
організаційно-правової форми власності, рекомендувати:
3.1. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту
на випадок виникнення пташиного грипу.
3.2. Не допускати до роботи з інфікованою птицею осіб віком
понад 60 років, а також із захворюваннями серцево-судинної та
дихальної систем.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних і Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту:
4.1. Забезпечити готовність лікувально-профілактичних
закладів до виявлення хворих на ранній стадії захворювання,
достатній запас лікарських препаратів та дезінфекційних засобів.
4.2. Подати перелік украй необхідних у період пандемії грипу
лікувальних, діагностичних та імунобіологічних препаратів і
лабораторного обладнання до територіальних органів виконавчої
влади для створення їх невичерпного запасу.
4.3. Організувати імунізацію осіб, у тому числі тих, які
контактують із домашньою птицею, протигрипозною вакциною з метою
запобігання одночасному зараженню вірусами пташиного та людського
грипу.
4.4. Забезпечити моніторинг циркуляції вірусів грипу і
захворюваності, негайно поінформувати МОЗ України та Український
центр грипу та ГРВІ про випадки виділення вірусу грипу й масові
захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, у
тому числі серед працівників птахогосподарств.
4.5. Організувати навчання медичних працівників у сфері
клініки, диференціальної діагностики, лікування, епідеміології і
профілактики пташиного грипу.
4.6. Забезпечити своєчасний облік усіх осіб, що мають контакт
з інфікованою птицею, а також членів їх родин, установити за ними
медичне спостереження, поінформувати їх про необхідність негайного
звернення в лікувально-профілактичні заклади у разі появи
симптомів гострого респіраторного вірусного чи інфекційного
захворювання очей.
4.7. Проводити широку санітарно-освітню роботу серед
населення щодо засобів індивідуального захисту та профілактики
грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.
4.8. У разі масової загибелі птиці, ураженої вірусом грипу: - здійснювати подвірні обходи в постраждалих населених
пунктах із метою виявлення захворілих. Виділити додатковий
медичний персонал; - організувати проведення серологічного контролю на наявність
антитіл до вірусу пташиного грипу серед працівників
птахогосподарств; - проводити лабораторні дослідження на наявність вірусу
грипу А (H5N1) серед працівників птахогосподарств і контактних
осіб у населених пунктах із зареєстрованою епізоотією птахів за
підозри на грип і ГРВІ; - забезпечити проведення екстреної профілактики пташиного
грипу за допомогою засобів неспецифічної дії в осередках його
виникнення.
5. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту:
5.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
птахогосподарствами, забезпечити контроль за вжиттям
протиепідемічних заходів персоналом, що бере участь у масовому
забитті та утилізації птиці, за водопостачанням і продуктами
харчування.
5.2. У разі масової загибелі птиці, ураженої вірусом грипу,
здійснювати контроль за дотриманням техніки безпеки, забезпеченням
індивідуальними засобами захисту осіб, які беруть участь в
утилізації загиблої птиці, ужиттям комплексу дезінфекційних
заходів із метою запобігання можливому інфікуванню.
6. Керівнику Українського центру грипу та ГРВІ рекомендувати
для координації діяльності підтримувати тісний зв'язок із
Всесвітньою організацією охорони здоров'я з питань розвитку
епідемічної та епізоотичної ситуації, терміново розробити та
подати в установленому порядку на затвердження до МОЗ України план
протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню пташиного
грипу.
7. Ця постанова обов'язкова для виконання центральними
органами виконавчої влади, установами, організаціями, юридичними
та фізичними особами з дня її прийняття.
8. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ України цю постанову довести до відома та виконання
відповідних відомств, організацій та суб'єктів підприємницької
діяльності.
9. Про виконання цієї постанови поінформувати Центральну
санітарно-епідеміологічну станцію МОЗ України до
15 вересня 2005 року і надалі 20 числа щомісяця.
10. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України 25 числа щомісяця подавати до МОЗ матеріали
про виконання цієї постанови.
11. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою.
12. Ця постанова може бути оскаржена у порядку, встановленому
законодавством України.
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України Л.М.Мухарська

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: