open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КООРДИНАЦІЙНА РАДА

з питань місцевого самоврядування при

Голові Верховної Ради України
Р І Ш Е Н Н Я
N 6 від 12.12.98

м. Київ
vd981212 vn6

Про записку Відділу по зв'язках з місцевими органами

влади і самоврядування щодо помічників-консультантів

народних депутатів України

Координаційна рада в и р і ш и л а:
1. Погодитись з пропозиціями Відділу по зв'язках з місцевими
органами влади і самоврядування, які викладені в записці "Про
помічників-консультантів народних депутатів України".
2. Надіслати вищезазначену записку Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
радам для використання в роботі.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 12 грудня 1998 року

N 6

Про помічників-консультантів

народних депутатів України

На адресу Верховної Ради України останнім часом надходить
чимало листів та звернень з проханням роз'яснити порядок
зарахування до штату органів місцевого самоврядування
помічників-консультантів народних депутатів України, особливо
народних депутатів, обраних за партійними списками.
На сьогоднішній день питання щодо помічників-консультантів
народного депутата України в основному врегульовано Законом
України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 )
(стаття 35 прямої дії - "Помічники-консультанти народного депутата
України").
Депутат може мати до десяти помічників-консультантів,
правовий статус і умови діяльності яких визначаються Положенням
про помічника-консультанта народного депутата України, що
затверджується Верховною Радою України. Помічники-консультанти
перебувають у штаті державних підприємств, установ, організацій,
або зараховуються за заявою депутата до штату виконавчого комітету
органу місцевого самоврядування. У містах Києві та Севастополі -
до секретаріатів міських рад у межах фонду, встановленого
Верховною Радою України народному депутату для оплати праці
помічників-консультантів.
Депутат може мати також помічників-консультантів, які
працюють на громадських засадах.
Персональний підбір помічників-консультантів, організація їх
роботи та розподіл місячного фонду заробітної плати здійснюються
особисто народним депутатом.
У межах загального Фонду, виділеного депутату для оплати
праці помічників-консультантів і не використаного ним для цієї
мети, депутат має право оплачувати за договорами виконання певних
робіт чи надання йому послуг, пов'язаних із здійсненням
депутатських повноважень. (Стаття 35 згаданого вище закону в
редакції від 07.07.95 та 25.09.97 років).
Відповідно до статті 35 Закону України "Про статус народного
депутата України" Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня
1995 року затверджено Положення про помічника-консультанта
народного депутата України (додається).
Створюючи умови для забезпечення діяльності народних
депутатів України, місцеві органи влади мають забезпечувати певні
умови і для діяльності їх помічників-консультантів. Це визначено
окремими статтями Закону України "Про статус народного депутата
України", а саме:
- частиною четвертою статті 30 - "Депутат для потреб
депутатської діяльності має право на позачергове придбання
транспортних засобів, засобів зв'язку,
копіювально-розмножувальної, обчислювальної та іншої оргтехніки,
безплатне використання копіювально-розмножувальної та
обчислювальної техніки підприємств і організацій, розташованих на
території виборчого округу;
- першим реченням першої частини статті 34 - "Народним
депутатом України відшкодовуються витрати, пов'язані з
депутатською діяльністю, в розмірі, встановленому Верховною Радою
України, що не підлягають оподаткуванню";
- статтею 36 - "Виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів, місцева державна адміністрація у виборчому окрузі
зобов'язані надавати народним депутатам України окремі службові
приміщення, обладнані необхідною організаційною та іншою технікою.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, місцева
державна адміністрація, підприємства, установи та організації
зобов'язані надавати народному депутатові України на його
замовлення автотранспорт для потреб, пов'язаних з депутатською
діяльністю":
- статтею 40 - "Витрати державних органів, підприємств,
установ та організацій, пов'язані з виконанням народним депутатом
України своїх депутатських повноважень, компенсуються за рахунок
державного бюджету України".
Відповідно до статті 39 Закону, Положення "Про помічника
народного депутата України" на утримання службових приміщень для
забезпечення діяльності народних депутатів України в округах та
виплати заробітної плати і коштів на відрядження
помічникам-консультантам народного депутата України державним
бюджетом України в першій частині статті 7 "Функціонування
законодавчої влади" передбачаються певні кошти.
На цій основі будуються взаємовідносини між місцевими
органами вдали та самоврядування і Верховною Радою України.
Щодо надання службових приміщень для народних депутатів на
округах, то народним депутатом щорічно складається кошторис
витрат, який подається до відповідного місцевого органу влади чи
самоврядування. На підставі кошторису через систему Державного
казначейства України місцевим органам влади чи самоврядування
відшкодовуються зазначені витрати з Державного бюджету України.
Стосовно ж виплати заробітної плати та коштів на відрядження
помічникам-консультантам народного депутата України, то діє такий
порядок: народний депутат України щомісячно отримує рахунок в
місцевому органі влади чи самоврядування про фактичну виплату
своїм помічникам-консультантам. Рахунок надсилається у відділ з
питань бухгалтерського обліку, економіки і аналізу Управління
справами Верховної Ради, на підставі якого Державне казначейство
України через свою систему відшкодовує зазначені витрати з
Державного бюджету України.

12 грудня 1998 р. Відділ по зв'язках з місцевими

органами влади і самоврядування

Секретаріату Верховної Ради

України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: