open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ
Р Е Є С Т Р
N 6 від 14.02.2000

м.Київ
vd20000214 vn6

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться

у 2000 році

Київ-2000

Вступ
Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2000
році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 1991 року N 332 ( 332-91-п ) "Про порядок
проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій,
з'їздів, симпозіумів, семінарів" на основі заявок, які надійшли
від організацій - ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається
Українською інформаційною корпорацією "УкрІНТЕІ", Реєстр є
підставою для підготовки та проведення заходу, організації
харчування, поселення учасників наукового форуму тощо. Наказ МОЗ
України на проведення заходу не потрібний. Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету згідно з
вимогами існуючих директивних документів є підставою для
відрядження. Організатори наукового форуму формують склад
оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання
повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та
виконавців. Організація - ініціатор заходу не пізніше як у місячний
термін після проведення заходу надсилає до "УкрІНТЕІ" (03171,
Київ, вул. Горького, 180) і Українського центру наукової медичної
інформації та патентно-ліцензійної роботи (02650, Київ-22, вул.
Горького, 19/21) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей
та прийняту резолюцію). Заявки на планування наукових форумів на 2001 р. слід
надсилати на адресу "Укрмедпатентінформу" до 1 вересня 2000 року.
При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист
установи - організатора заходу, в якому повинні бути дані про
погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також
номер виданого "УкрІНТЕІ" посвідчення про реєстрацію наукового
форуму.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Місце і дата |Кількість учасників|Перелік країн-учасниць| Організація, відповідальна | з/п | заходу, тема | проведення |-------------------| | за проведення заходу (адреса, | | | |всього|у т.ч. | | телефон оргкомітету) | | | | |іногородніх | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| I. З'їзди | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |XIX з'їзд хірургів |м. Харків, | 650 | 400 |Росія, Білорусь, |Наукове товариство хірургів| |України |24-26 травня | | |Молдова, Узбекистан, |України, Інститут клінічної та| | | | | |Австрія |експериментальної хірургії АМН| | | | | | |України, м. Київ, вул. Героїв| | | | | | |Севастополя, 30, тел.: 488-20-82,| | | | | | |483-50-65, Харківський НДІ| | | | | | |загальної та невідкладної| | | | | | |хірургії, м. Харків, в'їзд| | | | | | |Балакірєва, 1, тел.: 33-06-55,| | | | | | |Харківський медичний університет,| | | | | | |Харківська медична академія| | | | | | |післядипломної освіти; Управління| | | | | | |охорони здоров'я Харківської| | | | | | |обласної адміністрації,| | | | | | |Управління охорони здоров'я| | | | | | |Харківської міської адміністрації| -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 2. |I З'їзд |м. Київ, | 250 | 200 |Країни СНД |Асоціація ендоскопістів України,| |ендоскопістів |25-27 травня | | | |м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43,| |України | | | | |тел.: 263-43-33 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 3. |II З'їзд онкологів |м. Київ, | 500 | 400 |Країни СНД, США, |Інститут експериментальної| |"Онкологія 2000" |травень | | |Канада, Данія, |патології, онкології і радіології| | | | | |Франція, Німеччина, |НАН України, м. Київ, вул.| | | | | |Латвія, Литва, Індія, |Васильківська, 49, тел.:| | | | | |Пакистан, Угорщина, |266-98-80, 266-98-64, факс:| | | | | |Ізраїль, Швеція, |267-16-56 | | | | | |Японія | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 4. |I З'їзд |м. Київ, | 250 | 100 | |Координаційний центр| |трансплантологів |вересень | | | |трансплантації органів, тканин і| |України | | | | |клітин, м. Київ, вул. Крамського,| | | | | | |21А, тел.: 443-35-62 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 5. |III З'їзд |м. Київ, | 300 | 80 |Росія, Молдова, |Інститут геронтології АМН| |геронтологів і |26-28 вересня | | |Грузія, Німеччина, |України, м. Київ, вул.| |геріатрів України | | | |США, Іспанія, |Вишгородська, 67, тел.:| | | | | |Болгарія, Угорщина |430-40-68, 430-41-74 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| II. Конгреси і симпозіуми | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |I Національний |м. Донецьк, | 200 | 100 |Росія, Білорусь |Донецький державний медичний| |конгрес з проблем |2-5 березня | | | |університет, м. Донецьк, вул.| |дерматокосметології| | | | |Калініна, 11, тел./факс:| | | | | | |334-02-26 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 2. |Симпозіум "Космічна|м. Київ, | 60 | 10 |Країни СНД, США, |Національний медичний університет| |біомедицина" |10-11 квітня | | |Німеччина |ім. О.О.Богомольця,| | | | | | |Науково-дослідний лабораторний| | | | | | |центр, м. Київ, просп. Перемоги,| | | | | | |34, тел.: 446-91-13 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 3. |Науковий симпозіум |м. Київ, | 200 | 100 |Країни СНД |Українське товариство фахівців з| |"Епідеміологія, |квітень | | | |імунології, алергології та| |імунопатогенез, | | | | |імунореабілітації, Український| |діагностика та | | | | |центр клінічної імунології,| |лікування | | | | |м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського,| |хламідіозу" | | | | |9А, тел./факс: 216-54-03 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 4. |Український конгрес|м. Київ, | 400 | 350 | |Український НДІ онкології та| |радіологів |15-18 травня | | | |радіології, м. Київ, вул.| | | | | | |Ломоносова, 33/43, Асоціація| | | | | | |радіологів України, тел.:| | | | | | |266-75-67, 252-97-86 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 5. |III Національний |м. Одеса, | 300 | 250 |Росія, Польща, |Асоціація анестезіологів України,| |Конгрес (VIII |16-19 травня | | |Німеччина, Австрія |м. Одеса, Валіховський пров., 2,| |з'їзд) | | | | |тел.: 23-05-86, факс: 23-22-15,| |анестезіологів | | | | |м. Київ, вул. П.Запорожця, 26,| |України | | | | |тел.: 512-66-76, 512-46-81 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 6. |II Конгрес |м. Харків, | 300 | 120 |Росія, Грузія, |Харківська медична академія| |Української |23-26 травня | | |Англія, США, Індія |післядипломної освіти, м. Харків,| |асоціації фахівців | | | | |вул. Корчагінців, 58, тел.:| |з ультразвукової | | | | |32-44-42, Науковий центр| |діагностики в | | | | |клінічної генетики та| |перинатології, | | | | |перинатальної діагностики,| |генетиці та | | | | |м. Харків, вул. Тобольська, 42А,| |гінекології "Плід | | | | |тел.: 32-44-42 | |як частина сім'ї" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 7. |Симпозіум |м. Київ, | 70 | 15 |Країни СНД, США, |Національний медичний університет| |"Телемедицина" |25-26 травня | | |Німеччина |ім. О.О.Богомольця,| |(медична освіта, | | | | |Науково-дослідний лабораторний| |наука, практична | | | | |центр, м. Київ, просп. Перемоги,| |охорона здоров'я) | | | | |34, тел.: 446-91-13 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 8. |IV Міжнародний |м. Тернопіль, | 200 | 50 |Країни СНД |Тернопільська державна медична| |медичний конгрес |травень | | | |академія, м. Тернопіль, майдан| |студентів і молодих| | | | |Волі, 1, тел.: 22-44-92, 22-32-95| |вчених | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 9. |Міжнародний |м. Одеса, | 70 | 10 |Країни СНД |Український НДІ медицини| |симпозіум |липень | | | |транспорту, м. Одеса, вул.| |"Актуальні проблеми| | | | |Свердлова, 92, тел.: 22-53-64,| |медицини | | | | |22-68-87 | |транспорту" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 10. |VIII Конгрес |м. Львів, | 500 | 100 |США, Канада, |Всеукраїнське лікарське| |Світової Федерації |м. Трускавець, | | |Німеччина, |товариство, м. Київ, вул.| |українських |13-17 серпня | | |Великобританія, |Мельникова, 63, тел.: 213-72-46,| |лікарських | | | |Австрія, Австралія, |224-65-84 | |товариств | | | |Словакія, Польща, | | | | | | |Болгарія, Чехія, | | | | | | |Росія | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 11. |VI Конгрес |м. Київ, | 200 | 150 | |Український НДІ кардіології ім.| |кардіологів України|18-21 вересня | | | |М.Д.Стражеска АМН України,| | | | | | |м. Київ, вул. Народного| | | | | | |Ополчення, 5, тел.: 277-66-22,| | | | | | |факс: 277-42-09 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| III. Науково-практичні конференції | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 |Росія |Харківська медична академія| |конференція |лютий | | | |післядипломної освіти, м. Харків,| |"Тиждень клінічної | | | | |вул. Корчагінців, 58, тел.:| |антибіотикотерапії | | | | |95-53-40, 95-59-47, Українська| |і мікробіології у | | | | |асоціація за раціональне| |Харкові" | | | | |використання антибіотиків,| | | | | | |м. Харків, пров. Балакірєва, 5,| | | | | | |тел.: 33-07-11, Центральна| | | | | | |клінічна лікарня, м. Харків,| | | | | | |пров. Балакірєва, 5, тел.:| | | | | | |33-07-11 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 2. |VII |м. Вінниця, | 400 | 100 |Росія, Молдова |Вінницький державний медичний| |Науково-практична |лютий | | | |університет, м. Вінниця, вул.| |конференція | | | | |Пирогова, 56, тел./факс:| |"Актуальні проблеми| | | | |44-62-30, 46-11-27 | |терапії" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 3. |Науково-практична |м. Вінниця, | 200 | 30 |Молдова, Росія |Вінницький державний медичний| |конференція |лютий | | | |університет, Відділ охорони| |"Невідкладні стани | | | | |здоров'я Вінницької| |в медицині" | | | | |міськадміністрації, МКЛ N 2,| | | | | | |м. Вінниця, вул. Київська, 68,| | | | | | |тел.: 32-30-35 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 4. |III |м. Київ, | 150 | 50 |Країни СНД |Національний медичний університет| |Науково-практична |21-22 березня | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |конференція | | | | |бульв. Т.Шевченка, 13, тел.:| |"Сучасні проблеми | | | | |224-53-75 | |дитячої | | | | | | |кардіоревматології"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 5. |Науково-практична |м. Харків, | 70 | |Україна |Український НДІ клінічної та| |конференція |березень | | | |експериментальної неврології та| |"Психотерапевтична | | | | |психіатрії, Харківська медична| |допомога населенню | | | | |академія післядипломної освіти,| |України, шляхи її | | | | |НПТ неврологів, психіатрів та| |реформування та | | | | |наркологів України, м. Харків,| |удосконалення" | | | | |вул. Академіка Павлова, 46, тел.:| | | | | | |26-51-42 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 6. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 |Швеція, Росія |Харківська медична академія| |конференція |березень | | | |післядипломної освіти, м. Харків,| |"Лікування | | | | |вул. Корчагінців, 58, тел.:| |артеріальної | | | | |95-59-40, 95-59-47, Центральна| |гіпертензії: чим, | | | | |клінічна лікарня, м. Харків,| |як, чому?" | | | | |пров. Балакірєва, 5, тел.:| | | | | | |33-07-11 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 7. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 |Росія |Інститут терапії АМН України,| |конференція "Нове в|11-12 квітня | | | |м. Харків, вул. Постишева, 2,| |етіології, | | | | |тел.: 72-20-24 | |патогенезі і | | | | | | |терапії | | | | | | |кардіоміопатій | | | | | | |(дилятаційної і | | | | | | |гіпертрофічної)" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 8. |Науково-практична |м. Київ, | 250 | 50 | |Інститут Педіатрії, Акушерства та| |конференція |18-19 квітня | | | |Гінекології АМН України, м. Київ,| |"Організація | | | | |вул. Мануїльського, 8, тел.:| |харчування здорових| | | | |213-80-67, факс: 213-16-70 | |та хворих дітей | | | | | | |раннього віку" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 9. |Науково-практична |м. Київ, | 120 | 50 |Країни СНД |Національний медичний університет| |конференція |18-19 квітня | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |"Антибактеріальна | | | | |бульв. Т.Шевченка, 13, тел.:| |терапія у | | | | |224-53-75 | |педіатрії" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 10. |Науково-практична |м. Київ, | 360 | 40 |Росія, Білорусь, |Національний медичний університет| |конференція |18-21 квітня | | |Естонія, Латвія, |ім. О.О.Богомольця, Студентське| |студентів та | | | |Вірменія, Болгарія, |наукове товариство, м. Київ,| |молодих вчених | | | |Польща |бульв. Т.Шевченка, 34, тел.:| | | | | | |441-49-59 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 11. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 25 |Росія, Білорусь |Науковий центр радіаційної| |конференція |19-20 квітня | | | |медицини АМН України, м. Київ,| |"Актуальні питання | | | | |вул. Мельникова, 53, тел.:| |радіаційної | | | | |213-95-91, 213-30-45 | |медицини" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 12. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 50 | |Український НДІ кардіології ім.| |конференція "Теорія|20-21 квітня | | | |М.Д.Стражеска АМН України,| |та практика | | | | |м. Київ, вул. Народного| |системної | | | | |Ополчення, 5, тел.: 277-66-22,| |ензимотерапії" | | | | |факс: 277-42-09 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 13. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 30 |Росія, Білорусь |Науковий центр радіаційної| |конференція "Засоби|26-27 квітня | | | |медицини АМН України, м. Київ,| |захисту людини за | | | | |вул. Мельникова, 53, тел.:| |несприятливих | | | | |213-95-91, 213-30-46 | |екологічних умов" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 14. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 50 | |Інститут нейрохірургії ім.| |конференція |27-28 квітня | | | |академіка А.П.Ромоданова АМН| |"Нейроімунологія в | | | | |України, м. Київ, вул.| |неврології та | | | | |Мануїльського, 32, тел.:| |нейрохірургії" | | | | |213-81-93, 213-95-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 15. |Науково-практична |м. Харків, | 200 | 30 | |Національна фармацевтична| |конференція |квітень | | | |академія України, м. Харків, вул.| |"Клінічна фармація | | | | |Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92,| |в Україні: стан та | | | | |факс: 47-01-64 | |перспективи | | | | | | |розвитку" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 16. |Науково-практична |м. Полтава, | 105 | 40 | |Українська медична стоматологічна| |конференція |квітень | | | |академія, м. Полтава, вул.| |"Актуальні питання | | | | |Т.Шевченка, 23, тел.: 2-28-41,| |ортопедичної | | | | |7-80-04, 2-15-44 | |стоматології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 17. |Науково-практична |м. Полтава, | 150 | 100 | |Українська медична стоматологічна| |конференція |квітень | | | |академія, м. Полтава, вул.| |"Сучасні принципи | | | | |Т.Шевченка, 23, тел.: 2-42-25,| |лікування серцевої | | | | |2-49-46 | |недостатності з | | | | | | |врахуванням вікових| | | | | | |особливостей" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 18. |Науково-практична |м. Київ, | 250 | |Росія, Білорусь |Київська медична академія| |конференція |квітень-травень | | | |післядипломної освіти ім.| |"Атопічний | | | | |П.Л.Шупика, Головне управління| |дерматит. Погляд на| | | | |охорони здоров'я КМДА,| |проблему" | | | | |Представництво компанії "Шеринг| | | | | | |Плау" в Україні, м. Київ, вул.| | | | | | |Жилянська, 37/97, тел./факс:| | | | | | |220-13-32, 220-63-04 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 19. |Науково-практична |м. Київ, | 50 | 30 | |Український центр наукової| |конференція |4-5 травня | | | |медичної інформації та| |"Сучасне уявлення | | | | |патентно-ліцензійної роботи МОЗ| |про науково- | | | | |України, м. Київ, вул. Горького,| |інформаційне та | | | | |19/21, тел.: 220-15-71 | |патентне | | | | | | |супроводження | | | | | | |наукових досліджень| | | | | | |у медицині" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 20. |Науково-практична |м. Київ, | 70 | 25 |Росія, Білорусь |Науковий центр радіаційної| |конференція |11-12 травня | | | |медицини АМН України, м. Київ,| |"Проблеми | | | | |вул. Мельникова, 53, тел.:| |харчування в умовах| | | | |213-95-91, 213-30-46 | |радіоактивного | | | | | | |забруднення" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 21. |Науково-практична |АР Крим, | 100 | 50 |Країни СНД |Інститут нейрохірургії ім.| |конференція |м. Алушта, | | | |академіка А.П.Ромоданова АМН| |"Нейроімунологія та|13-16 травня | | | |України, Національний медичний| |імунозалежні | | | | |університет ім. О.О.Богомольця,| |захворювання | | | | |Український центр розсіяного| |нервової системи" | | | | |склерозу, м. Київ, вул.| | | | | | |Мануїльського, 32, тел./факс:| | | | | | |213-95-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 22. |Науково-практична |м. Вінниця, | 100 | 70 |Росія, Литва |Інститут геронтології АМН| |конференція |17-19 травня | | | |України, Українська асоціація| |"Актуальні проблеми| | | | |остеопорозу, Вінницьке відділення| |геріатричної | | | | |УАО, Вінницький державний| |ортопедії" | | | | |медичний університет, м. Київ,| | | | | | |вул. Вишгородська, 67, тел.:| | | | | | |431-05-50, факс: 430-41-74 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 23. |Наукова конференція|м. Одеса, | 300 | 150 |Росія, Білорусь, |Інститут очних хвороб і тканинної| |офтальмологів з |18-19 травня | | |Молдова, Туркменія, |терапії ім. В.П.Філатова АМН| |міжнародною участю,| | | |Узбекистан, Грузія, |України, м. Одеса, Французький| |присвячена | | | |Вірменія, Болгарія, |бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35 | |125-річчю з дня | | | |Угорщина, Польща, | | |народження акад. | | | |Чехія, Словакія | | |В.П.Філатова | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 24. |Науково-практична |м. Луганськ, | 100 | 70 | |Луганський державний медичний| |конференція |18-19 травня | | | |університет, м. Луганськ, квартал| |"Сучасні проблеми | | | | |50-річчя оборони Луганська, 1,| |профілактики та | | | | |тел.: 54-85-86 | |лікування | | | | | | |туберкульозу" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 25. |Науково-практична |м. Дніпро- | 150 | 90 |Росія, Країни СНД |Дніпропетровська державна медична| |конференція |петровськ, | | | |академія, Український НДІ| |"Діагностика та |25-26 травня | | | |травматології та ортопедії,| |відновне лікування | | | | |м. Київ, вул. Воровського, 27,| |при травмах і | | | | |тел.: 216-42-49, 216-61-40 | |захворюваннях | | | | | | |верхньої кінцівки" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 26. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 50 | |Інститут серцево-судинної| |конференція |24-26 травня | | | |хірургії АМН України, Асоціація| |"Хірургічне | | | | |серцево-судинних хірургів,| |лікування | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11,| |захворювань аорти" | | | | |тел.: 277-43-22; 277-40-22 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 27. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 50 | |Український НДІ кардіології ім.| |конференція |25-26 травня | | | |М.Д.Стражеска АМН України,| |"Актуальні питання | | | | |м. Київ, вул. Народного| |організації та | | | | |Ополчення, 5, тел.: 277-66-22,| |надання медичної | | | | |тел./факс: 277-42-09 | |допомоги | | | | | | |кардіологічним | | | | | | |хворим в Україні" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 28. |Науково-практична |м. Полтава, | 160 | 100 | |Українська медична стоматологічна| |конференція |травень | | | |академія, м. Полтава, вул.| |"Сучасні питання | | | | |Т.Шевченка, 23, тел.: 2-42-45,| |діагностики і | | | | |2-42-43 | |лікування гастро- | | | | | | |ентерологічних | | | | | | |захворювань" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 29. |Науково-практична |м. Івано- | 100 | 75 | |Український НДІ клінічної та| |конференція |Франківськ, | | | |експериментальної неврології та| |"Цереброваскулярні |травень | | | |психіатрії, м. Харків, вул.| |захворювання та їх | | | | |Академіка Павлова, 46, тел.:| |профілактика" | | | | |26-33-87 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 30. |Науково-практична |м. Київ, | 60 | 20 |Польща |МОЗ України | |конференція |травень | | | | | |лікарів- | | | | | | |неонатологів "Нові | | | | | | |технології в | | | | | | |наданні медичної | | | | | | |допомоги | | | | | | |новонародженим" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 31. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | 70 |Росія |Український НДІ охорони здоров'я| |конференція |травень | | | |дітей та підлітків, м. Харків,| |"Здоров'я школярів | | | | |просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А, тел.:| |на межі століть" | | | | |62-31-27 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 32. |Науково-практична |м. Миргород, | 250 | 200 |Країни СНД |Всеукраїнська Асоціація| |конференція |травень | | | |фізіотерапевтів та курортологів,| |"Актуальні питання | | | | |м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3,| |застосування | | | | |тел.: 220-70-41 | |мінеральних вод у | | | | | | |медичній | | | | | | |реабілітації" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 33. |Науково-практична |м. Харків, | 150 | 70 |Росія, Білорусь, |Харківська медична академія| |конференція |травень | | |Молдова |післядипломної освіти, м. Харків,| |"Екстремальна | | | | |вул. Корчагінців, 58, тел.:| |психіатрія" | | | | |11-79-75, 11-80-09 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 34. |Науково-практична |м. Одеса, | 100 | 50 | |Український науковий гігієнічний| |конференція |травень | | | |центр, Одеська обл. СЕС, Одеський| |"Наукові та | | | | |НДІ гігієни транспорту, м. Київ,| |методичні основи | | | | |вул. Попудренка, 50, тел.:| |державного | | | | |559-73-73 | |санепіднагляду за | | | | | | |препаратами | | | | | | |побутової хімії, | | | | | | |продукцією | | | | | | |парфумерно- | | | | | | |косметичної | | | | | | |промисловості та | | | | | | |засобами особистої | | | | | | |гігієни" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 35. |Науково-практична |м. Київ, | 50 | 35 |Росія, Білорусь |Український науковий гігієнічний| |конференція з |травень | | | |центр, м. Київ, вул. Попудренка,| |радіаційної гігієни| | | | |50, тел.: 559-73-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 36. |Науково-практична |м. Київ, | 200 | 150 | |Київський НДІ епідеміологіі,| |конференція |травень | | | |інфекційних хвороб ім.| |"Сучасні можливості| | | | |Л.В.Громашевського, Український| |лікування | | | | |центр профілактики і боротьби зі| |ВІЛ-інфекції та | | | | |СНІДом, м. Київ, узвіз Протасів| |СНІДу" | | | | |Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88| -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 37. |Науково-практична |м. Полтава, | 50 | 30 | |Українська медична стоматологічна| |конференція |травень | | | |академія, м. Полтава, вул.| |"Актуальні питання | | | | |Т.Шевченка, 23, тел.: 7-36-25 | |ортопедії та | | | | | | |травматології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 38. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 5 |Країни СНД |Київська медична академія| |конференція |травень-червень | | | |післядипломної освіти ім.| |"Неонатальний | | | | |П.Л.Шупика, м. Київ, вул.| |герпес: | | | | |Дорогожицька, 9, тел: 293-82-55 | |діагностика, | | | | | | |лікування, | | | | | | |профілактика" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 39. |Науково-практична |м. Київ, | 250 | 120 |Країни СНД, |Київська міська клінічна лікарня| |конференція |2-4 червня | | |Німеччина, Ізраїль, |N 1, м. Київ, Харківське шосе,| |"Сучасні аспекти | | | |Угорщина, Польща |121, тел.: 564-52-54, факс:| |судинно- | | | | |564-45-91 | |ендокринних | | | | | | |захворювань органа | | | | | | |зору. Засоби | | | | | | |діагностики та | | | | | | |лікування" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 40. |VI |м. Одеса, | 100 | 50 |Країни СНД, Албанія, |Одеський державний медичний| |Науково-практична |8-10 червня | | |Італія, Німеччина, |університет, НДІ валеології і| |конференція | | | |Польща |спортивної медицини, м. Одеса,| |"Сучасні досягнення| | | | |Валіховський просп., 2, ВНМІ,| |валеології та | | | | |тел.: 20-62-55, 23-05-68 | |спортивної | | | | | | |медицини" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 41. |Науково-практична |м. Маріуполь | 90 | 30 |Країни СНД |Український НДІ травматології та| |конференція |Донецької обл., | | | |ортопедії, Маріупольська міська| |"Проблеми |22-23 червня | | | |адміністрація, Донецький НДІ| |ендопротезування" | | | | |травматології та ортопедії,| | | | | | |м. Київ, вул. Воровського, 23,| | | | | | |тел.: 216-42-49 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 42. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | 60 | |Український НДІ фармакотерапії| |конференція |червень | | | |ендокринних захворювань,| |"Актуальні проблеми| | | | |м. Харків, вул. Артема, 10, тел.:| |ендокринології" | | | | |45-51-21 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 43. |Науково-практична |м. Харків, | 90 | 75 |Країни СНД |Харківський НДІ медичної| |конференція |8-9 серпня | | | |радіології ім. С.П.Григор'єва,| |"Проблеми | | | | |м. Харків, вул. Пушкінська, 82,| |діагностики та | | | | |тел.: 43-15-42, 43-05-57 | |реабілітації | | | | | | |поєднаних | | | | | | |захворювань | | | | | | |щитовидної залози | | | | | | |та внутрішніх | | | | | | |органів" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 44. |Науково-практична |АР Крим, | 150 | 100 |Росія, Литва |Інститут геронтології АМН| |конференція |м. Євпаторія, | | | |України, Українська асоціація| |"Актуальні проблеми|2-4 вересня | | | |остеопорозу, м. Київ, вул.| |остеопорозу" | | | | |Вишгородська, 67, тел.:| | | | | | |431-05-50, факс: 430-41-74 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 45. |Науково-практична |м. Одеса, | 100 | 75 | |Український НДІ урології та| |конференція |8-9 вересня | | | |нефрології АМН України, м. Київ,| |сексологів та | | | | |вул. Ю.Коцюбинського, 9А, тел.:| |андрологів України | | | | |216-50-54 | |"Актуальні питання | | | | | | |сексології та | | | | | | |андрології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 46. |Науково-практична |АР Крим, | 120 | 70 |Країни СНД |Євпаторійський центральний| |конференція з |м. Євпаторія, | | | |клінічний дитячий санаторій,| |питань: |9-10 вересня | | | |Український НДІ травматології та| |- дитячий | | | | |ортопедії, м. Київ, вул.| | церебральний | | | | |Воровського, 27, тел.: 216-42-49,| | параліч; | | | | |216-61-40 | |- остеохондропатія;| | | | | | |- ювенільний | | | | | | | ревматоїдний | | | | | | | артрит | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 47. |Міжобласна |м. Івано- | 150 | 100 | |Інститут очних хвороб і тканинної| |науково-практична |Франківськ, | | | |терапії ім. В.П.Філатова АМН| |конференція |13-14 вересня | | | |України, м. Одеса, Французький| |офтальмологів | | | | |бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 48. |Науково-практична |м. Київ, | 70 | | |Інститут фтизіатрії та| |конференція "Нове в|13-15 вересня | | | |пульмонології АМН України,| |лікуванні | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| |бронхіальної астми"| | | | |тел.: 277-04-02, факс: 277-21-18 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 49. |Науково-практична |м. Львів, | 50 | 50 | |Львівський НДІ спадкової| |конференція "Пре- |21-22 вересня | | | |патології МОЗ України, м. Львів,| |та постнатальний | | | | |вул. Лисенка, 31А, тел.: 76-54-99| |скринінг вродженої | | | | | | |та спадкової | | | | | | |патології у дітей" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 50. |Науково-практична |АР Крим, | 100 | 80 |Країни СНД |Харківський НДІ медичної| |конференція |м. Алушта, | | | |радіології ім. С.П.Григор'єва,| |"Променева і |21-22 вересня | | | |м. Харків, вул. Пушкінська, 82,| |супровідна терапія | | | | |тел.: 43-15-42, 43-05-57 | |онкологічних | | | | | | |хворих" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 51. |IV Українська |м. Луцьк, | 300 | 200 |Країни СНД |Українська асоціація народної| |конференція з |26-29 вересня | | | |медицини та медичний інститут,| |народної та | | | | |м.Київ, вул. Л.Толстого, 9, тел.:| |нетрадиційної | | | | |224-25-84 | |медицини | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 52. |Науково-практична |м. Чернівці, | 250 | 50 | |Інститут Педіатрії, Акушерства та| |конференція |26-28 вересня | | | |Гінекології АМН України, м. Київ,| |"Здоров'я та | | | | |вул. Мануїльського, 8, тел.:| |лікувально- | | | | |213-80-67, 213-62-16 | |профілактичне | | | | | | |харчування дітей | | | | | | |раннього віку" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 53. |Науково-практична |м. Чернівці, | 360 | 60 | |Інститут Педіатрії, Акушерства та| |конференція |27-28 вересня | | | |Гінекології АМН України, м. Київ,| |"Особливості | | | | |вул. Мануїльського, 8, тел.:| |становлення | | | | |213-62-16 | |репродуктивної | | | | | | |функції у дівчат та| | | | | | |її порушення" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 54. |Міжнародна наукова |м. Київ, | 50 | 20 |Країни СНД |Національний медичний університет| |конференція, |вересень | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |присвячена | | | | |просп. Перемоги, 34, тел.:| |100-річчю з дня | | | | |441-49-87 | |народження анатома | | | | | | |д-ра мед. наук | | | | | | |О.І.Свиридова | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 55. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | 50 | |Українська фармацевтична| |конференція |вересень | | | |академія, м. Харків, вул.| |"Фітотерапія в | | | | |Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92,| |Україні" | | | | |тел./факс: 47-01-64 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 56. |Науково-практична |м. Донецьк, | 80 | | |НДІ медико-екологічних проблем| |конференція |вересень | | | |Донбасу та вугільної| |"Актуальні проблеми| | | | |промисловості, м. Донецьк, вул.| |медицини праці та | | | | |Челюскінців, 163, тел.: 93-31-69,| |екології Донбасу" | | | | |факс: 93-24-79 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 57. |Науково-практична |м. Полтава, | 250 | 50 |Росія, Білорусь |Українська медична стоматологічна| |конференція "Вплив |вересень | | | |академія, м. Полтава, вул.| |екологічного | | | | |Шевченка, 23, тел.: 18-69-36 | |оточення на стан | | | | | | |здоров'я дітей" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 58. |Міжнародна наукова |м. Одеса, | 70 | 29 | |Одеський медичний університет,| |конференція |вересень | | | |Одеський НДІ стоматології,| |"Актуальні питання | | | | |м. Одеса, Валіховський просп., 2,| |стоматології" | | | | |тел.: 20-62-55, 23-05-68 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 59. |III Міжнародна |м. Полтава, | 100 | 50 |Росія, Молдова, |Українська медична стоматологічна| |конференція |вересень | | |Німеччина, Білорусь, |академія, м. Полтава, вул.| |медичних вузів | | | |США |Т.Шевченка, 23, тел.: 2-57-22 | |України | | | | | | |"Лінгвістичні та | | | | | | |методичні проблеми | | | | | | |вивчення іноземних | | | | | | |мов" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 60. |Науково-практична |м. Івано- | 100 | 50 | |Національний медичний університет| |конференція "Пізні |Франківськ, | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |токсикози вагітних"|вересень | | | |бульв. Т.Шевченка, 13, тел.:| | | | | | |277-97-88 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 61. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | | |Український НДІ клінічної та| |конференція |вересень-жовтень| | | |експериментальної неврології та| |"Реформування | | | | |психіатрії, НПТ неврологів,| |психіатричної та | | | | |психіатрів та наркологів України,| |наркологічної | | | | |м. Харків, вул. Академіка| |допомоги в Україні"| | | | |Павлова, 46, тел.: 26-40-39 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 62. |Наукова конференція|м. Львів, | 150 | 50 | |Львівський медичний університет,| |"Актуальні питання |5-7 жовтня | | | |м. Львів, вул. Пекарська, 69,| |ангіології" | | | | |тел.: 79-62-57, факс: 76-79-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 63. |Республіканська |м. Вінниця, | 200 | 60 |США |Вінницький державний медичний| |науково-практична |10-11 жовтня | | | |університет, м. Вінниця, вул.| |конференція | | | | |Пирогова, 56, тел.: 32-15-77 | |"Досягнення, | | | | | | |проблеми і | | | | | | |перспективи | | | | | | |вивчення | | | | | | |захворювань серця | | | | | | |та легенів на | | | | | | |рубежі XX-XXI | | | | | | |століть" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 64. |Науково-практична |м. Київ, | 250 | 100 |Литва, Німеччина, |Інститут Педіатрії, Акушерства та| |конференція |12-14 жовтня | | |Росія |Гінекології АМН України, м. Київ,| |"Менопауза та | | | | |вул. Мануїльського, 8, тел.:| |здоров'я жінки" | | | | |430-05-48, 430-41-71 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 65. |Науково-практична |м. Київ, | 300 | 50 |Росія |Інститут геронтології АМН| |конференція |19-20 жовтня | | | |України, м. Київ, вул.| |"Порушення ритму | | | | |Вишгородська, 67, тел.:| |серця: вікові | | | | |430-41-57, 431-05-34 | |аспекти" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 66. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 20 |Росія, Білорусь, |Науковий центр радіаційної| |конференція |20-21 жовтня | | |Чехія, Словаччина, |медицини АМН України, м. Київ,| |"Проблеми | | | |Латвія |вул. Мельникова, 53, тел.:| |гепатобіліарної | | | | |213-95-91, 213-30-45 | |патології в | | | | | | |учасників | | | | | | |ліквідації | | | | | | |наслідків аварії на| | | | | | |ЧАЕС" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 67. |Науково-практична |м. Одеса, | 150 | 100 |Росія, Білорусь, |Український інститут громадського| |конференція |жовтень | | |Молдова |здоров'я, м. Київ, вул. Олеся| |"Сучасні проблеми | | | | |Гончара, 65, тел.: 216-81-51,| |реформування | | | | |216-85-65 | |охорони здоров'я та| | | | | | |шляхи їх вирішення"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 68. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 50 | |Український НДІ онкології та| |конференція |жовтень | | | |радіології, Інститут урології та| |"Сучасні методи | | | | |нефрології АМН України, м. Київ,| |діагностика та | | | | |вул. Ломоносова, 33/43, тел.:| |лікування раку | | | | |266-75-28 | |статевих органів" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 69. |Науково-практична |м. Київ, | 120 | 50 |Країни СНД |Національний медичний університет| |конференція |жовтень | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |"Актуальні питання | | | | |бульв. Т.Шевченка, 13, тел.:| |дитячої нефрології"| | | | |224-53-75 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 70. |Міжнародна |м. Вінниця, | 100 | 20 |Росія, Білорусь, |Вінницький державний медичний| |конференція |жовтень | | |Молдова, Казахстан, |університет, м. Вінниця, вул.| |"Стратегія і | | | |Грузія |Пирогова, 56, тел.: 32-15-77,| |тактика | | | | |МНЕЦ "Біосан", м. Вінниця, вул.| |застосування | | | | |Малиновського, 25, тел.: 32-58-5 | |антисептиків у | | | | | | |медицині" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 71. |Науково-практична |м. Київ, | 120 | 80 |Італія, США, Англія, |Український науково-практичний| |конференція |жовтень | | |Франція |центр екстреної медичної допомоги| |"Наукові проблеми | | | | |та медицини катастроф, м. Київ,| |медицини катастроф | | | | |вул. Братиславська, 3, тел./факс:| |та екстреної | | | | |518-57-08 | |медичної допомоги" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 72. |Підсумкова науково-|м. Донецьк, | 200 | 50 | |Донецький державний медичний| |практична |жовтень | | | |університет, м. Донецьк, вул.| |конференція, | | | | |Ілліча, 16, тел.: 95-55-63 | |присвячена 70-річчю| | | | | | |Донецького | | | | | | |державного | | | | | | |медичного | | | | | | |університету ім. | | | | | | |М.Горького | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 73. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | |Країни СНД |Національний медичний університет| |конференція |жовтень | | | |ім. О.О.Богомольця, м. Київ,| |"Актуальні проблеми| | | | |бульв. Т.Шевченка, 13, тел.:| |сучасної педіатрії"| | | | |514-50-55 | |(присвячена пам'яті| | | | | | |член-кор. НАН АМН | | | | | | |України проф. | | | | | | |В.М.Сидельникова) | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 74. |Науково-практична |м. Харків, | 300 | 100 | |Українська фармацевтична| |конференція "Вчені |жовтень | | | |академія, м. Харків, вул.| |України - | | | | |Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92,| |вітчизняній | | | | |тел./факс: 47-01-64 | |фармації" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 75. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | 80 |Росія, Канада |Український НДІ охорони здоров'я| |конференція |жовтень | | | |дітей та підлітків, м. Харків,| |"Медико-соціальні | | | | |вул. 50-річчя ВЛКСМ, 52, тел.:| |аспекти | | | | |62-31-27 | |реабілітації | | | | | | |дітей-інвалідів" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 76. |Науково-практична |м. Луганськ, | 100 | 50 |Росія, Білорусь |Луганський державний медичний| |конференція |16-17 листопада | | | |університет, м. Луганськ, квартал| |"Медицина | | | | |50-річчя оборони Луганська, 1,| |катастроф" | | | | |тел.: 54-58-86 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 77. |Науково-практична |м. Харків, | 90 | 75 |Країни СНД |Харківський НДІ медичної| |конференція |23-24 листопада | | | |радіології, м. Харків, вул.| |"Дозиметрія | | | | |Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42,| |іонізуючого | | | | |43-05-57 | |випромінення при | | | | | | |медичному | | | | | | |опроміненні" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 78. |Науково-практична |м. Київ, | 100 | 30 |Білорусь, Росія |Державна науково-медична| |конференція |листопад | | | |бібліотека МОЗ України, м. Київ,| |"Актуальні питання | | | | |вул. Толстого, 7, тел.:| |розвитку | | | | |224-51-97, 220-87-53 | |бібліотечної | | | | | | |справи" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 79. |Науково-практична |м. Київ, | 150 | 30 |Країни СНД |Київська медична академія| |конференція "Вікові|листопад | | | |післядипломної освіти ім.| |аспекти | | | | |П.Л.Шупика, м. Київ, вул.| |дерматовенерології"| | | | |Дорогожицька, 9, тел.: 293-82-55 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 80. |Науково-практична |м. Харків, | 100 | 30 | |Українська фармацевтична| |конференція "Ліки -|грудень | | | |академія, м. Харків, вул.| |людині" | | | | |Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92,| | | | | | |тел./факс: 47-01-64 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| IV. Пленуми, семінари, наради, школи молодих спеціалістів | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Науковий семінар |м. Київ, | 50 | 35 | |Український науковий гігієнічний| |"Порядок проведення|січень | | | |центр, м. Київ, вул. Попудренка,| |реєстрації | | | | |50, тел.: 559-34-64 | |лікарських засобів | | | | | | |в Україні та | | | | | | |передреєстраційний | | | | | | |лабораторний | | | | | | |контроль" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 2. |Школа молодих |м. Славське | 80 | | |Інститут фармакології та| |вчених-фармакологів|Львівської обл.,| | | |токсикології АМН України, м.Київ,| | |9-13 лютого | | | |вул. Ежена Потьє, 14, тел.:| | | | | | |336-30-11 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 3. |Науковий семінар |м. Харків, | 200 | | 80 |Інститут терапії АМН України,| |"Сучасні підходи до|17 лютого | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |етіопатогенетичної | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79 | |терапії | | | | | | |артеріальної | | | | | | |гіпертензії" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 4. |Науковий |м. Київ, | 100 | 90 | |Київська медична академія| |міжобласний семінар|лютий | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на| | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 5. |П'ята Українська |м. Київ, | 75 | 30 | |Інститут фтизіатрії та| |школа |15-17 березня | | | |пульмонології АМН України,| |антибіотикотерапії | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| | | | | | |тел.: 277-04-02, 277-21-18 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 6. |Науковий семінар |м. Харків, | 200 | 80 | |Інститут терапії АМН України,| |"Клінічні |16 березня | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |випробування | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79 | |лікарських засобів | | | | | | |у клініці | | | | | | |внутрішніх хвороб" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 7. |Науковий семінар з |м. Київ, | 50 | 35 | |Український науковий гігієнічний| |навчання |березень | | | |центр, м. Київ, вул. Попудренка,| |працівників МОЗ | | | | |50, тел.: 559-34-64 | |роботі на | | | | | | |персональному | | | | | | |комп'ютері і | | | | | | |використанню | | | | | | |мережевих систем | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 8. |Міжобласний |м. Харків, | 80 | 60 | |Київська медична академія| |науковий семінар |березень | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на| | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 9. |Науковий семінар |м. Донецьк, | 80 | 30 | |Донецький державний медичний| |"Сучасні аспекти |28 квітня | | | |університет, Центр реабілітації| |лікування мікозів" | | | | |дітей, Асоціація дитячих| | | | | | |неврологів України, м. Донецьк,| | | | | | |просп. Ілліча, 80А, тел./факс:| | | | | | |94-01-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 10. |Міжобласний |м. Дніпро- | 80 | 60 | |Київська медична академія| |науковий семінар |петровськ, | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на|квітень | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 11. |Школа молодих |м. Харків, | 60 | |Швейцарія, Польща, |Український НДІ клінічної та| |психіатрів та |II кв. | | |Росія, Литва |експериментальної неврології та| |наркологів України | | | | |психіатрії, Харківська медична| |"Стан психічного | | | | |академія післядипломної освіти,| |здоров'я населення | | | | |м. Харків, вул. Академіка| |та шляхи | | | | |Павлова, 46, тел.: 26-40-39 | |удосконалення | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | |допомоги" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 12. |Пленум правління |м. Одеса, | 90 | 75 | |Інститут очних хвороб і тканинної| |наукового |16-17 травня | | | |терапії ім. В.П.Філатова АМН| |товариства | | | | |України, м. Одеса, Французький| |офтальмологів | | | | |бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35 | |України та нарада | | | | | | |головних | | | | | | |офтальмологів і | | | | | | |дитячих | | | | | | |офтальмологів | | | | | | |управлінь охорони | | | | | | |здоров'я обласних | | | | | | |держадміністрацій | | | | | | |України | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 13. |Науковий семінар |м. Харків, | 200 | 80 | |Інститут терапії АМН України,| |"Антихелікобактерна|18 травня | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |терапія в практиці | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79 | |лікаря- | | | | | | |гастроентеролога" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 14. |Науковий семінар |м. Енергодар | 25 | 20 | |Науковий центр радіаційної| |"Інформаційні |Запорізької | | | |медицини АМН України, Інститут| |технології |обл., | | | |епідеміології та профілактики| |виявлення та |24-25 травня | | | |променевих уражень, м. Київ, вул.| |експертизи випадків| | | | |Мельникова, 53, тел.: 431-98-29,| |захворювань, які | | | | |452-40-98 | |виникають під | | | | | | |впливом негативних | | | | | | |професійних | | | | | | |чинників" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 15. |Науковий семінар |м. Донецьк, | 100 | 30 | |Донецький державний медичний| |"Поліензимна |25-26 травня | | | |університет, Центр| |терапія в клінічній| | | | |дерматокосметології та естетичної| |медицині" | | | | |медицини, м. Донецьк, вул.| | | | | | |Калініна, 11, тел.: 334-02-26 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 16. |Пленум проблемної |м. Івано- | 40 | 40 | |Український НДІ клінічної та| |комісії МОЗ та АМН |Франківськ, | | | |експериментальної неврології та| |України "Хвороби |травень | | | |психіатрії, м. Харків, вул.| |нервової системи", | | | | |Академіка Павлова, 46, тел.:| |"Стан сучасної | | | | |26-51-42 | |наркологічної науки| | | | | | |в Україні" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 17. |Українська нарада |м. Чернігів, | 60 | 60 | |Український НДІ клінічної та| |головних неврологів|травень | | | |експериментальної неврології та| |України "Стан | | | | |психіатрії, Науково-практичне| |неврологічної | | | | |товариство неврологів, психіатрів| |допомоги в Україні,| | | | |та наркологів України, Управління| |запровадження в | | | | |охорони здоров'я Чернігівської| |практику | | | | |обл., м. Харків, вул. Академіка| |Міжнародної | | | | |Павлова, 46, тел.: 26-51-42 | |класифікації хвороб| | | | | | |10-го перегляду | | | | | | |(МКХ-10) | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 18. |Пленум проблемної |м. Івано- | 40 | 40 | |Український НДІ клінічної та| |комісії МОЗ та АМН |Франківськ, | | | |експериментальної неврології та| |України |травень | | | |психіатрії, м. Харків, вул.| |"Психіатрія" "Стан | | | | |Академіка Павлова, 46, тел.:| |сучасної | | | | |26-51-42 | |психіатричної науки| | | | | | |в Україні" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 19. |X Республіканська |м. Харків, | 30 | 40 |Росія |Харківський інститут ортопедії та| |наукова школа |травень | | | |травматології, м. Харків, вул.| |"Біологія і | | | | |Пушкінська, 80, тел.: 43-02-86,| |патологія | | | | |47-65-94 | |опорно-рухового | | | | | | |апарату" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 20. |Науковий семінар з |м. Львів, | 100 | 40 | |Інститут фтизіатрії та| |підсумків роботи |6-9 червня | | | |пульмонології АМН України,| |фтизіатричної і | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| |пульмонологічної | | | | |тел.: 277-04-02, 277-21-18 | |служби України | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 21. |Науковий семінар |м. Харків, | 200 | 90 | |Інститут терапії АМН України,| |"Сучасні підходи до|15 червня | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |лікування | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74 | |гнійно-запальних | | | | | | |захворювань | | | | | | |легенів" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 22. |Науковий семінар |м. Донецьк, | 100 | 30 | |Донецький державний медичний| |"Сучасні принципи |30 червня | | | |університет, Центр| |діагностики та | | | | |дерматокосметології та естетичної| |лікування БТГ" | | | | |медицини, м. Донецьк, вул.| | | | | | |Калініна, 11, тел.: 334-02-26 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 23. |Міжобласний |м. Чернівці, | 70 | 60 | |Київська медична академія| |науковий семінар |червень | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на| | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 24. |Міжобласний |АР Крим, | 90 | 80 | |Київська медична академія| |науковий семінар |м. Севастополь, | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на|червень | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 25. |Науковий семінар |м. Івано- | 90 | 80 | |Інститут нейрохірургії ім.| |нейрохірургів |Франківськ, | | | |академіка А.П.Ромоданова АМН| |України |20-21 вересня | | | |України, Українська асоціація| |"Профілактика і | | | | |нейрохірургів, Івано-Франківський| |лікування | | | | |осередок УАН, м. Київ, вул.| |гнійно-запальних | | | | |Мануїльського, 32, тел.:| |ускладнень після | | | | |213-95-73 | |нейрохірургічного | | | | | | |втручання" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 26. |Науковий семінар |м. Харків, | 200 | 90 | |Інститут терапії АМН України,| |"Неімунні механізми|21 вересня | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |пошкодження нирок | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74 | |при прогресуючих | | | | | | |гломерулопатіях" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 27. |Науковий семінар |м. Кузнецовськ | 25 | 20 | |Науковий центр радіаційної| |"Оцінка ризиків |Рівненської | | | |медицини АМН України, Інститут| |виникнення лейкемій|обл., | | | |епідеміології та профілактики| |у постраждалих |27-29 вересня | | | |променевих уражень, м. Київ, вул.| |внаслідок | | | | |Мельникова, 53, тел.: 431-98-29,| |Чорнобильської | | | | |452-40-98 | |катастрофи" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 28. |Науковий семінар |м. Київ, | 150 | 120 |Росія, Білорусь, |Інститут клінічної та| |"Сучасні принципи |28-29 вересня | | |Молдова |експериментальної хірургії АМН| |діагностики і | | | | |України, м. Київ, вул. Героїв| |лікування гострого | | | | |Севастополя, 30, тел.: 483-13-74,| |панкреатиту" | | | | |483-50-65 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 29. |Українська нарада |м. Харків, | 60 | | |Український НДІ клінічної та| |головних психіатрів|вересень | | | |експериментальної неврології та| |та наркологів "Стан| | | | |психіатрії, НПТ неврологів,| |психіатричної та | | | | |психіатрів та наркологів України,| |наркологічної | | | | |Управління охорони здоров'я| |допомоги в | | | | |Харківської області, м. Харків,| |Україні", | | | | |вул. Академіка Павлова, 46, тел.:| |впровадження в | | | | |26-51-42 | |практику | | | | | | |Міжнародної | | | | | | |класифікації хвороб| | | | | | |10-го перегляду | | | | | | |(МКХ-10). | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 30. |Міжобласний |м. Донецьк, | 80 | 60 | |Київська медична академія| |науковий семінар |вересень | | | |післядипломної освіти ім.| |"Навчання хворих на| | | | |П.Л.Шупика, Представництво| |цукровий діабет - | | | | |компанії "Ново-Нордіск" в| |важлива складова їх| | | | |Україні, м. Київ, вул.| |лікування" | | | | |Б.Хмельницького, 37, тел.:| | | | | | |224-61-02, факс: 246-56-93 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 31. |Науковий семінар |м. Донецьк, | 100 | 30 | |Донецький державний медичний| |"Псоріаз: актуальні|26 жовтня | | | |університет, Центр| |питання - лікування| | | | |дерматокосметології та естетичної| |та реабілітації" | | | | |медицини, м. Донецьк, вул.| | | | | | |Калініна, 11, тел.: 334-02-26 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 32. |Науковий семінар |м. Київ, | 60 | 45 | |Київський НДІ епідеміології та| |"СНІД на межі |жовтень | | | |інфекційних хвороб ім.| |століть". Досвід | | | | |Л.В.Громашевського, Український| |роботи державних та| | | | |центр профілактики і боротьби зі| |недержавних установ| | | | |СНІДом, м. Київ, узвіз Протасів| |і організацій у | | | | |Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88| |протидії СНІДу | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 33. |Науковий срмінар |м. Харків, | 20 | 80 | |Інститут терапії АМН України,| |"Сучасні аспекти |16 листопада | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |лікування хронічної| | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74 | |серцевої | | | | | | |недостатності" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 34. |VI Українська школа|м. Київ, | 75 | 30 | |Інститут фтизіатрії і| |антибіотикотерапії |22-24 листопада | | | |пульмонології АМН України,| | | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| | | | | | |тел.: 277-04-02, 277-21-18 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 35. |Науковий семінар з |м. Донецьк, | 150 | 50 |Росія, Литва, |Донецький медичний університет,| |міжнародною участю |23-24 листопада | | |Молдова, Угорщина, |Центр реабілітації дітей,| |"Порушення | | | |Німеччина, Болгарія, |Асоціація дитячих неврологів| |кровообігу мозку та| | | |Югославія |України, м. Донецьк, просп.| |інсульти у дітей" | | | | |Ілліча, 80А, тел./факс: 94-01-73 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 36. |Регіональна школа з|1. м. Київ | 120 | 100 |Країни СНД, США, |Український центр клінічної| |алергології та | | | | |імунології, Українське товариство| |клінічної |2. м. Львів | 100 | 80 | |фахівців з імунології та| |імунології | | | | |алергології, Immunology esarch| | |3. АР Крим, | 140 | 100 | |Institute of New England, м.Київ,| | |листопад | | | |вул. Ю.Коцюбинського, 9А,| | | | | | |тел./факс: 216-54-03 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Центру "Укрмедпатентінформ",
професор А.Р.Уваренко
Начальник науково-координаційного
управління АМН України, член-кор.
НАН та АМН України Л.Г.Розенфельд
Додаток до реєстру

проведення науково-практичних

конференцій у 2000 році
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Місце і дата |Кількість учасників|Перелік країн-учасниць| Організація, відповідальна | з/п | заходу, тема | проведення |-------------------| | за проведення заходу (адреса, | | | |всього|у т.ч. | | телефон оргкомітету) | | | | |іногородніх | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 1. |Науково-практична |м. Львів, | 200 | | |Київська медична академія| |конференція |2 лютого | | | |післядипломної освіти ім.| |"Актуальні питання | | | | |П.Л.Шупика, Науково-виробничий| |дерматовенерології | | | | |впроваджувальний центр "VAV",| |та гінекології" | | | | |м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.:| | | | | | |295-66-34, факс: 519-46-63 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 2. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 | |Інститут терапії АМН України,| |конференція |17-18 лютого | | | |м. Харків, вул. Постишева, 2А,| |"Актуальні питання | | | | |тел.: 722-024, 728-818 | |діагностики, | | | | | | |профілактики та | | | | | | |лікування гострих | | | | | | |коронарних | | | | | | |синдромів" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 3. |Науково-практична |м. Запоріжжя, | 200 | | |Київська медична академія| |конференція |17 березня | | | |післядипломної освіти ім.| |"Актуальні питання | | | | |П.Л.Шупика, Науково-виробничий| |дерматовенерології | | | | |впроваджувальний центр "VAV",| |та гінекології" | | | | |м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.:| | | | | | |295-66-34, факс: 519-46-63 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 4. |Науково-практична |м. Івано- | 100 | 40 |Росія, Литва |Українська асоціація остеопорозу,| |конференція |Франківськ, | | | |НМТ геронтологів і геріатрів| |"Глюкокортикоїдін- |22-24 березня | | | |України, Асоціація ревматологів| |дукований | | | | |України, НМТ ендокринологів| |остеопороз: | | | | |України, Івано-Франківська| |клініка, | | | | |державна медична академія,| |діагностика, | | | | |м. Київ, вул. Вишгородська, 67,| |профілактика та | | | | |тел.: 431-05-50, тел./факс:| |лікування" | | | | |430-41-74 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 5. |Науково-практична |м. Івано- | 100 | 60 | |Президія товариства АГЕТ,| |конференція |Франківськ, | | | |Івано-Франківська державна| |"Актуальні питання |20-21 квітня | | | |медична академія,| |морфогенезу" | | | | |м. Івано-Франківськ, вул.| | | | | | |Галицька, 2, тел.: 4-51-24 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 6. |Науково-практична |м. Київ, | 150 | | |Міністерство охорони здоров'я| |конференція |24-26 квітня | | | |України, Інститут фтизіатрії і| |"Актуальні питання | | | | |пульмонології АМН України,| |діагностики і | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| |лікування | | | | |тел.: 277-04-02, 277-40-11 | |бронхіальної астми"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 7. |Міжнародна |м. Чернівці, | 100 | 50 |Росія, Молдова, |Буковинська державна медична| |науково-практична |квітень | | |Ізраїль, Білорусь |академія, м. Чернівці, Театральна| |конференція | | | | |площа, 2, тел.: 55-37-54,| |"Діагностика та | | | | |51-46-98 | |методи комплексного| | | | | | |лікування гострої | | | | | | |патології | | | | | | |панкреатодуоденобі-| | | | | | |ліарної системи" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 8. |Науково-практична |АР Крим, | 200 | | |Київська медична академія| |конференція |м. Сімферополь, | | | |післядипломної освіти ім.| |"Актуальні питання |17 травня | | | |П.Л.Шупика, Науково-виробничий| |дерматовенерології | | | | |впроваджувальний центр "VAV",| |та гінекології" | | | | |м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.:| | | | | | |295-66-34, факс: 519-46-63 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 9. |Науково-практична |м. Львів, | 150 | 120 | |Київський НДІ епідеміології та| |конференція "Нове в|травень | | | |інфекційних хвороб ім.| |діагностиці і | | | | |Л.В.Громашевського, м. Київ, вул.| |лікуванні найбільш | | | | |Січневого повстання, 23, тел.:| |поширених | | | | |290-97-82 | |інфекційних хвороб"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 10. |Науково-практична |АР Крим, | 100 | | |Міністерство охорони здоров'я АР| |конференція |м. Євпаторія, | | | |Крим, м. Сімферополь, просп.| |"Можливості |червень | | | |Кірова, 13, тел.: 27-04-17,| |застосування | | | | |29-23-55 | |гомотоксикологічних| | | | | | |препаратів в | | | | | | |педіатричній | | | | | | |практиці". | | | | | | |Гомотоксикологічні | | | | | | |препарати "Heel" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 11. |Науково-практична |м. Київ, | 200 | | |Міністерство охорони здоров'я| |конференція |14-16 червня | | | |України, Інститут фтизіатрії і| |"Стандарти | | | | |пульмонології АМН України,| |діагностики і | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| |лікування | | | | |тел.: 277-04-02, 277-40-11 | |хронічного | | | | | | |обструктивного | | | | | | |бронхіту" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 12. |Другий Український |м. Дніпро- | 300 | 200 |Росія, Німеччина, |Український НДІ| |Конгрес |петровськ, | | |Франція, Швейцарія, |гастроентерології, | |гастроентерологів |12-14 вересня | | |Словенія, Угорщина, |м. Дніпропетровськ, просп.| | | | | |США, Ізраїль, Латвія |Правди, 96, тел.: 27-59-16 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 13. |Науково-практична |м. Херсон, | 200 | | |Київська медична академія| |конференція |14 вересня | | | |післядипломної освіти ім.| |"Актуальні питання | | | | |П.Л.Шупика, Науково-виробничий| |дерматовенерології | | | | |впроваджувальний центр "VAV",| |та гінекології" | | | | |м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.:| | | | | | |295-66-34, факс: 519-46-63 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 14. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 | |Інститут терапії АМН України,| |конференція |14-15 вересня | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |"Сучасні можливості| | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79 | |гастроентерології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 15. |Науково-практична |м. Черкаси, | 150 | 120 | |Київський НДІ епідеміології та| |конференція "Гострі|вересень | | | |інфекційних хвороб ім.| |кишкові інфекції | | | | |Л.В.Громашевського, м. Київ, вул.| |бактеріальної | | | | |Січневого повстання, 23, тел.:| |етіології: | | | | |290-97-82 | |діагностика, | | | | | | |клініка, лікування"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 16. |V Міжнародна |м. Донецьк, | 200 | 50 | |НДЦ квантової медицини "Відгук"| |конференція |26-30 вересня | | | |МОЗ України, шпиталь "Сітько-МРТ"| |"Діагностичні та | | | | |ЗАТ Асоціації "Темп", Донецький| |терапевтичні | | | | |державний медичний університет,| |технології | | | | |тел.: 227-11-26, факс: 227-44-82 | |квантової | | | | | | |медицини" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 17. |Науково-практична |м. Чернівці, | 200 | 20 |Росія, Молдова, |Буковинська державна медична| |конференція |28-29 вересня | | |Білорусь |академія, м. Чернівці, Театральна| |"Застосування | | | | |площа, 2, тел.: 55-37-54,| |фізіотерапії в | | | | |51-46-98 | |хірургії" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 18. |Науково-практична |м. Ялта, | 50 | | |МОЗ АР Крим, м. Сімферополь,| |конференція |вересень | | | |просп. Кірова, 13, тел.:| |"Інфекції сечової | | | | |27-40-00, 27-04-17 | |системи у дітей та | | | | | | |дизметаболічні | | | | | | |нефропатії" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 19. |Науково-практична |м. Харків, | 50 | | |УОЗ ОДА, м. Харків, пл. Свободи,| |конференція |вересень | | | |5, Госпром, під'їзд 9, поверх 5,| |"Актуальні питання | | | | |тел.: 43-14-61, 47-80-29 | |дитячої клінічної | | | | | | |імунології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 20. |Науково-практична |м. Чернівці, | | 60 | |УОЗ ОДА, м. Чернівці, вул.| |конференція |III кв. | | | |Радянська, 1, тел.: 5-32-78,| |"Актуальні проблеми| | | | |2-22-59 | |дитячої | | | | | | |гепатології" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 21. |Третій Міжнародний |м. Одеса | 300 | 50 | |Одеське науково-медичне| |Конгрес гомеопатів |29-30 вересня, | | | |гомеопатичне товариство,| |України |1 жовтня | | | |м. Одеса-80, а/с 70, вул.| | | | | | |Пироговська, 7/9, Центральний| | | | | | |клуб Просвіти та Дозвілля | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 22. |Науково-практична |м. Івано- | | 50 | |УОЗ ОДА, м. Івано-Франківськ,| |конференція |Франківськ, | | | |вул. Грушевського, 21, тел.:| |"Актуальні проблеми|III кв. | | | |2-50-14, 2-25-75 | |розвитку дитячої | | | | | | |патологоанатомічної| | | | | | |служби України" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 23. |Науково-практична |АР Крим, | 80 | | |МОЗ АР Крим, м. Сімферополь,| |конференція |м. Сімферополь, | | | |просп. Кірова, 13, тел.:| |"Проблеми вродженої|жовтень | | | |27-40-00, 27-04-17 | |патології органа | | | | | | |зору у дітей та | | | | | | |профілактика | | | | | | |інвалідності" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 24. |Науково-практична |м. Київ, | 170 | 120 | |Київський НДІ епідеміології та| |конференція |жовтень | | | |інфекційних хвороб ім.| |"Актуальні проблеми| | | | |Л.В.Громашевського, м. Київ, вул.| |епіднагляду за | | | | |Січневого повстання, 23, тел.:| |використанням | | | | |290-97-82 | |вакцинних | | | | | | |препаратів в | | | | | | |Україні" | | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 25. |Науково-практична |м. Дніпро- | 200 | | |Київська медична академія| |конференція |петровськ, | | | |післядипломної освіти ім.| |"Актуальні питання |16 листопада | | | |П.Л.Шупика, Науково-виробничий| |дерматовенерології | | | | |впроваджувальний центр "VAV",| |та гінекології" | | | | |м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.:| | | | | | |295-66-34, факс: 519-46-63 | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 26. |Науково-практична |м. Київ, | 150 | | |Міністерство охорони здоров'я| |конференція |15-17 листопада | | | |України, Інститут фтизіатрії і| |"Стандарти | | | | |пульмонології АМН України,| |діагностики і | | | | |м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7,| |лікування | | | | |тел.: 277-04-02, 277-40-11 | |бронхіальної астми"| | | | | | -----+-------------------+----------------+------+------------+----------------------+---------------------------------| 27. |Науково-практична |м. Харків, | 250 | 100 | |Інститут терапії АМН України,| |конференція |16-17 листопада | | | |м. Харків, просп. Постишева, 2А,| |"Клінічна | | | | |тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79 | |фармакологія і | | | | | | |фармакотерапія | | | | | | |захворювань | | | | | | |внутрішніх органів"| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей додаток до Реєстру включає заявки на проведення
наукових форумів, які надійшли до "Укрмедпатентінформу" пізніше за
встановлений термін, але зареєстровані в УкрІНТЕІ. Враховуючи
актуальність деяких з них, "Укрмедпатентінформ" склав додатковий
Реєстр з наступним контролем за його здійсненням з одночасним
попередженням організаторів таких заходів про неприпустимість
порушень установленого порядку планування конференцій.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: