open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 6 від 24.04.97

м.Київ

Затверджено

рішенням Ради Асоціації "ПФТС"
{ Положення втратило чинність з дати вступу у дію Кодексу,

затвердженого Рішенням Асоціації "Перша фондова

торговельна система N 4 ( vr004211-02 ) від 19.12.2002 }
Положення

про порядок одержання доступу до ПФТС

1. Визначення термінів
1.1. В цьому Положенні наступні терміни вживаються в такому
значенні: 1.1.1. ПФТС - електронна торговельно-інформаційна мережа, що
є сукупністю обчислювальних засобів, баз даних, власних
телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що забезпечує
можливість підтримання, зберігання і обробки інформації про
котування допущених до системи цінних паперів; 1.1.2. Робоче вікно торгового терміналу ПФТС - участок екрану
на дисплеї, відтворюючий процес з багатьма користувачами системи
ПОРТАЛ, надаючи учаснику ПФТС можливість діалогового обміну
інформацією про котування і угоди, що здійснюються в ПФТС; 1.1.3. Двовіконний термінал - торговий термінал ПФТС, що дає
змогу одночасно працювати в двох робочих вікнах торгового
терміналу ПФТС; 1.1.4. Чотиривіконний термінал - торговий термінал ПФТС, що
дає змогу одночасно працювати в чотирьох вікнах торгового
терміналу ПФТС.
2. Умови і порядок одержання доступу до ПФТС
2.1. Доступ до ПФТС в торговому режимі надається членам
Асоціації, що виконують свої членські обов'язки, підтримують
ефективний капітал у розмірі, не меншому ніж 100,000 гривень,
мають у своєму штаті не менше двох сертифікованих уповноважених
осіб, але не менше ніж одну особу на кожен торговий термінал, і
уклали Договір з Технічним Центром ПФТС. 2.2. Для одержання доступу до торгової системи в торговому
режимі член ПФТС: 2.2.1. Укладає договір з Технічним Центром ПФТС; 2.2.2. Заповнює Стандартну заяву про надання доступу до ПФТС
в торговому режимі з зазначенням номерів кваліфікаційних свідоцтв
уповноважених осіб (Додаток 1). 2.2.3. Заповнює Довідку про ефективний капітал з наданням
балансу, завіреного незалежним аудитором (Додаток 2). 2.3. Технічний центр ПФТС звітує Торговому комітету і Раді
Асоціації про підключення членів Асоціації до ПФТС.
3. Порядок реалізації права доступу до ПФТС
3.1. Доступ до ПФТС здійснюється за допомогою індивідуального
імені користувача і пароля. Зміст пароля і ім'я є конфіденційними
і не можуть бути передані третім особам. 3.2. Допущені до ПФТС члени Асоціації відповідають за безпеку
індивідуального імені, пароля і відповідного комп'ютерного
обладнання. 3.3. Допущені до ПФТС члени Асоціації несуть повну
відповідальність за котування і угоди, введені чи укладені в ПФТС
від їх імені, відповідно до діючих правил та положень Асоціації.
4. Припинення доступу до ПФТС
4.1. Члена Асоціації може бути позбавлено доступу до ПФТС в
торговому режимі в порядку дисциплінарного провадження. 4.2. Накладення санкції у вигляді позбавлення доступу до ПФТС
відбувається у відповідності з Дисциплінарним кодексом Асоціації.

Додаток N 1
(На бланку заявника)
Стандартна заявка

про надання доступу до ПФТС в торговому режимі
Назва фірми - члена ПФТС ________________________________________
Номери кваліфікаційних свідоцтв уповноважених осіб:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
Договір з Технічним Центром ПФТС укладено _______________________
(дата)
Термінал ________________________________________________________

(зазначити: двовіконний або чотиривіконний)

Дата: _____________________ Підпис _________________
М. П.

Додаток N 2
(На бланку заявника)
Довідка

про ефективний капітал
Ця Довідка повинна супроводжуватися балансом, завіреним
незалежним аудитором. Назва фірми - члена ПФТС ____________________________________
Баланс станом на: ________________
Статутний фонд: (085) ____________________
Фонди спеціального призначення:

(087) ____________________

(088) ____________________
Резервний фонд: (088) ____________________
Нерозподілений прибуток:

(080) ____________________

(098) ____________________
Разом (Сума усіх рахунків): ____________________

Дата: _____________________ Підпис ______________________
М. П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: