open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
N 6 від 20.04.2001

З метою вдосконалення нормативної бази Асоціації, розвинення
її функцій як саморегулівної організації ринку цінних паперів,
відповідно до пп. 8.11.7 Статуту Асоціації ( n0001211-95 ),
Загальні збори В И Р І Ш И Л И:
1. Прийняти зміни та доповнення до Кодексу професійної
відповідальності Асоціації (n0002699-97 ) (додаток 1). 2. Доручити адміністрації Асоціації погодження та реєстрацію
змін та доповнень з органами державної влади.
Головуючий
Голова секретаріату
Додаток N 1

до рішення Загальних зборів

Асоціації "ПФТС"

N 6 від 20.04.2001 р.
Зміни та доповнення

до Кодексу професійної відповідальності Асоціації

"Перша Фондова Торговельна Система"

( n0002699-97 )
Статтю 1 доповнити пунктом 1.10 наступного змісту: "1.10 Етичні принципи професійної діяльності - це основні
засади здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
України, що є обов'язковими для усіх членів ПФТС". Статтю 2 доповнити пунктом 2.4 наступного змісту: "2.4. Дисциплінарні органи ПФТС при винесенні рішення по
справі мають право, спираючись на вимоги чинного законодавства,
правил, положень та стандартів ПФТС, надавати тлумачення цього
Кодексу, інших правил ПФТС які використовуються при розгляді
справи. Таке тлумачення не може носити обов'язкового характеру при
винесенні дисциплінарними органами ПФТС рішень по інших справах,
окрім випадків, коли визначене тлумачення отримає такий статус від
Ради чи уповноваженого нею органу". Пункт 3.1 викласти у наступній редакції: "3.1. Цей Кодекс професійної відповідальності застосовується
до "всіх членів ПФТС так само, як і до їх уповноважених осіб та
керівних посадових осіб членів ПФТС". Доповнити Кодекс професійної відповідальності статтею 4 та
пунктами 4.1 - 4.6 наступного змісту: "Стаття 4. Етичні принципи професійної діяльності 4.1. Етичними принципами професійної діяльності, якими мають
керуватись усі члени ПФТС є: - добросовісність; - законність; - пріоритет інтересів клієнтів; - професіоналізм; - незалежність. 4.2. Добросовісність. Усі члени ПФТС здійснюючи професійну діяльність на ринку
цінних паперів України повинні: - своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на
себе зобов'язання; - вживати заходів для справедливого і цивілізованого
вирішення спорів, що виникають у зв'язку із провадженням
професійної діяльності на ринку цінних паперів; - не допускати зловживань наданими їм правами з метою
ураження інтересів своїх клієнтів, інших членів ПФТС. 4.3. Законність. При здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів
України усі члени ПФТС зобов'язані неухильно дотримуватися вимог
законів України, інших нормативно-правових актів України, правил,
положень та стандартів ПФТС. 4.4. Пріоритет інтересів клієнтів. Усі члени ПФТС зобов'язані пильно і ретельно захищати
інтереси своїх клієнтів, вживати усіх дозволених законодавством
України і правилами ПФТС заходів для утвердження інтересів клієнта
як першочергових. 4.5. Професійність. Член ПФТС зобов'язаний забезпечити провадження діяльності на
ринку цінних паперів України, виключно на професійній основі і не
допускати до роботи співробітників, що не мають необхідної
кваліфікації визначеної Законами України, іншими
нормативно-правовими актами України, правилами і положеннями ПФТС. 4.6. Незалежність. Член ПФТС при здійсненні професійної діяльності на ринку
цінних паперів України, участі в роботі будь-яких органів ПФТС
повинен не допускати упередженості, здатної заподіяти шкоди,
інтересам його клієнтів, інших членів ПФТС, іншим особам,
інтересам ПФТС взагалі". Нумерацію статей 4 - 16 існуючої редакції змінити на 5 - 17. Пункт 5.1 викласти у наступній редакції: "5.1. До повноважень Асоціації щодо регулювання діяльності
своїх членів належить встановлення на підставі чинних законодавчих
актів єдиних обов'язкових для виконання правил, стандартів і вимог
щодо здійснення операцій на ринку цінних паперів, кваліфікаційних
вимог до спеціалістів, а також здійснення контролю за дотриманням
своїми членами таких правил, стандартів і вимог законодавства про
цінні папери, реалізація інших повноважень, у тому числі
делегованими Асоціації державними органами". Статтю 10 доповнити пунктами 10.3, 10.4 наступного змісту: "10.3. Члену ПФТС забороняється здійснювати діяльність, що
створює перешкоди у досягненні Асоціацією своєї статутної мети,
реалізації статутних завдань, виконанні рішень органів управління
ПФТС. 10.4. Член ПФТС повинен утримуватись від здійснення дій,
відповідність яких правилам, положенням та стандартам ПФТС
викликає сумнів чи має неоднозначне тлумачення такої
відповідності. У таких випадках член ПФТС має звернутися до Ради
чи іншого компетентного органу ПФТС для отримання роз'яснення".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: