open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 5 від 18.03.97

м.Київ
vd970318 vn5

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генерального

прокурора

N 1 ( v0001900-01 ) від 03.01.2001 )
Про організацію роботи із зверненнями громадян в

органах прокуратури

З метою забезпечення належної організації роботи з розгляду
звернень громадян та особистого прийому в органах прокуратури,
неухильного виконання Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
управлінь та відділів Генеральної прокуратури, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
міським, районним, прирівняним до них прокурорам забезпечити
всебічний, кваліфікований, своєчасний розгляд і вирішення звернень
громадян. 2. Приймати рішення про порядок перевірки та давати відповіді
на звернення, які перебувають на контролі у Президента України,
Голови Верховної Ради України, його заступників, а також про
результати розгляду запитів народних депутатів України тільки
першим керівникам прокуратур. Скарги громадян, що надійшли з листами народних депутатів
України, депутатів місцевих Рад народних депутатів, а також
надіслані з редакцій газет, журналів, радіо і телебачення,
розглядати у загальному порядку відповідно до цього наказу. Народному депутату України, що надіслав скаргу громадянина,
відповідь надавати на його прохання. 3. Вирішувати звернення в місячний строк з дня надходження, а
ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, -
невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. За необхідності строк розгляду звернень продовжується
керівництвом прокуратури з повідомленням про це заявників і
посадових осіб, які взяли звернення на контроль. При цьому
загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати 45 днів, за винятком скарг на судові рішення, якщо
витребувана справа не надійшла в установлений строк. 4. Скарги, за якими прокуратурою проводиться перевірка,
приєднувати до наглядового провадження, а скарги на порушення
закону під час слідства і дізнання - до кримінальних справ. Звернення на неправомірні дії працівників органів прокуратури
передавати в Управління кадрів центрального апарату та прокурорам
підпорядкованих прокуратур. Скарги в інтересах недієздатних осіб розглядати у тому разі,
якщо вони подані їх законними представниками. Скарги, подані іншою особою в інтересах громадянина за його
уповноваженням, розглядати тільки у тому разі, якщо уповноваження
оформлено у встановленому законом порядку і надано особі,
трудовому колективу або організації, які здійснюють правозахисну
діяльність. 5. Анонімні звернення не розглядати, за винятком повідомлень
про злочини, які надсилати до органів, що ведуть
оперативно-розшукову діяльність. Не розглядати повторні звернення однією і тією самою особою з
одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті. Не розглядати скарг, поданих з порушенням строку,
передбаченого ст.17 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ). 6. У разі відмови у задоволенні скарг у відповідях заявникам
викладати мотиви прийнятого рішення з посиланням на закон,
матеріали перевірок та справ. Рішення про припинення розгляду
скарг з цього самого питання приймати першим керівникам
прокуратур, про що повідомляти заявникам з роз'ясненням порядку та
строк оскарження прийнятого рішення. Повертати заявникові додані
до скарги документи. 7. Інформації про наслідки перевірок скарг за дорученням
керівництва Генеральної прокуратури України підписувати прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
прирівняним до них прокурорам. 8. У Генеральній прокуратурі України приймати до провадження
скарги, як правило, після прийняття рішення прокурорами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
прирівняними до них прокурорами. Після прийняття рішення Генеральним прокурором України
провадження за скаргою в органах прокуратури припиняється, про що
сповіщається заявнику, а також відповідній прокуратурі. У разі
повідомлення нових фактів вони підлягають перевірці у
встановленому порядку. 9. Приймати рішення і давати відповіді заявникам про
відхилення скарг мають право: - у міських і районних прокуратурах та прирівняних до них -
прокурори та їх заступники; - у прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, інших прирівняних до них прокуратурах -
прокурори та їх заступники; крім того - начальники управлінь,
відділів та старші помічники, за винятком скарг на судові рішення,
які набрали законної сили; - у Генеральній прокуратурі України - Генеральний прокурор,
його заступники, начальники управлінь або відділів. У разі повторного відхилення скарг відповіді на них даються
керівництвом прокуратур. Скарги Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються
прокурорами усіх рівнів особисто. 10. Звернення, оформлені без дотримання вимог ч.2 ст.5 та
ст.17 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та ті,
які не містять даних, необхідних для прийняття обгрунтованого
рішення, а також підвідомчі суду заяви і скарги з доданими до них
документами, повертати у 10-денний строк заявникові з роз'ясненням
порядку розгляду з посиланням на закон, за винятком скарг на
судові рішення, що набрали законної сили. У разі, якщо порушені питання не відносяться до компетенції
органів прокуратури, звернення протягом не більше п'яти днів
пересилається за належністю, про що повідомляється заявнику. Не надсилати скарги громадян для вирішення тим посадовим
особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 11. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
міським, районним, прирівняним до них прокурорам особисто приймати
громадян не рідше одного разу на тиждень. Практикувати прийом громадян за місцем їх роботи та
проживання. Розмістити на видному місці у приміщеннях прокуратур графіки
прийому громадян. Реєструвати на особистому прийомі усі звернення
громадян. 12. Відділу листів та прийому громадян Генеральної
прокуратури України, старшим помічникам прокурорів з питань
розгляду листів та прийому громадян Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них
забезпечити належну організацію роботи із зверненнями громадян.
Прокурорам усіх рівнів, управлінням і відділам Генеральної
прокуратури України щорічно аналізувати роботу органів прокуратури
щодо розгляду заяв і скарг громадян. Начальникам управлінь і відділів надавати наглядові
провадження на вимогу начальника відділу листів та прийому
громадян для здійснення контролю за вирішенням скарг з особистого
прийому та проведення аналітичної роботи. Начальнику відділу листів та прийому громадян Генеральної
прокуратури України та старшим помічникам з питань розгляду листів
та прийому громадян скарги про порушення порядку їх розгляду
доповідати керівництву прокуратур. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, міст, районів, міжрайонним та
прирівняним до них прокурорам. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального
прокурора України від 4 квітня 1992 року N 16 "Про організацію
роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури"
( v0016900-92 ).

"Збірник нормативних актів "Прокуратура
в Україні", Юрінком Інтер, Київ-2000.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: