open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 5 від 08.02.93

м.Київ
Про забезпечення систематизації

законодавства в органах прокуратури

У зв'язку з прийняттям нових законів і вдосконаленням чинного
законодавства України та забезпеченням його належної
систематизації в органах прокуратури Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення систематизації
законодавства в органах прокуратури, Класифікатор систематичної
картотеки нормативних актів, Класифікатор судової практики та
Класифікатор журнальних статей на правові теми. 2. Відділу систематизації законодавства та зв'язків із
засобами масової інформації Генеральної прокуратури України,
прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
міським, районним, міжрайонним, а також іншим прирівняним до них
прокурорам організувати роботу по систематизації законодавства
відповідно до цієї Інструкції. 3. Прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, іншим прирівняним до них прокурорам: - надати відповідну допомогу та забезпечити контроль за
станом систематизації законодавства в підпорядкованих
прокуратурах; - питання виконання цього наказу включати до планів перевірок
міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур; - при атестації працівників відображати знання ними чинного
законодавства. 4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 7 наказу
Генерального прокурора України 15 від 04.04.92 ( v0015900-92 )
року "Про організацію роботи органів прокуратури України з питань
систематизації законодавства та зв'язків із засобами масової
інформації". 5. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ
систематизації законодавства та зв'язків із засобами масової
інформації Генеральної прокуратури України. Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, міським, районним, міжрайонним, а також
іншим прирівняним до них прокурорам.
Інструкція

про порядок ведення систематизації

законодавства в органах прокуратури
1. Загальні положення 1.1. Систематизація законодавства в органах прокуратури
ведеться для забезпечення прокурорів та слідчих точною і повною
інформацією про законодавство України. Користування систематичною
картотекою судової практики та журнальних статей на правові теми
сприяє глибокому вивченню питань, які виникають в процесі
здійснення прокурорського нагляду та слідства. 1.2. Відділ систематизації законодавства та зв'язків із
засобами масової інформації Генеральної прокуратури України,
старші помічники прокурорів Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, а також інших прирівняних до них прокурорів
відповідно до своєї компетенції: - ведуть систематичні картотеки нормативних актів, судової
практики та журнальних статей на правові теми; - підтримують нормативні акти в контрольному стані; -
своєчасно інформують прокурорів та слідчих про нове законодавство,
беруть участь в організації та проведенні занять по його вивченню; - дають довідки, роз'яснення з чинного законодавства та
практики його застосування, проводять іншу
довідково-консультаційну роботу; - надають допомогу підпорядкованим прокурорам у правильній
організації систематизації законодавства і проводять контроль за
дотриманням цієї Інструкції; - організують стажування працівників, які виконують обов'язки
по систематизації законодавства; - вживають заходів щодо забезпечення органів прокуратури
нормативним матеріалом та юридичною літературою; - організують проведення учбово-методичних заходів з питань
систематизації законодавства; - забезпечують облік та збереження законів, інших правових
актів та юридичної літератури. 1.3. Міські, районні, міжрайонні і прирівняні до них
прокурори, помічники прокурорів: - ведуть систематичні картотеки нормативних актів, судової
практики та журнальних статей; - підтримують нормативні акти у контрольному стані; - організують вивчення нового законодавства; - дають роз'яснення - по діючому законодавству, підбирають
нормативні акти по окремих питаннях, які виникають у практиці
діяльності прокуратури, надають іншу консультаційну допомогу по
законодавству та практиці його застосування працівникам
прокуратури; - забезпечують облік і збереженя нормативного матеріалу та
юридичної літератури. 2. Ведення систематичної картотеки нормативних актів, судової
практики та журнальних статей 2.1. Систематична картотека нормативних актів ведеться
відповідно до Класифікатора. Класифікатор - це перелік розділів та
підрозділів, які в основному відповідають системі законодавства.
Розділи та підрозділи мають числові позначення - індекси (розділи
позначаються римськими числами, підрозділи - арабськими). Зміни до Класифікатора вносяться Генеральною прокуратурою
України. 2.2. Обліку в систематичній картотеці підлягають акти
загальнонормативного характеру, прийняті Верховною Радою України,
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, центральними
органами державної виконавчої влади; рішення і висновки
Конституційного Суду України, постанови і керівні роз'яснення
Пленуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого арбітражного Суду
України, а також накази, розпорядження, положення та інструкції
Генерального прокурора України. Обліку не підлягають: - акти господарсько-розпорядчого характеру (про випуск та
поставку продукції, будівництво конкретних споруд, виділення
коштів та інше); акти персонального характеру (про нагороди,
призначення, переміщення та ін.); - акти про втрату чинності та про зміну раніше прийнятих
актів; - акти про зміну в адміністративно-територіальному поділі. 2.3. На нормативному акті, який підлягає обліку,
проставляється чітко і розбірливо індекс (числове позначення
розділу та підрозділу Класифікатора) у відповідності із основним
питанням, яке регулюється актом. Якщо статті та пункти акту мають норми, які відносяться до
інших розділів та підрозділів Класифікатора, відповідні індекси
проставляються проти цих статей, пунктів. Приклад: Основи законодавства України про культуру
( 2117-12 ), прийняті 14 лютого 1992 року, за своїм змістом в
цілому відносяться до розділу XIX (Освіта. Наука. Культура),
підрозділу 10 (Культура. Заклади, підприємства, організації.
Облік, збереження, використання культурних цінностей...) і
підрозділу 11 того ж розділу (Кіно. Театри. Музика. Малярство.
Література. Музеї. Пам'ятники). У зв'язку з цим на верхньому полі першої сторінки цього
законодавчого акту проставляються індекси XIX/10, XIX/11. Крім цього, на полях проти статті 4 необхідно поставити
індекс 1/17, проти ст. 23 - індекс X/3, проти ст. 25 - X/6, проти
ст. 26 - X/8, а проти ст. 30 - XXII/2, тому що вказані статті
торкаються питань застосування мови, фінансування, валюти,
податків, а також зовнішньо-економічної діяльності. 2.4. Відповідно до проставленого індексу на акт заповнюється
карта обліку за встановленою формою (див. додаток 1). Картка має розмір 12,5 х 6,5 см. У картці зазначається індекс акту (статті, пункту),
заголовок, вид акту та орган, який його прийняв, дата, номер,
джерело опублікування. Картки обліку складаються і тиражуються: - на закони України, укази і розпорядження Президента
України, постанови Кабінету Міністрів України, висновки і рішення
Конституційного Суду України - відділом систематизації
законодавства і зв'язків із засобами масової інформації
Генеральної прокуратури; - на акти законодавства Республіки Крим - прокуратурою
Республіки Крим. 2.5. Картки розміщуються в картотеці відповідно до зазначених
на них індексів по розділах і підрозділах Класифікатора у
хронологічному порядку. Розділи і підрозділи Класифікатора розділяються
картками-роздільниками, які повинні бути на 1.5 см вище облікових
і відрізняються за кольором (див. додаток 2). На картках
роздільниках зазначається індекс і назва розділу та підрозділу.
Індекси розділів зазначаються також на карткових ящиках. 2.6. Картотеки опублікованої судової практики і статей із
юридичних журналів ведуться окремо від картотеки по законодавству
відповідно до Класифікаторів судової практики та журнальних статей
на правові теми. В прокуратурах районів і міст та прирівняних до них
прокуратурах облік за цими Класифікаторами ведеться відповідно до
потреб практичної діяльності цих прокуратур. 3. Ведення контрольних примірників нормативних актів 3.1. У прокуратурі Республіки Крим, обласних, районних,
міських, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратурах
контрольними ведуться: - звід законів України; - кодекси; - відомості Верховної Ради України; - зібрання постанов Уряду України; - накази, інструкції, розпорядження та положення Генерального
прокурора України; - постанови Пленуму Верховного Суду України; - постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України. Розпорядженням прокурора Республіки Крим в прокуратурах
можуть бути встановлені додаткові інші видання, які ведуться
контрольними. 3.2. До контрольних примірників нормативних актів вносяться
позначки про всі зміни, доповнення або визнання нормативних актів
(статей, пунктів, абзаців) нечинними. 3.3. Контрольні позначки повинні точно відображати норму
акту, яким вносяться зміни, та мати посилання на його вид, дату,
номер, джерело, в якому він опублікований. При внесені контрольної позначки дозволяються такі
скорочення: акт втратив чинність - "в. ч."; частково втратив чинність - "ч. в. ч."; дію акту продовжено - "продов. на...(до)"; поширено - "пош."; акт доповнено - "доп."; змінено - "зм."; викладено в новій редакції - "н. р."; виключено пункт, статтю, абзац - "викл.". Скорочуються також назви виду акту та джерел їх
опублікування: постанова - "пост."; розпорядження - "розп."; відомості Верховної Ради України - ВВР; зібрання постанов Уряду України - ЗПУ. 3.4. Контрольні позначки до всього акту в цілому виконуються
на верхньому полі першої сторінки, а при значній кількості
відміток - на окремій вклейці. Контрольні позначки до статей,
пунктів робляться на полях проти відповідних статей, пунктів. У разі визнання акту (статей, пунктів) нечинним або
викладення його в новій редакції текст акту (статей, пунктів)
перекреслюється лінією по діагоналі. При визнанні нечинною статті (пункта), акту, якою
затверджуються як додатки положення, статути, інструкції, тексти
таких додатків також повністю перекреслюються і під їх заголовками
робиться контрольна позначка. Текст акту (статті, пункту) не перекреслюється, якщо він
визнається, що втратив чинність частково. При доповнені, зміні редакції статей кодексів та інших
нормативних актів, крім відповідних позначок на полях, в
нормативні акти вклеюються тексти нової редакції статей або
доповнень. 3.5. При отриманні нового видання кодексів, збірників або
довідників контрольний примірник попереднього видання змінюється
новим, в якому відповідні позначки робляться починаючи від дати,
яка зазначена в передмові до видання (станом на яке число вміщені
діючі акти). Контрольний примірник попереднього видання зберігається для
необхідних довідок. Приклади: постановою Верховної Ради "Про порядок введення в
дію закону "Про свободу совісті та релігійні організації"
( 988-12 ) від 23.04.91 р. визнані такими, що втратили чинність
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 01.11.1976 р.
"Про затвердження положення про релігійні об'єднання в Українській
РСР". У зв'язку з цим необхідно у Відомостях Верховної Ради за 1976
рік, N 46, ст. 420 цей Указ і Положення перекреслити навкіс, а на
верхньому полі першої сторінки під назвою Указу зробити позначку:
"В. ч. - пост. ВВР від 23.04.91, ВВР N 25, 1991, ст. 284". Так
само треба зробити і у Відомостях Верховної Ради за 1981 рік,
N 38, ст. 629, за 1990 рік, N 42, ст. 52 на законодавчих актах,
якими вносились доповнення і зміни до Положення про релігійні
об'єднання. Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про податок на добавлену вартість" ( 2149-12 ) від
21.02.92 у статті 5 пункті "а", "к", "н", "р" викладені в новій
редакції. Ця ж стаття доповнена пунктами "у", "ф", "х", "ц" і "ч".
У статтю до підпункту "б" пункту 2 і другий абзац пункту 3 внесені
зміни. З огляду на це у Відомостях Верховної Ради за 1992 рік N 14
ст. 184 пункти "а", "к", "н" і "р" зазначеного закону перекреслити
навкіс і на полях зробити чіткий напис: "нов. ред. - закон від
21.02.92, ВВР, N 21, 1992, ст. 299", а на полях після пункту "т"
зробити відмітку: "доп. "ц", "ф", "х", "у" і "ч" закон від
21.02.92, ВВР, N 21, ст. 299". На відповідні місця вклеїти нові
тексти. На полях проти підпункту "б" пункту 2 і другому абзаці пункту
3 статті 7 зробити позначку "Зм. - закон від 21.02.92, ВВР, N 21,
1992, ст. 299" і внести відповідні зміни. 4. Облік і зберігання нормативник актів 4.1. Нормативні акти, офіційні та інші видання підлягають
обліку і зберіганню. Нормативні акти та інші видання із грифом
"для службового користування" та секретні підлягають обліку і
зберіганню відповідно до встановленого в органах прокуратури
порядку. Офіційні та інші видання оправляються в зручні для
користування комплекти по рокам. 4.2. Порядок користування нормативними актами визначається
розпорядженням прокурора. При цьому контрольними примірниками
нормативних актів користуються, як правило, в кімнаті в якій вони
зберігаються. 4.3. Відповідальність за збереження нормативного матеріалу та
юридичної літератури покладається на працівника, який виконує
обов'язки по систематизації. Фонд нормативних актів і юридичної літератури при звільненні
працівника з цієї посади передається за актом.

Відділ систематизації законодавства

та зв'язків із засобами масової

інформації

Додаток 1
Зразок заповнення картки —————————————————————————————————————————————————— | | | XXIII/3 | | Про прикордонні війська України | | | | | |————————————————————————————————————————————————| | Закон України від 4.11.91 |ВВР, | | |1992, N 2 | | |ст. 7 | ——————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
Зразок заповнення картки-роздільника розділу ————————————————————————————————————————————————— |I. Конституційний лад. Територіальний | |устрій. Державні символи. | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————
Зразок заповнення картки-роздільника підрозділу
————————————————————————————————————————————————— | 1/2 Виконавча влада. Президент. Адміністрація | | Президента. Рада Національної безпеки. | | Кабінет Міністрів. | | Введення в дію указів і розпоряджень | | Президента. | | | | | —————————————————————————————————————————————————

Затверджений

Наказом Генерального прокурора

України

від 8 лютого 1993 р. N 5

Класифікатор

систематичної картотеки нормативних актів
Р о з д і л и
I. Конституційний лад. Територіальний устрій. Державні символи.
II. Державна оборона.
III. Органи правосуддя. Юстиція. Адвокатура. Юридична допомога.
IV. Прокуратура.
V. Кримінальне законодавство.
V-А. Виправно-трудове законодавство.
VI. Кримінально-процесуальне законодавство.
VII. Цивільне і сімейне законодавство.
VIII. Цивільне процесуальне законодавство.
IX. Загальні питання народного господарства. Підприємництво.
Господарські товариства. Приватизація державних підприємств.
Обмеження монополізму.
X. Бюджетна система. Фінанси. Кредит. Банки.
XI. Будівництво. Капітальний ремонт.
XII. Промисловість. Електрифікація. Атомна енергетика.
XIII. Сільське господарство. Землекористування і землеустрій.
Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення.
Водне, рибне і лісове Господарство. Надра. Охорона навколишнього
середовища.
XIV. Заготівля і закупки сільськогосподарської продукції.
XV. Транспорт. Шляхове господарство. Зв'язок.
XVI. Торгівля. Громадське харчування.
XVII. Законодавство про працю.
XVIII. Житлове і комунальне господарство. Побутове обслуговування
населення.
XIX. Освіта. Наука. Культура.
XX. Охорона здоров'я. Фізична культура і спорт.
XXI. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення.
XXII. Зовнішньоекономічна діяльність.
XXIII. Державна безпека. Охорона громадського порядку. Боротьба із
злочинністю.
XXIV. Законодавство про адміністративні правопорушення.
XXV. Міжнародні відносини. Угоди держав Співдружності.
І. Конституційний лад. Територіальний устрій.

Державні символи
1. Конституція України. Законодавча влада. Постійні комісії.
Законодавчий процес. Референдум. 2. Виконавча влада. Президент. Адміністрація Президента. Рада
Національної безпеки. Кабінет Міністрів. Введення в дію указів і
розпоряджень Президента. 3. Центральні органи державної виконавчої влади.
Міністерства, державні комітети, комітети, інспекції, управління,
комісії, державні фонди. Національні комітети та агентства. 4. Місцеві органи державної виконавчої влади. 5. Виборча система. Депутати. 6. Законодавча ініціатива. Видання, опублікування законів,
набрання ними чинності. 7. Місцеве та регіональне самоврядування. 8. Громадянство. Реєстрація і перепис населення. Переселення. 9. Міжнаціональні відносини. Зміна національності. Біженці. 10. Державні нагороди. Державні премії. Почесні грамоти.
Комісії по державних нагородах. 11. Ювілеї. Свята. Порядок увічнення пам'яті видатних людей
та подій. 12. Політичні партії та інші об'єднання громадян. Свобода
інформації. 13. Індивідуальні й колективні письмові звернення громадян. 14. Архівна справа. Діловодство. 15. Свобода совісті та релігійні організації. 16. Територіальний устрій. Республіка Крим. Найменування і
перейменування населених пунктів. Державний герб, прапор, гімн. 17. Законодавство про мови.
II. Державна оборона
1. Оборона України. Збройні сили. Загальний військовий
обов'язок і військова служба. Призов та демобілізація. Військовий
облік. 2. Підготовка громадян до військової служби. Проходження
військової служби. Присяга. Військові статути. Служба в запасі. 3. Відповідальність військовослужбовців (дисциплінарна,
матеріальна). 4. Військові звання, знаки розрізнення, спеціальні відзнаки.
Форма одягу. 5. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей. Пільги, пенсійне забезпечення та допомога. 6. Цивільна оборона. 7. Воєнний стан. Мобілізація. Воєнні повинності. 8. Альтернативна (невійськова) служба. 9. Військово-навчальні заклади.
III. Органи правосуддя. Юстиція. Адвокатура
1. Конституційний суд України. Рішення Конституційного суду.
Висновки Конституційного суду. 2. Верховний суд України, обласні, районні суди, Верховний
суд Республіки Крим. Військові трибунали. Постанови Пленуму
Верховного Суду України. 3. Вищий арбітражний суд України, обласні арбітражні суди,
арбітражний суд Республіки Крим. Кваліфікаційна атестація.
Кваліфікаційна колегія. Постанови і керівні роз'яснення Пленуму
Вищого арбітражного суду України. 4. Заохочення і відповідальність суддів. Присяга суддів. 5. Органи юстиції. 6. Нотаріат. 7. Адвокатура. Надання правової допомоги населенню. 8. Юрисконсульти. Правова робота в народному господарстві.
IV. Прокуратура
1. Загальні питання. Закон про прокуратуру. 2. Система, структура, організація і штат органів
прокуратури. Класні чини, формений одяг працівників прокуратури.
Посвідчення прокурорів і слідчих. 3. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів
прокуратури. Надбавки за класні чини і вислугу років. Обов'язкове
державне страхування. Право носіння зброї. 4. Заохочення і відповідальність прокурорів і слідчих. 5. Планування роботи, контроль виконання, систематизація
законодавства. Діловодство, облік і звітність в органах
прокуратури. 6. Накази, розпорядження, положення та інструкції
Генерального прокурора України (загальні питання) за основними
напрямками діяльності. 6-А. Загальний нагляд. Нагляд за додержанням законів на
транспорті, природоохоронного законодавства та законодавства про
адміністративні правопорушення. Нагляд за додержанням законів про
неповнолітніх. 6-Б. Попереднє слідство. 6-В. Нагляд за додержанням законів органами дізнання і
попереднього слідства. 6-Г. Підтримання державного обвинувачення в суді. 6-Д. Участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ
і господарських спорів у арбітражних судах. 6-Е. Нагляд за додержанням законів про національну безпеку,
державний кордон та митну справу. 6-Є. Нагляд за додержанням законів у місцях застосування
заходів примусового характеру. 6-Ж. Нагляд за додержанням законів у Збройних Силах України
та оборонній промисловості. 6-З. З інших питань діяльності. 7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів
прокуратури. Науково-навчальні та інші установи прокуратури.
V. Кримінальне законодавство
1. Загальні питання кримінального законодавства. Злочинність.
Організована злочинність. 2. Покарання. Заходи медичного та виховного характеру. 3. Звільнення від покарання. Реабілітація. 4. Злочини проти держави. 5. Злочини проти державної і колективної власності. 6. Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи. 7. Злочини проти політичних і трудових прав громадян. 8. Злочини проти індивідуальної власності громадян. 9. Господарські злочини. 10. Службові злочини. 11. Злочини проти правосуддя. 12. Злочини проти порядку управління. 13. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку
та народного здоров'я. 14. Військові злочини. 15. Злочини неповнолітніх.
V-А. Виправно-трудове законодавство
1. Загальні питання. 2. Виправно-трудові установи (виправно-трудові колонії,
тюрми, виховно-трудові колонії). 2-А. Колонії-поселення. 3. Лікувально-трудові та виховно-трудові профілакторії. 4. Виконання покарання у вигляді виправних робіт.
VI. Кримінально-процесуальне законодавство
1. Загальні питання. 2. Підсудність. 3. Учасники процесу, їх права та обов'язки. 4. Докази. 5. Запобіжні заходи. 6. Порушення кримінальної справи, дізнання і попереднє
слідство. 7. Провадження в суді першої інстанції. 8. Провадження в касаційній інстанції. 9. Провадження в наглядовій інстанції. 10. Відновлення справ у зв'язку з нововиявленими обставинами. 11. Провадження у справах неповнолітніх. Протокольна форма
досудової підготовки матеріалів. 12. Провадження по застосуванню примусових заходів медичного
характеру. 13. Цивільний позов у кримінальній справі.
VII. Цивільне та сімейне законодавство
1. Загальні питання. 2. Право власності. Державна власність. 3. Колективна власність. 4. Індивідуальна (особиста і приватна трудова) власність.
Право власності на окремі види майна. 5. Зобов'язальне право. Загальні положення (виникнення,
виконання, забезпечення виконання зобов'язань, відповідальність за
порушення зобов'язань, припинення зобов'язань). 6. Купівля-продаж. 7. Постановка. 8. Оренда. Найом жилого приміщення. 9. Підряд. 10. Інші види зобов'язань (перевозка, доручення, комісія,
спільна діяльність і т. д.). 11. Зобов'язання, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. 12. Авторське право. Право на відкриття. Винахідницьке право. 13. Спадкове право. 14. Законодавство про шлюб та сім'ю (шлюб, зобов'язання
батьків по вихованню дітей, розірвання шлюбу, аліменти,
усиновлення (удочеріння), опіка, піклування та інше). 15. Акти громадянського стану. Зміна прізвищ, імен та по
батькові. 16. Застосування законів про шлюб зарубіжних держав,
міжнародних договорів та угод.
VIII. Цивільне процесуальне законодавство
1. Загальні положення. 2. Підвідомчість. Підсудність. 3. Учасники процесу. Представництво. Участь прокурора в
процесі. 4. Докази. 5. Провадження справ у суді першої інстанції. Забезпечення
позову. 6. Провадження у справах, які виникають із
адміністративно-правових відносин. 7. Окреме провадження. 8. Провадження справ у касаційній і наглядовій інстанції. 9. Виконання судових рішень.
IX. Загальні питання народного господарства. Підприємництво.
Господарські товариства. Приватизація державних підприємств.

Обмеження монополізму.
1. Акти, які регулюють комплексні питання народного
господарства. Роздержавлення. Демонополізація. Державне
замовлення. 2. Підприємництво. Державна реєстрація підприємництва.
Обмеження підприємницької діяльності. Діяльність іноземних
підприємств. 3. Господарські товариства. Державна реєстрація товариства.
Припинення діяльності товариства. Порядок перетворення державних
підприємств на господарські товариства. 4. Приватизація майна державних підприємств. Порядок і спосіб
приватизації. Соціальні питання приватизації. Об'єкти, які не
підлягають приватизації. Державні органи приватизації. Контрольні
комісії з питань приватизації. Мала приватизація. 5. Оренда майна державних підприємств і організацій. 6. Товарна біржа, створення, порядок реєстрації. Біржові
операції, торгівля. Припинення діяльності товарної біржі. 7. Ціни та ціноутворення. Тарифи. 8. Захист прав споживачів. Державні стандарти. Якість і
безпека продукції. 9. Інвестиційна діяльність. Державне регулювання
інвестиційної діяльності. Державна експертиза інвестицій. Іноземні
інвестиції. 10. Міра і вага. Пробірна справа. 11. Облік і звітність. 12. Бухгалтерські звіти. Ревізії. Інвентарізації. Аудиторська
діяльність. 13. Обмеження монополізму, недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності. Державний контроль за
дотриманням антимонопольного законодавства.
X. Бюджетна система. Фінанси. Кредит. Банки
1. Загальні питання. 2. Державний бюджет. Республіканський, місцеві бюджети.
Позабюджетні кошти. 3. Фінансування та кредитування народного госпорадства.
Витрати на соціальний захист населення. Фонди. 4. Фінансова дисципліна. Державна податкова служба. 5. Цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов'язання,
ощадні сертифікати, векселі). Приватизаційні папери. Фондова
біржа. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів. 6. Грошовий обіг. Іноземна валюта. Коштовні метали та
каміння. 7. Банки. Банківські операції. Кредит. Ощадна справа.
Ломбарди. 8. Податки. Акциз та інші збори. Державне мито. 9. Державне страхування.
XI. Будівництво. Капітальний ремонт
1. Загальні питання. Основи містобудування. 2. Договір підряду, титули, списки та ліміти. 3. Проекти і кошториси. Норми та розцінки. Експертиза
проектів. 4. Будівельний контроль та авторський нагляд. 5. Будівельні організації. 6. Будівельні матеріали. 7. Монтажні роботи. 8. Промислове і непромислове будівництво. 9. Житлове будівництво. Кооперативне та індивідуальне
будівництво. Самовільне будівництво. 10. Знесення (перенесення) будинків і будівель. 11. Порядок здачі та прийому будівель. 12. Капітальний ремонт. 13. Архітектура. Планіровка та забудівля міст.
XII. Промисловість та електрифікація. Атомна енергетика
1. Загальні питання. 2. Окремі галузі промисловості. 3. Основні та оборотні засоби. Обладнання та матеріали.
Амортизація. 4. Місцева промисловість. Переробка сировини. 5. Електрифікація. Газифікація. Атомна енергетика. 6. Товари народного споживання.
XIII. Сільське господарство. Землекористування і

землеустрій. Водне, рибне і лісове господарство.

Надра, охорона навколишнього середовища
1. Загальні питання. Органи управління сільським
господарством. 2. Механізація та електрифікація сільського господарства. 3. Сільські спеціалісти. Оплата праці. 4. Радгоспи. 5. Колективне сільськогосподарське підприємство. Державна
реєстрація. Господарська, фінансова і зовнішньоекономічна
діяльність підприємства. Контроль за діяльністю підприємства. 6. Селянське (фермерське) господарство. Державна реєстрація.
Кадрове і наукове забезпечення господарства. 7. Рільництво. Насінництво. Потрави посівів. 8. Овочівництво. Садівництво. Виноградарство. Шовківництво.
Тютюнництво. 9. Скотарство. Птахівництво. Бджолярство. Сінокіс. Корма. 10. Агрономія. Агрохімічна служба. 11. Зоотехніка. Ветеринарна медицина. 12. Земельне законодавство. Загальні положення. Правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення. 12-А. Використання земель. 12-Б. Охорона земель. 12-В. Відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам і втрат сільськогосподарського й
лісогосподарського виробництва. 12-Г. Контроль за використанням і охороною земель та їх
моніторінг. 12-Д. Державний земельний кадастр. 12-Е. Землеустрій. 12-Ж. Вирішення земельних спорів. 12-З. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 13. Використання і охорона надр. 14. Водне законодавство. Водокористування, водосховища,
іригація, меліорація, канали та інше. Охорона вод і
відповідальність за порушення водного законодавства. 15. Рибне господарство. Риболовецькі колективні
сільськогосподарські підприємства. 16. Законодавство про ліси. Лісопосадка. Лісозаготівля та
лісосплав. Продаж деревини. Такса, ціни, попенна плата. 16-А. Охорона лісів. Лісопорушення. 17. Мисливство. Мисливське господарство. Відповідальність за
порушення правил мисливства. 18. Охорона і використання рослинного і тваринного світу
(заповідники, заказники, питомники та інше). Природно-заповідний
фонд.
XIV. Заготівля і закупка сільськогосподарської продукції
1. Загальні питання. Державні заготівельні органи. 2. Договір контрактації (Державне замовлення). Зустрічна
продажа. Закупівельні ціни та розрахунки із здавачами
сільськогосподарської продукції. 3. Заготівля і закупки окремих видів сільськогосподарської
продукції і сировини (загальні питання). 3-А. Зернові та масличні культури. 3-Б. Овочі. Картопля. Фрукти. Цукор. 3-В. Продукція скотарства. 3-Г. Пухо-хутрова сировина та інше. 3-Д. Закупка лишків сільськогосподарської продукції у осподарств.

4. Прийом, зберігання, використання заготовленої продукції.

5. Державні продовольчі резерви.
XXV. Транспорт. Шляхове господарство. Зв'язок
1. Загальні питання відносно всіх видів транспорту.
Спецтранспорт. 2. Залізничний транспорт та його органи управління. Під'їзні
шляхи. 2-А. Планування, перевозки та збереження вантажів. 2-Б. Безпека руху. 3. Морський транспорт і його органи управління. Безпека
мореплавання. Морська арбітражна комісія. 3-А. Морські перевозки. Збереження вантажу. 4. Річковий транспорт, його органи управління. Безпека
судноплавства. 4-А. Перевезення внутрішніми водними шляхами. Збереження
вантажів. 5. Флот рибної промисловості. 6. Повітряний транспорт. 7. Автомототранспорт і міський електротранспорт. Загальні
питання. 7-А. Перевезення вантажів і пасажирів. 7-Б. Правила руху, запобігання аварійності. 7-В. Автомототранспорт індивідуальних власників. 7-Д. Метро, тролейбус, трамвай. 8. Змішані перевезення. 8-А. Тарифи. 9. Мобілізація та залучення транспортних засобів. 10. Шляхове та мостове господарство. Джерела фінансування. 11. Зв'язок. Пошта. Телеграф. Телефон. 12. Паливно-мастильні матеріали.
XVI. Торгівля. Громадське харчування
1. Загальні питання. Комерціалізація державної торгівлі та
громадського харчування. 2. Державна торгівля. Товарообіг. 3. Порядок продажу окремих товарів. 4. Продаж товарів у кредит. 5. Норми природного зменшення. Збереження товарів. 6. Незаконна торговельна діяльність. Захист прав споживачів.
Інспекція. Об'єднання споживачів. 7. Працівники торгівлі. 8. Спеціалізована торгівля (комісійні магазини та інші). 9. Кооперативна та приватна торгівля. Споживча кооперація. 10. Базари. Ярмарки. Аукціонна торгівля. 11. Громадське харчування. 12. Ціни в торгівлі та громадському харчуванні. Державна
інспекція по контролю за цінами.
XVII. Законодавство про працю
1. Комплексні акти про працю. 2. Колективний договір. 3. Трудовий договір. 3-А. Форма, зміст і строк трудового договору. 3-Б. Прийом на роботу. Контрактна система найму. Обмеження
при прийомі на роботу та спільної служби родичів. 3-В. Випробування при прийомі на роботу. 3-Г. Сумісництво. Заступництво. Суміщення професій. 3-Д. Правила про державну службу працівників окремих
категорій (атестація, присвоєння класних чинів, рангів та інше). 3-Е. Перевод на іншу роботу. 3-Є. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу. Порядок звільнення працівників, які
займають виборні посади, суддів, прокурорсько-слідчих працівників. 3-Ж. Документи про роботу. Трудові книжки. 4. Норми виробітку. Нормативи чисельності. 5. Виробнича практика. 6. Забезпечення підприємств і установ кадрами (організований
набір робітників, працевлаштування, броня прийому на роботу).
Курси. Учнівство. Підвищення кваліфікації і перепідготовка. 7. Пільги для робітників та службовців, які суміщують роботу
із навчанням. 8. Гарантії та компенсації для працюючих. 9. Відрядження. Польові надбавки. Робота за кордоном. 10. Робочий час (робочі день і тиждень, робота в нічний час,
надурочна робота та інше). 11. Час відпочинку (вихідні і святкові дні, відпустки та
інше). 12. Заробітна плата. 12-А. Загальні питання (тарифні ставки, угоди, посадові
оклади, строки і місце виплати, утримання із заробітної плати та
інше), мінімальний розмір заробітної плати. 12-Б. Індексація оплати праці, надбавки, доплати,
коефіцієнти. 12-В. Оплата праці при відхиленні від загальних умов роботи
(виконання робіт різної кваліфікації, суміщення професій,
заступництво, брак, простій, за роботу у нічний та надурочний час,
у вихідні та святкові дні). 13. Преміювання. 14. Пільги та переваги окремим категоріям працівників.
Вислуга років. Форменний одяг. 15. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації. 16. Трудова дисципліна (Правила внутрішнього трудового
розпорядку, статути і положення про дисципліну, заохочення за
успіхи в роботі). 17. Охорона праці. Техніка безпеки та виробнича гігієна і
санітарія. Спецхарчування та спецодяг. 18. Праця жінок та підлітків. 19. Умови праці сезонних і тимчасових працівників. Вахтова
робота. 20. Спеціалісти. Молоді спеціалісти. Молоді робітники. 21. Індивідуальні трудові спори. Страйки. Колективні трудові
спори. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та
відповідальність за його порушення. 22. Зайнятість населення. Безробітні. Державний фонд сприяння
зайнятості. Державна служба зайнятості. Оплачувані громадські
роботи. Компенсації при втраті роботи. Контроль і відповідальність
за порушення законодавства про зайнятість населення. 23. Трудовий колектив та його самоврядування. Професійні
спілки.
XVIII. Житлове і комунальне господарство. Побутове

обслуговування населення

1. Загальні питання. Житлофонд.

1-А. Державний житловий фонд. Приватизація державного
житлового фонду.

1-Б. Громадський житловий фонд (жилі будинки, які належать
колективним сільськогосподарським підприємствам, кооперативам,
громадським об'єднанням).

1-В. Фонд житлово-будівельних та дачно-будівельних
кооперативів.

1-Г. Індивідуальний (приватний) житловий фонд. 2. Порядок надання жилих приміщень та умови користування
ними. 2-А. Облік, розподіл та надання жилої площі. Продаж житла. 2-Б. Умови користування жилою площею (договір найму житла,
зміни умов договору, піднайм жилого приміщення та інше). 2-В. Квартирна плата. Пільги по квартплаті. Ремонт. 2-Г. Житлові льготи (додаткова жила площа, бронювання жилої
площі, збереження права користування за тимчасово відсутніми). 2-Д. Обмін жилого приміщення. 2-Е. Службова жила площа. 2-Є. Виселення і переселення в судовому порядку. 2-Ж. Адміністративне виселення. 3. Гуртожитки. Готелі. 4. Оренда та безоплатне надання в користування жилих та
нежилих приміщень. 5. Управління житловим фондом. 6. Комунальні підприємства. Зелені насадження. Цвинтарі. 7. Благоустрій міст. Міське господарство: газ, електрика,
водопровід, каналізація та інше. 8. Побутове обслуговування населення. Платні послуги.
Побутовий прокат. Комерціалізація діяльності підприємств і
організацій сфери послуг.
XIX. Освіта. Наука. Культура
1. Загальні питання. Умови створення навчально-виховних
закладів. Органи державного управління освітою і громадське
самоврядування в системі освіти. 2. Дошкільні виховні заклади. Дитячі будинки. 3. Професійні навчально-виховні заклади. 4. Середні загальноосвітні навчально-виховні заклади.
Школи-інтернати. Спецальні школи і професійні училища. 5. Працівники освіти. 6. Вищі навчальні заклади. Розподілення молодих спеціалістів. 7. Заочне та вечірнє навчання. Екстернат. Навчальні заклади
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 8. Соціально-матеріальне забезпечення вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів. 9. Наука. Державний комітет з питань науки і технологій.
Академія наук України, академії галузевих наук. Аспірантура.
Докторантура. Наукові ступені, вчені звання. Вища атестаційна
комісія України. Наукові установи та наукові працівники, рада
молодих вчених та спеціалістів. Пільги для суб'єктів
науково-технічної діяльності. Наукова та науково-технічна
експертиза. Патентно-ліцензійна діяльність. Наукова інформація.
Державний фонд фундаментальних досліджень. Державний іноваційний
фонд. 10. Культура. Заклади, підприємства, організації. Облік,
збереження, використання культурних цінностей. Фонди культури.
Соціальні гарантії працівників. Державний реєстр національного
культурного надбання. 11. Кіно. Театри. Музика. Малярство. Література. Музеї,
Пам'ятники. 12. Преса. Видавництва. Друкарні. 13. Телебачення. Радіо. 14. Екскурсії. Іноземний туризм.
XX. Охорона здоров'я. Фізична культура та спорт
1. Загальні питання. Фонд милосердя і здоров'я України. 2. Лікувально-санітарні установи. 3. Державний санітарний нагляд. Санітарна охорона. 4. Медичні працівники. Донори. 5. Запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист
населення. Національний комітет боротьби із захворюванням на СНІД.
Відповідальність за порушення законодавства у питаннях боротьби із
захворюванням на СНІД. Запобігання іншим захворюванням. Епідемії.
Санітарно-епідемічна служба. Медичні огляди. Охорона материнства
та дитинства. 6. Запобігання алкоголізму, наркоманії, курінню. Примусове
лікування. 7. Медичні експертизи (лікарсько-трудова, судово-медична,
судово-психіатрична та інші). 8. Аптеки. Медикаменти. 9. Фізкультура і спорт. Туризм. 10. Курорти. Санаторії. Будинки відпочинку. Молодіжні та інші
табори.
XXI. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення
1. Загальні питання. Мінімальний споживчий бюджет. Індексація
грошових доходів. 2. Кошти соціального страхування. 3. Пенсійне забезпечення (загальні питання). 3-А. Трудові пенсії. 3-Б. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської
катастрофи. 3-В. Пенсія за вислугу років. 3-Г. Соціальні пенсії. 3-Д. Порядок і умови перерахунку пенсій. Індексація пенсій. 4. Пільги пенсіонерам. 5. Обчислення стажу роботи. 6. Допомога. 6-А. Допомога по державному соціальному страхуванню
(лікарняні листи). 6-Б. Допомога багатодітним та одиноким матерям. 6-В. Допомога по безробіттю. 6-Г. Інші види допомоги. 7. Соціальний захист інвалідів. Фонд соціального захисту
інвалідів. Працевлаштування, освіта і професійна підготовка
інвалідів. Транспорт для інвалідів. Пільги для інвалідів та їх
сімей. 8. Будинки-інтернати та пансіонати для осіб похилого віку та
інвалідів. 9. Пенсії та допомога військовослужбовцям Збройних Сил,
Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління охорони
вищих посадових осіб, Служби безпеки, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ України та членів їх
сімей.
XXII. Зовнішньоекономічна діяльність
1. Загальні питання. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи
державного регулювання і місцевого управління зовнішньоекономічною
діяльністю. Державний валютний фонд України. 3. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічної діяльності. 4. Товари заборонені до експорту та імпорту. 5. Спеціальні економічні зони. 6. Захист прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Торгово-промислова палата України. Зовнішньоекономічний
третейський суд. 7. Митна справа. Єдиний митний тариф.
XXIII. Державна безпека. Охорона громадського

порядку, боротьба із злочинністю
1. Служба безпеки України. Управління охорони вищих посадових
осіб. Контроль за діяльністю служби безпеки. 2. Охорона державної таємниці. Спеціальний зв'язок. 3. Державний кордон. Зона особливого режиму. Прикордонні
війська. В'їзд в Україну та виїзд із України. 4. Національна гвардія. Порядок комплектування, військового,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення. 5. Міліція. Державна автомобільна інспекція. Витверезники.
Адміністративний нагляд. 6. Паспортна система. Прописка. 7. Дозвільна система. Порядок відкриття поліграфічних
підприємств. Придбання, збереження, використання, перевозка
вибухових і радіоактивних матеріалів, сильнодіючих отруйних
речовин, вогнепальної та холодної зброї. 8. Охорона підприємтсв та інших об'єктів. Війська внутрішньої
та конвойної охорони. 9. Надзвичайний стан. Стихійні лиха, запобігання, ліквідація
наслідків, Пожежна охорона. 10. Запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням
серед неповнолітніх. 11. Оперативно-розшукова діяльність. 12. Участь громадськості в охороні громадського порядку.
Приватні охоронні, розшукові та інші служби.
XXIV. Законодавство про адміністративні правопорушення
1. Загальні положення. Види адміністративних стягнень. 2. Адміністративна відповідальність та застосування інших
заходів адміністративного впливу. 2-А. У галузі охорони праці і здоров'я населення. 2-Б. У галузі охорони природи, охорони пам'яток історії і
культури. 2-В. У промисловості, будівництві, галузі використання
енергії. 2-Г. У сільському господарстві. Порушення
ветеринарно-санітарних правил. 2-Д. На транспорті, у галузі шляхового господарства і
зв'язку. 2-Е. У галузі житлових прав громадян, житлово-комунального
господарства. 2-Є. У галузі торгівлі, фінансів. 2-Ж. У галузі стандартизації, якості продукції та метрології. 2-З. За порушення громадського порядку і безпеки. 2-И. За посягання на встановлений порядок управління 3. Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення. 4. Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень.
XXV. Міжнародні відносини. Угоди держав співдружності.
1. Міжнародно-правові акти. 1-А. Про загальні права людини. 1-Б. Запобігання масовим і брутальним порушенням прав людини. 1-В. Норми і принципи в галузі кримінального судочинства.
Попередження злочинності. Поводження із правопорушниками. 1-Г. Біженці. 1-Д. Наркомани. 1-Е. Захист прав жінок і дітей. 1-Є. У галузі праці. 1-Ж. Соціальний прогрес, розвиток та права людини. 1-З. Освіта. Культура. Засоби масової інформації і права
людини. 2. Правове положення іноземців та осіб без громадянства.
Політичний притулок. 3. Порядок зносин із установами та посадовими особами
іноземних держав. 4. Договори, угоди, інші акти, укладені державами
співдружності. 4-А. Загальні питання. 4-Б. Питання економіки. 4-В. Надання правової допомоги.

Затверджено

Наказом Генерального прокурора

України

від 8 лютого 1993 року N 5
Класифікатор

журнальних статей на правові теми
1. Теорія держави і права. Державне право. 2. Оборона. Військова служба. Пільги військовослужбовцям та
членам їх сімей. 3. Прокурорський нагляд (загальні питання).

А. Питання загального нагляду. Нагляду за дотриманням
законодавства про охорону навколишнього середовища,
адміністративні правопорушення.

Б. Підтримання державного звинувачення. Участь прокурора у
розгляді в судах кримінальних справ.

В. Участь прокурора у розгляді в судах цивільних справ і
господарських спорів у арбітражних судах.

Г. Нагляд за дотриманням законів в Збройних Силах, в
оборонній промисловості, на транспорті.

Д. Нагляд за додержанням законів органами дізнання і
попереднього слідства. Питання слідства.

Е. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх.

Є. Нагляд за додержанням законів у місцях застосування
заходів примусового характеру.

Ж. Нагляд за додержанням законів про національну безпеку,
державний кордон та митну справу. 4. Питання законодавства про адміністративні правопорушення. 5. Земельне право. 6. Охорона навколишнього природного середовища. Питання
Чорнобильської катастрофи. 7. Цивільне право.

А. Питання загальної частини.

Б. Право власності.

В. Зобов'язальне право.

Г. Купля-продаж.

Д. Міна.

Е. Поставка.

Є. Майновий найом.

Ж. Найом жилого приміщення.

З. Підряд. Оренда.

И. Перевезення.

І. Інші види зобов'язань. 8. Авторське право. 9. Спадкове право. 10. Законодавство про шлюб та сім'ю. 11. Цивільний процес.

А. Питання загальної частини.

Б. Особи в цивільному процесі.

В. Провадження справ у суді першої інстанції.

Г. Касаційна і наглядова інстанції.

Д. Позовна давність.

Е. Мирова угода.

Є. Виконання судових рішень.

Ж. Особливе провадження. 12. Законодавство про працю. Зайнятість населення.

А. Прийом на роботу, звільнення, переведення,
сумісництво.

Б. Робочий час, відпустка, заробітна плата, премії.

В. Охорона праці.

Г. Праця жінок, підлітків.

Д. Трудовий стаж. Пенсії. Соціальне страхування.

Е. Майнова відповідальність.

Є. Індивідуальні та колективні трудові спори.

Ж. Професійні спілки. 13. Житлове законодавство.

А. Загальні питання, приватизація.

Б. Надання жилої площі.

В. Члени сім'ї.

Г. Збереження жилої площі.

Д. Піднайом і обмін.

Е. Службова жила площа.

Є. Виселення і переселення.

Ж. Житловий будинок.

З. Житлово-будівельний кооператив. 14. Кримінальне право.

А. Питання загальної частини.

Б. Пом'якшуючі обставини.

В. Обтяжуючі обставини.

Г. Необхідна оборона.

Д. Організована злочинність.

Е. Рецидивісти.

Є. Давність.

Ж. Судимість.

З. Примусові заходи.

И. Виправні роботи.

І. Умовне засудження.

Ї. Додаткові покарання. 15. Кримінальне право (особлива частина).

А. Злочини проти держави.

Б. Розкрадання.

В. Вбивство.

Г. Тілесні ушкодження.

Д. Грабіж.

Е. Розбій.

Є. Крадіжка.

Ж. Вимагательство.

З. Згвалтування.

И. Злочини проти політичних і трудових прав громадян.

І. Господарські злочини.

Ї. Спекуляція.

Й. Порушення правил торгівлі.

К. Службові злочини.

Л. Хабар.

М. Злочини проти правосуддя.

Н. Злочини проти порядку управління.

О. Хуліганство.

П. Транспортні злочини.

Р. Злочини на залізничному, повітряному та водному
транспорті.

С. Зброя.

Т. Наркотики.

У. Військові злочини.

Ф. Інші злочини. 16. Кримінальний процес.

А. Загальні положення.

Б. Слідчий.

В. Потерпілий, представник потерпілого.

Г. Захисник.

Д. Докази.

Е. Експертиза.

Є. Запобіжні заходи. Арешт.

Ж. Заходи медичного характеру.

З. Судове слідство. Вирок.

И. Касаційний нагляд.

І. Протокольна форма.

Ї. Провадження у справах про злочини неповнолітніх.

Й. Цивільний позов.

К. Відшкодування збитків. 17. Виправно-трудове законодавство. 18. Арбітражний суд. 19. Нотаріат. 20. Господарське право. 21. Оренда. 22. Кооперативи. Господарські товариства. Фермери. 23. Акціонерні товариства. Малі підприємства. 24. Криміналістика. 25. Кримінологія.

А. Проблеми наркоманії. 26. Право зарубіжних країн (діяльність органів прокуратури).
Затверджений

Наказом Генерального прокурора

України

від 8 лютого 1993 року N 5
Класифікатор

судової практики
I. Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України у
загальних питаннях судової діяльності. II. Цивільне право. II-1. Загальні положення. II-2. Право власності. Державна власність. II-3. Право інтелектуальної власності. II-4. Право індивідуальної власності. II-5. Колективна власність. II-6. Захист права власності. II-7. Зобов'язальне право.

А. Загальні положення.

Б. Купівля-продаж. Міна. Дарування. Позика.

В. Майновий найом.

Г. Підряд. Перевозка.

Д. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння
шкоди.

Е. Інші види зобов'язань (доручення, комісія, схов,
сумісна діяльність). II-8. Авторське право. Право на відкриття. II-9. Винахідницьке право. II-10. Спадкове право. II-11. Застосування цивільних законів іноземних держав і
міжнародних договорів. III. Законодавство про шлюб. III-1. Шлюб.

А. Порядок і умови укладення шлюбу.

Б. Права і обов'язки подружжя.

В. Припинення шлюбу.

Г. Недійсність шлюбу. III-2. Сім'я.

А. Встановлення батьківства.

Б. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей.
Позбавлення батьківських прав.

В. Аліментні зобов'язання.

Г. Усиновленя. Удочеріння. IV. Законодавство про працю. IV-1. Загальні питання застосування законодавства про працю
при вирішенні трудових спорів. IV-2. Індивідуальні трудові спори.

А. Колективний договір.

Б. Трудовий договір.

В. Оплата праці.

Г. Перевод.

Д. Звільнення.

Е. Поновлення на роботі.

Є. Підвідомчість. IV-3. Колективні трудові спори. V. Житлове законодавство. V-1. Договір найму. V-2. Виселення із наданням іншого жилого приміщення. V-3. Виселення з дитячих будинків сімейного типу. V-4. Виселення без надання жилого приміщення. V-5. Виселення із службових жилих приміщень. V-6. Виселення із гуртожитків. V-7. Визнання ордеру недійсним. VI. Кримінальне право. VI-1. Загальні положення. VI-2. Межі чинності кримінального закону. VI-3. Поняття злочину. VI-4. Суб'єкт злочину (неповнолітні). VI-5. Особливо небезпечні рецидивісти. VI-6. Суб'єктивна сторона злочину. VI-7. Об'єкт злочину. Об'єктивна сторона. Причинний зв'язок. VI-8. Обставини, що виключають суспільну небезпеку.

А. Необхідна оборона та крайня необхідність.

Б. Інші випадки. VI-9. Етапи розвитку злочинної діяльності. Замах. Добровільна
відмова. VI-10. Співучасть. Заздалегідь не обіцяне переховування.
Недонесення. VI-11. Покарання. Заходи медичного та виховного характеру.

А. Основні і додаткові види покарань.

Б. Обставини, що пом'якшують і обтяжують
відповідальність.

В. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів
і за кількома вироками.

Г. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено
законом.

Д. Умовне засудження.

Е. Заходи медичного та виховного характеру. VI-12. Звільнення від покарання.

А. Давність.

Б. Дострокове та умовно-дострокове звільнення.

В. Передача винного на поруки.

Г. Звільнення від покарання по хворобі. VI-13. Амністія. Погашення і зняття судимості. Реабілітація. VI-14. Злочини проти держави. VI-15. Злочини проти державної і колективної власності.

А. Розкрадання державного або колективного майна.

А-1. Поняття повторності розкрадання.

А-2. Попередня змова групи осіб.

Б. Розкрадання шляхом крадіжки, грабежу та розбою.

В. Розкрадання у великих розмірах і особливо великих
розмірах.

Г. Дрібне розкрадання.

Д. Спричинення майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довір'ям.

Е. Інші злочини проти державної і колективної
власності.
VI-16. Злочини проти життя, здоров'я, волі та гідності особи.

А. Вбивство.

Б. Тілесні ушкодження.

В. Статеві злочини.

Г. Наклеп. Образа.

Д. Інші злочини. VI-17. Злочини проти політичних і трудових прав громадян. VI-18. Злочини проти індивідуальної власності громадян.

А. Кража, грабіж, розбій.

А-1. Поняття повторності і попередньої змови.

А-2. Поняття проникнення у житло і значної шкоди.

Б. Шахрайство.

В. Вимагательство.

Г. Інші злочини проти індивідуальної власності. VI-19. Господарські злочини.

А. Випуск недоброякісної продукції.

Б. Злочинно-недбале зберігання зерна,
сільськогосподарської техніки.

В. Заняття забороненими видами індивідуальної трудової
діяльності.

Г. Спекуляція.

Д. Незаконна торговельна діяльність. Обман покупців та
замовників.

Е. Штучне підвищення цін.

Є. Самогоноваріння.

Ж. Інші господарські злочини. VI-20. Службові злочини.

А. Службовий злочин і службовий проступок.

Б. Зловживання владою або службовим положенням.
Перевищення влади або службових повноважень.

В. Халатність.

Г. Хабарництво.

Д. Службовий підлог.

Е. Інші службові злочини. VI-21. Злочини проти правосуддя.

А. Завідомо неправдивий донос.

Б. Приховування злочинів.

В. Інші злочини проти правосуддя. VI-22. Злочини проти порядку управління.

А. Самоуправство. Самовільний захват землі та
самовільне будівництво.

Б. Викрадення або пошкодження документів, штампів,
печаток.

В. Образи, опір, погроза, нанесення тілесних ушкоджень
представникові органу. Втручання в діяльність правоохоронного
органу.

Г. Глум над державною символікою.

Д. Інші злочини проти порядку управління. VI-23. Злочини проти громадської безпеки. громадського
порядку та народного здоров'я.

А. Хуліганство.

Б. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському
порядку і безпеці громадян.

В. Придбання або збут майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом.

Г. Втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність.

Д. Порушення правил безпеки руху та експлуатації
транспорту. Угон транспортних засобів.

Е. Незаконне носіння, зберігання, виготовлення або
збут зброї та вибухових речовин. Розкрадання вогнепальної зброї,
бойових припасів або вибухових речовин.

Є. Незаконне виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів та інших
сильнодіючих та отруйних речовин.

Ж. Порушення правил безпеки гірничих, будівельних
робіт, а також правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах
або у вибухонебезпечних цехах.

З. Злочини із радіоактивними матеріалами.

И. Інші злочини проти громадської безпеки,
громадського порядку і здоров'я населення. VI-24. Військові злочини. VII. Цивільне процесуальне право. VII-1. Загальні положення. VII-2. Склад суду. Відводи. VII-3. Підвідомчість. Підсудність. VII-4. Особи, які беруть участь у справах. VII-5. Докази. VII-6. Судові витрати. VII-7. Судові штрафи. VII-8. Процесуальні строки. VII-9. Судові виклики і повідомлення. VII-10. Провадження справ у суді першої інстанції.

А. Позовне провадження.

Б. Провадження по справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин.

В. Окреме провадження. VII-11. Провадження справ у касаційній інстанції. VII-12. Провадження справ у наглядній інстанції. VII-13. Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. VII-14. Виконання судових рішень. VIII. Кримінально-процесуальне право. VIII-1. Загальні положення. VIII-2. Підсудність. VIII-3. Учасники процесу, їх права і обов'язки. VIII-4. Обставини, що виключають можливість участі в
кримінальному судочинстві. Відводи. VIII-5. Докази. VIII-6. Запобіжні заходи. VIII-7. Протоколи, строки, судові витрати. VIII-8. Порушення кримінальної справи. Дізнання і попереднє
слідство. VIII-9. Провадження у суді першої інстанції. VIII-10. Провадження у касаційній інстанції. VIII-11. Виконання вироків. VIII-12. Провадження у наглядній інстанції. VIII-13. Відновлення справ в зв'язку з нововиявленими бставинами.

VIII-14. Застосування примусових заходів медичного характеру. VIII-15. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. VIII-16. Провадження в справах про злочини неповнолітніх. VIII-17. Цивільний позов в кримінальній справі. XI. Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення. X. Арбітражна практика. X-1. Господарські спори.

А. Укладення, зміна, розірвання і виконання
господарських договорів.

Б. Недійсність актів ненормативного характеру.

В. Погодження стандартів та технічних умов.

Г. Встановлення цін на продукцію, тарифів на послуги.

Д. Інші спори. X-2. Питання застосування Арбітражно-процесуального кодексу.

А. Підвідомчість господарських спорів.

Б. Учасники арбітражного процесу.

В. Докази.

Г. Процесуальні строки.

Д. Подання позову і порушення провадження.

Е. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку
нагляду.

Є. Перегляд рішення, ухвали, постанови за
нововиявленими обставинами.

Ж. Виконання рішення, ухвали, постанови. зв'язків із
засобами масової інформації
Генеральний прокурор України В.Шишкін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: