open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГІВЕЛЬНА СИСТЕМА"
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 5 від 15.03.96

м.Київ

Затверджено

Загальними Зборами Асоціації "ПФТС"

рішення від 15 березня 1996 р. N 5

Президент Заря І.О.
Погоджено

Державною комісією з цінних

паперів та фондового ринку
Положення про Раду

1. Склад Ради
1.1. Рада Асоціації "Позабіржова Фондова Торгівельна Система"
(надалі - "Рада") є виборним колегіальним органом Асоціації, що
керує справами Асоціації в період між Загальними Зборами та має
повноваження, встановлені Статутом Асоціації. 1.2. Рада складається з посадових осіб членів Асоціації, що
обрані до Ради згідно з правилами, встановленими цим Положенням.
До складу Ради входять 15 (п'ятнадцять) членів. 1.3. Члени Ради обираються для виконання своїх обов'язків
протягом 3 (трьох) років з моменту обрання на засадах ротації.
2. Кандидати в члени Ради
2.1. Кандидатами в члени Ради можуть бути члени Асоціації, що
виконують свої членські обов'язки та задовольняють таким вимогам: - є членами Асоціації не менше 3 (трьох) місяців; - здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними
паперами не менше 1 (одного) року; - займають одне з 50 (п'ятдесяти) перших місць Рейтингу
торговців ПФТС, що розрахований за рік зростаючим підсумком.
2.2. Термін "Член Асоціації, що виконує свої членські
обов'язки", коли і якщо він вживається в Статуті, положеннях і
правилах Асоціації, означає члена Асоціації: 2.2.1. що сплатив усі належні членські та інші внески; 2.2.2. відносно якого не було винесено рішення про накладання
дисциплінарних санкцій з боку Асоціації за період, що минув з
попередніх щорічних Загальних Зборів; 2.2.3. відносно якого на дату повідомлення про щорічні
Загальні Збори немає жодних незадоволених рішень третейського суду
Асоціації; 2.2.4. який виконує всі інші обов'язки, передбачені Статутом,
положеннями і правилами Асоціації.
2.3. Відповідний Список кандидатів розсилається членам
Асоціації адміністрацією Асоціації не пізніше як за 15 робочих
днів до початку роботи Загальних Зборів. 2.4. Термін "Рейтинг торговців ПФТС" означає рейтинг, що
розраховується згідно з Положенням про рейтинг Асоціації.
3. Вибори членів Ради
3.1. Бюлетень для голосування затверджується рішенням
Загальних Зборів. 3.2. Члени Ради обираються таємним голосуванням членів
Асоціації при проведенні щорічних Загальних Зборів. У разі
виникнення необхідності проведення повторного голосування таке
голосування може бути відкритим. 3.3. Вважаються обраними у члени Ради ті кандидати, що за
підсумками голосування отримали найбільшу кількість голосів
відповідно до наявних вакансій.
4. Вакансії в Раді
4.1. До чергових щорічних Загальних Зборів вакансії в Раді
заповнюються шляхом тимчасового призначення за рішенням Ради. 4.1.1. Тимчасово призначений член Ради повинен бути членом
Асоціації, що виконує свої членські обов'язки та відповідає
вимогам, встановленим цим Положенням. Повноваження тимчасово
призначеного члена Ради припиняються в момент заповнення вакансії
відповідно п.4.2 цього Положення. 4.2. На наступних після виникнення вакансії щорічних
Загальних Зборах повинен обиратися новий член Ради.
5. Голова Ради
5.1. Голова Ради обирається з посадових осіб компаній, що
обрані до Ради. 5.2. У випадку припинення повноважень компанії як члена Ради
чи повноважень її посадової особи - представника у Раді одночасно
припиняються повноваження такої посадової особи як Голови Ради. 5.3. Повноваження Голови Ради припиняються одночасно з
припиненням його повноважень як члена Ради.
Перехідні положення
На щорічних Загальних Зборах членів Асоціації 1998 р.
формування Ради здійснюється таким чином: 1. Зберігаються повноваження 3 (трьох) членів Ради з класу
"Б" на термін 2 роки. 2. Зберігаються повноваження 3 (трьох) членів Ради з класу
"А" на термін 1 рік. 3. Обираються 9 (дев'ять) нових членів Ради у порядку,
встановленому цим Положенням. 4. Перших 5 (п'ять) з дев'яти наново обраних членів Ради, що
набрали при голосуванні найбільшу кількість голосів, здійснюють
свої повноваження протягом 3 (трьох) років. 5. 2 (два) наступних з дев'яти наново обраних членів Ради, що
набрали при голосуванні кількість голосів, меншу, ніж члени Ради,
зазначені в п. 4 Перехідних положень, здійснюють свої повноваження
протягом 2 (двох) років. 6. 2 (два) останніх з дев'яти наново обраних членів Ради, що
набрали при голосуванні кількість голосів, меншу, ніж члени Ради,
зазначені в п. 5 Перехідних положень, здійснюють свої повноваження
протягом 1 (одного) року. 7. У подальшому формування Ради здійснюється з урахуванням
строку закінчення повноважень кожного з її членів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: