open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2010 N 5

Про результати роботи Державної

архітектурно-будівельної інспекції

та її територіальних органів

у першому півріччі 2010 року

Заслухавши інформацію про результати роботи Державної
архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів у
першому півріччі 2010 року, колегія зазначає, що протягом звітного
періоду здійснювалося удосконалення системи
архітектурно-будівельного контролю та активізація діяльності
Держархбудінспекції та її територіальних органів з метою
забезпечення належного контролю за дотриманням законодавства у
сфері будівництва. У звітному періоді Держархбудінспекцією підготовлено та
Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
27.01.2010 N 160 ( 160-2010-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України", якою передбачено виконання
робіт з будівництва приватних житлових будинків садибного типу,
дачних і садових будинків, прибудов до них загальною площею до
500 кв. метрів включно, господарських будівель і споруд, а також
підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і
садових будинків, прибудов до них, господарських будівель і споруд
до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж без
одержання дозволу на виконання будівельних робіт. За інформацією, наданою територіальними органами, протягом
січня-червня 2010 року кількість контрольно-інспекційних дій
склала 36213, що практично залишилося на рівні минулого року. Слід врахувати вплив на ці показники дії постанови Кабінету
Міністрів України від 21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про
тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня
2010 року", яка встановила мораторій на проведення планових
перевірок та обмеження щодо проведення позапланових перевірок
суб'єктів господарювання. Прийнятим Верховною Радою України Законом України від
29.06.2010 N 2367-VI ( 2367-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення державного
регулювання у сфері будівництва житла" регулювання державного
архітектурно-будівельного контролю виведено з-під сфери дії Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ). Прийняття зазначеного Закону
потребує розроблення нових нормативно-правових актів та приведення
діючих до норм нового Закону. Протягом січня-червня 2010 року інспекціями на підставі
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ) накладено 27260 штрафів загальною сумою 6315041 гривня,
з яких стягнуто до державного бюджету 5638777 гривень. У
відповідному періоді 2009 року - 20500 штрафів загальною сумою
5233193 гривні, з яких було стягнуто 4325860 гривень. У січні-червні 2010 року інспекціями на підставі Закону
України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ
та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
( 208/94-ВР ) накладено 809 штрафів загальною сумою
125416734 гривні, з яких стягнуто до державного бюджету
3363413 гривень. У відповідному періоді 2009 року - 2121 штраф
загальною сумою 51664001 гривня, з яких було стягнуто
7582641 гривню. Врегулюванню ситуації з цього питання сприятиме
внесення змін до зазначеного Закону в частині фіксованого розміру
штрафу. Враховуючи наведене і з метою реалізації системної роботи
щодо спрощення дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення
контролю і нагляду у сфері будівництва, містобудування та
архітектури, а також впровадження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві ( z0226-09 ), колегія
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про роботу Державної архітектурно-будівельної
інспекції та її територіальних органів у першому півріччі
2010 року взяти до відома.
2. Відділу нормативно-правового забезпечення (Мендель М.В.),
керівникам структурних підрозділів Держархбудінспекції,
начальникам інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю на виконання вимог Кабінету Міністрів України опрацювати
питання щодо можливості подальшого спрощення дозвільних процедур
та ліцензування. За результатами проведеної роботи внести
відповідні пропозиції.
Термін - до 1 вересня

2010 року
3. Відділу нормативно-правового забезпечення, керівникам
структурних підрозділів Держархбудінспекції підготувати пропозиції
щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до
Закону України N 2367-VI ( 2367-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення державного
регулювання у сфері будівництва житла".
Термін - до 1 жовтня

2010 року
4. Відділу нормативно-правового забезпечення підготувати
пропозиції щодо удосконалення форм подання щоквартальної
інформації про проведення позовної роботи та внесення відповідних
змін до наказу Держархбудінспекції від 13.06.2008 N 93. Опрацювати
можливість розроблення та запровадження електронної форми
звітності на базі MS Excel або іншої програми.
Термін - до 1 грудня

2010 року
5. Начальникам інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю у Волинській (Ільчук Ю.Й.), Черкаській (Шабатько А.М.),
Чернігівській (Рубан О.Г.) областях та місті Києві
(Бушовський О.М.) проаналізувати причини несвоєчасного надання до
Держархбудінспекції інформації, передбаченої наказом
Держархбудінспекції від 13.06.2008 N 93, та вжити вичерпних
заходів щодо поліпшення виконавської дисципліни у підпорядкованих
юридичних підрозділах.
6. Відзначити, що кращих результатів роботи зі стягнення
штрафних санкцій досягнуто в інспекціях державного
архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській
(Молчанов О.О.), Закарпатській (Коблик В.Й.), Київській
(Лизогуб А.А.), Луганській (Клінчаян А.В.) та Херсонській
(Данилюк М.П.) областях, містах Києві (Бушовський О.М.) і
Севастополі (Тарасюк І.В.).
7. Звернути увагу начальників інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю в Миколаївській (Возчиков В.Д.)
та Донецькій (Курчин О.Г.) областях на неналежну організацію
роботи щодо стягнення штрафних санкцій з порушників містобудівного
законодавства.
8. Керівникам інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі:
8.1. Проаналізувати результати роботи за перше півріччя
2010 року, розробити та затвердити заходи щодо підвищення
ефективності контрольно-інспекційної роботи, посилення дієвості
контрольних заходів, адекватності штрафних санкцій виявленим
порушенням. Про проведену роботу поінформувати керівників
Держархбудінспекції, закріплених за територіальними органами.
Термін - до 15 серпня

2010 року
8.2. Провести роз'яснювальну роботу серед працівників
інспекцій, до повноважень яких належить прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, щодо недопущення вимагання від
замовників чи їх представників додаткових погоджень актів та інших
документів при розгляді та прийнятті заяв про призначення
підсумкових перевірок об'єктів.
8.3. Провести моніторинг самочинного будівництва у регіонах,
скласти реєстр самочинного будівництва та вжити дієвих заходів
щодо його припинення та узаконення в установленому порядку.
Термін - до 1 грудня

2010 року
8.4. Внести зміни до наказів з питань фінансово-господарської
діяльності у зв'язку зі зміною структури.
Термін - до 20 серпня

2010 року
8.5. Внести зміни до тендерних комітетів та тендерної
документації у зв'язку з набранням чинності 30.07.2010 Закону
України N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ).
Термін - до 15 серпня

2010 року
8.6. На підставі наказу Держархбудінспекції та витягу із
реєстру органів Державного казначейства щодо виділення коштів із
спеціального фонду надати протягом 3 днів після підписання наказу
довідки про зміни до кошторисів.
8.7. Надавати пропозиції до розподілу відкритих асигнувань і
перерозподілу бюджетних призначень згідно з листом
Держархбудінспекції від 05.05.2009 N 22-88 "ФЕ".
Термін - щомісяця до

29 числа
8.8. Взяти під особистий контроль якість і своєчасність
надання звітів із використання бланків ліцензій єдиного зразка та
про внесення даних до єдиного ліцензійного реєстру.
Термін - до 5 числа кожного

місяця, наступного за

звітним
8.9. Забезпечити надання інформації стосовно кількості
неякісних експертних висновків, зазначених у протоколах.
Термін - щоквартально
8.10. Активізувати моніторинг щодо кількості звернень
громадян, в тому числі повторних, і надавати Управлінню
організаційно-кадрової роботи (Петренко В.К.) звіт із зазначеного
питання за доведеною формою (додається) за наростаючим підсумком.
Термін - щоквартально до

5 числа
9. Керівникам інспекцій у м. Києві (Бушовський О.М.),
м. Севастополі (Тарасюк І.В.), Автономній Республіці Крим
(Кононов С.Б.), Кіровоградській (Кобзаренко О.П.), Полтавській
(Зірка Г.Г.), Рівненській (Кирийчук М.В.), Хмельницькій
(Гавчук В.К.), Черкаській (Шабатько А.М.) областях проаналізувати
стан визначення та накладення штрафів відповідно до Закону України
"Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і
організацій за правопорушення у сфері містобудування"
( 208/94-ВР ) і вжити заходів до приведення розмірів штрафів до
адекватних величин, звернувши увагу на необхідність застосування
норм Закону до всіх учасників будівництва.
10. Керівникам інспекцій у Дніпропетровській (Молчанов О.О.),
Донецькій (Курчин О.Г.), Житомирській (Кучерявий В.В.),
Запорізькій Трубніков Ю.І.), Луганській (Клінчаян А.В.),
Полтавській (Зірка Г.Г.), Рівненській (Кирийчук М.В.),
Тернопільській (Авдонін С.О.) та Чернівецькій (Маковійчук В.Д.)
областях вжити заходів щодо суттєвого підвищення обсягів
контрольно-інспекційної роботи.
11. Начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю у м. Києві Бушовському О.М.:
11.1. На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади" та від 29.08.2002 року N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" забезпечити своєчасне внесення інформації на
офіційний Веб-сайт Держархбудінспекції щодо виданих дозволів на
виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції,
реставрації, технічного переоснащення, реставрації та ремонту
об'єктів містобудування.
11.2. Забезпечити своєчасне надання повної та об'єктивної
інформації щодо контролю за будівництвом об'єктів з підготовки до
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012-го року.
Термін - щочетверга
12. За виявлені порушення при вибірковій перевірці дотримання
дозвільних процедур при наданні дозволів на виконання
будівельно-монтажних робіт, видачі сертифікатів відповідності та
введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів до
начальника та відповідальних працівників Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у м. Києві вжити заходів
дисциплінарного впливу.
13. Начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим Кононову С.Б. вжити заходів
дисциплінарного впливу до працівників Інспекції, що допустили
видачу сертифікатів відповідності всупереч вимогам постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 ( 1035-2009-п ).
Поінформувати Держархбудінспекцію про усунення виявлених під час
перевірки порушень.
Термін - до 10 серпня

2010 року
14. Керівникам інспекцій у Вінницькій (Блащук С.В.),
Івано-Франківській (Рудницький В.І.), Львівській (Сірків М.М.)
областях надати пояснення щодо порушень термінів проведення
позапланових перевірок із дотримання суб'єктами господарювання
ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері
містобудування.
Термін - до 6 серпня

2010 року
15. Керівникам інспекцій у Київській (Лизогуб А.А.) та
Хмельницькій (Гавчук В.К.) областях надати пояснення стосовно
несвоєчасного надання звітів із використання бланків ліцензій
єдиного зразка.
Термін - до 6 серпня

2010 року
16. Управлінню організаційно-кадрової роботи (Петренко В.К.),
Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
(Бровар Л.М.):
16.1. Внести пропозиції щодо організації навчання та
підвищення кваліфікації працівників Держархбудінспекції та її
територіальних органів з питань здійснення державного контролю та
ліцензування у II півріччі 2010 року;
16.2. Проаналізувати штатну чисельність і заповнення вакансій
територіальних органів і внести пропозиції щодо перерозподілу
штатних одиниць між територіальними органами Держархбудінспекції.
Термін - до 15 серпня

2010 року
17. Відзначити належну роботу Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у Львівській області
(Сірків М.М.) щодо підготовки відповідей на доручення за
зверненнями громадян.
18. Звернути увагу керівників інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим
(Кононов С.Б.), Одеській (Цірулик В.А.), Дніпропетровській
(Молчанов О.О.), Хмельницькій (Гавчук В.К.), Київській
(Лизогуб А.А.) областях та у м. Києві (Бушовський О.М.) на
невчасне, неякісне і в неповному обсязі виконання доручень за
зверненнями громадян. Керівникам зазначених інспекцій терміново
вжити заходів для налагодження роботи за зверненнями громадян та
недопущення в подальшому порушень термінів їх виконання. Про вжиті заходи надати інформацію Управлінню
організаційно-кадрової роботи (Петренко В.К.).
Термін - до 6 серпня

2010 року
Голова колегії О.М.Бондаренко

Додаток

до п. 8.10 рішення колегії

Держархбудінспекції

29.07.2010 N 5

ДАНІ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ

громадян, які надійшли до територіальних органів

Державної архітектурно-будівельної інспекції

Протягом I півріччя 2010 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Звідки |Кількість| З них: | Кількість | | надійшло |звернень |--------------------------------------------------------------------| громадян, | |звернення | |колективних|повторних| від | від | надіслано |розглянуто,| що | | | | | | героїв, | ветеранів |на розгляд | надано |звернулася | | | | | |інвалідів| війни та | за |відповідь з|до органу | | | | | | ВВВ | праці, |належністю |порушенням |влади, з | | | | | | |багатодітних| іншому | термінів |урахуванням| | | | | | | та інших | органу | |колективних| | | | | | | громадян, | влади, | |звернень | | | | | | | які | установі | | | | | | | | | потребують | чи | | | | | | | | |соціального |організації| | | | | | | | | захисту та | | | | | | | | | | підтримки | | | | --+----------+---------+-----------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------| 1.|Від | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | --+----------+---------+-----------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------| 2.|Від | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | |особистому| | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | --+----------+---------+-----------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------| 3.|Від інших | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | --+----------+---------+-----------+---------+---------+------------+-----------+-----------+-----------| |РАЗОМ | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: